Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teknopark Anonim Şirketi
Şubat 2021 / 1. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 73.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Alanında yapılmış ilk çalışma özelliği taşıyan eser içerisinde Teknopark Yönetici şirketlerinin tabi olduğu 4691 Sayılı Kanun ile 29797 Sayılı Teknoloji geliştirme bölgeleri uygulama yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketler hukuku hükümleri ve kaynakçada detaylı olarak belirtildiği üzere bağlantılı tüm sair mevzuatlar kapsamında kıyaslamalı, açıklamalı, detaylı ve zaman zaman eleştirel görüşler ile tüm yönleriyle harmanlanmış ve teknopark yönetici anonim şirketinin iç hukuktaki yeri, bilim ışığında belirlenmeye çalışılmıştır. Eser bu yönüyle ülkemizde her geçen gün artan bir oranda kurulan ve hukuksal yönleri daha önce tartışılmamış ve çalışılmamış olan Teknopark yönetici anonim şirketlerinin yöneticileri, ortakları, çalışanları, içerisinde faaliyet gösteren firmaları ve üniversiteler açısından bir ilk olma özelliğini taşıyan rehber olma yolunu kendisinde birleştirmektedir. Üniversite gibi kamu hukuk tüzel kişisi olma özelliğini uzun yıllardır bünyesinde barındıran bir kurum çerçevesinde kurulan teknopark yönetici anonim şirketlerinin sahip olduğu özel hukuk tüzel kişiliği ve dolayısıyla anonim şirket olmasının getirdiği kurumsal yapısı, karar alma özgürlüğü ve hukuki serbestliği çoğunlukla bürokratik kamu yönetim anlayışının hakim olduğu bu kurumlarda tam olarak anlaşılamama tehlikesini barındırmaktadır. Eser bu yönüyle yapılmış olan hukuki hataların veya eksikliklerin düzeltilmesinde bir referans yapılacak olan hukuki hataların önlenmesinde ise önlem kaynağı vazifesi oluşturma hedefiyle kaleme alınmıştır.

Konu Başlıkları
Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Teknopark
Teknopark Yönetici Şirketin Hukuki Kişiliğinin Değerlendirilmesi ve Esas Sözleşmesi
Teknopark Yönetici Şirket Genel Kurulu
Teknopark Yönetici Şirket Yönetim Kurulu
Barkod: 9789750266485
Yayın Tarihi: Şubat 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm I
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ VE TEKNOPARK
1. TÜRK HUKUKUNDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ  15
2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE KURULAN TEKNOPARKLAR  20
2.1. Teknopark Kuruluş Modelleri  25
2.2. Türkiye’de Teknoparkların Gelişim Süreci  26
2.3. Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi  29
3. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KAPSAMINDA TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETE TANINAN MUAFİYETLER  36
3.1. Kurumlar Vergisi Muafiyeti  36
3.2. Diğer Muafiyetler  38
3.2.1. Damga, Harç ve Emlak Vergisinden Kaynaklı Muafiyetler  38
3.2.2. İrtifak Hakkı Muafiyeti  38
3.2.3. Ar–Ge Personeline Uygulanan Muafiyet  38
3.3. Yönetici Şirketin Bakanlıktan Kamulaştırma Talep Etme Yetkisi  39
3.3.1. Kamulaştırma Kavramı ve Mülkiyet Hakkı  39
3.3.2. Yönetici Şirkete Tanınan Kamulaştırma Talep Etme Yetkisinin Uygulanması  42
3.3.3. Kamu Yararının Tespiti  44
Bölüm II
TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETİN HUKUKİ KİŞİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ESAS SÖZLEŞMESİ
1. YÖNETİCİ ŞİRKETİN KİŞİLİĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  49
2. YÖNETİCİ ŞİRKETİN YAPTIĞI İŞLEMLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  53
3. YÖNETİCİ ŞİRKETİN ESAS SÖZLEŞMESİ  59
3.1. Yönetici Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi  60
3.2. Yönetici Şirketin Sermayesinin Arttırılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği  64
3.2.1. Yönetici Şirketin Sermaye Artırımı Usulü  67
Bölüm III
TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKET GENEL KURULU
1. YÖNETİCİ ŞİRKET GENEL KURULU  72
1.1. Yönetici Şirket Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  73
1.2. Yönetici Şirket Genel Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri  74
1.3. Yönetici Şirket Genel Kurul Toplantıları  76
1.3.1. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili ve Görevli Olanlar  76
1.3.2. Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması  78
1.3.2.1. Çağrısız Genel Kurul  79
1.3.3. Yönetici Şirket Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması  80
1.3.3.1. Bakanlık Temsilcisi’nin İstenmesi Usulü  81
1.3.3.2. Bakanlık Temsilci Görevlendirilmesi  82
1.3.3.3. Bakanlık Temsilcisinin Nitelikleri  82
1.3.3.4. Bakanlık Temsilcisinin Görev ve Yetkileri  83
1.3.4. Yönetici Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi  84
1.3.4.1. Bakanlık Temsilcisinin Gündeme Madde Koydurtması  86
1.3.4.2. Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları  87
1.3.5. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  89
1.3.5.1. Genel Hüküm  89
1.3.5.2. Özel Toplantı ve Karar Nisapları  90
1.3.5.2.1. Esas Sözleşme Değişikliği Konusundaki Genel Toplantı ve Karar Nisabı  90
1.3.5.2.2. Yönetici Şirket Sermayesinin Tümünü Oluşturan Pay Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Oybirliğiyle Alınması Gereken Esas Sözleşme Değişikliği Kararları  90
1.3.5.2.3. Yönetici Şirket Sermayesinin En Az Yüzde Yetmiş Beşini Oluşturan Payların Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarıyla Alınması Gereken Esas Sözleşme Değişikliği Kararları  90
1.3.5.2.4. Yönetici Şirket Sermayesinin En Az Yüzde Altmışını Oluşturan Payların Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarıyla Alınması Gereken Kararlar  91
1.4. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı  91
1.4.1. Genel Kurul Kararlarının İptali  91
1.4.2. Genel Kurul Kararlarının Butlanı  97
1.4.3. Genel Kurul Kararlarının İptalinin ve Butlanının Hukuki Etkisi  99
Bölüm IV
TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKET YÖNETİM KURULU
1. YÖNETİCİ ŞİRKET YÖNETİM KURULU  103
1.1. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri  104
1.2. Yönetim Kurulunun Seçimi  105
1.3. Özel ve Kamu hukuku Tüzel kişilerinin Yönetim Kurulu Üyeliği  106
1.3.1. Pay sahibi olan Kamu Tüzel Kişisinin Yönetim Kurulu Üyeliği  106
1.3.2. Pay Sahibi Olmayan Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulu Üyeliği  107
1.4. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Süresi  110
1.5. Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  111
1.5.1. Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Esas Sözleşme Üzerinden Değerlendirilmesi  112
1.5.1.1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 1. Maddesi Kapsamındaki Görev ve Yetkisi  112
1.5.1.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14. Maddesi Kapsamındaki Görev ve Yetkisi  113
1.5.1.3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 15. Maddesi Kapsamındaki Görev ve Yetkisi (Kuluçka Firması, Kuluçka Merkezi ve Kuluçka Programı)  119
1.5.1.4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 16. Maddesi Kapsamındaki Görev ve Yetkisi (Teknoloji Transfer Ofisi)  121
1.5.1.4.1. Türkiye’deki TTO Çeşitleri  122
1.5.1.4.1.1. Yükseköğretim Kurumu Birim Olarak Kurulan TTO’lar  122
1.5.1.4.1.2. Yükseköğretim Kurumu Sermaye Şirketi Olarak Kurulan TTO’lar  125
1.5.1.4.1.3. TTO Çeşitlerine İlişkin Eleştirel Görüşler  126
1.5.1.4.2. TTO’lar özelinde Şirketler Topluluğu’nun Oluşma İhtimali  128
1.5.1.4.2.1. Yönetici şirket ile Yönetici Şirketin Kurmak Zorunda Olduğu TTO Yönünden Değerlendirme:  128
1.5.1.4.2.2. Yönetici Şirket ile Yükseköğretim Kurumu TTO Sermaye Şirketi Açısından Değerlendirme  131
1.5.1.4.2.2.1. Yönetici A.Ş ve TTO A.Ş Açısından Sözleşmesel Hâkimiyet İlişkisinin İncelenmesi:  133
1.5.1.4.2.2.2. Yönetici A.Ş ve TTO A.Ş Açısından Başka Yollarla Hâkimiyet İlişkisinin İncelenmesi:  136
1.5.2. Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu Halinde Görev ve Yetkileri  137
1.5.3. Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkileri  138
1.5.3.1. Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bunlarla İlgili Talimatların Verilmesi  142
1.5.3.2. Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi  146
1.5.3.3. Muhasebe, Finans Denetimi ve Şirketin Yönetiminin Gerektirdiği Ölçüde, Finansal Planlama İçin Gerekli Düzenin Kurulması  149
1.5.3.4. Müdürlerin ve Aynı İşleve Sahip Kişiler ile İmza Yetkisini Haiz Bulunanların Atanmaları ve Görevden Alınmaları  154
1.5.3.5. Yönetimle Görevli Kişilerin, Özellikle Kanunlara, Esas Sözleşmeye, İç Yönergelere ve Yönetim Kurulunun Yazılı Talimatlarına Uygun Hareket Edip Etmediklerinin Üst Gözetimi  154
1.5.3.6. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterlerinin Tutulması, Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Açıklamasının Düzenlenmesi ve Genel Kurula Sunulması, Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının Yürütülmesi  157
1.5.3.7. Borca Batıklık Durumunun Varlığında Mahkemeye Bildirimde Bulunulması  161
1.6. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri  162
1.6.1. Görevlerin Bizzat Yerine Getirilmesi  162
1.6.2. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü:  163
1.6.2.1. Tedbirli Yönetici Kavramı ve İş Adamı Kararı (Business Judgement Rule– BJR) Kapsamında Sorumluluk Ölçütünün Değerlendirilmesi  164
1.7. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  177
1.7.1. Kişisel Haklar  178
1.7.1.1. Yönetim ve Temsil Hakkı  178
1.7.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı:  179
1.7.2. Mali Haklar  182
1.7.2.1. Huzur Hakkı  182
1.7.2.2. Ücret Hakkı  186
1.7.2.3. Kazanç (Kar) Payı Hakkı  187
1.7.2.4. İkramiye Hakkı  187
1.7.2.5. Prim Hakkı  188
1.8. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Uygulanan Yasaklar  189
1.8.1. Müzakereye Katılma Yasağı  189
1.8.2. Şirketle İşlem Yapma Yasağı  191
1.8.3. Şirkete Borçlanma Yasağı  195
1.8.4. Rekabet Yasağı  198
1.9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  200
1.9.1. Özel Hükümler Kapsamında Hukuki ve Cezai Sorumluluk Halleri  202
1.9.1.1. Belge ve Beyanların Hukuka Aykırı Olması  203
1.9.1.2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  204
1.9.1.3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk  205
1.9.1.4. Halktan Para Toplamak  208
EKLER
EK – I:  ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ BÖLGEDE ŞİRKET KURABİLME, KURULU BİR ŞİRKETE ORTAK OLABİLME VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN YÖNETİMLERİNDE GÖREV ALABİLMELERİNE DAİR
YÖNERGE TASLAĞI  211
EK – II: … TEKNOPARK YÖNETİCİ A.Ş. AR–GE ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ  217
EK – III: TEKNOPARK ŞİRKET SÖZLEŞMESİ  226
Kaynakça  235
Kavramlar Dizini  253
 


Mutlu Dinç ...
Şubat 2021
177.00 TL
İndirimli: 123.90 TL (%30)
Sepete Ekle
Abdurrahman Burak Karahan
Şubat 2021
30.00 TL
Sepete Ekle
Ömer Teoman
Şubat 2021
120.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Pulaşlı
Şubat 2021
125.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Bölüm I
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ VE TEKNOPARK
1. TÜRK HUKUKUNDA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ  15
2. DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE KURULAN TEKNOPARKLAR  20
2.1. Teknopark Kuruluş Modelleri  25
2.2. Türkiye’de Teknoparkların Gelişim Süreci  26
2.3. Girişimcilik Faaliyetlerinde Teknoparkların Önemi  29
3. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KAPSAMINDA TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETE TANINAN MUAFİYETLER  36
3.1. Kurumlar Vergisi Muafiyeti  36
3.2. Diğer Muafiyetler  38
3.2.1. Damga, Harç ve Emlak Vergisinden Kaynaklı Muafiyetler  38
3.2.2. İrtifak Hakkı Muafiyeti  38
3.2.3. Ar–Ge Personeline Uygulanan Muafiyet  38
3.3. Yönetici Şirketin Bakanlıktan Kamulaştırma Talep Etme Yetkisi  39
3.3.1. Kamulaştırma Kavramı ve Mülkiyet Hakkı  39
3.3.2. Yönetici Şirkete Tanınan Kamulaştırma Talep Etme Yetkisinin Uygulanması  42
3.3.3. Kamu Yararının Tespiti  44
Bölüm II
TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKETİN HUKUKİ KİŞİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ESAS SÖZLEŞMESİ
1. YÖNETİCİ ŞİRKETİN KİŞİLİĞİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  49
2. YÖNETİCİ ŞİRKETİN YAPTIĞI İŞLEMLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ  53
3. YÖNETİCİ ŞİRKETİN ESAS SÖZLEŞMESİ  59
3.1. Yönetici Şirket Esas Sözleşmesinin Değiştirilmesi  60
3.2. Yönetici Şirketin Sermayesinin Arttırılmasına İlişkin Esas Sözleşme Değişikliği  64
3.2.1. Yönetici Şirketin Sermaye Artırımı Usulü  67
Bölüm III
TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKET GENEL KURULU
1. YÖNETİCİ ŞİRKET GENEL KURULU  72
1.1. Yönetici Şirket Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri  73
1.2. Yönetici Şirket Genel Kurulunun Devredilemez Görev ve Yetkileri  74
1.3. Yönetici Şirket Genel Kurul Toplantıları  76
1.3.1. Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili ve Görevli Olanlar  76
1.3.2. Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması  78
1.3.2.1. Çağrısız Genel Kurul  79
1.3.3. Yönetici Şirket Genel Kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisi Bulundurulması  80
1.3.3.1. Bakanlık Temsilcisi’nin İstenmesi Usulü  81
1.3.3.2. Bakanlık Temsilci Görevlendirilmesi  82
1.3.3.3. Bakanlık Temsilcisinin Nitelikleri  82
1.3.3.4. Bakanlık Temsilcisinin Görev ve Yetkileri  83
1.3.4. Yönetici Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının Gündemi  84
1.3.4.1. Bakanlık Temsilcisinin Gündeme Madde Koydurtması  86
1.3.4.2. Genel Kurul Toplantılarında Gündeme Bağlılık İlkesinin İstisnaları  87
1.3.5. Genel Kurul Toplantı ve Karar Yeter Sayıları  89
1.3.5.1. Genel Hüküm  89
1.3.5.2. Özel Toplantı ve Karar Nisapları  90
1.3.5.2.1. Esas Sözleşme Değişikliği Konusundaki Genel Toplantı ve Karar Nisabı  90
1.3.5.2.2. Yönetici Şirket Sermayesinin Tümünü Oluşturan Pay Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Oybirliğiyle Alınması Gereken Esas Sözleşme Değişikliği Kararları  90
1.3.5.2.3. Yönetici Şirket Sermayesinin En Az Yüzde Yetmiş Beşini Oluşturan Payların Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarıyla Alınması Gereken Esas Sözleşme Değişikliği Kararları  90
1.3.5.2.4. Yönetici Şirket Sermayesinin En Az Yüzde Altmışını Oluşturan Payların Sahiplerinin veya Temsilcilerinin Olumlu Oylarıyla Alınması Gereken Kararlar  91
1.4. Genel Kurul Kararlarının İptali ve Butlanı  91
1.4.1. Genel Kurul Kararlarının İptali  91
1.4.2. Genel Kurul Kararlarının Butlanı  97
1.4.3. Genel Kurul Kararlarının İptalinin ve Butlanının Hukuki Etkisi  99
Bölüm IV
TEKNOPARK YÖNETİCİ ŞİRKET YÖNETİM KURULU
1. YÖNETİCİ ŞİRKET YÖNETİM KURULU  103
1.1. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sayısı ve Nitelikleri  104
1.2. Yönetim Kurulunun Seçimi  105
1.3. Özel ve Kamu hukuku Tüzel kişilerinin Yönetim Kurulu Üyeliği  106
1.3.1. Pay sahibi olan Kamu Tüzel Kişisinin Yönetim Kurulu Üyeliği  106
1.3.2. Pay Sahibi Olmayan Kamu Tüzel Kişilerinin Yönetim Kurulu Üyeliği  107
1.4. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Süresi  110
1.5. Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri  111
1.5.1. Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun Yetkilerinin Esas Sözleşme Üzerinden Değerlendirilmesi  112
1.5.1.1. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 1. Maddesi Kapsamındaki Görev ve Yetkisi  112
1.5.1.2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 14. Maddesi Kapsamındaki Görev ve Yetkisi  113
1.5.1.3. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 15. Maddesi Kapsamındaki Görev ve Yetkisi (Kuluçka Firması, Kuluçka Merkezi ve Kuluçka Programı)  119
1.5.1.4. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin 16. Maddesi Kapsamındaki Görev ve Yetkisi (Teknoloji Transfer Ofisi)  121
1.5.1.4.1. Türkiye’deki TTO Çeşitleri  122
1.5.1.4.1.1. Yükseköğretim Kurumu Birim Olarak Kurulan TTO’lar  122
1.5.1.4.1.2. Yükseköğretim Kurumu Sermaye Şirketi Olarak Kurulan TTO’lar  125
1.5.1.4.1.3. TTO Çeşitlerine İlişkin Eleştirel Görüşler  126
1.5.1.4.2. TTO’lar özelinde Şirketler Topluluğu’nun Oluşma İhtimali  128
1.5.1.4.2.1. Yönetici şirket ile Yönetici Şirketin Kurmak Zorunda Olduğu TTO Yönünden Değerlendirme:  128
1.5.1.4.2.2. Yönetici Şirket ile Yükseköğretim Kurumu TTO Sermaye Şirketi Açısından Değerlendirme  131
1.5.1.4.2.2.1. Yönetici A.Ş ve TTO A.Ş Açısından Sözleşmesel Hâkimiyet İlişkisinin İncelenmesi:  133
1.5.1.4.2.2.2. Yönetici A.Ş ve TTO A.Ş Açısından Başka Yollarla Hâkimiyet İlişkisinin İncelenmesi:  136
1.5.2. Sermayenin Kaybı, Borca Batık Olma Durumu Halinde Görev ve Yetkileri  137
1.5.3. Yönetici Şirket Yönetim Kurulunun Devredilemez ve Vazgeçilemez Görev ve Yetkileri  138
1.5.3.1. Şirketin Üst Düzeyde Yönetimi ve Bunlarla İlgili Talimatların Verilmesi  142
1.5.3.2. Şirket Yönetim Teşkilatının Belirlenmesi  146
1.5.3.3. Muhasebe, Finans Denetimi ve Şirketin Yönetiminin Gerektirdiği Ölçüde, Finansal Planlama İçin Gerekli Düzenin Kurulması  149
1.5.3.4. Müdürlerin ve Aynı İşleve Sahip Kişiler ile İmza Yetkisini Haiz Bulunanların Atanmaları ve Görevden Alınmaları  154
1.5.3.5. Yönetimle Görevli Kişilerin, Özellikle Kanunlara, Esas Sözleşmeye, İç Yönergelere ve Yönetim Kurulunun Yazılı Talimatlarına Uygun Hareket Edip Etmediklerinin Üst Gözetimi  154
1.5.3.6. Pay, Yönetim Kurulu Karar ve Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterlerinin Tutulması, Yıllık Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim Açıklamasının Düzenlenmesi ve Genel Kurula Sunulması, Genel Kurul Toplantılarının Hazırlanması ve Genel Kurul Kararlarının Yürütülmesi  157
1.5.3.7. Borca Batıklık Durumunun Varlığında Mahkemeye Bildirimde Bulunulması  161
1.6. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri  162
1.6.1. Görevlerin Bizzat Yerine Getirilmesi  162
1.6.2. Özen ve Bağlılık Yükümlülüğü:  163
1.6.2.1. Tedbirli Yönetici Kavramı ve İş Adamı Kararı (Business Judgement Rule– BJR) Kapsamında Sorumluluk Ölçütünün Değerlendirilmesi  164
1.7. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları  177
1.7.1. Kişisel Haklar  178
1.7.1.1. Yönetim ve Temsil Hakkı  178
1.7.1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı:  179
1.7.2. Mali Haklar  182
1.7.2.1. Huzur Hakkı  182
1.7.2.2. Ücret Hakkı  186
1.7.2.3. Kazanç (Kar) Payı Hakkı  187
1.7.2.4. İkramiye Hakkı  187
1.7.2.5. Prim Hakkı  188
1.8. Yönetici Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Uygulanan Yasaklar  189
1.8.1. Müzakereye Katılma Yasağı  189
1.8.2. Şirketle İşlem Yapma Yasağı  191
1.8.3. Şirkete Borçlanma Yasağı  195
1.8.4. Rekabet Yasağı  198
1.9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu  200
1.9.1. Özel Hükümler Kapsamında Hukuki ve Cezai Sorumluluk Halleri  202
1.9.1.1. Belge ve Beyanların Hukuka Aykırı Olması  203
1.9.1.2. Sermaye Hakkında Yanlış Beyanlar ve Ödeme Yetersizliğinin Bilinmesi  204
1.9.1.3. Değer Biçilmesinde Yolsuzluk  205
1.9.1.4. Halktan Para Toplamak  208
EKLER
EK – I:  ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE GÖREVLENDİRİLME VE ÖĞRETİM ELEMANLARININ BÖLGEDE ŞİRKET KURABİLME, KURULU BİR ŞİRKETE ORTAK OLABİLME VE/VEYA BU ŞİRKETLERİN YÖNETİMLERİNDE GÖREV ALABİLMELERİNE DAİR
YÖNERGE TASLAĞI  211
EK – II: … TEKNOPARK YÖNETİCİ A.Ş. AR–GE ALANI KİRA SÖZLEŞMESİ  217
EK – III: TEKNOPARK ŞİRKET SÖZLEŞMESİ  226
Kaynakça  235
Kavramlar Dizini  253
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021