Yap – Yapma Dizisi  Sözleşme Hazırlarken 
Yap – Yapma
 Gizem Köstem Vinuales Lopez  - Kitap
Yap – Yapma Dizisi

Sözleşme Hazırlarken Yap – Yapma

2. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
420
Barkod:
9789750293283
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
470,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Çalışma hukukçu olmayan kişilerce ya da mesleğe yeni başlamış hukukçularca kolaylıkla sözleşme hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanmış bir rehber niteliğindedir. Derin doktrinel tartışmalara girilmeden, bir sözleşmede bulunması beklenen hususlarda pratiğe yönelik açıklamalara yer verilmiş, bazı konuların altında yer alan Yargıtay Kararları ile de konular pekiştirilmeye çalışılmıştır.
Baştan sona da okunabilecek bir kaynak olan kitaptan, hızlıca sözleşme hazırlama esnasında bir konuyla ilgili incelenebilecek bir başvuru kitabı olarak da faydalanmak mümkündür.
Özellikle mesleğe yeni başlayan avukatların sözleşme hazırlarken sıklıkla ve kolaylıkla faydalanacaklarını umduğumuz kitap, hukuk dışı ancak sözleşmelerle çalışılması gereken birçok alana da bir el kitabı olarak destek verecektir.
Sözleşme hazırlarken yapılması ve yapılmaması gerekenler, içindekiler bölümünde ve konu anlatımlarının altında detaylandırılmıştır. Yap-Yapma formatında yazılmış olan kitabın sözleşme hazırlarken tüm branşlardan kişilere yardımcı olacağını, sözleşmelerle ilgili aranılan kilit noktaların kitapta bulunacağını düşünerek, okurlarımıza faydalı olmasını umuyoruz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Sözleşmenin Kurulması
.
Sözleşmenin Bölümleri
.
Sözleşmelerde Yer Verilebilen Hükümler
.
Sözleşmenin Sona Ermesi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Birinci Baskının Önsözü 
9
Kısaltmalar 
23
Giriş 
25
Birinci Bölüm
SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN
GENEL KAVRAM VE TEMEL KURALLAR
I. BİR BORÇ KAYNAĞI OLARAK SÖZLEŞME 
29
A. Sözleşme Nedir? 
29
1. Yap–Sözleşme Taslağı Yap 
30
2. Yap–Bir Profesyonelden Destek Al 
30
3. Yap–Sözleşmeleri Yazılı Yap 
31
B. Sözleşmenin Kurulması 
33
1. Yap–Sözleşmelerini İradilik ve Nispilik İlkelerini Dikkate Al 
33
2. Yapma–Sözleşmene Kanunun Emredici Hükümlerine, Kamu Düzenine, Ahlaka, Kişilik Haklarına Aykırı Bir Madde Ekleme 
35
3. Yap–Önerini Açık, Net ve Sözleşmenin Gerekli Tüm Unsurlarını İçerecek Şekilde Yap 
35
4. Yapma–Öneriyi Karşı Tarafa İlettikten Sonra Takibini Bırakma 
36
5. Yap–Bağlılık Süresini Takip Et 
38
6. Yapma–Susma 
39
7. Yap–Öneri ve Kabulü İspat Edilebilecek Şekilde Yap 
39
C. Sözleşmelerde Bulunması Gereken Unsurlar 
55
1. Yap–Sözleşme Görüşmelerinde Esaslı Noktalar Konusuna Netlik Kazandır 
55
2. Yap–Kurulan Sözleşmenin Kanunda Düzenlenen İsimli Sözleşmelerden Biri Olup Olmadığından Emin Ol 
58
3. Yapma–Gereksiz Detaylarda Boğulma 
58
4. Yap–Hazırladığın Sözleşmenin Hukuki Niteliğini Öngörmeye Çalış 
58
5. Yap–Yan Nokta da Olsa Önemli Konuları Müzakere Et 
59
D. Sözleşmede Şekil 
66
1. Yap–Kurulacak Sözleşmenin Kanun Gereği Geçerlilik Koşuluna Tabi Olup Olmadığını Araştır 
66
2. Yapma–Harici Sözleşme Yapma 
70
3. Yapma–Tapu Harcını Daha Az Ödemek İçin Satış Bedelini Düşük Gösterme 
71
4. Yap–İspat Açısından Sözleşmeleri Yazılı Olarak Yap 
72
5. Yapma–Sözleşme Hazırlarken Hazırladığın Zamana Acıma 
72
E. İrade Fesadı Halleri 
78
1. Yapma–Muvazaalı Sözleşme Yapma 
79
2. Yapma–İradenin Sakatlanmasına Neden Olma 
81
II. SÖZLEŞME ÇEŞİTLERİ 
89
A. İsimli–İsimsiz Sözleşmeler 
90
1. Yap–Kurulacak Olan Sözleşmenin Ne Tür Bir Sözleşme Olacağını Doğru Tespit Et 
91
2. Yap–Atipik Sözleşmelerin Hazırlanmasına Daha Çok Hassasiyet Göster 
91
B. Sui Generis Sözleşmeler 
92
1. Yap–Sui Generis Sözleşmeleri Teamüle ve İyi Niyet Kurallarına Göre Yorumla, Tamamla 
93
2. Yap–Benzediği Sözleşme Türlerine İlişkin Hükümleri Kıyas Yoluyla Uygula 
93
3. Yapma–İçtihatları Gözden Geçirmeyi Unutma 
93
C. Karma Sözleşmeler 
93
1. Yap–Kanunda Düzenlenmiş Sözleşme Türleri ile Karma Sözleşmelerin Ayrımını İyi Yap 
94
2. Yapma–Kanunda Düzenlenmiş Sözleşme Türlerine Benzeyen Özellikleri Olsa da Karma Sözleşmelerin Niteliklerinin Farklı Olduğunu Gözden Kaçırma 
94
3. Yap–Karma Sözleşmelerin Alt Türlerini Bil 
95
D. Bileşik Sözleşmeler 
95
1. Yap–Bileşik Sözleşmelerin Diğer Tipik Sözleşmelerden Ayrımı Yap 
95
2. Yapma–Bileşik Sözleşmeyi Meydana Getiren Sözleşmelerin Hepsinin Kendine Özgü Özelliklerini Korumaya Devam Ettiğini Unutma 
95
3. Yapma–Bileşik Sözleşmeyi Karma Sözleşme ile Karıştırma 
96
III. SÖZLEŞMENİN BÖLÜMLERİ 
96
A. Sözleşmenin Tarafları 
96
1. Yap–Sözleşmeye Açıkça Tarafların Tüm Bilgilerini Yaz 
96
2. Yap–Tarafları Sözleşmenin Başında Açıkça Belirt 
96
3. Yap–Tarafların Unvanları/İsimleri, TC Kimlik No, Vergi No, Adres vb. Detaylarını Aynı Sıra İçinde Yaz 
97
4. Yap–Telefon Numarası, E–Posta Adresi Gibi Bilgileri de Sözleşmeye Yaz 
98
5. Yap–Tüzel Kişi Adına İşlem Yapan Kişinin Yetkili Olup Olmadığını İmzadan Önce Mutlaka Kontrol Et 
99
6. Yap–Vekaletname ile İşlem Yapılıyorsa Vekaletnamenin Aslını Görmek İste ve Bir Fotokopisini Sözleşmeye Ekle 
99
7. Yapma–Adi Ortaklıkla Sözleşme İlişkisine Girme 
99
a. Ehliyet 
101
aa. Yapma–Kurumların Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmadığını Anlamadan Sözleşme Yapma 
103
bb. Yap–Yabancı Unsurlu Sözleşmeler Söz Konusu Olduğunda Ehliyet Durumunu Tespit Etmek İçin MÖHUK’un 9. Maddesine Başvur 
104
cc. Yap–Gerçek Kişi ile Yapılan Sözleşmede Sözleşme Ekine Tarafların Kimlik Fotokopilerini Koy 
104
b. Temsil 
105
aa. Yap–Doğrudan Temsil Dolaylı Temsil Ayrımını Yap 
105
bb. Yapma–Temsilciye Temsil Olunanı Doğrudan mı Yoksa Dolaylı mı Temsil Ettiğini Sormadan Sözleşme İlişkisi Kurma 
106
cc. Yap–Temsilci ile Kurulacak Sözleşmede Temsilcinin Yetkili Olup Olmadığından Emin Ol 
107
dd. Yap–Temsilcinin Kanuni Temsilci mi Yoksa İradi Temsilci mi Olduğunu Öğren 
108
c. Vekalet Sözleşmesi 
108
aa. Yapma–Temsil Belgesi ile Vekaletnameyi Birbiriyle Karıştırma 
109
B. Tanımlar ve Sözleşmenin Konusu 
118
1. Yap–Gerekiyorsa Kısaltma Kullan 
118
2. Yap–En Anlaşılır Sözleşmeyi Yap 
119
3. Yap–Kanundaki Güncel Terimlere Yer Ver. Güncel Dil Kullan 
119
4. Yapma–Sözleşmenin Konusu Kısmını Aceleyle Yazma 
120
5. Yapma–Sözleşmenin Konusu Kısmında Tarafların Hak ve Yükümlülüklerine ya da Diğer Düzenlemelere Yer Verme 
121
C. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri 
121
1. Yap–Tarafların Hak ve Yükümlülüklerini Ayrı Bir Bölümde Düzenle 
122
2. Yapma–Başka Bir Sözleşme Formatı Üzerinden Hak ve Yükümlülükler Kısmını Düzenleme 
123
D. İfa, İfa Yeri, Zamanı, Şekli 
125
1. Yap–Vadeyi Belirle. Sözleşmede İfanın Ne Şekilde Yapılacağını Anlat 
126
2. Yap–Sözleşmenin Konusu ve Özelliği İfa Yerine Farklı Edimlerin Kabul Edilmesini Mümkün Kılıyorsa Bunu Sözleşmede Düzenle 
126
E. Sözleşmeye Aykırılığa Bağlanan Sonuçlar 
142
1. Yap–Sözleşmede İhtar ve Bildirimlerin Ne Şekilde Yapılacağına İlişkin Düzenleme Yap 
143
F. Fesih Usulü 
149
1. Yapma–Karşı Taraf ile Sözleşme Görüşmeleri Esnasında Olası Sorunlar Hakkında Konuşmadan Sözleşme Yapma 
149
2. Yapma–Standart Bir Fesih Hükmü ile Yetinme 
152
G. Diğer Hususlar (Damga Vergisi, Tapu Harcı vb. Masrafların Kimin Tarafından Ödeneceği) 
156
1. Yap–Sözleşmedeki Masrafların Kime Ait Olduğunu Belirle 
156
H. Tebligatlar 
162
1. Yap–Tarafların Adresini Doğru Yaz 
162
2. Yapma–Adres Değişikliğini Teyit Etmeden İhtar Gönderme 
163
3. Yap–İspat İçin Tebligatı Noter Aracılığıyla Yap 
163
İ. Sözleşmenin Dili 
166
1. Yap–Güncel, Açık, Anlaşılır Bir Dil Kullan 
167
2. Yapma–İki Dilde Hazırlanan Bir Sözleşmenin Bilmediğin Yabancı Dildeki Nüshasının Altına İmza Atma 
169
K. Yürürlük 
181
1. Yap–Sözleşmenin İmza Tarihini ve Yürürlük Tarihini Ayrı Ayrı Belirt 
182
L. Nüshalar 
182
1. Yap–Taraflara Birer Islak İmzalı Nüsha Ver 
182
M. İmza 
183
1. Yap–Şirketi Temsil Edenin Yetkili Olduğundan Emin Ol 
183
2. Yap–İmza Sirkülerini – Vekaletnameyi İncele 
184
N. Ekler 
187
1. Yap–Ekleri Taraflara İmzalat 
188
IV. SÖZLEŞMELERDE YER VERİLEBİLEN HÜKÜMLER 
188
A. Yetki Şartı/Yetki Sözleşmesi 
188
1. Yapma–Yetki Şartı Yoksa Acemi Bir Sözleşme Olduğunu Düşünme 
189
2. Yapma–Kesin Yetkinin Düzenlendiği Hallerde Yetki Şartı/Yetki Sözleşmesi Yapma 
191
3. Yap–Nelerin Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Girdiğinden Emin Ol 
194
B. Tahkim Anlaşması/Tahkim Şartı 
201
1. Yapma–Geçerli Bir Tahkim Şartı/Anlaşması Bulunmadığı Sürece Uyuşmazlığın Tahkim Yolunda Çözülemeyeceğini Unutma 
202
2. Yap–Tahkim Şartı/Anlaşması Hazırlanırken Son Derece Dikkatli Ol 
207
C. Incorporation–Başka Bir Hukuki Metne Atıf 
216
1. Yapma–Atıf Yöntemini Uygulanacak Hukuk Seçimi ile Karıştırma 
217
2. Yap–Sözleşmeye Atıf Yöntemi ile Dahil Edilen Metin Ne Olursa Olsun İçeriğinden Emin Ol 
218
D. Uygulanacak Hukuk Seçimi 
219
1. Yap–Bir Sözleşmede Her İhtimalin Düzenlenmiş Olmasının Neredeyse Mümkün Olmadığını Unutma 
223
2. Yap–Seçilen Hukuk ile Sözleşme Hükümlerinin Uyumlu Olduğundan Emin Ol 
223
E. Genel İşlem Şartları 
228
1. Yap–Genel İşlem Koşulları İçeren Bir Sözleşme İmzalanan Gerekiyorsa Dahi, Sözleşme Metnini Dikkatlice Oku 
233
F. Kefalet 
239
1. Yap–Kefalete İlişkin Hükümleri İyi Bil 
239
2. Yapma–Kefaleti Garanti Sözleşmesi ile Karıştırma 
241
3. Yap–Geçerli Bir Asıl Sözleşmenin Var Olduğundan Emin Ol 
242
4. Yap–Kefilin El Yazısı ile Kanunda Belirtilen Hususları Yazdığından Emin Ol 
242
5. Yap–Kefilin Fiil Ehliyetine Sahip Olup Olmadığını Araştır 
243
6. Yapma–Kefilin Eş Rızası Konusunu Atlama 
244
7. Yapma–Müteselsil Borçluluk ve Müteselsil Kefaleti Karıştırma 
244
G. Teminat Mektubu 
247
1. Yap–Ne Tür Bir Teminat Mektubu Verdiğini Bil, Sonuçlarından Haberdar Ol 
249
2. Yap–Teminat Mektubunu Karşı Taraftan İade Aldıktan Sonra Vakit Kaybetmeden Bankaya İade Et 
250
H. Delil Sözleşmesi 
250
1. Yap–Delil Sözleşmesi Mahkeme Huzurunda Yapılmıyorsa Yazılı Olarak Yap 
252
2. Yapma–Kendiliğinden Araştırma İlkesinin Geçerli Olduğu Durumlarda Delil Sözleşmesi Yapma 
252
I. Faiz Oranı 
261
1. Yap–Akdi, Kanuni ve Temerrüt Faiz Ayrımını Doğru Yap 
262
2. Yap–Ticari İş ve Adi İş Ayrımını Doğru Yap 
263
3. Yapma–Sözleşmede Belirlenebilecek En Yüksek Faiz Oranının Üzerinde Faiz Belirleme 
264
4. Yap–Güncel Mevzuatı ve Açıklanan Faiz Oranlarını Takip Et. Sözleşmede Yer Vereceğin Faiz Türünü Doğru Tespit Et 
266
5. Yapma–Yabancı Para Borçlarına Uygulanabilecek En Yüksek Faiz Oranından Daha Yüksek Bir Faiz Kararlaştırma 
266
İ. Ceza Koşulu (Cezai Şart) 
267
1. Yap–Ceza Koşulunun Ne Olduğunu Tam Olarak Bil 
268
2. Yapma–Ceza Koşulunu Sözleşmeye Aykırılıktan Kaynaklanan Zararın Tazmini İçin Yer Verilmiş Bir Hüküm Gibi Düzenleme 
269
K. Gizlilik Sözleşmesi 
273
1. Yapma–Belirsiz, Genel Geçer İfadelerle Gizlilik Sözleşmesi ya da Şartı Hazırlama 
274
L. Mücbir Sebep 
280
1. Yapma–Mücbir Sebebe İlişkin Maddeyi Her Sözleşmede Bulunan Standart Bir Hüküm Olarak Düşünme ve Sözleşmen Açısından Özelleştir 
282
2. Yap–Sözleşmenin Özelinde Gerçekleşebilecek Mücbir Sebep Senaryoları İçin Bir Liste Hazırla 
282
M. Sorumsuzluk Anlaşması 
283
1. Yap–Sorumsuzluk Anlaşmalarının İstisnalarını Bil 
284
2. Yapma–TBK’nın 115. Maddedeki Açık Düzenlemelere Aykırı Sorumsuzluk Anlaşması Yapma 
284
3. Yapma–TBK’nın 116. Maddedeki Düzenlemelere Aykırı Sorumsuzluk Anlaşması Yapma 
285
İkinciBölüm
SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
I. SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR 
289
A. Alacağın Devri 
289
1. Yapma–Borçlunun Durumunu Ağırlaştıracak Şekilde Alacağın Devrine İlişkin Sözleşme Yapma 
290
2. Yap–Devredilen Alacağın Belirli Olmasına Özen Göster 
292
3. Yapma–Alacağın Devredildiğini Borçluya Bildirmeyi Unutma 
293
4. Yap–Alacağın Devrinin Hukuki Sonuçlarını İyi Bil 
294
B. Borcun Üstlenilmesi 
305
1. Yap–Borcun Yüklenilmesinin İç Yüklenilme mi Dış Yüklenilme mi Olduğunu Tespit Et 
305
2. Yap–Borcun İç Yüklenilmesinin İvazlı Olup Olmadığını Tespit Et 
306
3. Yapma–Borcun Dış Yüklenilmesi ile Sözleşmenin Devrini Karıştırma 
307
C. Borca Katılma 
311
D. Sözleşmenin Devri 
313
1. Yapma–Sözleşmenin Devrini Alacağın Devri ve Borcun Yüklenilmesi ile Karıştırma 
314
E. Sözleşmeye Katılma 
325
1. Yap–Sözleşmeye Herhangi Bir Taraf Yanında Katılmanın Müteselsil Sorumluluk Yüklediğini Unutma 
326
F. Sözleşmenin Yorumlanması 
340
1. Yap–Sözleşmede Açık Olmayan ya da Taraflarca Üzerinde Anlaşılamayan Bir Hüküm İçin Taraf ve Taraf Vekillerinin Çabasıyla Sonuca Gidilemiyorsa Hâkime Başvur 
341
2. Yap–Sözleşme Öncesi Görüşmeleri Tutanak Altına Al 
343
G. Sözleşmenin Tamamlanması 
343
1. Yapma–Sözleşmede Zorunlu Kalmadıkça Boşluk Bırakma 
344
2. Yap–Net Ol – Gereksiz Detaylarda Boğulma 
344
3. Yap–Hazırlayacağın Sözleşme Türüne Benzer Sözleşme Metinleri Bulabiliyorsan İncele 
345
H. Sözleşmenin Uyarlanması 
346
1. Yapma–Talebin Sadece Sözleşmenin Uyarlanması İse ve Sözleşmeden Dönme/Feshetme Niyetin Yoksa Terditli Olarak Bu Talepte Bulunma 
349
2. Yap–TBK’nın 138. Maddesini Her Zaman Dikkate Al 
349
I. Sözleşmede Değişiklik Yapılması 
353
1. Yap–Sözleşmenin Özel Bir Şekle Tabi Olup Olmadığını Araştır 
354
2. Yapma–Resmi Şekle Tabi Sözleşmeleri Adi Yazılı Protokol ile Değiştirme 
354
II. BORCUN SONA ERMESİ 
357
A. İbra 
358
1. Yapma–İbra Sözleşmesi Bir Makbuz Verme Suretiyle Yapma 
358
2. Yap–İbra Sözleşmesi Metnini Net Düzenle 
359
B. Yenileme 
362
1. Yapma–Sözleşmenin Yenilenmesi/Uzatılması ile Borcun Yenilenmesini Karıştırma 
363
2. Yap–Cari Hesabın Ne Zaman Borcun Yenilenmesi Sayılacağını İyi Bil 
365
C. Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi 
369
1. Yap–Alacaklı ve Borçlu Sıfatları Birleştiği Zaman Borcun Sona Erdiğini Ancak Tekrar Canlanabileceğini Bil 
369
2. Yap–Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi ile Borcun Sona Ermesinin Koşullarını Bil 
370
3. Yapma–Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesinin Sonuçlarını Gözden Kaçırma 
370
4. Yapma–Borç Taşınmaz Rehni ile Güvenceye Alınmışsa Terkinin Kendiliğinden Gerçekleşmeyeceğini Unutma 
370
5. Yap–Alacaklı ve Borçlu Sıfatının Birleşmesinin Üçüncü Kişilerin Haklarını Engellemediğini Hatırla 
370
D. Kusursuz İmkânsızlık 
370
1. Yap–Borcun Doğumundan Önceki İmkânsızlık ile Borcun Doğumundan Sonraki İmkansızlığı Birbirinden Ayır 
372
2. Yap–İmkânsızlıktan Borçlunun Sorumlu Olup Olmadığını Tespit Et 
372
3. Yap–Kusursuz İmkânsızlığın Koşullarını İyi Bil 
372
4. Yap–Kusursuz İmkânsızlığın Sonuçlarını Bil 
372
5. Yapma–Kısmi İmkânsızlık Durumunu Gözden Kaçırma 
373
6. Yapma–Aşırı İfa Güçlüğünü Gözden Kaçırma 
373
E. Takas 
380
1. Yap–Sözleşmelerde de Takası Kullan 
381
2. Yapma–Aynı Türden Olmayan Borçları Birbiri ile Takas Etme 
382
3. Yap–Takas Koşullarını Bil 
382
4. Yapma–Takas İçin Alacaklının Onayı Gereken İstisnayı Gözden Kaçırma 
382
F. Zamanaşımı 
393
1. Yapma–Zamanaşımının Borcu Sona Erdiren Durumlardan Biri Olduğu Yanılgısına Kapılma 
393
2. Yap–Hangi Alacakların On Yıl Hangi Alacakların Beş Yıllık Zamanaşımına Tabi Olduğunu İyi Bil 
393
Sonuç 
417
Kaynakça 
419
Kavram Dizini 
423