Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:9 Sayı:1 Haziran 2021 Doç. Dr. Hamide Bağçeci, Dr. Öğr. Üyesi Aysun Altunkaş, Dr. Öğr. Üyesi Esra Hamamcıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Argun Karamanlıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Özge Uzun

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt:9 Sayı:1 Haziran 2021

1. Baskı, 
Temmuz 2021
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
248
Barkod:
2147930521064
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
65,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Değerli Okurlar,
İlk olarak, bu zorlu dönemi sonunda geride bırakacağımız umudunun iyiden iyiye yeşerdiği bu günlerde sizlerin ve sevdiklerinizin de sağlıklarının yerinde olmasını diliyoruz. Bu sunuş yazısı vesilesiyle, salgın sürecinde zamansız aramızdan ayrılanlara rahmet, tüm sevenlerine sabır dileklerimizi iletmek isteriz.
Bu olağanüstü dönemin bütün güçlüklerine rağmen, önceki sayılarımızda da olduğu gibi hem Kamu Hukuku hem Özel Hukuk alanında Türkçe ve İngilizce çalışmalardan oluşan kapsamlı bir sayı ile karşınızdayız. Salgın ortamında dahi akademik çalışmalarına şevkle devam ederek dergimize çalışmalarını ulaştıran tüm yazarlarımıza teşekkür eder; özverileriyle bu sayının çıkarılmasını sağlayan değerli hakemlerimize şükranlarımızı sunarız.
Kamu Hukuku alanındaki yazılarımız, Arş. Gör. Dr. Buhari Çetinkaya'nın ceza hukukundaki ilgi çekici bir kavramı Fransız Hukuku kapsamında ele aldığı "Fransız Ceza Hukukunda Haksızlık Hatası" başlıklı makalesinden, Arş. Gör. Emre Oğuz Meriç'in ülkemiz için hassasiyeti ortada olan bir suç tipini ele aldığı "Kültür ve Tabiat Varlıklarının Kaçakçılığı Suçu" adlı çalışmasından, Dr. Öğr. Üyesi M. Aytaç Özelçi'nin giderek önemi artan yenilenebilir enerji alanında dikkat çekici bir konuyu ele aldığı "Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Kurulumunda Kaynak Alanlarının Belirlenmesi ve Doğal Sitlerin Korunması" başlıklı incelemesinden ve Doç. Dr. Meltem Sarıbeyoğlu Skalar'ın kaleme aldığı uluslararası ceza hukuku alanında bizleri aydınlatan "Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu'nun Güncel Uluslararası Ceza Yargısı İçin Sunduğu Tecrübeler" başlıklı çalışmasından oluşmaktadır.
Özel Hukuk alanındaki yazılarımız ise, Dr. Öğr. Üyesi Birce Arslandoğan'ın medeni usul hukukumuzdaki güncel bir değişikliğe Alman uygulaması ile ışık tuttuğu "Alman Yargılama Hukukunda ki Düzenleme Işığında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ‘Hükmün Tamamlanması' Başlıklı 305/A Hükmüne İlişkin Değerlendirmeler" başlıklı çalışmasından, Arş. Gör. Dr. Elif Irmak Büyük'ün tahkim hukukunda önemli bir konuyu irdelediği "Tahkim Sözleşmesinde İsmen Belirlenen Hakem veya Ha kemlerin Görevinin Sona Ermesinin Tahkim Yargılamasına Etkisi" başlıklı incelemesinden, Arş. Gör. Övgü Sıla Kayam'ın sigorta hukukunda ilgi çekici bir konuyu değerlendirdiği "Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Aykırılık Halinde Sigortacının Cayma Hakkının Hukuki Niteliği" başlıklı çalışmasın dan, Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim tarafından kaleme alınmış milletlerarası özel hukukta mirasçılık belgesinin yerini inceleyen "Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve Tanıma Davası Kapsamında Mirasçılık Belgesinin İncelenmesi" başlıklı makaleden, Dr. Hasan Kadir Yılmaztekin tarafından yazılmış fikri mülkiyet hukuku ile insan haklarının kesişmesini ortaya koyan "A Legal Test for Resolution of Conflicts Between Human Rights and Copyright" adlı incelemeden ve Assoc. Prof. Dr. Sci. Neda Zdra veva'nın tüketici hukukundaki yeniliklere işaret ettiği "The Consumers on the New Marketplace: No velties in the Protection of Consumers in Consumer Contracts" başlıklı makalesinden oluşmaktadır.
Her zaman olduğu gibi ilgi ve eleştirilerinizi bekliyor, dergimizde yer alan değerli çalışmaların konuyla ilgilenen herkese faydalı olması dileğiyle bir sonraki sayımızda buluşmak umuduyla diyoruz...
Prof. Dr. Mehmet C. AKAD
Sorumlu Yazı İşleri Müdür
Ürün Konu Başlıkları
.
KAMU HUKUKU
.
Fransız Ceza Hukukunda Haksızlık Hatası, Arş. Gör. Dr. M. Buhari ÇETİNKAYA
.
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Kaçakçılığı Suçu, Arş. Gör. Emre Oğuz MERİÇ
.
Yenilenebilir Enerji Santrallerinin Kurulumunda Kaynak Alanlarının Belirlenmesi ve Doğal Sitlerin Korunması, Dr. Öğr. Üyesi M. Aytaç ÖZELÇİ
.
Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu'nun Güncel Uluslararası Ceza Yargısı İçin Sunduğu Tecrübeler, Doç. Dr. Meltem SARIBEYOĞLU SKALAR
.
ÖZEL HUKUK
.
Alman Yargılama Hukukundaki Düzenleme Işığında Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun ‘Hükmün Tamamlanması' Başlıklı 305
.
A Hükmüne İlişkin Değerlendirmeler, Dr. Öğr. Üyesi Birce ARSLANDOĞAN
.
Tahkim Sözleşmesinde İsmen Belirlenen Hakem veya Hakemlerin Görevinin Sona Ermesinin Tahkim Yargılamasına Etkisi, Arş. Gör. Dr. Elif Irmak BÜYÜK
.
Sözleşme Öncesi Beyan Yükümlülüğüne Aykırılık Halinde Sigortacının Cayma Hakkının Hukuki Niteliği, Arş. Gör. Övgü Sıla KAYAM
.
Uygulanacak Hukuk, Yetkili Mahkeme ve Tanıma Davası Kapsamında Mirasçılık Belgesinin İncelenmesi, Doç. Dr. Hatice Selin PÜRSELİM
.
Telif Hakları ve İnsan Hakları Arasındaki Çatışmaların Çözümüne İlişkin Hukukî Bir Çözüm Yolu, Dr. Hasan Kadir YILMAZTEKİN
.
Yeni Pazar Yerinde Tüketici: Tüketici Sözleşmelerinde Tüketicilerin Korunmasındaki Yenilikler, Assoc. Prof. Dr. Sci. Neda ZDRAVEVA
Yorumlar