Kaynakçalı – Güncel Vergi Kanunları Gümrük Kanunu İlaveli Özkan Aykar  - Kitap
Kaynakçalı – Güncel

Vergi Kanunları

Gümrük Kanunu İlaveli

11. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
14x20
Sayfa:
1101
Barkod:
9786052647219
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
650,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
İlgili Kanun Maddesi
.
Bakanlar Kurulu Kararı
.
İlgili Yönetmelik ve İç Genelge
.
İlgili Genel Tebliğ
.
İlgili Sirküler
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
• Gelir Vergisi Kanunu 
: 193 1
• Kurumlar Vergisi Kanunu 
: 5520 151
• Vergi Usul Kanunu 
: 213 217
• Katma Değer Vergisi Kanunu 
: 3065 417
• Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
: 4760 513
• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
: 6183 557
• Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve
11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline
Dair Kanunun İki Maddesi İle 23 Ekim 1984 Tarih ve
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
: 3238 615
• Belediye Gelirleri Kanunu 
: 2464 623
• Damga Vergisi Kanunu 
: 488 655
• Değerli Kağıtlar Kanunu 
: 210 689
• Emlak Vergisi Kanunu 
: 1319 693
• Gider Vergileri Kanunu 
: 6802 723
• Harçlar Kanunu 
: 492 735
• Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici
Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanun 
: 3100 813
• Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 
: 197 819
• Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 
: 7338 837
• İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi
Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun 
: 5779 849
• Konut İnşaatında ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde
Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Resim ve Harç İstisna ve
Muaflıkları Tanınması Hakkında Kanun 
: 2982 855
• Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması ve
Noterlik Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Tapu Kanunu,
Karayolları Trafik Kanunu, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi
ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun, Bankalar
Kanunu, Posta Kanunu İle Pasaport Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun 
: 4358 859
• İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu,
Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve
3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve
İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun 
: 4306 861
• Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde
İstihdam Yaratılması ve Yatırımların Teşvik Edilmesi ile
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun 
: 4325 865
• Menkul Ve Gayrimenkul Emval İle Bunların İntifa Haklarının
Ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere
Verilecek İkramiye Hakkında Kanun 
: 1905 869
• Serbest Bölgeler Kanunu 
: 3218 871
• Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi
Hakkında Kanun 
: 5083 881
Hakkında Kanun 
: 5345 885
• Yatırımların ve İstihdamın Teşviki İle Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
: 5084 891
• Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Vakıflara
Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Kanun 
: 4962 899
• Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
: 5597 901
• Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon
ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
: 5602 903
• Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 
: 5604 911
• Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun 
: 5746 913
• Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
: 7194 927
• Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun 
: 7183 935
• İdari Yargılama Usulü Kanunu 
: 2577 945
• Gümrük Kanunu 
: 4458 983