Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Güncel Gelişmeler Işığında
Bankacılıkta Dış Ticaret İşlemleri
Eylül 2017 / 1. Baskı / 304 Syf.
Fiyatı: 41.50 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Dış ticaret ve dış ticarete ilişkin bankacılık faaliyetlerini içeren güncel bir kitap ihtiyacından yola çıkarak oluşturulan bu eser, konularında 29 yıl gibi uzun bir tecrübeye sahip olan ve müfettişlik, banka müdürlüğü, bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, uluslararası şirketlerde danışmanlık yapan ve üniversitelerimizde finans ve bankacılık ile ilgili dersler ve konferanslar veren yazarlarımızın birlikte oluşturdukları beşinci kitaptır.

Bu kitap, meslek yüksek okulları ve fakültelerimizin bankacılıkta dış ticaret işlemleri ile ilgili tüm derslerde öğrencilerin bilgi gereksinimini en güncel bilgilerle karşılayacaktır. Ayrıca, banka ve finans kurumu çalışanlarının da kullanabileceği güncel ve önemli bir başucu kaynağı olacaktır.

Tablolar ve bölüm sonu soruları ile zenginleştirilen kitap için çok sayıda yerli ve yabancı kaynak taraması yapılmış, en güncel ve gerekli olan bilgilerin yer alması sağlanmıştır. Kitapta, dış ticaret ve tarihsel gelişimi, dış ticaret mevzuatı, dış ticarete ilişkin MTO düzenlemeleri, dış ticarette teslim ve ödeme şekilleri, dış ticarette kullanılan belgeler ve elektronik ibraz kavramı, döviz, döviz kuru, kur riski ve kur sistemleri, uluslararası transfer ve tanımlama sistemleri, dış ticarete yönelik bankacılık faaliyetleri ve dış ticaretin finansmanı, dış ticarete ilişkin sigorta işlemleri, Türkiye'nin dış ticareti ve gelişimi ve dış ticaret dengesi ve ödemeler dengesi konuları ayrıntıları ile anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
Dünyada ve Türkiye'de Uluslararası Ticaretin Tarihsel Gelişimi
Dış Ticaret Mevzuatı ve Dış Ticarete İlişkin MTO Düzenlemeleri
Dış Ticarette Teslim ve Ödeme Şekilleri
Dış Ticarette Kullanılan Belge Türleri ve Elektronik İbraz
Döviz, Döviz Kuru, Kur Sistemleri, Kur Riski ve Döviz Piyasaları
Uluslararası Transfer ve Tanımlama Sistemleri
Dış Ticarete Yönelik Bankacılık Faaliyetleri ve Dış Ticaretin Finansmanı
Dış Ticarete İlişkin Sigorta İşlemleri
Türkiye'nin Dış Ticareti ve Gelişimi
Dış Ticaret Dengesi ve Ödemeler Dengesi
Barkod: 9789750244650
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  17
Giriş  21
Bölüm 1
DIŞ TİCARETE GENEL BİR BAKIŞ
1.1 Dış Ticaret Kavramı  23
1.2 Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi  24
1.2.1 Dünyada Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi  24
1.2.1.1 Altın Para Dönemi (1870–1930)  27
1.2.1.2 Buhran Dönemi (1930 – 1944)  27
1.2.1.3 Bretton Woods Dönemi (1944 – 1973)  28
1.2.1.4 Karma Uygulamalar ve IMF Dönemi (1973 – 1980)  29
1.2.1.5 Liberalizasyon ve Küreselleşme Dönemi (1980 – Güncel Dönem)  29
1.2.2 Türkiye’de Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi  30
1.2.2.1 Cumhuriyet Öncesi Dönem (1830–1923)  30
1.2.2.2 Liberalizasyon Öncesi Cumhuriyet Dönemi (1923–1980)  32
1.2.2.3 Liberalizasyon ve Küreselleşme Dönemi (1980–Güncel Dönem)  34
SORULAR  36
Bölüm 2
DIŞ TİCARET MEVZUATI
2.1 İthalat, İhracat ve Kambiyo Mevzuatı  39
2.1.1 Kambiyo Mevzuatı  40
2.1.1.1 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu  41
2.1.1.2 TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar  41
2.1.1.3 Hazine Müsteşarlığı 2008–32/34 Sayılı Tebliğ  48
2.1.1.4 TCMB I–M Sayılı Genelge  52
2.1.2 İhracat Mevzuatı  55
2.1.2.1 İhracat Rejimi Kararı  56
2.1.2.2 İhracatı Teşvik Kararı  57
2.1.2.3 İhracat Yönetmeliği  59
2.1.2.4 Hazine Müsteşarlığı İhracat Genelgesi  62
2.1.3 İthalat Mevzuatı  65
2.1.3.1 İthalat Rejimi Kararı  66
2.1.3.2 İthalat Yönetmeliği  67
2.1.3.3 Hazine Müsteşarlığı İthalat Genelgesi  68
2.2 Serbest Bölgeler Mevzuatı ve Uygulamaları  70
2.2.1 Uluslararası Serbest Bölge Uygulamaları  71
2.2.2 Türkiye’de Serbest Bölge Uygulamaları ve Mevzuatı  73
2.3 Transit Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları  75
2.4 Sınır Ticareti Mevzuatı ve Uygulamaları  76
SORULAR  77
Bölüm 3
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
3.1 “E” Terimi  80
3.1.1 Exworks – EXW  80
3.2 “F” Terimi  80
3.2.1 Free Carrier – FCA  80
3.2.2 Free Alongside Ship – FAS  81
3.2.3 Free on Board – FOB  81
3.3 “C” Terimi  81
3.3.1 Cost and Freight – CFR  81
3.3.2 Cost Insurance and Freight – CIF  82
3.3.3 Carriage Paid To – CPT  82
3.3.4 Carriage and Insurance Paid To – CIP  82
3.4 “D” Terimi  83
3.4.1 Delivered at Terminal – DAT  83
3.4.2 Delivered at Place – DAP  83
3.4.3 Delivered Duty Paid – DDP  84
SORULAR  84
Bölüm 4
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
4.1 Peşin Ödeme  85
4.2 Akreditifli Ödeme  86
4.2.1 Cayılabilir ve Cayılamaz Akreditif  86
4.2.2 Teyitli ve Teyitsiz Akreditif  87
4.2.3 Rotatif Akreditif  87
4.2.4 Kırmızı Şartlı ve Yeşil Şartlı Akreditif  87
4.2.5 Karşılıklı Akreditif  88
4.2.6 Devredilebilir Akreditif  88
4.2.7 Teminat Akreditifi  89
4.2.8 Yetki Mektubu  90
4.2.9 Vadesiz ve Vadeli Akreditif  91
4.2.10 Yurt İçi Akreditif  91
4.3 Vesaik Mukabili Ödeme  91
4.4 Mal Mukabili Ödeme  92
4.5 Kabul Kredili Ödeme  92
4.5.1 Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme  93
4.5.2 Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme  93
4.5.3 Kabul Kredili Akreditifli Ödeme  93
4.6 Karşılıklı Ticaret  94
4.6.1 Takas  95
4.6.1.1 Özel Takas  95
4.6.1.2 Bağlı Muamele  95
4.6.2 Kliring  95
4.6.3 Karşı Alım  96
4.6.4 Dengeleme  96
4.6.5 Geri Alım  96
4.6.6 Üçlü Ticaret  96
4.6.7 Offset Ticaret  96
4.6.7.1 Dolaysız Offset  97
4.6.7.2 Dolaylı Offset  97
4.7 Konsinye Satış  97
4.8 Mahsuben Ödeme  98
SORULAR  98
Bölüm 5
MİLLETLERARASI TİCARET ODASI VE
BANKACILIKTA DIŞ TİCARETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ
5.1 Milletlerarası Ticaret Odası  101
5.2 Bankacılıkta Dış Ticarete İlişkin MTO Düzenlemeleri  103
5.2.1 Tahsiller İçin Birörnek Kurallar  103
5.2.2 Sözleşme Garantileri İçin Birörnek Kurallar  105
5.2.3 Uluslararası Teminat Akreditifi Uygulamaları  107
5.2.4 Akreditiflere İlişkin Birörnek Kurallar  109
5.2.4.1 ICC–UCP 600  109
5.2.4.2 E–UCP 600 (Sürüm: 1.1)  110
5.2.5 Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları  112
5.2.6 Incoterms 2010  112
5.2.7 Akreditiflere İlişkin Bankalararası Rambursmanlar İçin Birörnek Kurallar  112
5.2.8 Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar  114
SORULAR  116
Bölüm 6
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER VE
ELEKTRONİK İBRAZ
6.1 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  119
6.1.1 Fatura ve Türleri  120
6.1.1.1 Proforma Fatura  121
6.1.1.2 Ticari Fatura  122
6.1.1.3 Onaylı Fatura  123
6.1.1.4 Navlun Faturası  124
6.1.2 Gümrük Beyannamesi  125
6.1.3 Konşimento  128
6.1.3.1 Denizyolu Konşimentosu  128
6.1.3.2 Havayolu Konşimentosu  129
6.1.3.3 Demiryolu Konşimentosu  131
6.1.3.4 Karayolu Konşimentosu  132
6.1.3.5 Çoklu ve Kombine Navlun Belgeleri  135
6.1.4 Gözetim Raporu  137
6.1.5 Sigorta Poliçesi  138
6.1.6 Çeki Listesi ve Koli Listesi  139
6.1.7 Menşe Şahadetnamesi  140
6.1.8 Sağlık Sertifikaları  141
6.1.8.1 Sağlık Sertifikası  142
6.1.8.2 Bitki Sağlık Sertifikası  142
6.1.8.3 Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu  143
6.1.8.4 Kontrol Belgesi  143
6.1.8.5 Radyasyon Analiz Belgesi  143
6.1.9 Dolaşım Belgeleri  144
6.1.9.1 A.TR Dolaşım Belgesi  144
6.1.9.2 EUR.1 Dolaşım Belgesi  145
6.1.9.3 EUR–MED Dolaşım Sertifikası  146
6.1.9.4 ATA Karnesi  148
6.1.10 Poliçe  149
6.2 Elektronik İbraz  150
SORULAR  152
Bölüm 7
DÖVİZ, DÖVİZ KURU VE DÖVİZ PİYASALARI
7.1 Döviz ve Efektif Kavramları  155
7.2 Konvertibilite ve Konvertibl Döviz Cinsleri  155
7.3 Döviz Kuru ve Kur Türleri  157
7.3.1 Döviz Kuru ve Efektif Kuru  158
7.3.2 Alış Kuru ve Satış Kuru  159
7.3.3 Dolaysız ve Dolaylı Kur  159
7.3.4 Spot Kur ve Vadeli Kur  159
7.3.5 Nominal ve Reel Kur  160
7.3.6 Parite ve Çapraz Kur  160
7.3.7 Denge Döviz Kuru  162
7.3.8 Efektif Döviz Kuru  163
7.3.8.1 Nominal Efektif Döviz Kuru  163
7.3.8.2 Reel Efektif Döviz Kuru  164
7.3.9 TCMB Gösterge Döviz Kuru  164
7.4 Kur Marjı ve Hesaplanışı  165
7.5 Döviz Kuru Sistemleri  166
7.5.1 Bağımsız Bir Ulusal Para Biriminin Olmadığı Kur Sistemleri  167
7.5.1.1 Resmi Dolarizasyon  167
7.5.1.2 Parasal Birlik  168
7.5.2 Para Kurulu Sistemi  168
7.5.3 Diğer Geleneksel Sabit Kur Sistemleri  169
7.5.4 Yatay Bantlar İçinde Dalgalanan Sabit Kur  170
7.5.5 Yönlendirilmiş Sabit Parite  170
7.5.6 Yönlendirilmiş Sabit Aralıklı Kurlar  170
7.5.7 Güdümlü Dalgalanma  171
7.5.8 Serbest Dalgalanma  171
7.6 Döviz Pozisyonu, Döviz Kuru Riski ve Riskten Korunma  171
7.6.1 Döviz Pozisyonu  172
7.6.2 Döviz Kuru Riski  173
7.6.2.1 İşlem Riski  173
7.6.2.2 Ekonomik Risk  173
7.6.2.3 Muhasebe Riski  174
7.6.3 Riskten Korunma  174
7.6.3.1 İşlem Riskinden Korunma  174
7.6.3.1.1 İşletme İçi Yöntemler  174
7.6.3.1.2 İşletme Dışı Yöntemler  175
7.6.3.2 Ekonomik Riskten Korunma  177
7.6.3.3 Muhasebe Riskinden Korunma  178
7.7 Döviz Piyasaları  179
7.7.1 Organize Döviz Piyasaları  179
7.7.1.1 TCMB Döviz ve Efektif Piyasaları  179
7.7.1.2 Borsa İstanbul Döviz Vadeli İşlem ve Döviz Opsiyon Ana Pazarları  180
7.7.2 Tezgâh Üstü Piyasalar  181
7.7.2.1 Bankalararası Döviz Piyasası  181
7.7.2.2 Efektif Piyasası  183
SORULAR  183
Bölüm 8
DIŞ TİCARETLE İLGİLİ ULUSLARARASI TRANSFER VE
TANIMLAMA SİSTEMLERİ
8.1 Uluslararası Transfer Sistemleri  185
8.1.1 SWIFT Sistemi  185
8.1.2 Uluslararası Nakit Transfer Sistemleri  189
8.1.2.1 Western Union  189
8.1.2.2 Moneygram  190
8.2 Uluslararası Tanımlama Sistemleri  191
8.2.1 İşyeri Tanımlama Kodu (BIC)  192
8.2.2 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN)  192
8.2.3 Pazar Tanımlama Kodu (MIC)  194
8.2.4 Finansal Araçların Sınıflandırılması (CFI)  194
8.2.5 Finansal Araçların Kısa Adı (FISN)  194
8.2.6 Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası (ISIN)  195
8.2.7 Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI)  195
SORULAR  196
Bölüm 9
DIŞ TİCARETE YÖNELİK BANKACILIK FAALİYETLERİ VE
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI
9.1 Kambiyo İşlemleri  197
9.1.1 Spot Döviz Alımı ve Satımı  197
9.1.2 Uluslararası Döviz Transferleri  198
9.1.3 Dövizli Çek Tahsil ve İştira İşlemleri  199
9.1.4 Döviz Tevdiat Hesapları  202
9.1.5 Forward Döviz Sözleşmeleri  202
9.1.6 Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri  204
9.1.7 Döviz Opsiyon Sözleşmeleri  205
9.1.8 Döviz Varantları  207
9.1.9 Döviz Arbitrajı  208
9.1.10 Swap ve Türleri  208
9.1.11 Kaldıraçlı İşlemler  210
9.1.11.1 Forex  211
9.2 İhracat İşlemleri  213
9.2.1 Kredisiz İhracat İşlemleri  213
9.2.1.1 Peşin İhracat Bedelleri ve Alıcı Firma Prefinansmanı  213
9.2.1.2 İhracat Akreditifleri  214
9.2.1.2.1 Teyitsiz İhracat Akreditifleri  214
9.2.1.2.2 Teyitli İhracat Akreditifleri  215
9.2.1.3 Vesaik Mukabili İhracat İşlemleri  216
9.2.1.4 Mal Mukabili İhracat İşlemleri  217
9.2.1.5 Kabul Kredili İhracat İşlemleri  218
9.2.1.6 Mahsuben Ödeme İşlemleri  220
9.2.2 İhracatın Finansmanı  220
9.2.2.1 Döviz Kredileri  221
9.2.2.2 Prefinansman Kredileri  222
9.2.2.3 İhracat Vesaik Karşılığı Kredi  223
9.2.2.4 Vadeli İhracat Alacaklarının İskontosu  223
9.2.2.5 İhracat Reeskont Kredisi  224
9.2.2.6 Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi  225
7.2.2.7 Türk Eximbank Ülke Kredileri  227
9.2.2.8 Türk Eximbank Kaynaklı Diğer İhracat Kredileri ve Ticari Bankaların Rolü  228
9.2.2.9 Forfaiting  228
9.2.2.10 Uluslararası Faktoring  231
9.3 İthalat İşlemleri  235
9.3.1 Kredisiz İthalat İşlemleri  235
9.3.1.1 Vesaik Mukabili İthalat İşlemleri  236
9.3.1.2 Mal Mukabili İthalat İşlemleri  236
9.3.1.3 Kabul Kredili İthalat İşlemleri  236
9.3.1.4 Peşin Ödeme Kapsamındaki İthalat İşlemleri  237
9.3.2 İthalatın Nakit Finansmanı  237
9.3.2.1 Tüketim Malları İthalatının Finansmanı  238
9.3.2.1.1 Post Finansman Kredileri  238
9.3.2.2 Yatırım Malları İthalatının Finansmanı  240
9.3.2.2.1 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullandırılan Nakit Döviz Kredileri  240
9.3.2.2.2 ECA Kredileri  241
9.3.2.2.3 Yurt Dışı Leasing  242
9.3.3 Nakit Dışı İthalat Kredileri  242
9.3.3.1 Akreditif Garantileri  243
9.3.3.2 Kabul ve Aval Kredileri  245
9.4 Döviz Teminat Mektupları  247
9.4.1 Ödeme Garantileri  248
9.4.2 Sözleşme Garantileri  249
9.4.2.1 Geçici Teminat Mektubu  250
9.4.2.2 Kesin Teminat Mektubu  250
9.4.2.3 Avans Teminat Mektubu  250
9.4.2.4 İhtiyat Kesintisi Garantisi  250
9.4.2.5 Bakım–Onarım Garantisi  251
9.5 Kontrgarantiler  251
SORULAR  253
Bölüm 10
DIŞ TİCARETE İLİŞKİN SİGORTA İŞLEMLERİ
10.1 İhracat Kredi Sigortası  257
10.2 Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası  259
10.3 Ticari Alacak Sigortası  260
10.4 Emtia Nakliyat Sigortası  261
10.5 Kıymet Nakliyat Sigortası  261
10.6 Depo Sorumluluk Sigortası  262
SORULAR  262
Bölüm 11
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ VE GELİŞİMİ
11.1 Yıllara Göre Dış Ticaret  263
11.1.1 İhracat  264
11.1.2. İthalat  265
11.1.3 Dış Ticaret Hacmi  266
11.1.4 Dış Ticaret Dengesi  267
11.1.5 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı  268
11.1.6 Dış Ticaret Hadleri  269
11.2 “Ödemeler Dengesi” Kavramı  270
11.3 Ödemeler Dengesini Oluşturan Ana Kalemler  271
11.3.1 Cari İşlemler Hesabı  272
11.3.1.1 Dış Ticaret Dengesi  272
11.3.1.1.1 Toplam Mal İhracatı  273
11.3.1.1.2 Toplam Mal İthalatı  273
11.3.1.2 Hizmetler Dengesi  273
11.3.1.2.1 Toplam Hizmet Gelirleri  273
11.3.1.2.2 Toplam Hizmet Giderleri  274
11.3.1.3 Birincil Gelir Dengesi  274
11.3.1.3.1 Birincil Gelirler Toplamı  274
11.3.1.3.2 Birincil Giderler Toplamı  274
11.3.1.4 İkincil Gelir Dengesi  275
11.3.2 Sermaye Hesabı  275
11.3.3 Finans Hesabı  275
11.3.3.1 Doğrudan Yatırımlar  276
11.3.3.2 Portföy Yatırımları  277
11.3.3.3 Finansal Türevler  278
11.3.3.4 Diğer Yatırımlar  278
11.3.3.5 Rezerv Varlıklar  278
11.3.4 Net Hata ve Noksan  279
11.4 Türkiye’nin Ödemeler Dengesi  279
SORULAR  281
Kaynakça  283
Kavramlar Dizini  293
Yazarların Özgeçmişi  303
 


Mustafa Özbay ...
Eylül 2020
54.00 TL
İndirimli: 48.60 TL (%10)
Sepete Ekle
Mustafa Toprak
Mayıs 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Seda Güven ...
Mart 2020
31.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  17
Giriş  21
Bölüm 1
DIŞ TİCARETE GENEL BİR BAKIŞ
1.1 Dış Ticaret Kavramı  23
1.2 Dünyada ve Türkiye’de Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi  24
1.2.1 Dünyada Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi  24
1.2.1.1 Altın Para Dönemi (1870–1930)  27
1.2.1.2 Buhran Dönemi (1930 – 1944)  27
1.2.1.3 Bretton Woods Dönemi (1944 – 1973)  28
1.2.1.4 Karma Uygulamalar ve IMF Dönemi (1973 – 1980)  29
1.2.1.5 Liberalizasyon ve Küreselleşme Dönemi (1980 – Güncel Dönem)  29
1.2.2 Türkiye’de Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi  30
1.2.2.1 Cumhuriyet Öncesi Dönem (1830–1923)  30
1.2.2.2 Liberalizasyon Öncesi Cumhuriyet Dönemi (1923–1980)  32
1.2.2.3 Liberalizasyon ve Küreselleşme Dönemi (1980–Güncel Dönem)  34
SORULAR  36
Bölüm 2
DIŞ TİCARET MEVZUATI
2.1 İthalat, İhracat ve Kambiyo Mevzuatı  39
2.1.1 Kambiyo Mevzuatı  40
2.1.1.1 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu  41
2.1.1.2 TPKK Hakkında 32 Sayılı Karar  41
2.1.1.3 Hazine Müsteşarlığı 2008–32/34 Sayılı Tebliğ  48
2.1.1.4 TCMB I–M Sayılı Genelge  52
2.1.2 İhracat Mevzuatı  55
2.1.2.1 İhracat Rejimi Kararı  56
2.1.2.2 İhracatı Teşvik Kararı  57
2.1.2.3 İhracat Yönetmeliği  59
2.1.2.4 Hazine Müsteşarlığı İhracat Genelgesi  62
2.1.3 İthalat Mevzuatı  65
2.1.3.1 İthalat Rejimi Kararı  66
2.1.3.2 İthalat Yönetmeliği  67
2.1.3.3 Hazine Müsteşarlığı İthalat Genelgesi  68
2.2 Serbest Bölgeler Mevzuatı ve Uygulamaları  70
2.2.1 Uluslararası Serbest Bölge Uygulamaları  71
2.2.2 Türkiye’de Serbest Bölge Uygulamaları ve Mevzuatı  73
2.3 Transit Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları  75
2.4 Sınır Ticareti Mevzuatı ve Uygulamaları  76
SORULAR  77
Bölüm 3
DIŞ TİCARETTE TESLİM ŞEKİLLERİ
3.1 “E” Terimi  80
3.1.1 Exworks – EXW  80
3.2 “F” Terimi  80
3.2.1 Free Carrier – FCA  80
3.2.2 Free Alongside Ship – FAS  81
3.2.3 Free on Board – FOB  81
3.3 “C” Terimi  81
3.3.1 Cost and Freight – CFR  81
3.3.2 Cost Insurance and Freight – CIF  82
3.3.3 Carriage Paid To – CPT  82
3.3.4 Carriage and Insurance Paid To – CIP  82
3.4 “D” Terimi  83
3.4.1 Delivered at Terminal – DAT  83
3.4.2 Delivered at Place – DAP  83
3.4.3 Delivered Duty Paid – DDP  84
SORULAR  84
Bölüm 4
DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ
4.1 Peşin Ödeme  85
4.2 Akreditifli Ödeme  86
4.2.1 Cayılabilir ve Cayılamaz Akreditif  86
4.2.2 Teyitli ve Teyitsiz Akreditif  87
4.2.3 Rotatif Akreditif  87
4.2.4 Kırmızı Şartlı ve Yeşil Şartlı Akreditif  87
4.2.5 Karşılıklı Akreditif  88
4.2.6 Devredilebilir Akreditif  88
4.2.7 Teminat Akreditifi  89
4.2.8 Yetki Mektubu  90
4.2.9 Vadesiz ve Vadeli Akreditif  91
4.2.10 Yurt İçi Akreditif  91
4.3 Vesaik Mukabili Ödeme  91
4.4 Mal Mukabili Ödeme  92
4.5 Kabul Kredili Ödeme  92
4.5.1 Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme  93
4.5.2 Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme  93
4.5.3 Kabul Kredili Akreditifli Ödeme  93
4.6 Karşılıklı Ticaret  94
4.6.1 Takas  95
4.6.1.1 Özel Takas  95
4.6.1.2 Bağlı Muamele  95
4.6.2 Kliring  95
4.6.3 Karşı Alım  96
4.6.4 Dengeleme  96
4.6.5 Geri Alım  96
4.6.6 Üçlü Ticaret  96
4.6.7 Offset Ticaret  96
4.6.7.1 Dolaysız Offset  97
4.6.7.2 Dolaylı Offset  97
4.7 Konsinye Satış  97
4.8 Mahsuben Ödeme  98
SORULAR  98
Bölüm 5
MİLLETLERARASI TİCARET ODASI VE
BANKACILIKTA DIŞ TİCARETE İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ
5.1 Milletlerarası Ticaret Odası  101
5.2 Bankacılıkta Dış Ticarete İlişkin MTO Düzenlemeleri  103
5.2.1 Tahsiller İçin Birörnek Kurallar  103
5.2.2 Sözleşme Garantileri İçin Birörnek Kurallar  105
5.2.3 Uluslararası Teminat Akreditifi Uygulamaları  107
5.2.4 Akreditiflere İlişkin Birörnek Kurallar  109
5.2.4.1 ICC–UCP 600  109
5.2.4.2 E–UCP 600 (Sürüm: 1.1)  110
5.2.5 Uluslararası Standart Bankacılık Uygulamaları  112
5.2.6 Incoterms 2010  112
5.2.7 Akreditiflere İlişkin Bankalararası Rambursmanlar İçin Birörnek Kurallar  112
5.2.8 Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar  114
SORULAR  116
Bölüm 6
DIŞ TİCARETTE KULLANILAN BELGELER VE
ELEKTRONİK İBRAZ
6.1 Dış Ticarette Kullanılan Belgeler  119
6.1.1 Fatura ve Türleri  120
6.1.1.1 Proforma Fatura  121
6.1.1.2 Ticari Fatura  122
6.1.1.3 Onaylı Fatura  123
6.1.1.4 Navlun Faturası  124
6.1.2 Gümrük Beyannamesi  125
6.1.3 Konşimento  128
6.1.3.1 Denizyolu Konşimentosu  128
6.1.3.2 Havayolu Konşimentosu  129
6.1.3.3 Demiryolu Konşimentosu  131
6.1.3.4 Karayolu Konşimentosu  132
6.1.3.5 Çoklu ve Kombine Navlun Belgeleri  135
6.1.4 Gözetim Raporu  137
6.1.5 Sigorta Poliçesi  138
6.1.6 Çeki Listesi ve Koli Listesi  139
6.1.7 Menşe Şahadetnamesi  140
6.1.8 Sağlık Sertifikaları  141
6.1.8.1 Sağlık Sertifikası  142
6.1.8.2 Bitki Sağlık Sertifikası  142
6.1.8.3 Hayvan İhracına İlişkin Sağlık Raporu  143
6.1.8.4 Kontrol Belgesi  143
6.1.8.5 Radyasyon Analiz Belgesi  143
6.1.9 Dolaşım Belgeleri  144
6.1.9.1 A.TR Dolaşım Belgesi  144
6.1.9.2 EUR.1 Dolaşım Belgesi  145
6.1.9.3 EUR–MED Dolaşım Sertifikası  146
6.1.9.4 ATA Karnesi  148
6.1.10 Poliçe  149
6.2 Elektronik İbraz  150
SORULAR  152
Bölüm 7
DÖVİZ, DÖVİZ KURU VE DÖVİZ PİYASALARI
7.1 Döviz ve Efektif Kavramları  155
7.2 Konvertibilite ve Konvertibl Döviz Cinsleri  155
7.3 Döviz Kuru ve Kur Türleri  157
7.3.1 Döviz Kuru ve Efektif Kuru  158
7.3.2 Alış Kuru ve Satış Kuru  159
7.3.3 Dolaysız ve Dolaylı Kur  159
7.3.4 Spot Kur ve Vadeli Kur  159
7.3.5 Nominal ve Reel Kur  160
7.3.6 Parite ve Çapraz Kur  160
7.3.7 Denge Döviz Kuru  162
7.3.8 Efektif Döviz Kuru  163
7.3.8.1 Nominal Efektif Döviz Kuru  163
7.3.8.2 Reel Efektif Döviz Kuru  164
7.3.9 TCMB Gösterge Döviz Kuru  164
7.4 Kur Marjı ve Hesaplanışı  165
7.5 Döviz Kuru Sistemleri  166
7.5.1 Bağımsız Bir Ulusal Para Biriminin Olmadığı Kur Sistemleri  167
7.5.1.1 Resmi Dolarizasyon  167
7.5.1.2 Parasal Birlik  168
7.5.2 Para Kurulu Sistemi  168
7.5.3 Diğer Geleneksel Sabit Kur Sistemleri  169
7.5.4 Yatay Bantlar İçinde Dalgalanan Sabit Kur  170
7.5.5 Yönlendirilmiş Sabit Parite  170
7.5.6 Yönlendirilmiş Sabit Aralıklı Kurlar  170
7.5.7 Güdümlü Dalgalanma  171
7.5.8 Serbest Dalgalanma  171
7.6 Döviz Pozisyonu, Döviz Kuru Riski ve Riskten Korunma  171
7.6.1 Döviz Pozisyonu  172
7.6.2 Döviz Kuru Riski  173
7.6.2.1 İşlem Riski  173
7.6.2.2 Ekonomik Risk  173
7.6.2.3 Muhasebe Riski  174
7.6.3 Riskten Korunma  174
7.6.3.1 İşlem Riskinden Korunma  174
7.6.3.1.1 İşletme İçi Yöntemler  174
7.6.3.1.2 İşletme Dışı Yöntemler  175
7.6.3.2 Ekonomik Riskten Korunma  177
7.6.3.3 Muhasebe Riskinden Korunma  178
7.7 Döviz Piyasaları  179
7.7.1 Organize Döviz Piyasaları  179
7.7.1.1 TCMB Döviz ve Efektif Piyasaları  179
7.7.1.2 Borsa İstanbul Döviz Vadeli İşlem ve Döviz Opsiyon Ana Pazarları  180
7.7.2 Tezgâh Üstü Piyasalar  181
7.7.2.1 Bankalararası Döviz Piyasası  181
7.7.2.2 Efektif Piyasası  183
SORULAR  183
Bölüm 8
DIŞ TİCARETLE İLGİLİ ULUSLARARASI TRANSFER VE
TANIMLAMA SİSTEMLERİ
8.1 Uluslararası Transfer Sistemleri  185
8.1.1 SWIFT Sistemi  185
8.1.2 Uluslararası Nakit Transfer Sistemleri  189
8.1.2.1 Western Union  189
8.1.2.2 Moneygram  190
8.2 Uluslararası Tanımlama Sistemleri  191
8.2.1 İşyeri Tanımlama Kodu (BIC)  192
8.2.2 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN)  192
8.2.3 Pazar Tanımlama Kodu (MIC)  194
8.2.4 Finansal Araçların Sınıflandırılması (CFI)  194
8.2.5 Finansal Araçların Kısa Adı (FISN)  194
8.2.6 Uluslararası Menkul Kıymet Tanımlama Numarası (ISIN)  195
8.2.7 Tüzel Kişi Kimlik Kodu (LEI)  195
SORULAR  196
Bölüm 9
DIŞ TİCARETE YÖNELİK BANKACILIK FAALİYETLERİ VE
DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI
9.1 Kambiyo İşlemleri  197
9.1.1 Spot Döviz Alımı ve Satımı  197
9.1.2 Uluslararası Döviz Transferleri  198
9.1.3 Dövizli Çek Tahsil ve İştira İşlemleri  199
9.1.4 Döviz Tevdiat Hesapları  202
9.1.5 Forward Döviz Sözleşmeleri  202
9.1.6 Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri  204
9.1.7 Döviz Opsiyon Sözleşmeleri  205
9.1.8 Döviz Varantları  207
9.1.9 Döviz Arbitrajı  208
9.1.10 Swap ve Türleri  208
9.1.11 Kaldıraçlı İşlemler  210
9.1.11.1 Forex  211
9.2 İhracat İşlemleri  213
9.2.1 Kredisiz İhracat İşlemleri  213
9.2.1.1 Peşin İhracat Bedelleri ve Alıcı Firma Prefinansmanı  213
9.2.1.2 İhracat Akreditifleri  214
9.2.1.2.1 Teyitsiz İhracat Akreditifleri  214
9.2.1.2.2 Teyitli İhracat Akreditifleri  215
9.2.1.3 Vesaik Mukabili İhracat İşlemleri  216
9.2.1.4 Mal Mukabili İhracat İşlemleri  217
9.2.1.5 Kabul Kredili İhracat İşlemleri  218
9.2.1.6 Mahsuben Ödeme İşlemleri  220
9.2.2 İhracatın Finansmanı  220
9.2.2.1 Döviz Kredileri  221
9.2.2.2 Prefinansman Kredileri  222
9.2.2.3 İhracat Vesaik Karşılığı Kredi  223
9.2.2.4 Vadeli İhracat Alacaklarının İskontosu  223
9.2.2.5 İhracat Reeskont Kredisi  224
9.2.2.6 Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi  225
7.2.2.7 Türk Eximbank Ülke Kredileri  227
9.2.2.8 Türk Eximbank Kaynaklı Diğer İhracat Kredileri ve Ticari Bankaların Rolü  228
9.2.2.9 Forfaiting  228
9.2.2.10 Uluslararası Faktoring  231
9.3 İthalat İşlemleri  235
9.3.1 Kredisiz İthalat İşlemleri  235
9.3.1.1 Vesaik Mukabili İthalat İşlemleri  236
9.3.1.2 Mal Mukabili İthalat İşlemleri  236
9.3.1.3 Kabul Kredili İthalat İşlemleri  236
9.3.1.4 Peşin Ödeme Kapsamındaki İthalat İşlemleri  237
9.3.2 İthalatın Nakit Finansmanı  237
9.3.2.1 Tüketim Malları İthalatının Finansmanı  238
9.3.2.1.1 Post Finansman Kredileri  238
9.3.2.2 Yatırım Malları İthalatının Finansmanı  240
9.3.2.2.1 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullandırılan Nakit Döviz Kredileri  240
9.3.2.2.2 ECA Kredileri  241
9.3.2.2.3 Yurt Dışı Leasing  242
9.3.3 Nakit Dışı İthalat Kredileri  242
9.3.3.1 Akreditif Garantileri  243
9.3.3.2 Kabul ve Aval Kredileri  245
9.4 Döviz Teminat Mektupları  247
9.4.1 Ödeme Garantileri  248
9.4.2 Sözleşme Garantileri  249
9.4.2.1 Geçici Teminat Mektubu  250
9.4.2.2 Kesin Teminat Mektubu  250
9.4.2.3 Avans Teminat Mektubu  250
9.4.2.4 İhtiyat Kesintisi Garantisi  250
9.4.2.5 Bakım–Onarım Garantisi  251
9.5 Kontrgarantiler  251
SORULAR  253
Bölüm 10
DIŞ TİCARETE İLİŞKİN SİGORTA İŞLEMLERİ
10.1 İhracat Kredi Sigortası  257
10.2 Teminat Mektuplarının Haksız Nakde Çevrilme Sigortası  259
10.3 Ticari Alacak Sigortası  260
10.4 Emtia Nakliyat Sigortası  261
10.5 Kıymet Nakliyat Sigortası  261
10.6 Depo Sorumluluk Sigortası  262
SORULAR  262
Bölüm 11
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİ VE GELİŞİMİ
11.1 Yıllara Göre Dış Ticaret  263
11.1.1 İhracat  264
11.1.2. İthalat  265
11.1.3 Dış Ticaret Hacmi  266
11.1.4 Dış Ticaret Dengesi  267
11.1.5 İhracatın İthalatı Karşılama Oranı  268
11.1.6 Dış Ticaret Hadleri  269
11.2 “Ödemeler Dengesi” Kavramı  270
11.3 Ödemeler Dengesini Oluşturan Ana Kalemler  271
11.3.1 Cari İşlemler Hesabı  272
11.3.1.1 Dış Ticaret Dengesi  272
11.3.1.1.1 Toplam Mal İhracatı  273
11.3.1.1.2 Toplam Mal İthalatı  273
11.3.1.2 Hizmetler Dengesi  273
11.3.1.2.1 Toplam Hizmet Gelirleri  273
11.3.1.2.2 Toplam Hizmet Giderleri  274
11.3.1.3 Birincil Gelir Dengesi  274
11.3.1.3.1 Birincil Gelirler Toplamı  274
11.3.1.3.2 Birincil Giderler Toplamı  274
11.3.1.4 İkincil Gelir Dengesi  275
11.3.2 Sermaye Hesabı  275
11.3.3 Finans Hesabı  275
11.3.3.1 Doğrudan Yatırımlar  276
11.3.3.2 Portföy Yatırımları  277
11.3.3.3 Finansal Türevler  278
11.3.3.4 Diğer Yatırımlar  278
11.3.3.5 Rezerv Varlıklar  278
11.3.4 Net Hata ve Noksan  279
11.4 Türkiye’nin Ödemeler Dengesi  279
SORULAR  281
Kaynakça  283
Kavramlar Dizini  293
Yazarların Özgeçmişi  303
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021