Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:8 Sayı:2 Aralık 2020 Doç. Dr. Hamide Bağçeci, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş, Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özge Uzun

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:8 Sayı:2 Aralık 2020

1. Baskı, 
Aralık 2020
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
376
Barkod:
2147930520128
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
46,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
Öncelikle bu zor dönemde sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı günler dileklerimizi iletmek isteriz.
Bu dönemin tüm olumsuzluklarına rağmen hem Kamu Hukuku hem Özel Hukuk alanında oldukça zengin bir sayıyla karşınızdayız. Salgın koşullarına rağmen, akademik çalışmalarından geri durmayarak dergimize teveccüh gösteren tüm yazarlarımıza teşekkür eder; özverileriyle bu sayının çıkarılmasını sağlayan değerli hakemlerimize şükranlarımızı sunarız.
Kamu Hukuku alanındaki yazılarımız, Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN'ın güncelliğini her daim koruyan ölüm cezası konusunda kaleme aldığı "Ölüm Cezası Lehine Etik Argümanların Eleştirel Bir Değerlendirmesi" başlıklı eserinden, Prof. Dr. Füsun ARSAVA'nın bizleri AB Hukuku'na dair bir ufuk turuna çıkardığı "AB Hukukunun Uluslararası Hukukla İlişkisinin Dayanakları ve Sınırları" adlı çalışmasından, Arş. Gör. Dr. Muzaffer DÜLGER'in risk değerlendirmesi kavramını hukuk sosyolojisinde tartışmaya açan "Hukuk Sosyolojisi ve Ulrich Beck'in Risk Toplumu Teorisi̇ Açısından Hukuki Düşüncede Risk Değerlendirmelerinin Ekonomikleşmesi Üzerine Bir Eleştiri" başlıklı makalesinden, Arş. Gör. Dr. Onur KAPLAN"n vatandaşlar olarak bizleri de ilgilendiren bir konuya işaret ettiği "Yargı Kararları Işığında Vergilerin Kamu Giderlerinin Karşılığı Olması İlkesinin Kapsamı ve Hukuki Değeri" isimli eserinden, Dr. Öğr. Üyesi Tuba KELEP PEKMEZ tarafından kaleme alınan ve toplumsal olarak da önem arz eden bir konuya ışık tutan "Suçla Korunan Hukuki Değer Çerçevesinde Çocuklar Arasında Gerçekleşen "Rızaya Dayalı" Cinsel İlişkinin Cezalandırılabilirliği Sorunu" makalesinden ve son olarak Dr. Öğr. Üyesi Berke ÖZENÇ'in insan haklarına dair dikkat çekici bir konuya işaret ettiği "Saatli Bomba Senaryosu ve Gelişmiş Sorgu Teknikleri: Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda İşkence Yasağının Mutlak Niteliği" başlıklı eserinden oluşmaktadır.
Özel Hukuk alanındaki yazılarımız ise, Dr. Öğr. Üyesi Eylem APAYDIN'ın zarar kavramına dair ilgi çekici bir konuda kaleme aldığı "Karşılaştırmalı Hukukta Haksız Fiil Sorumluluğunda Bir Zarar Kalemi Olarak Zararı Önleme Masrafları" adlı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi Arzu AŞÇI'nın iflas, işletme devri ve işçilerin kesişiminde ilgili AB Yönergesi ve Avusturya düzenlemesini inceleyen "Betriebsübergang In Insolvenzverfahren Gemäss RL 2001/23/EG und AVRAG" başlıklı makalesinden, Prof. Dr. Ufuk AYDIN ve Arş. Gör. Merve KUTLU'nun iş yaşantısında giderek gündeme gelen bir konuyu ortaya koyan "The Right to Disconnect: Lessons From Europe And Turkish Labour Law" isimli eserinden, Prof. Dr. Hacı CAN ve Arş. Gör. Ekin TUNA'nın uygulaması artan sınıraşan sözleşmelere dair kaleme aldıkları "Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler - Yabancı Bir Ülkedeki İşyeri Devri Alacağına İlişkin Bir Vaka İncelemesi" adlı eserinden, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Mert DOĞU tarafından kaleme alınmış kira ilişkilerinde incelikli bir alana işaret ettiği "Kira Sözleşmesinde Kiralananın Gezilip Görülmesine Katlanma Borcu" başlıklı makalesinden, Arş. Gör. Dr. Ferhat KAYIŞ'ın kıymetli evrak alanında güncel bir konuyu irdelediği "Çeklerde Muhatap Olma Ehliyeti Bağlamında Banka Dışındaki Kimselerin Muhatap Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Sorunu ve Bu Sorunun Banka Çeki ve Karekod Uygulaması Çerçevesinde Değerlendirilmesi" isimli eserinden, Dr. Kyriaki NOUSSIA ve Prof. Dr. Başak BAYSAL'ın salgın koşullarının hukuka yaptığı ciddi etkide temel bir alana ışık tuttukları "The Effect of Covid-19 on Contract and Insurance Law" başlıklı çalışmasından ve son olarak Dr. Öğr. Üyesi A. Nilay ŞENOL'un taşınmaz devirlerinde uygulamayı yakından ilgilendiren bir konuyu incelediği "Taşınmaz Satış ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Uygulama Çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin Noterler Tarafından Yapılıp Yapılamayacağı Üzerine Bir Değerlendirme" başlıklı makalesinden oluşmaktadır.
Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ürün Konu Başlıkları
.
Kamu Hukuku
.
Ölüm Cezası Lehine Etik Argümanların Eleştirel Bir Değerlendirmesi, Dr. Öğr. Üyesi Engin ARIKAN
.
AB Hukukunun Uluslararası Hukukla İlişkisinin Dayanakları ve Sınırları, Prof. Dr. A. Füsun ARSAVA
.
Hukuk Sosyolojisi ve Ulrich Beck'in Risk Toplumu Teorisi Açısından Hukuki Düşüncede Risk Değerlendirmelerinin Ekonomikleşmesi Üzerine Bir Eleştiri, Arş. Gör. Dr. Muzaffer DÜLGER
.
Yargı Kararları Işığında Vergilerin Kamu Giderlerinin Karşılığı Olması İlkesinin Kapsamı ve Hukuki Değeri, Arş. Gör. Dr. Gör. Onur KAPLAN
.
Suçla Korunan Hukuki Değer Çerçevesinde Çocuklar Arasında Gerçekleşen "Rızaya Dayalı" Cinsel İlişkinin Cezalandırılabilirliği Sorunu, Dr. Öğr. Üyesi Tuba KELEP PEKMEZ
.
Saatli Bomba Senaryosu ve Geliştirilmiş Sorgu Teknikleri: İşkence Yasağının Mutlak Niteliği Işığında Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi Berke ÖZENÇ
.
Özel Hukuk
.
Karşılaştırmalı Hukukta Haksız Fiil Sorumluluğunda Bir Zarar Kalemi Olarak Zararı Önleme Masrafları, Dr. Öğr. Üyesi Eylem APAYDIN
.
İflas Durumunda RL 2001
.
23
.
EG ve AVRAG Bakımından İşletmelerin Devri, Dr. Öğr. Üyesi Arzu AŞÇI
.
İşçinin Ulaşılamama Hakkı: Türk İş Hukuku ve Avrupa'dan Dersler, Prof. Dr. Ufuk AYDIN – Arş. Gör. Merve KUTLU
.
Sınıraşan Sözleşmelere İlişkin Meseleler
.
Yabancı Bir Ülkede (Hollanda) İşyeri Devri Alacağına İlişkin Bir Vaka İncelemesi, Prof. Dr. Hacı CAN – Arş. Gör. Ekin TUNA
.
Kira Sözleşmesinde Kiralananın Gezilip Görülmesine Katlanma Borcu, Dr. Öğr. Üyesi Hakkı Mert DOĞU
.
Çekte Muhatap Olma Ehliyeti Bağlamında Banka Dışındaki Kimselerin Muhatap Olarak Gösterilip Gösterilemeyeceği Sorunu ve Bu Sorunun Banka Çeki ile Karekod Uygulaması Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Arş. Gör. Dr. Ferhat KAYIŞ
.
Covid–19'un Sözleşmelere Etkisi ve Sigorta Hukuku, Dr. Kyriaki NOUSSIA – Prof. Dr. Başak BAYSAL
.
Taşınmaz Satış ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Uygulama Çerçevesinde Taşınmaz Satış Sözleşmelerinin Noterler Tarafından Yapılıp Yapılamayacağı Üzerine Bir Değerlendirme, Dr. Öğr. Üyesi A. Nilay ŞENOL
Yorumlar