Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Konut Kredisi Sözleşmesi
Mart 2016 / 1. Baskı / 188 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%22)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

"Konut kredileri mukayeseli hukukta olduğu gibi, Türk hukukunda da gelişmektedir. Bu gelişmelerde amaç, tüketiciyi koruyucu değişikliklerin etkin bir şekilde sağlanmasıdır. Konut kredileri Türkiye'de uzun yıllardan beri uygulanmasına rağmen; Tüketici Hukukuna daha sonra dahil olmuştur.

Kitapta, "6502 sayılı TKHK'da yer alan, "Konut Kredisi Sözleşmesi" incelenmiştir. Konut kredisi sözleşmesi ile tüketicilerin ve konut finansmanı kuruluşlarının sözleşmenin akdedilmesiyle karşılaşabilecekleri muhtemel sonuçlar incelenmiştir."

Konu Başlıkları
Konut Finansmanı Sözleşmeleri Hakkında Genel Bilgiler
Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Yapılan Kredi Sözleşmelerinin Tanımı, Unsurları, Tarafları, Amacı, Kurulması, Hukuki Niteliği Ve Şekli
Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinin Hükümleri
Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Özel Durumlar Ve Sözleşmenin Sona Ermesi
Barkod: 9789750236693
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 188
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
A. Çalışmanın Konusu  17
B. Çalışmanın Amacı  20
C. Çalışmanın Kapsamı  20
Birinci Bölüm
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
I. KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ  21
II. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  22
III. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ  26
IV. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ  27
A. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmeleri  28
B. Tüketicilere Konut Sağlama Amacıyla Kurulan Finansal Kiralama Sözleşmeleri  29
C. Tüketicinin Sahip Olduğu Konutun Teminatı Karşılığında Kurulan Kredi Sözleşmeleri  32
D. Konut Finansmanı Sözleşmeleriyle Sağlanan Kredilerin Yeniden Finansmanı Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmeleri  35
V. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  36
A. Genel Olarak  36
B. Tüketici İşlemi Kavramı  37
C. Tüketici Kredisi Kavramı  37
D. Konut Kavramı  40
İkinci Bölüm
TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA YAPILAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, AMACI, KURULMASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
I. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI VE AMACI  43
A. Genel Olarak  43
B. Sözleşmenin Tanımı  44
C. Sözleşmenin Unsurları  46
1. Konut Edinmeye Yönelik Bir Miktar Kredinin Tüketiciye Verilmesi  46
2. Sağlanan Kredinin Kredi Alana Devredilmesi  46
3. Kredinin Mesleki veya Ticari Amaçlı Olmaması  47
4. Tüketicinin Krediyi Aynen veya Mislen Geri Ödemeyi Taahhüt Etmesi  47
5. Tarafların Anlaşması  47
D. Sözleşmenin Tarafları  48
1. Kredi Alan: Tüketici  48
a) Gerçek veya Tüzel Kişi Olma  51
(1) Tüzel Kişi Tacirlerin Tüketici Olması  52
(2) Tüzel Kişiliğe Sahip Kişi veya Mal Topluluklarının Tüketici Olması  53
(3) Konut Yapı Kooperatiflerinin Gerçek Kişi Ortaklarının Tüketici Olması  54
b) Ticari veya Mesleki Amaçlarla Hareket Etmemek  54
2. Kredi Veren: Konut Finansmanı Kuruluşu  57
a) Genel Olarak  57
b) Bankalar  58
(1) Mevduat Bankaları  59
(2) Katılım Bankaları  59
(3) Kalkınma ve Yatırım Bankaları  60
c) Finansal Kiralama Şirketleri  61
d) Finansman Şirketleri  62
E. Sözleşmenin Amacı  64
II. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA YAPILAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI  65
A. Genel Olarak  65
B. Tarafların Sözleşmenin Kurulmasından Önceki Yükümlülükleri  66
1. Kredi Sağlayan Konut Finansmanı Kuruluşunun Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Verme Yükümlülüğü  66
2. Kredi Talep Eden Tüketicinin Konut Finansmanı Kuruluşuna Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü  70
C. Kredi Talep Eden Tüketicinin Öneriye Daveti  70
D. Kredi Veren Konut Finansmanı Kuruluşunun Önerisi  72
E. Kredi Talep Eden Tüketicinin Kabulü  73
F. Sözleşmenin Kurulamaması Halinde Ortaya Çıkacak Zararlardan Dolayı Sorumluluk  73
1. Genel Olarak  73
2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  74
III. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  77
A. Genel Olarak  77
B. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  78
IV. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ  79
A. Genel Olarak  79
B. Sözleşmenin Yazılı Şekilde Yapılma Zorunluluğu  81
C. Yazılı Şeklin Hukuki Niteliği ve Kapsamı  83
D. Kanunda Öngörülen Yazılı Şekle Uyulmamasının Sonuçları  84
Üçüncü Bölüm
TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN
KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ
I. GENEL OLARAK  87
II. KONUT FİNANSMANI KURULUŞUNUN BORÇLARI VE HAKLARI  89
A. Konut Finansmanı Kuruluşunun Borçları  89
1. Genel Olarak  89
2. Sözleşmede Kararlaştırılan Kredi Miktarını Tüketiciye Ödeme Borcu  90
3. Sözleşme Şartlarını Tüketici Aleyhine Değiştirmeme Borcu  92
4. Konut Finansmanı Kuruluşunun Sır Saklama Borcu  93
B. Konut Finansmanı Kuruluşunun Hakları  95
1. Genel Olarak  95
2. Kredi Karşılığında Faiz İsteme Hakkı  95
a) Genel Olarak  95
b) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Faiz Oranı Belirleme Yöntemleri  98
(1) Sabit Oranlı Faiz Belirleme Yöntemi  99
(2) Değişken Oranlı Faiz Belirleme Yöntemi  100
(3) Karma Oranlı Faiz Belirleme Yöntemi  101
c) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Bileşik Faiz Yasağı  102
3. Tüketicinin Temerrüde Düşmesi Halinde Kalan Borcun Tamamının İfasını Talep Etme Hakkı  103
a) Genel Olarak  103
b) Tüketicinin Temerrüde Düşmesinin Koşulları  104
c) Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesinin Sonuçları  106
(1) Para Borcunu İfada Gecikmeden Dolayı Temerrüt Faizi Talep Edilmesi  106
(a) Temerrüt Faizinden Sorumluluk  107
(b) Temerrüt Faizini Aşan Zararların Giderilmesinin Talep Edilmesi  109
(2) Kalan Borcun Tamamının İfasının Talep Edilmesi  110
(a) Genel Olarak  110
(b) İfayı Talep Etmenin Koşulları  112
(i) Tüketicinin Birbirini Takip Eden En Az İki Taksiti Ödememesi  112
(ii) Konut Finansmanı Kuruluşunun Borcun Tamamını Talep Etme Hakkını Saklı Tutmuş Olması  113
(iii) Konut Finansmanı Kuruluşunun Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olması  113
(iv) Tüketiciye Muacceliyet Bildiriminde Bulunulmuş Olması  113
III. TÜKETİCİNİN BORÇLARI VE HAKLARI  114
A. Tüketicinin Borçları  114
1. Genel Olarak  114
2. Krediyi Kabul Borcu  116
3. Sözleşmeden Kaynaklanan Masrafları Ödeme Borcu  117
4. Krediye Karşılık Teminat Gösterme Borcu  117
a) Genel Olarak  117
b) Krediye Karşılık Gösterilen Teminat Türleri  118
(1) Ayni Teminat  118
(2) Şahsi Teminat  119
c) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Teminat Uygulamaları  120
(1) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Taşınmaz Rehni Aracılığıyla Teminat Uygulaması  120
(a) Genel Olarak  120
(b) Taşınmaz Rehni Türleri  121
(i) İpotek  121
(ii) İpotekli Borç Senedi  123
(iii) İrat Senedi  124
(2) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Kefalet Aracılığıyla Teminat Uygulaması  124
5. Krediyi Geri Ödeme Borcu  126
B. Tüketicinin Hakları  127
1. Genel Olarak  127
2. Faiz Miktarında İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  127
a) Erken Ödeme Dolayısıyla Faiz Miktarında İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  127
b) Ekonomik Koşullardaki Değişiklikler Sebebiyle Faiz İndirimi İsteme Hakkı  128
3. Krediyi Erken Ödeme Hakkı  129
a) Erken Ödeme Hakkının Hukuki Niteliği ve Koşulları  129
b) Erken Ödemenin Sonuçları  132
(1) Erken Ödeme İndirimi  132
(2) Erken Ödeme Tazminatı  133
(3) Sözleşmenin Sona Ermesi  134
Dördüncü Bölüm
TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE ÖZEL DURUMLAR VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
I. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE ÖZEL DURUMLAR  135
A. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinin Bağlı Kredi Sözleşmesi Niteliğinde Yapılması  135
1. Genel Olarak  135
2. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinin Bağlı Kredi Sözleşmesi Sayılabilmesinin Koşulları  136
a) Kredinin Münhasıran Belirli Bir Konutun Satın Alınması için Verilmesi ve Sözleşmelerin Ekonomik Birlik Oluşturması  136
b) Konut Finansmanı Kuruluşu ile Satıcı Arasında Belirli Bir Konutun Tedarikine İlişkin Sözleşmenin Varlığı  138
3. Bağlı Kredi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  138
4. Konut Finansmanı Kuruluşunun Müteselsil Sorumluluğu  140
a) Genel Olarak  140
b) Konutun Hiç Teslim Edilmemesi  143
c) Konutun Gereği Gibi Teslim Edilmemesi  143
d) Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar  144
(1) Tüketicinin Sahip Olduğu Seçimlik Haklar  144
(a) Konutun Satış Bedelinden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  146
(b) Konutun Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı  147
(c) Konutun Değiştirilmesini İsteme Hakkı  148
(d) Konutu Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme Hakkı  149
(2) Tüketicinin Sahip Olduğu Tazminat Hakkı  150
(a) Seçimlik Haklardan Biriyle Birlikte Tazminat İsteme Hakkı  150
(b) Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Seçimlik Hakları Kullanmaksızın Tazminat İsteme Hakkı  151
e) Sorumluluk İçin Öngörülen Süre, Hukuki Niteliği ve Sorumluluğun Sınırları  151
(1) Sorumluluk İçin Öngörülen Süre ve Hukuki Niteliği  151
(2) Sorumluluğun Sınırları  153
B. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Sigorta Yaptırılması  154
1. Genel Olarak  154
2. Sigorta Türleri  155
a) Genel Olarak  155
b) Zorunlu Sigortalar  156
c) İhtiyari Sigortalar  157
C. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan Haksız Şartlar  158
1. Genel Olarak  158
2. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Haksız Şart Uygulamaları  159
D. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Sağlanan Konut Kredisine İlişkin Ayrı Bir Hesap Açılması  160
E. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Cayma Hakkı  161
II. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ  162
A. Genel Olarak  162
B. Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri  163
C. Erken Ödeme ile Sona Erme  165
D. Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hakkın Kullanılmasıyla Sona Erme  165
1. Sözleşmenin Feshiyle Sona Erme  165
2. Sözleşmeden Dönme ile Sona Erme  166
3. İptal ile Sona Erme  167
Sonuç  169
Kaynakça  177
Kavramlar Dizini  187
 


Nahide Siller
Ekim 2019
57.00 TL
Sepete Ekle
Canan Ruhi ...
Ekim 2019
299.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Remzi ...
Ekim 2019
49.00 TL
Sepete Ekle
Fikret Eren
Ekim 2019
175.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  15
GİRİŞ
A. Çalışmanın Konusu  17
B. Çalışmanın Amacı  20
C. Çalışmanın Kapsamı  20
Birinci Bölüm
KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
I. KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ  21
II. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  22
III. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN HUKUK SİSTEMİNDEKİ YERİ  26
IV. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNİN TÜRLERİ  27
A. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmeleri  28
B. Tüketicilere Konut Sağlama Amacıyla Kurulan Finansal Kiralama Sözleşmeleri  29
C. Tüketicinin Sahip Olduğu Konutun Teminatı Karşılığında Kurulan Kredi Sözleşmeleri  32
D. Konut Finansmanı Sözleşmeleriyle Sağlanan Kredilerin Yeniden Finansmanı Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmeleri  35
V. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR  36
A. Genel Olarak  36
B. Tüketici İşlemi Kavramı  37
C. Tüketici Kredisi Kavramı  37
D. Konut Kavramı  40
İkinci Bölüm
TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA YAPILAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI, AMACI, KURULMASI, HUKUKİ NİTELİĞİ VE ŞEKLİ
I. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI, UNSURLARI, TARAFLARI VE AMACI  43
A. Genel Olarak  43
B. Sözleşmenin Tanımı  44
C. Sözleşmenin Unsurları  46
1. Konut Edinmeye Yönelik Bir Miktar Kredinin Tüketiciye Verilmesi  46
2. Sağlanan Kredinin Kredi Alana Devredilmesi  46
3. Kredinin Mesleki veya Ticari Amaçlı Olmaması  47
4. Tüketicinin Krediyi Aynen veya Mislen Geri Ödemeyi Taahhüt Etmesi  47
5. Tarafların Anlaşması  47
D. Sözleşmenin Tarafları  48
1. Kredi Alan: Tüketici  48
a) Gerçek veya Tüzel Kişi Olma  51
(1) Tüzel Kişi Tacirlerin Tüketici Olması  52
(2) Tüzel Kişiliğe Sahip Kişi veya Mal Topluluklarının Tüketici Olması  53
(3) Konut Yapı Kooperatiflerinin Gerçek Kişi Ortaklarının Tüketici Olması  54
b) Ticari veya Mesleki Amaçlarla Hareket Etmemek  54
2. Kredi Veren: Konut Finansmanı Kuruluşu  57
a) Genel Olarak  57
b) Bankalar  58
(1) Mevduat Bankaları  59
(2) Katılım Bankaları  59
(3) Kalkınma ve Yatırım Bankaları  60
c) Finansal Kiralama Şirketleri  61
d) Finansman Şirketleri  62
E. Sözleşmenin Amacı  64
II. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA YAPILAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI  65
A. Genel Olarak  65
B. Tarafların Sözleşmenin Kurulmasından Önceki Yükümlülükleri  66
1. Kredi Sağlayan Konut Finansmanı Kuruluşunun Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Verme Yükümlülüğü  66
2. Kredi Talep Eden Tüketicinin Konut Finansmanı Kuruluşuna Doğru Bilgi Verme Yükümlülüğü  70
C. Kredi Talep Eden Tüketicinin Öneriye Daveti  70
D. Kredi Veren Konut Finansmanı Kuruluşunun Önerisi  72
E. Kredi Talep Eden Tüketicinin Kabulü  73
F. Sözleşmenin Kurulamaması Halinde Ortaya Çıkacak Zararlardan Dolayı Sorumluluk  73
1. Genel Olarak  73
2. Sorumluluğun Hukuki Niteliği  74
III. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  77
A. Genel Olarak  77
B. Sözleşmenin Hukuki Niteliği  78
IV. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ  79
A. Genel Olarak  79
B. Sözleşmenin Yazılı Şekilde Yapılma Zorunluluğu  81
C. Yazılı Şeklin Hukuki Niteliği ve Kapsamı  83
D. Kanunda Öngörülen Yazılı Şekle Uyulmamasının Sonuçları  84
Üçüncü Bölüm
TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN
KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN HÜKÜMLERİ
I. GENEL OLARAK  87
II. KONUT FİNANSMANI KURULUŞUNUN BORÇLARI VE HAKLARI  89
A. Konut Finansmanı Kuruluşunun Borçları  89
1. Genel Olarak  89
2. Sözleşmede Kararlaştırılan Kredi Miktarını Tüketiciye Ödeme Borcu  90
3. Sözleşme Şartlarını Tüketici Aleyhine Değiştirmeme Borcu  92
4. Konut Finansmanı Kuruluşunun Sır Saklama Borcu  93
B. Konut Finansmanı Kuruluşunun Hakları  95
1. Genel Olarak  95
2. Kredi Karşılığında Faiz İsteme Hakkı  95
a) Genel Olarak  95
b) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Faiz Oranı Belirleme Yöntemleri  98
(1) Sabit Oranlı Faiz Belirleme Yöntemi  99
(2) Değişken Oranlı Faiz Belirleme Yöntemi  100
(3) Karma Oranlı Faiz Belirleme Yöntemi  101
c) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Bileşik Faiz Yasağı  102
3. Tüketicinin Temerrüde Düşmesi Halinde Kalan Borcun Tamamının İfasını Talep Etme Hakkı  103
a) Genel Olarak  103
b) Tüketicinin Temerrüde Düşmesinin Koşulları  104
c) Tüketicinin Taksitleri Ödemede Temerrüde Düşmesinin Sonuçları  106
(1) Para Borcunu İfada Gecikmeden Dolayı Temerrüt Faizi Talep Edilmesi  106
(a) Temerrüt Faizinden Sorumluluk  107
(b) Temerrüt Faizini Aşan Zararların Giderilmesinin Talep Edilmesi  109
(2) Kalan Borcun Tamamının İfasının Talep Edilmesi  110
(a) Genel Olarak  110
(b) İfayı Talep Etmenin Koşulları  112
(i) Tüketicinin Birbirini Takip Eden En Az İki Taksiti Ödememesi  112
(ii) Konut Finansmanı Kuruluşunun Borcun Tamamını Talep Etme Hakkını Saklı Tutmuş Olması  113
(iii) Konut Finansmanı Kuruluşunun Bütün Edimlerini İfa Etmiş Olması  113
(iv) Tüketiciye Muacceliyet Bildiriminde Bulunulmuş Olması  113
III. TÜKETİCİNİN BORÇLARI VE HAKLARI  114
A. Tüketicinin Borçları  114
1. Genel Olarak  114
2. Krediyi Kabul Borcu  116
3. Sözleşmeden Kaynaklanan Masrafları Ödeme Borcu  117
4. Krediye Karşılık Teminat Gösterme Borcu  117
a) Genel Olarak  117
b) Krediye Karşılık Gösterilen Teminat Türleri  118
(1) Ayni Teminat  118
(2) Şahsi Teminat  119
c) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Teminat Uygulamaları  120
(1) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Taşınmaz Rehni Aracılığıyla Teminat Uygulaması  120
(a) Genel Olarak  120
(b) Taşınmaz Rehni Türleri  121
(i) İpotek  121
(ii) İpotekli Borç Senedi  123
(iii) İrat Senedi  124
(2) Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Kefalet Aracılığıyla Teminat Uygulaması  124
5. Krediyi Geri Ödeme Borcu  126
B. Tüketicinin Hakları  127
1. Genel Olarak  127
2. Faiz Miktarında İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  127
a) Erken Ödeme Dolayısıyla Faiz Miktarında İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  127
b) Ekonomik Koşullardaki Değişiklikler Sebebiyle Faiz İndirimi İsteme Hakkı  128
3. Krediyi Erken Ödeme Hakkı  129
a) Erken Ödeme Hakkının Hukuki Niteliği ve Koşulları  129
b) Erken Ödemenin Sonuçları  132
(1) Erken Ödeme İndirimi  132
(2) Erken Ödeme Tazminatı  133
(3) Sözleşmenin Sona Ermesi  134
Dördüncü Bölüm
TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE ÖZEL DURUMLAR VE SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
I. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNDE ÖZEL DURUMLAR  135
A. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinin Bağlı Kredi Sözleşmesi Niteliğinde Yapılması  135
1. Genel Olarak  135
2. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinin Bağlı Kredi Sözleşmesi Sayılabilmesinin Koşulları  136
a) Kredinin Münhasıran Belirli Bir Konutun Satın Alınması için Verilmesi ve Sözleşmelerin Ekonomik Birlik Oluşturması  136
b) Konut Finansmanı Kuruluşu ile Satıcı Arasında Belirli Bir Konutun Tedarikine İlişkin Sözleşmenin Varlığı  138
3. Bağlı Kredi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği  138
4. Konut Finansmanı Kuruluşunun Müteselsil Sorumluluğu  140
a) Genel Olarak  140
b) Konutun Hiç Teslim Edilmemesi  143
c) Konutun Gereği Gibi Teslim Edilmemesi  143
d) Tüketicinin Sahip Olduğu Haklar  144
(1) Tüketicinin Sahip Olduğu Seçimlik Haklar  144
(a) Konutun Satış Bedelinden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı  146
(b) Konutun Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı  147
(c) Konutun Değiştirilmesini İsteme Hakkı  148
(d) Konutu Geri Vermeye Hazır Olduğunu Bildirerek Sözleşmeden Dönme Hakkı  149
(2) Tüketicinin Sahip Olduğu Tazminat Hakkı  150
(a) Seçimlik Haklardan Biriyle Birlikte Tazminat İsteme Hakkı  150
(b) Sözleşmeye Aykırılık Nedeniyle Seçimlik Hakları Kullanmaksızın Tazminat İsteme Hakkı  151
e) Sorumluluk İçin Öngörülen Süre, Hukuki Niteliği ve Sorumluluğun Sınırları  151
(1) Sorumluluk İçin Öngörülen Süre ve Hukuki Niteliği  151
(2) Sorumluluğun Sınırları  153
B. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Sigorta Yaptırılması  154
1. Genel Olarak  154
2. Sigorta Türleri  155
a) Genel Olarak  155
b) Zorunlu Sigortalar  156
c) İhtiyari Sigortalar  157
C. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Yer Alan Haksız Şartlar  158
1. Genel Olarak  158
2. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Haksız Şart Uygulamaları  159
D. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Sağlanan Konut Kredisine İlişkin Ayrı Bir Hesap Açılması  160
E. Tüketicilerin Konut Edinmeleri Amacıyla Kurulan Kredi Sözleşmelerinde Cayma Hakkı  161
II. TÜKETİCİLERİN KONUT EDİNMELERİ AMACIYLA KURULAN KREDİ SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ  162
A. Genel Olarak  162
B. Türk Borçlar Kanununun Genel Hükümlerine Göre Sona Erme Sebepleri  163
C. Erken Ödeme ile Sona Erme  165
D. Bozucu Yenilik Doğuran Bir Hakkın Kullanılmasıyla Sona Erme  165
1. Sözleşmenin Feshiyle Sona Erme  165
2. Sözleşmeden Dönme ile Sona Erme  166
3. İptal ile Sona Erme  167
Sonuç  169
Kaynakça  177
Kavramlar Dizini  187
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019