500 Soruda İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları İşveren ve İşçinin Başucu Kitabı Orhan Kotan, Hatice Kotan  - Kitap

500 Soruda İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

İşveren ve İşçinin Başucu Kitabı

3. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
328
Barkod:
9789750292538
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
310,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
2. baskı
Ağustos 2023
305,00
175,00 (%43)
Kitabın Açıklaması
Ülkemizde her hanede mutlaka bir işçi veya bir işveren vardır. Haliyle toplumumuzun büyük çoğunluğunu oluşturan işçi-işveren kesiminin hakları ve sorumlulukları gün geçtikçe daha da önem kazanmaktadır.
Çalışma yaşamında karşılaşılan işçi ve işveren kesimini ilgilendiren sorunlara çözüm bulunması ve mevzuattaki karmaşıklığın herkes tarafından anlaşılması amacıyla bir başucu kitabı hazırlama zarureti doğmuştur.
Yirmi yılı aşkın mesleki deneyime sahip bir iş müfettişi ile serbest muhasebeci mali müşavirin takım çalışmasının ürünü olan kitapta; sırasıyla iş mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, yabancıların çalışma izinleri, işverenlerin vergi ve sosyal güvenlik borçların yapılandırılması ve güncel sorunlar, kısa, öz ve anlaşılır bir dille soru-cevap şeklinde açıklanmıştır. Kitabın sonunda da örnek form ve dilekçelere yer verilmiş, aynı zamanda karekod ile erişim imkanı sağlanmıştır.
Kitap; insan kaynakları uzman ve yöneticileri, avukatlar, serbest muhasebeci ve mali müşavirler, yeminli mali müşavirler, işverenler ve özellikle işçiler için bir başucu kitabı niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İş Hukuku
.
Yabancı Uyrukluların Çalışma İzinleri
.
Kısa Çalışma Ödeneği
.
İşsizlik Sigortası
.
Emeklilik Sonrası Tekrar Çalışma (SGDP)
.
Sigortalılık
.
Borçlanma
.
Fiili Hizmet
.
Emeklilik (SSK, Bağ – Kur)
.
Malulen Emeklilik
.
Yurtdışı Borçlanması
.
Genel Sağlık Sigortası
.
Ölen Sigortalının Hak Sahiplerinin Hakları
.
İş Kazası ve Meslek Hastalığı
.
İsteğe Bağlı Sigortalılık
.
SGK ve Vergi Yapılandırması
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Birinci Bölüm
İŞ HUKUKU
Soru 1: Kıdem tazminatının ödenmesi için gereken koşullar nelerdir? 
39
Soru 2: İşyerinin satılması/devredilmesi durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi? 
40
Soru 3: Evlilik nedeniyle istifa eden kadın işçi kıdem tazminatı alabilir mi? 
40
Soru 4: Kıdem tazminatı tutarı nasıl hesaplanır? 
40
Soru 5: İhbar tazminatı nedir, hangi hallerde ödenmektedir? 
41
Soru 6: İşçinin ihbar tazminatına hak kazanmasının esasları nelerdir? 
42
Soru 7: İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi? 
43
Soru 8: İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi? 
43
Soru 9: Ücreti artırılmayan işçi kıdem tazminatını alarak işten ayrılabilir mi? 
44
Soru 10: İşe iade hakkından yararlanabilmek için gereken şartlar nelerdir? 
44
Soru 11: İzin almadan işe devamsızlık yapan işçi ile ilgili yapılması gereken işlem nedir? 
45
Soru 12: Uzun süreli rapor alan işçinin iş sözleşmesi bu nedenle feshedilebilir mi? 
45
Soru 13: Fazla çalışma ücretine hangi hallerde hak kazanılmaktadır? 
45
Soru 14: Eşi doğum yapan işçiye kaç gün izin verilmesi gerekmektedir? 
46
Soru 15: Çalışanlara hamilelik ve doğum hallerinde sağlanan haklar nelerdir? 
46
Soru 16: Hamilelik veya doğum nedeni ile işten ayrılan işçi, kıdem tazminatına hak kazanır mı? 
47
Soru 17: Çalışanların raporla belgelenmiş sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıklarında işveren tarafından ücret ödenir mi? 
47
Soru 18: Doğum nedeniyle kullanılacak ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin, yıllık ücretli izin hakkı elde edilmesi için geçmesi gereken süreye etkisi nedir? 
48
Soru 19: Bir yıllık çalışma süresi dolmamış bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı var mıdır? 
48
Soru 20: İşçilere ücret kesme cezası verilmesinin koşulları nelerdir? 
48
Soru 21: Çalışanlara yol ve yemek parası verilmesi gerekli midir? 
49
Soru 22: Performans düşüklüğü nedeniyle iş sözleşmesi fesih edilebilir mi? 
49
Soru 23: Özel sektörde çalışan bir işçinin kaç yıldan sonra istifa sonucu kıdem tazminatı hakkı vardır? 
50
Soru 24: Tatil günlerinde çalışan bir işçinin, bu çalışma karşılığındaki ücreti nasıl hesaplanmaktadır? 
50
Soru 25: Ücretler hangi aralıklarla ve hangi oranlarda artırılmalıdır? 
51
Soru 26: Çalışanın kendisine önerilen yeni pozisyonu kabul etmemesi durumunda işverenin yaptırım hakkı doğar mı? 
51
Soru 27: İşyerinde çırak olarak çalışan bir kişi işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alabilir mi? 
52
Soru 28: İşveren işçinin iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25’inci maddesinin (II) numaralı bendinde yer alan haller (Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri) gerekçesiyle feshederse işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? 
52
Soru 29: İşçi iş sözleşmesini 4857 sayılı İş Kanunu’nun 24’üncü maddesi uyarınca feshederse kıdem tazminatına hak kazanılır mı? 
53
Soru 30: Malulen emekli olarak işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? 
53
Soru 31: Toptan ödeme almak amacıyla işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? 
53
Soru 32: 5510 sayılı Kanunda öngörülen yaşlılık aylığı almak için yaş dışındaki sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayılarını tamamlayarak kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına hak kazanır mı? 
53
Soru 33: 10 ay önce evlenen kadın işçi işten ayılmak zorundaysa, kıdem tazminatı alabilir mi? 
54
Soru 34: 1 yıl 2 ay önce evlenen kadın işçi, işten ayrılırsa kıdem tazminatı alabilir mi? 
54
Soru 35: Çalışan vefat ettiği takdirde çalışana ait kıdem tazminatı tutarını mirasçıları talep edebilir mi? 
54
Soru 36: İşyerinde 10 yıldan beri çalışan işçi, ne kadarlık ücret tutarında kıdem tazminatı alabilir? 
54
Soru 37: Daha önce çalıştığı kamu kurumundan kıdem tazminatı alarak ayrılan işçi, daha sonra başka bir kamu kurumunda çalışmaya başlarsa, kıdem tazminatına esas süre ne kadar olur? 
55
Soru 38: 20.000 TL. net ücret alan bir çalışanın, kıdem tazminatına esas ücreti ne kadardır? 
55
Soru 39: Daha önceki hizmetinden dolayı kıdem tazminatı alan işçi, tekrar aynı işyerinde çalışmaya devam ederse, daha önceki süre için tekrar kıdem tazminatı alabilir mi? 
55
Soru 40: Kıdem tazminatı zamanında ödenmezse faiz istenilebilir mi? 
56
Soru 41: Kıdem tazminatında her yıl için ödenecek 30 günlük ücret artırılabilir mi? 
56
Soru 42: Kıdem tazminatından kesinti yapılır mı? 
56
Soru 43: Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dahil edilir? 
56
Soru 44: Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete hangi ödemeler dâhil edilmez? 
57
Soru 45: İşçinin başka bir şubeye gönderilmesi mümkün müdür? 
57
Soru 46: İşverenle işçi anlaşarak iş koşullarını değiştirebilir mi? 
58
Soru 47: Çalışma koşullarında yapılan değişiklikler geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulur mu? 
58
Soru 48: İşçilere dolar ile ödeme yapılabilir mi? 
58
Soru 49: İşçiye ücret ödemesi emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde yapılabilir mi? 
59
Soru 50: İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi yasal mıdır? 
59
Soru 51: Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi var mıdır? 
59
Soru 52: 8 işçi çalıştıran işveren ücretleri banka kanalıyla ödeme yükümlülüğüne tabii midir? 
59
Soru 53: İşçi ücretlerinin ne kadarlık tutarı bankaya yatırılmalıdır? 
60
Soru 54: 11 işçi çalıştıran işveren, işçilere ücretlerini banka aracılığıyla ödemese ne olur? 
60
Soru 55: Ücreti ödenmeyen işçi iş görmekten kaçınabilir mi? 
60
Soru 56: Ücreti zamanında ödenmeyen işçi faiz isteyebilir mi? 
61
Soru 57: Ücreti zamanında ödenmediği için iş görmekten kaçınan işçinin iş sözleşmesi feshedilir mi? 
61
Soru 58: Ücretin ne kadarı haczedilebilir veya başkasına devir temlik edilebilir? 
61
Soru 59: Ücret bordrosu düzenleyen işverenin ücret hesap pusulası da düzenleme yükümlülüğü var mıdır? 
61
Soru 60: İşverenin işçiden 3 gündelik kadar ücret kesintisi yapması yasaya uygun mudur? 
62
Soru 61: İşçiden ücret kesme cezası yoluyla kesilen para ne yapılmalıdır? 
62
Soru 62: Genel çalışma süresinin 45 saat olarak belirlendiği bir işyerinde, haftada 44 saat çalışma yaptıran işveren fazla çalışma ücreti ödemeli midir? 
62
Soru 63: Haftada 3 saat fazla çalışma yaptırılan işçiye, ücreti nasıl ödenmelidir? 
62
Soru 64: Sözleşmede haftalık 40 saat çalışacağı belirtilen bir işçi, işveren tarafından haftada 44 saat çalıştırılıyor ise ücreti ne kadar zamlı ödenmelidir? 
63
Soru 65: Haftada 5 saat fazla çalışma yapan bir işçinin ücret yerine izin alması mümkün müdür? 
63
Soru 66: İşçinin hak ettiği fazla çalışma ya da fazla sürelerle çalışma nedeniyle serbest zamanı ne kadar sürede kullandırılmalıdır? 
63
Soru 67: İşveren fazla saatlerle çalışma için işçinin onayını almalı mıdır? 
64
Soru 68: İşveren bir yılda toplam ne kadar fazla çalışma yaptırma hakkına sahiptir? 
64
Soru 69: Bir işyerinde taşeron firma elemanı olarak çalışan bir işçinin taşeron firmadan alamadığı ücreti tahsil edebilmesinin yasal bir yolu var mıdır? 
64
Soru 70: Tüzel kişiliğe sahip bir ticari işletme kuran bir işçinin daha önce çalıştığı firmanın taşıma işlerini yapması mümkün müdür? 
64
Soru 71: İşçinin iş görme ediminin alacaklısı olan taşeron firmanın değişmesi durumunda işçinin izin kullanma hakkı nasıl etkilenmektedir? 
65
Soru 72: Bir spor kulübünde profesyonel futbolcu olarak 2 yıl çalışan bir futbolcu ne kadar kıdem tazminatı alabilir? 
65
Soru 73: Bir hava yolu şirketinde finans müdürü olarak çalışan işçi 4857 sayılı İş Kanununa tabi midir? 
65
Soru 74: İşverenin kadınlara erkeklerden daha az ücret ödemesi kanuna uygun mudur? 
65
Soru 75: İşyeri devredilen işçinin devirden önceki alacaklarından yeni şirket mi, eski şirket mi sorumludur? 
66
Soru 76: Geçici iş ilişkisi nedir? 
66
Soru 77: İşçi özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kapsamında ne kadar süreyle görevlendirilebilir? 
66
Soru 78: Geçici işçi çalıştıran işverenin yükümlülükleri nelerdir? 
66
Soru 79: Geçici iş ilişkisinde işçinin yükümlülükleri nelerdir? 
67
Soru 80: Hangi işlerde geçici iş ilişkisi gerçekleşmez? 
67
Soru 81: İş sözleşmesinin işçi tarafından derhal feshi ne demektir? 
67
Soru 82: İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek sağlık sebepleri nelerdir? 
68
Soru 83: İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nelerdir? 
68
Soru 84: İşçinin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepleri nelerdir? 
69
Soru 85: İş sözleşmesinin işveren tarafından derhal feshi ne demektir? 
69
Soru 86: İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek sağlık sebepleri nelerdir? 
70
Soru 87: İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri nelerdir? 
70
Soru 88: İşverenin iş sözleşmesini derhal feshetmesini gerektirecek zorlayıcı sebepler nelerdir? 
71
Soru 89: İşçinin gözaltına alınması veya tutukluluğu sebebiyle iş sözleşmesi derhal ne zaman feshedilir? 
71
Soru 90: 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci maddesinin (II) no.lu bendinin (g) alt bendinde yer alan ay kavramı ile ne ifade edilmektedir? 
72
Soru 91: İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi durumunda ilgili işveren tarafından derhal fesih nasıl yapılır? 
72
Soru 92: İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda ilgili işveren tarafından derhal feshi nasıl yapılır? 
72
Soru 93: İşveren veya işçinin haklı nedenle fesih hakkını kullanma süresi nedir? 
73
Soru 94: İş sözleşmesi feshedilen işçi tazminatlarını almak için nereye başvurmalıdır? 
73
Soru 95: İş güvencesi kapsamında olan işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından feshinde uyulması gereken kurallar nelerdir? 
74
Soru 96: Fesih bildirimine dava açma süresi ne kadardır? 
74
Soru 97: İşe iade davası mahkemeler tarafından kaç gün içerisinde sonuçlandırılması gerekir? 
74
Soru 98: Mahkeme işe iade kararı verirse işverenin işçiyi kaç gün içerisinde işe başlatması gerekir? 
75
Soru 99: Mahkemenin işe iade kararına rağmen işveren işçiyi işe başlatmazsa ne olur? 
75
Soru 100: Mahkeme işe iade kararı verirse işçinin kaç gün içerisinde işverene başvurması gerekir? 
75
Soru 101: Mahkemenin işe iade kararına rağmen işçi işe başlamak için başvurmazsa sonuç ne olur? 
75
Soru 102: İş sözleşmesinin feshinde usul nasıldır? 
76
Soru 103: İşe iade edilen işçinin işe başlaması durumunda daha önce yapılan ödemeler mahsup edilir mi? 
76
Soru 104: Çalışılmış gibi sayılan 4 aylık sürenin sigorta primi ödenir mi? 
76
Soru 105: İşçinin 4 aylık ücretine gecikme faizi uygulanabilir mi? 
77
Soru 106: Çalışılan işyeri devredildiğinde işçiler kıdem tazminatı talep edebilirler mi? 
77
Soru 107: İşyerini devreden işverenin işyerinde çalıştırdığı işçilerle ilgili sorumluluğu devam eder mi? 
77
Soru 108: İşverenin işçiyi geçici olarak bir başka işverenin yanında görevlendirmesi mümkün müdür? 
78
Soru 109: Geçici iş ilişkisi kurulan işverenin, işçiyi grev sırasında çalıştırması mümkün müdür? 
78
Soru 110: İşçi işten ayrılmak istediğinde bu durumu ne kadar önce işverene haber vermelidir? 
78
Soru 111: İşveren işçiyi işten çıkarmak istediğinde, işçiye önceden durumu bildirmeli midir? 
79
Soru 112: Belirli süreli hizmet akdi ile çalışılan durumlarda da işverenin bildirim süresine uyma zorunluluğu var mıdır? 
79
Soru 113: İşveren işçiyi ihbar süresine uymaksızın, yani önceden haber vermeksizin işten çıkardığında işçinin talep edebileceği bir hak var mıdır? 
80
Soru 114: İşçi önceden haber vermeksizin işten ayrılırsa işveren işçiden ihbar tazminatı talep edebilir mi? 
80
Soru 115: İşverenin bildirim süresi kullandırmaksızın işçinin iş sözleşmesini feshetmesi mümkün müdür? 
80
Soru 116: Kanundaki bildirim süreleri kesin midir? 
80
Soru 117: Denkleştirme uygulaması ne demektir? 
81
Soru 118: İşverenin bayram sonrası verdiği izin karşılığı telafi çalışması yaptırması mümkün müdür? 
81
Soru 119: Fazla mesai hesaplanırken ara dinlenmesi hesaba katılmakta mıdır? 
82
Soru 120: Günde 7.5 saat çalışan işçinin ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır? 
82
Soru 121: Günde 9 saat çalışan işçinin ara dinlenmesi ne kadar olmalıdır? 
82
Soru 122: İşverenin gece vardiyasında işçiyi 12 saat çalıştırması yasal mıdır? 
82
Soru 123: Çocukların çalıştırılabilme yaşı kaçtır? 
83
Soru 124: Çocuk işçilerin azami çalışma süreleri ne kadar olmalıdır? 
83
Soru 125: Kadın işçiler madenlerde çalıştırılabilir mi? 
84
Soru 126: Gece çalışması yapamayacak işçiler hangileridir? 
84
Soru 127: Kadın işçiler gece vardiyasında en fazla kaç saat çalışabilir? 
84
Soru 128: Gebe ya da emziren kadın işçi gece postasında çalıştırılabilir mi? 
84
Soru 129: Kadın işçi eşiyle aynı gece postasında çalıştırılabilir mi? 
85
Soru 130: Kadın işçilerin doğum izni ne kadardır? 
85
Soru 131: Kadın işçi doğum öncesi iznini doğum sonrasına aktarabilir mi? 
85
Soru 132: Kadın işçi gebeliği süresince çalışırken periyodik kontrollerini nasıl yaptırabilir? 
85
Soru 133: Kadın işçi gebeliği süresince daha hafif bir işe geçebilir mi? 
86
Soru 134: Kadın işçi doğum sonrası ücretsiz izin alabilir mi? 
86
Soru 135: Kadın işçinin emzirme izni ne kadardır? 
86
Soru 136: Emzirme izni saati bölünerek kullanılabilir mi? 
86
Soru 137: Emzirme izni kullanılması durumunda işveren işçinin ücretinden kesinti yapabilir mi? 
86
Soru 138: Yıllık ücretli izne ne zaman hak kazanılabilir? 
87
Soru 139: Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır? 
87
Soru 140: Yıllık izin süreleri ile ilgili belirli yaş gruplarına yönelik özel bir düzenleme var mıdır? 
88
Soru 141: Mevsimlik bir işte çalışan işçinin yıllık izin hakkı var mıdır? 
88
Soru 142: Hafta tatili günleri yıllık izin süresine dahil midir? 
88
Soru 143: Yıllık izin bölünerek kullanılabilir mi? 
88
Soru 144: Yıllık iznin uzakta geçirilmesi durumunda yol izni kullanılabilir mi? 
89
Soru 145: İşveren kullanılan yıllık izinlere ilişkin kayıt tutmak zorunda mıdır? 
89
Soru 146: Hak kazanılması durumunda yıllık izin hakkı ne zaman kullanılabilir? 
89
Soru 147: Hastalık sebebiyle uzun süre rapor kullanmak zorunda kalındığında, bu durumdan yıllık izin hakkı nasıl etkilenir? 
89
Soru 148: İşyerinde çalışırken muvazzaf askerlik dışında bildirim süresini aşmayan bir süre boyunca askere gidilmesi halinde, askerlikte geçen süre, yıllık izin hakkında değerlendirmeye alınacak mıdır? 
90
Soru 149: Yıl içinde alınan mazeret izinlerini işveren yıllık izin hakkından düşebilir mi? 
90
Soru 150: Yıllık izin süresi için ücret alınabilir mi? 
91
Soru 151: Yıllık ücretli izin kullanılırken bir başka işte çalışılabilir mi? 
91
Soru 152: Yıllık iznin kullanıldığı süre içinde işveren işçinin sigorta primlerini ödemeye devam eder mi? 
91
Soru 153: Toplu izin uygulaması nedir? 
91
Soru 154: İzin Kurulu nedir? 
92
Soru 155: İzin Kurulu işçilerin yıllık izinlerini nasıl düzenler? 
92
Soru 156: Ara dinlenmesi nedir? 
93
Soru 157: Ara dinlenmesi süresi ne kadar olmalıdır? 
93
Soru 158: Çalışma süresi hesaplanırken ara dinlenmeleri hesaba katılmalı mıdır? 
93
Soru 159: Ara dinlenmesi süresi tek seferde mi kullanılmalıdır? 
93
Soru 160: Hafta tatiline hak kazanmak için ne kadar çalışılmalıdır? 
94
Soru 161: Hafta içinde raporlu olunması halinde hafta tatili hakkı kaybedilir mi? 
94
Soru 162: İşveren hafta tatili izninde ücret ödemek zorunda mıdır? 
94
Soru 163: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaması zorunlu mudur? 
94
Soru 164: Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılması halinde işçinin ücreti nasıl ödenir? 
95
Soru 166: Havacılık hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin İş Kanunu bakımından durumu nedir? 
96
Soru 167: Geçici iş ilişkisi nasıl kurulur, hangi halde bu ilişki geçersiz sayılır? 
96
İkinci Bölüm
YABANCI UYRUKLULARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ
Soru 168: Çalışma izni nedir? 
99
Soru 169: Türkiye’de çalışmak isteyen yabancılar çalışma izni almak zorunda mıdır? 
99
Soru 170: Yabancı Kimlik Numarası nedir? 
99
Soru 171: Yabancılara Çalışma İzni veren kurumlar hangileridir? 
100
Soru 172: İkamet iznine sahip olmak yasal çalışabilmek için yeterli midir? 
100
Soru 173: Çalışma izni olan yabancı istediği iş ve işyerinde çalışabilir mi? 
100
Soru 174: Çalışma izni süresi nasıl uzatılabilir? 
100
Soru 175: Çalışma izni talep edilen yabancıya ödenecek en az ücret düzeyleri ne kadardır? 
101
Soru 176: Çalışma izni verilen yabancıların sosyal güvenlik kaydı nasıl yapılacaktır? 
101
Soru 177: Çalışma izni verilirken pasaport süresi dikkate alınmakta mıdır? 
101
Soru 178: Değerlendirme kriterlerinde belirtilen 5 TC vatandaşının istihdamının izin süresince sağlanması gerekmektedir. İzin süresi içerisinde 5 TC işçilerden bir kişinin işten ayrılması halinde yerine yeni işçinin alınması için bir süre var mıdır? 
102
Soru 179: E–izin sistemi nedir? Ne zaman uygulamaya alınmıştır? 
102
Soru 180: E–izin sistemi için gerekli uygulamalar nelerdir? 
102
Soru 181: E–izin sisteminde işyeri kaydı kim tarafından oluşturulur. İşyeri adına birden çok kişinin başvuru yapabilmesi mümkün müdür? 
103
Soru 182: Ev hizmetleri başvurusu sadece işveren tarafından mı yapılabilir? Bu başvurunun vekâlet verilecek ya da sistem üzerinden yetkilendirilecek başka kişiler tarafından yapılması mümkün müdür? 
103
Soru 183: Ev hizmetlerinde hangi koşullarda yabancı çalıştırılmasına izin verilir? 
103
Soru 184: İzin alarak Türk vatandaşlığından çıkarak Mavi Kart almaya hak kazanmış bulunanlar çalışma izni almak zorunda mıdır? 
104
Soru 185: İzinsiz çalıştığı tespit edilen yabancılar ve işverenleri hakkında hangi işlemler uygulanır? 
104
Soru 186: Süreli çalışma izni nedir? 
105
Soru 187: Süresiz çalışma izni nedir? 
105
Soru 188: Turistik vize ile ülkemizde bulunan bir yabancı için yurtiçinden çalışma izin başvurusu yapabilir miyiz? 
105
Soru 189: Türkiye’de çalışma izni ile çalışan yabancılar işyerlerini değiştirebilirler mi? 
106
Soru 190: Türkiye’de yabancıların çalışmasının yasak olduğu meslek ve görevler nelerdir? 
106
Soru 191: Uluslararası koruma başvuru sahipleri ve şartlı mülteci statüsünde bulunan yabancılar çalışma izni için başvuru yapabilirler mi? 
107
Soru 192: Çalışma izin başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması nasıl yürütülmektedir? 
107
Soru 193: Çalışma izin başvurularının sonuçları nasıl bildirilmektedir? 
108
Soru 194: Çalışma izin belgemi kaybettim, yenisini nasıl çıkarabilirim? 
108
Soru 195: Çalışma izin talebimiz reddedildi, yeniden başvuru yapabilir miyiz? 
108
Soru 196: Çalışma izin taleplerinin reddedilmesi halinde itiraz merci neresidir? 
109
Soru 197: Çalışma izni alabilmek için başvuru yaparken bir aracı kurumun yardımına ihtiyaç var mıdır? 
109
Soru 198: Çalışma izni alınan yabancının işe başlamaması veya başladıktan sonra işten ayrılması halinde çalışma izni iptal/sonlandırma işlemi nasıl yapılacaktır? 
109
Soru 199: Çalışma İzni almasına gerek bulunmayan yabancılar kimlerdir? 
110
Soru 200: Çalışma izni başvurusu reddedilen yabancının itiraz hakkı var mıdır? 
110
Soru 201: Çalışma izni başvurusu yapabilmek için Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi alınması zorunlu mudur? 
110
Soru 202: Çalışma izni başvurusunun reddi MADDE 9 – a) Uluslararası işgücü politikasına uygun olmayan kriterler kanunda mevzuat içeriğinde yer almamaktadır. Detayları nelerdir. İçeriği hakkında ulaşılabileceğimiz kriterler nelerdir? 
111
Soru 203: Çalışma izni harç ödemesi yapılabilecek bankalar hangileridir? 
111
Soru 204: Çalışma izni için harç ödenmekte midir? 
112
Soru 205: Çalışma izni ikamet izni sayılır mı? 
112
Soru 206: Çalışma izni muafiyeti olan yabancılar kimlerdir? 
113
Soru 207: Yabancılarda sigorta girişi ne kadar sürede yapılması gerekir? 
113
Soru 208: Yabancı Çalışanların Sosyal Güvenliği Nasıl Yapılması Gerekir? 
113
Soru 209: Türkiye ile Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Olan Ülkelerden Gelen Yabancının Sosyal Güvenliği Nasıl Olacak? 
115
Soru 210: Doğrudan Yabancı Yatırım Yapanların Çalışma İzinleri Başka Bir Prosedüre Tabidir Midir? 
116
Soru 211: 2023 Yılı için Doğrudan Yabancı Yatırım Miktarları Ne Kadardır? 
116
Soru 212: Kilit Personel İçin Çalışma İzni Nasıl Olmaktadır? 
117
Soru 213: Sosyal Güvenlik Anlaşmalarının Faydası Nedir? 
118
Soru 214: Ülkemizin Taraf Olduğu Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Hangileridir? 
119
Soru 215: Yabancı Uyruklulardan Türkiye’de İşyeri Açanlar da Çalışma İzni Almaları Gerekir Mi? 
122
Soru 216: Geçici Koruma kapsamında Olanlar Çalışma İzini Alabilirler Mi? 
123
Soru 217: Çalışma İzni Olmaksızın Çalışan/Çalıştıran Yabancılara İlişkin İdari Para Cezaları Ne Kadardır? 
124
Soru 218: Yabancılar İçin Düzenlenen İzin Belgelerinin Özellikleri ve Görselleri Nasıldır? 
125
Soru 219: İstisnai Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Şartları Nelerdir? 
126
Soru 220: İstisnai Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Başvuru ve Değerlendirme Süreci Nasıl Olmaktadır? 
128
Soru 221: İstisnai Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 
128
Soru 222: İstisnai Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı Başvurusundaki Değerlendirme Süreçleri Nelerdir? 
129
Üçüncü Bölüm
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Soru 223: Kısa çalışma nedir? 
131
Soru 224: Kısa çalışmanın amacı nedir? 
131
Soru 225: Kısa çalışmadan ne kadar süreyle yararlanılabilir? 
131
Soru 226: Kısa çalışma ödeneğine hangi işverenler müracaat edebilir? 
131
Soru 227: Kısa çalışmadan yararlanabilmek için faaliyet ne kadar azaltılmalıdır? 
132
Soru 228: Haftalık çalışma süresinin 1/3 oranında azaltılması ne demektir? 
132
Soru 229: İşyeri bazında kısa çalışmadan faydalanacak toplam işçi sayısında bir kısıt var mı? 
132
Soru 230: Daha önce ekonomik sebeplerle kısa çalışmadan yararlanan bir işyeri, koronavirüs nedeni ile de kısa çalışmadan yararlanabilir mi? 
133
Soru 231: İşyerinin kısa çalışma yapması için asgari çalışan sayısı şartı var mı? 
133
Soru 232: İşbaşı Eğitim Programından faydalanan bir işveren kısa çalışmadan faydalanabilir mi? 
133
Soru 233: Belediyelerin kurmuş oldukları şirketlerde çalışan işçiler kısa çalışmadan yararlanabilirler mi? 
133
Soru 234: Konkordato ilan etmiş bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir mi? 
134
Soru 235: Sigorta ve vergi borcu olan bir işveren, kısa çalışma başvurusunda bulunabilir mi? 
134
Soru 236: Kısa çalışma başvurusu nereye ve nasıl yapılmaktadır? 
134
Soru 237: Kısa çalışmaya başvurmak için işyerleri hangi evrakları göndermelidir? 
135
Soru 238: İşverenin kısa çalışma talep formunu imzalaması zorunlu mudur? 
135
Soru 239: Bir işletmede işçi olarak çalışan bir kişi doğrudan kısa çalışma için başvuruda bulunabilir mi? 
135
Soru 240: İşveren birden fazla şubesi olan işyerleri için nasıl başvuru yapmalıdır? 
136
Soru 241: Başvuru yaptıktan sonra süreç nasıl ilerlemektedir? 
136
Soru 242: İŞKUR’a verilen kısa çalışma yapacak işçi listesinde değişiklik (Kişi sayısı/çalışılmayan süre artırma veya kişi değiştirme) yapmak mümkün müdür? 
136
Soru 243: İş Müfettişinin yapacağı uygunluk tespiti nedir? 
137
Soru 244: Her işçi kısa çalışma ödeneği alacak mı? 
137
Soru 245: Son 60 gün koşulunun değerlendirilmesinde, eksik prim gün bildirimleri veya iş sözleşmesinin askıda kalma durumu kesintiye sebep olmakta mıdır? 
137
Soru 246: Kısa çalışma uygulamasının başladığı tarihte işçinin iş sözleşmesinin askıda kalma hali sona ererse kısa çalışmadan faydalanabilir mi? 
138
Soru 247: İşçilerin alacağı ödenek tutarı nedir? 
138
Soru 248: Kısa çalışma ödeneği işverene mi yoksa çalışanlara mı ödenmektedir? 
138
Soru 249: Yabancı işçiler kısa çalışma ödeneği alabilir mi? 
138
Soru 250: Yarım çalışma ödeneğinden faydalanan kişi aynı süre içerisinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir mi? 
139
Soru 251: Kısa çalışma talebi uygun bulunan bir işyerinde işçiler ne zaman ödenek alır? 
139
Soru 252: Kısa çalışmadan yararlandıktan sonra devlete bir borç olacak mıdır? 
139
Soru 253: Kısa çalışma uygulaması süresince çalışılmayan günler için primler SGK’ya nasıl bildirilir? 
139
Soru 254: Kısa çalışma hak edilen işsizlik ödeneğinden mahsup edilir mi? 
140
Soru 255: Sosyal güvenlik destek primine tabi olan çalışanlar kısa çalışmadan faydalanabilir mi? 
140
Soru 256: Kısmi süreli çalışan işçiler kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilirler mi? 
140
Soru 257: İşyerinde fiilen kısa çalışma uygulanmamasına rağmen işçilere kısa çalışma ödeneği ödendiğinin tespit edilmesi halinde ne olacak? 
141
Dördüncü Bölüm
İŞSİZLİK SİGORTASI
Soru 258: Kimler, işsizlik sigortası kapsamındadır? 
143
Soru 259: İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanabilme koşulları nelerdir? Hangi belgeler ile nereye başvuru yapılabilir? 
143
Soru 260: İşsizlik sigortası primleri hangi kazanç üzerinden ve hangi oranda kesilmektedir? 
144
Soru 261: Yersiz alınan ve iadesi istenen İşsizlik sigortası primleri hangi Kurumdan talep edilmelidir? 
144
Soru 262: Sigortalı işsizlere hangi hizmetler sunulmaktadır? 
145
Soru 263: İşsizlik ödeneği ne kadar süre ile ödenmektedir? 
145
Soru 264: İşsizlik ödeneği miktarı nasıl hesaplanmaktadır? 
146
Soru 265: Sigortalı işsizler, işsizlik ödeneklerini İŞKUR'a başvurduktan sonra ne zaman, nasıl ve nereden alabilirler? 
147
Soru 266: İşsizlik ödeneği hangi hallerde kesilmektedir? 
147
Soru 267: Ölen Sigortalı İşsizlere ait fazla ödemeler tahsil edilir mi? 
148
Soru 268: İşsizlik ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılacak mıdır? 
148
Soru 269: Son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir? 
148
Soru 270: Sigortalı işsizlerin, işsizlik ödeneği alırken sağlık hizmetlerinden yararlanması mümkün müdür? 
149
Soru 271: Sigortalı işsizin, işsizlik ödeneği alırken bir işte çalışmaya başlaması halinde yapması gerekenler nelerdir? 
150
Soru 272: İşe iade davası sonucu işe iade edilenlere işsizlik ödeneği ödenir mi? 
150
Soru 273: Yabancı uyruklu kişiler işsizlik ödeneği alabilir mi? 
151
Soru 274: İşten Çıkış Kodu Nedir? 
151
Soru 275: 2024 SGK İşten Çıkış Kodları Nelerdir? 
151
Soru 276: Çıkış Kodları Nasıl Belirlenir? 
154
Soru 277: Hatalı Çıkış Kodu Nasıl Düzeltilir? 
154
Soru 278: Hangi Çıkış Kodlarından Kıdem Tazminatı Hakkı Kazanılır? 
155
Soru 279: Hangi Çıkış Kodlarından İhbar Tazminatı Hakkı Kazanılır? 
156
Soru 280: Hangi Çıkış Kodlarından İşsizlik Maaşı Hakkı Kazanılır? 
157
Soru 281: Pandemi Sürecinde İşten Çıkış Yasağı Kapsamına Girmeyen Sgk İşten Çıkış Kodları Nelerdir? 
158
Beşinci Bölüm
EMEKLİLİK SONRASI TEKRAR ÇALIŞMA (SGDP)
Soru 282: 4/1–(c) Kapsamındaki Emeklilerin Yeniden Çalışmaya Başlamaları Durumunda SGDP Kesintisi Nasıl Olur? 
163
Soru 283: 4/1–(c) Kapsamında Emekli Oldum, Kamu Kesiminde Çalışmaya Başlamam Nedeniyle Temsil veya Görev Tazminatım Kesilir mi? 
165
Soru 284: Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına Dahil Kadrolar İle Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kadrolarından Emekli Olanlara Yapılan Ek Ödeme yeniden çalışmaya başlamaları durumunda kesilir mi? 
165
Soru 285: Süresinde ödenmeyen sosyal güvenlik destek primi (SGDP) borçları için gecikme cezası ve gecikme zammı var mıdır? 
166
Soru 286: Sosyal güvenlik destek primi ödenmiş veya bildirilmiş süreler için toptan ödeme yapılır mı? 
166
Soru 287: Sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılan sigortalılar için kısa vadeli sigorta kolları primi alınır mı? 
166
Soru 288: 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayanların aylıkları kesilir mi? 
167
Soru 289: SGDP uygulamasında üst sınırlar nasıl belirlenmiştir? 
167
Soru 290: SGDP kesintisi ne zamana kadar devam eder? 
168
Soru 291: Avukat ve noterler hakkında SGDP yönünden nasıl işlem yapılır? 
168
Soru 292: Banka sandıklarından emekli olup (4/b) kapsamında çalışanlar 
169
Soru 293: SGDP çakışmalarında ne yapılır? 
169
Soru 294: SGDP’li çalışanlar tekrar emekli aylıklarına dönebilirler mi? 
170
Soru 295: Engelli olarak emekli olan kişilerin tekrar çalışmaları halinde SGDP’ye tabi mi olurlar yoksa aylıkları kesilir mi? 
170
Altıncı Bölüm
SİGORTALILIK
Soru 296: Kimler 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının a bendi kapsamında sigortalıdır? 
173
Soru 297: Hizmet akdi ne demektir? 
173
Soru 298: Hizmet akdi hangi şartlarda oluşur? 
173
Soru 299: Profesyonel sporcular sigortalı sayılırlar mı? 
173
Soru 300: Avukat ve noterlerin sigortalılıkları ne şekilde olmaktadır? 
174
Soru 301: Güvenlik korucuları sigortalı sayılır mı? 
174
Soru 302: İşkur kursiyerleri sigortalı sayılırlar mı? 
175
Soru 303: Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçileri sigortalı sayılırlar mı? 
175
Soru 304: İşverenler çalıştırdıkları veya çalıştıracakları kişileri en geç ne zaman kuruma bildirmek zorundadır? 
175
Soru 305: İnşaat, Balıkçılık ve Tarım İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalılar kişileri için işe giriş bildirgesi en geç ne zaman kuruma verilebilir? 
176
Soru 306: Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında İşe başlatılan sigortalılar kuruma en geç ne zaman bildirilebilirler? 
176
Soru 307: İlk Defa İşyeri Bildirgesi Verilen İşyerlerinde İşe Başlatılacak Sigortalıların Bildirimi ne zaman yapılabilir? 
176
Soru 308: Sigortalıların kendilerini kuruma bildirmesi mümkün müdür? 
177
Soru 309: 4/a kapsamında sigortalılık ne zaman sona erer? 
177
Soru 310: Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ne zaman verilir? 
177
Yedinci Bölüm
FİİLİ HİZMET
Soru 311: Fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacak sigortalılar kimlerdir? 
179
Soru 312: Hangi şartlarda fiili hizmet süresi zammından faydalanılabilir? 
184
Sekizinci Bölüm
EMEKLİLİK (SSK, Bağ – Kur)
Soru 313: Yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? 
185
Soru 314: Yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekmektedir? 
185
Soru 315: Yaşlılık aylığı bağlanacak statü nasıl belirlenir? 
185
Soru 316: Yaşlılık aylığı ne zaman başlar? 
186
Soru 317: Yaşlılık aylığı nasıl hesaplanır? 
186
Soru 318: Aylık artış oranları nasıl belirlenir? 
186
Soru 319: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum ve 4 (a) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi? 
187
Soru 320: Hangi sigortalılar daha kolay şartlar ile yaşlılık aylığına hak kazanmaktadır? 
187
Soru 321: Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım. İşten ayrıldığımda emekli aylığım tekrar nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi? 
188
Soru 322: Yaşlılık toptan ödemesi almak için hangi şartları yerine getirmem gerekiyor? 
188
Soru 323: Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır? 
188
Soru 324: 5510 Sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da ölüm aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır? 
189
Soru 325: Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi? 
189
Soru 326: 5510 Sayılı Kanuna göre hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır? 
189
Soru 327: Ağır engelli çocuğu bulunan kadın sigortalılar için emeklilik şartlarında kolaylık sağlanmakta mıdır? 
189
Soru 328: Yaşlılık aylığı başvurusu nereye yapılır ve istenecek belgeler nelerdir? 
190
Soru 329: En düşük yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır? 
190
Soru 330: 4/a kapsamında yaşlılık aylığı almaktayım. Belediyeye ait bir şirkette çalışmaya başlarsam aylığım kesilir mi? 
191
Soru 331: Kurumunuzdan aylık almaktayım. Emeklilere ödenen promosyon için nereye başvurmam gerekiyor? 
191
Soru 332: Promosyon tutarı ne kadardır? 
191
Soru 333: Bayram İkramiyesi Nedir? 
191
Soru 334: Bayram İkramiyesi Kimlere Ödenir? 
192
Soru 335: Bayram İkramiyesi Tutarı Ne Kadardır? 
192
Soru 336: Bayram İkramiyesi için nereye başvuru yapılır? 
192
Soru 337: Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alanların Bayram İkramiyesi ödemesinde hangi dosya esas alınır? 
192
Soru 338: BAĞ–KUR’dan yaşlılık sigortasından sağlanan yardımlar nelerdir? 
192
Soru 339: BAĞ–KUR’dan yaşlılık aylığına hak kazanmak için hangi şartları yerine getirmek gerekmektedir? 
193
Soru 340: BAĞ–KUR’dan yaşlılık aylığı ne zaman başlar? 
193
Soru 341: Hem SSK hem Bağ–Kur kapsamında hizmetlerim var. Tarafıma Hangi statüden aylık bağlanır? 
193
Soru 342: 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı oldum ve 4 (b) kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. 4(a),(b),(c) ye tabi olarak çalışmaya başlamam halinde aylığım kesilir mi? 
194
Soru 343: Emekliyim tüm sigorta kollarına tabi olarak çalışmaya başladım. İşten ayrıldığımda emekli aylığım tekrar nasıl bağlanır? Tekrar hesap edilir mi? 
194
Soru 344: Aylık artış oranları nasıl belirlenir? 
194
Soru 345: Yaşlılık toptan ödemesi ne demektir? 
195
Soru 346: Yaşlılık toptan ödemesi nasıl hesaplanır? 
195
Soru 347: 07.11.1996’da çalışmaya başladım. 2002 yılında yaş tashihi davası açarak yaşımı büyüttüm. Emeklilik yaşımın hesabında yaş tashihi geçerli midir? 
195
Soru 348: Yaşlılık aylığı başvurusu nereye yapılır ve istenecek belgeler nelerdir? 
196
Soru 349: 5510 Sayılı Kanuna göre hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır? 
196
Soru 350: Bağ–Kur kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum ve aylık aldığım bankadan kredi çektim. Bankaya olan kredi borcum bitmeden aylığımı başka bir bankaya aktarabilir miyim? 
196
Soru 351: 01.10.2008 tarihinden sonra BAĞ–KUR sigortalılarının prim borçlarının olması yaşlılık aylığı bağlanmasını etkiler mi? 
197
Soru 352: 4/b kapsamında yaşlılık aylığı almaktayım. Belediyeye ait bir şirkette çalışmaya başlarsam aylığım kesilir mi? 
197
Soru 353: 5510 Sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı ile birlikte ölen eşinden dolayı da ölüm aylığına hak kazananlara bu aylıklardan hangisi bağlanır? 
197
Soru 354: En düşük yaşlılık aylığı tutarı ne kadardır? 
197
Dokuzuncu Bölüm
MALULEN EMEKLİLİK
Soru 355: Kimler malul sayılır? 
199
Soru 356: Maluliyete esas teşkil edecek rapor nasıl ve nerede hazırlanır? 
199
Soru 357: Kurum sağlık kurulu nedir? Görevleri nelerdir? 
199
Soru 358: Kurum sağlık kurullarınca verilen kararlara karşı itiraz edilebilir mi? 
200
Soru 359: Yüksek Sağlık Kurulu itirazları değerlendirirken yeniden muayene eder mi? 
200
Soru 360: 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(b)’li işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi? 
201
Soru 361: 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(c)’li işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi? 
201
Soru 362: Devlet memurları, malullükleri ile ilgili olarak Kurum Sağlık Kurulu kararlarına itiraz edebilirler mi? 
201
Soru 363: Maluliyette 4(a),(b),(c) ayrımı var mıdır? 
201
Soru 364: Vücuttaki bütün kayıp oranları malul sayılmada toplanır mı? Değerlendirme nasıl yapılır? 
201
Soru 365: İşe girmeden önce %60 oranında engeli olanlara malul aylığı bağlanır mı? 
202
Soru 366: 4(a) ve 4(b)’liler malul aylığının bağlanabilmesi için nereye müracaat ederler? 
202
Soru 367: Sigortalı başkasının bakımına muhtaç ise 10 yıllık sigortalılık süresi aranır mı? 
202
Soru 368: Maluliyet aylığı için sigortalının işten ayrılması gerekir mi? 
203
Soru 369: Maluliyet aylığı için 4/1–b kapsamında sigortalı olanların işyerini kapatması gerekir mi? 
203
Soru 370: 4/1–b’e borcu olan kişi malulen emekli olabilir mi? 
203
Soru 371: Maluliyet aylığı kısmi aylık mıdır? Aylık düşük mü bağlanır? 
203
Soru 372: Maluliyet aylığı dilekçe tarihine göre mi, rapor tarihine göre mi bağlanır? 
204
Soru 373: 4(b)’den malulen emekli oldum, 4(a)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi? 
204
Soru 374: Malul aylığı alırken kontrollere gitmek zorunda mıyım? Gitmemem halinde aylığım kesilir mi? 
204
Soru 375: 4(a)’dan malulen emekli oldum, 4(a)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi? 
205
Soru 376: 4(a)’dan malulen emekli oldum, 4(b)’lı işe girmem halinde malul aylığım kesilir mi? 
205
Soru 377: En düşük Malullük Aylığı tutarı ne kadardır? 
205
Onuncu Bölüm
BORÇLANMA VE YURTDIŞI BORÇLANMASI
Soru 378: Borçlanılacak süreler nelerdir? 
207
Soru 379: Doğum borçlanmasının şartları nelerdir? 
209
Soru 380: Kadın sigortalı ne kadarlık süreyi borçlanabilir? 
209
Soru 381: Askerlik borçlanmasına hangi süreler dâhildir? 
209
Soru 382: Avukatların borçlanabileceği azami süre ne kadardır? 
209
Soru 383: Borçlanmadan vazgeçilmesi halinde borçlanılan tutar iade alınabilir mi? 
210
Soru 384: Ödenmesi gereken bir günlük borçlanma tutarı nedir? 
210
Soru 385: Yurtdışı borçlanma nedir? 
211
Soru 386: Yurtdışında geçen hangi süreler borçlandırılır? 
211
Soru 387: Borçlanma kapsamında olmayan süreler hangileridir? 
212
Soru 388: Yurtdışı borçlanma için aranılan şartlar nelerdir? 
212
Soru 389: Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülkelerde çalışanların emekliliği nasıl olur? 
213
Soru 390: Yurtdışı borçlanma talep dilekçesi var mıdır, nasıl temin edilir? 
213
Soru 391: Yurt dışında bulunduğum dönemlerin tamamı için borçlanma talebinde bulundum, bir kısmının ödemesini yapmadım. Kalan kısım için tekrar borçlanma yapabilir miyim? 
214
Soru 392: Borçlanma tarihinden sonra yurtdışında geçen süreler varsa bunlarda borçlanılabilir mi? 
214
Soru 393: Yurtdışı borçlanma işlemleri Kurumun hangi biriminde yürütülmektedir? 
215
Soru 394: Yurtdışı sürelerine ait borçlanma miktarının belirlenmesi nasıl yapılır? 
216
Soru 395: Borçlanma miktarının ödenmesinde süre var mıdır? 
217
Soru 396: Yurtdışı borçlanması yaptım, 3 ay içinde borcumu ödeyemedim, tekrar borçlanma yapabilir miyim? 
218
Soru 397: Yurtdışı borçlanması yaptım iadesini isteyebilir miyim? 
218
Soru 398: Borçlandırılan süreler, Türkiye’deki hangi sigortalılık statüsüne göre nasıl değerlendirilir? 
218
Soru 399: Borçlandırılan sürelere göre aylık bağlanması için aranan şartlar nelerdir? 
219
Soru 400: Bağlanan aylıkların başlama tarihi nedir? 
220
Soru 401: Yurtdışı borçlanma yoluyla bağlanan aylıkların kesildiği haller nelerdir? 
221
Soru 402: Yurtdışı borçlanma yaparak aylık bağlandıktan sonra yurtdışına çıkışın kuruma bildirimi gerekli midir? 
221
Soru 403: 3201 sayılı Kanuna göre aylık alanlara mahsus yoklama belgesi nedir? 
222
Soru 404: Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde çalışanların emekliliği nasıl olur? 
223
Soru 405: Zorunlu göçe tabi tutulanlar yurtdışı borçlanması yapabilirler mi? 
223
Soru 406: Yurtdışı borçlanmasında ibrazı gerekli belgelere nereden ulaşabilirim? 
225
Soru 407: Borçlandırılan sürelerin Türkiye’deki sigortalılık sürelerinin başlangıcına etkisi var mıdır? 
225
Soru 408: Vekâletname vererek vekil aracılığı ile borçlanma talebinde bulunabilir miyim? 
226
Soru 409: Sosyal Güvenlik Kurumu hangi ülkelerden gelir/aylık alanların ödenmesine aracılık etmektedir? 
227
Soru 410: Aylık talebi sırasında Kuruma bizzat başvurmam gerekir mi? Güncel tarihli hizmet belgesini hangi durumda ibraz etmeliyim? 
227
Soru 411: Sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylık almakta iken yurt dışı hizmet borçlanması yapanların aylıkları hangi tarih itibarı ile tam aylığa dönüştürülür? 
228
Onbirinci Bölüm
GENEL SAĞLIK SİGORTASI
Soru 412: Kimler Genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır? 
229
Soru 413: Kimler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaktadır? 
229
Soru 414: Kimler genel sağlık sigortası kapsamı dışındadır? 
230
Soru 415: Kimlerin bakmakla yükümlü olduğu kişisi yoktur? 
230
Soru 416: Genel sağlık sigortasından yararlanma şartları nelerdir? 
231
Soru 417: Genel sağlık sigortası aktivasyon işlemi nasıl oluşturulur? 
232
Soru 418: Bakmakla yükümlü kişilerin sağlık hak sahipliklerinin oluşturulması için ne gibi bir işlem yapılması gerekmektedir? 
233
Soru 419: Ebeveynlerden ikisinin de genel sağlık sigortalısı olması halinde çocuklar kimden faydalanacaktır? 
234
Soru 420: Anne ve babası boşanmış çocukların sağlık hak sahipliği hangi ebeveyni üzerinden sağlanır? 
234
Soru 421: Evlat edinilen çocuğun evlat edinen kişi üzerinden sağlık hak sahipliği var mıdır? 
234
Soru 422: Yabancı uyruklu kişiler genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlüsü sayılabilir mi? 
235
Soru 423: Türkiye’de ikamet eden genel sağlık sigortalısının Türkiye’de ikamet tezkeresi almış olan yabancı uyruklu ana ve babası bakmakla yükümlü sıfatıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi? 
235
Soru 424: Yüksek lisans ve doktora eğitimi yükseköğrenim sayılır mı? Sayılması durumunda bu öğrenimi görenler kaç yaşına kadar sağlıktan faydalanabilirler? 
236
Soru 425: Hangi durumlarda öğrenciler bakmakla yükümlü sayılmazlar? 
236
Soru 426: Yurt dışında öğrenim görüyorum. Türkiye’de anne/babam üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilir miyim? 
237
Soru 427: Malul olan kimselerin sağlık hak sahipliği nasıl oluşturulmaktadır? 
237
Soru 428: Genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımları hangi durumlarda ve ne zaman sona ermektedir? 
237
Soru 429: Sağlık raporu almak istenildiğinde Sosyal Güvenlik Kurumunca bedeli karşılanmakta mıdır? 
238
Soru 430: Hangi hallerde alınan sağlık raporu bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmaz? 
239
Soru 431: Engelli raporu için hastaneye başvurulduğunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta mıdır? 
239
Soru 432: Meslek hastalığı tespiti amacıyla hastaneye başvuru yapıldığında sağlık raporu için ücret ödenir mi? 
239
Soru 433: Devlet memuru ataması sonrası işe başlamak için sağlık raporu SGK tarafından karşılanıyor mu? 
239
Soru 434: Evlilik muayenesi ve vasi tayini için Devlet Hastanesine başvuru halinde ücret talep edilir mi? 
240
Soru 435: İlaç ve tıbbi malzeme almak için istenilen sağlık raporlarına ücret ödenir mi? 
240
Soru 436: Yeşil kartlı hastalar özel hastanelerde sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi? 
240
Soru 437: Yeşil kartlıyım çocuğumu acil durumlarda özel hastaneye götürebilir miyim? 
240
Soru 438: Yeşil kartlı hastalar tedavileri için üniversite hastanelerine başvurabilir mi? 
241
Soru 439: Yeşil kartlı hastaların ödedikleri katılım payı ücretleri geri alınabilir mi? 
241
Soru 440: Yurt dışında sürekli görevliyim. Yapmış olduğum sağlık giderleri için kurumunuzca yapılacak ödemeler için hangi belgeler istenilmektedir? 
242
Soru 441: Yurt dışında sürekli görevle gönderilen devlet memuruyum. Eşim yanımda olup, rahatsızlanmıştır. Ameliyat ve tedavi masrafları SGK tarafından karşılanıyor mu? 
242
Soru 442: Yurt dışında 5 ay süreyle görevlendirildim. Eşim benimle beraber 2 aydır yanımda bulunmaktadır. Hastalanması halinde tedavi giderleri ne şekilde karşılanacaktır? 
243
Soru 443: Yurt dışında sürekli görevli olarak bulunmakta iken vefat edenin cenaze giderleri SGK tarafından ödenir mi? 
243
Soru 444: Yurt dışında geçici görevli bulunduğu sırada hastamız beyin kanaması geçirmiştir. Acilen ülkemize ambulans uçakla Türkiye’ye getirilmesi gerekmektedir. Ambulans gideri ödenir mi? 
243
Soru 445: Ülkemizde yapılmayan tetkiklerin yurt dışında yaptırılması için ne yapılması gerekir? 
243
Soru 446: Yurt dışına turistik amaçlı giden 5510 sayılı Kanunun 4/c kapsamındaki sigortalılarının hastalanmaları halinde tedavi giderleri ne şekilde karşılanmakta olup, ikili sosyal güvenlik sözleşme hükümlerinden yararlanma imkânları var mıdır? 
244
Soru 447: Acilen yurt dışında kemik iliğinden kök hücre nakli olması gereken hastanın masrafları Kurumca karşılanır mı? 
245
Onikinci Bölüm
ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİNİN HAKLARI
Soru 448: Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim? 
247
Soru 449: Doktora ve yüksek lisans 2. bir üniversite midir? Yoksa üniversite devamı olarak mı sayılır? 
247
Soru 450: Eşimden dolayı 4(b)’den (Bağ–Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(b)’li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim? 
248
Soru 451: Eşimden dolayı 4(b)’den (Bağ–Kur) malul dul aylığı alıyorum, 4(c)’li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim? 
248
Soru 452: 4(a)’dan (SSK) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)’dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim? 
248
Soru 453: 4(a)’dan (SSK) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(b)’den (Bağ–Kur) kalan aylığı da alabilir miyim? 
248
Soru 454: 4(b)’den (Bağ–Kur) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4(a)’dan (SSK) kalan aylığı da alabilir miyim? 
249
Soru 455: 2008 öncesi babamdan kalan 4/a (SSK) yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını da alabilir miyim? 
249
Soru 456: 2008 öncesi annemden dolayı 4/b’den (Bağ–Kur) yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi babamdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını da alabilir miyim? 
249
Soru 457: 2008 öncesi babamdan dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını da alabilir miyim? 
249
Soru 458: 2008 öncesi babamdan dolayı Emekli Sandığı’ndan yetim aylığı alıyorum. 2008 öncesi annemden 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını da alabilir miyim? 
250
Soru 459: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim? 
250
Soru 460: 2008 öncesi babamdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde yetim aylığı almaya devam eder miyim? 
250
Soru 461: 2008 öncesi annemden Emekli Sandığı’ndan kalan yetim aylığını alıyorum. 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim? 
250
Soru 462: 2008’den sonra eşimden 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(b)’den emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim? 
251
Soru 463: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. Emekli Sandığı’ndan emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim? 
251
Soru 464: 2008 öncesi annemden 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını alıyorum. Emekli Sandığı’ndan emekli olmam halinde yetim aylığını almaya devam edebilir miyim? 
251
Soru 465: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4(a)’dan (SSK) kalan yetim aylığını alabilir miyim? 
251
Soru 466: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını alabilir miyim? 
252
Soru 467: 2008 öncesi annemden 4/a’dan (SSK) kalan yetim aylığını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan yetim aylığını alabilir miyim? 
252
Soru 468: 2008’den önce annemden 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim maaşını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim aylığını alabilir miyim? 
252
Soru 469: 2008’den önce annemden 4/b’den (Bağ–Kur) kalan yetim maaşını alıyorum. 2008 sonrası babamdan 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan yetim aylığını alabilir miyim? 
252
Soru 470: 4/b’den (Bağ–Kur) emekli maaşı almaktayım, oğlumdan 4/b’den (Bağ–Kur) kalan aylığı da alabilir miyim? 
253
Soru 471: 2008’den sonra eşimden 4(c)’den (Emekli Sandığı) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4/b’den (Bağ–Kur) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim? 
253
Soru 472: Eşimden dolayı 4(a)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4(a)’lı (SSK) işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim? 
253
Soru 473: Eşimden dolayı 4(a)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4/b’li (Bağ–Kur) işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim? 
253
Soru 474: Eşimden dolayı 4(a)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4(c)’li işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim? 
254
Soru 475: Eşimden dolayı 4(b)’dan (SSK) malul dul aylığı alıyorum, 4(a)’lı işe girmem halinde aylığı almaya devam edebilir miyim? 
254
Soru 476: 2008 öncesi eşinden dolayı dul 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. 2008’den sonra 4/a’dan (SSK) emekli olmam halinde dul aylığını almaya devam edebilir miyim? 
254
Soru 477: 2008 öncesi eşinden dolayı dul 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. 2008’den sonra 4/c’den (Emekli Sandığı) emekli olmam halinde dul aylığını almaya devam edebilir miyim? 
254
Soru 478: 2008 öncesi eşinden dolayı 4/a’dan (SSK) dul aylığı alıyorum. 2008’den sonra 4/b’den (Bağ–Kur) emekli olmam halinde dul aylığını almaya devam edebilir miyim? 
255
Soru 479: 2008’den sonra eşimden 4(a)’dan (SSK) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(a)’dan (SSK) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim? 
255
Soru 480: 2008’den sonra eşimden 4(a)’dan (SSK) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4/b’den (Bağ–Kur) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim? 
255
Soru 481: 2008’den sonra eşimden 4(a)’dan (SSK) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(c)’den (Emekli Sandığı) emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim? 
255
Soru 482: 2008’den sonra eşimden 4(b)’den (Bağ–Kur) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(b)’den emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim? 
256
Soru 483: 2008’den sonra eşimden 4(b)’den (Bağ–Kur) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(a)’dan emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim? 
256
Soru 484: 2008’den sonra eşimden 4(b)’den (Bağ–Kur) kalan dul aylığı almaktayım. 2008’den sonra 4(c)’den emekli olmam halinde dul aylığı almaya devam edebilir miyim? 
256
Soru 485: Dul ve Yetim Aylığı tutarı en düşük ne kadardır? 
256
Onüçüncü Bölüm
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI
Soru 486: İş kazası ve meslek hastalığı hükümleri hangi sigortalılar hakkında uygulanır? 
259
Soru 487: Şehir içi toplu taşıma araçlarında 10 günden az çalışanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı hükümleri uygulanır mı? 
260
Soru 488: Bir Olayın İş Kazası Sayılabilmesi için Hangi Unsurları Taşıması Gerekmektedir? 
260
Soru 489: Bir işveren, yanında çalışan işçinin geçirdiği iş kazasının nereye ve kaç gün içinde bildirilmesi gerekir? 
260
Soru 490: İşverenin kontrolü dışındaki meydana gelen iş kazalarının bildirimi nereye ve kaç gün içerisinde yapılması gerekmektedir? 
260
Soru 491: Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının geçirdiği iş kazasının nereye ve kaç gün içinde bildirilmesi gerekir? 
261
Soru 492: Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalının iş kazası yardımlarından yararlanması için aranan özel bir şart var mı? 
261
Soru 493: İş kazası bildirimi nasıl yapılır? 
261
Soru 494: İşverenin yanında çalışan işçinin geçirdiği iş kazasını bildirme yükümlülüğü var mı? 
262
Soru 495: İşveren tarafından iş kazası bildiriminin süresi içinde yapılmaması durumunda işçi hak kaybına uğrar mı? 
262
Soru 496: Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalının iş kazası bildiriminin süresi içinde yapılmaması durumunda hak kaybı olur mu? 
262
Soru 497: İş kazası bildiriminin yapılmaması durumunda idari para cezası uygulanır mı? 
263
Soru 498: İşe başladığı gün iş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilir mi? 
263
Soru 499: İş kazasının veya meslek hastalığının işverenin kastı ya da kusuru ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? 
263
Soru 500: İş kazası ya da meslek hastalığı raporlarında prim gün sayısı şartı aranır mı? 
264
Soru 501: İş kazası ve meslek hastalığından sağlanan haklar nelerdir? 
264
Soru 502: İş kazası veya meslek hastalığı sonucu vefat eden sigortalın hak sahiplerine ölüm geliri bağlama şartları nelerdir? 
265
Soru 503: Eşim 2006 yılında iş kazası geçirdi, sürekli iş göremezlik geliri alırken vefat etti. 2007 yılında yaptığım ölüm geliri başvurusu reddedildi. Yeniden başvursam gelir bağlanır mı? 
265
Soru 504: Kendi sigortalılığım kapsamında yaşlılık aylığı alıyorum. Ölen eşimden dolayı ölüm gelirine başvursam gelir bağlanır mı? 
266
Soru 505: Yakalandığı meslek hastalığı nedeniyle vefat eden babamdan dolayı ölüm aylığı ve geliri talebinde bulunsam hangisi bağlanır? 
266
Soru 506: Geçirdiğim iş kazası nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alıyorum. Eşim iş kazası sonucu vefat etti. Talepte bulunsam vefat eden eşimden dolayı ölüm geliri bağlanır mı? 
266
Ondördüncü Bölüm
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK
Soru 507: Kısmi süreli çalışan sigortalıların, eksik sürelerini isteğe bağlı ödeyebilme imkânı var mıdır? 
267
Soru 508: Emekli Sandığı Kanunu uyarınca, isteğe bağlı iştirakçilikte geçen sürelere ikramiye ödenecek mi? 
267
Soru 509: 4(b) kapsamındaki isteğe bağlı sigortalıları iş kazası geçirmeleri halinde iş göremezlik ödeneği alabilecekler mi? 
267
Soru 510: Ödenmesi gereken bir günlük yurt dışı borçlanma tutarı nedir? 
268
Onbeşinci Bölüm
SGK VE VERGİ YAPILANDIRMASI
Soru 511: Yapılandırma hangi borçları kapsıyor? 
270
Soru 512: Yapılandırmadan nasıl yararlanılacak? 
271
Soru 513: Ödemeler için ikincil mevzuat yayınlandı mı? 
272
Soru 514: Yapılandırma nasıl olacak? 
273
Soru 515: Taksitler aksarsa yapılandırma bozulacak mı? 
274
Soru 516: Yapılandırma taksitlerinin bir kısmı ödenmezse ne olur? 
275
Soru 517: Borçluların önceki kanunlar çerçevesinde yapılandırdıkları borçları ne olacak? 
275
Soru 518: Sosyal güvenlik kapsamında hangi borçlar nasıl yapılandırılacak? 
275
Soru 519: Belediyelerin ve spor kulüplerinin SGK’ya olan borçları nasıl yapılandırılacak? 
276
Soru 520: Yeniden yapılandırma nasıl hesaplanacak? 
276
Soru 521: Yapılandırılacak borçlarda milat hangi tarih? 
279
Soru 522: Ne zamana kadar müracaat edilebilecek? 
279
Soru 523: Deprem bölgesinde durum nasıl olacak? 
280
Soru 524: Borç silme olacak mı? 
280
Soru 525: Ödemeler nasıl ve kaç taksitte olabilecek? 
281
Soru 526: Daha önceki yapılandırmalardan kalan borçlar yeniden yapılandırılabilir mi? 
282
Soru 527: Yargı kararları kesinleşen ancak ödemeye ilişkin tebligatın yapılmadığı borçlar yapılandırılabilir mi? 
282
Soru 528: Varsa devam eden davalar ne olacak? 
283
EKLER
 Arabulucuya Başvuru Dilekçesi 
287
 Bağ–Kur Yapılandırma – Ek–1b 
288
 Belirli Süreli İş Sözleşmesi 
292
 Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi 
296
 Cenaze Ödeneği Dilekçesi 
301
 Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Dilekçesi 
302
 Evlenme Ödeneği Dilekçesi 
303
 İbraname 
304
 SGK Borç Yapılandırma Başvurusu–ek–1a 
306
 SGK Emeklilik Başvurusu Dilekçesi 
310
 SGK–İş Kazası Bildirimi 
313
 Toptan Ödeme Dilekçesi 
317
 Vergi Yapılandırma Başvurusu – EK2A 
318
 Yıllık Ücretli İzin Kayıt Formu 
319
Yararlanılan Kaynaklar 
321
Kavramlar Dizini 
323