Örnekleriyle Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri Prof. Dr. Hasan Tutar, Öğr. Gör. Ferit Ayyıldız  - Kitap
Örnekleriyle

Mesleki Yazışma ve Rapor Hazırlama Teknikleri

7. Baskı, 
Ocak 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
354
Barkod:
9789750290244
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
230,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Etkili bir yazılı veya sözlü iletişim ancak dilin doğru kullanılmasıyla mümkündür. Etkili yazı yazma, yetenek olduğu kadar uzun yıllara yayılan okuma ve yazma deneyimi gerektirir. Başarılı yazı yazmak için yazım kurallarına uymanın yanında, sistemli düşünme, hayal kurma, duyguları ve düşünceleri aktarabilme yeteneğine de ihtiyaç vardır.
Bir yazışma türü olarak iş yazışmaları birçok amaçla yapılır; iş yazışmalarının asıl amacı örgüt çalışanlarını bilgilendirmek, örgütün iç ve dış çevresi arasındaki gelişmelerden onları haberdar etmek, üstlerin talimatlarını, astların ise taleplerini iletmektir. Yazışma aynı zamanda çalışanları motive edici bir işleve sahiptir. Bunun için yazışmaların ikna edici ve etkileyici olması gerekir. İş yazışmaları edebi yazılar değildir. Onların asıl amacı kurumsal faaliyetlerin resmi bir düzlemde yürütülmesini sağlamaktır.
İş yazışmalarının beceriyle geliştirilebilecek bir yönü vardır. Bunun için dilin imla ve gramer kurallarının bilinmesi ve yazışma kurallarının şekil ve içerik koşullarına uyulması önemlidir. Aksi halde dil ve anlatım bozukluklarıyla dolu bir yazı da mesaj tam olarak iletilemez. Kitap, burada belirtilen hassasiyetin geliştirilmesi konusunda hazırlanan ve kurumsal/örgütsel resmi/yazılı iletişim konusunda ilgililere destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İletişim ve Yazılı İletişim
.
Yazım Kuralları
.
Yazışma Teknikleri
.
Yazışma Türleri
.
Örgütsel Yazışma ve İş Mektupları
.
Raporlar ve Rapor Yazma Teknikleri
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Giriş 
15
Birinci Bölüm
İLETİŞİM VE YAZILI İLETİŞİM
1. DİL VE DİLLERİN DOĞUŞU 
21
1.1. Dünya Dilleri 
21
1.2. Dillerin Çeşitlenmeleri 
23
1.2.1. Türk Yazı Dilinin Tarihi Gelişimi 
24
1.2.2. Türkiye Türkçesi 
24
2. İLETİŞİM VE YAZILI İLETİŞİM 
25
2.1. İletişimin Amacı 
27
2.2. İletişimin Unsurları 
28
2.3. İletişim Türleri 
30
2.3.1. Sözlü İletişim 
30
2.3.2. Sözsüz İletişim 
31
2.3.3. Yazılı İletişim 
32
2.4. Yazı Çeşitleri 
34
2.5. Sözlü ve Yazılı İletişim Arasındaki İlişki 
36
2.6. Yazılı İletişimin Avantajları ve Dezavantajları 
37
3. ETKİN YAZI VE ETKİN YAZI YAZMANIN KURALLARI 
39
3.1. İletişimde Doğruluk İlkesi 
41
3.2. Paragraf Bilgisi 
42
2.3. Genel Semantik 
46
3.4. Etkin Yazı Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi 
47
4. YAZILI İLETİŞİMDE ETKİNLİK FAKTÖRLERİ 
50
4.1. Yazının Amacının Olması 
51
4.2. Doğruluk 
51
4.3. İnandırıcılık 
52
4.4. Kısalık (Özlülük) 
52
4.5. Açıklık 
52
4.6. Canlılık 
53
4.7. Saygı ve İçtenlik 
53
4.8. Yazının Tam Olması 
54
4.9. Planlılık 
54
4.10. Doğallık 
54
4.11. Kesinlik 
55
4.12. Nezaket Kurallarına Uygunluk 
55
4.13. Dilin Okuyana Uygunluğu 
56
4.14. Yazının Biçimi 
56
4.15. Yazıda Üslûp 
56
4.16. Yazıda Duygu Aktarımı 
57
İkinci Bölüm
YAZIŞMA VE YAZIM KURALLARI
1. GENEL HATLARIYLA YAZIŞMA 
61
1.1. Ses Bilgisi 
61
1.2. Sözcük Bilgisi 
62
1.2.1. Sözcük Türleri 
64
1.2.2. Sözcükler Arası Anlam İlişkileri 
74
1.2.3. Sözcüklerde Anlam Özellikleri 
75
1.3. Cümle (Sentaks) Bilgisi 
77
1.3.1. Cümle Çeşitleri 
81
1.3.2. Konu ve Anlatım Düzeni 
83
2. YAZIM (İMLÂ) KURALLARI 
84
2.1. Düzeltme İşareti 
86
2.2. Büyük Ünlü Uyumu 
87
2.3. Küçük Ünlü Uyumu 
88
2.4. Ünlü Daralması (a – ı, e – i) 
89
2.5. Ünlü Düşmesi 
89
2.6. Ünsüzlerin Nitelikleri 
90
2.7. Ünsüz Uyumu 
91
2.8. Ünsüz Türemesi (y, v) 
91
2.9. Ünsüz Düşmesi 
91
2.10. n > m Değişmesi 
92
2.11. Büyük Harflerin Yazımı 
92
2.12. Sayıların Yazımı 
98
2.13. Ek olan “–ki” ile Bağlaç Olan “ki”nin Yazımı 
101
2.14. Soru Edatı Olan “mi”nin Yazımı 
101
2.15. Bağlaç Olan ne ne ’nin Yazılışı 
102
2.16. “de” Bağlacıyla, Ek Olan “–de”nin Yazımı 
103
2.17. Mastar Eklerinin Yazılışı 
104
2.18. Kısaltmaların Yazımı 
106
2.19. Birleşik Kelimelerin Yazılışı 
106
2.20. Diğer Bazı Kurallar 
115
3. İMLÂ HATALARI 
115
3.1. Dil ve Anlatım Bozuklukları 
117
3.2. Ses ve Ahenk Bozuklukları 
121
3.3. Anlam Kusurları 
122
3.4. Cümle Bozuklukları 
122
3.5. Özne Yüklem Uyumu 
125
4. NOKTALAMA İŞARETLERİ 
126
Üçüncü Bölüm
YAZIŞMA TEKNİKLERİ
1. YAZIŞMA TEKNİKLERİ 
139
1.1. Giriş, Gelişme ve Sonuç Yazma 
139
1.2. Yazı Planı Hazırlama 
142
1.3. Zihin Haritası Oluşturma 
144
1.4. Yazı Taslağı Hazırlama 
145
1.5. Yazılarda Somut ve Soyut Unsurlar 
146
2. YAZININ KONTROL EDİLMESİ 
147
2.1. Yazının Anlam Yönünden Kontrolü 
147
2.2. Yazının Dil ve Üslûp Yönünden Kontrolü 
150
2.3. Yazının İstatistiksel Açıdan Kontrolü 
153
2.4. Yazının Yazım Kuralları Açısından Kontrolü 
154
2.5. Yazının Analiz Edilmesi 
155
Dördüncü Bölüm
YAZIŞMA TÜRLERİ
1. YAZIŞMA TÜRLERİ 
161
1.1. Ticari Amaçlı Yazılar 
161
1.2. Resmi Yazılar 
161
1.3. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller 
163
1.3.1. Resmi Yazışmaların Şekil Yönü 
182
1.4. Resmi Yazı Çeşitleri 
183
1.4.1. Mazbata 
183
1.4.2. Sözleşme 
184
1.4.3. Tezkere 
185
1.4.4. Şartname 
185
1.4.5. Sirküler (Genelge) 
185
1.4.6. Form Yazıları 
188
1.4.7. Müzekkere 
189
1.4.8. Vekâletname 
189
1.4.9. Memorandum 
190
1.4.10. İlan 
193
1.4.11. Karar 
196
1.4.12. Tutanak 
197
1.5. Özel Yazılar 
199
1.5.1. Dilekçe 
199
1.5.2. Davetiyeler 
202
1.5.3. Tebrikler 
203
1.5.4. Özgeçmiş (CV) 
204
1.5.5. Teşekkür Mektupları 
208
1.5.6. Başsağlığı ve Teselli Mektupları 
211
1.5.7. Telgraf 
211
1.5.8. Resmi Olmayan Notlar 
212
Beşinci Bölüm
ÖRGÜTSEL YAZIŞMA VE İŞ MEKTUPLARI
1. ÖRGÜTLERDE YAZILI İLETİŞİM VE ÖNEMİ 
217
1.1. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları 
218
1.2. Örgütsel İletişim Araçları 
219
1.2.1. Yazılı İletişim Araçları 
222
1.2.2. Visual (Görsel) ve Audio–visual (işitsel–Görsel) İletişim Araçları 
225
1.2.3. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
225
1.2.4. Elektronik İletişim Araçları 
226
2. MEKTUP VE İŞ MEKTUPLARI 
228
2.1. İş Mektuplarının Amacı 
229
2.2. İş Mektuplarının Bölümleri 
230
2.3. İş Mektuplarının Şekil Yönünden Düzenlenmesi 
235
2.4. İş Mektuplarının İçerik Yönünden Düzenlenmesi 
236
3. İŞ MEKTUPLARI (YAZILARI) TÜRLERİ 
237
3.1. Örgüt İçi Mektup ve Yazılar 
238
3.2. Tanıtma ve Reklam Mektupları 
238
3.3. Satış Mektupları 
239
3.4. Bilgi İsteme ve Bilgi Verme Mektupları 
241
3.5. İstek ve Sipariş Mektupları 
243
3.6. Tekit Mektupları 
245
3.7. Teyit (Doğrulama) Mektupları 
246
3.8. Kredi Mektupları 
247
3.9. Tahsilat ve Ödeme Takip Mektupları 
248
3.10. Özür Dileme Mektupları 
250
3.11. Ret/Kabul Mektupları 
250
3.12. Alındı ve Teşekkür Mektupları 
251
3.14. İş İsteme Mektupları 
252
4. İŞ MEKTUPLARINI CEVAPLAMA 
253
Altıncı Bölüm
RAPORLAR VE RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ
1. RAPOR HAZIRLAMA VE RAPOR YAZIMI 
257
1.1. Raporun Tanımı, Amacı ve Kapsamı 
257
1.2. Rapor Türleri 
260
1.2.1. İçeriklerine Göre Raporlar 
261
1.2.2. Sürelerine Göre Raporlar 
263
1.2.3. Yapılarına (Şekillerine) Göre Raporlar 
264
1.3. Raporların Teknik Özellikleri 
267
2. RAPOR HAZIRLAMA SÜRECİ 
269
2.1. Rapor Yazmaya Teknik Hazırlık 
270
2.1.1. Raporlarda Hedef Belirleme 
273
2.1.2. Rapor Taslağı Oluşturma 
276
2.1.3. Rapor Planı Hazırlama 
278
2.2. Veri ve Veri Kaynakları 
279
2.3. Veri Toplama ve Düzenleme 
283
2.4. Veri Konuları 
284
2.5. Veri Toplama Teknikleri 
288
2.5.1. Görüşme 
289
2.5.2. Anket 
289
2.5.3. Gözlem 
291
2.5.4. Örneklem 
292
2.5.5. Belgesel Kaynak Tarama 
293
2.6. Raporun Yazım Aşaması 
294
2.7. Veri İşleme Tekniği 
295
2.7.1. Verileri Karşılaştırma ve Sıralama 
297
2.7.2. Verilerin Analiz Edilmesi 
299
2.8. Veri İşleme Araçları 
300
2.8.1. SPSS İstatistik Analiz Programı 
301
2.8.2. VISIO 
301
2.8.3. Ofis Programları 
301
2.8.4. Project Manager 
301
2.8.5. Muhasebe ve Finans Yazılımları 
302
2.8.6. İnsan Kaynakları Yazılımları 
302
2.9. Raporu Yapılandırma 
302
2.10. Rapora Biçim Verme 
304
2.11. Raporun Bölümleri 
309
2.12. Raporlarda Dil ve Üslûp 
316
3. RAPORLARIN ŞEKİL VE İÇERİK YÖNÜ 
318
3.1. Raporun İçerik Planlaması 
318
3.2. Aktarma ve Aktarma Yazım Kuralları 
318
3.3. Kaynak Gösterme ve Dipnot Yazma 
321
3.4. Raporun Kontrolü 
324
3.5. Raporun Redaksiyonu 
326
3.6. Özet 
328
3.7. Yargı 
329
3.8. Öneriler 
329
3.9. Kaynakça (Bibliyografya) 
330
EK: 1. Uzman Raporu 
332
EK: 2. Yıllık Faaliyet Raporu 
333
EK: 3. Yıllık Faaliyet Raporu 
335
EK: 4. İhracatta Yazışma Örnekleri 
337
Kaynakça 
349