Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün İhlali ve İhlal Halinde Sigortacının Hakları
–Özellikle Oranlama Sistemine Göre Tazminattan İndirim Hakkı–
Ocak 2018 / 1. Baskı / 529 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 140.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Sigorta hukukunda önemli bir yere sahip olan sözleşme öncesi beyan yükümlülüğünün ihlali ve ihlal halinde uygulanacak yaptırımlar çalışmamızda kapsamlı olarak incelenmiş olup; özellikle hangi hallerin ihtilafa sebep olduğu ve ihlalin hangi durumlarda gerçekleştiği, dolayısıyla hangi hallerde sigortacının ihlalden kaynaklanan haklarını kullanabileceği hususları ayrı ayrı ve kapsamlı olarak ele alınmıştır. Şimdiye kadar konu ile ilgili yazılan hiçbir eserde yer almayan ve uygulamadaki ihtilaflara konu olan, ihlal halinde sigortacının sahip olduğu haklardan kusura göre indirim oranının belirlenmesi hususu detaylı olarak incelenmiştir. Bu kapsamda kusur parametreleri belirlenmiş, kusurun derecelendirmeleri yapılmış ve kusur oranlarına göre belirli indirim oranları tespit edilerek aslında yıllardır Türk Ticaret Kanunu'n da yer alan ancak uygulanacak bir sistem ileri sürülememiş olması nedeni ile uygulamaya aktarılamayan Oranlama Sistemi Türk Sigorta Hukuku teorisine ve uygulamasına sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Teorik Açıdan Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü
Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi ve İhlali
Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün İhlalinin Sonuçları
Sigorta Tazminatının Bedelinin Sigorta Ettirenin İhmalinin Derecesine Göre İndirilmesi – Oranlama Sistemi
Barkod: 9789750246166
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 529
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  VII
VORWORT  XI
INHALTSVERZEICHNIS  XXIX
KISALTMALAR  XLIII
ÜBERSICHT  1
GİRİŞ  5
I. GENEL BAKIŞ  5
II. İNCELEME ŞEKLİ  8
III. TERMİNOLOJİ  11
A. Yükümlülük ve Külfet Kavramları  11
B. Müstakbel Sigorta Ettiren  14
BİRİNCİ BÖLÜM
TEORİK AÇIDAN SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
§ 1. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ,
AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. GENEL BAKIŞ  19
II. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ  21
A. Sözleşme Öncesi Dönemde Etkisi  21
B. Sözleşme Sürecinde Etkisi  22
C. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonraki Etkisi  22
III. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AMACI  23
A. Genel Bakış  23
B. Sigorta Tekniği Açısından  24
1. Rizikonun Belirlenmesi  24
2. Rizikonun Sınırlandırılması  25
3. Primin Belirlenmesi  26
C. Hukuki Açıdan  28
1. Sözleşme Özgürlüğünün Sağlanması  28
2. Tarafların Sağlıklı Karar Alabilmelerinin Sağlanması  29
IV. BEYANIN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ  30
A. Beyanın Hukuki Niteliği  30
1. Bilgi Açıklaması  31
2. Diğer Görüşler  32
B. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği  33
1. Borç Teorisi  34
2. Şart Teorisi  35
3. Görüşümüz  36
§ 2. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
TÜRK HUKUKU’NDA DÜZENLENİŞİNE GENEL BAKIŞ
I. 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE GENEL BAKIŞ  38
A. Mal Sigortasında Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  38
B. Can Sigortalarında Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  41
C. Denizcilik Rizikolarına İlişkin Sigortalarda Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  43
II. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE GENEL BAKIŞ  44
§ 3. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SÖZLEŞME ÖNCESİ
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
I. GENEL OLARAK SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  47
A. Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlüğünün Amacı  47
B. Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı ve İfası  48
C. Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali ve İhlal Halinde Uygulanacak Yaptırımlar  52
II. SİGORTACININ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKİSİ  55
A. Genel Bakış  55
B. Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamının Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Bakan Yönü İle Değerlendirilmesi  56
C. Aydınlatma Yükümlülüğüne ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisine İlişkin Örnekler  58
III. DEĞERLENDİRME  63
İKİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
YERİNE GETİRİLMESİ VE İHLALİ
§ 4. BEYAN YÜKÜMLÜSÜ VE MUHATABI
I. GENEL BAKIŞ  69
II. BEYAN YÜKÜMLÜSÜ  69
A. Sigorta Ettiren  69
1. Kavram  69
2. Sigorta Ettirenin Tüzel Kişi Olması Halinde Beyan Yükümlüsü  70
3. Grup Sigortası Yapılması Halinde Beyan Yükümlüsü  71
4. Birden Fazla Sigorta Ettirenin Bulunması Halinde Beyan Yükümlüsü  72
B. Sigorta Ettirenin Temsilcisi  73
1. Genel Bakış  73
2. Yetkili Temsilci  75
3. Yetkisiz Temsilci  77
C. Başkası Lehine Sigorta Sözleşmesinde Beyan Yükümlüsü  83
1. Zarar Sigortalarında Beyan Yükümlüsü – Sigortalı  83
2. Hayat Sigortalarında Beyan Yükümlüsü  85
a. Genel Bakış  85
b. Lehtar  86
i) Sözleşmenin Akdinden Önce Tayin Edilen Lehtar  86
ii) Sözleşmenin Akdinden Sonra Tayin Edilen Lehtar  88
D. Broker  88
III. BEYANIN MUHATABI  92
A. Genel Bakış  92
B. Sigortacı  92
C. Sigorta Acentesi  93
D. Birden Çok Sigortacının Bulunması Halinde Beyanın Muhatabı  100
1. Genel Bakış  100
2. Müşterek Sigorta  100
3. Çifte Sigorta  103
4. Kısmi Sigorta  103
§ 5. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE
BEYAN USULLERİ VE ŞEKİL
I. İSVİÇRE, ALMAN VE TÜRK SİGORTA HUKUKU’NDA BEYAN USULLERİ  105
A. Genel Olarak Beyan Usulleri  105
1. Kendiliğinden Beyan Usulü  105
2. Liste Usulü  106
3. Karma Usul  107
B. İsviçre Hukuku’nda Beyan Usulü  108
C. Alman Hukuku’nda Beyan Usulü  109
1. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  109
2. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  110
D. Türk Hukuku’nda Beyan Usulü  112
1. 6762 sayılı Ticaret Kanunu’nda Beyan Usulü  112
a. Kara Sigortaları  112
b. Deniz Sigortaları  114
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Beyan Usulü  114
3. Görüşümüz  117
II. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLME ŞEKLİ  118
A. İsviçre ve Alman Sigorta Hukuku’nda Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün Yerine Getirilme Şekline Genel Bakış  118
1. İsviçre Hukuku  118
2. Alman Hukuku  120
B. Türk Hukuku’nda Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün Yerine Getirilme Şekli  121
1. Şekil Serbestisi  121
2. Yazılı Şeklin Kararlaştırılması  122
3. Sigorta Genel Şartlarında Sigorta Ettirenin Beyanlarının Şekle Bağlanması Sorunu  124
4. İspat Sorunu  126
§ 6. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
YERİNE GETİRİLME ZAMANI
I. GENEL BAKIŞ  129
II. İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKU’NDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLME ZAMANINA GENEL BAKIŞ  129
A. İsviçre Hukuku  129
B. Alman Hukuku  130
1. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  130
2. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  132
III. TÜRK HUKUKU’NDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLME ZAMANI  135
A. Sözleşmenin Yapılması Esnasında Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi  135
1. Yasal Çerçeve  135
2. Beyan Yükümlülüğünün Doğduğu An  136
3. Beyan Yükümlülüğünün Sona Erdiği An  137
a. Hazırlar Arasında Kurulan Sözleşmelerde  139
b. Hazır Olmayanlar Arasında Kurulan Sözleşmelerde  140
c. Sözleşmenin Susma Yolu ile Kurulması Halinde  141
B. Teklifin Yapılması ile Kabulü Arasında Değişikliklerin Olması Halinde Yükümlülüğün Yerine Getirilme Zamanı  144
1. Yasal Çerçeve  144
2. Beyanların Sigortacıya Geç Ulaşması Sorunu  147
C. Sözleşme Değişiklikleri ve Sözleşme Süresinin Uzatılması Halinde Yükümlülüğün Yerine Getirilme Zamanı  149
1. Sözleşme Değişiklikleri Halinde  149
2. Sözleşme Süresinin Uzatılması Halinde  150
D. İspat Sorunu  151
E. Görüşümüz  151
§ 7. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI
I. GENEL BAKIŞ  154
II. İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMININ DÜZENLENİŞİNE GENEL BAKIŞ  155
A. İsviçre Hukuku  155
B. Alman Hukuku  156
1. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  156
2. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  159
III. TÜRK HUKUKU’NDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI  161
A. Yasal Çerçeve  161
B. Beyan Yükümlülüğünün Kapsamının Belirlenmesi  163
1. Sigorta Ettirenin Bildiği Hususlar  163
a. Sigorta Ettirenin Vakıf Olduğu Kesin Bilgiler  164
b. Sigorta Ettirenin Üçüncü Kişilerden Duyduğu Şüpheli Bilgiler  164
c. Sigorta Ettirenin Unuttuğu Hususlar  165
2. Sigorta Ettirenin Bilmesi Gereken Hususlar  166
3. Önemli Hususlar  169
a. Kavram  169
b. Önemli Hususun Belirlenmesinde Sigorta Sözleşmesine İlişkin Unsurlar  170
i) Sözleşmenin Yapılmamasını Gerektirecek Hususlar  170
ii) Sözleşmenin Değişik Şartlarda Yapılmasını Gerektirecek Hususlar  171
c. Önemli Hususun Belirlenmesinde Sigortacıya İlişkin Unsur  173
i) Subjektif Kıstas  174
ii) Objektif Kıstas  174
iii) Görüşümüz  175
4. Önemli Kabul Edilen Hususlar  176
a. Kavram  176
b. Kendiliğinden Beyanın Esas Alındığı Karma Usulde  177
c. Liste Usulünün Esas Alındığı Karma Usulde  178
5. Önemli Hususlara İlişkin Yargı Kararlarından Örnekler  179
a. Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Önemli ve Önemsiz Hususlar  179
b. Hastalık Sigortası Sözleşmelerinde Önemli ve Önemsiz Hususlar  180
c. Kaza Sigortası Sözleşmelerinde Önemli ve Önemsiz Hususlar  181
d. Diğer Sigorta Sözleşmelerinde Önemli ve Önemsiz Hususlar  182
C. Beyan Yükümlülüğünün Sınırlarının Belirlenmesi  183
1. Genel Bakış  183
2. Maruf Bilgiler  184
3. Sigorta Konusuna İlişkin Olmayan Bilgiler  185
4. Özel Hayata İlişkin Soruların Sorulması  186
a. Sigortalının Ailesinin Hastalık Öyküsünün Sorulması  187
b. Cinsel Kimliğe İlişkin Soruların Sorulması  189
c. Cinsel Yönelime ve Cinsel Hayata İlişkin Soruların Sorulması  190
d. HIV İnfeksiyonuna İlişkin Sorular Sorulması  191
5. Doktor İncelemesinin Talep Edilmesi  193
a. Sigorta Ettiren ve Riziko Şahsının Aynı Kişiler Olması  195
b. Sigorta Ettiren ve Riziko Şahsının Farklı Kişiler Olması  196
6. Genom Analizinin Talep Edilmesi  196
a. Tanım  196
b. Sorunun Belirlenmesi  197
c. Alman Hukuku’nda Genom Analizlerine İlişkin Hukuki Durum ve Uygulama  198
d. Türk Hukuku’nda Genom Analizlerine İlişkin Hukuki Durum ve Uygulama  200
e. Görüşümüz  201
i) Kişinin Vücudu ile İlgili Bilgiye Ulaşmasına Şahsen Karar Verme Hakkının İhlali  202
ii) Bilmeme Hakkının İhlali  202
iii) Bilgilerin Paylaşılması Tehlikesi  203
iv) Genetik Ayrımcılık Tehlikesi  204
v) Sonuç  206
D. İspat Sorunu  209
§ 8. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE
AYKIRILIK HALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL BAKIŞ  214
II. KENDİLİĞİNDEN BEYAN USULÜNÜN ESAS ALINDIĞI KARMA USULDE İHLALİN DEĞERLENDİRİLMESİ  216
A. Genel Bakış  216
B. Kendiliğinden Beyan Usulünün Esas Olduğu Hallerde İhlalin Değerlendirilmesi  217
1. Sigorta Ettirenin Beyanda Bulunmaması  217
a. Önemli Hususun Bilinmesine Rağmen Beyanda Bulunulmaması  217
b. Önemli Hususun Bilinmemesi Nedeni ile Beyanda Bulunulmaması  219
c. Önemli Hususun Önemsiz Addedilerek Beyanda Bulunulmaması  220
d. Önemli Hususun Unutulması Nedeni ile Beyan Edilmemesi  221
e. Önemsiz Olan Çok Sayıda Hususun Beyan Edilmemesi  222
2. Sigorta Ettirenin Yanlış Beyanda Bulunması  222
C. Sigorta Ettirene Ayrıca Soru Yöneltildiği Durumlarda İhlalin Değerlendirilmesi  223
III. LİSTE USULÜNÜN ESAS ALINDIĞI KARMA USULDE İHLALİN DEĞERLENDİRİLMESİ  225
A. Genel Bakış  225
B. Listede Yer Alan Sorular Bakımından İhlalin Değerlendirilmesi  226
1. Beyanda Bulunmama  226
a. Soruların Cevapsız Bırakılması  226
b. Sorular Karşısında Hareketsiz Kalınması  230
c. Cevabın Başka Sorunun Cevabından Anlaşılması  231
2. Yanlış Beyanda Bulunma  232
a. Yanlış Beyan  232
b. Sorulan soruların önemsiz olduğu düşünülerek yanlış beyanda bulunulması  234
c. Açığa İmza Atılması  235
d. Usulüne Göre Sorulmamış Soruların Yanlış Cevaplandırılması  236
e. Net ve Anlaşılır Olmayan Soruların Yanlış Cevaplandırılması  238
f. Beyan Yükümlülüğünün Kapsamı Dışında Kalan Soruların Yanlış Cevaplandırılması  240
3. Sorunun Üzerinin veya Cevap Alanının Çizilmesi  241
C. Listede Yer Almayan Sorular Bakımından İhlalin Değerlendirilmesi  241
1. Genel Bakış  241
2. Sigorta Ettirenin Kötüniyeti Kavramı  242
3. Sigorta Ettirenin Kötüniyetinin Şartları  246
a. Sorulmayan Hususun Beyan Yükümlülüğünün Sınırları İçerisinde Yer Alması  246
b. Sorulmayan Hususun Sigorta Ettirenin Bilgisi Dâhilinde Olması  247
c. Önemli Husus Olması  247
d. Kasten Beyanda Bulunmama  247
e. Önemli Husus Olduğunun Sigorta Ettirence Bilinmesi  248
f. Sigortacının Söz Konusu Hususu Sormamasının Kabul Edilebilir Olması  249
4. Sigorta Ettirenin Kötüniyetine Uygulamadan Örnekler  251
IV. İSPAT SORUNU  252
A. İhlalin Gerçekleştiğinin İspatı  252
B. Sigorta Ettirenin Kötüniyetinin İspatı  253
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
İHLALİNİN SONUÇLARI
§ 9. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE
SİGORTA ETTİRENE UYGULANACAK YAPTIRIMLARIN HUKUKİ TEMELİ
I. GENEL BAKIŞ  257
II. CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU  260
A. Genel Olarak  260
B. Culpa in Contrahendo Sorumluluğunun Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Uygulanabilirliği  262
III. YANILMA  264
A. Genel Olarak  264
B. Yanılma Hükümlerinin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Uygulanabilirliği Sorunu  267
IV. ALDATMA  269
A. Genel Olarak  269
B. Aldatma Hükümlerinin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Uygulanması Gerekliliği  271
§ 10. ALMAN VE İSVİÇRE SİGORTA HUKUKU’NDA
BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİNİN SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ
I. İSVİÇRE SİGORTA SÖZLEŞMESİ KANUNU’NDA İHLALİN SONUÇLARI  275
II. ALMAN SİGORTA HUKUKU’NDA İHLALİN SONUÇLARI  278
A. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu’ndaki Düzenleme  278
B. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu’ndaki Düzenleme  280
§ 11. TÜRK SİGORTA HUKUKU’NDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
İHLALİNDE SİGORTACININ HAKLARI
I. GENEL BAKIŞ  283
A. 6762 Sayılı Ticaret Kanunu  283
1. Kara Sigortaları  283
2. Deniz Sigortaları  284
B. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  285
II. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDEN ÖNCE SİGORTACININ SAHİP OLDUĞU HAKLAR  288
A. Kusurun Sigortacının Haklarına Etkisi  288
B. Cayma  289
1. Caymanın Hukuki Niteliği  289
a. Sorunun Ortaya Konulması  289
b. Doktrinde İleri Sürülen Görüşler  290
c. Cayma Kavramı Yerine Kullanılan Kavramlara Genel Bakış  293
i) Dönme  293
ii) Fesih  294
iii) İptal  295
d. Görüşümüz  296
2. Cayma Hakkının Kullanılması  300
a. Caymanın Yöneltileceği Kişi  300
b. Cayma Hakkının Kullanılacağı Süre  301
c. Caymanın Şekli  304
d. Caymanın İçeriği  306
3. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları  310
4. Beyan Yükümlülüğünün İhlaline Rağmen Cayma Hakkının Düşmesi  311
a. Vazgeçme  312
b. Cayma Süresinin Kaçırılması  315
c. İhlale Sigortacının Sebebiyet Vermesi  315
i) Acentenin İhlale Sebebiyet Vermesi  318
ii) Sigorta Doktorunun İhlale Sebebiyet Vermesi  321
d. Cevapsız Sorulara Rağmen Sözleşmenin Yapılması  322
e. Sigorta Ettirenin Belirsiz Beyanlarına Rağmen Sözleşmenin Yapılması  325
i) Alman Hukuku’nda Konunun Uygulaması  326
ii) Türk Hukuku Açısından Görüşümüz  328
f. Sigortacının Bilgisi  330
i) Cayma Hakkının Kullanılamaması  332
ii) Bilme Kavramı  336
iii) Bilme Anı  337
iv) Acentenin Bilgisi  338
v) Sigorta Doktorunun Bilgisi  341
vi) Sigorta Eksperlerinin Bilgisi  343
vii) Sigortacının Çalışanlarının Bilgisi  344
g. Eksik veya Yanlış Beyan Edilen Hususların Ortadan Kalkması  345
h. Özel Hükümler  349
i) Yanlış Yaş Beyanı  349
ii) Sözleşmenin Yapılmasından İtibaren Beş Yıl Geçmiş Olması (TTK m. 1498)  353
C. Prim Farkı Talebi  355
1. Genel Bakış  355
2. Prim Farkının Talep Edilebileceği Süre  356
3. Prim Farkı Talebinin Şekli  357
4. Prim Farkı Talebinin İçeriği  357
5. Sigorta Ettirenin Muvafakati  358
D. İhlal Halinde Öngörülen Yaptırımların Değerlendirilmesi  359
III. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRA SİGORTACININ SAHİP OLDUĞU HAKLAR  363
A. Genel Bakış  363
B. İlliyet Bağının ve Kusurun Sigortacının Haklarına Etkisi  363
1. İlliyet Bağının Etkisi  363
a. İlliyet Bağı Kavramı  363
b. İlliyet Bağının Tespiti  365
i) İhlalin Rizikonun Gerçekleşmesinde Etkili Olması  366
ii) İhlalin Tazminatın Kapsamında Etkili Olması  367
c. Uygulanacak Yaptırıma Etkisi  368
d. İspat Yükü  369
2. Kusurun Etkisi  369
a. Kusur Kavramı  369
b. Sigorta Ettirenin Kusuru  371
i) Sigorta Ettirenin Kastı  371
ii) Sigorta Ettirenin İhmali  373
c. Kusurun Tespitinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar  374
d. Kusurun Uygulanacak Yaptırıma Etkisi  376
e. İspat Yükü  377
C. Sigortacının Sigorta Tazminatı Ödemekten Kurtulması  377
D. Sigorta Tazminatının Proporsiyon Olarak Ödenmesi  379
E. Sigorta Tazminatında İndirim Yapılması  381
F. Birden Fazla Rizikonun Himaye Altına Alındığı Sigortalarda Sigortacının Hakları  381
G. Kısmi Zararlarda Sigortacının Hakları  383
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTA TAZMİNATININ/BEDELİNİN
SİGORTA ETTİRENİN İHMALİNİN DERECESİNE
GÖRE İNDİRİLMESİ – ORANLAMA SİSTEMİ
§ 12. YA HEP YA HİÇ İLKESİNDEN ORANLAMA İLKESİNE GEÇİŞ
I. YA HEP YA HİÇ İLKESİ  387
A. Tanım  387
B. Ya Hep Ya Hiç İlkesi Üzerine Görüşler  388
1. Ya Hep Ya Hiç İlkesini Destekleyen Görüşler  388
a. Sigortacının Haklı Menfaati  388
b. Riziko Birliğinin Haklı Menfaati  389
c. Uygulanabilirlik ve Hukuki Güvenlik  389
2. Ya Hep Ya Hiç İlkesine Karşı Olan Görüşler  390
a. Uygun Olmayan Derecede Ağır Sonuçlarının Olması  390
b. Sigorta Ettirenler Arasında Eşitsizliğe Sebep Olması  391
c. Cezai Nitelikte Olması  391
d. Daha Esnek Çözüm Yollarına Duyulan Gereklilik  391
C. Ya Hep Ya Hiç İlkesinin Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu’ndaki Etkisi  392
1. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu Üzerindeki Etkisi  392
a. Genel Bakış  392
b. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisi  393
2. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu Üzerindeki Etkisi  394
a. Genel Bakış  394
b. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisi  394
D. Ya Hep Ya Hiç İlkesinin Türk Ticaret Kanunu’ndaki Etkisi  395
1. 6762 sayılı Ticaret Kanunu Üzerindeki Etkisi  395
a. Genel Bakış  395
b. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisi  396
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Üzerindeki Etkisi  397
a. Genel Bakış  397
b. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisi  398
II. YA HEP YA HİÇ İLKESİNDEN VAZGEÇİLMESİNİN SEBEPLERİ  399
A. Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu’nda Ya Hep Ya Hiç İlkesinden Vazgeçilmesinin Sebepleri  399
B. Türk Sigorta Hukuku’nda Ya Hep Ya Hiç İlkesinden Vazgeçilmesinin Sebepleri  400
III. ORANLAMA İLKESİNE GENEL BAKIŞ  401
A. Oranlama İlkesinin Tanımı ve Amacı  402
B. Oranlama İlkesinin İsviçre Sigorta Sözleşmesi Kanunu Üzerindeki Etkisi  403
C. Oranlama İlkesinin Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu Üzerindeki Etkisi  404
1. Oranlama İlkesinin Kabul Edilmesi  404
2. Oranlama İlkesinin Özellikleri  405
3. Oranlama İlkesinin Etkili Olduğu Hükümler  407
D. Oranlama İlkesinin Türk Sigorta Hukuku Üzerindeki Etkisi  407
1. Oranlama İlkesinin Etkili Olduğu Hükümler  407
a. 6762 sayılı Ticaret Kanunu’nda  407
b. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda  410
2. Türk Sigorta Hukuku’ndaki Oranlama İlkesinin Alman ve İsviçre Sigorta Hukuku’na Kıyasen Farklılık Arz Eden Hususları  411
§ 13. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
İHLALİNDE ORANLAMA İLKESİNİN UYGULANIŞI
I. GENEL BAKIŞ  413
II. ORANLAMA İLKESİNİN UYGULANMA ŞARTLARI  414
A. Rizikonun Gerçekleşmiş Olması  414
B. Sigorta Ettirenin İhmalinin Bulunması  415
C. İlliyet Bağının Bulunması  416
III. ORANLAMA İLKESİNİN UYGULANMASINDA İSPAT SORUNU  417
A. İlliyet Bağının Varlığının İspatı  417
B. İhmalin Varlığının İspatı  418
IV. İNDİRİM ORANININ HESAPLANMASINDAKİ TEMEL SORUNLAR  419
A. Genel Bakış  419
B. Oran Hesabında İzlenecek Metod  420
1. İsviçre Sigorta Hukuku’nda Oran Hesaplaması  420
2. Alman Sigorta Hukuku’nda Oran Hesaplaması  423
a. Ağır İhmalin Alt Kategorilere Ayrılması  423
i) Üç Basamak Modeli (Drei–Stufen–Modell)  424
ii) Beş Basamak Modeli (Fünf–Stufen–Modell)  424
b. Ortalama Değer Modeli (Mittelwertmodell)  425
c. Olay Gruplandırma Modeli (Fallgruppenmodell)  427
d. Somut Olay Modeli (Einzelfallmodell)  427
e. Uygulamada Benimsenen Oran Hesaplaması Metodu ve Uygulamadan Örnekler  428
3. İleri Sürülen Yöntemlerin Türk Sigorta Hukuku’na Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi  431
a. Ağır İhmalin Alt Kategorilerine Ayrılması  431
b. Ortalama Değer Modeli  431
c. Olay Gruplandırma Modeli  433
d. Somut Olay Modeli  434
4. Değerlendirme ve Önerimiz  435
a. Oran Hesaplamasında Bir Metod Belirlemenin Gerekliliği  435
b. İhmalin Derecelerine Göre Yüzdelik Dilim Aralığının Belirlemesi  436
c. İhmalin Derecesinin Belirlenmesinde Tereddütte Kalınması Halinde Uygulanması Gereken İndirim Oranı  439
C. İndirim Adımlarının Belirlenmesi  441
1. Ağır İndirim Adımları  441
2. İnce İndirim Adımları  442
3. Alman Yargı Kararlarında Uygulanan İndirim Adımları  443
4. Değerlendirme ve Önerimiz  444
D. Oranlamanın Sınırlandırılması  445
1. Kanuni Düzenleme  445
2. Alman Sigorta Hukuku’nda İleri Sürülen Görüşler  445
a. Oranlamanın Sınırlandırılmasına Karşı Olan Görüşler  446
b. Oranlamanın Sınırlandırılmasını Destekleyen Görüşler  447
i) %1 ≤ İndirim Oranı ≤ %99  448
ii) %10 ≤ İndirim Oranı ≤ %80  448
iii) %20 ≤ İndirim Oranı ≤ %80  449
iv) %10 ≤ İndirim Oranı ≤ %90  449
v) %50 ≤ İndirim Oranı  449
3. Değerlendirme ve Görüşümüz  450
a. İndirim Oranı %0 ya da %100 olarak belirlenebilir mi?  450
b. İndirim Oranında Alt Sınır ve Üst Sınır Ne Olmalıdır?  453
V. İHMALİN AĞIRLIĞININ BELİRLENMESİ  454
A. Genel Bakış  454
B. İhmalin Dereceleri  455
1. Hafif İhmal  456
2. Orta İhmal  456
3. Ağır İhmal  457
C. İhmalin Derecesinin ve İndirim Oranının Belirlenmesinde Etkili Olan ve Olmayan Kriterler  461
1. Genel Bakış  461
2. Objektif Kriterler  461
a. İhlal Edilen Hususun Karakteristik Özelliği  461
b. İlliyet Bağının Derecesi  462
c. Sigorta Ettirenin Şahsındaki Somutlaştırılabilir Hususlar  463
d. Sigortacının Birlikte Kusuru  464
3. Subjektif Kriterler  464
a. Sigorta Ettirenin Kasta Yakın İhmali  464
b. Sigorta Ettirenin Subjektif İfa Yetersizliği  465
c. Sigorta Ettirenin Gerekçeleri  466
d. Sigorta Ettirenin Kişisel Psikolojik Durumu  467
4. Değerlendirmeye Alınmayacak Olan Kriterler  468
a. Zararın Yüksekliği  468
b. Sigorta Ettirenin Ekonomik Sıkıntıları  469
c. Prim Farkı  470
VI. BİRDEN FAZLA İHMALİN MEVCUT OLMASI HALİNDE ORAN HESAPLAMASI  470
A. Sorunun Ortaya Konulması  470
B. Sorunun Çözümüne İlişkin Alman Hukuku’nda İleri Sürülen Görüşler  471
1. Toplama Modeli  471
2. Eritme Modeli  472
3. Basamak Modeli  473
4. Genel Değerlendirme Modeli  475
C. Görüşümüz  478
1. Toplama Modeli’nin Değerlendirilmesi  478
2. Eritme Modeli’nin Değerlendirilmesi  479
3. Basamak Modeli’nin Değerlendirilmesi  480
4. Genel Değerlendirme Modeli’nin Değerlendirilmesi  481
SONUÇ  485
KAYNAKÇA  501
 


Tamer Bozkurt
Kasım 2018
50.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Kasım 2018
77.90 TL
Sepete Ekle
Hakan Tokbaş ...
Ekim 2018
59.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ  VII
VORWORT  XI
INHALTSVERZEICHNIS  XXIX
KISALTMALAR  XLIII
ÜBERSICHT  1
GİRİŞ  5
I. GENEL BAKIŞ  5
II. İNCELEME ŞEKLİ  8
III. TERMİNOLOJİ  11
A. Yükümlülük ve Külfet Kavramları  11
B. Müstakbel Sigorta Ettiren  14
BİRİNCİ BÖLÜM
TEORİK AÇIDAN SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ
§ 1. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ,
AMACI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. GENEL BAKIŞ  19
II. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN ETKİSİ  21
A. Sözleşme Öncesi Dönemde Etkisi  21
B. Sözleşme Sürecinde Etkisi  22
C. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonraki Etkisi  22
III. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN AMACI  23
A. Genel Bakış  23
B. Sigorta Tekniği Açısından  24
1. Rizikonun Belirlenmesi  24
2. Rizikonun Sınırlandırılması  25
3. Primin Belirlenmesi  26
C. Hukuki Açıdan  28
1. Sözleşme Özgürlüğünün Sağlanması  28
2. Tarafların Sağlıklı Karar Alabilmelerinin Sağlanması  29
IV. BEYANIN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HUKUKİ NİTELİĞİ  30
A. Beyanın Hukuki Niteliği  30
1. Bilgi Açıklaması  31
2. Diğer Görüşler  32
B. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün Hukuki Niteliği  33
1. Borç Teorisi  34
2. Şart Teorisi  35
3. Görüşümüz  36
§ 2. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
TÜRK HUKUKU’NDA DÜZENLENİŞİNE GENEL BAKIŞ
I. 6762 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE GENEL BAKIŞ  38
A. Mal Sigortasında Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  38
B. Can Sigortalarında Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  41
C. Denizcilik Rizikolarına İlişkin Sigortalarda Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü  43
II. 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE GENEL BAKIŞ  44
§ 3. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE SÖZLEŞME ÖNCESİ
AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ
I. GENEL OLARAK SİGORTACININ SÖZLEŞME ÖNCESİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  47
A. Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlüğünün Amacı  47
B. Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı ve İfası  48
C. Sözleşme Öncesi Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali ve İhlal Halinde Uygulanacak Yaptırımlar  52
II. SİGORTACININ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SİGORTA ETTİRENİN BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE ETKİSİ  55
A. Genel Bakış  55
B. Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamının Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Bakan Yönü İle Değerlendirilmesi  56
C. Aydınlatma Yükümlülüğüne ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisine İlişkin Örnekler  58
III. DEĞERLENDİRME  63
İKİNCİ BÖLÜM
SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
YERİNE GETİRİLMESİ VE İHLALİ
§ 4. BEYAN YÜKÜMLÜSÜ VE MUHATABI
I. GENEL BAKIŞ  69
II. BEYAN YÜKÜMLÜSÜ  69
A. Sigorta Ettiren  69
1. Kavram  69
2. Sigorta Ettirenin Tüzel Kişi Olması Halinde Beyan Yükümlüsü  70
3. Grup Sigortası Yapılması Halinde Beyan Yükümlüsü  71
4. Birden Fazla Sigorta Ettirenin Bulunması Halinde Beyan Yükümlüsü  72
B. Sigorta Ettirenin Temsilcisi  73
1. Genel Bakış  73
2. Yetkili Temsilci  75
3. Yetkisiz Temsilci  77
C. Başkası Lehine Sigorta Sözleşmesinde Beyan Yükümlüsü  83
1. Zarar Sigortalarında Beyan Yükümlüsü – Sigortalı  83
2. Hayat Sigortalarında Beyan Yükümlüsü  85
a. Genel Bakış  85
b. Lehtar  86
i) Sözleşmenin Akdinden Önce Tayin Edilen Lehtar  86
ii) Sözleşmenin Akdinden Sonra Tayin Edilen Lehtar  88
D. Broker  88
III. BEYANIN MUHATABI  92
A. Genel Bakış  92
B. Sigortacı  92
C. Sigorta Acentesi  93
D. Birden Çok Sigortacının Bulunması Halinde Beyanın Muhatabı  100
1. Genel Bakış  100
2. Müşterek Sigorta  100
3. Çifte Sigorta  103
4. Kısmi Sigorta  103
§ 5. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE
BEYAN USULLERİ VE ŞEKİL
I. İSVİÇRE, ALMAN VE TÜRK SİGORTA HUKUKU’NDA BEYAN USULLERİ  105
A. Genel Olarak Beyan Usulleri  105
1. Kendiliğinden Beyan Usulü  105
2. Liste Usulü  106
3. Karma Usul  107
B. İsviçre Hukuku’nda Beyan Usulü  108
C. Alman Hukuku’nda Beyan Usulü  109
1. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  109
2. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  110
D. Türk Hukuku’nda Beyan Usulü  112
1. 6762 sayılı Ticaret Kanunu’nda Beyan Usulü  112
a. Kara Sigortaları  112
b. Deniz Sigortaları  114
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Beyan Usulü  114
3. Görüşümüz  117
II. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLME ŞEKLİ  118
A. İsviçre ve Alman Sigorta Hukuku’nda Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün Yerine Getirilme Şekline Genel Bakış  118
1. İsviçre Hukuku  118
2. Alman Hukuku  120
B. Türk Hukuku’nda Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğünün Yerine Getirilme Şekli  121
1. Şekil Serbestisi  121
2. Yazılı Şeklin Kararlaştırılması  122
3. Sigorta Genel Şartlarında Sigorta Ettirenin Beyanlarının Şekle Bağlanması Sorunu  124
4. İspat Sorunu  126
§ 6. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
YERİNE GETİRİLME ZAMANI
I. GENEL BAKIŞ  129
II. İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKU’NDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLME ZAMANINA GENEL BAKIŞ  129
A. İsviçre Hukuku  129
B. Alman Hukuku  130
1. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  130
2. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  132
III. TÜRK HUKUKU’NDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLME ZAMANI  135
A. Sözleşmenin Yapılması Esnasında Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi  135
1. Yasal Çerçeve  135
2. Beyan Yükümlülüğünün Doğduğu An  136
3. Beyan Yükümlülüğünün Sona Erdiği An  137
a. Hazırlar Arasında Kurulan Sözleşmelerde  139
b. Hazır Olmayanlar Arasında Kurulan Sözleşmelerde  140
c. Sözleşmenin Susma Yolu ile Kurulması Halinde  141
B. Teklifin Yapılması ile Kabulü Arasında Değişikliklerin Olması Halinde Yükümlülüğün Yerine Getirilme Zamanı  144
1. Yasal Çerçeve  144
2. Beyanların Sigortacıya Geç Ulaşması Sorunu  147
C. Sözleşme Değişiklikleri ve Sözleşme Süresinin Uzatılması Halinde Yükümlülüğün Yerine Getirilme Zamanı  149
1. Sözleşme Değişiklikleri Halinde  149
2. Sözleşme Süresinin Uzatılması Halinde  150
D. İspat Sorunu  151
E. Görüşümüz  151
§ 7. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI
I. GENEL BAKIŞ  154
II. İSVİÇRE VE ALMAN HUKUKUNDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMININ DÜZENLENİŞİNE GENEL BAKIŞ  155
A. İsviçre Hukuku  155
B. Alman Hukuku  156
1. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  156
2. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu  159
III. TÜRK HUKUKU’NDA SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI  161
A. Yasal Çerçeve  161
B. Beyan Yükümlülüğünün Kapsamının Belirlenmesi  163
1. Sigorta Ettirenin Bildiği Hususlar  163
a. Sigorta Ettirenin Vakıf Olduğu Kesin Bilgiler  164
b. Sigorta Ettirenin Üçüncü Kişilerden Duyduğu Şüpheli Bilgiler  164
c. Sigorta Ettirenin Unuttuğu Hususlar  165
2. Sigorta Ettirenin Bilmesi Gereken Hususlar  166
3. Önemli Hususlar  169
a. Kavram  169
b. Önemli Hususun Belirlenmesinde Sigorta Sözleşmesine İlişkin Unsurlar  170
i) Sözleşmenin Yapılmamasını Gerektirecek Hususlar  170
ii) Sözleşmenin Değişik Şartlarda Yapılmasını Gerektirecek Hususlar  171
c. Önemli Hususun Belirlenmesinde Sigortacıya İlişkin Unsur  173
i) Subjektif Kıstas  174
ii) Objektif Kıstas  174
iii) Görüşümüz  175
4. Önemli Kabul Edilen Hususlar  176
a. Kavram  176
b. Kendiliğinden Beyanın Esas Alındığı Karma Usulde  177
c. Liste Usulünün Esas Alındığı Karma Usulde  178
5. Önemli Hususlara İlişkin Yargı Kararlarından Örnekler  179
a. Hayat Sigortası Sözleşmelerinde Önemli ve Önemsiz Hususlar  179
b. Hastalık Sigortası Sözleşmelerinde Önemli ve Önemsiz Hususlar  180
c. Kaza Sigortası Sözleşmelerinde Önemli ve Önemsiz Hususlar  181
d. Diğer Sigorta Sözleşmelerinde Önemli ve Önemsiz Hususlar  182
C. Beyan Yükümlülüğünün Sınırlarının Belirlenmesi  183
1. Genel Bakış  183
2. Maruf Bilgiler  184
3. Sigorta Konusuna İlişkin Olmayan Bilgiler  185
4. Özel Hayata İlişkin Soruların Sorulması  186
a. Sigortalının Ailesinin Hastalık Öyküsünün Sorulması  187
b. Cinsel Kimliğe İlişkin Soruların Sorulması  189
c. Cinsel Yönelime ve Cinsel Hayata İlişkin Soruların Sorulması  190
d. HIV İnfeksiyonuna İlişkin Sorular Sorulması  191
5. Doktor İncelemesinin Talep Edilmesi  193
a. Sigorta Ettiren ve Riziko Şahsının Aynı Kişiler Olması  195
b. Sigorta Ettiren ve Riziko Şahsının Farklı Kişiler Olması  196
6. Genom Analizinin Talep Edilmesi  196
a. Tanım  196
b. Sorunun Belirlenmesi  197
c. Alman Hukuku’nda Genom Analizlerine İlişkin Hukuki Durum ve Uygulama  198
d. Türk Hukuku’nda Genom Analizlerine İlişkin Hukuki Durum ve Uygulama  200
e. Görüşümüz  201
i) Kişinin Vücudu ile İlgili Bilgiye Ulaşmasına Şahsen Karar Verme Hakkının İhlali  202
ii) Bilmeme Hakkının İhlali  202
iii) Bilgilerin Paylaşılması Tehlikesi  203
iv) Genetik Ayrımcılık Tehlikesi  204
v) Sonuç  206
D. İspat Sorunu  209
§ 8. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE
AYKIRILIK HALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
I. GENEL BAKIŞ  214
II. KENDİLİĞİNDEN BEYAN USULÜNÜN ESAS ALINDIĞI KARMA USULDE İHLALİN DEĞERLENDİRİLMESİ  216
A. Genel Bakış  216
B. Kendiliğinden Beyan Usulünün Esas Olduğu Hallerde İhlalin Değerlendirilmesi  217
1. Sigorta Ettirenin Beyanda Bulunmaması  217
a. Önemli Hususun Bilinmesine Rağmen Beyanda Bulunulmaması  217
b. Önemli Hususun Bilinmemesi Nedeni ile Beyanda Bulunulmaması  219
c. Önemli Hususun Önemsiz Addedilerek Beyanda Bulunulmaması  220
d. Önemli Hususun Unutulması Nedeni ile Beyan Edilmemesi  221
e. Önemsiz Olan Çok Sayıda Hususun Beyan Edilmemesi  222
2. Sigorta Ettirenin Yanlış Beyanda Bulunması  222
C. Sigorta Ettirene Ayrıca Soru Yöneltildiği Durumlarda İhlalin Değerlendirilmesi  223
III. LİSTE USULÜNÜN ESAS ALINDIĞI KARMA USULDE İHLALİN DEĞERLENDİRİLMESİ  225
A. Genel Bakış  225
B. Listede Yer Alan Sorular Bakımından İhlalin Değerlendirilmesi  226
1. Beyanda Bulunmama  226
a. Soruların Cevapsız Bırakılması  226
b. Sorular Karşısında Hareketsiz Kalınması  230
c. Cevabın Başka Sorunun Cevabından Anlaşılması  231
2. Yanlış Beyanda Bulunma  232
a. Yanlış Beyan  232
b. Sorulan soruların önemsiz olduğu düşünülerek yanlış beyanda bulunulması  234
c. Açığa İmza Atılması  235
d. Usulüne Göre Sorulmamış Soruların Yanlış Cevaplandırılması  236
e. Net ve Anlaşılır Olmayan Soruların Yanlış Cevaplandırılması  238
f. Beyan Yükümlülüğünün Kapsamı Dışında Kalan Soruların Yanlış Cevaplandırılması  240
3. Sorunun Üzerinin veya Cevap Alanının Çizilmesi  241
C. Listede Yer Almayan Sorular Bakımından İhlalin Değerlendirilmesi  241
1. Genel Bakış  241
2. Sigorta Ettirenin Kötüniyeti Kavramı  242
3. Sigorta Ettirenin Kötüniyetinin Şartları  246
a. Sorulmayan Hususun Beyan Yükümlülüğünün Sınırları İçerisinde Yer Alması  246
b. Sorulmayan Hususun Sigorta Ettirenin Bilgisi Dâhilinde Olması  247
c. Önemli Husus Olması  247
d. Kasten Beyanda Bulunmama  247
e. Önemli Husus Olduğunun Sigorta Ettirence Bilinmesi  248
f. Sigortacının Söz Konusu Hususu Sormamasının Kabul Edilebilir Olması  249
4. Sigorta Ettirenin Kötüniyetine Uygulamadan Örnekler  251
IV. İSPAT SORUNU  252
A. İhlalin Gerçekleştiğinin İspatı  252
B. Sigorta Ettirenin Kötüniyetinin İspatı  253
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
İHLALİNİN SONUÇLARI
§ 9. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİ HALİNDE
SİGORTA ETTİRENE UYGULANACAK YAPTIRIMLARIN HUKUKİ TEMELİ
I. GENEL BAKIŞ  257
II. CULPA IN CONTRAHENDO SORUMLULUĞU  260
A. Genel Olarak  260
B. Culpa in Contrahendo Sorumluluğunun Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Uygulanabilirliği  262
III. YANILMA  264
A. Genel Olarak  264
B. Yanılma Hükümlerinin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Uygulanabilirliği Sorunu  267
IV. ALDATMA  269
A. Genel Olarak  269
B. Aldatma Hükümlerinin Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Uygulanması Gerekliliği  271
§ 10. ALMAN VE İSVİÇRE SİGORTA HUKUKU’NDA
BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLALİNİN SONUÇLARINA GENEL BAKIŞ
I. İSVİÇRE SİGORTA SÖZLEŞMESİ KANUNU’NDA İHLALİN SONUÇLARI  275
II. ALMAN SİGORTA HUKUKU’NDA İHLALİN SONUÇLARI  278
A. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu’ndaki Düzenleme  278
B. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu’ndaki Düzenleme  280
§ 11. TÜRK SİGORTA HUKUKU’NDA BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
İHLALİNDE SİGORTACININ HAKLARI
I. GENEL BAKIŞ  283
A. 6762 Sayılı Ticaret Kanunu  283
1. Kara Sigortaları  283
2. Deniz Sigortaları  284
B. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu  285
II. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDEN ÖNCE SİGORTACININ SAHİP OLDUĞU HAKLAR  288
A. Kusurun Sigortacının Haklarına Etkisi  288
B. Cayma  289
1. Caymanın Hukuki Niteliği  289
a. Sorunun Ortaya Konulması  289
b. Doktrinde İleri Sürülen Görüşler  290
c. Cayma Kavramı Yerine Kullanılan Kavramlara Genel Bakış  293
i) Dönme  293
ii) Fesih  294
iii) İptal  295
d. Görüşümüz  296
2. Cayma Hakkının Kullanılması  300
a. Caymanın Yöneltileceği Kişi  300
b. Cayma Hakkının Kullanılacağı Süre  301
c. Caymanın Şekli  304
d. Caymanın İçeriği  306
3. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları  310
4. Beyan Yükümlülüğünün İhlaline Rağmen Cayma Hakkının Düşmesi  311
a. Vazgeçme  312
b. Cayma Süresinin Kaçırılması  315
c. İhlale Sigortacının Sebebiyet Vermesi  315
i) Acentenin İhlale Sebebiyet Vermesi  318
ii) Sigorta Doktorunun İhlale Sebebiyet Vermesi  321
d. Cevapsız Sorulara Rağmen Sözleşmenin Yapılması  322
e. Sigorta Ettirenin Belirsiz Beyanlarına Rağmen Sözleşmenin Yapılması  325
i) Alman Hukuku’nda Konunun Uygulaması  326
ii) Türk Hukuku Açısından Görüşümüz  328
f. Sigortacının Bilgisi  330
i) Cayma Hakkının Kullanılamaması  332
ii) Bilme Kavramı  336
iii) Bilme Anı  337
iv) Acentenin Bilgisi  338
v) Sigorta Doktorunun Bilgisi  341
vi) Sigorta Eksperlerinin Bilgisi  343
vii) Sigortacının Çalışanlarının Bilgisi  344
g. Eksik veya Yanlış Beyan Edilen Hususların Ortadan Kalkması  345
h. Özel Hükümler  349
i) Yanlış Yaş Beyanı  349
ii) Sözleşmenin Yapılmasından İtibaren Beş Yıl Geçmiş Olması (TTK m. 1498)  353
C. Prim Farkı Talebi  355
1. Genel Bakış  355
2. Prim Farkının Talep Edilebileceği Süre  356
3. Prim Farkı Talebinin Şekli  357
4. Prim Farkı Talebinin İçeriği  357
5. Sigorta Ettirenin Muvafakati  358
D. İhlal Halinde Öngörülen Yaptırımların Değerlendirilmesi  359
III. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİNDEN SONRA SİGORTACININ SAHİP OLDUĞU HAKLAR  363
A. Genel Bakış  363
B. İlliyet Bağının ve Kusurun Sigortacının Haklarına Etkisi  363
1. İlliyet Bağının Etkisi  363
a. İlliyet Bağı Kavramı  363
b. İlliyet Bağının Tespiti  365
i) İhlalin Rizikonun Gerçekleşmesinde Etkili Olması  366
ii) İhlalin Tazminatın Kapsamında Etkili Olması  367
c. Uygulanacak Yaptırıma Etkisi  368
d. İspat Yükü  369
2. Kusurun Etkisi  369
a. Kusur Kavramı  369
b. Sigorta Ettirenin Kusuru  371
i) Sigorta Ettirenin Kastı  371
ii) Sigorta Ettirenin İhmali  373
c. Kusurun Tespitinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar  374
d. Kusurun Uygulanacak Yaptırıma Etkisi  376
e. İspat Yükü  377
C. Sigortacının Sigorta Tazminatı Ödemekten Kurtulması  377
D. Sigorta Tazminatının Proporsiyon Olarak Ödenmesi  379
E. Sigorta Tazminatında İndirim Yapılması  381
F. Birden Fazla Rizikonun Himaye Altına Alındığı Sigortalarda Sigortacının Hakları  381
G. Kısmi Zararlarda Sigortacının Hakları  383
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SİGORTA TAZMİNATININ/BEDELİNİN
SİGORTA ETTİRENİN İHMALİNİN DERECESİNE
GÖRE İNDİRİLMESİ – ORANLAMA SİSTEMİ
§ 12. YA HEP YA HİÇ İLKESİNDEN ORANLAMA İLKESİNE GEÇİŞ
I. YA HEP YA HİÇ İLKESİ  387
A. Tanım  387
B. Ya Hep Ya Hiç İlkesi Üzerine Görüşler  388
1. Ya Hep Ya Hiç İlkesini Destekleyen Görüşler  388
a. Sigortacının Haklı Menfaati  388
b. Riziko Birliğinin Haklı Menfaati  389
c. Uygulanabilirlik ve Hukuki Güvenlik  389
2. Ya Hep Ya Hiç İlkesine Karşı Olan Görüşler  390
a. Uygun Olmayan Derecede Ağır Sonuçlarının Olması  390
b. Sigorta Ettirenler Arasında Eşitsizliğe Sebep Olması  391
c. Cezai Nitelikte Olması  391
d. Daha Esnek Çözüm Yollarına Duyulan Gereklilik  391
C. Ya Hep Ya Hiç İlkesinin Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu’ndaki Etkisi  392
1. Reform Öncesi Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu Üzerindeki Etkisi  392
a. Genel Bakış  392
b. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisi  393
2. Reform Sonrası Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu Üzerindeki Etkisi  394
a. Genel Bakış  394
b. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisi  394
D. Ya Hep Ya Hiç İlkesinin Türk Ticaret Kanunu’ndaki Etkisi  395
1. 6762 sayılı Ticaret Kanunu Üzerindeki Etkisi  395
a. Genel Bakış  395
b. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisi  396
2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Üzerindeki Etkisi  397
a. Genel Bakış  397
b. Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğü Üzerindeki Etkisi  398
II. YA HEP YA HİÇ İLKESİNDEN VAZGEÇİLMESİNİN SEBEPLERİ  399
A. Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu’nda Ya Hep Ya Hiç İlkesinden Vazgeçilmesinin Sebepleri  399
B. Türk Sigorta Hukuku’nda Ya Hep Ya Hiç İlkesinden Vazgeçilmesinin Sebepleri  400
III. ORANLAMA İLKESİNE GENEL BAKIŞ  401
A. Oranlama İlkesinin Tanımı ve Amacı  402
B. Oranlama İlkesinin İsviçre Sigorta Sözleşmesi Kanunu Üzerindeki Etkisi  403
C. Oranlama İlkesinin Alman Sigorta Sözleşmesi Kanunu Üzerindeki Etkisi  404
1. Oranlama İlkesinin Kabul Edilmesi  404
2. Oranlama İlkesinin Özellikleri  405
3. Oranlama İlkesinin Etkili Olduğu Hükümler  407
D. Oranlama İlkesinin Türk Sigorta Hukuku Üzerindeki Etkisi  407
1. Oranlama İlkesinin Etkili Olduğu Hükümler  407
a. 6762 sayılı Ticaret Kanunu’nda  407
b. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda  410
2. Türk Sigorta Hukuku’ndaki Oranlama İlkesinin Alman ve İsviçre Sigorta Hukuku’na Kıyasen Farklılık Arz Eden Hususları  411
§ 13. SÖZLEŞME ÖNCESİ BEYAN YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN
İHLALİNDE ORANLAMA İLKESİNİN UYGULANIŞI
I. GENEL BAKIŞ  413
II. ORANLAMA İLKESİNİN UYGULANMA ŞARTLARI  414
A. Rizikonun Gerçekleşmiş Olması  414
B. Sigorta Ettirenin İhmalinin Bulunması  415
C. İlliyet Bağının Bulunması  416
III. ORANLAMA İLKESİNİN UYGULANMASINDA İSPAT SORUNU  417
A. İlliyet Bağının Varlığının İspatı  417
B. İhmalin Varlığının İspatı  418
IV. İNDİRİM ORANININ HESAPLANMASINDAKİ TEMEL SORUNLAR  419
A. Genel Bakış  419
B. Oran Hesabında İzlenecek Metod  420
1. İsviçre Sigorta Hukuku’nda Oran Hesaplaması  420
2. Alman Sigorta Hukuku’nda Oran Hesaplaması  423
a. Ağır İhmalin Alt Kategorilere Ayrılması  423
i) Üç Basamak Modeli (Drei–Stufen–Modell)  424
ii) Beş Basamak Modeli (Fünf–Stufen–Modell)  424
b. Ortalama Değer Modeli (Mittelwertmodell)  425
c. Olay Gruplandırma Modeli (Fallgruppenmodell)  427
d. Somut Olay Modeli (Einzelfallmodell)  427
e. Uygulamada Benimsenen Oran Hesaplaması Metodu ve Uygulamadan Örnekler  428
3. İleri Sürülen Yöntemlerin Türk Sigorta Hukuku’na Uygulanabilirliği Açısından Değerlendirilmesi  431
a. Ağır İhmalin Alt Kategorilerine Ayrılması  431
b. Ortalama Değer Modeli  431
c. Olay Gruplandırma Modeli  433
d. Somut Olay Modeli  434
4. Değerlendirme ve Önerimiz  435
a. Oran Hesaplamasında Bir Metod Belirlemenin Gerekliliği  435
b. İhmalin Derecelerine Göre Yüzdelik Dilim Aralığının Belirlemesi  436
c. İhmalin Derecesinin Belirlenmesinde Tereddütte Kalınması Halinde Uygulanması Gereken İndirim Oranı  439
C. İndirim Adımlarının Belirlenmesi  441
1. Ağır İndirim Adımları  441
2. İnce İndirim Adımları  442
3. Alman Yargı Kararlarında Uygulanan İndirim Adımları  443
4. Değerlendirme ve Önerimiz  444
D. Oranlamanın Sınırlandırılması  445
1. Kanuni Düzenleme  445
2. Alman Sigorta Hukuku’nda İleri Sürülen Görüşler  445
a. Oranlamanın Sınırlandırılmasına Karşı Olan Görüşler  446
b. Oranlamanın Sınırlandırılmasını Destekleyen Görüşler  447
i) %1 ≤ İndirim Oranı ≤ %99  448
ii) %10 ≤ İndirim Oranı ≤ %80  448
iii) %20 ≤ İndirim Oranı ≤ %80  449
iv) %10 ≤ İndirim Oranı ≤ %90  449
v) %50 ≤ İndirim Oranı  449
3. Değerlendirme ve Görüşümüz  450
a. İndirim Oranı %0 ya da %100 olarak belirlenebilir mi?  450
b. İndirim Oranında Alt Sınır ve Üst Sınır Ne Olmalıdır?  453
V. İHMALİN AĞIRLIĞININ BELİRLENMESİ  454
A. Genel Bakış  454
B. İhmalin Dereceleri  455
1. Hafif İhmal  456
2. Orta İhmal  456
3. Ağır İhmal  457
C. İhmalin Derecesinin ve İndirim Oranının Belirlenmesinde Etkili Olan ve Olmayan Kriterler  461
1. Genel Bakış  461
2. Objektif Kriterler  461
a. İhlal Edilen Hususun Karakteristik Özelliği  461
b. İlliyet Bağının Derecesi  462
c. Sigorta Ettirenin Şahsındaki Somutlaştırılabilir Hususlar  463
d. Sigortacının Birlikte Kusuru  464
3. Subjektif Kriterler  464
a. Sigorta Ettirenin Kasta Yakın İhmali  464
b. Sigorta Ettirenin Subjektif İfa Yetersizliği  465
c. Sigorta Ettirenin Gerekçeleri  466
d. Sigorta Ettirenin Kişisel Psikolojik Durumu  467
4. Değerlendirmeye Alınmayacak Olan Kriterler  468
a. Zararın Yüksekliği  468
b. Sigorta Ettirenin Ekonomik Sıkıntıları  469
c. Prim Farkı  470
VI. BİRDEN FAZLA İHMALİN MEVCUT OLMASI HALİNDE ORAN HESAPLAMASI  470
A. Sorunun Ortaya Konulması  470
B. Sorunun Çözümüne İlişkin Alman Hukuku’nda İleri Sürülen Görüşler  471
1. Toplama Modeli  471
2. Eritme Modeli  472
3. Basamak Modeli  473
4. Genel Değerlendirme Modeli  475
C. Görüşümüz  478
1. Toplama Modeli’nin Değerlendirilmesi  478
2. Eritme Modeli’nin Değerlendirilmesi  479
3. Basamak Modeli’nin Değerlendirilmesi  480
4. Genel Değerlendirme Modeli’nin Değerlendirilmesi  481
SONUÇ  485
KAYNAKÇA  501
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018