BAŞARI – HMGS Tüm Konular Hızlı Çalışma Kitabı
 Özge Şen, İbrahim Burak Şen  - Kitap

BAŞARI – HMGS Tüm Konular Hızlı Çalışma Kitabı

2. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
486
Barkod:
9789750293351
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
450,00
Temin süresi 2-3 gündür.
3
ürünü beraber alın
%25 İNDİRİMDEN
yararlanın!
Kitabın Açıklaması
Hakim ve savcı adayları için ÖSYM tarafından 1998 yılından bu yana sorulan sorular incelenerek ve ÖSYM'nin soru türü ve yorum mantığı üzerinde yoğunlaşılarak; "Tüm Konular Hızlı Çalışma Kitabı", "Soru Bankası" ve "Deneme Sınavları" ismiyle hazırlanan kitaplar yeni baskılarında, 2024 yılı itibariyle yapılması planlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavlarını (HMGS) da kapsayacak şekilde genişletişmiş ve güncellenmiştir.
Tüm Konular Hızlı Çalışma Kitabında; hukuk dallarına göre ayrılmış, başlıklandırılmış, tablolu anlatıma yer verilerek, adayların sınav öncesi hızlı bir tekrar yapmasına olanak sağlanmıştır.
Soru Bankasında; yeni sınav sistemine uygun, tamamı çözümlü 1600'ü aşkın soruya yer verilerek, konuların pekişmesi hedeflenmiştir.
Deneme Sınavlarında ise yeni sınav sistemine uygun, tamamı çözümlü, toplam 500 soruluk 5 ayrı denemeye yer verilerek adaylara, öğrendikleri ve pekiştirdikleri bilgilerle kendilerini deneme fırsatı verilmiştir.
Önceki baskısında; 2023 Hakimlik Sınavında %75 soru tahmin başarısı yakalayan kitap sayesinde, adayların farkındalıkları, bilgi seviyeleri, muhakeme güçleri ve sınav performanslarının artırılması hedeflenmiştir.
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İkinci Baskıya Önsöz 
5
Birinci Kısım
ANAYASA HUKUKU
Birinci Bölüm: TARİHÇE VE TEMEL KAVRAMLAR 
23
1. Anayasamızdaki Yenilikler 
23
2. Hükümet Sistemlerimiz 
24
İkinci Bölüm: GENEL ESASLAR 
25
1. Başlangıç Metni, Cumhuriyetin Nitelikleri ve Devletin Amaç ve Görevleri 
25
2. Devlet Şekilleri ve Hükümet Sistemleri 
26
3. Anayasamızdaki Genel Esaslar Kısmında Yapılan Değişiklikler 
26
Üçüncü Bölüm: TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
27
1. Anayasamızda Yer Alan Temel Hak ve Özgürlükler 
27
2. Olağan Dönemlerde Temel Hak ve Özgürlüklerin Sınırlandırılması 
28
3. Savaş, Seferberlik ve OHAL Dönemlerinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Durdurulması 
28
4. Temel Hak ve Özgürlüklerde Yer Alan Özel Sınırlama Sebepleri 
29
5. Siyasi Partiler ve Seçimler 
32
6. Muhtelif Hususlar 
33
7. Temel Hak ve Özgürlükler Kısmında Yapılan Anayasa Değişiklikleri (Kronolojik) 
34
Dördüncü Bölüm: YASAMA 
37
1. Seçimler ve Yüksek Seçim Kurulu 
37
2. Milletvekilliği, Seçilme, Dokunulmazlık ve Sona Erme 
38
3. TBMM Görev ve Yetkileri 
39
4. Muhtelif Hususlar 
41
5. TBMM’nin Yaptığı Seçimler 
42
Beşinci Bölüm: YÜRÜTME 
43
1. Cumhurbaşkanı Seçimleri 
43
2. Cumhurbaşkanının Görevleri 
44
3. Olağan ve Olağanüstü Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri 
46
4. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu ve Meclis Soruşturması 
48
5. İdare ve Diğer Muhtelif Hususlar 
49
Altıncı Bölüm: YARGI 
51
1. Anayasa Mahkemesi 
51
2. Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay 
56
3. Hakimler ve Savcılar Kurulu 
57
4. Hakimlik ve Savcılık ile Muhtelif Hususlar 
58
Yedinci Bölüm: SON HÜKÜMLER 
59
Sekizinci Bölüm: ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİ TABLOSU 
63
İkinci Kısım
İDARE HUKUKU
Birinci Bölüm: GENEL ESASLAR 
65
1. Tüzel Kişiliğini Anayasadan Alan Kurumlar 
65
2. Hiyerarşi ve Vesayet 
65
3. Merkezi ve Yerinden Yönetim 
66
4. Muhtelif Hususlar 
66
İkinci Bölüm: İDARİ TEŞKİLAT 
67
1. Genel Teşkilat Şeması 
67
2. Cumhurbaşkanlığı 
67
3. Vali ve Kaymakam 
68
4. İl Özel İdaresi, Belediye ve Köy 
68
5. Kamu Şirketleri 
69
6. Düzenleyici–Denetleyici Kurumlar (Bağımsız İdari Otoriteler) 
70
7. Muhtelif Hususlar 
70
Üçüncü Bölüm: İDARİ İŞLEMLER, SÖZLEŞMELER VE İHALE 
73
1. Yetki ve İmza Devri 
73
2. İdari İşlem Sakatlıkları 
73
3. İdari Sözleşmeler 
74
4. İdari Kararlar 
74
5. İhale 
75
6. İdari İşlemlerin Geri Alınması ve Kaldırılması 
76
7. Muhtelif Hususlar 
76
Dördüncü Bölüm: KAMULAŞTIRMA, KAMU HİZMETİ, KAMU GÖREVLİLERİ VE KOLLUK 
77
1. Kamulaştırma 
77
2. Kolluk 
78
2. Memurların Yargılanmalarında İzin Şartı 
79
4. Memur ve Disiplin Cezaları 
80
Beşinci Bölüm: MUHTELİF HUSUSLAR 
81
Üçüncü Kısım
İDARİ YARGI
Birinci Bölüm: MAHKEMELERİN KURULUŞU, DANIŞTAY VE SAYIŞTAY 
83
1. Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri 
83
2. Danıştay 
84
3. Sayıştay 
86
İkinci Bölüm: İPTAL VE TAM YARGI DAVALARI, YARGILAMA USULLERİ 
87
1. Genel Esaslar 
87
2. Mahkemelerin Kararları 
87
3. Yargılama Usullerine Göre Süreler 
89
Üçüncü Bölüm: DURUŞMA, TEBLİGAT VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI 
91
1. Duruşma 
91
2. Davanın Açılması 
91
3. Yürütmenin Durdurulması 
92
4. Muhtelif Hususlar 
94
Dördüncü Bölüm: YETKİ, KANUN YOLLARI VE MUHTELİF HUSUSLAR 
97
1. Yetki 
97
2. İstinaf ve Temyiz 
98
3. Bağlantılı Davalar ve HMK’ya Atıf 
101
4. Yargılamanın Yenilenmesi ve Uyuşmazlık Mahkemesi 
102
Dördüncü Kısım
MEDENİ USUL HUKUKU
Birinci Bölüm: GÖREV, YETKİ VE TEMEL İLKELER 
105
1. Görev 
105
2. Yetki 
106
3. Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı 
107
4. Yargılama Hakim Olan İlkeler 
107
İkinci Bölüm: HAKİMİN YASAKLILIĞI VE REDDİ İLE SORUMLULUĞU 
109
1. Hakimin Yasaklılığı ve Reddi 
109
2. Hakimin Sorumluluğu 
110
Üçüncü Bölüm: DAVA İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR 
113
1. Taraf ve Dava Ehliyeti ile Dava Takip Yetkisi 
113
2. Dava Arkadaşlığı 
113
3. Davanın İhbarı ve Müdahale 
113
4. Davaya Vekalet 
114
5. Teminat 
114
6. Süreler, Eski Hale Getirme ve Adli Tatil 
115
Dördüncü Bölüm: DAVA ÇEŞİTLERİ VE DAVANIN AÇILMASI 
117
1. Dava Çeşitleri 
117
2. Dava Şartları 
118
3. İlk İtirazlar 
119
4. Dilekçeler ve Yazılı Yargılama Usulü 
119
5. Basit Yargılama Usulü 
120
Beşinci Bölüm: DAVANIN GÖRÜLMESİ 
123
1. Ön İnceleme 
123
2. Duruşma 
124
3. Bekletici Mesele 
124
4. Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması 
124
5. İsticvap 
125
6. Islah ve Maddi Hataların Düzeltilmesi 
125
7. Tahkikatın Sona Ermesi ve Sözlü Yargılama 
126
8. Hüküm ve Davaya Son Veren Taraf İşlemleri 
126
Altıncı Bölüm: İSPAT VE DELİLLER 
129
1. Genel Esaslar 
129
2. Belge, Senet, İspat Zorunluluğu ve İstisnaları 
129
3. Yemin 
131
4. Tanık 
132
5. Bilirkişi ve Keşif 
133
6. Uzman Görüşü 
134
Yedinci Bölüm: KANUN YOLLARI VE MUHTELİF HUSUSLAR 
135
1. Yargılama Giderleri 
135
2. Adli Yardım 
135
3. İstinaf 
135
4. Temyiz 
136
5. Yargılamanın İadesi 
138
6. Çekişmesiz Yargı 
139
7. İhtiyati Tedbir 
139
8. Delil Tespiti ve Diğer Geçici Hukuki Korumalar 
140
9. Tahkim 
140
Beşinci Kısım
MEDENİ HUKUK
Birinci Bölüm: BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ 
143
İkinci Bölüm: KİŞİLER HUKUKU 
145
1. Ehliyet 
145
2. Yerleşim Yeri ve Kişilik Hakları 
146
3. Ölüm Karinesi ve Gaiplik 
146
4. Tüzel Kişilik, Dernekler ve Vakıflar 
147
Üçüncü Bölüm: AİLE HUKUKU 
151
1. Nişanlanma 
151
2. Evlenme 
151
3. Boşanma 
152
4. Mal Rejimi 
154
5. Soybağı 
155
6. Evlat Edinme 
156
7. Vesayet 
158
Dördüncü Bölüm: MİRAS HUKUKU 
161
1. Genel Esaslar 
161
2. Ölüme Bağlı Tasarruflar 
162
3. Mirasın Reddi 
165
4. Muhtelif Hususlar 
166
Beşinci Bölüm: EŞYA HUKUKU 
167
1. Genel Esaslar 
167
2. Paylı ve Elbirliğiyle Mülkiyet 
167
3. Taşınmaz Mülkiyeti ve Zamanaşımı 
168
4. Haksız ve Taşkın Yapı 
169
5. Ön Alım Hakkı 
170
6. Taşınır Mülkiyeti 
171
7. Sınırlı Ayni Haklar 
171
8. Rehin 
173
9. Zilyetlik 
174
10. Tapu Sicili 
177
11. Örnekler 
179
Altıncı Kısım
BORÇLAR HUKUKU
Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER 
181
1. Sözleşmenin Kurulması 
181
2. Sözleşmelerin Şekli 
182
3. Borç Tanıması, İtiraz ve Defi 
183
4. Muvazaa 
184
5. Genel İşlem Koşulları 
184
6. Sözleşmelerin İçeriği 
187
7. Aşırı Yararlanma ve İrade Bozuklukları 
187
8. Temsil 
189
9. Haksız Fiil 
190
10. Sebepsiz Zenginleşme 
194
11. Borçların İfası 
195
12. Alacaklının Temerrüdü 
197
13. Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları 
197
14. Borç İlişkilerinin Üçüncü Kişilere Etkisi 
199
15. Borçların Sona Ermesi 
200
16. Teselsül 
202
17. Koşullar 
203
18. Bağlanma ve Cayma Parası ile Ceza Koşulu 
204
19. Alacağın Devri 
205
20. Borcun Üstlenilmesi 
205
21. Sözleşmenin Devri ve Sözleşmeye Katılma 
206
İkinci Bölüm: ÖZEL HÜKÜMLER 
207
1. Satış Sözleşmesi 
207
2. Kira Sözleşmesi 
210
3. Bağışlama Sözleşmesi 
214
4. Eser Sözleşmesi 
215
5. Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi 
217
6. Vekalet Sözleşmesi 
217
7. Kefalet Sözleşmesi 
218
8. Vekaletsiz İş Görme 
221
9. Ödünç Sözleşmeleri 
221
10. Saklama Sözleşmeleri 
222
Yedinci Kısım
CEZA HUKUKU
Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER 
223
1. Temel İlkeler 
223
2. Kast ve Taksir 
227
3. Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Haller 
228
4. Teşebbüs 
230
5. İştirak 
231
6. İçtima 
233
7. Cezalar 
234
8. Güvenlik Tedbirleri 
237
9. Tekerrür 
239
10. Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi 
240
11. Dava ve Cezanın Düşürülmesi 
240
İkinci Bölüm: ÖZEL HÜKÜMLER 
245
1. Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar 
245
2. Hayata Karşı Suçlar 
246
3. Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 
246
4. Hürriyete Karşı Suçlar 
248
5. Malvarlığına Karşı Suçlar 
249
6. Kamu Güvenine Karşı Suçlar 
251
7. Kamu Barışına Karşı Suçlar 
251
8. Bilişim Alanında Suçlar 
251
9. Kamu İdaresinin Güvenirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar 
252
10. Adliyeye Karşı Suçlar 
253
Sekizinci Kısım
CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU
Birinci Bölüm: GENEL ESASLAR 
255
1. Tanımlar 
255
2. Görev 
255
3. Bağlantılı Davalar 
255
4. Yetki 
256
İkinci Bölüm: HAKİMİN DAVAYA BAKAMAMASI VE REDDİ 
259
Üçüncü Bölüm: SÜRELER, TANIKLIK VE BİLİRKİŞİ 
261
1. Cumhuriyet Başsavcılığına Tebligat 
261
2. Süreler ve Eski Hale Getirme 
261
3. Tanıklık 
261
4. Bilirkişi 
263
Dördüncü Bölüm: GÖZLEM ALTINA ALINMA, MUAYENE, KEŞİF, KİMLİK TESPİTİ, YER GÖSTERME 
265
1. Gözlem Altına Alma 
265
2. Muayene 
265
3. Keşif 
266
4. Fizik Kimliğin Tespiti 
266
5. Yer Gösterme 
266
Beşinci Bölüm: KORUMA TEDBİRLERİ 
267
1. Yakalama 
267
2. Gözaltı 
267
3. Tutuklama 
268
4. Adli Kontrol 
269
5. Koruma Tedbirleri Şartları 
270
6. Koruma Tedbirleri Süreleri 
271
7. Koruma Tedbirleri Karar Mercileri 
271
8. Muhtelif Hususlar 
272
9. Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat 
274
Altıncı Bölüm: SORUŞTURMA 
277
1. İfade ve Sorgu 
277
2. Müdafi 
277
3. Soruşturma İşlemleri 
278
4. Kamu Davasının Açılması 
278
5. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı 
279
6. İddianamenin İadesi 
280
Yedinci Bölüm: KOVUŞTURMA 
281
1. Duruşma Hazırlığı 
281
2. Duruşma 
281
3. Duruşmanın Düzeni 
282
4. Delillerin Tartışılması 
282
5. Duruşma Tutanağı 
283
6. Duruşmanın Sona Ermesi ve Hüküm 
283
Sekizinci Bölüm: KANUN YOLLARI 
287
1. Genel Esaslar 
287
2. İtiraz 
287
3. İstinaf 
288
4. Temyiz 
288
5. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 
291
6. Kanun Yararına Bozma 
291
7. Yargılamanın Yenilenmesi 
292
Dokuzuncu Bölüm: MUHTELİF HUSUSLAR 
295
1. Yargılama Giderleri 
295
2. Mağdur ve Şikayetçinin Hakları 
295
3. Kamu Davasına Katılma 
296
4. Gaiplerin ve Kaçakların Yargılanması 
297
5. Seri Muhakeme Usulü 
298
6. Basit Yargılama Usulü 
298
7. Uzlaşma 
299
Dokuzuncu Kısım
TİCARET HUKUKU
Birinci Bölüm: TİCARİ İŞLETME HUKUKU 
303
1. Genel Esaslar 
303
2. Ticari İşletme ve Tacir 
304
3. Ticaret Sicili 
306
4. Ticaret Unvanı ve İşletme Adı 
306
5. Haksız Rekabet 
307
6. Ticari Defterler 
307
7. Cari Hesap 
308
8. Tacir Yardımcıları 
308
İkinci Bölüm: ŞİRKETLER HUKUKU 
313
1. Genel Esaslar 
313
2. Adi Ortaklık 
314
3. Anonim Şirket 
316
4. Yönetim Kurulu 
317
5. Genel Kurul 
319
6. Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Diğer Hükümler 
322
7. Limited Şirket 
324
Üçüncü Bölüm: KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 
325
1. Genel Esaslar 
325
2. Poliçe 
325
3. Ciro 
327
4. Kabul ve Aval 
328
5. Bono veya Emre Yazılı Senet 
331
6. Çek 
332
7. Devir 
332
8. Ödeme ve Diğer Hususlar 
333
Onuncu Kısım
İCRA VE İFLAS HUKUKU
Birinci Bölüm: İCRA HUKUKU 
335
1. Genel Esaslar 
335
2. İlamsız İcra – Genel Haciz Yolu 
337
3. İtirazın Kaldırılması 
338
4. Borçtan Kurtulma ve Menfi Tespit 
339
5. Tazminatlar 
340
6. Haciz 
340
7. İstihkak 
344
8. Hacze İştirak ve Diğer Hususlar 
345
9. Satış 
346
10. İhalenin Feshi 
347
11. Sıra Cetveli ve Aciz Vesikası 
348
12. İlamlı İcra 
349
13. Rehnin Paraya Çevrilmesi 
349
14. Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz ve İflas Yolları 
350
15. İtiraz ve Ödeme Süreleri 
351
İkinci Bölüm: İFLAS HUKUKU 
353
1. Genel Esaslar 
353
2. İflasın Hükümleri 
354
3. İflasta Alacak Sırası 
356
4. Diğer Hususlar 
356
Üçüncü Bölüm: MUHTELİF HUSUSLAR 
359
1. İhtiyati Haciz 
359
2. Tasarrufun İptali 
360
3. Konkordato 
361
On Birinci Kısım
İŞ HUKUKU
Birinci Bölüm: BİREYSEL İŞ HUKUKU 
365
1. Genel Esaslar 
365
2. İş Sözleşmeleri 
366
3. İş Kanunu’na Göre İşçi Sayılanlar 
367
4. Geçici İş İlişkisi 
367
5. İş Akdinin Sona Ermesi 
368
6. İşçinin Ücreti ve Fazla Çalışma 
371
7. İzin ve İşin Durması 
372
8. Doğum ve Süt İzinleri 
374
9. Tazminatlar 
375
10. Muhtelif Hususlar 
375
İkinci Bölüm: TOPLU İŞ HUKUKU 
379
1. Toplu İş Sözleşmesi 
379
2. Grev 
380
3. Sendika 
381
On İkinci Kısım
VERGİ HUKUKU
Birinci Bölüm: GENEL VERGİ HUKUKU 
383
1. Vergi Hukuku Kavramı ve Kapsamı 
383
2. Vergiye İlişkin Kavramlar 
383
3. Vergi Hukukunun Bölümlenmesi 
384
4. Genel Vergi Hukukunun Alt Dalları 
385
5. Vergi Hukukunun Kaynakları 
385
6. Vergilerin Sınıflandırılması 
387
7. Vergi Kanunlarının Uygulanması 
387
8. Vergi Hukukunda Yorum 
388
9. Vergi Mükellefiyeti ve Sorumluluğu 
388
10. Vergi Sorumluluğunun Türleri 
389
11. Mükellef Hakları 
390
12. Vergi Hukukunda Süreler 
392
13. Vergi Uyuşmazlıklarının Çözüm Yolları 
393
14. Vergi Suç ve Cezaları 
396
İkinci Bölüm: ÖZEL VERGİ HUKUKU – TÜRK VERGİ SİSTEMİ 
399
1. Gelirden Alınan Vergiler 
399
2. Servetten Alınan Vergiler 
401
3. Harcamalardan Alınan Vergiler 
402
On Üçüncü Kısım
VERGİ USUL HUKUKU
Birinci Bölüm: VERGİ USUL HUKUKUNUN KAPSAMI 
405
1. Tanımlar ve Kapsam 
405
İkinci Bölüm: VERGİLENDİRME SÜRECİ VE VERGİ TARHINDA HAZIRLAYICI İŞLEMLER 
407
1. Vergilendirme Süreci 
407
2. Vergi Tarhında Hazırlayıcı İşlemler: 
409
Üçüncü Bölüm: VERGİ BORCUNUN SONA ERMESİ 
411
1. Vergi Borcunun Sona Ermesi 
411
Dördüncü Bölüm: MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE KAMU ALACAKLARININ GÜVENCE ALTINA ALINMASI 
417
1. Mükellefin Ödevleri 
417
2. Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması 
417
On Dördüncü Kısım
AVUKATLIK HUKUKU
Birinci Bölüm: GENEL ESASLAR 
419
1. Avukatlık Mesleği 
419
2. Mesleğe Kabul 
419
3. Avukatlık ile Birleşebilen veya Birleşemeyen İşler 
421
İkinci Bölüm: AVUKATLIK STAJI 
423
1. Staja Başlama 
423
2. Staj Kuralları 
423
Üçüncü Bölüm: AVUKATIN HAK VE ÖDEVLERİ 
427
1. Avukatın Hakları 
427
2. Avukatın Yükümlülükleri 
427
3. Avukatlık Büroları 
428
4. Baro Levhası 
430
5. Mesleğin İcrasıyla İlgili Hususlar 
431
6. Avukatlık Sözleşmesi ve Ücreti 
431
7. Avukatın Cezai Sorumluluğu 
433
8. Disiplin Cezaları 
434
Dördüncü Bölüm: BAROLAR 
437
1. Genel Esaslar 
437
2. Baro Genel Kurulu 
438
3. Baro Yönetim Kurulu 
438
4. Baro Başkanı ve Disiplin Kurulu 
439
Beşinci Bölüm: TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
441
1. Genel Esaslar 
441
2. Genel Kurul 
441
3. Yönetim Kurulu 
442
4. Başkan ve Disiplin Kurulu 
443
On Beşinci Kısım
HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ
1. Genel Bilgiler 
445
2. Hukuk Felsefesi 
445
3. Adalet Kavramı 
447
4. Hak Kavramı 
448
5. Hukuk Sosyolojisi 
448
6. Doğal Hukukçu ve Hukuki Pozitivistler Tablosu 
449
7. Tarihi İsimler ve Görüşleri 
449
On Altıncı Kısım
TÜRK HUKUK TARİHİ
Birinci Bölüm: HUKUK TARİHİNİN KONUSU, BÖLÜMLERİ, DÖNEMLERİ VE KAYNAKLARI 
455
1. Hukuk Tarihinin Konusu ve Bölümleri 
455
2. Türk Hukuk Tarihinin Dönemleri 
455
3. Hukuk Tarihinin Kaynakları 
456
İkinci Bölüm: İSLAMİYET’TEN ÖNCE TÜRK HUKUKU 
457
1. Kaynaklar 
457
2. İslamiyet Öncesi Türk Devletleri 
457
Üçüncü Bölüm: İSLAMİYET’TEN SONRA TÜRK HUKUKU 
461
1. İslam Hukuku’na ilişkin Genel Açıklamalar 
461
2. İslam Özel Hukuku 
463
3. İslam Miras Hukuku 
465
4. İslam Ceza Hukuku 
467
Dördüncü Bölüm: ABBASİ – BÜYÜK SELÇUKLU VE ANADOLU SELÇUKLU DEVLETLERİ 
469
1. Abbasi Devleti (750– 1517) 
469
2. Büyük Selçuklu Devleti (1037–1157) 
470
3. Anadolu Selçuklu Devleti (1077– 1308) 
471
Beşinci Bölüm: TANZİMAT DÖNEMİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ’NİN HUKUK VE ÖRGÜTÜ 
473
1. Devletin Merkez Örgütü 
473
2. Merkez Örgütünün Çalışması 
478
3. Dirlik (Tımar) Sisteminin Hukuksal Niteliği 
478
Altıncı Bölüm: TANZİMAT DÖNEMİNDEN SONRA OSMANLI DEVLETİ 
479
1. Sened–i İttifak 
479
2. Tanzimat Fermanı 
479
3. Islahat Fermanı 
480
4. Osmanlı Devleti Hukuku 
480
Yedinci Bölüm: BUGÜNKÜ HUKUK SİSTEMİMİZE GEÇİŞ 
485