Milletlerarası Özel Hukukta Tekne Bağlama Sözleşmeleri Doç. Dr. B. Ceyda Süral Efeçınar  - Kitap

Milletlerarası Özel Hukukta Tekne Bağlama Sözleşmeleri

1. Baskı, 
Haziran 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
180
Barkod:
9789750270093
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Tekne turizmi, Türk turizminde gelişmekte olan alanlardan biridir. Özellikle, COVID-19 krizinden sonra teknelere ve tekne turizmine olan ilgi yoğunlaşmıştır. Dağların denize dik inmesinden kaynaklanan girintili çıkıntılı, doğal korumalı koyların çokluğu ve ılıman iklimi Türkiye'yi dünya çapında yatçılık ve yelkencilik faaliyetleri için çok uygun bir merkez haline getirmiştir. Türkiye'de kimi yabancı ortaklı özel şirketlerin işlettiği otuz beş adet marina bulunmaktadır. Bunların neredeyse tamamı tam kapasite ile hizmet vermekte ve gerek özel tekneler gerek kiralama şirketlerinin teknelerini barındırmaktadır. Türkiye'de bu marinalardan herhangi birine girip pontonları arasında yüründüğünde "yabancılık unsuru" içeren birçok hukuki ilişkinin mevcut olduğu gözlemlenmektedir. Tekne yabancı bayraklı olabilir; tekne sahibi yabancı olabileceği gibi yabancıların tekne kiralaması da çok olasıdır. Bu durum da devletler özel hukuku anlamında birçok soruya yol açmaktadır.
Bu çalışma kapsamında, öncelikle, Yargıtay kararlarında saklama sözleşmesi olarak değerlendirilen tekne bağlama sözleşmeleri ele alınarak uygulamada karşılaşılan sorunlar, Deniz Turizmi Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat ve mahkeme kararları ışığında açıklamalar yapılmıştır. Daha sonra, yabancılık unsuru içeren tekne bağlama sözleşmeleri bakımından, uygulanacak hukuk ve milletlerarası yetki meseleleri ele alınmıştır. Türkiye'de görevli mahkemenin hangisi olduğu ve arabuluculuğun zorunlu olup olmadığı meseleleri de bu çalışmada ele alınmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Hukukunda Tekne Bağlama Sözleşmeleri
.
Tekne Bağlama Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
.
Tekne Bağlama Sözleşmelerinde Milletlerarası Yetki
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
Giriş 
15
Birinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMELERİ
I. TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
19
A. Marina İşletmecisi 
19
B. Tekne Sahibi 
21
C. Tarafların Ehliyeti 
25
II. TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ 
25
III. TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ 
27
IV. TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
28
A. Taşınır Mal (Tekne) Unsuru 
28
B. Güvenli Bir Yerde Saklama Unsuru 
28
C. Geri Verme Unsuru 
29
D. Tarafların Anlaşması Unsuru 
30
V. TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ BORÇLARI 
31
A. Marina İşletmecisinin Borçları 
31
1. Tekneyi Koruma Borcu 
31
2. Tekneyi Kullanmama Borcu 
35
3. Tekneyi Geri Verme Borcu 
37
4. Marina İşletmecisinin Borçlarını Hiç veya Gereği Gibi İfa Etmemesi 
43
a. Sorumluluğun Şartları 
44
i. Borca Aykırı Bir Davranışın Varlığı 
44
ii. Zarar 
45
iii. Uygun İlliyet Bağı 
46
iv. Kusur 
47
b. Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları 
49
i. Aynen İfa 
49
ii. Tazminat Davası 
50
c. Sorumsuzluk Anlaşması 
51
B. Tekne Sahibinin Borçları 
52
1. Masrafları Ödeme Borcu 
52
2. Zararı Tazmin Borcu 
53
3. Ücret Ödeme Borcu 
54
4. Tekne Sahibinin Temerrüdü 
58
VI. TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 
61
A. Tekne Bağlama Sözleşmesinin Süresi ve Sürenin Sona Ermesi 
61
B. Taraflardan Birinin Ölümü 
65
C. Teknenin Yok Olması 
65
D. Diğer Sona Erme Sebepleri 
67
İkinci Bölüm
TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK
I. TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMELERİ BAKIMINDAN YABANCILIK UNSURU 
69
II. MÖHUK UYARINCA SÖZLEŞMEYE UYGULANACAK HUKUK 
71
A. Genel Olarak Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk 
72
1. Hukuk Seçimi 
72
2. Tarafların Hukuk Seçimi Yapmaması Halinde Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk 
80
B. Tüketici Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 
83
C. Tekne Bağlama Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk 
89
1. Tekne Bağlama Sözleşmesinin Tüketici Sözleşmesi Niteliğinde Olduğu Durumlar 
90
2. Tekne Bağlama Sözleşmelerine MÖHUK md. 24’ün Uygulanması 
91
D. Sigortacının Rücu Hakkından Doğan Taleplere Uygulanacak Hukuk 
92
III. KAMU DÜZENİ 
97
IV. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR 
102
V. ROMA I TÜZÜĞÜ UYARINCA TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK 
106
Üçüncü Bölüm
TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMELERİNDE
MİLLETLERARASI YETKİ
I. TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMELERİNDE TÜRK MAHKEMELERİNİN MİLLETLERARASI YETKİSİ 
113
A. Tekne Bağlama Sözleşmelerinde Milletlerarası Yetki 
113
1. Davalının Yerleşim Yeri Mahkemesi 
114
2. Uyuşmazlık Konusu Malvarlığı Unsurunun Bulunduğu Yer Mahkemesi 
116
3. Sözleşmenin İfa Edileceği Yer Mahkemesi 
117
4. Yetki İtirazına Uğramayan Türkiye’deki Herhangi Bir Yer Mahkemesi 
120
B. Tüketici Sözleşmelerinde Milletlerarası Yetki 
121
C. Yetki Anlaşması 
127
1. Yetki Anlaşması ile Türk Mahkemelerinin Yetkili Kılınması 
127
2. Yetki Anlaşması ile Yabancı Bir Mahkemenin Yetkili Kılınması 
134
D. Sigorta Şirketinin Marinaya Karşı Açtığı Rücu Davasında Yetkili Mahkeme 
141
II. TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEME VE ZORUNLU ARABULUCULUK 
142
A. Saklama Sözleşmelerinin Nispi Ticari Dava Niteliği 
142
B. Tekne Sahibinin Tüketici Olması Halinde Görevli Mahkeme 
145
C. Zorunlu Arabuluculuk 
147
III. BRÜKSEL I RECAST TÜZÜĞÜ UYARINCA TEKNE BAĞLAMA SÖZLEŞMELERİNDE MİLLETLERARASI YETKİ 
151
Sonuç 
157
Kaynakça 
163
Kavramlar Dizini 
177