THEMIS – Tarih Notları Şehriban Ercan  - Kitap

THEMIS – Tarih Notları

13. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
440
Barkod:
9789750290718
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
480,00
İndirimli (%50):
240,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Diğer Baskılar
14. baskı Yeni Baskı
Temmuz 2024
490,00
392,00 (%20)
12. baskı
Mart 2022
285,00
185,00 (%35)
10. baskı
Eylül 2020
265,00
45,00 (%83)
Kitabın Açıklaması
"Tarih Notları" adlı kitabımız kariyer sınavlarına hazırlanan adaylar için yapılan kariyer (hâkimlik, kaymakamlık, Sayıştay, KPSS, icra müdürlüğü, müfettişlik ve uzmanlık) sınavları incelenerek hazırlanmıştır. Kitapta yalın ve öğretici bir yöntem izlenmiştir. Bu baskıda tarih müfredatında yapılan değişikliklere göre kitap baştan sona yenilenmiştir. Notlar, hatırlatmalar, karşılaş-tırmalar ve bilgi köşeleriyle kısa zamanda, kalıcı ve kavrayıcı öğrenme sağlanması amaçlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hakimlik
.
KPSS
.
Kaymakamlık
.
İcra Müdürlüğü
.
Kurum Sınavları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
v
TARİH BİLİMİ HAKKINDA 
1
1. Bölüm
İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ
I. TÜRK ADI VE ANLAMI 
3
II. TÜRKLERİN ANAYURDU VE GÖÇLERİ 
3
III. TÜRKLERİN İLK KÜLTÜR MERKEZLERİ 
5
IV. İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI 
6
A. İskitler (Sakalar) (M.Ö. VIII–III. yy) 
6
B. Asya (Büyük) Hun İmparatorluğu (M.Ö. IV. – M.S. 216) 
7
C. Avrupa Hun Devleti (Batı Hun Devleti) (375–469) 
9
D. Birinci Köktürk (Göktürk) Devleti (552 – 659) 
10
E. Kutluk Devleti (II. Köktürk Devleti) (682 – 744) 
12
F. Uygurlar (744 – 840) 
14
V. DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI 
17
A. Avarlar (Cücenler, Juan Juanlar, Aparlar) 
17
B. Karluklar 
18
C. Kırgızlar 
18
D. Hazarlar 
19
E. Peçenekler 
20
F. Oğuzlar (Uzlar) 
20
G. Sibirler (Sabirler) 
21
H. Bulgarlar 
21
I. Macarlar 
22
İ. Türgişler 
22
J. Kıpçaklar (Kumanlar) 
23
K. Akhunlar (Eftalitler) 
23
L. Kimekler (Yemekler) 
23
M. Başkırtlar (Başkurtlar, Başkortlar) 
24
VI. İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK 
24
A. Devlet Yönetim Yapısı 
25
B. Sosyal – Ekonomik Yaşam 
32
C. Ordu Teşkilatı 
34
D. Hukuk 
35
E. Din ve İnanış 
36
F. Yazı, Dil ve Edebiyat 
38
G. Bilim ve Sanat 
39
2. Bölüm
İLK TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ
I. TÜRKLERİN İSLAMİYETİ BENİMSEMESİNDEKİ ETKENLER 
43
II. İLK TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ 
44
A. Karahanlılar (İlig Hanlılar) (840–1212) 
44
B. Gazneliler – (Yeminiler – Sebükteginiler) (963–1187) 
46
C. Büyük Selçuklu Devleti (1038–1157) 
47
D. Harzemşahlar Devleti (1097 – 1231) 
50
E. Babür Devleti (1526 – 1858) 
51
III. MISIR’DA KURULAN İLK TÜRK – İSLAM DEVLETLERİ 
51
A. Tolunoğulları (868–905) 
51
B. Akşitler [İhşidler] (935–969) 
52
C. Eyyubiler (1174–1250) 
52
D. Memlükler (Kölemenler) (1250–1517) 
53
IV. YAKIN DOĞU VE ASYA’DA KURULAN DİĞER DEVLETLER 
54
A. Moğol Devleti (1196 – 1227) 
54
B. TİMUR DEVLETİ (1369 – 1507) 
56
V. TÜRK İSLAM DEVLETLERİNDE KÜLTÜR VE UYGARLIK 
57
A. Devlet Yönetimi 
58
B. Sosyal ve Ekonomik Yaşam 
62
C. Toprak Yönetimi 
64
D. Ordu 
64
E. Hukuk 
66
F. Dil ve Edebiyat 
66
G. Bilim 
67
H. Sanat 
69
3. Bölüm
TÜRKİYE TARİHİ (XI. − XIV. YÜZYIL)
I. ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK BEYLİKLERİ 
71
A. Saltukoğulları 
71
B. Mengücekler 
71
C. Çaka Beyliği 
72
D. Danişmentoğulları 
72
E. Artukoğulları 
72
F. Malazgirt Savaşı’ndan Sonra Kurulan Diğer Beylikler 
73
II. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ (1077–1308) 
73
III. TÜRKİYE (ANADOLU) SELÇUKLU DEVLETİ’NDE KÜLTÜR VE UYGARLIK 
76
A. Devlet Yönetimi 
76
B. Sosyal ve Ekonomik Yaşam 
79
C. Toprak Yönetimi 
81
D. Ordu 
82
E. Din ve İnanış 
83
F. Dil ve Edebiyat 
83
G. Sanat 
84
H. Bilim 
85
IV. ANADOLU–İRAN–IRAK BÖLGESİNDE KURULAN DEVLETLER 
85
A. Karakoyunlu Devleti (1365–1469) 
85
B. Akkoyunlu Devleti (1398–1502) 
86
C. Eretna Devleti ve Kadı Burhanettin Devleti 
86
V. İKİNCİ TÜRK BEYLİKLERİ DÖNEMİ 
86
4. Bölüm
OSMANLI DEVLETİ
1. Ayrım
OSMANLI DEVLETİ KURULUŞ DÖNEMİ (1299–1453)
I. OSMANLI DEVLETİ’NİN SİYASİ VARLIĞI 
89
II. OSMANLI KURULUŞ DÖNEMİ 
91
2. Ayrım
OSMANLI DEVLETİ’NİN YÜKSELME DÖNEMİ (1453–1579)
I. YÜKSELME DÖNEMİ PADİŞAHLARI 
98
II. YÜKSELME DÖNEMİNDE YAPILAN ÖNEMLİ DENİZ SAVAŞLARI 
103
3. Ayrım
XVII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ DURAKLAMA DÖNEMİ (1579–1699)
I. DURAKLAMANIN NEDENLERİ 
107
II. DURAKLAMA DÖNEMİ (17. YY) İSYANLARI 
108
A. İstanbul (Merkez) İsyanları 
108
B. Celali (Anadolu) İsyanları 
109
C. Eyalet İsyanları 
109
III. ONYEDİNCİ (XVII.) YÜZYIL ISLAHAT HAREKETLERİ 
112
A. Onyedinci Yüzyılda Islahat Yapan Padişahlar 
112
B. Onyedinci Yüzyılda Islahat Yapan Sadrazamlar 
113
4. Ayrım
XVIII. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ GERİLEME DÖNEMİ
(1699 –1792)
I. GERİLEME DÖNEMİ GELİŞMELERİ 
116
II. ONSEKİZİNCİ (XVIII.) YÜZYIL ISLAHAT HAREKETLERİ 
118
A. Onsekizinci Yüzyılda Islahat Yapan Padişahlar 
118
5. Ayrım
XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ DAĞILMA DÖNEMİ
(1792 –1909)
I. DAĞILMA DÖNEMİ GELİŞMELERİ 
123
A. Kabakçı Mustafa İsyanı 
125
B. Sırp İsyanı (1804–1878) 
125
C. Yunan İsyanı (1814–1829) 
126
D. Mısır İsyanı (1833–1839) 
126
E. Hünkâr İskelesi Antlaşması (1833) 
126
F. Balta Limanı Ticaret Antlaşması (1838) 
127
G. Londra Mukavelenamesi (1840) 
127
H. Londra Boğazlar Sözleşmesi (1841) 
127
I. Kırım Savaşı (1853–1856) 
128
İ. İstanbul (Tersane) Konferansı (1876) 
129
J. Londra Protokolü (1877) 
129
K. 1877–1878 Osmanlı Rus Savaşları (93 Harbi) 
129
II. ONDOKUZUNCU (XIX.) YÜZYIL ISLAHATLARI 
130
A. Ondokuzuncu Yüzyılda Islahat Yapan Padişahlar 
130
6. Ayrım
XX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ
I. İKİNCİ MEŞRUTİYET (24 Temmuz 1908) 
145
II. 31 MART OLAYI (13 Nisan 1909) 
149
III. TÜRK OCAKLARI 
150
IV. TRABLUSGARP SAVAŞI (1911–1912) 
153
V. BALKAN SAVAŞLARI (1912–1913) 
154
A. Birinci Balkan Savaşı (1912–1913) 
154
B. İkinci Balkan Savaşı 
156
VI. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914–1918) 
158
A. Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Meydana Gelen Olaylar 
158
B. Osmanlı Devleti'nin Savaştığı Cepheler 
160
C. Brest–Litovsk Antlaşması (3 Mart 1918) 
168
D. Birinci Dünya Savaşı Sırasındaki Gelişmeler ve Gizli Antlaşmalar 
169
E. ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na Girmesi 
170
F. Wilson İlkeleri (8 Ocak 1918) 
170
G. Mondros Ateşkes Antlaşması (30 Ekim 1918) 
171
H. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 
174
I. San Remo Konferansı (19–26 Nisan 1920) 
175
İ. Birinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları 
177
J. İzmir’in İşgali 
179
K. Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Örgütlenmesi (Cemiyetler) 
180
II. KUV–Yİ MİLLİYE 
185
III. DİĞER DÜZENSİZ BİRLİKLER 
188
7. Ayrım
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KÜLTÜR VE UYGARLIĞI
I. DEVLET YÖNETİMİ 
189
A. Osmanlı Merkez Yönetimi 
190
B. Taşra Yönetimi 
201
II. ORDU YÖNETİMİ (ASKERİ TEŞKİLAT) 
204
A. Osmanlı Kara Ordusu 
205
B. Deniz Kuvvetleri 
209
III. TOPRAK YÖNETİMİ 
210
A. Mülk Topraklar 
210
B. Miri Topraklar 
210
C. Vakıf Topraklar 
212
IV. MALİYE 
214
A. Osmanlı Mali Örgütlenmesi 
214
B. Osmanlı Para Politikası 
215
C. Osmanlı Hazinesi 
216
D. Osmanlı Bankaları 
216
E. Osmanlı Vergi Sistemi 
217
V. HUKUK 
219
A. Örfi Hukuk 
221
B. Şer’i Hukuk 
221
VI. TOPLUM YAPISI 
222
VII. EĞİTİM 
223
VIII. BİLİM 
225
IX. YAZI, DİL VE EDEBİYAT 
226
X. SANAT 
228
5. Bölüm
İNKILÂP TARİHİ
1. Ayrım
MİLLİ MÜCADELEYE HAZIRLIK DÖNEMİ
I. MUSTAFA KEMAL’İN İSTANBUL’DAKİ ÇALIŞMALARI 
237
II. MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI 
238
III. HAVZA GENELGESİ (28–29 Mayıs 1919) 
239
IV. AMASYA GENELGESİ (20–22 Haziran 1919) 
240
V. ERZURUM KONGRESİ (23 Temmuz–7 Ağustos 1919) 
241
VI. SİVAS KONGRESİ (4–11 Eylül 1919) 
244
VII. BÖLGESEL KONGRELER 
247
2. Ayrım
KONGRELER SONRASI DÖNEM
I. AMASYA GÖRÜŞMESİ [PROTOKOLÜ (20–22 Ekim 1919)] 
251
II. KOMUTANLAR TOPLANTISI (16–28 Kasım 1919) 
252
III. TEMSİL HEYETİ’NİN ANKARA’YA GELMESİ (27 Aralık 1919) 
253
IV. SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ’NİN TOPLANMASI (12 Ocak 1920) 
254
V. MÎSÂK–I MİLLÎ KARARLARI 
255
VI. İSTANBUL’UN İŞGALİ (16 Mart 1920) 
257
VII. BASIN ALANINDAKİ GELİŞMELER 
260
3. Ayrım
BİRİNCİ TBMM DÖNEMİ
I. BİRİNCİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920) 
264
II. BİLECİK GÖRÜŞMELERİ (5 Aralık 1920) 
274
4. Ayrım
KURTULUŞ SAVAŞI’NDA MUHAREBELER DÖNEMİ
I. DOĞU CEPHESİ 
276
II. GÜNEY CEPHESİ 
277
III. BATI CEPHESİ 
279
VI. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923) 
296
5. Ayrım
ATATÜRK DÖNEMİ İÇ POLİTİKA
I. KALICI BARIŞ SONRASI GELİŞMELERİ 
301
6. Ayrım
ATATÜRK İLKELERİ
I. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ÖZELLİKLERİ 
313
II. ATATÜRK İLKELERİ 
313
7. Ayrım
ATATÜRK İNKILÂPLARI
I. TÜRK İNKILÂBI’NIN ÖZELLİKLERİ 
322
II. SİYASİ ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR 
322
III. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR 
327
IV. HUKUK ALANINDAKİ İNKILÂPLAR 
330
V. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA İNKILÂPLAR 
335
VI. EKONOMİK ALANDA YAPILAN İNKILÂPLAR 
342
VII. SAĞLIK ALANINDAKİ GELİŞMELER 
351
VIII. SANAT ALANINDAKİ GELİŞMELER 
352
8. Ayrım
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI
(1923–1938 DÖNEMİ)
ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923–1938 DÖNEMİ) 
355
9. Ayrım
ATATÜRK’ÜN ÖĞRENİM HAYATI,
YAPTIĞI GÖREVLER VE YAZILI ESERLERİ
I. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖĞRENİM HAYATI 
363
II. ASKERÎ GÖREVLERİ 
363
III. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ESERLERİ 
366
IV. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN MİRASINDAN PAY BIRAKTIĞI YERLER 
367
V. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KARDEŞLERİ 
367
VI. ATATÜRK ULUSLARARASI BARIŞ ÖDÜLÜ ALANLAR 
367
VII. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN KULLANDIĞI MÜSTEAR (TAKMA) ADLAR 
368
VIII. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN SÖYLEDİĞİ ÖNEMLİ SÖZLER VE SÖYLEDİĞİ YERLER 
368
IX. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN FİKİR HAYATINI ETKİLEYEN YAZARLAR, DÜŞÜNÜRLER VE FİKİR AKIMLARI 
369
10. Ayrım
ATATÜRK SONRASI DIŞ POLİTİKA
I. HATAY SORUNU (SANCAK SORUNU) (30 Haziran 1939) 
372
6. Bölüm
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARİHİ
I. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI 
375
A. Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919) 
375
B. Versailles (Versay) Barış Antlaşması (28 Haziran 1919) 
376
C. İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Devletleri Etkileyen İdeolojiler 
377
II. SSCB’NİN KURULMASININ ORTA ASYA TÜRK TOPLUMLARINA ETKİLERİ 
378
A. Türkistan Milli Mücadelesi ve Basmaci Hareketi 
379
III. ORTADOĞU’DA KURULAN MANDA YÖNETİMLERİ VE AFRİKA’DAKİ SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİNİN SİYASİ SONUÇLARI 
380
A. Gizli Antlaşmalar 
380
B. Balfour Bildirisi (2 Kasım 1917) 
380
C. Ortadoğu’da İngiltere’nin Manda Yönetimleri 
380
D. Ortadoğu’da Fransa’nın Manda Yönetimleri 
381
IV. MODERN JAPONYA’NIN DOĞUŞU VE MEİJİ RESTORASYONU (1868–1912) 
381
V. BİRİNCİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ARASI DÖNEMDE MEYDANA GELEN SİYASİ VE EKONOMİK GELİŞMELER 
382
VI. BİRİNCİ VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI ARASI DÖNEMDE OLUŞAN ULUSLARARASI SİYASİ VE ASKERİ DENGE 
383
A. Almanya ve Yaşam Alanı (Hayat Sahası) 
383
B. İtalya ve Bizim Deniz (Mare Nostrum) 
384
C. Japonya ve Ortak Refah Alanı (Yeni Japon Düzeni) 
384
VII. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI 
384
A. İkinci Dünya Savaşı’nın Nedenleri 
385
B. İkinci Dünya Savaşı’nın Başlaması 
385
C. İkinci Dünya Savaşı’nın Seyrini Değiştiren Olaylar 
386
D. İkinci Dünya Savaşı Sonlarında Toplanan Konferanslar 
387
VIII. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE İNSAN HAKLARI 
388
A. Atom Bombaları ve Etkileri 
388
B. İkinci Dünya Savaşı Sürecinde Yaşanan İnsan Hakları İhlalleri 
389
C. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
389
IX. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI 
389
X. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE YAŞANAN SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK GELİŞMELER 
390
XI. İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NIN EKONOMİK VE SİYASİ SONUÇLARI 
391
A. İki Kutuplu Dünya Düzeninin Ortaya Çıkması 
391
B. Ortadoğu’nun Yeniden Şekillenmesi: Filistin Sorunu 
393
C. İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Berlin Buhranı 
394
D. Avrupa Birliği 
395
XII. AFRİKA VE ASYA KITASINDAKİ BAĞIMSIZLIK MÜCADELELERİ 
395
A. Hindistan ve Pakistan 
395
B. Fransa’nın Cezayir’i İşgali 
396
C. Güney Afrika ve Apartheid 
397
D. Ortadoğu ve BAAS Rejimleri 
397
XIII. SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA MEYDANA GELEN OLAYLAR 
398
A. Truman Doktrini ve Türkiye–ABD İlişkileri 
398
B. Kore Savaşı ve Türk Dış Politikası 
398
XIV. DEMOKRAT PARTİ DÖNEMİ’NDE MEYDANA GELEN SİYASİ, SOSYAL VE EKONOMİK OLAYLAR 
399
A. Demokrat Parti’nin Kurulma Süreci 
399
B. Türk Demokrasi Tarihinde 1946–1950 Seçimleri 
400
C. Demokrat Parti’nin Kurulması (7 Ocak 1946) 
400
D. Gümüş Motor 
402
E. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi (27 Mayıs İhtilali) 
403
F. Türkiye’nin İlk Otomobili “Devrim” 
403
XV. YUMUŞAMA DÖNEMİ GELİŞMELERİ 
403
A. Yumuşama Dönemi (Detant) 
403
B. Yumuşama Dönemi Etkileri 
404
C. Yumuşama Dönemi Çatışmaları 
404
D. Bağlantısızlar Hareketi’nin Doğuşu 
408
E. Arap – İsrail Savaşları 
408
F. Küresel Güçler ve Arap–İsrail Savaşları 
409
G. 1960 Sonrası Enerji Kaynakları ve 1973 Petrol Krizi 
410
Ğ. İran–Irak Savaşı 
410
H. ABD’de Irkçılık Karşıtı Hareketler 
411
I. 1968 kuşağı 
411
İ. Dünyada Uzay Çalışmaları 
411
XVI. YUMUŞAMA DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASINI ETKİLEYEN GELİŞMELER 
412
A. Türkiye–SSCB–ABD İlişkileri 
412
B. Türk–Yunan İlişkileri 
413
XVII. YUMUŞAMA DÖNEMİ’NDE TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN SİYASİ GELİŞMELER 
417
A. 12 Eylül Askeri Müdahalesi 
417
B. 1982 Anayasası ve Önemli Özellikleri 
418
XVIII. SSCB’NİN SONRASINDA YAŞANAN SİYASİ GELİŞMELER 
418
XIX. SSCB’NİN DAĞILMASI VE UYDUSU OLAN DEVLETLER 
419
A. Bosna Savaşı (1992–1995) 
419
B. Kosova Savaşı (1998–1999) 
420
XX. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU VE AZERBAYCAN’DA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER 
420
A. 1990 ve 2003 Körfez Savaşları 
420
B. Hocalı Katliamı 
420
XXI. KÜRESELLEŞEN DÜNYADA ÖNEMLİ GELİŞMELER 
420
A. Arap Baharı (Twiter Devrimi, Facebook Devrimi) 
420
Kaynakça 
423