Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı
İngilizce Özetli
Eylül 2019 / 10. Baskı / 560 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

"Bu kitap, genellikle kavramakta zorluk çektikleri "milletlerarası hukuk" dersini daha kolay anlayabilecekleri sade bir üslupla yazıldığı ve güncel örneklerle desteklendiği için Türk literatüründe basılı ders kitapları arasında öğrencilere çokça tercih edecekleri iyi bir seçenek sunmaktadır."

Prof. Dr. Ayşe Nur TÜTÜNCÜ (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

"Uluslararası Hukuk, iç hukuk konularıyla her gün karşılaşan öğrenciler için anlaşılması daha zor olan bir hukuk dalı. Eşit ve bağımsız ünitelerin hukuka nasıl uyduklarını anlamak için bir başlangıç kitabı gerekiyor. Artık bütün ülkeleri etkileyen bu hukuk dalını anlamak ve bu alandaki bilgisini geliştirmek isteyenler için bu eseri hukuk öğrencilerinin başucu kitabı olma niteliğinde."

Prof. Dr Hasan KÖNİ (Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

"Uluslararası Hukuk, sade ve açık bir dille ama gerekli bütün detaylarıyla anlatılıyor. Uluslararası Hukuk'un temel kavramlarını, temel prensiplerini ve uygulama alanlarını akıcı ve merak uyandırıcı bir yaklaşımla sunuyor. Her bir bölümün sonundaki İngilizce özetler sadece bir özet sunmaktan öte, Uluslararası Hukuk'un temel kavramlarının İngilizcesi ile de öğretilmesine katkı sağlıyor. Bir ders kitabından daha başka neler beklenebilirdi? Birçok yönü ile Uluslararası Hukuk'un öğretilmesinde Türkçe literatüre önemli bir katkı getirmekte..."

Prof. Dr. Sertaç Hami BAŞEREN (Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi)

"Uluslararası Hukuk öğrenmeye başlayan ve hatta bu alandaki bilgisini daha da geliştirmek isteyenler için doğru bir seçenek. Yazarlar, Uluslararası Hukuk alanındaki gelişmeleri yakından takip etmişler ve kitapta Türkiye'yi özellikle ilgilendiren örneklere de yer vermişler. Bu kitabın Türkiye'de Uluslararası Hukuk alanında temel bir ders kitabı olacağına inanıyorum."

Prof. Dr. Yusuf AKSAR (Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

"Hukuk eğitiminde, Uluslararası Hukuk'un kendine özgü niteliklerini öğrencilere anlaşılır bir dille anlatmak büyük önem taşımaktadır. Uluslararası Hukuk'un temel konularının nerede ise tamamını sade ve akıcı bir dille anlatan Prof. Dr. Yücel Acer ve Prof. Dr. İbrahim Kaya'nın beraber hazırladıkları Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı, bu anlamda başta öğrenciler olmak üzere Uluslararası Hukuk'a ilgi duyan her kesime hitap edecek niteliktedir. Ayrıca eğitim dili Türkçe olan hukuk fakültesi öğrencilerine bölüm sonlarındaki İngilizce özetlerle farklı bir dilde daha zengin bir kavramsal kaynak sunmaktadır. Kitabın, Türkiye'de Uluslararası Hukuk eğitimine her yönü ile ciddi katkı sağladığını ve sağlamaya devam edeceğini düşünmekteyim."

Doç. Dr. Cavid Abdullahzade (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

Konu Başlıkları
Antlaşmalar Hukuku
Deniz Hukuku
Hava ve Uzay Hukuku
İnsan Hakları Hukuku
Kuvvet Kullanma
Uyuşmazlık Çözümü
Çevre Hukuku
Ekonomi Hukuku
Barkod: 9789750256905
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  10
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 560
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
Bölüm 1
ULUSLARARASI HUKUKUN TEMEL NİTELİKLERİ
GİRİŞ  23
A. Hukuk Kavramı  24
1. Toplum ve Düzen  24
2. Hukuk  25
B. Uluslararası Hukuk Kavramı  27
1. Uluslararası Toplum  27
2. Uluslararası Toplumun Hukuku: Uluslararası Hukuk  29
2.1. Uluslararası Hukuk Kurallarının Oluşturulması  29
2.2. Uluslararası Hukuk Kurallarının Uygulanmasının Sağlanması  31
3. Uluslararası Hukukun Gelişimi  33
C. Uluslararası Hukuk–Ulusal Hukuk İlişkisi  35
1. Yaklaşımlar ve Prensipler  36
2. Türk Hukukunda Sistem  39
İngilizce Özet  43
Bölüm 2
ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI
GİRİŞ  51
A. Bağlayıcı Kaynaklar  53
1. Yapılageliş  53
2. Uluslararası Antlaşmalar  56
3. Hukukun Genel İlkeleri  59
B. Yardımcı Kaynaklar  60
1. Yargı Kararları  60
2. Öğreti  62
C. Diğer Olası Kaynaklar  63
1. Uluslararası Örgütlerin Kararları  63
2. Yumuşak Hukuk  65
3. Hakkaniyet  66
D. Kaynaklar Hiyerarşisi  67
İngilizce Özet  69
Bölüm 3
ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
GİRİŞ  79
A. Genel Bilgiler  79
1. Antlaşmaların Konumu ve Önemi  79
2. Tanımı  81
B. Antlaşmaların Yapılışı  82
1. Uluslararası Hukuktaki Durum  82
2. Antlaşmaların Yapılmasında Türk Hukukundaki Sistem  85
C. Antlaşmalara Bağlayıcı Güç Kazandırılması  86
1. Uluslararası Hukuktaki Durum  86
2. Türk İç Hukukundaki Durum  87
D. Antlaşmaların Hüküm Doğurması  90
1. Uluslararası Hukuktaki Durum  91
2. Türk İç Hukukundaki Durum  92
E. Uluslararası Antlaşmaların Geçersizliği  93
1. Geçersizlik Nedenlerinin Sınıflandırılması  93
2. Geçersizlik Nedenleri  94
2.1. Mutlak Geçersizlik Nedenleri  95
2.2. Nisbi Geçersizlik Nedenleri  96
3. Geçersizliğin Öne Sürülmesi  97
F. Uluslararası Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Temel Prensipler ve Antlaşmaların Uygulamadaki Etkileri  98
1. Bazı Temel Prensipler  98
2. Üçüncü Ülkeler için Hak ve Yükümlülükler  99
3. Çekinceler  100
4. Uluslararası Antlaşmaların Çatışması  101
G. Uluslararası Antlaşmaların Değiştirilmesi ve Sona Ermesi  101
1. Antlaşmaların Değiştirilmesi  101
2. Antlaşmaların Sona Ermesi  102
İngilizce Özet  105
Bölüm 4
ULUSLARARASI HUKUKTA KİŞİLİK
GİRİŞ  117
A. Uluslararası Hukukta Kişilik Kavramı  117
1. Hukukta Kişilik  117
2. Uluslararası Hukukta Kişilik  118
B. Uluslararası Hukukun Kişileri  119
1. Devlet  119
1.1. İnsan Topluluğu  120
1.2. Ülke  120
1.3. Kurulu Otorite  121
1.4. Bağımsızlık ve Uluslararası Münasebetleri Yürütebilme Yeteneği  122
1.5. Self–Determinasyon Hakkı  124
1.6. Devlet Türleri ve Uluslararası Hukuktaki Etkileri  125
1.7. Devletlerin Tanınması  127
2. Uluslararası Örgütler  130
3. Gerçek Kişiler  131
İngilizce Özet  133
Bölüm 5
DEVLETİN ÜLKESİ
GİRİŞ  141
A. Devletin Ülkesi  141
1. Sınırlar  141
2. Kara Ülkesi  142
2.1. Nehirler, Göller ve Uluslararası Akarsular  144
2.2. Kanallar  148
3. Hava Ülkesi  148
4. Deniz Ülkesi  150
B. Ülkenin Kazanılması ve Kaybedilmesi  150
1. İşgal  150
2. Arazi Oluşumu  151
3. Zamanaşımı  151
4. Fetih ve İlhak  152
5. Yargı Kararları  153
6. Devir  153
İngilizce Özet  155
Bölüm 6
DEVLETİN YETKİSİ
GİRİŞ  165
A. Devletin Cezai Yetkisi  165
1. Ülkesellik Prensibi  167
2. Vatandaşlık Prensibi  167
3. Koruma Prensibi  168
4. Pasif Kişisellik Prensibi  169
5. Evrensellik Prensibi  169
B. Devletin Hukuki Yetkisi  171
1. Devletin Münhasır Yetkileri  172
1.1. Devletin Ülkesel Yetkileri  172
1.2. Ülkesel Yetkisine Genel Sınırlandırmalar  172
1.3. Devletin Ülkesel Yetkisine Özel Sınırlandırmalar  174
1.4. Devletin Ülkesi Dışındaki Münhasır Yetkileri  179
2. Devletin Ortak ve Yarışan Yetkileri  181
İngilizce Özet  183
Bölüm 7
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU
GİRİŞ  193
A. Deniz Hukukunun Gelişimi ve Deniz Hukuku Kurallarının Kaynakları  194
1. Kısa Tarihçe  194
2. Deniz Hukukunun Kaynakları  197
B. Deniz Alanları  199
1. Devletlerin Egemenliği Altındaki Deniz Alanları  199
1.1. Esas Çizgi  199
1.2. İçsular  202
1.3. Karasuları  204
1.4. Uluslararası Boğazlar  208
1.5. Takımada Devleti ve Takımada Suları  209
2. Devletlerin Bazı Yetkiler Kullandıkları Deniz Alanları  211
2.1. Bitişik Bölge  211
2.2. Kıta Sahanlığı  213
2.3. Münhasır Ekonomik Bölge  216
3. Ada Kavramı ve Adaların Deniz Alanları  218
4. Açık Deniz  220
4.1. Tanımı ve Hukuksal Statüsü  220
4.2. Açık Denizlerde Devletlerin Yetkileri  221
5. Uluslararası Deniz Yatağı  223
6. Deniz Alanlarının Sınırlandırılması  224
İngilizce Özet  229
Bölüm 8
HAVA VE UZAY HUKUKU
ULUSLARARASI HAVA HUKUKU  243
Giriş ve Tarihsel Gelişim  243
A. Hava Sahasının Hukuksal Statüsü  246
1. Ulusal Hava Sahasının Hukuksal Statüsü  246
2. Uluslararası Hava Sahasının Statüsü  248
B. Hava Ulaşım Rejimi  249
1. Uluslararası Hava Sahasında Uçuş Rejimi  249
2. Ulusal Hava Sahasında Uçuş Rejimi  251
C. Hava Sahasından İletişim (Telekomünikasyon) Maksadıyla Yararlanma  254
ULUSLARARASI UZAY HUKUKU  258
Giriş  258
A. Uluslararası Uzay Hukukunun Kaynakları  260
B. Uzay Hukukunun Temel Prensipleri  263
1. Uzaydaki Faaliyetler Uluslararası Hukuk Kurallarınca Düzenlenir  263
2. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Bütün Devletlere Açıktır  263
3. Uzaydaki Faaliyetler Bütün Devletlerin Faydasına Olmalıdır  264
4. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Barışçıl Olmalıdır  264
5. Uzay ve Gök Cisimleri Üzerinde Egemenlik Kurulamaz  266
6. Faaliyetler, İşbirliği, Dayanışma ve Çıkarlara Saygı Prensiplerine Dayanmalıdır  267
7. Uzaya Gönderilen Araçlar Üzerindeki Hak ve Sorumluluklar Devam Eder  268
8. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Çevreye Zarar Vermemelidir  271
9. Astronotların Kurtarılması ve İadesi Yükümlülüğü  272
10. Uzaya Gönderilen Araçlarla İlgili Kayıt Yükümlülüğü  273
İngilizce Özet  275
Bölüm 9
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
GİRİŞ  287
A. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Kavramı ve Gelişimi  288
1. İnsan Hakları ve Uluslararası İnsan Hakları Kavramı  288
2. Uluslararası İnsan Hakları Kavramının İçeriği  289
2.1. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  289
2.2. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi  291
2.3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  292
2.4. Bölgesel Nitelikli İnsan Hakları Sözleşmeleri  294
2.5. Özel Konulu İnsan Hakları Sözleşmeleri  299
B. İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması  302
1. Yapılageliş Hukuku  303
2. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerindeki Koruma Sistemleri  303
2.1. Birleşmiş Milletler ve İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması  304
2.2. Avrupa’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması  308
2.3. Latin Amerika’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması  311
2.4. Afrika’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması  312
2.5. Sürekli Arap İnsan Hakları Komisyonu ve İKÖ Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu  313
İngilizce Özet  315
Bölüm 10
ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA
GİRİŞ  325
A. Birleşmiş Milletler Öncesi Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma  325
1. “Haklı Savaş” Kavramı ve Gelişimi  325
2. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler  328
B. Birleşmiş Milletler Döneminde Kuvvet Kullanma  332
1. Birleşmiş Milletler Statüsü ve Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler  332
2. Birleşmiş Milletler Sonrası Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Gelişmeler  339
İngilizce Özet  345
Bölüm 11
ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK
GİRİŞ  353
A. Silahlı Çatışmalar Hukukunun Kuralları  353
1. Gelişimi  353
2. Kurallar ve Sınıflandırılmaları  358
2.1. Yasaklanmış Silahlar ve Savaş Teknikleri  359
2.2. Korunan Kişiler  360
B. Silahlı Çatışmalar Hukuku Kurallarının İhlali ve Sonuçları  363
1. Gerçek Kişilerin (Bireylerin) Cezai Sorumluluğu  364
2. İhlallerden Doğan Suçlar  369
3. Uluslararası Ceza Mahkemesi  374
İngilizce Özet  377
Bölüm 12
DEVLETLERİN ARDIL OLMALARI
GİRİŞ  385
A. Devletlerin Uluslararası Antlaşmalara Ardıl Olması  386
1. Uluslararası Hukukta Durum  386
2. Türkiye ve Devletlerin Ardıl Olması  389
B. Devletlerin Diğer Bazı Konularda Ardıl Olması  390
1. Devletlerin Devlet Mallarına Ardıl Olması  390
2. Devlet Borçları  392
3. Devlet Arşivleri  393
4. Devletin Yönetim Biçimi  394
5. Uyrukluk Bakımından Ardıllık  395
İngilizce Özet  397
Bölüm 13
DEVLETİN SORUMLULUĞU
GİRİŞ  405
A. Sorumluluğun Ortaya Çıkması  406
B. Yükümlülüğün İhlal Edilmesi  407
C. Devlete Yüklenebilme (Bağlanabilme)  408
D. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller  413
E. Devlet Sorumluluğunun Uygulanması  414
F. Diplomatik Koruma ve Uyrukluk  416
İngilizce Özet  419
Bölüm 14
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA
ÇÖZÜMÜ
GİRİŞ  429
A. Diplomatik Yollar  430
1. Görüşme  430
2. Dostça Girişim ve Arabuluculuk  431
3. Uzlaştırma  432
4. Veri Toplama ve Soruşturma  433
B. Yargısal Yollar  434
1. Mahkeme: Uluslararası Adalet Divanı  434
1.1. Davalarda Karar Verme  436
1.2. Tavsiye Görüşü  438
2. Hakemlik  439
İngilizce Özet  441
Bölüm 15
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
GİRİŞ  451
A. Birleşmiş Milletler’in Temel Nitelikleri  452
1. Birleşmiş Milletler’in Temel Amaçları ve Prensipleri  452
2. Üyelik  453
3. Bütçe  454
B. Birleşmiş Milletler’in Yapısı  455
1. Genel Kurul  455
1.1. Yapısı  456
1.2. Yetki ve Görevleri  457
2. Güvenlik Konseyi  459
2.1. Yapısı  459
2.2. Yetki ve Görevleri  461
3. Ekonomik ve Sosyal Konsey  463
3.1. Yapısı  463
3.2. Yetki ve Görevleri  464
4. Vesayet Konseyi  465
5. Uluslararası Adalet Divanı  465
5.1. Yapısı  466
5.2. Yargı Yetkisi  467
6. Sekreterlik  467
İngilizce Özet  469
Bölüm 16
ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU
GİRİŞ  477
A. Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişimi  477
B. İlkeler ve Yükümlülükler  480
1. Sınır Aşan Zarara Yol Açmama Yükümlülüğü  481
2. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü  481
3. İhtiyatlılık İlkesi  482
4. Kirleten Öder İlkesi  483
5. Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar  483
6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Kullanım  484
7. Nesillerarası Hakkaniyet  485
8. Bilgi Verme  485
C. Önemli Alanlar  486
1. Biyolojik Kaynaklar  486
2. Tehlikeli Madde ve Faaliyetler  487
3. Hava ve Atmosfer  488
4. Ozon Tabakası  490
5. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma  491
İngilizce Özet  493
Bölüm 17
ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKU
Giriş  505
A. Uluslararası Ekonomi Hukuku Kavramı  506
1. Gelişimi  506
2. Uluslararası Ekonomi Hukukunun Tanımı  510
B. Uluslararası Ekonomi Hukukunun Prensipleri  512
1. Uluslararası Ticarete İlişkin Prensipler  512
1.1. Uluslararası Para Fonu (IMF)  513
1.2. Dünya Bankası  516
1.3. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması (GATT)  518
1.4. Dünya Ticaret Örgütü (DTO)  520
2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar  522
2.1. Kavram ve Gelişimi  522
2.2. Hukuki Prensipler  524
3. Uluslararası Kalkınma  529
3.1. Kavram ve Gelişimi  529
3.2. Hukuki Prensipler  532
4. Uluslararası Ekonomik Yaptırımlar  535
4.1. Kavramsal Çerçeve  535
4.2. Yaptırımlara Dair Kurallar  537
İngilizce Özet  541
Kaynakça  549
Kavramlar Dizini  557
 


İbrahim Kaya
PROF. DR. İBRAHİM KAYA’NIN KISA ÖZGEÇMİŞİ

İbrahim Kaya İstanbul’da doğdu ve 1992 yılında Ankara Üniversitesi’nden mezun oldu. 1995 yılında İngiltere’de Nottingham Universitesi’nden yükseklisans (LLM in Public International Law) ve 2000 yılında Keele Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecelerini aldı. İbrahim Kaya halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Hukuk Profesörü olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Merkezi müdürlüğünü de yürütmektedir.

Prof. Dr. Kaya Avrupa Birliği ve Türk araştırma projelerinde yer almıştır. Uluslararası hukuk konularında yayınlar yapmıştır. Kitapları arasında The Law of the Non–Navigational Uses of International Watercourses (Ashgate, 2003), Turkey’s Asylum Strategy (Ankara, 2010), International Migration and Turkey (Legal, 2012) sayılabilir. Prof. Dr. Kaya’ya uluslararası hukuk konularında kamu ve özel kurumlarca sıklıkla danışılmakta ve medya organlarında yorumlar yapmaktadır. İletişim: kayai@hotmail.com

SHORT BIO OF PROF. IBRAHIM KAYA

Ibrahim Kaya was born in Istanbul and graduated from the Ankara University/Turkey in 1992. Obtained his masters degree (LLM in Public International Law) from Nottingham University/UK and PhD from Keele University School of Law/UK in 1995 and 2000, respectively. Ibrahim Kaya is currently a full professor of International Law at Istanbul University, Faculty of Law. He is also the Director of Human Rights Law Center of Istanbul University.

Prof. Kaya involved many European Union and Turkish research projects. He has extensively published on international legal issues. His books The Law of the Non–Navigational Uses of International Watercourses (Ashgate, 2003), Turkey’s Asylum Strategy (Ankara, 2010), International Migration and Turkey (Legal, 2012). Prof. Kaya is frequently consulted by public and private agencies and appears on international and Turkish media. He can be reached at kayai@hotmail.com

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  17
Bölüm 1
ULUSLARARASI HUKUKUN TEMEL NİTELİKLERİ
GİRİŞ  23
A. Hukuk Kavramı  24
1. Toplum ve Düzen  24
2. Hukuk  25
B. Uluslararası Hukuk Kavramı  27
1. Uluslararası Toplum  27
2. Uluslararası Toplumun Hukuku: Uluslararası Hukuk  29
2.1. Uluslararası Hukuk Kurallarının Oluşturulması  29
2.2. Uluslararası Hukuk Kurallarının Uygulanmasının Sağlanması  31
3. Uluslararası Hukukun Gelişimi  33
C. Uluslararası Hukuk–Ulusal Hukuk İlişkisi  35
1. Yaklaşımlar ve Prensipler  36
2. Türk Hukukunda Sistem  39
İngilizce Özet  43
Bölüm 2
ULUSLARARASI HUKUKUN KAYNAKLARI
GİRİŞ  51
A. Bağlayıcı Kaynaklar  53
1. Yapılageliş  53
2. Uluslararası Antlaşmalar  56
3. Hukukun Genel İlkeleri  59
B. Yardımcı Kaynaklar  60
1. Yargı Kararları  60
2. Öğreti  62
C. Diğer Olası Kaynaklar  63
1. Uluslararası Örgütlerin Kararları  63
2. Yumuşak Hukuk  65
3. Hakkaniyet  66
D. Kaynaklar Hiyerarşisi  67
İngilizce Özet  69
Bölüm 3
ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR
GİRİŞ  79
A. Genel Bilgiler  79
1. Antlaşmaların Konumu ve Önemi  79
2. Tanımı  81
B. Antlaşmaların Yapılışı  82
1. Uluslararası Hukuktaki Durum  82
2. Antlaşmaların Yapılmasında Türk Hukukundaki Sistem  85
C. Antlaşmalara Bağlayıcı Güç Kazandırılması  86
1. Uluslararası Hukuktaki Durum  86
2. Türk İç Hukukundaki Durum  87
D. Antlaşmaların Hüküm Doğurması  90
1. Uluslararası Hukuktaki Durum  91
2. Türk İç Hukukundaki Durum  92
E. Uluslararası Antlaşmaların Geçersizliği  93
1. Geçersizlik Nedenlerinin Sınıflandırılması  93
2. Geçersizlik Nedenleri  94
2.1. Mutlak Geçersizlik Nedenleri  95
2.2. Nisbi Geçersizlik Nedenleri  96
3. Geçersizliğin Öne Sürülmesi  97
F. Uluslararası Antlaşmaların Uygulanmasına İlişkin Temel Prensipler ve Antlaşmaların Uygulamadaki Etkileri  98
1. Bazı Temel Prensipler  98
2. Üçüncü Ülkeler için Hak ve Yükümlülükler  99
3. Çekinceler  100
4. Uluslararası Antlaşmaların Çatışması  101
G. Uluslararası Antlaşmaların Değiştirilmesi ve Sona Ermesi  101
1. Antlaşmaların Değiştirilmesi  101
2. Antlaşmaların Sona Ermesi  102
İngilizce Özet  105
Bölüm 4
ULUSLARARASI HUKUKTA KİŞİLİK
GİRİŞ  117
A. Uluslararası Hukukta Kişilik Kavramı  117
1. Hukukta Kişilik  117
2. Uluslararası Hukukta Kişilik  118
B. Uluslararası Hukukun Kişileri  119
1. Devlet  119
1.1. İnsan Topluluğu  120
1.2. Ülke  120
1.3. Kurulu Otorite  121
1.4. Bağımsızlık ve Uluslararası Münasebetleri Yürütebilme Yeteneği  122
1.5. Self–Determinasyon Hakkı  124
1.6. Devlet Türleri ve Uluslararası Hukuktaki Etkileri  125
1.7. Devletlerin Tanınması  127
2. Uluslararası Örgütler  130
3. Gerçek Kişiler  131
İngilizce Özet  133
Bölüm 5
DEVLETİN ÜLKESİ
GİRİŞ  141
A. Devletin Ülkesi  141
1. Sınırlar  141
2. Kara Ülkesi  142
2.1. Nehirler, Göller ve Uluslararası Akarsular  144
2.2. Kanallar  148
3. Hava Ülkesi  148
4. Deniz Ülkesi  150
B. Ülkenin Kazanılması ve Kaybedilmesi  150
1. İşgal  150
2. Arazi Oluşumu  151
3. Zamanaşımı  151
4. Fetih ve İlhak  152
5. Yargı Kararları  153
6. Devir  153
İngilizce Özet  155
Bölüm 6
DEVLETİN YETKİSİ
GİRİŞ  165
A. Devletin Cezai Yetkisi  165
1. Ülkesellik Prensibi  167
2. Vatandaşlık Prensibi  167
3. Koruma Prensibi  168
4. Pasif Kişisellik Prensibi  169
5. Evrensellik Prensibi  169
B. Devletin Hukuki Yetkisi  171
1. Devletin Münhasır Yetkileri  172
1.1. Devletin Ülkesel Yetkileri  172
1.2. Ülkesel Yetkisine Genel Sınırlandırmalar  172
1.3. Devletin Ülkesel Yetkisine Özel Sınırlandırmalar  174
1.4. Devletin Ülkesi Dışındaki Münhasır Yetkileri  179
2. Devletin Ortak ve Yarışan Yetkileri  181
İngilizce Özet  183
Bölüm 7
ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU
GİRİŞ  193
A. Deniz Hukukunun Gelişimi ve Deniz Hukuku Kurallarının Kaynakları  194
1. Kısa Tarihçe  194
2. Deniz Hukukunun Kaynakları  197
B. Deniz Alanları  199
1. Devletlerin Egemenliği Altındaki Deniz Alanları  199
1.1. Esas Çizgi  199
1.2. İçsular  202
1.3. Karasuları  204
1.4. Uluslararası Boğazlar  208
1.5. Takımada Devleti ve Takımada Suları  209
2. Devletlerin Bazı Yetkiler Kullandıkları Deniz Alanları  211
2.1. Bitişik Bölge  211
2.2. Kıta Sahanlığı  213
2.3. Münhasır Ekonomik Bölge  216
3. Ada Kavramı ve Adaların Deniz Alanları  218
4. Açık Deniz  220
4.1. Tanımı ve Hukuksal Statüsü  220
4.2. Açık Denizlerde Devletlerin Yetkileri  221
5. Uluslararası Deniz Yatağı  223
6. Deniz Alanlarının Sınırlandırılması  224
İngilizce Özet  229
Bölüm 8
HAVA VE UZAY HUKUKU
ULUSLARARASI HAVA HUKUKU  243
Giriş ve Tarihsel Gelişim  243
A. Hava Sahasının Hukuksal Statüsü  246
1. Ulusal Hava Sahasının Hukuksal Statüsü  246
2. Uluslararası Hava Sahasının Statüsü  248
B. Hava Ulaşım Rejimi  249
1. Uluslararası Hava Sahasında Uçuş Rejimi  249
2. Ulusal Hava Sahasında Uçuş Rejimi  251
C. Hava Sahasından İletişim (Telekomünikasyon) Maksadıyla Yararlanma  254
ULUSLARARASI UZAY HUKUKU  258
Giriş  258
A. Uluslararası Uzay Hukukunun Kaynakları  260
B. Uzay Hukukunun Temel Prensipleri  263
1. Uzaydaki Faaliyetler Uluslararası Hukuk Kurallarınca Düzenlenir  263
2. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Bütün Devletlere Açıktır  263
3. Uzaydaki Faaliyetler Bütün Devletlerin Faydasına Olmalıdır  264
4. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Barışçıl Olmalıdır  264
5. Uzay ve Gök Cisimleri Üzerinde Egemenlik Kurulamaz  266
6. Faaliyetler, İşbirliği, Dayanışma ve Çıkarlara Saygı Prensiplerine Dayanmalıdır  267
7. Uzaya Gönderilen Araçlar Üzerindeki Hak ve Sorumluluklar Devam Eder  268
8. Uzayın Keşfi ve Kullanımı Çevreye Zarar Vermemelidir  271
9. Astronotların Kurtarılması ve İadesi Yükümlülüğü  272
10. Uzaya Gönderilen Araçlarla İlgili Kayıt Yükümlülüğü  273
İngilizce Özet  275
Bölüm 9
ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI HUKUKU
GİRİŞ  287
A. Uluslararası İnsan Hakları Hukuku Kavramı ve Gelişimi  288
1. İnsan Hakları ve Uluslararası İnsan Hakları Kavramı  288
2. Uluslararası İnsan Hakları Kavramının İçeriği  289
2.1. BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi  289
2.2. Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi  291
2.3. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi  292
2.4. Bölgesel Nitelikli İnsan Hakları Sözleşmeleri  294
2.5. Özel Konulu İnsan Hakları Sözleşmeleri  299
B. İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması  302
1. Yapılageliş Hukuku  303
2. Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerindeki Koruma Sistemleri  303
2.1. Birleşmiş Milletler ve İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması  304
2.2. Avrupa’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması  308
2.3. Latin Amerika’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması  311
2.4. Afrika’da İnsan Haklarına Uyumun Sağlanması  312
2.5. Sürekli Arap İnsan Hakları Komisyonu ve İKÖ Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu  313
İngilizce Özet  315
Bölüm 10
ULUSLARARASI HUKUKTA KUVVET KULLANMA
GİRİŞ  325
A. Birleşmiş Milletler Öncesi Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma  325
1. “Haklı Savaş” Kavramı ve Gelişimi  325
2. İki Dünya Savaşı Arası Dönemde Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler  328
B. Birleşmiş Milletler Döneminde Kuvvet Kullanma  332
1. Birleşmiş Milletler Statüsü ve Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Düzenlemeler  332
2. Birleşmiş Milletler Sonrası Kuvvet Kullanma Yasağına İlişkin Gelişmeler  339
İngilizce Özet  345
Bölüm 11
ULUSLARARASI SİLAHLI ÇATIŞMALAR HUKUKU VE
ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK
GİRİŞ  353
A. Silahlı Çatışmalar Hukukunun Kuralları  353
1. Gelişimi  353
2. Kurallar ve Sınıflandırılmaları  358
2.1. Yasaklanmış Silahlar ve Savaş Teknikleri  359
2.2. Korunan Kişiler  360
B. Silahlı Çatışmalar Hukuku Kurallarının İhlali ve Sonuçları  363
1. Gerçek Kişilerin (Bireylerin) Cezai Sorumluluğu  364
2. İhlallerden Doğan Suçlar  369
3. Uluslararası Ceza Mahkemesi  374
İngilizce Özet  377
Bölüm 12
DEVLETLERİN ARDIL OLMALARI
GİRİŞ  385
A. Devletlerin Uluslararası Antlaşmalara Ardıl Olması  386
1. Uluslararası Hukukta Durum  386
2. Türkiye ve Devletlerin Ardıl Olması  389
B. Devletlerin Diğer Bazı Konularda Ardıl Olması  390
1. Devletlerin Devlet Mallarına Ardıl Olması  390
2. Devlet Borçları  392
3. Devlet Arşivleri  393
4. Devletin Yönetim Biçimi  394
5. Uyrukluk Bakımından Ardıllık  395
İngilizce Özet  397
Bölüm 13
DEVLETİN SORUMLULUĞU
GİRİŞ  405
A. Sorumluluğun Ortaya Çıkması  406
B. Yükümlülüğün İhlal Edilmesi  407
C. Devlete Yüklenebilme (Bağlanabilme)  408
D. Sorumluluğu Ortadan Kaldıran Haller  413
E. Devlet Sorumluluğunun Uygulanması  414
F. Diplomatik Koruma ve Uyrukluk  416
İngilizce Özet  419
Bölüm 14
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA
ÇÖZÜMÜ
GİRİŞ  429
A. Diplomatik Yollar  430
1. Görüşme  430
2. Dostça Girişim ve Arabuluculuk  431
3. Uzlaştırma  432
4. Veri Toplama ve Soruşturma  433
B. Yargısal Yollar  434
1. Mahkeme: Uluslararası Adalet Divanı  434
1.1. Davalarda Karar Verme  436
1.2. Tavsiye Görüşü  438
2. Hakemlik  439
İngilizce Özet  441
Bölüm 15
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
GİRİŞ  451
A. Birleşmiş Milletler’in Temel Nitelikleri  452
1. Birleşmiş Milletler’in Temel Amaçları ve Prensipleri  452
2. Üyelik  453
3. Bütçe  454
B. Birleşmiş Milletler’in Yapısı  455
1. Genel Kurul  455
1.1. Yapısı  456
1.2. Yetki ve Görevleri  457
2. Güvenlik Konseyi  459
2.1. Yapısı  459
2.2. Yetki ve Görevleri  461
3. Ekonomik ve Sosyal Konsey  463
3.1. Yapısı  463
3.2. Yetki ve Görevleri  464
4. Vesayet Konseyi  465
5. Uluslararası Adalet Divanı  465
5.1. Yapısı  466
5.2. Yargı Yetkisi  467
6. Sekreterlik  467
İngilizce Özet  469
Bölüm 16
ULUSLARARASI ÇEVRE HUKUKU
GİRİŞ  477
A. Uluslararası Çevre Hukukunun Gelişimi  477
B. İlkeler ve Yükümlülükler  480
1. Sınır Aşan Zarara Yol Açmama Yükümlülüğü  481
2. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yapma Yükümlülüğü  481
3. İhtiyatlılık İlkesi  482
4. Kirleten Öder İlkesi  483
5. Ortak Fakat Farklılaştırılmış Sorumluluklar  483
6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Kullanım  484
7. Nesillerarası Hakkaniyet  485
8. Bilgi Verme  485
C. Önemli Alanlar  486
1. Biyolojik Kaynaklar  486
2. Tehlikeli Madde ve Faaliyetler  487
3. Hava ve Atmosfer  488
4. Ozon Tabakası  490
5. İklim Değişikliği ve Küresel Isınma  491
İngilizce Özet  493
Bölüm 17
ULUSLARARASI EKONOMİ HUKUKU
Giriş  505
A. Uluslararası Ekonomi Hukuku Kavramı  506
1. Gelişimi  506
2. Uluslararası Ekonomi Hukukunun Tanımı  510
B. Uluslararası Ekonomi Hukukunun Prensipleri  512
1. Uluslararası Ticarete İlişkin Prensipler  512
1.1. Uluslararası Para Fonu (IMF)  513
1.2. Dünya Bankası  516
1.3. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Antlaşması (GATT)  518
1.4. Dünya Ticaret Örgütü (DTO)  520
2. Doğrudan Yabancı Yatırımlar  522
2.1. Kavram ve Gelişimi  522
2.2. Hukuki Prensipler  524
3. Uluslararası Kalkınma  529
3.1. Kavram ve Gelişimi  529
3.2. Hukuki Prensipler  532
4. Uluslararası Ekonomik Yaptırımlar  535
4.1. Kavramsal Çerçeve  535
4.2. Yaptırımlara Dair Kurallar  537
İngilizce Özet  541
Kaynakça  549
Kavramlar Dizini  557
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020