Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sponsorluk Sözleşmesi
– Borçlar Hukuku Monografileri –
Ocak 2021 / 1. Baskı / 160 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Sponsorluk kavramı günümüz ekonomilerinde artan rekabet koşullarıyla birlikte hızlı bir gelişim göstermiştir. Başta reklam ve pazarlama gibi iletişim araçlarının yüksek maliyetlerine karşı bir çözüm olarak ortaya çıkmışsa da kısa sürede ticari hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir.

Günümüzde neredeyse tüm spor, kültür- sanat ve yayıncılık faaliyetlerinde uygulama alanı bulan sponsorluk sözleşmesi, son yıllarda gösterdiği gelişim ve ticari hayattaki uygulanma sıklığına rağmen, Türk Hukukunda herhangi bir yasal düzenlemeyle hüküm altına alınmış değildir. Yasal düzenleme eksiğinin yanı sıra, sponsorluk sözleşmesinin tanımı ve hukuki niteliği noktasında doktrinde de bir görüş birliği bulunmamaktadır.

Çalışmada; isimsiz bir sözleşme olan sponsorluk sözleşmesi, spor veya sanat sponsorluğu gibi özel bir uygulama alanıyla sınırlı olmaksızın, Türk borçlar hukuku açısından genel bir incelemeye tabi tutularak tanımı ve hukuki niteliği açısından ayrıntılı şekilde incelenmiştir.

Bu çalışma, sponsorluk sözleşmesinin gerek teoride gerekse uygulamada doğru şekilde anlaşılmasını sağlayarak, bu konuda karşı karşıya kalınan sorunların çözülmesine katkıda bulunulmayı amaçlamıştır.

Konu Başlıkları
Sponsorluk Kavramı
Sözleşmenin Hukuki Niteliği
Benzer Sözleşmelerle İlişkisi
Sözleşmenin Sınırları
Barkod: 9789750264931
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 160
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
SPONSORLUK KAVRAMI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
§ 1. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMSAL BOYUTU  21
I. SPONSORLUĞUN TANIMI  21
II. SPONSORLUK KAVRAMININ GELİŞİMİ  24
§ 2. SPONSORLUĞUN FONKSİYONLARI VEÖNEMİ  26
I. SPONSORLUĞUN FONKSİYONLARI  26
A. Sponsorluğun Sponsor Açısından Fonksiyonları  26
B. Sponsorluğun Desteklenen Açısından Fonksiyonları  31
II. SPONSORLUĞUN ÖNEMİ VE SOSYAL İŞLEVİ  32
§ 3. SPONSORLUK VE BENZER İLETİŞİM ARAÇLARI  33
I. GENEL OLARAK İLETİŞİM ARAÇLARI  33
II. SPONSORLUĞUN BENZER İLETİŞİM ARAÇLARI İLE İLİŞKİSİ  34
A. Sponsorluk ve Reklam  34
B. Sponsorluk ve Halkla İlişkiler  35
C. Sponsorluk ve Satış Geliştirme (Promosyonlu Satış)  36
D. Sponsorluk ve Ürün Yerleştirme  38
§ 4. SPONSORLUĞUN BAŞLICA TÜRLERİ VE UYGULAMA ALANLARI  39
I. SPOR SPONSORLUĞU  39
II. KÜLTÜR–SANAT SPONSORLUĞU  42
III. SOSYAL FAALİYET SPONSORLUĞU  45
IV. PROGRAM SPONSORLUĞU  46
İKİNCİ BÖLÜM
SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ YAPISI
§ 1. GENEL OLARAK SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ  49
§ 2. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  51
I. SPONSOR  51
II. DESTEKLENEN  53
§ 3. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  54
I. SPONSORLUĞUN BİR KONUYA VE FAALİYETE İLİŞKİN OLMA UNSURU  55
II. SPONSORLUK (DESTEKLEME) UNSURU  56
III. TANITIM UNSURU  56
A. Desteklenenin Sponsora Tanıtım Borcu  57
B. Desteklenen Konu ve Faaliyet Kapsamında Tanıtımın İfası  58
§ 4. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞME TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  59
I. SATIŞ VE MAL DEĞİŞİMİ (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ  59
II. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  61
III. KİRA ve ÜRÜN (HASILAT) KİRASI SÖZLEŞMESİ  62
IV. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ  65
V. HİZMET SÖZLEŞMESİ  66
VI. VEKALET SÖZLEŞMESİ  67
VII. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ  21
VIII. GARANTİ SÖZLEŞMESİ  72
IX. LİSANS SÖZLEŞMESİ  74
§ 5. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  76
I. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞME OLMASI  77
II. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN İVAZLI BİR SÖZLEŞME OLMASI  79
III. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ İÇEREN BİR SÖZLEŞME OLMASI  79
IV. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN İSİMSİZ BİR SÖZLEŞME OLMASI  81
A. Genel Olarak İsimsiz Sözleşme Kavramı  81
B. İsimsiz Sözleşme Türleri  82
1. Karma Sözleşmeler  83
2. Kendine Özgü Sözleşmeler (SuiGeneris)  84
C. İsimsiz Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler  85
D. Sponsorluk Sözleşmesinin Hukuki Nitelendirmesi  88
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜRK HUKUKU’NDA SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ
§1. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU, ŞEKLİ VE SINIRLARI  93
I. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE ŞEKLİ  93
A. Genel Olarak  93
B. Sözleşmenin Şekli  93
II. YASAL DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN SINIRLARI  96
A. TMK. m. 23’ten Kaynaklanan Sınırlamalar  97
B. TBK m.26 ve m.27’den Kaynaklanan Sınırlamalar  100
C. Tütün ve Alkollü İçki Ürünleri Hakkındaki Sınırlamalar  103
D. Radyo ve Televizyon Mevzuatı Kapsamındaki Sınırlamalar  106
E. Tuzak Pazarlama  108
§ 2. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  111
I. SPONSORUN BORÇLARI  112
A. Parasal Edimlerin Sağlanması  112
B. Ayni Edimlerin Sağlanması  113
C. Hizmet Edimlerinin Sağlanması  114
II. DESTEKLENENİN BORÇLARI  115
A. Teşvik Alınan Faaliyeti İcra Borcu  116
B. Sponsorun Tanıtımını Yapma Borcu  117
1. Desteklenenin Şahıs Varlığı ve Fikri Haklarını Sponsorun Kullanımına Bırakması  117
2. Desteklenenin İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerine Fiilen Katılması  118
3. Desteklenenin Reklam Alanlarını ve Tanıtıcı Unsurlarını Sponsorun Kullanımına Bırakması  120
C. Rekabet Etmeme Borcu ve Münhasırlık Kaydı  120
III. TARAFLARIN DİĞER YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  122
A. Sponsorun Yan Yükümlülükleri  123
1. Sır Saklama Borcu  123
2. Haber Verme Yükümlülüğü  124
3. Bilgi Verme Yükümlülüğü  124
4. Sözleşmenin Amacına Uygun Davranma ile Destekleneni Koruma ve Gözetme Yükümlülüğü  124
B. Desteklenenin Yan Yükümlülükleri  125
1. Desteklenenin Özen ve Sadakat Borcu  125
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  125
3. Sözleşmenin Amacına Uygun Davranma Yükümlülüğü  125
4. Sponsorun Talimatlarına Uygun Davranma Yükümlülüğü  126
5. Tuzak Pazarlamaya Karşı Önlem Alma Yükümlülüğü  126
6. Haber Verme Yükümlülüğü  127
7. Sponsorun Verdiği Malzeme ve Teçhizatı Özenle Kullanma Borcu  127
IV. TARAFLARIN BORCA AYKIRILIK HALLERİ  127
A. Sponsorun Borca Aykırılık Hali  128
B. Desteklenenin Borca Aykırılık Hali  131
§ 3. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  134
I. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ  134
A. Sözleşmede Kararlaştırılan Sürenin Dolması  134
B. Taraflardan Kaynaklanan Sebeplerle Sözleşmenin Sona Ermesi  135
C. Sözleşmeninin İmkansızlık Sebebi ile Sona Ermesi  136
II. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ İŞLEMLE SONA ERMESİ  137
A. Tarafların Anlaşması  137
B. Fesih  138
1. Olağan Fesih  138
2. Olağanüstü Fesih  139
C. Dönme ve İptal  140
Sonuç  143
Kaynakça  153
Kavram Dizini  157
 


Gülçin Elçin Grassinger
Ocak 2003
45.00 TL
İndirimli: 34.90 TL (%22)
Sepete Ekle
Canan Ruhi ...
Ocak 2021
320.00 TL
Sepete Ekle
Barış Erkan Çelebi
Ocak 2021
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Teşekkür  7
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM
SPONSORLUK KAVRAMI HAKKINDA
GENEL BİLGİLER
§ 1. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN KAVRAMSAL BOYUTU  21
I. SPONSORLUĞUN TANIMI  21
II. SPONSORLUK KAVRAMININ GELİŞİMİ  24
§ 2. SPONSORLUĞUN FONKSİYONLARI VEÖNEMİ  26
I. SPONSORLUĞUN FONKSİYONLARI  26
A. Sponsorluğun Sponsor Açısından Fonksiyonları  26
B. Sponsorluğun Desteklenen Açısından Fonksiyonları  31
II. SPONSORLUĞUN ÖNEMİ VE SOSYAL İŞLEVİ  32
§ 3. SPONSORLUK VE BENZER İLETİŞİM ARAÇLARI  33
I. GENEL OLARAK İLETİŞİM ARAÇLARI  33
II. SPONSORLUĞUN BENZER İLETİŞİM ARAÇLARI İLE İLİŞKİSİ  34
A. Sponsorluk ve Reklam  34
B. Sponsorluk ve Halkla İlişkiler  35
C. Sponsorluk ve Satış Geliştirme (Promosyonlu Satış)  36
D. Sponsorluk ve Ürün Yerleştirme  38
§ 4. SPONSORLUĞUN BAŞLICA TÜRLERİ VE UYGULAMA ALANLARI  39
I. SPOR SPONSORLUĞU  39
II. KÜLTÜR–SANAT SPONSORLUĞU  42
III. SOSYAL FAALİYET SPONSORLUĞU  45
IV. PROGRAM SPONSORLUĞU  46
İKİNCİ BÖLÜM
SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ YAPISI
§ 1. GENEL OLARAK SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ  49
§ 2. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI  51
I. SPONSOR  51
II. DESTEKLENEN  53
§ 3. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI  54
I. SPONSORLUĞUN BİR KONUYA VE FAALİYETE İLİŞKİN OLMA UNSURU  55
II. SPONSORLUK (DESTEKLEME) UNSURU  56
III. TANITIM UNSURU  56
A. Desteklenenin Sponsora Tanıtım Borcu  57
B. Desteklenen Konu ve Faaliyet Kapsamında Tanıtımın İfası  58
§ 4. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞME TÜRLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI  59
I. SATIŞ VE MAL DEĞİŞİMİ (TRAMPA) SÖZLEŞMESİ  59
II. BAĞIŞLAMA SÖZLEŞMESİ  61
III. KİRA ve ÜRÜN (HASILAT) KİRASI SÖZLEŞMESİ  62
IV. KULLANIM ÖDÜNCÜ SÖZLEŞMESİ  65
V. HİZMET SÖZLEŞMESİ  66
VI. VEKALET SÖZLEŞMESİ  67
VII. ADİ ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ  21
VIII. GARANTİ SÖZLEŞMESİ  72
IX. LİSANS SÖZLEŞMESİ  74
§ 5. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  76
I. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN TAM İKİ TARAFA BORÇ YÜKLEYEN BİR SÖZLEŞME OLMASI  77
II. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN İVAZLI BİR SÖZLEŞME OLMASI  79
III. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİSİ İÇEREN BİR SÖZLEŞME OLMASI  79
IV. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN İSİMSİZ BİR SÖZLEŞME OLMASI  81
A. Genel Olarak İsimsiz Sözleşme Kavramı  81
B. İsimsiz Sözleşme Türleri  82
1. Karma Sözleşmeler  83
2. Kendine Özgü Sözleşmeler (SuiGeneris)  84
C. İsimsiz Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler  85
D. Sponsorluk Sözleşmesinin Hukuki Nitelendirmesi  88
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:
TÜRK HUKUKU’NDA SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ
§1. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU, ŞEKLİ VE SINIRLARI  93
I. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN KURULUŞU VE ŞEKLİ  93
A. Genel Olarak  93
B. Sözleşmenin Şekli  93
II. YASAL DÜZENLEMELER DOĞRULTUSUNDA SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN SINIRLARI  96
A. TMK. m. 23’ten Kaynaklanan Sınırlamalar  97
B. TBK m.26 ve m.27’den Kaynaklanan Sınırlamalar  100
C. Tütün ve Alkollü İçki Ürünleri Hakkındaki Sınırlamalar  103
D. Radyo ve Televizyon Mevzuatı Kapsamındaki Sınırlamalar  106
E. Tuzak Pazarlama  108
§ 2. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI  111
I. SPONSORUN BORÇLARI  112
A. Parasal Edimlerin Sağlanması  112
B. Ayni Edimlerin Sağlanması  113
C. Hizmet Edimlerinin Sağlanması  114
II. DESTEKLENENİN BORÇLARI  115
A. Teşvik Alınan Faaliyeti İcra Borcu  116
B. Sponsorun Tanıtımını Yapma Borcu  117
1. Desteklenenin Şahıs Varlığı ve Fikri Haklarını Sponsorun Kullanımına Bırakması  117
2. Desteklenenin İletişim ve Tanıtım Faaliyetlerine Fiilen Katılması  118
3. Desteklenenin Reklam Alanlarını ve Tanıtıcı Unsurlarını Sponsorun Kullanımına Bırakması  120
C. Rekabet Etmeme Borcu ve Münhasırlık Kaydı  120
III. TARAFLARIN DİĞER YAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  122
A. Sponsorun Yan Yükümlülükleri  123
1. Sır Saklama Borcu  123
2. Haber Verme Yükümlülüğü  124
3. Bilgi Verme Yükümlülüğü  124
4. Sözleşmenin Amacına Uygun Davranma ile Destekleneni Koruma ve Gözetme Yükümlülüğü  124
B. Desteklenenin Yan Yükümlülükleri  125
1. Desteklenenin Özen ve Sadakat Borcu  125
2. Sır Saklama Yükümlülüğü  125
3. Sözleşmenin Amacına Uygun Davranma Yükümlülüğü  125
4. Sponsorun Talimatlarına Uygun Davranma Yükümlülüğü  126
5. Tuzak Pazarlamaya Karşı Önlem Alma Yükümlülüğü  126
6. Haber Verme Yükümlülüğü  127
7. Sponsorun Verdiği Malzeme ve Teçhizatı Özenle Kullanma Borcu  127
IV. TARAFLARIN BORCA AYKIRILIK HALLERİ  127
A. Sponsorun Borca Aykırılık Hali  128
B. Desteklenenin Borca Aykırılık Hali  131
§ 3. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  134
I. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ  134
A. Sözleşmede Kararlaştırılan Sürenin Dolması  134
B. Taraflardan Kaynaklanan Sebeplerle Sözleşmenin Sona Ermesi  135
C. Sözleşmeninin İmkansızlık Sebebi ile Sona Ermesi  136
II. SPONSORLUK SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ İŞLEMLE SONA ERMESİ  137
A. Tarafların Anlaşması  137
B. Fesih  138
1. Olağan Fesih  138
2. Olağanüstü Fesih  139
C. Dönme ve İptal  140
Sonuç  143
Kaynakça  153
Kavram Dizini  157
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021