Ekonomi, Finans ve İşletme İçin MATLAB Uygulamaları ve Etki Analizleri
 Teori – Niceliksel Çözümleme – Simülasyon Analizleri Doç. Dr. Türkmen Göksel  - Kitap
Ekonomi, Finans ve İşletme İçin

MATLAB Uygulamaları ve Etki Analizleri

Teori – Niceliksel Çözümleme – Simülasyon Analizleri

2. Baskı, 
Ocak 2018
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
312
Barkod:
9789750246401
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
240,00
İndirimli (%60):
95,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Gördüğü yoğun ilgi sonucu kısa sürede 2. Baskısını yapan kitap; Ekonomi, Finans ve İşletme alanlarında MATLAB programını kullanarak niceliksel analiz yapmak isteyenler için birçok uygulamayı içermektedir.
Bu alanlardaki niceliksel analizler temel seviyeden başlayarak öğrencilerin ve tüm araştırmacıların kolayca anlayacağı şekilde bol çözümlü örneklerle hazırlanmış ve ileri düzey konularda temel noktalar anlatılarak çözümlü örnekler sunulmuştur. Ayrıca, konuların teorik kısmı ile ilgilenenlere de temel seviyede bilgi verilmektedir.
Kitapta, MATLAB programı ile beraber sosyal bilimlerde yaygın olarak etki analizi için kullanılan ve MATLAB ile birlikte çalışan DYNARE programının da açıklaması ve örnek uygulamaları yer almaktadır. Her bölümün sonunda çözümlü araştırma problemleri yer almaktadır.
Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın, konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyenlere de kaynak olacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Vektörler ve Matrisler
.
Verilerin İstatistiksel Analizi, Grafik ve Tablo Oluşturma
.
Döngü ve Algoritma Yazımı
.
Denklem Sistemlerinin Çözümü
.
Türev ve İntegral Uygulamaları
.
Optimizasyon
.
Fark ve Diferansiyel Denklem Çözümleri
.
Simülasyon Analizleri ve Monte Carlo Simülasyonu
.
Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri
.
Dinamik Programlama
.
Optimal Kontrol Yöntemi
.
Dinamik Stokastik Genel Denge Model Çözümleri
.
Yapay Sinir Ağları ile Öngörü
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
İkinci Baskıya Önsöz 
7
Yorumlar 
8
1. MATLAB PROGRAMINA GİRİŞ 
15
1.1. MATLAB Ekran Görünümü 
15
1.2. Tercihler 
19
1.3. Komutlar Nereye Yazılmalıdır? 
20
1.3.1. Komut Penceresini Kullanarak Komut Yazımı 
20
1.3.2. “” Dosyası Kullanarak Komut Yazma 
27
1.4. Bazı Önemli İşaretler 
28
1.5. Sayı Yuvarlama ve Görüntüleme Formatları 
30
1.5.1. Sayı Yuvarlama Komutları 
30
1.5.2. Sayı Görüntüleme Formatları 
30
Alıştırma Problemleri 
32
2. VEKTÖRLER VE MATRİSLER 
33
2.1. Vektörler 
33
2.1.1. Vektör Oluşturma 
33
2.1.2. Vektör İşlemleri 
35
2.1.3. Alternatif Yöntemler ile Vektör Oluşturma 
38
2.1.3.1. Kolon Notasyonu ile Vektör Oluşturulması 
38
2.1.3.2. “linspace” Komutu ile Vektör Oluşturulması 
39
2.1.3.3. Herhangi Bir Vektör Kullanılarak Başka Bir Vektör Oluşturulması 
40
2.2. Matrisler 
41
2.2.1. Matris Oluşturma 
41
2.2.2. Alternatif Matris Oluşturma Yöntemleri 
42
2.2.2.1. Herhangi Bir Matris Kullanarak Bir Başka Matris Oluşturma 
42
2.2.2.2. “Sıfır” ve “Bir” Değerlerinden Matris Oluşturma 
43
2.2.3. Matris İşlemleri ve Önemli Bazı Komutlar 
44
2.2.4. Sıklıkla Kullanılan Matris İşlemleri 
47
2.3. Vektör ve Matrislerde Maksimum ve Minimum Değerlerin Bulunması 
48
2.4. Vektör ve Matris Elemanlarının Toplanması 
49
Alıştırma Problemleri 
50
3. VERİ YÜKLEME, TEMEL İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE OLASILIK
DAĞILIMLARI 
51
3.1. Veri Yükleme 
51
3.1.1. “text” Dosyasından Veri Yükleme 
51
3.1.2. “Excel” Dosyasından Veri Yükleme 
54
3.1.3. “input” Komutu ile Veri Girişi 
55
3.2. Temel İstatistiksel Analiz 
56
3.3. Olasılık Dağılımları 
61
3.3.1. “0” ile “1” Arasında Tekdüze Dağılım 
61
3.3.2. Genel Olarak Tekdüze Dağılım 
62
3.3.3. Normal Dağılım 
62
3.3.4. Belirli Sayılar Arasından Rassal Değişken Atama 
63
Alıştırma Problemleri 
64
4. GRAFİK ÇİZİMİ, TABLO OLUŞTURMA VE EKRANA BİLGİ YAZDIRMA 
65
4.1. Grafik Çizimi 
65
4.1.1. İki Boyutlu Grafikler 
65
4.1.2. Üç Boyutlu Grafikler 
72
4.1.3. Grafik Çiziminde Alternatif Çizgi, İşaret ve Renk Türleri 
76
4.1.4. Grafik Çizdirmenin Alternatif Yolu 
85
4.2. Tablo Oluşturma 
86
4.3. Ekrana Bilgi Yazdırma 
88
4.3.1. “disp” ve “display” Komutları 
88
4.3.2 “fprintf” Komutu 
90
Alıştırma Problemleri 
92
5. MANTIK İŞLEMLERİ, FONKSİYONLARI VE DÖNGÜ YAZIMI 
93
5.1. Mantık İşlemleri ve Fonksiyonları 
93
5.2. Döngü Yazımı 
95
5.2.1. “if” Döngüsü 
96
5.2.2. “else if” Döngüsü 
100
5.2.3. “for” Döngüsü 
103
5.2.4. “while” Döngüsü 
108
5.2.5. “break” Komutu 
110
5.2.6. “switch” ve “otherwise” Komutları 
111
Alıştırma Problemleri 
113
6. DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN DENKLEM SİSTEMLERİNİN
ÇÖZÜMÜ 
115
6.1. Doğrusal Denklem Sistemleri 
115
6.2. Doğrusal Olmayan Denklem Sistemleri 
121
6.2.1. Tek Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Çözümü 
121
6.2.2. Çok Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Sisteminin Çözümü 
123
Alıştırma Problemleri 
125
7. SEMBOLİK İFADELER İLE TÜREV, İNTEGRAL UYGULAMALARI VE GRAFİK
ÇİZDİRME 
127
7.1. Sembolik İfadelerin MATLAB programına Tanıtılması: “syms” Komutu 
127
7.2. Sembolik İfadeler ile Bazı İşlemler 
128
7.2.1. Sembolik İfadelerin Çarpanlara Ayrılması 
128
7.2.2. Sembolik İfadelerin Açılımı 
129
7.2.3. Sembolik İfadeleri Basitleştirme 
129
7.2.4. Sembolik İfadelerde Yerine Yerleştirme 
130
7.3. Sembolik İfadeler ile Türev Alma 
131
7.4. Sembolik İfadeler ile İntegral Alma 
132
7.5. Sembolik İfadelerde Taylor Açılımı 
133
7.6. Sembolik Olarak Tanımlı Fonksiyonların Grafiğini Çizdirme 
134
Alıştırma Problemleri 
135
8. SAYISAL OPTİMİZASYON 
137
8.1. Fonksiyonlarda Minimum/Maksimum Değerlerin Bulunması 
137
8.2. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Programlama 
140
8.3. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Olmayan Durumlar 
145
Alıştırma Problemleri 
151
9. EĞRİ UYDURMA, ARA DEĞER VE DIŞ DEĞER HESAPLARI 
153
9.1. Eğri Uydurma 
153
9.1.1. Doğrusal Eğri Uydurma 
153
9.1.2. Doğrusal Olmayan Eğri Uydurma 
156
9.2. Ara Değer Hesaplama 
159
9.2.1. Doğrusal Durumda Ara Değer Hesabı 
159
9.2.2. Doğrusal Olmayan Durumda Ara Değer Hesabı 
162
9.2.3. Ara Değer Hesaplaması için Alternatif Yol: “Basic Fitting” 
165
9.3. Dış Değer Hesaplama 
166
Alıştırma Problemleri 
167
10. FARK VE DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ 
169
10.1. Kesikli Zaman: Fark Denklemleri 
169
10.2. Diferansiyel Denklemler 
173
Alıştırma Problemleri 
177
11. MODEL SİMÜLASYONLARI VE MONTE CARLO SİMÜLASYONU 
179
11.1. Model Simülasyonları 
179
11.2. Monte Carlo Simülasyonu 
189
Alıştırma Problemleri 
197
12. HESAPLANABİLİR GENEL DENGE MODELLERİ 
199
12.1. Örnek Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli 
199
12.1. Genel Denge Modelinin Hesaplanması 
202
12.2. Etki Analizi: Politika (Vergi) Değişikliği 
206
Alıştırma Problemleri 
207
13. DİNAMİK OPTİMİZASYON: DİNAMİK PROGRAMLAMA 
209
13.1. Dinamik Programlama: Kek Yeme Problemi 
209
13.1.1. Kek Yeme Problemi: Teorik Çözüm 
210
13.1.2. Kek Yeme Problemi için Sayısal Çözümleme: Değer Fonksiyonu İterasyonu 
211
13.1.2.1. Değer Fonksiyonu İterasyonu: Algoritma Adımları 
212
13.1.2. Kek Yeme Problemi: Değer Fonksiyonu İterasyonunun MATLAB Uygulaması 
213
Alıştırma Problemleri 
216
14. DİNAMİK OPTİMİZASYON: OPTİMAL KONTROL 
217
14.1. Optimal Kontrol 
217
14.1.1. Optimal Kontrol: Teorik Yaklaşım 
217
14.1.2. Optimal Kontrol: MATLAB Çözümü 
219
Alıştırma Problemleri 
221
15. DİNAMİK (STOKASTİK) GENEL DENGE MODELİ ÇÖZÜMLEMELERİ
(DYNARE) 
223
15.1. DYNARE Programının Yüklenmesi, Açma, Dosya Oluşturma ve Çalıştırma 
223
15.2. Dinamik (Deterministik) Genel Denge Modeli Çözümlemeleri 
225
15.2.1. Geçici Şoklar 
226
15.2.2. Kalıcı Şoklar 
233
15.3. Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Çözümlemeleri 
237
Alıştırma Problemleri 
240
16. EN KISA YOL PROBLEMİ 
241
Alıştırma Problemleri 
244
17. GRAFİKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI: GRAPHICAL USER INTERFACES) 
245
Alıştırma Problemleri 
253
18. YAPAY SİNİR AĞLARI (ARTIFICIAL NEURAL NETWORK) YÖNTEMİ İLE
ÖNGÖRÜ 
255
Alıştırma Problemleri 
266
18.1. EK: Veriler 
266
19. ALIŞTIRMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ 
267
19.1. Birinci Bölüm Çözümleri 
267
19.2. İkinci Bölüm Çözümleri 
268
19.3. Üçüncü Bölüm Çözümleri 
269
19.4. Dördüncü Bölüm Çözümleri 
270
19.5. Beşinci Bölümün Çözümleri 
272
19.6. Altıncı Bölümün Çözümleri 
274
19.7. Yedinci Bölümün Çözümleri 
278
19.8. Sekizinci Bölümün Çözümleri 
279
19.9. Dokuzuncu Bölümün Çözümleri 
283
19.10. Onuncu Bölümün Çözümleri 
285
19.11. Onbirinci Bölümün Çözümleri 
288
19.12. Onikinci Bölümün Çözümleri 
293
19.13. Onüçüncü Bölümün Çözümleri 
295
19.14. Ondördüncü Bölümün Çözümleri 
298
19.15. Onbeşinci Bölümün Çözümleri 
299
19.16. Onaltıncı Bölümün Çözümleri 
304
19.17. Onyedinci Bölümün Çözümleri 
306
19.18. Onsekizinci Bölümün Çözümleri 
306
Kaynakça 
307
Komut Dizini 
309