Enerji Teknolojileri ve Enerji Yatırım Projeleri Doç. Dr. Cenk Sevim  - Kitap

Enerji Teknolojileri ve Enerji Yatırım Projeleri

1. Baskı, 
Ağustos 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
192
Barkod:
9789750256172
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
170,00
İndirimli (%50):
85,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Enerji piyasaları ve teknolojileri konusundaki bilgi ve deneyimini aktaran yazar, hem enerji teknolojileri hem de enerji projeleri konularını bir arada, sade ve anlaşılır bir dille dört ana bölümde anlatmıştır.
Kitabın birinci bölümünde, makro bakış açısı ile günümüzdeki enerji teknolojilerindeki tercihler ve eğilimler hakkında açıklamalar yapılmış, orta vadede enerji pazarlarında ki olası öngörüler üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde, günümüzde kullanılan petrol, doğal gaz, kömür, nükleer enerji, jeotermal enerji, biyokütle, su enerjisi, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, enerji depolama teknolojileri, karbon yakalama ve depolama teknolojisinin temel prensipleri açıklanmıştır. Bu bölümde söz konusu enerji teknolojileri ile ilgili açıklamalar yapılırken mühendislik bilim dalı dışındaki okuyuculara da hitap edebilmek ve okuma kolaylığı sağlayabilmek için sadece ana prensipler üzerinde durulmuş ve teknik konular çok detaylandırılmamıştır.
Üçüncü bölümde, yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan temel metotların temel prensipleri açıklanmıştır. Bu bölümde, yatırım projelerinde kullanılan etüt türleri, belirlilik ve risk varsayımları altında kullanılan yatırım değerlendirme metotları hakkında bilgi verilmiştir. Dördüncü bölümde, güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları özelinde yatırım projeleri uygulama adımları açıklanmış ve yatırım projeleri için olası finansal kaynaklar hakkında temel bilgiler verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Enerji Teknolojilerindeki Eğilimler
.
Enerji Kaynakları ve Teknolojileri
.
Petrol ve Doğal Gaz, Kömür
.
Nükleer Enerji, Jeotermal Enerji
.
Biyokütle, Su Enerjisi
.
Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi
.
Enerji Depolama Teknolojileri
.
Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojileri
.
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler
.
Yatırım Projelerinde Kullanılan Etüt Türleri
.
Yatırım Projelerinin Değerlendirilme Yöntemleri
.
Enerji Yatırımları
.
Elektrik Üretim Santralleri Yatırımlarında Proje Süreci
.
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Yatırımlarında Proje Süreci
.
Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Yatırımlarında Proje Süreci
.
Enerji Yatırımlarının Finansmanı
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Şekil Listesi 
14
Tablo Listesi 
15
Birinci Bölüm
İkinci Bölüm
Enerji Kaynakları ve Teknolojileri
2.1 Petrol ve Doğal Gaz 
28
2.1.1 Kayaç (Kaya) Gazı 
31
2.1.2 Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali Teknolojisi 
33
2.1.2.1 Mekanik Ekipmanlar 
33
A. Gaz Türbinleri 
34
B. Atık Isı Kazanları 
34
C. Buhar Türbini 
35
D. Soğutma Kulesi ve Hava Soğutmalı Kondenser 
35
2.1.2.2 Elektrik Ekipmanları 
35
A. Gaz ve Buhar Türbini Generatörleri 
36
B. Yükseltici Güç Transformatörleri 
36
C. Şalt Tesisi 
36
2.2 Kömür 
36
2.2.1 Buhar Türbinli Linyit Santral Teknolojisi 
38
2.3 Nükleer Enerji 
41
2.3.1 Nükleer Enerji Teknolojisi 
44
2.3.1.1. Nükleer Reaktör Türleri 
44
A. Basınçlı Su Reaktörü (PWR) 
45
B. Kaynar Su Reaktörü (BWR) 
46
C. Basınçlı Ağır Su Reaktörü (PHWR) 
47
2.3.1.2. Nükleer Enerji Kaynaklı Radyoaktif Atıklar 
48
A. Radyoaktif Atık Tipleri 
48
B. Radyoaktif Atık Yönetimi İlkeleri 
49
C. Radyoaktif Atıkların Depolanması 
51
D. Uzun Ömürlü Atıkların Jeolojik Bertarafı 
52
E. Radyoaktif Atıkların Taşınması 
54
2.4 Jeotermal Enerji 
56
2.4.1 Jeotermal Enerji Santrali Teknolojisi 
57
A. Buhar Baskın Sahalarda Kullanılan Teknoloji 
58
B. Sıvı Baskın Sahalarsa Kullanılan Teknoloji 
58
2.5 Biyokütle 
60
2.5.1 Biyoetanol Teknolojisi 
62
2.5.2 Biyodizel Teknolojisi 
64
2.5.3 Biyogaz Teknolojisi 
66
2.6 Su Enerjisi 
68
2.6.1 Hidroelektrik Santral Teknolojisi 
70
A. Rezervuar Depolamalı Hidroelektrik Santraller 
70
B. Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller 
72
C. Nehir Tipi Hidroelektrik Santraller 
74
2.7 Güneş Enerjisi 
75
2.7.1 Güneş Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi 
77
2.7.2 Güneş Enerjisi Teknolojileri 
80
2.7.2.1 Fotovoltaik (PV) Güneş Teknolojisi 
81
A. Fotovoltaik (PV) Hücrelerin Çalışma Prensibi 
81
B. Fotovoltaik Hücre Türleri 
84
C. Fotovoltaik Sistem Uygulamaları 
86
2.7.2.2 Termal Güneş Teknolojileri 
88
A. Düşük Sıcaklık Sistemleri 
88
B. Yoğunlaştırıcı Sistemler 
90
2.8 Rüzgar Enerjisi 
95
2.8.1 Rüzgar Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi 
97
2.8.2 Rüzgar Enerji Teknolojisi 
103
2.9 Enerji Depolama Teknolojileri 
109
2.9.1 Mekaniksel Enerji Depolama Sistemleri 
110
A. Pompa Depolamalı Hidroelektrik Sistemler 
110
B. Sıkıştırılmış Hava Depolamalı Elektrik Sistemleri 
110
C. Volan 
111
2.9.2 Elektriksel Enerji Depolama Sistemleri 
112
A. Lityum–İyon Bataryalar 
112
B. Kurşun–Asit Bataryalar 
113
C. Nikel–Kadmiyum Bataryalar 
113
D. Nikel Metal Hidrit Bataryalar 
114
E. Ultra–Kapasitörler 
114
F. Süperiletken Manyetik Enerji Depolama 
115
2.10 Karbon Yakalama ve Depolama Teknolojileri 
118
2.10.1 Karbon Tutma 
120
2.10.2 Karbon Taşıma 
121
2.10.3 Karbon Depolama 
122
Üçüncü Bölüm
Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesinde
3.1 Yatırım Projelerinde Kullanılan Etüt Türleri 
128
A. Talep Tahmini 
128
B. Olanak Etüdü 
131
C. Ön Fizibilite Etüdü 
131
D. Fizibilite Etüdü 
131
3.2 Yatırım Projelerinin Değerlendirilme Yöntemleri 
136
3.2.1 Belirlilik Varsayımı Altında Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi 
136
3.2.1.1 Paranın Zaman Değerini Göz Önüne Alan Yöntemler 
137
A. Net Bugünkü Değer Yöntemi 
137
B. İç Karlılık Oranı Yöntemi 
140
C. Fayda–Maliyet Oranı 
144
3.2.1.2 Paranın Zaman Değerini Göz Önüne Almayan Yöntemler 
145
A. Geri Ödeme Süresi Yöntemi 
146
B. Ortalama Karlılık Oranı Yöntemi 
148
3.2.2 Risk Altında Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi 
149
3.2.2.1 Yatırım Projesinin Riskinin Belirlenmesi 
150
A. Proje Riskinin Belirlenmesinde Duyarlılık Analizi 
150
B. Proje Riskinin Belirlenmesinde Olasılık Analizi 
152
3.2.2.2 Riskli Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi 
153
A. Riske Göre Düzeltilmiş İskonto Oranı Yöntemi 
154
B. Belirlilik Eşitliği Yöntemi 
155
C. Olasılık Dağılımı Yöntemi 
156
D. Karar Ağacı Yaklaşımı 
158
E. Simülasyon Yöntemi 
159
F. Başa Baş Noktası Analizi 
160
Dördüncü Bölüm
Enerji Yatırımları
4.1 Elektrik Üretim Santralleri Yatırımlarında Proje Süreci 
163
4.2 Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Yatırımlarında Proje Süreci 
165
4.2.1 Güneş Enerjisi Santral Yatırımlarında Kullanılan Fizibilite Çalışmalarının Ana Başlıkları 
168
4.3 Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Yatırımlarında Proje Süreci 
173
4.4 Enerji Yatırımlarının Finansmanı 
177
A. Özsermaye Kullanımı 
178
B. Mühendislik Tedarik Kurulum (EPC) Şirketi Finansmanı 
178
C. Proje Finansmanı 
178
D. Sendikasyon Kredileri 
179
E. Enerji Projelerinin Finansmanını Destekleyen Uluslararası Finansal Kuruluşlar 
180
Kaynakça 
181
Kavramlar Dizini 
185