Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi
Ocak 2021 / 3. Baskı / 256 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 2. Şubat 2016 33.50 TL 17.90 TL (%47) Sepete Ekle
   

Günümüzün rekabet ortamında işletmeler, rakiplerine göre bir adım önde yer almak için kıyasıya mücadele vermektedirler. Bu doğrultuda, ülkemizde özellikle son yıllarda işletmelerin inovasyon geliştirme çabası içerisinde oldukları gözlenmektedir.

İnovasyon, farklı alanlarda farklı şekillerde tanımlanmıştır. İnovasyon; yeni fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin veya hizmetlerin geliştirilmesi, kabulü ve uygulamasıdır. Diğer bir ifadeyle inovasyon; yeni fikirleri değer yaratan çıktılara dönüştürmeyi içeren bir süreçtir.

Kitap, ilk olarak inovasyonun tanımı, belirleyicileri, özellikleri ve etkisi gibi konuları açıklamaktadır. İnovasyon altyapısı (buluş, yaratıcılık, teknoloji, vb.), inovasyonla bağlantılı kavramlar (yenilik, orijinallik, farklılaştırma, vb.) ve inovasyon çeşitleri kitapta incelenen diğer konulardır. Ayrıca kitapta, inovasyon süreci ve yönetimi konuları kapsamlı şekilde incelenmiştir. Bu amaçla inovasyon sürecinde bilgi ve öğrenme süreçleri, inovasyon sürecini güçlendiren yapılar olan pazar yönelimlilik, inovasyon yönelimlilik, girişimcilik yönelimi, teknoloji yönelimlilik, öğrenme yönelimlilik ile pazarlama ve inovasyon ilişkisi konuları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
İnovasyonun Tanımı ve Özellikleri
İnovasyonun Belirleyicileri
İnovasyonun Etkisi
İnovasyon Altyapısı
İnovasyonla Bağlantılı Kavramlar
İnovasyon Çeşitleri
İnovasyon ve Örgütsel İlişki
İnovasyon Süreci ve Yönetimi
İnovasyon Sürecini Güçlendiren Yapılar
Pazarlama ve İnovasyon
Barkod: 9789750265778
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 256
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
İNOVASYON KAVRAMININ TEMEL KURGUSU
1. İNOVASYONUN TANIMI  13
2. İNOVASYONUN BELİRLEYİCİLERİ  21
2.1. İşletme Yaşı  21
2.2. İşletme Büyüklüğü  22
2.3. Bölgesel Ekonomik Performans  26
3. İNOVASYONUN ÖZELLİKLERİ  27
4. İNOVASYONUN ETKİSİ  31
İkinci Bölüm
İNOVASYON ALTYAPISI VE
İNOVASYONLA BAĞLANTILI KAVRAMLAR
1. İNOVASYON ALT YAPISI  37
1.1. Buluş  37
1.2. Yaratıcılık  38
1.3. Teknoloji  43
1.4. Değişim  45
2. İNOVASYONLA BAĞLANTILI KAVRAMLAR  46
2.1. İnovasyon ve Yeni Kavramı  46
2.2. İnovasyon ve Yenilik Kavramı  47
2.3. İnovasyon ve Orijinallik Kavramı  49
2.4. İnovasyon ve Yenilikçilik Kavramı  52
2.5. İnovasyon ve Farklılaştırma Kavramı  54
Üçüncü Bölüm
İNOVASYON ÇEŞİTLERİ
1. ÜRÜN VE SÜREÇ İNOVASYONLARI  59
1.1. Ürün İnovasyonu  62
1.2. Süreç İnovasyonu  65
2. ARTIMSAL VE RADİKAL İNOVASYONLAR  68
2.1. Artımsal İnovasyonlar  70
2.2. Radikal İnovasyonlar  72
2.2.1. Radikal İnovasyonları Sunan ve Kazanan İşletmeler  82
2.2.2. Radikal İnovasyonlara Rakiplerin Tepkileri  84
3. DİĞER İNOVASYON ÇEŞİTLERİ  85
3.1. Hizmet İnovasyonu  85
3.2. Teknolojik İnovasyon  90
3.3. Organizasyonel İnovasyon  92
3.4. Pazarlama İnovasyonu  93
3.5. Yönetim İnovasyonu  96
3.6. Müşteri İnovasyonları  96
Dördüncü Bölüm
İNOVASYON VE ÖRGÜTSEL İLİŞKİ
1. ÖRGÜTSEL GİRDİLER  99
2. BÖLÜMLER ARASI KOORDİNASYON VE BÜTÜNLEŞME  105
2.1. Pazarlama ve Üretim Bütünleşmesi  107
2.2. Ar–Ge ve Pazarlama Bütünleşmesi  111
Beşinci Bölüm
SÜREÇ VE YÖNETİM
1. İNOVASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ  121
2. İNOVASYON SÜRECİNDE BİLGİ VE ÖĞRENME SÜREÇLERİ  131
2.1. Bilgi ve Bilgi Yönetimi  131
2.1.1. Bilgi Yönetimi Stratejileri  135
2.1.2. Bilgi Yönetimi Süreci  137
2.2. Örgütsel Öğrenme  141
Altıncı Bölüm
İNOVASYON SÜRECİNİ GÜÇLENDİREN YAPILAR
1. PAZAR YÖNELİMLİLİK  148
1.1. Pazar Yönelimlilik: Literatür Taraması  150
1.2. Tepkisel ve Proaktif Pazar Yönelimlilik  155
1.3. Pazar Yönelimlilik ve Yeni Ürün Başarısı  159
1.4. Pazar Yönelimlilik ve İnovasyon İlişkisi  161
2. İNOVASYON YÖNELİMLİLİK  167
2.1. İnovasyon Yönelimliliğin Unsurları  169
2.2. İnovasyon Yönelimlilik İçin Gerekli Yetenekler  171
2.2.1. İşletmeye Özgü Yetenekleri Geliştirme: Temel Yetenekler  173
2.2.2. Organizasyonel Yetenekler  177
2.2.2.1. Kaynak Tahsisi  178
2.2.2.2. Teknolojik Yetenekler  180
2.2.2.3. Çalışan Yeteneği  180
2.2.2.4. Öğrenme Yeteneği  182
2.2.2.5. Pazar Yeteneği  182
2.2.2.6. İşlemler Yeteneği  183
2.2.3. Pazarlama Yeteneği  184
2.2.4. İnovasyon Yeteneği  186
3. GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ  194
4. TEKNOLOJİ YÖNELİMLİLİK  198
5. ÖĞRENME YÖNELİMLİLİK  199
Yedinci Bölüm
PAZARLAMA VE İNOVASYON
1. PAZARLAMA VE İNOVASYON İLİŞKİSİ  201
1.1. Drucker’ın Yönetim Sistemi  202
1.2. İnovasyonu Kolaylaştıran Pazarlama Uygulamaları  208
2. İNOVASYONLARIN YAYILIMI  213
Yararlanılan Kaynaklar  221
Kavramlar Dizini  255
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Birinci Bölüm
İNOVASYON KAVRAMININ TEMEL KURGUSU
1. İNOVASYONUN TANIMI  13
2. İNOVASYONUN BELİRLEYİCİLERİ  21
2.1. İşletme Yaşı  21
2.2. İşletme Büyüklüğü  22
2.3. Bölgesel Ekonomik Performans  26
3. İNOVASYONUN ÖZELLİKLERİ  27
4. İNOVASYONUN ETKİSİ  31
İkinci Bölüm
İNOVASYON ALTYAPISI VE
İNOVASYONLA BAĞLANTILI KAVRAMLAR
1. İNOVASYON ALT YAPISI  37
1.1. Buluş  37
1.2. Yaratıcılık  38
1.3. Teknoloji  43
1.4. Değişim  45
2. İNOVASYONLA BAĞLANTILI KAVRAMLAR  46
2.1. İnovasyon ve Yeni Kavramı  46
2.2. İnovasyon ve Yenilik Kavramı  47
2.3. İnovasyon ve Orijinallik Kavramı  49
2.4. İnovasyon ve Yenilikçilik Kavramı  52
2.5. İnovasyon ve Farklılaştırma Kavramı  54
Üçüncü Bölüm
İNOVASYON ÇEŞİTLERİ
1. ÜRÜN VE SÜREÇ İNOVASYONLARI  59
1.1. Ürün İnovasyonu  62
1.2. Süreç İnovasyonu  65
2. ARTIMSAL VE RADİKAL İNOVASYONLAR  68
2.1. Artımsal İnovasyonlar  70
2.2. Radikal İnovasyonlar  72
2.2.1. Radikal İnovasyonları Sunan ve Kazanan İşletmeler  82
2.2.2. Radikal İnovasyonlara Rakiplerin Tepkileri  84
3. DİĞER İNOVASYON ÇEŞİTLERİ  85
3.1. Hizmet İnovasyonu  85
3.2. Teknolojik İnovasyon  90
3.3. Organizasyonel İnovasyon  92
3.4. Pazarlama İnovasyonu  93
3.5. Yönetim İnovasyonu  96
3.6. Müşteri İnovasyonları  96
Dördüncü Bölüm
İNOVASYON VE ÖRGÜTSEL İLİŞKİ
1. ÖRGÜTSEL GİRDİLER  99
2. BÖLÜMLER ARASI KOORDİNASYON VE BÜTÜNLEŞME  105
2.1. Pazarlama ve Üretim Bütünleşmesi  107
2.2. Ar–Ge ve Pazarlama Bütünleşmesi  111
Beşinci Bölüm
SÜREÇ VE YÖNETİM
1. İNOVASYON SÜRECİ VE YÖNETİMİ  121
2. İNOVASYON SÜRECİNDE BİLGİ VE ÖĞRENME SÜREÇLERİ  131
2.1. Bilgi ve Bilgi Yönetimi  131
2.1.1. Bilgi Yönetimi Stratejileri  135
2.1.2. Bilgi Yönetimi Süreci  137
2.2. Örgütsel Öğrenme  141
Altıncı Bölüm
İNOVASYON SÜRECİNİ GÜÇLENDİREN YAPILAR
1. PAZAR YÖNELİMLİLİK  148
1.1. Pazar Yönelimlilik: Literatür Taraması  150
1.2. Tepkisel ve Proaktif Pazar Yönelimlilik  155
1.3. Pazar Yönelimlilik ve Yeni Ürün Başarısı  159
1.4. Pazar Yönelimlilik ve İnovasyon İlişkisi  161
2. İNOVASYON YÖNELİMLİLİK  167
2.1. İnovasyon Yönelimliliğin Unsurları  169
2.2. İnovasyon Yönelimlilik İçin Gerekli Yetenekler  171
2.2.1. İşletmeye Özgü Yetenekleri Geliştirme: Temel Yetenekler  173
2.2.2. Organizasyonel Yetenekler  177
2.2.2.1. Kaynak Tahsisi  178
2.2.2.2. Teknolojik Yetenekler  180
2.2.2.3. Çalışan Yeteneği  180
2.2.2.4. Öğrenme Yeteneği  182
2.2.2.5. Pazar Yeteneği  182
2.2.2.6. İşlemler Yeteneği  183
2.2.3. Pazarlama Yeteneği  184
2.2.4. İnovasyon Yeteneği  186
3. GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ  194
4. TEKNOLOJİ YÖNELİMLİLİK  198
5. ÖĞRENME YÖNELİMLİLİK  199
Yedinci Bölüm
PAZARLAMA VE İNOVASYON
1. PAZARLAMA VE İNOVASYON İLİŞKİSİ  201
1.1. Drucker’ın Yönetim Sistemi  202
1.2. İnovasyonu Kolaylaştıran Pazarlama Uygulamaları  208
2. İNOVASYONLARIN YAYILIMI  213
Yararlanılan Kaynaklar  221
Kavramlar Dizini  255
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021