Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma Yunus Emre Bakar  - Kitap

Ceza Muhakemesi Kanununda Uzlaştırma

1. Baskı, 
Haziran 2022
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
220
Barkod:
9789750278297
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
330,00
İndirimli (%82):
59,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Adalet sistemimizde yapılan reform niteliğindeki değişiklikler, yargı camiasına birçok yenilikler getirmiştir. Bu yeniliklerden biri de onarıcı adalet sisteminin en önemli unsurlarından biri olan uzlaştırma kurumudur. Onarıcı adalet anlayışının en çok bilinen kurumu olan uzlaştırma, Türk Ceza Adalet sistemimize 2005 yılında 5237 sayılı TCK, 5271 sayılı CMK ve 5395 sayılı ÇKK'daki düzenlemeler ile birlikte girmiştir. 2006 tarihli 5560 sayılı kanunla birlikte uzlaştırma kurumunda devrim niteliğinde değişiklikler yapılmış olup, diğer kanunlarda yer alan uzlaştırmaya ilişkin hükümler ılga edilmiş ve uzlaştırma sadece CMK'da tek çatı altında toplanmıştır. 24.11.2016 tarihli 6763 sayılı Kanunla uzlaştırma kurumunda köklü değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanun'un akabinde 05.08.2017 tarihli 30145 sayılı Resmi Gazetede Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği yayınlanmıştır. Uzlaştırma kurumu için yapılan en son ki yasal düzenleme 7188 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir. Bu kitabın esasını da son değişiklikler sonucunda ortaya çıkan kanun metni ve yönetmelik düzenlenmesi oluşturmaktadır.
Çalışma uzlaştırma ile ilgili yazarın deneyimlerinden hareketle tartışmalı hususları ele almakta ve uzlaştırmacıların pratikte yaşadığı sorunlara çözüm önerileri getirmektedir. Bununla birlikte yazar uzlaştırma kurumunun, kurumsal gücünün daha etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına, dolayısıyla da insanların adalete olan inancının daha da artarak, toplumsal barış ve refahın daha da gelişmesine ve ceza muhakemesi hukuku bilimine katkı sunmayı amaç edinmektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uzlaştırmacıların Pratikte Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri
.
Adım Adım Uzlaştırma Süreci
.
Onarıcı Adalet Sistemi
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
17
Birinci Bölüm
ONARICI ADALET SİSTEMİ VE
CEZA MUHAKEMESİ KANUNU’NDA UZLAŞTIRMA
I. GENEL OLARAK 
19
II. ONARICI ADALET UYGULAMA MODELLERİ 
22
A. Mağdur–Fail Uzlaştırması 
23
B. Cezalandırıcı Halka 
24
C. Aile/Konferans Islah Kurulları 
25
III. UZLAŞMANIN FAYDALARI 
26
A. Genel Olarak 
26
B. Mağdur Açısından 
27
C. Fail Açısından 
28
D. Toplum Açısından 
30
IV. TÜRK CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA KURUMU 
30
A. Genel Olarak 
30
B. Uzlaştırmanın Amacı 
33
C. Kavram Olarak Uzlaşma ve Uzlaştırma 
34
D. Uzlaştırmanın Hukuki Niteliği 
36
İkinci Bölüm
UZLAŞTIRMANIN ŞARTLARI
I. GENEL OLARAK 
41
II. SUÇ BAKIMINDAN 
41
A. Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar 
41
B. Soruşturulması ve Kovuşturulması Şikâyete Tabi Suçlar 
42
C. Uzlaştırma Kapsamında Yer Alan Katalog Suçlar 
46
D. Çocuklar Yönünden Uzlaştırmaya Tabi Suçlar 
47
E. Diğer Kanunlarda Uzlaştırma Yoluna Gidilmesi 
50
III. UZLAŞTIRMA KAPSAMINDA OLMAYAN SUÇLAR 
53
A. Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenmiş Suçlar 
54
B. Kamu Tüzel Kişiliğine Karşı İşlenmiş Suçlar 
54
C. Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçun Bu Kapsamda Olmayan Başka Bir Suçla Birlikte İşlenmesi 
55
IV. BİRDEN FAZLA KİŞİ TARAFINDAN İŞLENEN SUÇLARDA UZLAŞTIRMA 
56
V. BİRDEN FAZLA KİŞİNİN MAĞDURİYETİNE YA DA ZARAR GÖRMESİNE NEDEN OLAN SUÇLARDA UZLAŞTIRMA 
58
VI. TARAFLAR BAKIMINDAN 
59
A. Uzlaştırmanın Tarafları 
59
B. Tarafların Gerçek ya da Özel Hukuk Tüzel Kişisi Olması 
60
C. Tarafların Ulaşılabilir Olması 
61
D. Tarafların Hayatta Olması 
61
E. Şüpheli veya Sanığın Ceza Ehliyetinin Olması 
62
F. Şüpheli veya Sanığın Akıl Sağlığının Yerinde Olmaması 
62
Üçüncü Bölüm
UZLAŞTIRMANIN AŞAMALARI VE SONUÇLARI
I. UZLAŞMA TEKLİFİNDE BULUNULMASI 
63
A. Tarafın Fiil Ehliyetine Sahip Olması 
64
B. Tarafların Fiil Ehliyetine Sahip Olmaması 
65
1. Yaş Küçüklüğü ile Sağır ve Dilsizlik 
66
2. Akıl Hastalığı 
68
3. Uzlaşma Teklifinin Açıklamalı Tebligat veya İstinabe ile Yapılması 
68
4. Uzlaşma Teklifinin Yapılma Zamanı 
71
5. Uzlaşma Teklifinin Yapılamaması 
72
6. Hakkında Yakalama Kararı Bulunan Şüpheli veya Sanığa Uzlaşma Teklifi 
73
C. Uzlaşma Teklifinin Reddi 
74
1. Uzlaşma Teklif Formunun İmzalanarak Uzlaşma Teklifinin Reddedilmesi 
75
2. Taraflara Ulaşılamamasından Dolayı Uzlaştırma İşlemlerine Son Verilmesi 
75
3. Üç Günlük Sürenin Geçilmesi Nedeniyle Uzlaşma Teklifinin Reddedilmesi 
75
D. Uzlaşma Teklifinin Kabulü 
76
E. Uzlaştırma Süresi 
77
II. UZLAŞTIRMADA MÜZAKERE 
79
A. Uzlaştırma Müzakerelerine Katılabilecek Kişiler 
80
B. Uzlaştırma Müzakerelerinin Yapılacağı Yerler 
82
C. Uzlaştırma Müzakerelerinin Özellikleri 
83
1. Gizlilik 
84
2. Tarafsızlık 
86
3. Gönüllülük 
87
4. Belge ve Beyan Kullanım Yasağı 
88
6. Esneklik 
90
7. Tarafların Haklarının Korunması ve Aralarındaki Dengenin Sağlanması 
90
D. Uzlaştırma Müzakerelerine Hazırlık 
91
1. Uzlaştırmacının Taraflarla İlk Görüşmesi 
92
2. Uzlaştırmacının Taraflarla İlk Özel Görüşmesi 
93
a. Uzlaştırmacının Şüpheliye Yapacağı Bilgilendirme 
94
b. Uzlaştırmacının Mağdur ya da Suçtan Zarar Göreni Bilgilendirmesi 
95
E. Uzlaştırma Müzakerelerinin Yapılış Şekli 
95
1. Uzlaştırma Müzakerelerinin Ortak Yapılması 
96
2. Uzlaştırma Müzakerelerinin Ayrı Yapılması 
96
F. Görüntülü ve Sesli İletişim Aracılığıyla Uzlaştırma Müzakeresi Yapılması 
98
G. Tarafın Ceza İnfaz Kurumunda Bulunması Halinde Uzlaştırma Müzakeresi Yapılması 
99
H. Uzlaştırma Müzakerelerinin Sonuç Aşaması 
100
1. Taraflara Ulaşılamaması Durumunda Uzlaştırma Müzakerelerinin Sona Ermesi 
100
2. Uzlaştırma Müzakerelerinin Anlaşma ile Sonuçlanması 
101
3. Uzlaştırma Müzakerelerinin Anlaşmama ile Sonuçlanması 
101
III. UZLAŞTIRMADA EDİM 
101
A. Edim Türleri 
104
1 Olumlu veya Olumsuz Edimler 
104
2. Ani, Sürekli veya Dönemli Edimler 
105
3. Şahsi ve Maddi Edimler 
105
4. Verme, Yapma, Yapmama Edimleri 
105
B. Yönetmelikte Sayılan Edim Örneklerinin Değerlendirilmesi 
106
1. Mağdurun Suç Eyleminden Kaynaklı Maddi ve Manevi Zararının Tamamen veya Kısmen Tazmin Edilmesi 
106
2. Mağdur veya Suçtan Zarar Görenlerin Haklarına Halef Olan Üçüncü Kişilerin Maddi ve Manevi Zararının Tamamen yahut Kısmen Tazmin Edilmesi veya Eski Hale Getirilmesi 
108
3. Mağdur veya Suçtan Zarar Görenlerin Haklarına Halef Olan Üçüncü Kişilerin Maddi ve Manevi Zararının Eski Hale Getirilmesi 
110
4. Bir Kamu Kurumu veya Kamu Yararına Hizmet Veren Özel Bir Kuruluş ile Yardıma Muhtaç Kişi ya da Kişilere Bağış Yaparak Zararın Tazmini 
110
5. Topluma Faydalı Bir Birey Olmayı Amaçlayan Programa Katılmak 
111
6. Mağdur veya Suçtan Zarar Görenden Özür Dilenmesi 
112
C. Yönetmelikte Yer Almayan Söz Verme Ediminin Değerlendirilmesi 
113
IV. UZLAŞTIRMA RAPORU VE UZLAŞMA BELGESİ 
114
A. Uzlaştırma Raporu 
115
1. Uzlaştırma Raporunun Hazırlanması 
115
2. Uzlaştırma Raporunun İmzalanması 
117
3. Uzlaştırma Raporunun Onaylanmaması 
117
4. Uzlaştırma Raporunun Büroya Teslimi, İncelenmesi ve Onaylanması 
118
B. Uzlaşma Belgesi 
119
V. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI 
120
A. Genel Olarak 
120
B. Soruşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuksal Durumunun Değerlendirilmesi 
121
1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 
122
2. Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi 
122
C. Kovuşturma Evresinde Uzlaştırmanın Hukuksal Durumunun Değerlendirilmesi 
124
1. Davanın Düşme Kararı 
125
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması 
125
D. Soruşturma ve Kovuşturma Evrelerinde Uzlaştırmanın Ortak Sonuçları 
127
1. Adli Sicil ve Arşiv Kaydı Oluşmaması 
127
2. Tekerrüre Esas Olmaması 
127
3. Uzlaştırma Raporu veya Uzlaşma Belgesinin İlam Mahiyetini Haiz Belge Olması ve Tazminat Davalarından Feragat 
128
Dördüncü Bölüm
UZLAŞTIRMACILARIN PRATİKTE YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
I. GENEL OLARAK 
131
II. ADLİYELER ARASI YEKNESAKLIK SORUNU 
135
A. Uzlaştırma İş ve İşlemler Açısından Uzlaştırmacıların Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
135
B. Uzlaştırmacı Ücret Farklılıkları Konusunda Uzlaştırmacıların Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
136
C. Adliye Girişlerinde Uzlaştırmacıların Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri 
140
III. UZLAŞTIRMACININ DOSYA TESLİM ETMESİNDEKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
141
IV. TEBLİGAT, İSTİNABE VE SEGBİS TALEPLERİNDE UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
142
V. UZLAŞTIRMACININ SOSYAL GÜVENCE SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
144
VI. UZLAŞTIRMA GÖRÜŞMELERİNİN YAPILACAĞI YERLER HAKKINDA UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
146
VII. UZLAŞTIRMACILARA VERİLECEK AZAMİ DOSYA SAYISI KONUSUNDA UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
147
VIII. TARAFLARA KENDİSİNİ UZLAŞTIRMACI OLARAK TANITIRKEN VE TARAFLARI UZLAŞTIRMA GÖRÜŞMESİNE DAVET EDERKEN UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
150
IX. UZLAŞTIRMACI EĞİTİMİNE YÖNELİK UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
151
X. UZLAŞMA TEKLİF FORMUNUN TARAFLARCA İMZALANMASINDA UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
153
XI. UZLAŞMA TEKLİF FORMU VE UZLAŞTIRMA RAPORUNUN TARAFIN AVUKATINA İMZALATTIRILMASI SÜRECİNDE UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
153
XII. UZLAŞTIRMADA EDİM TAKİBİNDE UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
156
XIII. UZLAŞTIRMA DOSYASINDA YER ALAN UZLAŞTIRMA BÜROSUNA GÖNDERME KARARI KONUSUNDA UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
158
XIV. UZLAŞTIRMA DOSYASINDA YER ALAN TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER KONUSUNDA UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
160
XV. UZLAŞTIRMA KONUSU DOSYA KAPSAMINDA YER ALAN TARAFLARIN FARKLI ŞEHİRLERDE BULUNMASI HALİNDE UZLAŞTIRMACILARIN YAŞADIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 
161
Sonuç 
163
Ekler 
167
Kaynakça 
213
Kavramlar Dizini 
219