Ön Ödemeli Konut (Maketten, Projeden, Sat–Yap, Örnek Daire) Satış Sözleşmesi – Tüketici Hukuku Monografileri – Ufuk Dikbaş  - Kitap

Ön Ödemeli Konut (Maketten, Projeden, Sat–Yap, Örnek Daire) Satış Sözleşmesi

– Tüketici Hukuku Monografileri –

1. Baskı, 
Eylül 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
143
Barkod:
9789750260964
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
270,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi" konusunda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nunda bir hüküm bulunmamaktadır. Tüketici sözleşmelerinde yer alan "Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesi" hukuk sistemimize ilk kez 28.11.2013 tarihinde yayımlanan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile girmiştir. Bununla birlikte, söz konusu yasanın esaslarını düzenlemek üzere "Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girmiştir.
Bu eserin konusu tüketici işlemi olan 6502 sayılı TKHK kapsamındaki ön ödemeli konut satışları olduğu için öncelikle 4077 sayılı TKHK ve 6502 sayılı TKHK kapsamında değerlendirmeler yapılmış, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 2644 sayılı Tapu Kanunu ile 1512 sayılı Noterlik Kanunu'na müracaat edilmiştir. Bunun haricinde özel hükümlerde bulunmayan normlar için genel hükümler kapsamında 6098 sayılı TBK ve 4721 sayılı TMK'da bulunan hükümlerden yeri geldiğinde yararlanılmıştır. Yüksek mahkeme içtihatlarına da atıflarda bulunularak uygulamaya ışık tutulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Tanımı, Konusu, Şekli, unsurları, Tarafları ve Hukuki Niteliği
.
Benzer Sözleşmelerden Farkı
.
Satıcının Sorumlulukları
.
Tüketicinin Hakları ve Borçları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Teşekkür 
9
Kısaltmalar 
15
GİRİŞ 
16
BÖLÜM I
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI,
KONUSU, ŞEKLİ, UNSURLARI, TARAFLARI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
1.1. ÖN ÖDEMELİ KONUT ŞATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
17
1.1.1. Ön Ödeme Kavramı 
17
1.1.2. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi Tanımı 
18
1.1.2.1. Genel Olarak Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi 
18
1.1.2.2. Ön Ödemeli Konut Satışı Sözleşmesinin Tanımı 
19
1.1.2.3. Ön Ödemeli Konut Satış Vaadi Sözleşmesinin Tanımı 
20
1.2. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
20
1.2.1. Genel Olarak Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Şekil 
20
1.2.1.1. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinde Şekil 
23
1.2.1.2. Ön Ödemeli Konut Satış Vaadi Sözleşmesinde Şekil 
24
1.2.1.3. Şekil Şartları 
25
1.2.1.3.1. Sözleşmenin Tapuda Yapılması 
25
1.2.1.3.2. Sözleşmenin Noterde Yapılması 
28
1.2.1.4. Şekle Aykırılığın Yaptırımı 
29
1.2.1.4.1. 4077 Sayılı TKHK Döneminde Yapılan Sözleşmedeki Şekle Aykırılığın Yaptırımı 
29
1.2.1.4.2. 6502 Sayılı TKHK Döneminde Yapılan Sözleşmedeki Şekle Aykırılığın Yaptırımı 
30
1.3. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMENİN İÇERİĞİ 
32
1.3.1. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği 
32
1.3.2. Zorunlu İçeriğinin Bulunmamasının Sonuçları 
34
1.4. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞININ KONUSU 
35
1.4.1. Genel Olarak Konut Kavramı 
35
1.4.1.1. Tapuya Kayıtlı Olmayan Arazilerdeki Yapılarda Konut 
36
1.4.1.2. Tapuya Kayıtlı Olan Arazilerde Konut Türleri 
37
1.4.1.2.1. Kat Mülkiyeti Kapsamındaki Konutlar 
37
1.4.1.2.3. Kat İrtifakı Kapsamındaki Konutlar 
40
1.5. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
41
1.5.1. Genel Olarak Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Unsurları 
41
1.5.2. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesinin Unsurları 
42
1.5.2.1. Tüketici Konut Veya Tatil Amaçlı Bir Taşınmazın Satış Bedelinin Önceden Peşin veya Kısım Kısım Ödemeyi Taahhüt Etmeli 
42
1.5.2.2. Tüketicinin Edimlerini Yerine Getirmesi Halinde Satıcının Taşınmazı Tüketiciye Devir Etmeyi Üstlenmesi 
44
1.6. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
44
1.6.1. Tüketici 
44
1.6.2. Satıcı ve Sağlayıcı 
50
1.7. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
50
1.7.1. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşmedir 
50
1.7.2. Rızai Sözleşmedir 
51
1.7.3. Ani Edimli Sözleşmedir 
52
1.7.4. Sebebe Bağlı Sözleşmedir 
52
1.8. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN BENZER BAZI SÖZLEŞMELERDEN FARKI 
52
1.8.1. Ön Ödemeli Taksitli Satış Sözleşmesinden Farkı 
52
1.8.2. Taksitli Satış Sözleşmesinden Farkı 
54
1.8.3. Taşınmaz Satış Sözleşmesinden Farkı 
55
1.8.4. Konut Finansmanı Sözleşmesinden Farkı 
56
1.9. ÖN ÖDEMELI KONUT SATIŞI SÖZLEŞMELERINDE SATIŞ BEDELI 
57
1.9.1. Genel Olarak 
57
1.9.2. Satış Bedelinin Peşin Olarak Ödenmesi 
57
1.9.3. Satış Bedelinin Kısım Kısım Ödenmesi 
60
1.10. ÖN ÖDEMELİ KONUT SÖZLEŞMESİNDE ÖN ÖDEME TUTARI 
62
1.11. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI SÖZLEŞMESİ İÇİN YAPI RUHSATI ALINMASI ZORUNLULUĞU 
63
1.12. SÖZLEŞMEDE BULUNAN HAKSIZ ŞART NİTELİĞİNDEKİ HÜKÜMLER 
64
1.12.1. Haksız Şart Kavramı 
64
1.12.2. Haksız Şartın Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmeleri Açısından Değerlendirilmesi 
67
II. BÖLÜM
ÖN ÖDEMELİ KONUT SATİŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICI VE
TÜKETİCİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATİŞ SÖZLEŞMESİNDE SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
69
2.1.1. Sözleşmenin Kurulmasından Önce Bilgilendirmede Bulunma ve Bilgilendirme Formu Verme Zorunluluğu 
69
2.1.1.1. Bilgilendirme Formunun Verilme Zamanı 
69
2.1.1.2. Sözleşmenin Zorunlu İçeriği 
70
2.1.1.3. Bilgilendirme Formu Yükümlüğününde İspat Külfeti 
71
2.1.1.4. Bilgilendirme Formu Verilmemesinin Sözleşmeye Etkisi 
72
2.1.2. Satıcının Konutu Teslim Süresi, Teslim ve Devir Borcu 
73
2.1.2.1. Genel Olarak 
73
2.1.2.2. Teslim süresi 
74
2.1.2.3. Konutun Teslim ve Devri 
75
2.1.2.4. Satıcının Temerrüdü 
76
2.1.3. Satıcının Teminat Sağlama ve Sigorta Yaptırma Zorunluluğu 
80
2.1.3.1. Genel Olarak 
80
2.1.3.2. Teminatın Türleri 
82
2.1.3.2.1. Bina Tamamlama Sigortası 
82
2.1.3.2.2. Diğer Teminat Türleri 
84
2.1.3.2.2.1. Banka Teminat Mektubu 
84
2.1.3.2.2.2. Hak Ediş Sistemi 
85
2.1.3.2.2.3. Bağlı Kredi ile Teminat 
87
2.1.4. Tüketicinin Peşin Ödeme ve Tüketiciyi Borç Altına Sokan Belge Alınması Yasağı 
88
2.1.4.1. Genel OlarakTüketicinin Peşin Ödeme ve Tüketiciyi Borç Altına Sokan Belge Alınması Yasağı 
88
2.1.4.2. Tüketicinin peşin ödeme alınması yasağı 
89
2.1.4.3. Tüketiciden Tüketiciyi Borç Altına Sokan Belge Alınması Yasağı 
89
2.1.5. Satıcının Ayıpdan Sorumluluğu 
94
2.1.5.1. Genel olarakSatıcının Ayıpdan Sorumluluğu 
94
2.1.5.2. Kavram Olarak Ayıp 
95
2.1.5.3. Ayıp Türleri 
96
2.1.5.4. Ayıplı Maldan Sorumluluk İçin Gereken Şartlar 
96
2.1.5.4.1. Ayıplı Bir İfanın Gerçekleşmiş Olması 
97
2.1.5.4.2. Teslim Anında Malın Ayıblı Olması 
99
2.1.5.4.3. TüketicininAyıbı Bilmemesi Veya Bilmesinin Kendisinden Beklenmemesi 
100
2.1.5.5. Ayıplı İfada Sorumsuzluk Anlaşması 
100
2.1.5.6. Tüketicinin Ayıplı İfadan Dolayı Sahip Olduğu Seçimlik Haklar 
101
2.1.5.7. Ayıplı İfada Zamanaşımı 
105
2.2. ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞ SÖZLEŞMESINDE TÜKETİCİNİN HAKLARI VE BORÇLARI 
106
2.2.1. Tüketicinin Hakları 
106
2.2.1.1. Tüketicinin Erken Ödeme Hakkı 
106
2.2.1.2. Tüketicinin Dönme Hakkı 
107
2.2.1.2.1. Genel OlarakTüketicinin Dönme Hakkı 
107
2.2.1.2.2. Tüketicinin Dönme Hakkındaki Şekil 
109
2.2.1.2.3. Tüketicinin Dönme Hakkının Süresi 
109
2.2.1.2.4. Tüketicinin Dönme Hakkının Sonuçları 
112
2.2.1.2.4.1. Genel OlarakTüketicinin Dönme Hakkının Sonuçları 
112
2.2.1.2.4.2. Dönme Halinde Yerine Getirilmiş Edimlerin İadesi Sırası 
114
2.2.1.2.4.3. Dönme Cezası 
115
2.2.1.2.4.4. Satıcının Dönme Cezası Talep Edemeyeciği Haller 
118
2.2.1.2.4.4.1. Satıcının Edimini Hiç Yada Gereği Gibi Yerine Getirememesi 
118
2.2.1.2.4.4.2. Tüketicinin Ölmesi 
119
2.2.1.2.4.4.3. Tüketicinin Kazanç Elde Etmekten Sürekli Olarak Yoksun Kalması 
120
2.2.1.2.4.4.4. Tüketici Sözleşmesinin Yerine Olağan Koşullarda Yapılacak Bir Taksitle Satış Sözleşmesi Önerisinin Satıcı Tarafından Kabul Edilmesi 
120
2.2.1.2.4.4.5. Konutun Birden Fazla Tüketiciye Satılması 
120
2.2.1.2.4.4.6. Proje Değişikliği Halinde Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi 
121
2.2.1.2.4.4.7. Bağlı Kredi ile Edinilmiş Konuta İlişkin Dönme Hakkında Özellik 
122
2.2.1.3. Cayma Hakkı 
122
2.2.1.3.1. Genel Olarak Cayma Hakkı 
122
2.2.1.3.2. Cayma Hakkının Şekli 
123
2.2.1.3.3. Cayma Hakkının Süresi 
123
2.2.1.3.4. Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 
125
2.2.1.3.4.1. Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesi AçısındanCayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 
125
2.2.1.3.4.2. Ön Ödemeli Konut Satış Vaadi Açısından Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 
127
2.2.1.3.4.3. Bağlı Kredi Sözleşmesi Açısından Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları 
127
2.2.1.3.4.4. Tüketicinin Erken Ödeme Hakkı 
129
2.2.2. Ön Ödemelı Konut Satış Sözleşmesınde Tüketıcının Borçları 
130
2.2.2.1. Tüketicinin Bedel Ödeme Borcu 
130
2.2.2.1.1. Genel OlarakTüketicinin Bedel Ödeme Borcu 
130
2.2.2.1.2. Tüketicinin Satış Bedelini Ödemede Temerrüde Düşmesi 
130
SONUÇ 
133
Kaynakça 
137
Kavram Dizini 
139