Bankacılıkta Uluslararası Ekonomik Yaptırımlar Prof. Dr. Murat Balcı  - Kitap

Bankacılıkta Uluslararası Ekonomik Yaptırımlar

1. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
172
Barkod:
9786052647127
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
240,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
,
Kitabın Konu Başlıkları
.
Birleşmiş Milletler Yaptırımları
.
Amerika Birleşik Devletleri Yaptırımları ve OFAC
.
Avrupa Birliği Yaptırımları
.
SWİFT Sistemi
.
Muhabir Bankacılık
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 
5
KISALTMALAR 
9
BİRİNCİ BÖLÜM
I. ULUSLARARASI BANKACILIK İŞLEMLERİNİN KAYNAĞI: ULUSLARARASI TİCARET 
11
A. Uluslararası Ticaret Kavramı 
11
B. Uluslararası Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri 
12
1. Uluslararası Ticarette Teslim Şekilleri 
12
a. Tüm Taşıma Türlerini Kapsayan Teslim Şekilleri 
14
(1) EXW (Ex Works, Satıcının İşyerinde Teslim) 
14
(2) FCA (Free Carrier, Taşıyıcıya Masrafsız Teslim) 
15
(3) CPT (Carrige Paid To, Taşıma Ücreti Ödenmiş Olarak
Teslim) 
15
(4) CIP (Carriage and Insurance Paid To, Taşıma ve Sigorta
Bedeli Ödenmiş Olarak Teslim) 
16
(5) DAP (Delivered at Place, Belirlenen Yerde Teslim) 
16
(6) DPU (Delivered at Place Unloaded, Belirlenen Yerde
Boşaltılmış Teslim) 
16
(7) DDP (Delivered Duty Paid, Gümrük Resmi Ödenmiş Olarak
Teslim) 
17
b. Deniz ve İç Su Taşıma Türlerini Kapsayan Teslim Şekilleri 
17
(1) FAS (Free Alongside Ship, Gemi Doğrultusunda Masrafsız
Teslim) 
17
(2) FOB (Free on Board, Gemide Masrafsız Teslim) 
18
(3) CFR (Cost and Freight, Masraflar ve Navlun Ödenmiş
Olarak Gemide Teslim) 
18
(4) CIF (Cost, Insurance and Freight, Masraflar, Sigorta ve
Navlun Ödenmiş Olarak Gemide Teslim) 
19
2. Uluslararası Ticarette Ödeme Şekilleri 
19
a. Peşin Ödeme 
20
b. Kabul Kredili Ödeme 
21
c. Mal Mukabili Ödeme 
22
d. Vesaik Mukabili Ödeme 
22
(1) Tanımı 
22
(2) Tarafları ve İşleyişi 
23
(3) Bankaların Yükümlülükleri 
25
e. Akreditif 
26
(1) Tanımı 
26
(2) Fonksiyonları 
27
(3) Tarafları ve İşleyişi 
28
(4) Bankaların Yükümlülükleri 
30
(5) Akreditif Türleri 
32
(a) Dönülebilir Akreditif (Revocable Letter of Credit) 
32
(b) Dönülemez Akreditif (Irrevocable Letter of Credit) 
33
(c) Teyitli Akreditif (Confirmed Letter of Credit) 
33
(d) Teyitsiz Akreditif (Unconfirmeden Letter of Credit) 
33
(e) Rotatif Akreditif (Revolving Letter of Credit) 
34
(f) Devredilebilir Akreditif (Transferable Letter of Credit) 
34
(g) Ödenmesi Ertelenmiş Akreditif (Deferred Payment
Letter of Credit) 
35
(h) Kırmızı Kayıtlı (Red Clause) Akreditif 
35
(i) Yeşil Kayıtlı (Green Clause) Akreditif 
36
(j) Karşılıklı Akreditif (Back to Back Letter of Credit) 
36
(k) Teminat Akreditifi (Standby Letter of Credit) 
37
II. ULUSLARARASI BANKACILIK 
38
A. Uluslararası Bankacılık Kavramı 
38
B. Uluslararası Bankacılık İşlemleri 
38
1. Uluslararası Fon Transferi 
39
a. SWIFT Sistemi 
39
b. Uluslararası Nakit Transfer Sistemleri 
47
2. Uluslararası Mevduat Kabulü ve Kredi Verme 
47
3. Uluslararası Döviz İşlemleri 
47
4. Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri 
49
5. Mali Değer İçeren Evrakların Tahsilatı ve Ödenmesi 
49
6. Diğer Hizmetler 
49
C. Uluslararası Bankacılıkta Örgütlenme Modelleri 
50
1. Temsilcilikler 
50
2. Şubeler 
51
3. Konsorsiyum Bankaları 
51
4. Kıyı Bankacılığı 
52
5. Muhabir Bankacılık 
52
İKİNCİ BÖLÜM
I. ULUSLARARASI EKONOMİK YAPTIRIMLAR 
55
A. Kavramsal Çerçeve 
55
1. Yaptırım 
55
2. Karşı Önlem 
56
3. Misilleme 
57
4. Ambargo ve Boykot 
58
5. Abluka 
58
6. Ekonomik Yaptırımlar 
58
B. Ekonomik Yaptırımların Tarihi Gelişimi 
59
1. 1. Dünya Savaşı Öncesi Ekonomik Yaptırım Uygulamaları 
59
2. 1. Dünya Savaşı ve Sonrasında Ekonomik Yaptırım Uygulamaları 
60
3. 2. Dünya Savaşı ve Sonrası Ekonomik Yaptırım Uygulamaları 
62
4. Yakın Dönem Ekonomik Yaptırım Uygulamaları ve Türkiye 
64
C. Ekonomik Yaptırımların Sınıflandırılması 
68
1. Taraflarına Göre Ekonomik Yaptırımlar 
68
2. İçeriğine Göre Ekonomik Yaptırımlar 
69
3. Kapsamına Göre Ekonomik Yaptırımlar 
72
4. Yöneldiği Kişilere Göre Ekonomik Yaptırımlar 
74
D. Ekonomik Yaptırımların Etkileri ve Etkinliği 
76
E. Ekonomik Yaptırım Uygulayıcıları 
79
1. Birleşmiş Milletler 
80
a. Birleşmiş Milletlerin Yaptırım Kararları ve Hukuki Dayanağı 
80
b. BMGK’nın Ekonomik Yaptırım Kararlarının Sınırları 
85
c. BM’nin Teşkilat Yapısı 
87
(1) Genel Kurul 
87
(2) Güvenlik Konseyi 
88
(a) Güvenlik Konsey’inde Karar Alma Süreci ve Veto
Sorunu 
89
(b) BMGK Yaptırım Kararlarının Uygulanması 
91
(c) BMGK Yaptırım Kararlarında Listeleme ve Çıkarma
Prosedürü 
92
aa. Odak Nokta (Focal Point) 
95
bb. Ombudsperson 
97
(3) Uluslararası Adalet Divanı 
100
d. BMGK Yaptırım Kararlarının Yargısal Denetimi 
102
2. Amerika Birleşik Devletleri 
106
a. ABD’nin Yaptırım Kararları ve Hukuki Dayanağı 
107
(1) Düşmanla Ticaret Yasası (Trading with the Enemy Act –
TWEA) 
108
(2) Ulusal Acil Durumlar Yasası (National Emergency Act –
NEA) 
110
(3) Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (International
Emergency Economic Power Act – IEEPA) 
110
(4) İhracat Kontrol Yasası (Export Control Act – ECA) 
113
(5) İhracat Yönetim Yasası (Export Administration Act – EAA) 
114
(6) İhracat Kontrolleri Yasası (Export Controls Act – ECA) 
116
(7) Küresel Magnitsky Yasası (Global Magnitsky Act – GMA) 
117
(8) Amerika’nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele
Yasası (Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act – CAATSA) 
120
b. ABD’nin Teşkilat Yapısı 
125
(1) Kongre ve Başkan 
125
(2) Sanayi ve Güvenlik Bürosu (Bureau of Industry and
Security – BIS) 
126
(3) Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi (The Office of Foreign
Assets Control – OFAC) 
127
c. ABD Yaptırım Uygulamaları 
129
d. OFAC Yaptırım Kriterleri ve Cezalar 
134
e. ABD Yaptırımlarına Uyum 
142
3. Avrupa Birliği 
146
a. AB’nin Yaptırım Kararları ve Hukuki Dayanağı 
147
(1) Roma Antlaşması 
147
(2) Avrupa Tek Senedi 
148
(3) Maastricht Antlaşması 
148
(4) Lizbon Antlaşması 
149
b. AB’nin Teşkilat Yapısı 
153
(1) Konsey 
153
(2) Komisyon 
154
(3) Avrupa Parlamentosu 
154
c. AB Yaptırım Uygulamaları 
154
SONUÇ 
161
KAYNAKÇA 
163