Şematik Anlatımlı Arabuluculuk Sınavına Hazırlık Osman Remzi Günver  - Kitap
Şematik Anlatımlı

Arabuluculuk Sınavına Hazırlık

1. Baskı, 
Kasım 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
200
Barkod:
9789750279324
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
165,00
İndirimli (%67):
55,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Kitapta, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanarak yayımlanmış olan «Temel Arabuluculuk Eğitimi Katılımcı Kitabı»n da yer alan konular, tamamen şematik bir anlatımla sunulmaktadır.
Temel amaç, arabulucu adaylarının sınırlı zamanda Arabuluculuk Sınavına hazırlık için her an başvurulabilecekleri, konuları çabuk gözden geçirebilecekleri ve bilgi tekrarı yapabilecekleri bir kaynak yaratmaktır.
Tamamlayıcı ve yardımcı kaynak niteliği taşıyan bu kitap sayesinde, Arabuluculuk Sınavına hazırlanan adaylar, konuları bir bütün halinde zihinlerinde canlandırmak suretiyle öğrenecekler ve detayları daha rahat kavrayabileceklerdir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Modül 1: Çatışma Teorisi
.
Modül 2: Arabuluculuk Nedir?
.
Modül 3: Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri
.
Modül 4: Arabulucu Kimdir?
.
Modül 5: Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi
.
Modül 6: Hazırlık Aşaması
.
Modül 7: Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması
.
Modül 8: Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması
.
Modül 9: Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması
.
Modül 10: Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç–Anlaşma Aşaması
.
Modül 11: Uygulama Eğitimi
.
Modül 12: Arabuluculuk Mevzuatı
.
Modül 13: Arabulucular Etik Kuralları
.
Modül 14: Arabuluculukta Taraf Vekilliği
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Modül 1: Çatışma Teorisi 
11
1. Çatışma Nedir? 
13
2. Çatışma ve Uyuşmazlık Farkı 
16
3. Çatışmanın ve Uyuşmazlığın Analizi, Pozisyonlar ve İhtiyaçlar Arasındaki Farklılıklar 
17
4. Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar? 
18
5. Çatışma Çözme Genel Stratejileri 
19
6. Problem Çözme ve Uzlaşma 
23
7. Çatışma Çözüm Yöntemleri 
24
Kendimizi Sınayalım 
25
Modül 2: Arabuluculuk Nedir? 
27
1. Arabuluculuğun Tarihçesi 
29
2. Arabuluculuk Nedir? 
31
3. Arabuluculuğa Elverişli Alanlar 
33
4. Arabuluculuğa Başvurulması Tavsiye Edilen Haller 
34
5. Arabuluculuğun Olumlu Yönleri ve Dikkat edilmesi Gereken Hususlar 
35
6. Arabuluculuğun Türleri 
36
8. Arabuluculuk Sözleşmesi/ Arabulucu Sözleşmesi 
39
Kendimizi Sınayalım 
40
Modül 3: Arabuluculuk Sürecinin Temel İlkeleri 
41
1. Gönüllülük 
44
2. Gizlilik 
45
3. Arabulucunun Tarafsızlığı 
46
4. Kontrolün Taraflarda Olması 
48
5. Eşitlik 
49
Kendimizi Sınayalım 
50
Modül 4: Arabulucu Kimdir? 
51
1. Arabulucu Kimdir? 
53
2. Arabulucunun Sicile Kayıt Zorunluluğu 
53
3. Arabulucuda Bulunması Gereken Temel Özellikler 
55
4. Arabuluculuğun Diğer Benzeri Mesleklerden Farkı Nedir? 
57
5. Arabulucunun Görev ve İşlevleri 
57
6. Arabulucunun Sahip Olması Gereken Beceriler 
58
Kendimizi Sınayalım 
61
Modül 5: Arabuluculuğun Aşamalarının Gözden Geçirilmesi 
63
Modül 6: Hazırlık Aşaması 
67
1. Ön Basmak: Arabulucunun Belirlenmesi 
70
2. Birinci Basamak: Kontrol Listesi Hazırlamak 
72
3. İkinci Basamak: Taraflarla İlk Temasın Kurulması 
75
4. Üçüncü Basamak: Güvenli Bir Görüşme Ortamının Hazırlanması 
76
5. Dördüncü Basamak: Arabuluculuk Sözleşmesinin Hazırlanması 
76
6. Beşinci Basamak: Taraflarla Ön Görüşme 
77
Kendimizi Sınayalım 
79
Modül 7: Arabuluculuğun Aşamaları: Başlangıç Aşaması 
81
1. Arabulucunun Taraflarla Buluşması 
84
2. Arabulucunun Açılış Konuşması 
85
3. Taraflara Konuşmalarını ve Sürece Dâhil Olmalarını Sağlayacak Güveni Vermek 
85
4. Soruların Yanıtlanması 
86
5. Sürecin Başladığının Belgelenmesi 
86
6. Arabulucu Sözleşmesinin İmzalanması 
86
7. Tarafların Açılış Konuşması 
87
Kendimizi Sınayalım 
88
Modül 8: Arabuluculuğun Aşamaları: İnceleme Aşaması 
89
1. Uyuşmazlığın Çözümünde Önemli Unsurların Belirlenmesi 
91
2. İnceleme Aşamasında Arabulucuya Yardımcı Olabilecek Unsurlar 
94
Kendimizi Sınayalım 
97
Modül 9: Arabuluculuğun Aşamaları: Müzakere Aşaması 
99
1. Müzakerenin İcrası 
103
2. Temel Müzakere Türleri: Kazan–Kazan ve Kazan–Kaybet 
106
3. Arabuluculukta Temel Müzakere Stratejileri 
106
4. Harward Müzakere Modeli 
109
5. Müzakerelerde Temel Kavramlar ve Dinamikler 
110
6. Arabuluculukta Kullanılabilecek Müzakere Taktikleri ve Arabulucunun Müdahale Yöntemleri 
111
7. Müzakereyi Sonuçlandırma Aşaması 
111
Kendimizi Sınayalım 
112
Modül 10: Arabuluculuğun Aşamaları: Sonuç/Anlaşma Aşaması 
113
Kendimizi Sınayalım 
116
Modül 11: Uygulama Eğitimi 
117
Modül 12: Arabuluculuk Mevzuatı 
121
Kendimizi Sınayalım 
160
Modül 13: Arabulucular Etik Kuralları 
161
Kendimizi Sınayalım 
171
Modül 14: Arabuluculukta Taraf Vekilliği 
173
1. Arabuluculukta Taraf Vekilliğine Genel Bakış 
175
2. Taraf Vekili Bakımından Arabuluculuk Sürecinin Temel Konuları 
177
3. Arabuluculukta Taraf Vekilinin Hak ve Yükümlülükleri 
178
4. Arabuluculukta Taraf Vekilinin Rolü 
181
5. Taraf Vekilinin Arabuluculuk Müzakerelerine Katılımı 
188
6. Taraf Vekilinin Arabuluculuk Sürecinin Sonuçlanmasında Dikkat Etmesi Gerekenler 
190
Kendimizi Sınayalım 
191
Ekler 
193
Kaynakça 
195