5. Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğler – C: I – II (2 Cilt Takım) İzzet Özgenç, Cumhur Şahin, Faruk Turhan  - Kitap
5. Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri

Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu Tebliğler – C: I – II

(2 Cilt Takım)

İzzet Özgenç, (Editör)Cumhur Şahin, (Editör)Faruk Turhan (Editör)

1. Baskı, 
Kasım 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
1962
Barkod:
9789750264337
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
1.995,00
İndirimli (%48):
1.029,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Kore Ceza Hukuku Birliği" ile Türk Ceza Hukukçularının müştereken gerçekleştirdikleri "Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri" adlı akademik etkinliklerin beşincisi, "Karşılaştırmalı Hukukta EKONOMİK SUÇLAR Uluslararası Sempozyumu" olarak, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk Ceza Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin ev sahipliğinde 23 ve 24 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara'da yapılmıştır.
Söz konusu Sempozyum her ne kadar Türk ve Kore ceza hukukçuları-nın müştereken gerçekleştirdikleri akademik etkinlikler çerçevesinde icra edilmiş ise de, bu beşinci program, başta Türkiye ve Kore'den akademis-yenler olmak üzere, katılımcı etkinliği itibarıyla yapılan sıralamaya göre, Almanya, İran, Fransa ve Azerbaycan'dan akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Bu kitapta, söz konusu Sempozyumda sunulan tebliğler, yayımlanmıştır. Yabancı katılımcıların sunduğu tebliğler, sunulduğu yabancı dille yazılmış metinlerin hemen akabinde, Türkçe çevirileri ile birlikte yayımlanmıştır.
Keza, Sempozyumda sunumu Türkçe yapılan tebliğlerin büyük bir çoğunluğunun hemen akabinde de, bunların İngilizce veya Almanca çevirileri yayımlanmıştır.
Ayrıca, söz konusu akademik programa katkı sağlayan akademisyenlerin akademik unvanları ve kurumsal ilişkileri, bu kitapta, Sempozyumun yapıldığı tarih itibarıyla belirtilmiştir.
Akademik çalışmaları ile Sempozyum programına katkı sağlayan bütün akademisyenlere teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca, Sempozyum programının icrasında sekretarya görevini yapan asistanlarımız Dr. Burcu Baytemir Kontacı ve Dr. Ali Şahin Kılıç'a son derece özverili emekleri dolayısıyla teşekkür ederim.
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
BİRİNCİ CİLT / FIRST BAND
SUNUŞ 
5
INTRODUCTION 
7
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Olarak Ekonomi Ceza Hukuku
CHAPTER ONE
Economic Criminal Law in General
ON CORPORATE CRIMINAL LIABILITY OF THE ECONOMIC CRIMINAL LAW IN KOREA – FOCUSED ON THE CORPORATE PUNISHMENT BY JOINT PENAL PROVISIONS – 
21
Prof. Dr. Seong–Do Mun
KORE EKONOMİ CEZA HUKUKUNDA ŞİRKETLERİN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU –BİRLİKTE CEZALANDIRMA HÜKÜMLERİYLE ŞİRKETİ CEZALANDIRMA ÜZERİNE– 
31
Prof. Dr. Seong–Do Mun
Çeviren: Musa Kaya
DAS WIRTSCHAFTSSTRAFRECHT ALS MITTEL ZUR STEUERUNG DER WIRTSCHAFT 
41
Prof. Dr. Marc Engelhart
EKONOMİYİ YÖNLENDİRME ARACI OLARAK EKONOMİ CEZA HUKUKU 
55
Prof. Dr. Marc Engelhart
Çeviren: Dr. İhsan Yılmaz Bayraktarlı
AUF DEM WEG ZU EINEM VERBANDSSANKTIONSRECHT IN DEUTSCHLAND: KÖLNER ENTWURF 
67
Dr. Mehmet Arslan
ALMANYA'DA BİRLİKLER YAPTIRIM HUKUKUNA DOĞRU YÖNELİMLER: KÖLN TASARISI 
99
Dr. Mehmet Arslan
EKONOMİK ÇIKAR AMACIYLA İŞLENEN SUÇLARIN ÜLKEMİZ EKONOMİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
129
Prof. Dr. Vahit Bıçak
BEYAZ NORMLARIN YANILMA TEORİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 
161
Dr. Reşit Karaaslan
EVALUATION OF WHITE NORMS IN TERMS OF THEORY OF ERROR 
175
Dr. iur. Reşit Karaaslan
ECOCIDE: A CRIME AGAINST SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
189
Dr. Nasrin Mehra
Gholamreza Gholipour
Erfan Babakhani
EKOSİT: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA KARŞI BİR SUÇ 
203
Doç. Dr. Nasrin Mehra
Gholamreza Gholipour
Erfan Babakhani
Çeviren: Abdullah Enes Karacan
TÜRK HUKUKU AÇISINDAN MALİ SUÇLARDA ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİNİN DÜNÜ BUGÜNÜ HAKKINDA KISA BİR DEĞERLENDİRME 
217
Prof. Dr. Durmuş Tezcan
TOOLS TO COMBAT ECONOMIC–FINANCIAL CRIMES IN FRENCH CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 
223
Erfan Babakhani
Jimmy Harang
FRANSIZ CEZA ADALET SİSTEMİNDE EKONOMİK–MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ARAÇLARI 
233
Erfan Babakhani
Jimmy Harang
Çeviren: Funda Kaya Amıklıoğlu
BESONDERHEITEN DER WIRTSCHAFTSSTRAFTATEN NACH ASERBAIDSCHANISCHEM STRAFRECHT 
243
Assoc. Prof. Dr. Nail Mammadov
AZƏRBAYCANIN CINAYƏT HÜQUQUNDA IQTISADI SAHƏDƏ CINAYƏTLƏRIN XÜSUSIYYƏTLƏRI 
255
Assoc. Prof. Dr. Nail Məmmədov
CRIMINAL LIABILITY PERSPECTIVES FOR LEGAL PERSONS IN THE IRANIAN CRIMINAL SYSTEM 
265
Seyed Hassan Jafari Suteh
Hamidreza Nikookar
İRAN CEZA SİSTEMİNDE TÜZEL KİŞİLERİN CEZAİ SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 
273
Seyed Hassan Jafari Suteh
Hamidreza Nikookar
Çeviren: Sevimnur Üçüncü
YOLSUZLUK OLGUSU VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU: ULUSLARARASI ÖRGÜTLERİN İZLEME VE DENETLEME MEKANİZMALARININ "ŞEFFAFLIĞIN" VE "HESAP VERİLEBİLİRLİĞİN” SAĞLANMASINDAKİ ROLÜ 
281
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Dr. Burcu Baytemir Kontacı
THE PHENOMENON OF CORRUPTION AND CRIMINAL RESPONSIBILITY: THE ROLE OF MONITORING AND SUPERVISING BODIES OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN SECURING “TRANSPARENCY” AND “ACCOUNTABILITY” 
303
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Dr. Burcu Baytemir Kontacı
İKİNCİ BÖLÜM
Dolandırıcılık ve Kara Para Aklama Suçları
CHAPTER TWO
Fraud and Money Laundering Offences
DIE STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT BEI BERUFSTYPISCHEM VERHALTEN 
327
Prof. Dr. Osman Isfen
MESLEĞİN İCRASIYLA BAĞLANTILI DAVRANIŞLARDA CEZAÎ SORUMLULUK 
335
Prof. Dr. Osman İsfen
İKİ ÖRNEK OLAY BAĞLAMINDA ŞİRKETLER VASITA KILINARAK İŞLENEN SUÇLAR 
343
Prof. Dr. Ahmet Gökcen
Doç. Dr. Yusuf Yaşar
MITTELS EINES UNTERNEHMENS BEGANGENE STRAFTATEN, IM ZUSAMMENHANG VON ZWEI FALLSTUDIEN 
367
Prof. Dr. Ahmet Gökcen
Dozent Dr. Yusuf Yaşar
BELİRSİZ SAYIDA KİŞİYE KARŞI BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARACILIĞIYLA İŞLENEN DOLANDIRICILIK SUÇU 
393
Dr. Ziya Koç
CYBER–ENABLED FRAUD AGAINST INDEFINITE PERSONS 
421
Dr. Ziya Koç
SUÇTAN KAYNAKLANAN MALVARLIĞI DEĞERLERİNİ AKLAMA SUÇLARI BAKIMINDAN TEORİ VE UYGULAMADA ORTAYA ÇIKABİLECEK SORUNLARA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME 
447
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Fatih Yurtlu
ANUATION OF THE POSSIBLE ISSUES IN THEORY AND PRACTICE WITHIN THE CONTEXT OF THE CRIME OF MONEY LAUNDERING 
471
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Fatih Yurtlu
ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET YÖNETİCİLERİ AÇISINDAN TİCARETİ TERK HALİNDE MAL BEYANINDA BULUNMAMA SUÇU 
495
Doç.Dr. Kürşat Göktürk
THE CRIME OF FAILURE TO DECLARE ASSETS IN THE CASE OF CEASING TRADE BY THE EXECUTIVES OF STOCK AND LIMITED LIABILITY COMPANIES 
519
Assoc. Prof. Dr. Kürşat Göktürk
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bankacılık ve Finans Hukuku ve Ceza Sorumluluğu
CHAPTER THREE
Banking and Financial Law and Criminal Responsibility
TÜRK HUKUKUNDA BANKACILIK SUÇLARI 
539
Alper Yükselen Bikirli
TEFECİLİK SUÇU BAĞLAMINDA ÖDÜNÇ PARA VERME SÖZLEŞMELERİ 
553
Prof. Dr. Ahmet Battal
MONEY LENDING CONTRACTS IN THE CONTEXT OF THE CRIME OF USURY 
579
Prof. Dr. Ahmet Battal
ELEKTRONİK ÖDEME SİSTEMLERİ DÜZENİNE AYKIRILIK VE CEZA SORUMLULUĞU 
593
Dr. Ahmet Hulusi Akkaş
VIOLATION OF ELECTRONIC PAYMENT SYSTEMS ORDER AND CRIMINAL RESPONSIBILITY 
611
Dr. Ahmet Hulusi Akkaş
CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER AÇISINDAN BANKACILIK ZİMMETİ SUÇU 
629
Dr. Burcu Ertem
OFFENCE OF BANKING EMBEZZLEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF ESSENTIAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 
665
Dr. Burcu Ertem
TEFECİLİK SUÇUNDA FAİL VE TİPİK HAREKET SORUNU 
705
Dr. M. Emre Tulay
DIE FRAGE NACH TÄTER UND TATBESTANDLICHER TÄTIGKEIT BEI WUCHER IM TÜRKISCHEN STRAFRECHT (ART. 241 TSTGB) 
715
Dr. M. Emre Tulay
INFRINGEMENT OF BANKING ORDER & CRIMINAL RESPONSIBILITY IN KOREA 
723
Prof. Dr. Yong Chul Park
KORE’DE BANKACILIK DÜZENİNİN İHLALİ VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
733
Prof. Dr. Yong Chul Park
Çeviren: Ayşen Alan
BANKACILIK KANUNUNA GÖRE SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALAR 
743
Prof. Dr. Doğan Soyaslan
BANKACILIK SIRRININ AÇIKLANMASI SUÇU (BANKACILIK KANUNU M. 159) 
763
Dr. Asuman Aytekin İnceoğlu
AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATINDA VE TÜRK HUKUKUNDA ÖZELLİKLE ULUSLARARASI ALANDA PARA TRANSFERLERİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER VE BU BAĞLAMDA CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
787
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Efe Can Karabulat
REGULATIONS ON THE SUPERVISION OF THE PARTICULARLY INTERNATIONAL MONEY TRANSFERS IN EUROPEAN UNION AND TURKISH LAW AND CRIMINAL RESPONSIBILITY 
813
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Efe Can Karabulat
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sermaye Piyasası Hukuku ve Ceza Sorumluluğu
CHAPTER FOUR
Capital Market Law and Criminal Responsibility
FINANCIAL INVESTMENT SERVICES AND CAPITAL MARKETS ACT AND PENALTY 
841
Prof. Dr. Jae–Hyun Soung
FİNANSAL YATIRIM HİZMETLERİ VE SERMAYE PİYASASI KANUNU VE YAPTIRIMI 
851
Prof. Dr. Jae–Hyun Soung
Çeviren: Başar Pancaroğlu
SERMAYE PİYASASINDA GÜVENİ KORUMAYA YÖNELİK YÜKÜMLÜLÜKLER VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
861
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Gökhan Ölmez
OBLIGATIONS TO PROTECT THE TRUST IN THE CAPITAL MARKET AND CRIMINAL LIABILITY 
889
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Gökhan Ölmez
VERPFLICHTUNGEN ZUM SCHUTZ DES VERTRAUENS IN DEN KAPITALMARKT UND DIE STRAFRECHTLICHE VERANTWORTUNG 
915
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Gökhan Ölmez
DOLANDIRICILIK SUÇU İLE İŞLEME DAYALI PİYASA DOLANDIRICILIĞI SUÇU ARASINDAKİ FARKLAR ÜZERİNE BAZI TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER 
945
Dr. Muammer Ketizmen
Arzu Balan
DETERMINATIONS ANDUATIONS ON THE DIFFERENCES BETWEEN TRADE–BASED MANIPULATION AND FRAUD 
961
Dr. Muammer Ketizmen
Arzu Balan
UYGULAMAYA BAKAN YÖNLERİYLE İŞLEM TEMELLİ PİYASA DOLANDIRICILIĞI (MANİPÜLASYON) SUÇU 
977
Dr. Can Canpolat
İKİNCİ CİLT / SECOND BAND
BEŞİNCİ BÖLÜM
Vergi Ceza Hukuku
CHAPTER FIVE
Tax Criminal Law
TÜRK HUKUKUNDA VERGİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ BAĞLAMINDA CEZA SORUMLULUĞU 
1025
Prof. Dr. Yusuf Karakoç
TÜRK HUKUKUNDA KAÇIKÇILIK SUÇLARI 
1051
Veli Şengün
VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇLARINDA ZİNCİRLEME SUÇ 
1067
Prof. Dr. Çetin Arslan
Yağmur Müge Erdoğan
SUCCESSIVE OFFENCE IN THE CONTEXT OF TAX EVASION 
1079
Prof. Dr. Çetin Arslan
Yağmur Müge Erdoğan
NE BIS IN IDEM İLKESİ UYARINCA VERGİ SUÇ VE KABAHATLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1091
Dr. Altan Rençber
EVALUATION OF TAX CRIMES AND MISDEMEANORS IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF NE BIS IN IDEM 
1103
Dr. Altan Rençber
INFRINGEMENT OF TAX OBLIGATIONS AND CRIMINAL RESPONSIBILITY IN SOUTH KOREA 
1115
Prof. Dr. Yu Mi Jee
KORE’DE VERGİ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İHLALİ VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
1129
Prof. Dr. Yu Mi Jee
Çeviren: Hanne Özgenç
VERGİ SUÇLARINDA İŞTİRAK 
1141
Prof. Dr. Berrin Akbulut
COMPLICITY OF TAX CRIMES 
1153
Prof. Dr. Berrin Akbulut
VERGİ VE CEZA MAHKEMELERİNİN KARARLARININ BİRBİRİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
1165
Dr. Zafer İçer
Yener Yücel
EVALUATION OF THE EFFECT OF TAX AND CRIMINAL COURTS’s DECISIONS TO EACH OTHER 
1185
Dr. Zafer İçer
Yener Yücel
TİCARİ DEFTER VE KAYITLARIN İBRAZ EDİLMESİNE İLİŞKİN MEVZUATTAKİ DÜZENLEMELER VE BAĞLANAN YAPTIRIMLARIN SUSMA HAKKI KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 
1205
Nazlı Kübra Çelik
ALTINCI BÖLÜM
Fikrî ve Sınaî Haklar ve Ceza Hukuku Sorumluluğu
CHAPTER SIX
Intellectual and Industrial Property Rights and Criminal Responsibility
VIOLATION OF INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AND CRIMINAL RESPONSIBILITY IN KOREA 
1233
Prof. Dr. Kang Woo Park
KORE’DE FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİ VE CEZAİ SORUMLULUK 
1243
Prof. Dr. Kang Woo Park
Çeviren: Yusuf Minez
SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ İHLALİNDE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
1253
Prof. Dr. Hayrettin Çağlar
DIE STRAFRECHTLICHE HAFTUNG BEI VERLETZUNG VON GEWERBLICHEN SCHUTZRECHTEN 
1265
Prof. Dr. Hayrettin Çağlar
TÜRK HUKUKUNDA KORUYUCU PROGRAMLARI ETKİSİZ KILMAYA YÖNELİK HAZIRLIK HAREKETLERİ SUÇU (5846 SAYILI KANUN m. 72) 
1277
Doç.Dr. Olgun Değirmenci
THE CRIME OF PREPARATORY ACTS INTENDED TO DISABLE PROTECTIVE PROGRAMS IN TURKISH LAW (5846 Numbered Act Art. 72) 
1301
Assc. Prof. Olgun Değirmenci
ESERİ İZİNSİZ OLARAK UMUMA İLETME SUÇU (THE CRIME OF COMMUNICATION TO THE PUBLIC WITHOUT PERMISSION) 
1323
Esra Dikmen
YEDİNCİ BÖLÜM
Fenni Sır, Haksız Rekabet, Organ ve Doku Ticareti
CHAPTER SEVEN
Scientific Secret, Unfair Competition, Trading of Organs and Tissues
FENNİ KEŞİF, BULUŞ VEYA SINAİ YENİLİKLERE İLİŞKİN SIRRI İZİNSİZ OLARAK ELDE ETME, KULLANMA VEYA İFŞA: TCK MD. 239 VE MD. 331, F. 1 AÇISINDAN DEĞERLENDİRME 
1343
Prof. Dr. Faruk Turhan
Dr. Öğr. Üyesi Murat Aksan
UNERLAUBTE ERLANGUNG, NUTZUNG ODER OFFENLEGUNG DER VERTRAULICHEN TECHNISCHEN ENTDECKUNGEN, ERFINDUNGEN ODER INDUSTRIELLEN NEUHEITEN: EINE KRITISCHE BETRACHTUNG DER BESTIMMUNGEN DES ART. 239 UND 331 ABS. 1 DES TÜRKISCHEN STRAFGESETZBUCHES 
1373
Prof. Dr. Faruk Turhan
Dr. Murat Aksan
REKABET HUKUKU İLE HAKSIZ REKABET HUKUKU ARASINDAKİ İLİŞKİ VE REKABET İHLALİNİN CEZALANDIRILABİLİRLİĞİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER 
1403
Prof. Dr. İlhan Üzülmez
Prof. Dr. Mehmet Özdamar
CONSIDERATIONS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN COMPETITION LAW AND UNFAIR COMPETITION LAW AND ON THE PUNISHABILITY OF VIOLATIONS OF COMPETITION 
1429
Prof. Dr. İlhan Üzülmez
Prof. Dr. Mehmet Özdamar
ORGAN NAKLİ TURİZMİ VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
1457
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Fatma Umay Genç
TRANSPLANT TOURISM AND CRIMINAL RESPONSIBILITY 
1497
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Fatma Umay Genç
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şans ve Bahis Oyunları ve Ceza Hukuku Sorumluluğu
CHAPTER EIGHT
Games of Chance and Betting and Criminal Responsibility
WETTSPIELE UND DIE STRAFRECHTLICHE VERANTWORTLICHKEIT IN KOREA 
1539
Prof. Dr. Jin–Kuk Lee
KORE’DE BAHİS OYUNLARI BAĞLAMINDA CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
1551
Prof. Dr. Jin–Kuk Lee
Çeviren: Dr. İhsan Yılmaz Bayraktarlı
ŞANS (TALİH) OYUNLARI, HUKUK SİSTEMLERİNİN KONUYA YAKLAŞIMI, ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR, BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK HUKUKİ ÇARELER VE TÜRKİYE’NİN ŞANS OYUNLARI POLİTİKASI 
1563
Prof. Dr. Mahmut Koca
GAMES OF CHANCE, LEGAL SYSTEMS APPROACH TO GAMES OF CHANCE, EMERGING PROBLEMS, LEGAL REMEDIES FOR THESE PROBLEMS AND TURKEY's GAMES OF CHANCE POLICY 
1627
Prof. Dr. Mahmut Koca
BAHİS VE ŞANS OYUNLARINDAN KAYNAKLANAN CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU BAĞLAMINDA SUÇ TEORİSİNE İLİŞKİN SORUNLAR 
1655
Prof. Dr. Cumhur Şahin
Ali Şahin Kılıç
LEGAL MATTERS RELATED TO CRIMINAL THEORY IN THE CONTEXT OF CRIMINAL LIABILITY OF BETTING AND GAMES OF CHANCE 
1675
Prof. Dr. Cumhur Şahin
Ali Şahin Kılıç
TÜRKİYE’DE KUMAR FAALİYETLERİNE KAMUSAL MÜDAHALENİN SINIRLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
1693
Doç. Dr. Hakan Karakehya
ANALYZES ON BORDERS OF THE PUBLIC RESPONSE TO THE GAMBLING ACTIVITIES IN TURKEY 
1711
Assoc. Prof. Hakan Karakehya (PhD)
TÜRK CEZA HUKUKUNDA ULTIMA RATIO İLKESİ BAĞLAMINDA SPOR MÜSABAKALARINA DAYALI BAHİS VE ŞANS OYUNLARI 
1719
Dr. Rahime Erbaş
H. Begüm Tokgöz
BAHİS OYUNLARI VE CEZA HUKUKU SORUMLULUĞU 
1755
Dr. Sacit Yılmaz
BETTING AND RESPONSIBILITY OF CRIMINAL LAW 
1771
Dr. Sacit Yılmaz
ULUSLARARASI TİCARÎ İŞLEMLERDE YABANCI KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN RÜŞVETİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE 
1783
Dr. Özgür Küçüktaşdemir
CONVENTION ON COMBATING BRIBERY OF FOREIGN PUBLIC OFFICIALS IN INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS AND TURKEY 
1811
Dr. Özgür Küçüktaşdemir
RÜŞVET OLARAK ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNDE KAMU GÖREVLİSİ SIFATINI TAŞIMAYAN KİŞİLERE MENFAAT SAĞLANMASI (ÖZEL SEKTÖRDE RÜŞVET) 
1841
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Osman Gazi Ünal
PROVIDING BENEFITS AS A BRIBERY FOR NON–PUBLIC OFFICIALS IN PRIVATE LAW RELATIONS (BRIBERY IN PRIVATE SECTOR) 
1873
Prof. Dr. İzzet Özgenç
Osman Gazi Ünal
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
1907
CONCLUSION ANDUATION 
1935