Fakülte Sekreterinin El Kitabı Dilara Özgür  - Kitap

Fakülte Sekreterinin El Kitabı

1. Baskı, 
Mayıs 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
384
Barkod:
9789750284663
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
310,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitap; yazarın Ege Üniversitesi'nde göreve başladığı 1987 Aralık ayından beri, çeyrek asrı hayli geçen meslek deneyimi, üniversitelerde farklı birimlerdeki görevleri, Fakülte Sekreterliği yaptığı sürece göreve yeni atanan meslektaşlarından mesleğe dair gelen sorular çerçevesinde meslek ve mevzuat-uygulama kısmındaki eksiklikleri fark etmesiyle fakülte sekreteri olarak göreve yeni atanmış ve/veya hâlihazırda görevi yapan meslektaşlarına günlük çalışma periyotlarında sıkça karşılaşacağı konularda elinin altında başvurabileceği kaynak bir kitap olması amacıyla yazılmıştır.
Fakülte Sekreteri'nin yapacağı görev gereği kanun, yönetmelik ve yönergelere hakim olması gerekmektedir. Elinizdeki kitabı diğer alan kitaplarından farklı kılan en önemli husus, hangi kanun maddesinin nerede ve nasıl kullanılacağına yönelik örnek ve yorumlarla konunun açıklanmasıdır.
Kitabın içeriğinde öncelikle İlgili Anayasa maddeleri, Fakülteyi tanımlamak, İdari teşkilatın oluşumu ve fakülte sekterinin oluşumdaki rolü anlatılmaktadır. Fakülteyi oluşturan birimlerdeki görev süreçleri, bürolara dair iş/görev tanımları mevzuat ile ilişkilendirilmiştir. Görevin gerektirdiği işler yapılırken örnek olarak bir görevlendirmede görev süresi uzatımlarda nelere dikkat etmemiz gerektiği, Norm kadrodaki hesaplama tablosundan, değişiklik yapılan yönetmelik- yönerge maddelerinin eski ve yeni halinin gösterildiği tablolar, memur görev dağılımından, kanun madde yorumlarına kadar, örnek ders görevlendirme yazışmalarından, Taşınır kayıt ve Taşınır Kontrol yetkilisi, ek ders ödemeleri ve maaş işlemlerine kadar daha çok personel işleri üzerindeki açıklamalarla görevin bütününe göre yapılacak işler detaylı olarak açıklanmaktadır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Mevzuat
.
Uygulama Örnekleri
.
Kanun ve Yönetmelik Maddelerine İlişkin Yazar Yorumları
.
Yönetim İlke ve Stratejileri
.
Kısa Soru ve Cevaplar
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Şekil ve Tablo Listesi 
17
Giriş 
19
Birinci Bölüm
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU (YÖK), FAKÜLTE KURULMASI, FAKÜLTE YÖNETİM ÖRGÜTLERİ
I. 1982 ANAYASASINDA 130. VE 131. MADDELER 
25
II. FAKÜLTE KURULUŞ SÜRECİ 
28
III. YÜKSEKOKULDAN FAKÜLTEYE DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNE DAİR İŞ VE İŞLEMLER 
30
IV. FAKÜLTE İDARİ TEŞKİLATININ OLUŞUMU VE HUKUKİ DAYANAK ÇERÇEVESİ 
35
A. Fakülte ve Yüksekokul İdari Teşkilatı ve Görevleri 
36
B. Bölüm İdari Teşkilatı ve Görevleri 
37
V. ÜNİVERSİTEDEKİ HİYERARŞİK YAPI İÇİNDE FAKÜLTE SEKRETERİ 
37
VI. FAKÜLTE YÖNETİM ÖRGÜTLERİ 
41
VII. 7100 SAYILI KANUNLA (2018 YILI) GETİRİLEN DÜZENLEMENİN GÖREVDEYKEN DOKTORA DERECESİ ALAN İDARİ PERSONELİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ 
46
İkinci Bölüm
KAMU GÖREVLİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI,
İŞE ALINMALARI VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI
I. KAMU GÖREVLİLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 
49
A. İstihdam Şekilleri 
50
B. 4/A 4/B 4/C 4/D Statüsünde Çalışan Personele Dair İlave Açıklama 
53
1. 4/A– Memur 
53
2. 4/B– Sözleşmeli Personel 
54
3. 2.A Sözleşmeli Personel Çalıştırılması 
54
4. 4/D–Sürekli İşçi Personel 
55
II. AMİR DURUMDA OLAN DEVLET MEMURLARININ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
55
A. Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları 
56
B. Devlet Memurları Sınıfları 
58
III. GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
63
Üçüncü Bölüm
FAKÜLTE BÜNYESİNDE YAPILAN İŞLER VE İŞ SÜREÇLERİ
I. FAKÜLTE SEKRETERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 
65
II. FAKÜLTE İDARİ TEŞKİLATINI OLUŞTURAN İDARİ BÜROLARIN GÖREV VE İŞ SÜREÇ TANIMLARI 
66
A. Personel İşleri Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
66
B. Yazı İşleri Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
67
III. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ/ İŞ SÜREÇLERİ 
68
A. Akademik Personel Göreve Başlama 
68
B. İdari Personel Göreve Başlama 
68
C. İzin Dönüşü Göreve Başlama 
69
IV. GÖREVLENDİRME 
69
A. Madde 13 –b/4’e Göre Görevlendirme 
69
B. 2547 31. Madde’ye Göre Görevlendirme 
71
1. 2547 Sayılı Kanun’un 31. Madde’sine Dair Açıklama / İrdeleme / Uygulama Aşaması 
71
2. 2547 Sayılı Kanun’un 31. Maddesine Göre Görevlendirme 
71
C. 2547 Sayılı Kanun; 31. Madde, Öğretim Görevliliği Kavramı/Anlamı Meydana Gelen Farklılaşmalar 
73
V. ÖĞRETİM ELEMANI YETİŞTİRMEYE YÖNELİK FAKÜLTE BÜNYESİNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER 
81
VI. 2547 SAYILI KANUN’UN 38. MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRME 
83
VII. 2547 SAYILI KANUN’UN 39. MADDESİNE GÖRE GÖREVLENDİRME 
84
VIII. KURUMLAR ARASI GEÇİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ 
88
A. Kurumların Emrine Geçici Görevlendirme 
88
B. Kadro veya Pozisyona Geçici Görevlendirme 
89
IX. KURUMLARARASI YARDIMLAŞMA 
90
A. 40/a’ya Göre Üniversite İçi Birimler Arası Görevlendirme İşlemleri 
93
B. 40/b’ye Göre Üniversite Dışı Görevlendirme İşlemleri 
93
C. 40/d’ye Göre Başka Şehirlerdeki Yükseköğretim Kurumlarından Ders Vermek Üzere Görevlendirme İşlemleri 
94
X. İZİN İŞLEMLERİ 
95
A. Yıllık Ücretli İzin Hakkı 
96
B. 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamında İzin Süreleri 
98
C. Doğum Sebebiyle Verilecek Analık İzni 
98
D. Hastalık ve Refakat İzni 
99
E. Süt izni 
101
F. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Aylıksız İzin 
102
G. İzin Talep Süreçleri 
104
H. Doğum ve Askerlik Dışındaki Nedenlerle Ücretsiz İzinden Dönüş İş Süreçleri 
105
1. Ücretsiz İzinden Dönüş İş Süreçleri 
105
2. Askere Gidiş İşlem Süreçleri 
106
3. Askerden Dönüş İşlem Süreçleri 
106
XI. EMEKLİLİK İŞLEMLERİ 
107
XII. MEMURUN İSTİFASI 
109
Dördüncü Bölüm
AKADEMİK KADROLARA ATAMA İŞLEMLERİ
I. 7100 SAYILI KANUN İLE KADRO UNVANLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK KARARI 
111
II. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA ATAMA 
112
A. 2547 Sayılı Kanuna Göre Araştırma Görevlisi Kadrosuna Atama 
112
B. 2547 Sayılı Kanun 50/d maddesi 
113
C. 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi 
113
D. 2547 Sayılı Kanun 50/D’den 2547 Sayılı Kanun 33/A Ya Geçiş Düzenlemesi 
114
E. Lisansüstü Öğretim 
115
III. DR. ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROSUNA ATANMA VE GÖREV SÜRESİ YENİLEME İŞLEMLERİ 
117
A. 2547 Sayılı Kanun’a Göre Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma 
117
B. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine Göre Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma 
118
IV. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İÇİN GÖREV SÜRESİ UZATIM İŞLEMLERİ 
121
V. DOÇENT KADROLARINA ATANMA İŞLEMLERİ 
124
A. 2547 Sayılı Kanun’a Göre Doçent Doktor Kadrosuna Atanma 
124
B. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Gereğince Doçent Kadrolarına Atanma 
125
VI. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE PROFESÖR KADROLARINA ATANMA 
129
A. 2547 Sayılı Kanun’a Göre Profesör Kadrosuna Atanma 
129
B. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Gereğince Profesör Kadrolarına Atanma 
130
VII. ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UNVANLARIN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DIŞINDA KULLANIMI 
133
VIII. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERECELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
135
IX. ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANLARINA YAPILACAK ATAMALAR 
138
X. ÜNİVERSİTE YILLIK PLANI 
144
Beşinci Bölüm
FAKÜLTE İDARİ BÜROLARININ İŞ SÜREÇLERİ VE SORUMLULUKLARI
I. FAKÜLTE ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU 
147
A. Öğrenci İşleri Bürosu Personeli Görev ve Sorumluluk Süreçleri 
147
B. Fakülte Öğrenci İşleri Bürosunun Yazışmalarına Dair Örnek Çalışmalar 
150
C. Öğrenci Disiplin İşlemleri 
158
D. Öğrenci Staj Zorunluluğu Olan Fakültelerde Yapılması Gereken İş ve İşlemlere Dair Açıklamalar 
170
E. Öğrenci Staj Zorunluluğu Olan Birimlerde SGK İdari Para Cezası Konusu ve Yazar Önerileri 
171
II. BÖLÜM SEKRETERLİĞİ BÜROSU 
181
III. FAKÜLTE PERSONEL İŞLERİ, ÖĞRENCİ İŞLERİ, İDARİ VE MALİ İŞLERDE YER ALAN KURUL VE KOMİSYONLAR 
184
IV. FAKÜLTE İDARİ VE MALİ İŞLER BÜROSU 
187
V. TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ BÜROSU (AYNİYAT İŞLERİ) 
192
Altıncı Bölüm
ÜNİVERSİTE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ
I. REKTÖR 
196
II. FAKÜLTELER 
198
III. DEKAN 
199
IV. FAKÜLTE KURULU 
201
V. FAKÜLTE YÖNETİM KURULU 
202
VI. BÖLÜMLER 
206
VII. ANA BİLİM VEYA ANA SANAT DALI 
208
VIII. BİLİM VEYA SANAT DALI 
210
IX. YÖNETİCİLERLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER 
211
Yedinci Bölüm
NORM KADRO YÖNETMELİĞİ, DEĞİŞİKLİKLER,
UYGULAMA ÖRNEKLERİ
I. NORM KADROLARIN BELİRLENMESİ VE KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİKLERİ 
216
II. BÖLÜM BAZINDA ÖĞRENCİ ALAN BİRİMLERDE NORM KADRO ÇALIŞMASI 
226
III. YABANCI DİLDE EĞİTİM–ÖĞRETİMDE NORM KADRO ÇALIŞMASI 
228
IV. KADROLARIN DAĞILIMI 
230
Sekizinci Bölüm
PERSONEL DİSİPLİN SORUŞTURMASI
I. DİSİPLİN AMİRLERİ 
234
II. DEVLET MEMURLARINA VERİLEBİLECEK DİSİPLİN CEZALARI 
235
III. DEVLET MEMURLARINA DİSİPLİN CEZALARI VERİLMESİNİ GEREKTİREN FİİLLER 
240
Dokuzuncu Bölüm
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU
I. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 
258
II. KİŞİSEL VERİLERİN AYDINLATMA METNİ, ARALIK 2021 
259
A. Kişisel Verilerin Toplanması 
260
B. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
261
C. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları 
262
D. Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü 
263
E. İlgili Kişinin Hakları 
264
F. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler 
265
G. Veri Sorumluları Sicili 
266
Onuncu Bölüm
GENEL DEĞERLENDİRME, ÖRNEKLER,
PRATİK VE İDARİ BAKIŞ DEĞERLENDİRMELERİ
I. GENEL DEĞERLENDİRME 
270
II. DENEYİME DAİR YÖNETİM STRATEJİ ÖNERİLERİ 
271
On Birinci Bölüm
KISA SORU VE CEVAPLAR
I. PERSONEL İŞLERİ İLE İLGİLİ KONULAR 
275
II. ÖĞRENCİ İŞLERİ İLE İLGİLİ KONULAR 
287
III. AYNİYAT BİRİMİ İLE İLGİLİ KONULAR 
289
On ikinci Bölüm
DANIŞTAY KARARLARINDA FAKÜLTE SEKRETERLERİNİ İLGİLENDİREN KONULARDAN ÖRNEKLER
I. MEMURLAR İLE İLGİLİ DANIŞTAY 8. DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLARI 
291
II. DİSİPLİN İLE İLGİLİ ÖRNEK DANIŞTAY KARARLARI 
346
III. ÖĞRENCİ İLE İLGİLİ DANIŞ 8.DAİRE BAŞKANLIĞI KARARLARI 
376
Kaynakça 
381
Kavram Dizini 
383