Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İdare Hukuku Açısından
Sermaye Piyasası
Şubat 2016 / 1. Baskı / 432 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 92.50 TL
İndirimli: 44.90 TL (%52)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İdare Hukuku Açısından Sermaye Piyasası kitabı, doktora yapmakta olan genç araştırmacıların, doktora programındaki “sermaye piyasasına idare hukuku yaklaşımı” dersimde hazırladıkları seminer çalışmalarından oluşmaktadır.

Kara Avrupası ülkelerinde ve Türkiye’de kamu hukuku ve özel hukuk ayrımının varlığı, hukuk fakültelerindeki eğitimde ve lisansüstü çalışmalarda sermaye piyasası gibi bağımsız idari otoritelerin düzenlediği piyasalarla ilgili konuların araştırılması için hem kamu hukuku hem de özel hukuk alanında uzmanlık bilgisi gerektirmektedir. Ticaret hukukçuları, idare hukuku alanına; idare hukukçuları ticaret hukuku alanına bilimsel etik gereği girmek istemese de, bağımsız idari otoritelerin düzenlediği piyasalar konusunda ortak çalışma üretmek zorunluluğu doğmaktadır.

Bu kitap, sermaye piyasasına idare hukuku açısından katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Özel hukukçuların katkılarını beklemekteyiz. Çünkü sermaye piyasası, özel hukuk ve kamu hukuku uzmanlarının ortak çalışmaları ile gelişebilir.

Konu Başlıkları
İdare Hukuku Açısından Yeni Sermaye Piyasası Kanununun Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Cemal BAŞAR
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yapısı, Görev ve Yetkileri, Emre TAN
Sermaye Piyasası Hukukunda Kamuyu Aydınlatma İlkesi, Arş. Gör. Ege OKAKIN
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Denetim Yetkisi, Arş. Gör. Ezgi AVCIOĞLU AKSOY
Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi, Emre TAN
Fransa'da Sermaye Piyasası Kurulu: Autorite Des Marches Financiers (AMF), Arş. Gör. Ege OKAKIN
Borsa İstanbul, Arş. Gör. Ezgi AVCIOĞLU AKSOY
Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunması ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'nin Hukuki Yapısı, Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI
Sermaye Piyasası Araçları ve Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı, Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ
Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Suçlar, M. Yiğit BEZCİ
Borsa Uyuşmazlıkları, M. Yiğit BEZCİ
Sermaye Piyasası Kurulunun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin "Ne Bis İn İdem" İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim, Ercan ŞAMLIOĞLU
Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ercan ŞAMLIOĞLU
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI
Barkod: 9789750235825
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 432
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Ayrıntılı İçindekiler  11
Kısaltmalar Listesi  25
İdare Hukuku Açısından  
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun Değerlendirilmesi  
Arş. Gör. Cemal BAŞAR  
GİRİŞ  29
I. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YAPISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  30
A. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özerkliği Bakımından Değerlendirilmesi  30
1. İdari Özerklik Açısından Değerlendirme  31
2. Mali Özerklik Açısından Değerlendirme  32
B. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Çalışma Esasları Bakımından Değerlendirilmesi  34
1. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yapısı Bakımından Değerlendirilmesi  34
2. Yeni Yasanın Kurul Başkanı ile Üyelerinin Atanmaları Bakımından Değerlendirilmesi  36
3. Yeni Yasanın Kurul Başkanı ile Üyelerinin Görev Süreleri ve Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi  37
4. Yeni Yasanın Kurulun Çalışma Esasları Bakımından Değerlendirilmesi  40
C. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurul Üyeliği Sona Erenlerin Eski Görevlerine Dönmeleri Bakımından Değerlendirilmesi  41
II. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İŞLEMLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  42
III. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KOLLUK YETKİSİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  43
A. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu’nun İzin ve Bildirim Yetkisi Bakımından Değerlendirilmesi  43
B. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu’nun İzleme ve Denetleme Yetkisi Bakımından Değerlendirilmesi  45
IV. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İDARİ PARA CEZASI VERME YETKİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  48
V. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İŞLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  53
SONUÇ  55
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
Yapısı, Görev ve Yetkileri  
Emre TAN  
GİRİŞ  57
I. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPISI  57
A. Niteliği  58
1. Kamu Tüzel Kişiliği  58
2. Özerkliği  60
a. İdari Özerklik  60
b. Mali Özerklik  61
3. Personeli  62
4. Malları  62
5. Kurum–Kurul Ayrımı  62
6. SPK'nın İdari Yapı İçerisindeki Yeri  65
B. Teşkilatı  70
1. Başkan ve Üyeler  70
2. İkinci Başkan  73
3. Başkan Vekili  73
4. Başkan Yardımcıları  73
5. Kurul Personeli  74
6. Hizmet Birimleri  75
7. Kurul Karar Organı  76
II. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ  77
A. Düzenleme Yapma Yetkisi  77
B. Denetleme Yapma Yetkisi  79
C. Yaptırım Uygulama Yetkisi  80
1. Tedbirler  81
2. İdari Para Cezaları  81
D. Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkiler Yönünden Görev ve Yetkileri  82
E. Diğer Görev ve Yetkileri  82
SONUÇ  83
Sermaye Piyasası Hukukunda  
Kamuyu Aydınlatma İlkesi  
Arş. Gör. Ege OKAKIN  
GİRİŞ  85
I. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ  87
A. Tanımı ve Özellikleri  87
B. Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Kapsamı, Araçları  88
II. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  91
A. Tarihsel Süreç  91
B. İlkenin Gerekçesi, Amacı, İşlevleri  93
III. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN DÜZENLENMESİ  94
A. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Bilgi Alma Hakkı  95
B. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sisteminde Kamuyu Aydınlatma İlkesi  96
1. Sermaye Piyasası Kanununda Genel Olarak Kamuyu Aydınlatma İlkesi  96
2. İzahname ve Onaylanması  98
3. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali  99
a. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk  99
b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kamuyu Aydınlatma İlkesi Bağlamında Yetkileri  100
SONUÇ  103
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
Denetim Yetkisi  
Arş. Gör. Ezgi AVCIOĞLU AKSOY  
GİRİŞ  105
I. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ DENETİM FONKSİYONU VE SERMAYE PİYASASINDA DENETİMİN ÖZELLİKLERİ  106
A. Genel Olarak Bağımsız İdari Otoritelerin Denetim Yetkisi  106
B. Sermaye Piyasasına Ait Özelliklerin Denetim Yetkisi Üzerindeki Etkisi  106
II. SPK'NIN DENETİM YETKİSİNİN AMACI, KAPSAMI, NİTELİĞİ  108
A. SPK'nın Denetiminin Amacı  108
B. SPK'nın Denetiminin Kapsamı  108
1. SPK Denetiminin Kişi, Kurum ve Kuruluşlar Bakımından Kapsamı  108
2. SPK Denetiminin İşlem ve Faaliyetler Bakımından Kapsamı  109
3. Sermaye Piyasası Faaliyetleri  109
C. SPK'nın Denetim Faaliyetlerinin Niteliği  111
III. SPK'NIN DENETİM USULÜ  112
A. Denetim Usulünün Hukuki Düzenlemesi  112
B. Denetim Yetkisini Kullanacaklar  112
C. Denetimden Sorumlu Hizmet Birimi  113
D. Denetime Başlama  113
E. Denetim Faaliyetini Yerine Getiren Meslek Personelinin Yetki ve Yükümlülükleri  114
1. Kurul Denetim Uzmanlarının Yetkileri  114
a. Olağan Denetim Yetkileri  114
b. Arama Yetkisi  115
2. Kurul Denetim Uzmanlarının Yükümlülükleri  115
F. Denetim Faaliyetlerinde İlgililerin Yükümlülükleri  116
G. Denetimin Sonuçlandırılması  117
IV. SPK'NIN DENETİM SONUÇLARI ÜZERİNE YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER VE "DENETİM FAALİYETLERİNİN" YARGISAL DENETİMİ  118
A. SPK'nın Denetim Sonucu Alacağı Kararları  118
1. İdari Tedbirler Alma  118
2. İdari Para Cezası Uygulama  119
3. Suç Duyurusunda Bulunma  119
B. SPK'nın Denetim Faaliyetlerinin Yargısal Denetimi  119
SONUÇ  120
Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının  
Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi  
Emre TAN  
GİRİŞ  123
I. SERMAYE PİYASASI KURULU İŞLEMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  123
A. SPK'nın İdari Yapı İçerisindeki Yeri  124
B. Kurulun Düzenleyici İşlemleri  129
C. Kurulun Birel İşlemleri  130
D. Kurul İşlemlerinin Hukuki Niteliği  131
II. SERMAYE PİYASASI KURULU KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ  132
A. Genel Olarak  132
B. BİO'ların Yargısal Denetimi  133
C. SPK Kararlarının Yargısal Denetiminin Sınırı  135
D. SPK Kararlarının Yargısal Denetimi  138
1. İlk İnceleme Açısından  138
a. Görevli Yargı Yeri  138
i. Düzenleyici İşlemler Açısından  139
ii. Birel İşlemler Açısından  139
b. İhtisaslaşma  140
c. Yetkili Mahkeme  141
d. İdari Merci Tecavüzü  142
e. Ehliyet  142
f. İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir İşlem  143
g. Süre  144
h. Husumet  147
i. Dava Dilekçesinin Düzenlenmesi  147
E. Esas Açısından  148
SONUÇ  153
Fransa'da Sermaye Piyasası Kurulu:  
Autorite Des Marches Financiers (AMF)  
Arş. Gör. Ege OKAKIN  
GİRİŞ  155
I. AMF'YE GENEL BAKIŞ  156
II. KURUMSAL YAPI: AMF'NİN ORGANLARI  158
A. Kurul  159
B. Yaptırım Komisyonu  162
III. AMF'NİN FAALİYETLERİ: GÖREV VE YETKİLER  166
A. Düzenleme Yetkisi  166
B. İzin Verme Yetkisi  166
C. Gözetim (İzleme) Görevi  167
D. Soruşturma Yürütme ve Denetleme Görevi  167
E. Yaptırım Gücü  169
F. Bilgilendirme ve Uzlaştırma Görevi  169
IV. AMF KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ VE BU DENETİMİN NON BIS IN IDEM İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  170
SONUÇ  174
Borsa İstanbul  
Arş. Gör. Ezgi AVCIOĞLU AKSOY  
GİRİŞ  175
I. BORSA KAVRAMI, BORSA KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİNDEKİ DEĞİŞİM, BORSA TÜRLERİ VE MENKUL KIYMETLER BORSALARI  176
A. Borsa Kavramı  176
B. Hukukî Çerçevesiyle Borsa Kavramı ve Borsa Kavramındaki Değişim  177
C. Borsa Türleri ve Menkul Kıymetler Borsası  181
II. BORSA İSTANBUL'UN KURULUŞU, ORTAKLIK YAPISI, TEŞKİLATI VE FAALİYETLERİ  182
A. Borsa İstanbul'un Kuruluşu  182
B. Borsa İstanbul'un Kuruluş Amacı  183
C. Borsa İstanbul'un Sermayesi ve Pay Sahipleri  183
D. Borsa İstanbul'un Yapısı  186
1. Tüzelkişiliği  186
2. Organları  189
a. Genel Kurul  189
b. Yönetim Kurulu  190
c. Komiteler  192
d. Genel Müdür  192
3. Personelin Hukuki Statüsü  193
III. BORSA İSTANBUL'UN FAALİYETLERİ  194
A. Borsada İşlem Yapma Yetkisi Verilmesi  196
B. Kota Alınma ve Kottan Çıkarılma  197
1. Kota Alınma  197
2. Kottan Çıkarma  197
C. Emirlerin İletilmesi ve Eşleştirilmesi  198
D. Gerçekleşen İşlemlere İlişkin Yükümlülükler  198
E. Piyasaların, Pazarların, Platformların ve Sistemlerin Oluşturulması, İşletimi ve Yönetimi  199
F. Denetim ve Gözetim  199
H. Uyuşmazlıkların Çözülmesi  200
I. Disiplin Düzenlemelerinin Yürütülmesi  201
IV. BORSA İSTANBUL'UN SPK İLE HUKUKİ İLİŞKİSİ VE KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ  201
A. Borsa İstanbul'un SPK İle İlişkisinin Hukuki Niteliği  201
B. Borsa İstanbul'un Kararlarının Yargısal Denetimi  203
SONUÇ  204
Sermaye Piyasasında Yatırımcının  
Korunması ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Hukuki Yapısı  
Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI  
GİRİŞ  207
I. SERMAYE PİYASASINDA YATIRIMCI KAVRAMI VE KORUNMASI  208
A. Sermaye Piyasasında Yatırımcı Kavramı  208
B. Sermaye Piyasasında Rol Alan Yatırımcının Korunması  210
1. Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunma Sebepleri  210
2. Yatırımcının Korunmasını Açıklayan İlkeler  214
a. Liyakat İlkesi  214
b. Kamuyu Aydınlatma İlkesi  215
3. Türk Hukuku'nda Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  217
a. Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler  217
b. Diğer Düzenlemeler  220
II. YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ  221
A. Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Hukuki Yapısı ve İdari Teşkilattaki Yeri  221
B. Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Görev ve Yetkileri  225
1. Tazmin Süreci  226
2. Tedrici Tasfiye Süreci  228
3. Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne İntikal Eden Sermaye Piyasası Araçlarının Hesaba Geçirilmesi ve Satışı  230
4. Genel Kurul Yetkilerinin Yürütülmesi  232
5. Özel Fon'un İdaresi ve Temsili  233
C. Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin İdari İşlem ve Eylemlerinin Yargısal Denetimi  234
SONUÇ  237
Sermaye Piyasası Araçları ve  
Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı  
Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ  
GİRİŞ  239
I. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  240
A. Sermaye Piyasası Aracı Kavramı  240
B. Sermaye Piyasası Araçları  241
1. Menkul Kıymetler  241
a. Paylar  242
b. Pay Benzeri Diğer Kıymetler  243
c. Borçlanma Araçları  243
ca. Tahviller  243
cb. Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT)  244
cc. Değiştirilebilir Tahvil (DET)  244
cd. Bono  244
ce. Kıymetli Maden Bonoları  244
d. Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları  244
e. Ortaklık Varantları  245
f. Gayrimenkul Sertifikaları  245
g. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK)  245
h. Kira Sertifikaları  245
ı. Depo Sertifikaları  246
i. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları  246
2. Türev Araçlar  246
3. Yatırım Sözleşmeleri ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları  247
C. Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi  248
II. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI  249
A. İhraç ve Halka Arz Kavramları  249
B. Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Edilmek Suretiyle İhracı  250
1. İzahname Hazırlama Yükümlülüğü  250
2. İzahnamenin Onaylanması  251
C. Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Edilmeksizin İhracı  252
D. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Genel Esaslar  253
SONUÇ  254
Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Suçlar  
M. Yiğit BEZCİ  
GİRİŞ  257
I. GENEL AÇIKLAMALAR  258
II. BİLGİ SUİSTİMALİ SUÇU  259
A. Genel Olarak  259
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  261
C. Suçun Maddi Unsuru  262
D. Suçun Manevi Unsuru  264
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  264
F. Yaptırım  265
III. PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU  266
A. Genel Olarak  266
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  268
C. İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu  269
1. Genel Olarak  269
2. Maddi Unsurlar  270
3. Suçun Manevi Unsuru  273
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  273
5. Etkin Pişmanlık  274
6. Yaptırım  276
D. Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu  277
1. Genel Olarak  277
2. Maddi Unsurlar  278
3. Suçun Manevi Unsuru  281
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  282
5. Yaptırım  283
IV. USULSÜZ HALKA ARZ VE İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI  
FAALİYETİ SUÇU  284
A. Genel Olarak  284
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  285
C. Suçun Maddi Unsuru  285
D. Suçun Manevi Unsuru  286
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  286
F. Yaptırım  286
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK  286
A. Genel Olarak  286
B. Güveni Kötüye Kullanma Suçu (SPKn. m.110/1,3)  287
1. Genel Olarak  287
2. Suçla Korunan Hukuki Değer  289
3. Suçun Maddi Unsuru  289
a. Özel Güveni Kötüye Kullanma Suçu Bakımından (SPKn. m110/1–a)  289
b. Örtülü Kazanç Aktarımı Suçu Bakımından (SPKn. m110/1–b,c)  291
4. Suçun Manevi Unsuru  292
5. Hukuka Aykırılık Unsuru  293
6. Etkin Pişmanlık  293
7. Yaptırım  294
C. Sahtecilik Suçu (SPKn. m.110/2)  294
1. Genel Olarak  294
2. Suçla Korunan Hukuki Değer  295
3. Suçun Maddi Unsuru  295
4. Suçun Manevi Unsuru  295
5. Hukuka Aykırılık Unsur  295
6. Yaptırım  296
VI. BİLGİ VE BELGE VERMEME, DENETİMİN ENGELLENMESİ SUÇU  296
A. Genel Olarak  296
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  297
C. Suçun Maddi Unsuru  297
D. Suçun Manevi Unsuru  298
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  298
F. Yaptırım  299
VII. YASAL BELGELERDE, MUHASEBE KAYITLARINDA VE FİNANSAL TABLO VE RAPORLARDA USULSÜZLÜK SUÇU  299
A. Genel Olarak  299
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  301
C. Suçun Maddi Unsuru  301
D. Suçun Manevi Unsuru  302
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  302
F. Yaptırım  302
VIII. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ  302
A. Genel Olarak  302
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  303
C. Suçun Maddi Unsuru  303
D. Suçun Manevi Unsuru  304
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  304
F. Yaptırım  304
IX. SPK'DA YER ALAN SUÇLARIN SORUŞTURMA USULÜ  304
SONUÇ  305
Borsa Uyuşmazlıkları  
M. Yiğit BEZCİ  
GİRİŞ  307
I. BORSA UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE UYUŞMAZLIK KONULARI  308
A. Borsa Uyuşmazlığı Kavramı  308
B. Uyuşmazlık Konuları  309
II. BORSA UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ YÖNDEN ÇÖZÜMLENMESİ  310
A. Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  310
B. Uyuşmazlık Başvurusu  312
C. Borsa Uyuşmazlığının İncelenmesi Usulü ve Karar  313
1. İlk İnceleme  313
2. Rapor Hazırlanması ve İnceleme  313
3. Şikayetten Vazgeçme, Sulh Olma, Adli Yargıya Müracaat  314
D. Uyuşmazlık Hakkında Verilen Karara İtiraz  314
III. UYUŞMAZLIK KOMİTESİ VE GÖREVLERİ  315
IV. UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZEN MERCİİN BAĞIMSIZLIĞININ İRDELENMESİ  316
SONUÇ  317
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin  
"Ne Bis İn İdem" İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  
Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ  
GİRİŞ  319
I. SERMAYE PİYASASI KURULUNUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMA YETKİSİ  320
A. Genel Olarak  320
B. İdari Ceza–Adli Ceza Farkı  321
C. Sermaye Piyasası Kanununda Öngörülen İdari Para Cezası Yaptırımı  322
1. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezası Yaptırımının Hukuki Niteliği  322
2. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller  322
3. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezaları Bakımından Yetki Sorunu  324
4. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanmasında Genel Esaslar  326
5. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Yargısal Denetimi  327
II. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMA YETKİSİNİN NE BİS İN İDEM İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  328
A. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisinin Ne Bis İn İdem İlkesinin Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi  328
1. Kişinin Aynılığı (Aynı Kişi)  328
2. Fiilin Aynılığı (Aynı Fiil)  328
B. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisinin Uluslararası Hukuk Açısından Doğurabileceği Sorunlar  333
C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisinin Uygulamada Ne Bis İn İdem İlkesi Bakımından Doğurabileceği Sorunlar ve Çözüm Önerileri  334
SONUÇ  335
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim  
Ercan ŞAMLIOĞLU  
GİRİŞ  337
I. BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI VE GELİŞİM SÜRECİ  338
A. Bağımsız Denetim Kavramı  338
B. Bağımsız Denetimin Dayanağını Oluşturan Temel İlkeler  339
C. Bağımsız Denetimle Amaçlanan Faydalar  340
D. Dünyada Bağımsız Denetimin Gelişim Süreci  340
E. Ülkemizde Bağımsız Denetimin Gelişim Süreci  341
II. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ İŞLETMELER VE DENETİM SÜRECİ  343
A. Genel Olarak  343
B. Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler  344
1. Genel Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler  344
2. Özel Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler  344
3. Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler  345
C. Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Koşulları  345
1. Bağımsız Denetim Kuruluşuna İlişkin Koşullar  345
2. Yönetici ve Bağımsız Denetçilere İlişkin Koşullar  346
D. Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Tabi Oldukları Etik Kurallar ve Yükümlülükleri  346
1. Mesleki Şüphecilik ve Bağımsızlık  347
2. Mesleki Özen ve Titizlik  348
3. Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı  348
5. Sır Saklama Yükümlülüğü  348
6. Sermaye Piyasası Kurulu'na Bilgi Verme Yükümlülüğü  349
E. Bağımsız Denetim Süreci  349
1. Sözleşmenin Kurulması  350
2. Finansal Tabloların Analizi ve Denetim Kanıtlarının Toplanması  350
3. Raporun Düzenlenmesi ve Rapor Türleri  351
a. Olumlu Görüş Raporu  352
b. Şartlı Görüş Raporu  352
c. Olumsuz Görüş Raporu  352
d. Görüş Bildirmekten Kaçınılan Rapor  353
4. Genel Kurula Katılma  354
5. Raporun Kesinleşmesi ve İlanı  354
III. RAPOR SONRASI İŞLEMLER VE BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİNİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  354
A. Genel Olarak  354
B. Denetlenen İşletmenin Hak ve Yükümlülükleri  355
C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Görev ve Yetkileri  356
D. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  358
SONUÇ  360
Merkezi Kayıt Kuruluşu  
Ercan ŞAMLIOĞLU  
GİRİŞ  363
I. KAYDİLEŞTİRME KAVRAMI VE ÜLKEMİZDE UYGULANAN KAYDİ SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ  363
A. Kaydileştirme Kavramı  363
B. Kaydi Sistemin Sağladığı Avantajlar  364
C. Kaydileştirme Sistemleri  365
1. Kurucu Kayıt Sistemi  365
2. Açıklayıcı Kayıt Sistemi  365
D. Ülkemizde Uygulanan Kaydi Sistemin Başlıca Özellikleri  366
1. Merkezi Saklama  367
2. Açık Saklama  367
3. Kaydi Saklama  367
4. Müşteri İsmine Saklama  368
5. Tam Kaydi Sistem  368
II. MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ  369
A. Genel Olarak  369
B. Kuruluşu  371
C. Ortaklık Yapısı  371
D. Organları ve Teşkilat Yapısı  373
1. Genel Kurul  374
2. Yönetim kurulu  374
3. Denetim Kurulu  375
4. Komiteler  375
5. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları  376
E. Personel Yapısı  377
F. Mali Yapısı  377
G. Görevleri  378
1. Kaydileştirme ve İzleme Görevi  379
2. Merkezi Saklama Görevi  380
H. Üyeleri  381
İ. Hak Sahiplerinin Uğrayacağı Zararlardan Doğan Sorumluluğu  382
1. Sorumluluğun Kapsamı  382
2. Sorumluluğun Niteliği  382
3. Görevli Mahkeme  383
J. Denetimi  384
III. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU İLE İLİŞKİSİNİN VE HUKUKİ KİŞİLİĞİNİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  384
A. Genel Olarak  384
B. Sermaye Piyasası Kurulu İle Olan İlişkisi  384
C. Hukuki Kişiliği  386
SONUÇ  388
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği  
Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI  
GİRİŞ  391
I. TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ'NİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ VE İDARİ TEŞKİLATTAKİ KONUMU  392
A. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin 2499 Sayılı Kanun Dönemindeki Hukuki Yapısı  392
B. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin 6362 Sayılı Kanun Dönemindeki Hukuki Yapısı  393
C. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin Organları ve Teşkilat Yapısı  396
1. Genel Kurul  396
2. Yönetim Kurulu  397
3. Denetleme Kurulu  398
D. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Üyelerinin Nitelikleri  399
E. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin İdari Teşkilattaki Yeri  402
F. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Üzerindeki İdari Vesayet Denetimi  404
II. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI BİRLİĞİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ  406
III. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI BİRLİĞİ İŞLEM VE EYLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİ  409
SONUÇ  411
Kaynakça  413
Kavramlar Dizini  429
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
Ayrıntılı İçindekiler  11
Kısaltmalar Listesi  25
İdare Hukuku Açısından  
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun Değerlendirilmesi  
Arş. Gör. Cemal BAŞAR  
GİRİŞ  29
I. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YAPISINA ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  30
A. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özerkliği Bakımından Değerlendirilmesi  30
1. İdari Özerklik Açısından Değerlendirme  31
2. Mali Özerklik Açısından Değerlendirme  32
B. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Çalışma Esasları Bakımından Değerlendirilmesi  34
1. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yapısı Bakımından Değerlendirilmesi  34
2. Yeni Yasanın Kurul Başkanı ile Üyelerinin Atanmaları Bakımından Değerlendirilmesi  36
3. Yeni Yasanın Kurul Başkanı ile Üyelerinin Görev Süreleri ve Yasakları Bakımından Değerlendirilmesi  37
4. Yeni Yasanın Kurulun Çalışma Esasları Bakımından Değerlendirilmesi  40
C. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurul Üyeliği Sona Erenlerin Eski Görevlerine Dönmeleri Bakımından Değerlendirilmesi  41
II. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İŞLEMLERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  42
III. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KOLLUK YETKİSİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  43
A. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu’nun İzin ve Bildirim Yetkisi Bakımından Değerlendirilmesi  43
B. Yeni Yasanın Sermaye Piyasası Kurulu’nun İzleme ve Denetleme Yetkisi Bakımından Değerlendirilmesi  45
IV. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İDARİ PARA CEZASI VERME YETKİSİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  48
V. YENİ SERMAYE PİYASASI KANUNU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İŞLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  53
SONUÇ  55
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
Yapısı, Görev ve Yetkileri  
Emre TAN  
GİRİŞ  57
I. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN YAPISI  57
A. Niteliği  58
1. Kamu Tüzel Kişiliği  58
2. Özerkliği  60
a. İdari Özerklik  60
b. Mali Özerklik  61
3. Personeli  62
4. Malları  62
5. Kurum–Kurul Ayrımı  62
6. SPK'nın İdari Yapı İçerisindeki Yeri  65
B. Teşkilatı  70
1. Başkan ve Üyeler  70
2. İkinci Başkan  73
3. Başkan Vekili  73
4. Başkan Yardımcıları  73
5. Kurul Personeli  74
6. Hizmet Birimleri  75
7. Kurul Karar Organı  76
II. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ  77
A. Düzenleme Yapma Yetkisi  77
B. Denetleme Yapma Yetkisi  79
C. Yaptırım Uygulama Yetkisi  80
1. Tedbirler  81
2. İdari Para Cezaları  81
D. Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla İlişkiler Yönünden Görev ve Yetkileri  82
E. Diğer Görev ve Yetkileri  82
SONUÇ  83
Sermaye Piyasası Hukukunda  
Kamuyu Aydınlatma İlkesi  
Arş. Gör. Ege OKAKIN  
GİRİŞ  85
I. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN TANIMI, KAPSAMI VE ÖZELLİKLERİ  87
A. Tanımı ve Özellikleri  87
B. Kamuyu Aydınlatma İlkesinin Kapsamı, Araçları  88
II. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN ORTAYA ÇIKIŞI  91
A. Tarihsel Süreç  91
B. İlkenin Gerekçesi, Amacı, İşlevleri  93
III. KAMUYU AYDINLATMA İLKESİNİN DÜZENLENMESİ  94
A. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Bilgi Alma Hakkı  95
B. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Sisteminde Kamuyu Aydınlatma İlkesi  96
1. Sermaye Piyasası Kanununda Genel Olarak Kamuyu Aydınlatma İlkesi  96
2. İzahname ve Onaylanması  98
3. Kamuyu Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali  99
a. Kamuyu Aydınlatma Belgelerinden Doğan Sorumluluk  99
b. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kamuyu Aydınlatma İlkesi Bağlamında Yetkileri  100
SONUÇ  103
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
Denetim Yetkisi  
Arş. Gör. Ezgi AVCIOĞLU AKSOY  
GİRİŞ  105
I. BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN PİYASALAR ÜZERİNDEKİ DENETİM FONKSİYONU VE SERMAYE PİYASASINDA DENETİMİN ÖZELLİKLERİ  106
A. Genel Olarak Bağımsız İdari Otoritelerin Denetim Yetkisi  106
B. Sermaye Piyasasına Ait Özelliklerin Denetim Yetkisi Üzerindeki Etkisi  106
II. SPK'NIN DENETİM YETKİSİNİN AMACI, KAPSAMI, NİTELİĞİ  108
A. SPK'nın Denetiminin Amacı  108
B. SPK'nın Denetiminin Kapsamı  108
1. SPK Denetiminin Kişi, Kurum ve Kuruluşlar Bakımından Kapsamı  108
2. SPK Denetiminin İşlem ve Faaliyetler Bakımından Kapsamı  109
3. Sermaye Piyasası Faaliyetleri  109
C. SPK'nın Denetim Faaliyetlerinin Niteliği  111
III. SPK'NIN DENETİM USULÜ  112
A. Denetim Usulünün Hukuki Düzenlemesi  112
B. Denetim Yetkisini Kullanacaklar  112
C. Denetimden Sorumlu Hizmet Birimi  113
D. Denetime Başlama  113
E. Denetim Faaliyetini Yerine Getiren Meslek Personelinin Yetki ve Yükümlülükleri  114
1. Kurul Denetim Uzmanlarının Yetkileri  114
a. Olağan Denetim Yetkileri  114
b. Arama Yetkisi  115
2. Kurul Denetim Uzmanlarının Yükümlülükleri  115
F. Denetim Faaliyetlerinde İlgililerin Yükümlülükleri  116
G. Denetimin Sonuçlandırılması  117
IV. SPK'NIN DENETİM SONUÇLARI ÜZERİNE YAPABİLECEĞİ İŞLEMLER VE "DENETİM FAALİYETLERİNİN" YARGISAL DENETİMİ  118
A. SPK'nın Denetim Sonucu Alacağı Kararları  118
1. İdari Tedbirler Alma  118
2. İdari Para Cezası Uygulama  119
3. Suç Duyurusunda Bulunma  119
B. SPK'nın Denetim Faaliyetlerinin Yargısal Denetimi  119
SONUÇ  120
Sermaye Piyasası Kurulu Kararlarının  
Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi  
Emre TAN  
GİRİŞ  123
I. SERMAYE PİYASASI KURULU İŞLEMLERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  123
A. SPK'nın İdari Yapı İçerisindeki Yeri  124
B. Kurulun Düzenleyici İşlemleri  129
C. Kurulun Birel İşlemleri  130
D. Kurul İşlemlerinin Hukuki Niteliği  131
II. SERMAYE PİYASASI KURULU KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ  132
A. Genel Olarak  132
B. BİO'ların Yargısal Denetimi  133
C. SPK Kararlarının Yargısal Denetiminin Sınırı  135
D. SPK Kararlarının Yargısal Denetimi  138
1. İlk İnceleme Açısından  138
a. Görevli Yargı Yeri  138
i. Düzenleyici İşlemler Açısından  139
ii. Birel İşlemler Açısından  139
b. İhtisaslaşma  140
c. Yetkili Mahkeme  141
d. İdari Merci Tecavüzü  142
e. Ehliyet  142
f. İdari Davaya Konu Olabilecek Kesin ve Yürütülebilir İşlem  143
g. Süre  144
h. Husumet  147
i. Dava Dilekçesinin Düzenlenmesi  147
E. Esas Açısından  148
SONUÇ  153
Fransa'da Sermaye Piyasası Kurulu:  
Autorite Des Marches Financiers (AMF)  
Arş. Gör. Ege OKAKIN  
GİRİŞ  155
I. AMF'YE GENEL BAKIŞ  156
II. KURUMSAL YAPI: AMF'NİN ORGANLARI  158
A. Kurul  159
B. Yaptırım Komisyonu  162
III. AMF'NİN FAALİYETLERİ: GÖREV VE YETKİLER  166
A. Düzenleme Yetkisi  166
B. İzin Verme Yetkisi  166
C. Gözetim (İzleme) Görevi  167
D. Soruşturma Yürütme ve Denetleme Görevi  167
E. Yaptırım Gücü  169
F. Bilgilendirme ve Uzlaştırma Görevi  169
IV. AMF KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ VE BU DENETİMİN NON BIS IN IDEM İLKESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  170
SONUÇ  174
Borsa İstanbul  
Arş. Gör. Ezgi AVCIOĞLU AKSOY  
GİRİŞ  175
I. BORSA KAVRAMI, BORSA KAVRAMININ HUKUKİ NİTELİĞİNDEKİ DEĞİŞİM, BORSA TÜRLERİ VE MENKUL KIYMETLER BORSALARI  176
A. Borsa Kavramı  176
B. Hukukî Çerçevesiyle Borsa Kavramı ve Borsa Kavramındaki Değişim  177
C. Borsa Türleri ve Menkul Kıymetler Borsası  181
II. BORSA İSTANBUL'UN KURULUŞU, ORTAKLIK YAPISI, TEŞKİLATI VE FAALİYETLERİ  182
A. Borsa İstanbul'un Kuruluşu  182
B. Borsa İstanbul'un Kuruluş Amacı  183
C. Borsa İstanbul'un Sermayesi ve Pay Sahipleri  183
D. Borsa İstanbul'un Yapısı  186
1. Tüzelkişiliği  186
2. Organları  189
a. Genel Kurul  189
b. Yönetim Kurulu  190
c. Komiteler  192
d. Genel Müdür  192
3. Personelin Hukuki Statüsü  193
III. BORSA İSTANBUL'UN FAALİYETLERİ  194
A. Borsada İşlem Yapma Yetkisi Verilmesi  196
B. Kota Alınma ve Kottan Çıkarılma  197
1. Kota Alınma  197
2. Kottan Çıkarma  197
C. Emirlerin İletilmesi ve Eşleştirilmesi  198
D. Gerçekleşen İşlemlere İlişkin Yükümlülükler  198
E. Piyasaların, Pazarların, Platformların ve Sistemlerin Oluşturulması, İşletimi ve Yönetimi  199
F. Denetim ve Gözetim  199
H. Uyuşmazlıkların Çözülmesi  200
I. Disiplin Düzenlemelerinin Yürütülmesi  201
IV. BORSA İSTANBUL'UN SPK İLE HUKUKİ İLİŞKİSİ VE KARARLARININ YARGISAL DENETİMİ  201
A. Borsa İstanbul'un SPK İle İlişkisinin Hukuki Niteliği  201
B. Borsa İstanbul'un Kararlarının Yargısal Denetimi  203
SONUÇ  204
Sermaye Piyasasında Yatırımcının  
Korunması ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Hukuki Yapısı  
Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI  
GİRİŞ  207
I. SERMAYE PİYASASINDA YATIRIMCI KAVRAMI VE KORUNMASI  208
A. Sermaye Piyasasında Yatırımcı Kavramı  208
B. Sermaye Piyasasında Rol Alan Yatırımcının Korunması  210
1. Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunma Sebepleri  210
2. Yatırımcının Korunmasını Açıklayan İlkeler  214
a. Liyakat İlkesi  214
b. Kamuyu Aydınlatma İlkesi  215
3. Türk Hukuku'nda Sermaye Piyasasında Yatırımcının Korunmasına İlişkin Düzenlemeler  217
a. Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Tebliğler  217
b. Diğer Düzenlemeler  220
II. YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ  221
A. Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Hukuki Yapısı ve İdari Teşkilattaki Yeri  221
B. Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin Görev ve Yetkileri  225
1. Tazmin Süreci  226
2. Tedrici Tasfiye Süreci  228
3. Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne İntikal Eden Sermaye Piyasası Araçlarının Hesaba Geçirilmesi ve Satışı  230
4. Genel Kurul Yetkilerinin Yürütülmesi  232
5. Özel Fon'un İdaresi ve Temsili  233
C. Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin İdari İşlem ve Eylemlerinin Yargısal Denetimi  234
SONUÇ  237
Sermaye Piyasası Araçları ve  
Sermaye Piyasası Araçlarının İhracı  
Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ  
GİRİŞ  239
I. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI  240
A. Sermaye Piyasası Aracı Kavramı  240
B. Sermaye Piyasası Araçları  241
1. Menkul Kıymetler  241
a. Paylar  242
b. Pay Benzeri Diğer Kıymetler  243
c. Borçlanma Araçları  243
ca. Tahviller  243
cb. Paya Dönüştürülebilir Tahvil (PDT)  244
cc. Değiştirilebilir Tahvil (DET)  244
cd. Bono  244
ce. Kıymetli Maden Bonoları  244
d. Yatırım Kuruluşu Varantları ve Sertifikaları  244
e. Ortaklık Varantları  245
f. Gayrimenkul Sertifikaları  245
g. Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (VİDMK)  245
h. Kira Sertifikaları  245
ı. Depo Sertifikaları  246
i. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları  246
2. Türev Araçlar  246
3. Yatırım Sözleşmeleri ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları  247
C. Sermaye Piyasası Araçlarının Kaydileştirilmesi  248
II. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI  249
A. İhraç ve Halka Arz Kavramları  249
B. Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Edilmek Suretiyle İhracı  250
1. İzahname Hazırlama Yükümlülüğü  250
2. İzahnamenin Onaylanması  251
C. Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Edilmeksizin İhracı  252
D. Sermaye Piyasası Araçlarının Satışına İlişkin Genel Esaslar  253
SONUÇ  254
Sermaye Piyasası Kanununda Yer Alan Suçlar  
M. Yiğit BEZCİ  
GİRİŞ  257
I. GENEL AÇIKLAMALAR  258
II. BİLGİ SUİSTİMALİ SUÇU  259
A. Genel Olarak  259
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  261
C. Suçun Maddi Unsuru  262
D. Suçun Manevi Unsuru  264
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  264
F. Yaptırım  265
III. PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU  266
A. Genel Olarak  266
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  268
C. İşleme Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu  269
1. Genel Olarak  269
2. Maddi Unsurlar  270
3. Suçun Manevi Unsuru  273
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  273
5. Etkin Pişmanlık  274
6. Yaptırım  276
D. Bilgiye Dayalı Piyasa Dolandırıcılığı Suçu  277
1. Genel Olarak  277
2. Maddi Unsurlar  278
3. Suçun Manevi Unsuru  281
4. Hukuka Aykırılık Unsuru  282
5. Yaptırım  283
IV. USULSÜZ HALKA ARZ VE İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI  
FAALİYETİ SUÇU  284
A. Genel Olarak  284
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  285
C. Suçun Maddi Unsuru  285
D. Suçun Manevi Unsuru  286
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  286
F. Yaptırım  286
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA VE SAHTECİLİK  286
A. Genel Olarak  286
B. Güveni Kötüye Kullanma Suçu (SPKn. m.110/1,3)  287
1. Genel Olarak  287
2. Suçla Korunan Hukuki Değer  289
3. Suçun Maddi Unsuru  289
a. Özel Güveni Kötüye Kullanma Suçu Bakımından (SPKn. m110/1–a)  289
b. Örtülü Kazanç Aktarımı Suçu Bakımından (SPKn. m110/1–b,c)  291
4. Suçun Manevi Unsuru  292
5. Hukuka Aykırılık Unsuru  293
6. Etkin Pişmanlık  293
7. Yaptırım  294
C. Sahtecilik Suçu (SPKn. m.110/2)  294
1. Genel Olarak  294
2. Suçla Korunan Hukuki Değer  295
3. Suçun Maddi Unsuru  295
4. Suçun Manevi Unsuru  295
5. Hukuka Aykırılık Unsur  295
6. Yaptırım  296
VI. BİLGİ VE BELGE VERMEME, DENETİMİN ENGELLENMESİ SUÇU  296
A. Genel Olarak  296
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  297
C. Suçun Maddi Unsuru  297
D. Suçun Manevi Unsuru  298
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  298
F. Yaptırım  299
VII. YASAL BELGELERDE, MUHASEBE KAYITLARINDA VE FİNANSAL TABLO VE RAPORLARDA USULSÜZLÜK SUÇU  299
A. Genel Olarak  299
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  301
C. Suçun Maddi Unsuru  301
D. Suçun Manevi Unsuru  302
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  302
F. Yaptırım  302
VIII. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ  302
A. Genel Olarak  302
B. Suçla Korunan Hukuki Değer  303
C. Suçun Maddi Unsuru  303
D. Suçun Manevi Unsuru  304
E. Hukuka Aykırılık Unsuru  304
F. Yaptırım  304
IX. SPK'DA YER ALAN SUÇLARIN SORUŞTURMA USULÜ  304
SONUÇ  305
Borsa Uyuşmazlıkları  
M. Yiğit BEZCİ  
GİRİŞ  307
I. BORSA UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI VE UYUŞMAZLIK KONULARI  308
A. Borsa Uyuşmazlığı Kavramı  308
B. Uyuşmazlık Konuları  309
II. BORSA UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ YÖNDEN ÇÖZÜMLENMESİ  310
A. Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri  310
B. Uyuşmazlık Başvurusu  312
C. Borsa Uyuşmazlığının İncelenmesi Usulü ve Karar  313
1. İlk İnceleme  313
2. Rapor Hazırlanması ve İnceleme  313
3. Şikayetten Vazgeçme, Sulh Olma, Adli Yargıya Müracaat  314
D. Uyuşmazlık Hakkında Verilen Karara İtiraz  314
III. UYUŞMAZLIK KOMİTESİ VE GÖREVLERİ  315
IV. UYUŞMAZLIKLARI ÇÖZEN MERCİİN BAĞIMSIZLIĞININ İRDELENMESİ  316
SONUÇ  317
Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
İdari Para Cezası Uygulama Yetkisi ve Bu Yetkinin  
"Ne Bis İn İdem" İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi  
Arş. Gör. Mehpare ÇAPTUĞ  
GİRİŞ  319
I. SERMAYE PİYASASI KURULUNUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMA YETKİSİ  320
A. Genel Olarak  320
B. İdari Ceza–Adli Ceza Farkı  321
C. Sermaye Piyasası Kanununda Öngörülen İdari Para Cezası Yaptırımı  322
1. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezası Yaptırımının Hukuki Niteliği  322
2. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezası Gerektiren Fiiller  322
3. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezaları Bakımından Yetki Sorunu  324
4. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Uygulanmasında Genel Esaslar  326
5. SPKn.'da Öngörülen İdari Para Cezalarının Yargısal Denetimi  327
II. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN İDARİ PARA CEZASI UYGULAMA YETKİSİNİN NE BİS İN İDEM İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  328
A. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisinin Ne Bis İn İdem İlkesinin Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi  328
1. Kişinin Aynılığı (Aynı Kişi)  328
2. Fiilin Aynılığı (Aynı Fiil)  328
B. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisinin Uluslararası Hukuk Açısından Doğurabileceği Sorunlar  333
C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İdari Para Cezası Uygulama Yetkisinin Uygulamada Ne Bis İn İdem İlkesi Bakımından Doğurabileceği Sorunlar ve Çözüm Önerileri  334
SONUÇ  335
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim  
Ercan ŞAMLIOĞLU  
GİRİŞ  337
I. BAĞIMSIZ DENETİM KAVRAMI VE GELİŞİM SÜRECİ  338
A. Bağımsız Denetim Kavramı  338
B. Bağımsız Denetimin Dayanağını Oluşturan Temel İlkeler  339
C. Bağımsız Denetimle Amaçlanan Faydalar  340
D. Dünyada Bağımsız Denetimin Gelişim Süreci  340
E. Ülkemizde Bağımsız Denetimin Gelişim Süreci  341
II. BAĞIMSIZ DENETİME TABİ İŞLETMELER VE DENETİM SÜRECİ  343
A. Genel Olarak  343
B. Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler  344
1. Genel Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler  344
2. Özel Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler  344
3. Sınırlı Bağımsız Denetime Tabi İşletmeler  345
C. Bağımsız Denetim Faaliyetinde Bulunma Koşulları  345
1. Bağımsız Denetim Kuruluşuna İlişkin Koşullar  345
2. Yönetici ve Bağımsız Denetçilere İlişkin Koşullar  346
D. Denetim Kuruluşları ve Denetçilerin Tabi Oldukları Etik Kurallar ve Yükümlülükleri  346
1. Mesleki Şüphecilik ve Bağımsızlık  347
2. Mesleki Özen ve Titizlik  348
3. Ticaret ve Mesleğe Aykırı Faaliyet Yasağı  348
5. Sır Saklama Yükümlülüğü  348
6. Sermaye Piyasası Kurulu'na Bilgi Verme Yükümlülüğü  349
E. Bağımsız Denetim Süreci  349
1. Sözleşmenin Kurulması  350
2. Finansal Tabloların Analizi ve Denetim Kanıtlarının Toplanması  350
3. Raporun Düzenlenmesi ve Rapor Türleri  351
a. Olumlu Görüş Raporu  352
b. Şartlı Görüş Raporu  352
c. Olumsuz Görüş Raporu  352
d. Görüş Bildirmekten Kaçınılan Rapor  353
4. Genel Kurula Katılma  354
5. Raporun Kesinleşmesi ve İlanı  354
III. RAPOR SONRASI İŞLEMLER VE BAĞIMSIZ DENETİM YETKİSİNİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  354
A. Genel Olarak  354
B. Denetlenen İşletmenin Hak ve Yükümlülükleri  355
C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Görev ve Yetkileri  356
D. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi  358
SONUÇ  360
Merkezi Kayıt Kuruluşu  
Ercan ŞAMLIOĞLU  
GİRİŞ  363
I. KAYDİLEŞTİRME KAVRAMI VE ÜLKEMİZDE UYGULANAN KAYDİ SİSTEMİN GENEL ÖZELLİKLERİ  363
A. Kaydileştirme Kavramı  363
B. Kaydi Sistemin Sağladığı Avantajlar  364
C. Kaydileştirme Sistemleri  365
1. Kurucu Kayıt Sistemi  365
2. Açıklayıcı Kayıt Sistemi  365
D. Ülkemizde Uygulanan Kaydi Sistemin Başlıca Özellikleri  366
1. Merkezi Saklama  367
2. Açık Saklama  367
3. Kaydi Saklama  367
4. Müşteri İsmine Saklama  368
5. Tam Kaydi Sistem  368
II. MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN YAPISI VE GÖREVLERİ  369
A. Genel Olarak  369
B. Kuruluşu  371
C. Ortaklık Yapısı  371
D. Organları ve Teşkilat Yapısı  373
1. Genel Kurul  374
2. Yönetim kurulu  374
3. Denetim Kurulu  375
4. Komiteler  375
5. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları  376
E. Personel Yapısı  377
F. Mali Yapısı  377
G. Görevleri  378
1. Kaydileştirme ve İzleme Görevi  379
2. Merkezi Saklama Görevi  380
H. Üyeleri  381
İ. Hak Sahiplerinin Uğrayacağı Zararlardan Doğan Sorumluluğu  382
1. Sorumluluğun Kapsamı  382
2. Sorumluluğun Niteliği  382
3. Görevli Mahkeme  383
J. Denetimi  384
III. MERKEZİ KAYIT KURULUŞU'NUN SERMAYE PİYASASI KURULU İLE İLİŞKİSİNİN VE HUKUKİ KİŞİLİĞİNİN İDARE HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ  384
A. Genel Olarak  384
B. Sermaye Piyasası Kurulu İle Olan İlişkisi  384
C. Hukuki Kişiliği  386
SONUÇ  388
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği  
Arş. Gör. Ezgi PALAS DAĞLI  
GİRİŞ  391
I. TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ'NİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ VE İDARİ TEŞKİLATTAKİ KONUMU  392
A. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin 2499 Sayılı Kanun Dönemindeki Hukuki Yapısı  392
B. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin 6362 Sayılı Kanun Dönemindeki Hukuki Yapısı  393
C. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin Organları ve Teşkilat Yapısı  396
1. Genel Kurul  396
2. Yönetim Kurulu  397
3. Denetleme Kurulu  398
D. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Üyelerinin Nitelikleri  399
E. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği'nin İdari Teşkilattaki Yeri  402
F. Türkiye Sermaye Piyasası Birliği Üzerindeki İdari Vesayet Denetimi  404
II. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI BİRLİĞİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ  406
III. TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI BİRLİĞİ İŞLEM VE EYLEMLERİNİN YARGISAL DENETİMİ  409
SONUÇ  411
Kaynakça  413
Kavramlar Dizini  429
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020