5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Gerekçeli – Açıklamalı ve İkincil Mevzuat İlaveli  Erdoğan Dedeoğlu  - Kitap

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Gerekçeli – Açıklamalı ve İkincil Mevzuat İlaveli

7. Baskı, 
Ağustos 2014
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
17x25
Sayfa:
1480
Barkod:
9786058491618
Kapak Türü:
Ciltli
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Kamu mali yönetimini yeniden düzenleyen bu Kanun ile bütçe kapsamının genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, mali yönetimde şeffaflığın sağlanması, sağlıklı bir hesap verme mekanizması ile harcama sürecinde yetki–sorumluluk dengesinin yeniden kurulması, etkin bir iç kontrol sisteminin oluşturulması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni bir kamu mali sistemin oluşturulması hedeflenmektedir. Kitabın bu yeni baskısında kitapta yer alan mevzuat yeniden gözden geçirilerek güncellenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Genel Hükümler
.
Kamu İdare Bütçeleri
.
Taşınır ve Taşınmazlar
.
Kamu Hesapları ve Mali İstatistikler
.
İç Kontrol Sistemi
.
Dış Denetim
.
Yaptırımlar ve Yetkili Merciler
.
Diğer Hükümler
.
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler, Geçici Maddeler ve Yürürlük