Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ekonomi, Finans ve İşletme İçin
MATLAB Uygulamaları ve Etki Analizleri
Teori – Niceliksel Çözümleme – Simülasyon Analizleri
Ocak 2018 / 2. Baskı / 312 Syf.
Fiyatı: 37.00 TL
İndirimli: 33.30 TL (%10)
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Mart 2017 27.00 TL 19.90 TL (%26) Sepete Ekle
   

Gördüğü yoğun ilgi sonucu kısa sürede 2. Baskısını yapan kitap; Ekonomi, Finans ve İşletme alanlarında MATLAB programını kullanarak niceliksel analiz yapmak isteyenler için birçok uygulamayı içermektedir.

Bu alanlardaki niceliksel analizler temel seviyeden başlayarak öğrencilerin ve tüm araştırmacıların kolayca anlayacağı şekilde bol çözümlü örneklerle hazırlanmış ve ileri düzey konularda temel noktalar anlatılarak çözümlü örnekler sunulmuştur. Ayrıca, konuların teorik kısmı ile ilgilenenlere de temel seviyede bilgi verilmektedir.

Kitapta, MATLAB programı ile beraber sosyal bilimlerde yaygın olarak etki analizi için kullanılan ve MATLAB ile birlikte çalışan DYNARE programının da açıklaması ve örnek uygulamaları yer almaktadır. Her bölümün sonunda çözümlü araştırma problemleri yer almaktadır.

Kitap, ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına karşın, konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyenlere de kaynak olacaktır.

Konu Başlıkları
Vektörler ve Matrisler
Verilerin İstatistiksel Analizi, Grafik ve Tablo Oluşturma
Döngü ve Algoritma Yazımı
Denklem Sistemlerinin Çözümü
Türev ve İntegral Uygulamaları
Optimizasyon
Fark ve Diferansiyel Denklem Çözümleri
Simülasyon Analizleri ve Monte Carlo Simülasyonu
Hesaplanabilir Genel Denge Modelleri
Dinamik Programlama
Optimal Kontrol Yöntemi
Dinamik Stokastik Genel Denge Model Çözümleri
Yapay Sinir Ağları ile Öngörü
Barkod: 9789750246401
Yayın Tarihi: Ocak 2018
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 312
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Yorumlar  8
1. MATLAB PROGRAMINA GİRİŞ  15
1.1. MATLAB Ekran Görünümü  15
1.2. Tercihler  19
1.3. Komutlar Nereye Yazılmalıdır?  20
1.3.1. Komut Penceresini Kullanarak Komut Yazımı  20
1.3.2. “” Dosyası Kullanarak Komut Yazma  27
1.4. Bazı Önemli İşaretler  28
1.5. Sayı Yuvarlama ve Görüntüleme Formatları  30
1.5.1. Sayı Yuvarlama Komutları  30
1.5.2. Sayı Görüntüleme Formatları  30
Alıştırma Problemleri  32
2. VEKTÖRLER VE MATRİSLER  33
2.1. Vektörler  33
2.1.1. Vektör Oluşturma  33
2.1.2. Vektör İşlemleri  35
2.1.3. Alternatif Yöntemler ile Vektör Oluşturma  38
2.1.3.1. Kolon Notasyonu ile Vektör Oluşturulması  38
2.1.3.2. “linspace” Komutu ile Vektör Oluşturulması  39
2.1.3.3. Herhangi Bir Vektör Kullanılarak Başka Bir Vektör Oluşturulması  40
2.2. Matrisler  41
2.2.1. Matris Oluşturma  41
2.2.2. Alternatif Matris Oluşturma Yöntemleri  42
2.2.2.1. Herhangi Bir Matris Kullanarak Bir Başka Matris Oluşturma  42
2.2.2.2. “Sıfır” ve “Bir” Değerlerinden Matris Oluşturma  43
2.2.3. Matris İşlemleri ve Önemli Bazı Komutlar  44
2.2.4. Sıklıkla Kullanılan Matris İşlemleri  47
2.3. Vektör ve Matrislerde Maksimum ve Minimum Değerlerin Bulunması  48
2.4. Vektör ve Matris Elemanlarının Toplanması  49
Alıştırma Problemleri  50
3. VERİ YÜKLEME, TEMEL İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE OLASILIK
DAĞILIMLARI  51
3.1. Veri Yükleme  51
3.1.1. “text” Dosyasından Veri Yükleme  51
3.1.2. “Excel” Dosyasından Veri Yükleme  54
3.1.3. “input” Komutu ile Veri Girişi  55
3.2. Temel İstatistiksel Analiz  56
3.3. Olasılık Dağılımları  61
3.3.1. “0” ile “1” Arasında Tekdüze Dağılım  61
3.3.2. Genel Olarak Tekdüze Dağılım  62
3.3.3. Normal Dağılım  62
3.3.4. Belirli Sayılar Arasından Rassal Değişken Atama  63
Alıştırma Problemleri  64
4. GRAFİK ÇİZİMİ, TABLO OLUŞTURMA VE EKRANA BİLGİ YAZDIRMA  65
4.1. Grafik Çizimi  65
4.1.1. İki Boyutlu Grafikler  65
4.1.2. Üç Boyutlu Grafikler  72
4.1.3. Grafik Çiziminde Alternatif Çizgi, İşaret ve Renk Türleri  76
4.1.4. Grafik Çizdirmenin Alternatif Yolu  85
4.2. Tablo Oluşturma  86
4.3. Ekrana Bilgi Yazdırma  88
4.3.1. “disp” ve “display” Komutları  88
4.3.2 “fprintf” Komutu  90
Alıştırma Problemleri  92
5. MANTIK İŞLEMLERİ, FONKSİYONLARI VE DÖNGÜ YAZIMI  93
5.1. Mantık İşlemleri ve Fonksiyonları  93
5.2. Döngü Yazımı  95
5.2.1. “if” Döngüsü  96
5.2.2. “else if” Döngüsü  100
5.2.3. “for” Döngüsü  103
5.2.4. “while” Döngüsü  108
5.2.5. “break” Komutu  110
5.2.6. “switch” ve “otherwise” Komutları  111
Alıştırma Problemleri  113
6. DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN DENKLEM SİSTEMLERİNİN
ÇÖZÜMÜ  115
6.1. Doğrusal Denklem Sistemleri  115
6.2. Doğrusal Olmayan Denklem Sistemleri  121
6.2.1. Tek Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Çözümü  121
6.2.2. Çok Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Sisteminin Çözümü  123
Alıştırma Problemleri  125
7. SEMBOLİK İFADELER İLE TÜREV, İNTEGRAL UYGULAMALARI VE GRAFİK
ÇİZDİRME  127
7.1. Sembolik İfadelerin MATLAB programına Tanıtılması: “syms” Komutu  127
7.2. Sembolik İfadeler ile Bazı İşlemler  128
7.2.1. Sembolik İfadelerin Çarpanlara Ayrılması  128
7.2.2. Sembolik İfadelerin Açılımı  129
7.2.3. Sembolik İfadeleri Basitleştirme  129
7.2.4. Sembolik İfadelerde Yerine Yerleştirme  130
7.3. Sembolik İfadeler ile Türev Alma  131
7.4. Sembolik İfadeler ile İntegral Alma  132
7.5. Sembolik İfadelerde Taylor Açılımı  133
7.6. Sembolik Olarak Tanımlı Fonksiyonların Grafiğini Çizdirme  134
Alıştırma Problemleri  135
8. SAYISAL OPTİMİZASYON  137
8.1. Fonksiyonlarda Minimum/Maksimum Değerlerin Bulunması  137
8.2. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Programlama  140
8.3. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Olmayan Durumlar  145
Alıştırma Problemleri  151
9. EĞRİ UYDURMA, ARA DEĞER VE DIŞ DEĞER HESAPLARI  153
9.1. Eğri Uydurma  153
9.1.1. Doğrusal Eğri Uydurma  153
9.1.2. Doğrusal Olmayan Eğri Uydurma  156
9.2. Ara Değer Hesaplama  159
9.2.1. Doğrusal Durumda Ara Değer Hesabı  159
9.2.2. Doğrusal Olmayan Durumda Ara Değer Hesabı  162
9.2.3. Ara Değer Hesaplaması için Alternatif Yol: “Basic Fitting”  165
9.3. Dış Değer Hesaplama  166
Alıştırma Problemleri  167
10. FARK VE DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ  169
10.1. Kesikli Zaman: Fark Denklemleri  169
10.2. Diferansiyel Denklemler  173
Alıştırma Problemleri  177
11. MODEL SİMÜLASYONLARI VE MONTE CARLO SİMÜLASYONU  179
11.1. Model Simülasyonları  179
11.2. Monte Carlo Simülasyonu  189
Alıştırma Problemleri  197
12. HESAPLANABİLİR GENEL DENGE MODELLERİ  199
12.1. Örnek Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli  199
12.1. Genel Denge Modelinin Hesaplanması  202
12.2. Etki Analizi: Politika (Vergi) Değişikliği  206
Alıştırma Problemleri  207
13. DİNAMİK OPTİMİZASYON: DİNAMİK PROGRAMLAMA  209
13.1. Dinamik Programlama: Kek Yeme Problemi  209
13.1.1. Kek Yeme Problemi: Teorik Çözüm  210
13.1.2. Kek Yeme Problemi için Sayısal Çözümleme: Değer Fonksiyonu İterasyonu  211
13.1.2.1. Değer Fonksiyonu İterasyonu: Algoritma Adımları  212
13.1.2. Kek Yeme Problemi: Değer Fonksiyonu İterasyonunun MATLAB Uygulaması  213
Alıştırma Problemleri  216
14. DİNAMİK OPTİMİZASYON: OPTİMAL KONTROL  217
14.1. Optimal Kontrol  217
14.1.1. Optimal Kontrol: Teorik Yaklaşım  217
14.1.2. Optimal Kontrol: MATLAB Çözümü  219
Alıştırma Problemleri  221
15. DİNAMİK (STOKASTİK) GENEL DENGE MODELİ ÇÖZÜMLEMELERİ
(DYNARE)  223
15.1. DYNARE Programının Yüklenmesi, Açma, Dosya Oluşturma ve Çalıştırma  223
15.2. Dinamik (Deterministik) Genel Denge Modeli Çözümlemeleri  225
15.2.1. Geçici Şoklar  226
15.2.2. Kalıcı Şoklar  233
15.3. Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Çözümlemeleri  237
Alıştırma Problemleri  240
16. EN KISA YOL PROBLEMİ  241
Alıştırma Problemleri  244
17. GRAFİKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI: GRAPHICAL USER INTERFACES)  245
Alıştırma Problemleri  253
18. YAPAY SİNİR AĞLARI (ARTIFICIAL NEURAL NETWORK) YÖNTEMİ İLE
ÖNGÖRÜ  255
Alıştırma Problemleri  266
18.1. EK: Veriler  266
19. ALIŞTIRMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ  267
19.1. Birinci Bölüm Çözümleri  267
19.2. İkinci Bölüm Çözümleri  268
19.3. Üçüncü Bölüm Çözümleri  269
19.4. Dördüncü Bölüm Çözümleri  270
19.5. Beşinci Bölümün Çözümleri  272
19.6. Altıncı Bölümün Çözümleri  274
19.7. Yedinci Bölümün Çözümleri  278
19.8. Sekizinci Bölümün Çözümleri  279
19.9. Dokuzuncu Bölümün Çözümleri  283
19.10. Onuncu Bölümün Çözümleri  285
19.11. Onbirinci Bölümün Çözümleri  288
19.12. Onikinci Bölümün Çözümleri  293
19.13. Onüçüncü Bölümün Çözümleri  295
19.14. Ondördüncü Bölümün Çözümleri  298
19.15. Onbeşinci Bölümün Çözümleri  299
19.16. Onaltıncı Bölümün Çözümleri  304
19.17. Onyedinci Bölümün Çözümleri  306
19.18. Onsekizinci Bölümün Çözümleri  306
Kaynakça  307
Komut Dizini  309
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Yorumlar  8
1. MATLAB PROGRAMINA GİRİŞ  15
1.1. MATLAB Ekran Görünümü  15
1.2. Tercihler  19
1.3. Komutlar Nereye Yazılmalıdır?  20
1.3.1. Komut Penceresini Kullanarak Komut Yazımı  20
1.3.2. “” Dosyası Kullanarak Komut Yazma  27
1.4. Bazı Önemli İşaretler  28
1.5. Sayı Yuvarlama ve Görüntüleme Formatları  30
1.5.1. Sayı Yuvarlama Komutları  30
1.5.2. Sayı Görüntüleme Formatları  30
Alıştırma Problemleri  32
2. VEKTÖRLER VE MATRİSLER  33
2.1. Vektörler  33
2.1.1. Vektör Oluşturma  33
2.1.2. Vektör İşlemleri  35
2.1.3. Alternatif Yöntemler ile Vektör Oluşturma  38
2.1.3.1. Kolon Notasyonu ile Vektör Oluşturulması  38
2.1.3.2. “linspace” Komutu ile Vektör Oluşturulması  39
2.1.3.3. Herhangi Bir Vektör Kullanılarak Başka Bir Vektör Oluşturulması  40
2.2. Matrisler  41
2.2.1. Matris Oluşturma  41
2.2.2. Alternatif Matris Oluşturma Yöntemleri  42
2.2.2.1. Herhangi Bir Matris Kullanarak Bir Başka Matris Oluşturma  42
2.2.2.2. “Sıfır” ve “Bir” Değerlerinden Matris Oluşturma  43
2.2.3. Matris İşlemleri ve Önemli Bazı Komutlar  44
2.2.4. Sıklıkla Kullanılan Matris İşlemleri  47
2.3. Vektör ve Matrislerde Maksimum ve Minimum Değerlerin Bulunması  48
2.4. Vektör ve Matris Elemanlarının Toplanması  49
Alıştırma Problemleri  50
3. VERİ YÜKLEME, TEMEL İSTATİSTİKSEL ANALİZ VE OLASILIK
DAĞILIMLARI  51
3.1. Veri Yükleme  51
3.1.1. “text” Dosyasından Veri Yükleme  51
3.1.2. “Excel” Dosyasından Veri Yükleme  54
3.1.3. “input” Komutu ile Veri Girişi  55
3.2. Temel İstatistiksel Analiz  56
3.3. Olasılık Dağılımları  61
3.3.1. “0” ile “1” Arasında Tekdüze Dağılım  61
3.3.2. Genel Olarak Tekdüze Dağılım  62
3.3.3. Normal Dağılım  62
3.3.4. Belirli Sayılar Arasından Rassal Değişken Atama  63
Alıştırma Problemleri  64
4. GRAFİK ÇİZİMİ, TABLO OLUŞTURMA VE EKRANA BİLGİ YAZDIRMA  65
4.1. Grafik Çizimi  65
4.1.1. İki Boyutlu Grafikler  65
4.1.2. Üç Boyutlu Grafikler  72
4.1.3. Grafik Çiziminde Alternatif Çizgi, İşaret ve Renk Türleri  76
4.1.4. Grafik Çizdirmenin Alternatif Yolu  85
4.2. Tablo Oluşturma  86
4.3. Ekrana Bilgi Yazdırma  88
4.3.1. “disp” ve “display” Komutları  88
4.3.2 “fprintf” Komutu  90
Alıştırma Problemleri  92
5. MANTIK İŞLEMLERİ, FONKSİYONLARI VE DÖNGÜ YAZIMI  93
5.1. Mantık İşlemleri ve Fonksiyonları  93
5.2. Döngü Yazımı  95
5.2.1. “if” Döngüsü  96
5.2.2. “else if” Döngüsü  100
5.2.3. “for” Döngüsü  103
5.2.4. “while” Döngüsü  108
5.2.5. “break” Komutu  110
5.2.6. “switch” ve “otherwise” Komutları  111
Alıştırma Problemleri  113
6. DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN DENKLEM SİSTEMLERİNİN
ÇÖZÜMÜ  115
6.1. Doğrusal Denklem Sistemleri  115
6.2. Doğrusal Olmayan Denklem Sistemleri  121
6.2.1. Tek Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Çözümü  121
6.2.2. Çok Değişkenli Doğrusal Olmayan Denklem Sisteminin Çözümü  123
Alıştırma Problemleri  125
7. SEMBOLİK İFADELER İLE TÜREV, İNTEGRAL UYGULAMALARI VE GRAFİK
ÇİZDİRME  127
7.1. Sembolik İfadelerin MATLAB programına Tanıtılması: “syms” Komutu  127
7.2. Sembolik İfadeler ile Bazı İşlemler  128
7.2.1. Sembolik İfadelerin Çarpanlara Ayrılması  128
7.2.2. Sembolik İfadelerin Açılımı  129
7.2.3. Sembolik İfadeleri Basitleştirme  129
7.2.4. Sembolik İfadelerde Yerine Yerleştirme  130
7.3. Sembolik İfadeler ile Türev Alma  131
7.4. Sembolik İfadeler ile İntegral Alma  132
7.5. Sembolik İfadelerde Taylor Açılımı  133
7.6. Sembolik Olarak Tanımlı Fonksiyonların Grafiğini Çizdirme  134
Alıştırma Problemleri  135
8. SAYISAL OPTİMİZASYON  137
8.1. Fonksiyonlarda Minimum/Maksimum Değerlerin Bulunması  137
8.2. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Programlama  140
8.3. Sayısal Optimizasyon: Doğrusal Olmayan Durumlar  145
Alıştırma Problemleri  151
9. EĞRİ UYDURMA, ARA DEĞER VE DIŞ DEĞER HESAPLARI  153
9.1. Eğri Uydurma  153
9.1.1. Doğrusal Eğri Uydurma  153
9.1.2. Doğrusal Olmayan Eğri Uydurma  156
9.2. Ara Değer Hesaplama  159
9.2.1. Doğrusal Durumda Ara Değer Hesabı  159
9.2.2. Doğrusal Olmayan Durumda Ara Değer Hesabı  162
9.2.3. Ara Değer Hesaplaması için Alternatif Yol: “Basic Fitting”  165
9.3. Dış Değer Hesaplama  166
Alıştırma Problemleri  167
10. FARK VE DİFERANSİYEL DENKLEM ÇÖZÜMLERİ  169
10.1. Kesikli Zaman: Fark Denklemleri  169
10.2. Diferansiyel Denklemler  173
Alıştırma Problemleri  177
11. MODEL SİMÜLASYONLARI VE MONTE CARLO SİMÜLASYONU  179
11.1. Model Simülasyonları  179
11.2. Monte Carlo Simülasyonu  189
Alıştırma Problemleri  197
12. HESAPLANABİLİR GENEL DENGE MODELLERİ  199
12.1. Örnek Bir Hesaplanabilir Genel Denge Modeli  199
12.1. Genel Denge Modelinin Hesaplanması  202
12.2. Etki Analizi: Politika (Vergi) Değişikliği  206
Alıştırma Problemleri  207
13. DİNAMİK OPTİMİZASYON: DİNAMİK PROGRAMLAMA  209
13.1. Dinamik Programlama: Kek Yeme Problemi  209
13.1.1. Kek Yeme Problemi: Teorik Çözüm  210
13.1.2. Kek Yeme Problemi için Sayısal Çözümleme: Değer Fonksiyonu İterasyonu  211
13.1.2.1. Değer Fonksiyonu İterasyonu: Algoritma Adımları  212
13.1.2. Kek Yeme Problemi: Değer Fonksiyonu İterasyonunun MATLAB Uygulaması  213
Alıştırma Problemleri  216
14. DİNAMİK OPTİMİZASYON: OPTİMAL KONTROL  217
14.1. Optimal Kontrol  217
14.1.1. Optimal Kontrol: Teorik Yaklaşım  217
14.1.2. Optimal Kontrol: MATLAB Çözümü  219
Alıştırma Problemleri  221
15. DİNAMİK (STOKASTİK) GENEL DENGE MODELİ ÇÖZÜMLEMELERİ
(DYNARE)  223
15.1. DYNARE Programının Yüklenmesi, Açma, Dosya Oluşturma ve Çalıştırma  223
15.2. Dinamik (Deterministik) Genel Denge Modeli Çözümlemeleri  225
15.2.1. Geçici Şoklar  226
15.2.2. Kalıcı Şoklar  233
15.3. Dinamik Stokastik Genel Denge Modeli Çözümlemeleri  237
Alıştırma Problemleri  240
16. EN KISA YOL PROBLEMİ  241
Alıştırma Problemleri  244
17. GRAFİKSEL KULLANICI ARAYÜZÜ (GUI: GRAPHICAL USER INTERFACES)  245
Alıştırma Problemleri  253
18. YAPAY SİNİR AĞLARI (ARTIFICIAL NEURAL NETWORK) YÖNTEMİ İLE
ÖNGÖRÜ  255
Alıştırma Problemleri  266
18.1. EK: Veriler  266
19. ALIŞTIRMA PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ  267
19.1. Birinci Bölüm Çözümleri  267
19.2. İkinci Bölüm Çözümleri  268
19.3. Üçüncü Bölüm Çözümleri  269
19.4. Dördüncü Bölüm Çözümleri  270
19.5. Beşinci Bölümün Çözümleri  272
19.6. Altıncı Bölümün Çözümleri  274
19.7. Yedinci Bölümün Çözümleri  278
19.8. Sekizinci Bölümün Çözümleri  279
19.9. Dokuzuncu Bölümün Çözümleri  283
19.10. Onuncu Bölümün Çözümleri  285
19.11. Onbirinci Bölümün Çözümleri  288
19.12. Onikinci Bölümün Çözümleri  293
19.13. Onüçüncü Bölümün Çözümleri  295
19.14. Ondördüncü Bölümün Çözümleri  298
19.15. Onbeşinci Bölümün Çözümleri  299
19.16. Onaltıncı Bölümün Çözümleri  304
19.17. Onyedinci Bölümün Çözümleri  306
19.18. Onsekizinci Bölümün Çözümleri  306
Kaynakça  307
Komut Dizini  309
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021