Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Tıbbi Müdahaleden Doğan Akdi Sorumluluğu
Mart 2019 / 1. Baskı / 200 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türkiye'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı, geçmişte daha çok tercih edilirken, günümüzde ise, doktorların karşılaştığı hukuki problemlerin artması ve yapılan her girişimin daha riskli bir hal alması nedeniyle, tercih sıralamalarında düşüşler yaşanmaktadır. Dünyada ve Türkiye'de en çok dava açılan tıp ana dalı, kadın hastalıkları ve doğumdur. Bu noktada, kadın hastalıkları ve doğum doktorunun uygulamalarındaki, hukuki sorumluluklarının bilinmesi önem taşımaktadır.

Eserde, doktorluk kavramı, doktor olmanın şartları, doktorun diğer sağlık personeli içerisindeki yeri, kadın hastalıkları ve doğum doktoru olmanın şartları ve yabancı ülkelerdeki şartlar, kadın hastalıkları ve doğum doktorunun gerçekleştireceği müdahaleler, kadın hastalıkları ve doğum doktorunun teşhis ve tedavi, aydınlatma, rıza alma, sır saklama, kayıt tutma, sadakat ve özen gösterme yükümlülükleri üzerinde durulmuştur.

Doktrinde ve Yargıtay tarafından kabul edilen doktor ile hasta arasındaki ilişkinin vekalet ilişkisinden kaynaklandığı, doktorun akitten doğan sorumluluğu ve unsurları, hastanın rızasının olmadığı durumlarda vekaletsiz iş görmeden doğan sorumluluğu ve sorumluluğun sonuçları konu edilmiştir. Kadın hastalıkları ve doğum doktorunun sorumluluğu ile ilgili uyuşmazlıklarda Yabancı ve Türk yargı kararları incelenmiştir. Ayrıca, doktorun akitten doğan borcunu gereği gibi ifa etmediği ve ailenin, aile planlaması hakkının ihlal edildiği durumlarda, istenmeden dünyaya gelen sağlıklı veya özürlü çocuğun bakım ve eğitim masraflarının doktordan talep edilip edilmeyeceği hususları, yabancı mahkeme kararlarıyla birlikte değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Doktor ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktoru Kavramları, Şartları, Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Gerçekleştirdiği Müdahaleler
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Yükümlülükleri
Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Sorumluluğu, Sorumluluğun Sonuçları, Sınırlandırılması ve Sona Ermesi
Barkod: 9789750253911
Yayın Tarihi: Mart 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 200
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  5
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
DOKTOR VE KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM DOKTORU KAVRAMLARI, ŞARTLARI,
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOKTORUNUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MÜDAHALELER
1.1. DOKTORUN TANIMI  21
1.2. DOKTOR OLMANIN ŞARTLARI  22
1.2.1. Türk Vatandaşı Olma  22
1.2.2. Tıp Fakültesi Diplomasına Sahip Olmak  23
1.2.3. Tabip Odasına Kayıtlı Olmak  26
1.2.4. Doktorluk Mesleğinin İcrasına Engel Hali Bulunmaması  26
1.2.4.1. Geçici Engel Halinin Bulunmaması  26
1.2.4.2. Sürekli Engel Halinin Bulunmaması  27
1.3. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDEKİ YERİ  28
1.4. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOKTORU OLMANIN ŞARTLARI  29
1.4.1. Genel Olarak  29
1.4.2. Türkiye’deki Şartlar  30
1.4.3. Diğer Ülkelerdeki Şartlar  32
1.4.3.1. Almanya  32
1.4.3.2. İsviçre  33
1.4.3.3. Amerika Birleşik Devletleri  34
1.4.3.4. İngiltere  35
1.5. KADIN DOĞUM DOKTORUNUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TIBBİ MÜDAHALELER  36
1.5.1. Genel Olarak  36
1.5.2. Kürtaj  37
1.5.3. Gebelik Önleyici Yöntemler  38
1.5.3.1. Rahim İçi Araç (RİA)  38
1.5.3.2. Sterilizasyon  39
1.5.4. Gebelik Takibi  40
1.5.5. Normal Doğum  40
1.5.6. Sezaryen (Ameliyat ile Doğum)  41
1.5.7. Yardımcı Üreme Teknikleri ve Kısırlık (İnfertilite) Tedavileri  41
1.5.8. Dış Gebelik Ameliyatı  42
1.5.9. Tanısal veya Girişimsel amaçlı Laparoskopi  43
1.5.10. Tanısal veya Girişimsel Amaçlı Histeroskopi  43
1.5.11. Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Girişimler  44
1.5.12. Rahim Alınma Ameliyatı (Histerektomi)  45
1.5.13. Rahimden Myom Alınması  45
1.5.14. Ürojinekolojik Cerrahi Girişimler  46
İkinci Bölüm
KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM DOKTORUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. GENEL OLARAK  47
2.2. TEŞHİS VE TEDAVİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  47
2.2.1. Genel Olarak  47
2.2.2. Kadın Doğum Doktorunun Teşhis ve Tedavi Yükümlülüğü  48
2.3. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  52
2.3.1. Genel Olarak  52
2.3.2. Aydınlatmanın Konusu, Kapsamı ve İçeriği  53
2.3.2.1. Genel Olarak  53
2.3.2.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Aydınlatma Yükümlülüğünün Konusu, Kapsamı ve İçeriği  54
2.3.2.2.1. Rutin Kontrol  54
2.3.2.2.2. Gebelik Öncesi  56
2.3.2.2.2.1. Genel Olarak  56
2.3.2.2.2.2. Anne Olmak İsteyen Kadın  56
2.3.2.2.2.3. Kısırlık (İnfertilite)  57
2.3.2.2.2.4. Gebeliği Önleyici Yöntemler  59
2.3.2.2.2.4.1. Rahim İçi Araç (RİA)  59
2.3.2.2.2.4.2. Sterilizasyon  59
2.3.2.2.3. Gebelik Dönemi  62
2.3.2.2.3.1. Genel Olarak  62
2.3.2.2.3.2. Gebelik Takibi  62
2.3.2.2.3.3. Doğum Öncesi Tanı  63
2.3.2.2.3.4. Riskli Gebelik  65
2.3.2.2.3.5. Kürtaj  66
2.3.2.2.3.6. Dış Gebelik  67
2.3.2.2.3.7. Düşük  68
2.3.2.2.4. Doğum ve Sonrası  69
2.3.2.2.4.1. Genel Olarak  69
2.3.2.2.4.2. Normal Doğum  69
2.3.2.2.4.3. Sezaryen  70
2.3.2.2.5. Jinekolojik Onkolojik ve Ürojinekolojik Cerrahi Girişimler  71
2.3.3. Aydınlatılacak Kişi  75
2.3.4. Aydınlatma Yükümlüsü  75
2.3.5. Aydınlatmanın Şekli  77
2.3.6. Aydınlatmanın Zamanı  78
2.4. RIZA ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  79
2.4.1. Genel Olarak  79
2.4.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Rıza Alma Yükümlülüğü  80
2.4.2.1. Genel Olarak  80
2.4.2.2. Rıza Ehliyeti  81
2.4.2.3. Rızanın Özellik Gösterdiği Haller  81
2.4.2.3.1. Kürtaj  81
2.4.2.3.1.1. İsteğe Bağlı Kürtaj  81
2.4.2.3.1.2. Zorunlu Kürtaj  84
2.4.2.3.1.3. Acil Durumlarda Kürtaj  84
2.4.2.3.2. Sterilizasyon  84
2.4.2.3.3. Kısırlık  85
2.4.2.4. Rızanın Şekli  85
2.4.2.5. Rızanın Açıklanmaması ve Rızanın Geri Alınması  86
2.4.2.6. Acil ve Tıbbi Zorunluluk Durumlarında Rıza  88
2.4.2.6.1. Genel Olarak  88
2.4.2.6.2. Acil Durumlar  88
2.4.2.6.3. Ameliyatın Genişletilmesi  90
2.5. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  92
2.5.1. Genel Olarak  92
2.5.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Sır Saklama Yükümlülüğü  92
2.6. KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  96
2.6.1. Genel Olarak  96
2.6.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Kayıt Tutma Yükümlülüğü  96
2.7. SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  99
2.7.1. Genel Olarak  99
2.7.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  100
Üçüncü Bölüm
KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM DOKTORUNUN SORUMLULUĞU,
SORUMLULUĞUN SONUÇLARI,
SINIRLANDIRILMASI VE SONA ERMESİ
3.1. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOKTORUNUN SORUMLULUĞU  109
3.1.1. Genel Olarak  109
3.1.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Akitten Doğan Sorumluluğu  113
3.1.2.1. Akdin İhlali  114
3.1.2.2. Kusur  115
3.1.2.2.1. Kusur Çeşitleri  115
3.1.2.2.1.1. Kast  115
3.1.2.2.1.2. İhmal  116
3.1.2.2.2. Tıbbi Hata/Kusur  117
3.1.2.3. Zarar  124
3.1.2.4. İlliyet Bağı  126
3.1.2.5. Doktorun İspat Sorunu  129
3.1.3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluğu  130
3.2. SORUMLULUĞUN SONUÇLARI  133
3.2.1. Maddi Tazminat  133
3.2.1.1. Genel Olarak  133
3.2.1.2. Bedensel Zarar Nedeniyle Tazminat  133
3.2.1.3. Ölümden Doğan Zarar Nedeniyle Tazminat  134
3.2.1.4. Diğer Zararlardan Doğan Tazminat  135
3.2.1.4.1. Genel Olarak  135
3.2.1.4.2. İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk  136
3.2.1.4.3. İstenmeden Dünyaya Gelen Sağlıklı Çocuk  137
3.2.2. Manevi Tazminat  139
3.2.3. Tazminattan İndirim  141
3.2.4. Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası  142
3.3. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE SONA ERMESİ  145
3.3.1. Sorumsuzluk Anlaşması  145
3.3.1.1. Genel Olarak  145
3.3.1.2. Doktorun Kendisinin ve Yardımcı Şahsın Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması  146
3.3.2. Sorumluluğun Sona Ermesi  147
3.3.2.1. İfa  147
3.3.2.2. Hastanın veya Doktorun Ölümü, Ehliyet Kaybı, Yetenek Kaybı, Azil ve İstifa  149
3.3.2.3. Zamanaşımı  151
Sonuç  155
EKLER
EK 1 – T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu 14.11.2012 Tarihli 44 Numaralı Toplantı 321 Numaralı Karar Tutanağı  163
EK 2 – Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzüğün Ekinde Yer Alan İki Numaralı Liste  164
EK 3 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Gebeliği Önleyici Rahim İçi Araç (RİA) Uygulaması İçin Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  167
EK 4 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Tüpligasyon (Tüplerin Bağlanması) İşlemi İçin Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  169
EK 5 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Histerosalpingografi (HSG) Öncesi Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  172
EK 6 – 29135 Sayılı Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8 Numaralı Ekinde Yer Alan Bilgilendirilmiş Muvafakat Formu  174
EK 7 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Perinatoloji Ünitesi Tanısal Erken Gebelik Girişimleri Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  175
EK 8 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tanısal Rahim İçi Girişim (Kürtaj) Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  178
EK 9 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Normal (Vaginal) Doğum Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  181
Kaynakça  183
Kavramlar Dizini  197
Özgeçmiş  199
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  5
Önsöz  7
Kısaltmalar Listesi  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
DOKTOR VE KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM DOKTORU KAVRAMLARI, ŞARTLARI,
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOKTORUNUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MÜDAHALELER
1.1. DOKTORUN TANIMI  21
1.2. DOKTOR OLMANIN ŞARTLARI  22
1.2.1. Türk Vatandaşı Olma  22
1.2.2. Tıp Fakültesi Diplomasına Sahip Olmak  23
1.2.3. Tabip Odasına Kayıtlı Olmak  26
1.2.4. Doktorluk Mesleğinin İcrasına Engel Hali Bulunmaması  26
1.2.4.1. Geçici Engel Halinin Bulunmaması  26
1.2.4.2. Sürekli Engel Halinin Bulunmaması  27
1.3. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ İÇİNDEKİ YERİ  28
1.4. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOKTORU OLMANIN ŞARTLARI  29
1.4.1. Genel Olarak  29
1.4.2. Türkiye’deki Şartlar  30
1.4.3. Diğer Ülkelerdeki Şartlar  32
1.4.3.1. Almanya  32
1.4.3.2. İsviçre  33
1.4.3.3. Amerika Birleşik Devletleri  34
1.4.3.4. İngiltere  35
1.5. KADIN DOĞUM DOKTORUNUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ TIBBİ MÜDAHALELER  36
1.5.1. Genel Olarak  36
1.5.2. Kürtaj  37
1.5.3. Gebelik Önleyici Yöntemler  38
1.5.3.1. Rahim İçi Araç (RİA)  38
1.5.3.2. Sterilizasyon  39
1.5.4. Gebelik Takibi  40
1.5.5. Normal Doğum  40
1.5.6. Sezaryen (Ameliyat ile Doğum)  41
1.5.7. Yardımcı Üreme Teknikleri ve Kısırlık (İnfertilite) Tedavileri  41
1.5.8. Dış Gebelik Ameliyatı  42
1.5.9. Tanısal veya Girişimsel amaçlı Laparoskopi  43
1.5.10. Tanısal veya Girişimsel Amaçlı Histeroskopi  43
1.5.11. Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Girişimler  44
1.5.12. Rahim Alınma Ameliyatı (Histerektomi)  45
1.5.13. Rahimden Myom Alınması  45
1.5.14. Ürojinekolojik Cerrahi Girişimler  46
İkinci Bölüm
KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM DOKTORUNUN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. GENEL OLARAK  47
2.2. TEŞHİS VE TEDAVİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ  47
2.2.1. Genel Olarak  47
2.2.2. Kadın Doğum Doktorunun Teşhis ve Tedavi Yükümlülüğü  48
2.3. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  52
2.3.1. Genel Olarak  52
2.3.2. Aydınlatmanın Konusu, Kapsamı ve İçeriği  53
2.3.2.1. Genel Olarak  53
2.3.2.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Aydınlatma Yükümlülüğünün Konusu, Kapsamı ve İçeriği  54
2.3.2.2.1. Rutin Kontrol  54
2.3.2.2.2. Gebelik Öncesi  56
2.3.2.2.2.1. Genel Olarak  56
2.3.2.2.2.2. Anne Olmak İsteyen Kadın  56
2.3.2.2.2.3. Kısırlık (İnfertilite)  57
2.3.2.2.2.4. Gebeliği Önleyici Yöntemler  59
2.3.2.2.2.4.1. Rahim İçi Araç (RİA)  59
2.3.2.2.2.4.2. Sterilizasyon  59
2.3.2.2.3. Gebelik Dönemi  62
2.3.2.2.3.1. Genel Olarak  62
2.3.2.2.3.2. Gebelik Takibi  62
2.3.2.2.3.3. Doğum Öncesi Tanı  63
2.3.2.2.3.4. Riskli Gebelik  65
2.3.2.2.3.5. Kürtaj  66
2.3.2.2.3.6. Dış Gebelik  67
2.3.2.2.3.7. Düşük  68
2.3.2.2.4. Doğum ve Sonrası  69
2.3.2.2.4.1. Genel Olarak  69
2.3.2.2.4.2. Normal Doğum  69
2.3.2.2.4.3. Sezaryen  70
2.3.2.2.5. Jinekolojik Onkolojik ve Ürojinekolojik Cerrahi Girişimler  71
2.3.3. Aydınlatılacak Kişi  75
2.3.4. Aydınlatma Yükümlüsü  75
2.3.5. Aydınlatmanın Şekli  77
2.3.6. Aydınlatmanın Zamanı  78
2.4. RIZA ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  79
2.4.1. Genel Olarak  79
2.4.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Rıza Alma Yükümlülüğü  80
2.4.2.1. Genel Olarak  80
2.4.2.2. Rıza Ehliyeti  81
2.4.2.3. Rızanın Özellik Gösterdiği Haller  81
2.4.2.3.1. Kürtaj  81
2.4.2.3.1.1. İsteğe Bağlı Kürtaj  81
2.4.2.3.1.2. Zorunlu Kürtaj  84
2.4.2.3.1.3. Acil Durumlarda Kürtaj  84
2.4.2.3.2. Sterilizasyon  84
2.4.2.3.3. Kısırlık  85
2.4.2.4. Rızanın Şekli  85
2.4.2.5. Rızanın Açıklanmaması ve Rızanın Geri Alınması  86
2.4.2.6. Acil ve Tıbbi Zorunluluk Durumlarında Rıza  88
2.4.2.6.1. Genel Olarak  88
2.4.2.6.2. Acil Durumlar  88
2.4.2.6.3. Ameliyatın Genişletilmesi  90
2.5. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  92
2.5.1. Genel Olarak  92
2.5.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Sır Saklama Yükümlülüğü  92
2.6. KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  96
2.6.1. Genel Olarak  96
2.6.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Kayıt Tutma Yükümlülüğü  96
2.7. SADAKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ  99
2.7.1. Genel Olarak  99
2.7.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Sadakat ve Özen Yükümlülüğü  100
Üçüncü Bölüm
KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM DOKTORUNUN SORUMLULUĞU,
SORUMLULUĞUN SONUÇLARI,
SINIRLANDIRILMASI VE SONA ERMESİ
3.1. KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM DOKTORUNUN SORUMLULUĞU  109
3.1.1. Genel Olarak  109
3.1.2. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Akitten Doğan Sorumluluğu  113
3.1.2.1. Akdin İhlali  114
3.1.2.2. Kusur  115
3.1.2.2.1. Kusur Çeşitleri  115
3.1.2.2.1.1. Kast  115
3.1.2.2.1.2. İhmal  116
3.1.2.2.2. Tıbbi Hata/Kusur  117
3.1.2.3. Zarar  124
3.1.2.4. İlliyet Bağı  126
3.1.2.5. Doktorun İspat Sorunu  129
3.1.3. Kadın Hastalıkları ve Doğum Doktorunun Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluğu  130
3.2. SORUMLULUĞUN SONUÇLARI  133
3.2.1. Maddi Tazminat  133
3.2.1.1. Genel Olarak  133
3.2.1.2. Bedensel Zarar Nedeniyle Tazminat  133
3.2.1.3. Ölümden Doğan Zarar Nedeniyle Tazminat  134
3.2.1.4. Diğer Zararlardan Doğan Tazminat  135
3.2.1.4.1. Genel Olarak  135
3.2.1.4.2. İstenmeden Dünyaya Gelen Özürlü Çocuk  136
3.2.1.4.3. İstenmeden Dünyaya Gelen Sağlıklı Çocuk  137
3.2.2. Manevi Tazminat  139
3.2.3. Tazminattan İndirim  141
3.2.4. Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası  142
3.3. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI VE SONA ERMESİ  145
3.3.1. Sorumsuzluk Anlaşması  145
3.3.1.1. Genel Olarak  145
3.3.1.2. Doktorun Kendisinin ve Yardımcı Şahsın Kusuruna İlişkin Sorumsuzluk Anlaşması  146
3.3.2. Sorumluluğun Sona Ermesi  147
3.3.2.1. İfa  147
3.3.2.2. Hastanın veya Doktorun Ölümü, Ehliyet Kaybı, Yetenek Kaybı, Azil ve İstifa  149
3.3.2.3. Zamanaşımı  151
Sonuç  155
EKLER
EK 1 – T.C. Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu 14.11.2012 Tarihli 44 Numaralı Toplantı 321 Numaralı Karar Tutanağı  163
EK 2 – Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzüğün Ekinde Yer Alan İki Numaralı Liste  164
EK 3 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Gebeliği Önleyici Rahim İçi Araç (RİA) Uygulaması İçin Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  167
EK 4 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Tüpligasyon (Tüplerin Bağlanması) İşlemi İçin Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  169
EK 5 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Histerosalpingografi (HSG) Öncesi Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  172
EK 6 – 29135 Sayılı Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 8 Numaralı Ekinde Yer Alan Bilgilendirilmiş Muvafakat Formu  174
EK 7 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Perinatoloji Ünitesi Tanısal Erken Gebelik Girişimleri Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  175
EK 8 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Tanısal Rahim İçi Girişim (Kürtaj) Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  178
EK 9 – T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği Normal (Vaginal) Doğum Bilgilendirilmiş Rıza Belgesi  181
Kaynakça  183
Kavramlar Dizini  197
Özgeçmiş  199
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020