Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Uygulamada
İflas Yolu ile Adi Takip
Eylül 2020 / 1. Baskı / 424 Syf.
Fiyatı: 99.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitapta, İcra ve İflas Kanunu'nun 154 – 183. maddeleri arası; İflas Takiplerinde Yetkili Merci - İflas Yoluyla Adi Takip - İflas Talebi ve Müddeti - Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi - Yargılama Usulü - Muhafaza Tedbirleri - Masrafların Peşin Verilmesi - Defter Tutulması – Neticeleri - Devam Müddeti - Kanun Yollarına Başvurma - İflas Tarihi - İflas Kararının Tebliği ve İlanı - Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe Ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri - Takibin Kabulü Şartları - Haciz Yolu ile Takip: Ödeme Emri - Borca İtiraz - İtirazın İncelenmesi - İmzaya İtiraz - Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti - Uygulanacak Diğer Hükümler - İflas Yolu ile Takip - Ödeme Emri - İtiraz veya Şikayet - İflas Davası - İtiraz veya Şikayet Olunmaması - İtiraz veya Şikayet Olunması - İstirdat Davası - Uygulanacak Hükümler - Müşterek Hükümler - Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler - Birden Fazla Borçlu Bulunması - Doğrudan Doğruya İflas Halleri - Evvelce Takibe Hacet Kalmaksızın İflas - Alacaklının Talebi - Borçlunun Müracaatıyla - Sermaye Şirketleri İle Kooperatiflerin İflâsı - Reddolunan Miraslar - Usul - İflasın Kaldırılması – Reddolunmuş Bir Miras Tasfiyesinin Durdurulması konu başlıkları halinde incelenmiştir.

Güncel Yargıtay kararları, uygulamadan örnek dilekçeler, bilirkişi raporları ile yasa yolu incelemesinden geçerek kesinleşmiş ilk derece hukuk mahkemeleri kararları inceleme konusu yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Usul ve Yargılama Esaslarına İlişkin Genel Bilgiler
Güncel Yargıtay Kararları (İİK. m. 154 – m. 183) İçtihatlı Mevzuat İncelemesi
Uygulamadan Konularına Göre Tasniflenmiş Örnekler
Barkod: 9789750260742
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 424
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Uygulama ve Örnekler Dizini  13
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. İFLAS – TANIM VE KAVRAMLARI  19
A. Genel Bilgiler  19
1. Arabuluculuk – Kayıt Kabul Davasının Ticari Dava Olması  20
a. Mutlak Ticari Davalar, TTK 4/1–(a) –(f)’de Sayılan Hallerle Sınırlı Değildir  22
b. Nisbi Ticari Davalarda İse, Her İki Tarafın Tacir Olması ve Uyuşmazlığın da Her İki Tarafın Ticari İşletmesi ile İlgili Bulunması İcap Eder  22
c. İcra Mahkemesi İİK’nın 4. Maddesinde Düzenlenmiştir  24
2. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun, Sekizinci Babında Düzenlenmiş Olan “İflasın Tasfiyesi”  26
3. İİK’nın 154/1. Maddesi Uyarınca İflas Yoluyla Takipte Yetkili İcra Dairesi  27
a. Sözleşmeyi İbraz Konusunda Kesin Süre  27
b. İflasa Tabi Olmayan Borçlu İçin Yerleşim Yeri  27
4. İflas Yoluyla Takip  28
a. Genel Bilgiler  28
b. Uygulamada Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takiple İlgili Örneklerle Açıklamalar  28
B. Genel Tanım ve Kavramlar  49
1. İflasın Ertelenmesi  49
a. Konkordato – “Basit Yargılama” Usulü  50
b. Kesin Mühlet Talebinin Kabulü ile Mühletin Kaldırılması Talebinin Reddine İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurulamaz.  53
c. İflasa Tabi Bir Borçlu Konkordato Talebini Muamele Merkezi  54
d. İflasının Ertelenmesi İstemi – İstinaf Süresi  55
2. İflas Edenin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan  58
3. İflas Avansı – Adli Yardım  62
a. Masrafların Avans Olarak Mahkeme Veznesine Peşin Olarak Yatırılması  63
b. İflas İsteyen Alacaklının İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masraf Sorumluluğu  63
c. İflas Talebi Halinde Mahkeme İlk Önce Alacaklıların Menfaati İçin Zaruri Gördüğü Bütün Muhafaza Tedbirlerini Emredebilir  69
4. Basit Tasfiye Usulü  70
5. İhtiyati Hacze İlişkin Yasal Düzenleme  71
6. İflas Takibi – Kesinleşmesi  75
C. İmza Tatbikinde – Bilirkişiye Ait Hükümler  76
D. İflasa Tabi Borçlu – Aciz Halinde Bulunması  77
E. İflasta Sıra Cetveli  78
1. İflas – Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Dava Açma Süresi  78
2. İflasın Açılması – Yasal Sonuçları  80
F. Reddolunan Mirasın Tasfiyesi – Tereke Tasfiyesi  90
G. Tebligat – Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  98
İkinci Bölüm
İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
I. İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ  103
1. İflas Takiplerinde Yetkili Merci  103
a. Mevzuat  103
b. Örnek Kararlar  103
2. İflas Yoliyle Adi Takip  113
a. Mevzuat  113
b. Örnek Kararlar  114
3. İflas Talebi ve Müddeti  127
a. Mevzuat  127
b. Örnek Kararlar  127
4. Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi – Yargılama Usulü  137
a. Mevzuat  137
b. Örnek Kararlar  137
5. Muhafaza Tedbirleri  153
a. Mevzuat  153
b. Örnek Kararlar  154
6. Masrafların Peşin Verilmesi  161
a. Mevzuat  161
b. Örnek Kararlar  161
7. Defter Tutulması – Neticeleri – Devam Müddeti  165
a. Mevzuat  165
b. Örnek Kararlar  166
8. Kanun Yollarına Başvurma – İflas Tarihi  172
a. Mevzuat  172
b. Örnek Kararlar  173
9. İflas Kararının Tebliği ve İlanı  187
a. Mevzuat  187
b. Örnek Kararlar  188
10. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri – Takibin Kabulü Şartları – Haciz Yolu ile Takip – Ödeme Emri  207
a. Mevzuat  207
b. Örnek Kararlar  208
11. Borca itiraz – İtirazın incelenmesi  225
a. Mevzuat  225
b. Örnek Kararlar  226
12. İmzaya itiraz – Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti – Uygulanacak Diğer Hükümler  237
a. Mevzuat  237
b. Örnek Kararlar  238
13. İflas Yolu ile Takip – Ödeme Emri  248
a. Mevzuat  248
b. Örnek Kararlar  248
14. İtiraz veya Şikayet  255
a. Mevzuat  255
b. Örnek Kararlar  255
15. İflas Davası – İtiraz veya Şikayet Olunmaması  262
a. Mevzuat  262
b. Örnek Kararlar  262
16. İtiraz veya Şikayet Olunması  267
a. Mevzuat  267
b. Örnek Kararlar  267
17. İstirdat Davası  272
a. Mevzuat  272
b. Örnek Kararlar  272
18. Uygulanacak Hükümler  273
a. Mevzuat  273
b. Örnek Kararlar  274
19. Müşterek Hükümler – Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler – Birden Fazla Borçlu Bulunması  281
a. Mevzuat  281
b. Örnek Kararlar  282
20. Doğrudan Doğruya İflas Halleri – Evvelce Takibe Hacet Kalmaksızın İflas – Alacaklının Talebi – Borçlunun Müracaatiyle – Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı  290
a. Mevzuat  290
b. Örnek Kararlar  292
21. Reddolunan Miraslar  311
a. Mevzuat  311
b. Örnek Kararlar  311
22. Usul – İflasın Kaldırılması – Reddolunmuş Bir Miras Tasfiyesinin Durdurulması  320
a. Mevzuat  320
b. Örnek Kararlar  321
II. ÖRNEK 11 NO.LU TAKİP TALEBİ – ÖRNEK KARARLAR  329
III. ÖRNEK 12 NO.LU TAKİP TALEBİ – ÖRNEK KARARLAR  333
IV. ÖRNEK 10 NO.LU TAKİP TALEBİ – ÖRNEK KARARLAR  336
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. İLK DERECE ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ ÖRNEK KARARLARI  341
A. Kesinleşmiş İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Kararları  341
B. Örnek Tensipler  367
II. ÖRNEK DİLEKÇELER  378
III. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  389
Kaynakça  421
Kavramlar Dizini  423
 


Şakir Balcı
Mayıs 2006
25.00 TL
İndirimli: 12.50 TL (%50)
Sepete Ekle
Elifgül Yalçın
Ocak 2021
46.00 TL
Sepete Ekle
Timuçin Muşul
Ocak 2021
250.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Uygulama ve Örnekler Dizini  13
Kısaltmalar  15
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. İFLAS – TANIM VE KAVRAMLARI  19
A. Genel Bilgiler  19
1. Arabuluculuk – Kayıt Kabul Davasının Ticari Dava Olması  20
a. Mutlak Ticari Davalar, TTK 4/1–(a) –(f)’de Sayılan Hallerle Sınırlı Değildir  22
b. Nisbi Ticari Davalarda İse, Her İki Tarafın Tacir Olması ve Uyuşmazlığın da Her İki Tarafın Ticari İşletmesi ile İlgili Bulunması İcap Eder  22
c. İcra Mahkemesi İİK’nın 4. Maddesinde Düzenlenmiştir  24
2. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun, Sekizinci Babında Düzenlenmiş Olan “İflasın Tasfiyesi”  26
3. İİK’nın 154/1. Maddesi Uyarınca İflas Yoluyla Takipte Yetkili İcra Dairesi  27
a. Sözleşmeyi İbraz Konusunda Kesin Süre  27
b. İflasa Tabi Olmayan Borçlu İçin Yerleşim Yeri  27
4. İflas Yoluyla Takip  28
a. Genel Bilgiler  28
b. Uygulamada Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yoluyla Takiple İlgili Örneklerle Açıklamalar  28
B. Genel Tanım ve Kavramlar  49
1. İflasın Ertelenmesi  49
a. Konkordato – “Basit Yargılama” Usulü  50
b. Kesin Mühlet Talebinin Kabulü ile Mühletin Kaldırılması Talebinin Reddine İlişkin Kararlara Karşı Kanun Yoluna Başvurulamaz.  53
c. İflasa Tabi Bir Borçlu Konkordato Talebini Muamele Merkezi  54
d. İflasının Ertelenmesi İstemi – İstinaf Süresi  55
2. İflas Edenin Muamele Merkezinin Bulunduğu Yerdeki Bir Gazetede ve Ticaret Sicili Gazetesinde İlan  58
3. İflas Avansı – Adli Yardım  62
a. Masrafların Avans Olarak Mahkeme Veznesine Peşin Olarak Yatırılması  63
b. İflas İsteyen Alacaklının İlk Alacaklılar Toplantısına Kadar Olan Masraf Sorumluluğu  63
c. İflas Talebi Halinde Mahkeme İlk Önce Alacaklıların Menfaati İçin Zaruri Gördüğü Bütün Muhafaza Tedbirlerini Emredebilir  69
4. Basit Tasfiye Usulü  70
5. İhtiyati Hacze İlişkin Yasal Düzenleme  71
6. İflas Takibi – Kesinleşmesi  75
C. İmza Tatbikinde – Bilirkişiye Ait Hükümler  76
D. İflasa Tabi Borçlu – Aciz Halinde Bulunması  77
E. İflasta Sıra Cetveli  78
1. İflas – Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Dava Açma Süresi  78
2. İflasın Açılması – Yasal Sonuçları  80
F. Reddolunan Mirasın Tasfiyesi – Tereke Tasfiyesi  90
G. Tebligat – Hükmi Şahıslara ve Ticarethanelere Tebligat  98
İkinci Bölüm
İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ
I. İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ  103
1. İflas Takiplerinde Yetkili Merci  103
a. Mevzuat  103
b. Örnek Kararlar  103
2. İflas Yoliyle Adi Takip  113
a. Mevzuat  113
b. Örnek Kararlar  114
3. İflas Talebi ve Müddeti  127
a. Mevzuat  127
b. Örnek Kararlar  127
4. Talebin Geri Alınması ve Yenilenmesi – Yargılama Usulü  137
a. Mevzuat  137
b. Örnek Kararlar  137
5. Muhafaza Tedbirleri  153
a. Mevzuat  153
b. Örnek Kararlar  154
6. Masrafların Peşin Verilmesi  161
a. Mevzuat  161
b. Örnek Kararlar  161
7. Defter Tutulması – Neticeleri – Devam Müddeti  165
a. Mevzuat  165
b. Örnek Kararlar  166
8. Kanun Yollarına Başvurma – İflas Tarihi  172
a. Mevzuat  172
b. Örnek Kararlar  173
9. İflas Kararının Tebliği ve İlanı  187
a. Mevzuat  187
b. Örnek Kararlar  188
10. Kambiyo Senetleri (Çek, Poliçe ve Emre Muharrer Senet) Hakkındaki Hususi Takip Usulleri – Takibin Kabulü Şartları – Haciz Yolu ile Takip – Ödeme Emri  207
a. Mevzuat  207
b. Örnek Kararlar  208
11. Borca itiraz – İtirazın incelenmesi  225
a. Mevzuat  225
b. Örnek Kararlar  226
12. İmzaya itiraz – Borçlunun Kambiyo Hukuku Bakımından Şikayeti – Uygulanacak Diğer Hükümler  237
a. Mevzuat  237
b. Örnek Kararlar  238
13. İflas Yolu ile Takip – Ödeme Emri  248
a. Mevzuat  248
b. Örnek Kararlar  248
14. İtiraz veya Şikayet  255
a. Mevzuat  255
b. Örnek Kararlar  255
15. İflas Davası – İtiraz veya Şikayet Olunmaması  262
a. Mevzuat  262
b. Örnek Kararlar  262
16. İtiraz veya Şikayet Olunması  267
a. Mevzuat  267
b. Örnek Kararlar  267
17. İstirdat Davası  272
a. Mevzuat  272
b. Örnek Kararlar  272
18. Uygulanacak Hükümler  273
a. Mevzuat  273
b. Örnek Kararlar  274
19. Müşterek Hükümler – Alacaklı ve Borçluya Verilecek Belgeler – Birden Fazla Borçlu Bulunması  281
a. Mevzuat  281
b. Örnek Kararlar  282
20. Doğrudan Doğruya İflas Halleri – Evvelce Takibe Hacet Kalmaksızın İflas – Alacaklının Talebi – Borçlunun Müracaatiyle – Sermaye Şirketleri ile Kooperatiflerin İflâsı  290
a. Mevzuat  290
b. Örnek Kararlar  292
21. Reddolunan Miraslar  311
a. Mevzuat  311
b. Örnek Kararlar  311
22. Usul – İflasın Kaldırılması – Reddolunmuş Bir Miras Tasfiyesinin Durdurulması  320
a. Mevzuat  320
b. Örnek Kararlar  321
II. ÖRNEK 11 NO.LU TAKİP TALEBİ – ÖRNEK KARARLAR  329
III. ÖRNEK 12 NO.LU TAKİP TALEBİ – ÖRNEK KARARLAR  333
IV. ÖRNEK 10 NO.LU TAKİP TALEBİ – ÖRNEK KARARLAR  336
Üçüncü Bölüm
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. İLK DERECE ADLİ YARGI HUKUK MAHKEMELERİ ÖRNEK KARARLARI  341
A. Kesinleşmiş İlk Derece Hukuk Mahkemeleri Kararları  341
B. Örnek Tensipler  367
II. ÖRNEK DİLEKÇELER  378
III. ÖRNEK BİLİRKİŞİ RAPORLARI  389
Kaynakça  421
Kavramlar Dizini  423
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021