Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Fikri Mülkiyet Hukuku Mevzuatı
Mart 2018 / 1. Baskı / 1568 Syf. / Ciltli

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Bilgi Çağındaki baş döndürücü gelişmeler fikri mülkiyet hukukunda çok önemli değişikliklere yol açtı. Son yıllarda fikri mülkiyet haklarının önemine bağlı olarak bu alanda çok yoğun bir kodifikasyon faaliyeti yaşanmaktadır. Bu tespit, hem ülkelerin ulusal mevzuatı hem de uluslararası mevzuat için geçerlidir.

Ülkemizde ise, 1995 tarihinden sonra konuya ilişkin eski mevzuatımız tümüyle değişmekle kalmadı; tasarım, faydalı model, coğrafi işaret ve yeni bitki çeşitleri gibi alanlarda ilk kez hukuki düzenlemeler yapıldı. Bu nedenle 1995 yılı fikri mülkiyet mevzuatımız bakımından bir milattır. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve bu Kanuna ilişkin ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesiyle birlikte bu alanda ikinci bir miladı yaşıyoruz.

Hukuk kurallarının ulusal nitelik taşımasına rağmen, bu alandaki değişiklikler, uluslararası anlaşmalar yoluyla büyük ölçüde milletlerarası düzeyde oldu. Deyim yerindeyse, fikri mülkiyet hukuku belirli bir ölçüde küresel bir hukuk dalı haline geldi. Bu perspektiften hareketle bu çalışma, ulusal mevzuat ve uluslararası mevzuat şeklinde iki ana kategoriye ayrılmıştır. Bu yapılırken hem iç mevzuatımız hem de ülkemizin taraf olduğu uluslararası anlaşmaların tamamı kitaba alınmıştır. Güncel olmayan ikincil nitelikteki uluslararası metinler ise çalışmamızın dışında bırakılmıştır.

Konu Başlıkları
Ulusal Mevzuat
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu
Sınai Mülkiyet Kanunu
Türk Patent Mevzuatı
Alan Adları Mevzuatı ve İlgili Diğer Mevzuat
Uluslararası Mevzuat
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması
Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi
Sınai Mülkiyetin Korunmasıyla İlgili Paris Sözleşmesi
Avrupa Patentlerinin Verilmesiyle İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi
Patent İşbirliği Antlaşması
Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Protokolü
Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metni
Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi ve İlgili Diğer Mevzuat
Barkod: 9789750247675
Yayın Tarihi: Mart 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 14x20
Sayfa Sayısı: 1568
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
ULUSAL MEVZUAT
I. TELİF MEVZUATI  17
1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)  17
2. Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük  75
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük  99
4. Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü  103
5. Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar  121
6. Güzel Sanat Eserleri, İlim ve Edebiyat Eserleri ile Musiki Eserlerinin El Yazısıyla Yazılmış Asıllarının Satış Bedellerinden Pay Verilmesine İlişkin Karar  127
7. İstiklal Marşı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı  131
8. Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik  133
9. Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  137
10. Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği  157
11. Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Levy Yönetmeliği)  165
12. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik  171
13. Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik  183
14. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  195
15. Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  209
16. Fikri Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği  217
17. Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik  223
18. Video, Bant ve Ses Kaseti Çoğaltacak Dolum Tesislerinin Nitelikleri ve Dolum Tesislerinde Uyulması Gereken Kurallar Hakkında Tebliğ  231
II. SINAİ MÜLKİYET MEVZUATI  235
1. Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)  235
2. Sınai Mülkiyet Kanunu Gerekçesi  353
3. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (SMKY)  453
4. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik  551
5. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği  575
6. Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği  583
7. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPMK: 2016/2)  593
8. Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Kullanım İspatı Kılavuzu  617
9. Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması  649
10. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun (EDTK)  653
11. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EDTKY)  671
12. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun (BTK)  685
13. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik (BTKY)  721
14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelik  749
15. Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği  755
16. Hayvan Islahı Kanunu (HIK)  771
17. Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (HIKY)  783
18. Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  789
19. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı  793
III. HAKSIZ REKABET MEVZUATI  799
1. Türk Ticaret Kanununun İlgili Hükümleri  799
2. Borçlar Kanununun İlgili Hükümleri  807
3. Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun  809
IV. TÜRK PATENT MEVZUATI  813
1. Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (TPK)  813
2. Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği (YİDKY)  839
V. ALAN ADLARI MEVZUATI  843
1. Elektronik Haberleşme Kanununun İlgili Hükümleri  843
2. İnternet Alan Adları Yönetmeliği  847
3. İnternet Alan Adları Tebliği  865
4. İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği  889
5. ".TR" Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş  907
ULUSLARARASI MEVZUAT
I. ORTAK MEVZUAT  947
1. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)  947
2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını (TRIPS'i) Değiştiren Protokol  989
3. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını (WIPO) Kuran Sözleşme  997
4. Milletlerarası Bir Beratlar Bürosu Kurulmasına Dair Lahey Anlaşması  1015
II. TELİF MEVZUATI  1029
1. Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi  1029
2. İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi  1065
3. WIPO Telif Hakları Andlaşması (WCT)  1079
4. WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması (WPPT)  1089
III. SINAİ MÜLKİYET MEVZUATI  1103
A. ORTAK MEVZUAT  1103
1. Sınai Mülkiyetin Korunmasıyla İlgili Paris Sözleşmesi  1103
B. PATENT  1133
1. Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)  1133
2. Avrupa Patent Sözleşmesi (Merkezileştirme Protokolü)  1213
3. Avrupa Patent Sözleşmesi (Tanıma Protokolü)  1219
4. Avrupa Patent Sözleşmesi (Ayrıcalık ve Dokunulmazlık Protokolü)  1223
5. Avrupa Patent Sözleşmesi 69'uncu Maddenin Yorumlanmasına İlişkin Protokol  1233
6. Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik  1247
7. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)  1255
8. Uluslararası Patent Sınıflandırılması ile İlgili Strasburg Anlaşması  1303
9. Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması  1319
C. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK  1335
1. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  1335
2. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolü  1367
D. YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ  1399
1. Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi (UPOV Sözleşmesi)  1399
E. MARKA  1421
1. Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol  1421
2. Marka Kanunu Andlaşması (TLT)  1439
3. Marka Kanunu Andlaşması Uygulama Yönetmeliği (TLTY)  1465
4. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması  1473
5. Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması  1487
F. TASARIM  1501
1. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metni  1501
2. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması  1529
G. COĞRAFİ İŞARETLER VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI  1541
1. Ticaret Eşyası Üzerinde Sahte Mahreç İşaretlerinin Men’i Hakkında Madrid İtilafnamesi  1541
H. KÜLTÜREL İFADELER  1545
İ. ÇEKİLDİĞİMİZ VEYA İMZALANMASINA RAĞMEN YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR  1567
1. Patent Kanunu Anlaşması (PLT)  1567
2. Berat Taleplerinde Aranan Formalitelere Müteallik Avrupa Anlaşması  1567
3. İhtira Beratlarının Tasnifi Hakkında Avrupa Anlaşması  1567
4. Markaların Uluslararası Tescili Hakkında Madrid Anlaşması (Madrit İtilafnamesi)  1568
5. Marka Kanunu Anlaşmasına İlişkin Singapur Anlaşması (TLT Singapur)  1568
6. Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Uluslararası Tesciline İlişkin Lizbon Anlaşması  1568
 


Kurtuluş Tayanç Çalışır ...
Ocak 2021
55.00 TL
Sepete Ekle
Hasan Kaya
Ocak 2021
125.00 TL
Sepete Ekle
Ali Tezcan
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle
Canan Ruhi ...
Ocak 2021
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
ULUSAL MEVZUAT
I. TELİF MEVZUATI  17
1. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK)  17
2. Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük  75
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük  99
4. Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri Tip Statüsü  103
5. Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar  121
6. Güzel Sanat Eserleri, İlim ve Edebiyat Eserleri ile Musiki Eserlerinin El Yazısıyla Yazılmış Asıllarının Satış Bedellerinden Pay Verilmesine İlişkin Karar  127
7. İstiklal Marşı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı  131
8. Fikir ve Sanat Eseri Sahiplerinin Verecekleri Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik  133
9. Eser, İcra, Yapım ve Yayınların Kullanılması ve/veya İletilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  137
10. Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği  157
11. Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Levy Yönetmeliği)  165
12. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik  171
13. Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik  183
14. Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  195
15. Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  209
16. Fikri Haklar Ortak Veri Tabanı Yönetmeliği  217
17. Fikir ve Sanat Eserlerinin İşaretlenmesine İlişkin Yönetmelik  223
18. Video, Bant ve Ses Kaseti Çoğaltacak Dolum Tesislerinin Nitelikleri ve Dolum Tesislerinde Uyulması Gereken Kurallar Hakkında Tebliğ  231
II. SINAİ MÜLKİYET MEVZUATI  235
1. Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK)  235
2. Sınai Mülkiyet Kanunu Gerekçesi  353
3. Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (SMKY)  453
4. Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmelik  551
5. Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Amblem Yönetmeliği  575
6. Türk Patent ve Marka Kurumu Patent Vekilleri ve Marka Vekilleri Meslek Kuralları ve Disiplin Yönetmeliği  583
7. Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPMK: 2016/2)  593
8. Türk Patent ve Marka Kurumu Marka Kullanım İspatı Kılavuzu  617
9. Markaların Tanınmışlık Düzeyleri ile İlgili Esaslar ve Uygulaması  649
10. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun (EDTK)  653
11. Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (EDTKY)  671
12. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun (BTK)  685
13. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına Dair Yönetmelik (BTKY)  721
14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Görevlilerin Islahçı Hakkından Yararlanmasına İlişkin Yönetmelik  749
15. Çiftçi İstisnası Uygulama Esasları Yönetmeliği  755
16. Hayvan Islahı Kanunu (HIK)  771
17. Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (HIKY)  783
18. Hayvan Islahı Milli Komitesinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  789
19. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı  793
III. HAKSIZ REKABET MEVZUATI  799
1. Türk Ticaret Kanununun İlgili Hükümleri  799
2. Borçlar Kanununun İlgili Hükümleri  807
3. Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun  809
IV. TÜRK PATENT MEVZUATI  813
1. Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (TPK)  813
2. Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği (YİDKY)  839
V. ALAN ADLARI MEVZUATI  843
1. Elektronik Haberleşme Kanununun İlgili Hükümleri  843
2. İnternet Alan Adları Yönetmeliği  847
3. İnternet Alan Adları Tebliği  865
4. İnternet Alan Adları Uyuşmazlık Çözüm Mekanizması Tebliği  889
5. ".TR" Alan Adları Politikalar, Kurallar ve İşleyiş  907
ULUSLARARASI MEVZUAT
I. ORTAK MEVZUAT  947
1. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPS)  947
2. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını (TRIPS'i) Değiştiren Protokol  989
3. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatını (WIPO) Kuran Sözleşme  997
4. Milletlerarası Bir Beratlar Bürosu Kurulmasına Dair Lahey Anlaşması  1015
II. TELİF MEVZUATI  1029
1. Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi  1029
2. İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi  1065
3. WIPO Telif Hakları Andlaşması (WCT)  1079
4. WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması (WPPT)  1089
III. SINAİ MÜLKİYET MEVZUATI  1103
A. ORTAK MEVZUAT  1103
1. Sınai Mülkiyetin Korunmasıyla İlgili Paris Sözleşmesi  1103
B. PATENT  1133
1. Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)  1133
2. Avrupa Patent Sözleşmesi (Merkezileştirme Protokolü)  1213
3. Avrupa Patent Sözleşmesi (Tanıma Protokolü)  1219
4. Avrupa Patent Sözleşmesi (Ayrıcalık ve Dokunulmazlık Protokolü)  1223
5. Avrupa Patent Sözleşmesi 69'uncu Maddenin Yorumlanmasına İlişkin Protokol  1233
6. Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik  1247
7. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)  1255
8. Uluslararası Patent Sınıflandırılması ile İlgili Strasburg Anlaşması  1303
9. Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması  1319
C. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK  1335
1. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  1335
2. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin Biyogüvenlik Kartagena Protokolü  1367
D. YENİ BİTKİ ÇEŞİTLERİ  1399
1. Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi (UPOV Sözleşmesi)  1399
E. MARKA  1421
1. Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi İle İlgili Protokol  1421
2. Marka Kanunu Andlaşması (TLT)  1439
3. Marka Kanunu Andlaşması Uygulama Yönetmeliği (TLTY)  1465
4. Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması  1473
5. Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması  1487
F. TASARIM  1501
1. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşmasının Cenevre Metni  1501
2. Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması  1529
G. COĞRAFİ İŞARETLER VE GELENEKSEL ÜRÜN ADLARI  1541
1. Ticaret Eşyası Üzerinde Sahte Mahreç İşaretlerinin Men’i Hakkında Madrid İtilafnamesi  1541
H. KÜLTÜREL İFADELER  1545
İ. ÇEKİLDİĞİMİZ VEYA İMZALANMASINA RAĞMEN YÜRÜRLÜKTE OLMAYAN ULUSLARARASI ANLAŞMALAR  1567
1. Patent Kanunu Anlaşması (PLT)  1567
2. Berat Taleplerinde Aranan Formalitelere Müteallik Avrupa Anlaşması  1567
3. İhtira Beratlarının Tasnifi Hakkında Avrupa Anlaşması  1567
4. Markaların Uluslararası Tescili Hakkında Madrid Anlaşması (Madrit İtilafnamesi)  1568
5. Marka Kanunu Anlaşmasına İlişkin Singapur Anlaşması (TLT Singapur)  1568
6. Coğrafi İşaretlerin Korunması ve Uluslararası Tesciline İlişkin Lizbon Anlaşması  1568
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021