Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Milletlerarası Ticarî Tahkimde
Hakemlerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı
Eylül 2015 / 1. Baskı / 215 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%34)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Tahkim sürecinin taraflarca seçilen hakemler eliyle yürütülmesi, tahkimin yargısal faaliyet olma niteliği ile birlikte ele alındığında, karar verici merci konumunda bulunan hakemlerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı hususu, milletlerarası ticarî tahkimin en önemli ve en çok tartışılan konularından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çerçevede, milletlerarası ticarî tahkime ilişkin millî ve milletlerarası düzenlemelerde, hakemlerin bağımsızlık ve/veya tarafsızlıklarına ilişkin hükümlere büyük ölçüde yer verilmekle birlikte, bu kavramlardan ne anlaşılması gerektiği ile ne tür ilişkilerin ya da davranışların hakemlerin bağımsızlık ya da tarafsızlıklarını yitirmeleri sonucunu doğurabileceği konusunda bu düzenlemeler yol gösterici esaslar içermemektedir. Bunun neticesinde uygulamada farklı hukuk sistemlerinde farklı standartlar belirlenmiş, tahkimin gelişmekte olan ülkeleri de kapsayacak şekilde yaygınlaşması ve sektördeki ilişkilerin çeşitlenerek daha karmaşık hâle gelmesi ile birlikte hakemlerin tarafsızlığı ve bağımsızlığı hakkında karar vermek gittikçe zorlaşmıştır.

Bu kitapta da farklı millî ve milletlerarası düzenlemeler, mahkeme ve hakem kararları ile doktrin ışığında konuyla ilgili kavramsal bir açıklık sağlanarak hakemlerin tarafsızlık ve bağımsızlıklarının kapsamının hangi aşamada nasıl belirleneceği, konunun tahkim yargılamasındaki önemi, hakemlerin tarafsızlık ve bağımsızlıklarının neden korunması gerektiği ile nasıl korunduğu açıklanmış; konuyla ilgili olarak 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununda bulunan eksikliklerin giderilmesine yönelik değişiklik önerilerine yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Milli ve Milletlerarası Düzenlemeler
Mahkeme ve Hakem Kararları
Doktrin Görüşleri
4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’ndaki Eksikliklerin Giderilmesine Yönelik Değişiklik Önerileri
Barkod: 9789750234347
Yayın Tarihi: Eylül 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 215
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM  
MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZLIĞI VE NÖTRLÜĞÜ  
I. KAVRAMLARA GENEL BAKIŞ  19
A. Tanımlar  20
1. Bağımsızlık  20
2. Tarafsızlık  22
3. Nötrlük  24
B. Kavramlar Arasındaki İlişki  25
C. Hakemlerin Bağımsız ve Tarafsız Olmasının Önemi  26
1. Genel Olarak  26
2. Âdil Yargılanma Hakkı Açısından  27
3. Sisteme Duyulan Güven Açısından  31
D. Hakemlere İlişkin Standartların Belirlenmesi  32
1. Genel Olarak  32
2. Standartların Belirlenmesinde Rol Oynayan Unsurların Tespiti  33
a. Milletlerarası Ticarî Tahkimin Niteliği  33
aa. Hakemlerin Yargısal Rol Üstlenmesi  33
bb. Tahkimin Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Dayanması  35
b. Hakemin Baş Hakem Vasfının Etkisi  36
aa. Genel Olarak Hakemlerin Seçimi  36
bb. Taraflarca Seçilen Hakemlere İlişkin Yaklaşımlar  37
aaa. Amerikan Sistemi  37
bbb. Avrupa Hukukundaki Yaklaşım  41
cc. Uygulamanın İşleyişi Çerçevesinde Genel Değerlendirme  42
c. Tarafların İradesinin Rolü  44
3. Uygulanması Gereken Standartlara İlişkin Görüşler  47
a. Hâkimlere Göre Daha Esnek Standartların Uygulanmasını Savunan Görüş  47
b. Hâkimlere Göre Daha Katı Standartların Uygulanmasını Savunan Görüş  48
c. Hâkimler ile Aynı Standartların Uygulanmasını Savunan Görüş  49
d. Fonksiyonel Görüş  50
II. KONUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER İÇEREN BAZI METİNLERE GENEL BAKIŞ  52
A. UNCITRAL Model Kanunu  52
B. Millî Hukuk Düzenlemeleri  54
1. İngiliz Tahkim Kanunu  54
2. Fransız Medenî Usûl Kanunu  56
3. ABD Federal Tahkim Kanunu  57
4. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu  59
5. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu  60
C. Tahkim Merkezlerinin Kuralları  62
1. ICC Tahkim Kuralları  62
2. LCIA Tahkim Kuralları  64
3. AAA Ticarî Tahkim Kuralları/ ICDR Milletlerarası Tahkim Kuralları  65
D. Konuyla İlgili Etik Kuralları  67
1. Ticarî Uyuşmazlıklardaki Hakemler İçin AAA/ ABA Etik Kuralları  67
2. Milletlerarası Hakemler için IBA Etik Kuralları  69
3. Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA İlkeleri  71
a. Genel Olarak  71
b. Listeler  75
İKİNCİ BÖLÜM  
HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIĞININ DENETİMİNE İLİŞKİN MEKANİZMALAR  
I. HAKEM KARARI ÖNCESİNDEKİ DENETİM MEKANİZMALARI  77
A. Bildirim Yükümlülüğü  77
1. Genel Olarak  77
2. UNCITRAL Model Kanunu  79
3. Bazı Millî Hukuk Düzenlemeleri  83
a. İngiliz Tahkim Kanunu  83
b. Fransız Medenî Usûl Kanunu  83
c. ABD Federal Tahkim Kanunu  84
d. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu  85
e. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu  86
aa. Bildirim Yükümlülüğünün Kanunda Düzenleniş Biçimi  86
bb. Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Hâlinde Sorumluluk  88
4. Bazı Tahkim Merkezlerinin Kuralları  95
a. ICC Tahkim Kuralları  95
aa. Bildirim Yükümlülüğünün Kurallarda Düzenleniş Biçimi  95
bb. Konuyla İlgili Bazı Milletlerarası Tahkim Divanı Kararları  98
b. LCIA Tahkim Kuralları  102
c. AAA Ticarî Tahkim Kuralları/ ICDR Milletlerarası Tahkim Kuralları  104
5. Konuyla İlgili Bazı Etik Kuralları  105
a. Ticarî Uyuşmazlıklardaki Hakemler İçin AAA/ ABA Etik Kuralları  105
b. Milletlerarası Hakemler için IBA Etik Kuralları  107
c. Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA İlkeleri  107
B. Hakemlerin Reddi  108
1. Genel Olarak  108
2. UNCITRAL Model Kanunu  110
3. Bazı Millî Hukuk Düzenlemeleri  114
a. İngiliz Tahkim Kanunu  114
aa. Hakemlerin Reddinin Kanunda Düzenleniş Biçimi  114
bb. Konuyla İlgili Bazı Davalar  115
aaa. R v Sussex Justices  115
bbb. R v Gough  116
ccc. Laker Airways v FLS Aerospace  116
ddd. Locabail (UK) Ltd. v Bayfield Properties Ltd. and Another  118
eee. AT&T Corp. and Lucent Technologies Inc. v Saudi Cable Company  118
fff. Rustal Trading Ltd v Gill & Duffus SA  119
ggg. Re Medicaments and Related Classes of Goods  120
hhh. Porter v Magill  122
iii. ASM Shipping Ltd. v TTMI Ltd.  122
jjj. Derry City Council v Brickkiln Ltd., Professor Stephen Willetts  123
kkk. Sierra Fishing Company and Others v Farran and Others  123
cc. Değerlendirme  124
b. Fransız Medenî Usûl Kanunu  126
aa. Hakemlerin Reddinin Kanunda Düzenleniş Biçimi  126
bb. Konuyla İlgili Bazı Davalar  126
c. ABD Federal Tahkim Kanunu  128
d. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu  129
aa. Hakemlerin Reddinin Kanunda Düzenleniş Biçimi  129
bb. Konuyla İlgili Bazı Davalar  130
e. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu  131
4. Bazı Tahkim Merkezlerinin Kuralları  136
a. ICC Tahkim Kuralları  136
aa. Hakemlerin Reddinin Kurallarda Düzenleniş Biçimi  136
bb. Konuyla İlgili Bazı Milletlerarası Tahkim Divanı Kararları  138
b. LCIA Tahkim Kuralları  141
aa. Hakemlerin Reddinin Kurallarda Düzenleniş Biçimi  141
bb. Konuyla İlgili Bazı LCIA Kararları  142
c. AAA Ticarî Tahkim Kuralları/ ICDR Milletlerarası Tahkim Kuralları  145
II. HAKEM KARARI SONRASINDAKİ DENETİM MEKANİZMALARI  146
A. Hakem Kararı Aleyhine Hukukî Başvuru Yollarına Müracaat Üzerine Gerçekleşen Denetim  146
1. Genel Olarak  146
2. UNCITRAL Model Kanunu  147
3. İngiliz Tahkim Kanunu  149
4. Fransız Medenî Usûl Kanunu  151
a. Konunun Kanunda Düzenleniş Biçimi  151
b. Konuyla İlgili Bazı Davalar  152
5. ABD Federal Tahkim Kanunu  154
a. Konunun Kanunda Düzenleniş Biçimi  154
b. Konuyla İlgili Bazı Davalar  155
aa. Commonwealth Coatings Corp. v Cont’l Cas. Co.  155
bb. Cook Industries, Inc. v C. Itoh & Co.  156
cc. Merit Insurance Co. v Leatherby Insurance Co.  157
dd. Schmitz v Zilveti  159
ee. ANR Coal Co. v Cogentrix of North Carolina Inc.  160
ff. Positive Software Solutions Inc. v New Century Mortgage Corp.  162
gg. Applied Industrial Material Corp. (AIMCOR) v Ovalar Makine Tic. ve San. A.Ş.  164
hh. New Regency Productions Inc. v Nippon Herald Films Inc.  165
ii. Scandinavian Reinsurance Company Ltd. v St. Paul Fire and Marine Insurance Company  166
c. Değerlendirme  167
6. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu  167
7. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu  169
B. Hakem Kararının İcra Edilebilirliği Aşamasında Yapılan Denetim  172
C. Hakem Kararının Tanınması ve Tenfizi Aşamasında Gerçekleşen Denetim  173
1. Genel Olarak  173
2. Türk Hukuku  175
SONUÇ  179
EK: Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA İlkeleri  187
Kaynakça  205
Kavram Dizini  217
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
BİRİNCİ BÖLÜM  
MİLLETLERARASI TİCARÎ TAHKİMDE HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIĞI, TARAFSIZLIĞI VE NÖTRLÜĞÜ  
I. KAVRAMLARA GENEL BAKIŞ  19
A. Tanımlar  20
1. Bağımsızlık  20
2. Tarafsızlık  22
3. Nötrlük  24
B. Kavramlar Arasındaki İlişki  25
C. Hakemlerin Bağımsız ve Tarafsız Olmasının Önemi  26
1. Genel Olarak  26
2. Âdil Yargılanma Hakkı Açısından  27
3. Sisteme Duyulan Güven Açısından  31
D. Hakemlere İlişkin Standartların Belirlenmesi  32
1. Genel Olarak  32
2. Standartların Belirlenmesinde Rol Oynayan Unsurların Tespiti  33
a. Milletlerarası Ticarî Tahkimin Niteliği  33
aa. Hakemlerin Yargısal Rol Üstlenmesi  33
bb. Tahkimin Taraflar Arasındaki Sözleşmeye Dayanması  35
b. Hakemin Baş Hakem Vasfının Etkisi  36
aa. Genel Olarak Hakemlerin Seçimi  36
bb. Taraflarca Seçilen Hakemlere İlişkin Yaklaşımlar  37
aaa. Amerikan Sistemi  37
bbb. Avrupa Hukukundaki Yaklaşım  41
cc. Uygulamanın İşleyişi Çerçevesinde Genel Değerlendirme  42
c. Tarafların İradesinin Rolü  44
3. Uygulanması Gereken Standartlara İlişkin Görüşler  47
a. Hâkimlere Göre Daha Esnek Standartların Uygulanmasını Savunan Görüş  47
b. Hâkimlere Göre Daha Katı Standartların Uygulanmasını Savunan Görüş  48
c. Hâkimler ile Aynı Standartların Uygulanmasını Savunan Görüş  49
d. Fonksiyonel Görüş  50
II. KONUYLA İLGİLİ DÜZENLEMELER İÇEREN BAZI METİNLERE GENEL BAKIŞ  52
A. UNCITRAL Model Kanunu  52
B. Millî Hukuk Düzenlemeleri  54
1. İngiliz Tahkim Kanunu  54
2. Fransız Medenî Usûl Kanunu  56
3. ABD Federal Tahkim Kanunu  57
4. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu  59
5. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu  60
C. Tahkim Merkezlerinin Kuralları  62
1. ICC Tahkim Kuralları  62
2. LCIA Tahkim Kuralları  64
3. AAA Ticarî Tahkim Kuralları/ ICDR Milletlerarası Tahkim Kuralları  65
D. Konuyla İlgili Etik Kuralları  67
1. Ticarî Uyuşmazlıklardaki Hakemler İçin AAA/ ABA Etik Kuralları  67
2. Milletlerarası Hakemler için IBA Etik Kuralları  69
3. Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA İlkeleri  71
a. Genel Olarak  71
b. Listeler  75
İKİNCİ BÖLÜM  
HAKEMLERİN BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIĞININ DENETİMİNE İLİŞKİN MEKANİZMALAR  
I. HAKEM KARARI ÖNCESİNDEKİ DENETİM MEKANİZMALARI  77
A. Bildirim Yükümlülüğü  77
1. Genel Olarak  77
2. UNCITRAL Model Kanunu  79
3. Bazı Millî Hukuk Düzenlemeleri  83
a. İngiliz Tahkim Kanunu  83
b. Fransız Medenî Usûl Kanunu  83
c. ABD Federal Tahkim Kanunu  84
d. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu  85
e. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu  86
aa. Bildirim Yükümlülüğünün Kanunda Düzenleniş Biçimi  86
bb. Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Hâlinde Sorumluluk  88
4. Bazı Tahkim Merkezlerinin Kuralları  95
a. ICC Tahkim Kuralları  95
aa. Bildirim Yükümlülüğünün Kurallarda Düzenleniş Biçimi  95
bb. Konuyla İlgili Bazı Milletlerarası Tahkim Divanı Kararları  98
b. LCIA Tahkim Kuralları  102
c. AAA Ticarî Tahkim Kuralları/ ICDR Milletlerarası Tahkim Kuralları  104
5. Konuyla İlgili Bazı Etik Kuralları  105
a. Ticarî Uyuşmazlıklardaki Hakemler İçin AAA/ ABA Etik Kuralları  105
b. Milletlerarası Hakemler için IBA Etik Kuralları  107
c. Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA İlkeleri  107
B. Hakemlerin Reddi  108
1. Genel Olarak  108
2. UNCITRAL Model Kanunu  110
3. Bazı Millî Hukuk Düzenlemeleri  114
a. İngiliz Tahkim Kanunu  114
aa. Hakemlerin Reddinin Kanunda Düzenleniş Biçimi  114
bb. Konuyla İlgili Bazı Davalar  115
aaa. R v Sussex Justices  115
bbb. R v Gough  116
ccc. Laker Airways v FLS Aerospace  116
ddd. Locabail (UK) Ltd. v Bayfield Properties Ltd. and Another  118
eee. AT&T Corp. and Lucent Technologies Inc. v Saudi Cable Company  118
fff. Rustal Trading Ltd v Gill & Duffus SA  119
ggg. Re Medicaments and Related Classes of Goods  120
hhh. Porter v Magill  122
iii. ASM Shipping Ltd. v TTMI Ltd.  122
jjj. Derry City Council v Brickkiln Ltd., Professor Stephen Willetts  123
kkk. Sierra Fishing Company and Others v Farran and Others  123
cc. Değerlendirme  124
b. Fransız Medenî Usûl Kanunu  126
aa. Hakemlerin Reddinin Kanunda Düzenleniş Biçimi  126
bb. Konuyla İlgili Bazı Davalar  126
c. ABD Federal Tahkim Kanunu  128
d. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu  129
aa. Hakemlerin Reddinin Kanunda Düzenleniş Biçimi  129
bb. Konuyla İlgili Bazı Davalar  130
e. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu  131
4. Bazı Tahkim Merkezlerinin Kuralları  136
a. ICC Tahkim Kuralları  136
aa. Hakemlerin Reddinin Kurallarda Düzenleniş Biçimi  136
bb. Konuyla İlgili Bazı Milletlerarası Tahkim Divanı Kararları  138
b. LCIA Tahkim Kuralları  141
aa. Hakemlerin Reddinin Kurallarda Düzenleniş Biçimi  141
bb. Konuyla İlgili Bazı LCIA Kararları  142
c. AAA Ticarî Tahkim Kuralları/ ICDR Milletlerarası Tahkim Kuralları  145
II. HAKEM KARARI SONRASINDAKİ DENETİM MEKANİZMALARI  146
A. Hakem Kararı Aleyhine Hukukî Başvuru Yollarına Müracaat Üzerine Gerçekleşen Denetim  146
1. Genel Olarak  146
2. UNCITRAL Model Kanunu  147
3. İngiliz Tahkim Kanunu  149
4. Fransız Medenî Usûl Kanunu  151
a. Konunun Kanunda Düzenleniş Biçimi  151
b. Konuyla İlgili Bazı Davalar  152
5. ABD Federal Tahkim Kanunu  154
a. Konunun Kanunda Düzenleniş Biçimi  154
b. Konuyla İlgili Bazı Davalar  155
aa. Commonwealth Coatings Corp. v Cont’l Cas. Co.  155
bb. Cook Industries, Inc. v C. Itoh & Co.  156
cc. Merit Insurance Co. v Leatherby Insurance Co.  157
dd. Schmitz v Zilveti  159
ee. ANR Coal Co. v Cogentrix of North Carolina Inc.  160
ff. Positive Software Solutions Inc. v New Century Mortgage Corp.  162
gg. Applied Industrial Material Corp. (AIMCOR) v Ovalar Makine Tic. ve San. A.Ş.  164
hh. New Regency Productions Inc. v Nippon Herald Films Inc.  165
ii. Scandinavian Reinsurance Company Ltd. v St. Paul Fire and Marine Insurance Company  166
c. Değerlendirme  167
6. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu  167
7. Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu  169
B. Hakem Kararının İcra Edilebilirliği Aşamasında Yapılan Denetim  172
C. Hakem Kararının Tanınması ve Tenfizi Aşamasında Gerçekleşen Denetim  173
1. Genel Olarak  173
2. Türk Hukuku  175
SONUÇ  179
EK: Milletlerarası Tahkimdeki Menfaat Çatışmalarına İlişkin IBA İlkeleri  187
Kaynakça  205
Kavram Dizini  217
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021