Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kamulaştırma Davaları
Adli Yargı Süreci
Şubat 2020 / 1. Baskı / 572 Syf.
Fiyatı: 123.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kamulaştırma, idari bir kararla başlayan, yargı süreci ile devam eden ve nihayetinde yine bir takım idari işlemlerle sonuçlanan aşamalardan oluşur. Hiç şüphesiz bu aşamaların en önemli olanı, idari süreçte meydana gelen bazı eksiklik ve aksaklıkların ya da hukuka aykırılıkların giderileceği idari ve adli yargı aşamalarıdır.

Kitapta adli yargı görev alanına giren bedel tespiti ve tescil davasının açılması, kamulaştırma bedelinin tespiti, kısmen kamulaştırma, mal sahibinin dava hakkı, mülkiyeti ihtilaflı taşınmazların kamulaştırılması gibi konuları kapsayan 10-19. maddeler sırasıyla ele alınmıştır. Bu arada 4650 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmasına rağmen, aynı yasanın geçici 1. maddesi uyarınca değişiklik öncesi yapılmış ama tamamlanamamış kamulaştırma işlemlerine karşı açılan bedel artırılması ya da kamulaştırmasız el atma davaları açısından halen varlığını sürdüren 2942 sayılı yasanın "Tebligat (13), Acele İşlerde El koyma ve Tescil (16) ve Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil (17)" başlıklı maddelere ilişkin açıklamalar ve bunlarla ilgili yüksek yargı kararları da kitapta yer almıştır.

Kitap, kamulaştırmanın adli yargı süreci, idari yargı süreci ve kamulaştırmasız el koyma konusunun ele alınacağı üç kitaplık bir çalışmasının ilki olup, yıllardır yazarın bizzat içinde bulunduğu davalarda edindiği tecrübe, karşılaştığı hukuki meseleler ve çözümleri ile elbette doktrin ve yüksek yargı kararları dikkate alınarak, bilimsel bir çalışma olmaktan daha çok uygulamaya ve uygulamacılara faydalı olabilmesi ümidiyle kaleme alınmıştır.

Konu Başlıkları
Mülkiyet Kavramı
Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları
Kısmen Kamulaştırma
Tebligat
Dava Hakkı
Bilirkişiler
Acele İşlerde Tescil ve El Koyma
Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil
Aynın İhtilaflı Bulunması
Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tescili ve Zilyedin Hakları
Barkod: 9789750259395
Yayın Tarihi: Şubat 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 572
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
GİRİŞ
MÜLKİYET KAVRAMI  13
1. Mülkiyet ve Mülkiyet Hakkının Tanımı  13
2. Kamulaştırmanın Tanımı  14
3. Kamulaştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kamulaştırma Öncesi İdari Süreci Düzenleyen Maddelere Genel Bakış  15
YARGI SÜRECİ
Madde 10– Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  19
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  22
A. Davanın Açılması  23
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  23
2. Taraflar  24
3. Davanın Açılma Zamanı ve Şartı  25
B. Yargılama Aşaması ve Tescil Kararının Verilmesi  26
1. Dava Açılması Üzerine Mahkemece Yapılacak İşlemler (Taraflara Davetiye Çıkarılması, Gazete İlanı)  26
2. Tarafların Anlaşmaya Davet Edilmesi  27
3. Tarafların Anlaşamaması, Bilirkişi Kurulu Teşkili ve Taşınmaz Başında Keşif Yapılarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  28
4. Bedelin Tespiti ile Tescil Kararının Verilmesi ve Bedelin Davalıya Ödenmesi  29
5. Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti  33
6. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Vekalet Ücreti  35
C. İstinaf ve Temyiz Aşaması  35
1. İstinaf  35
2. Temyiz  36
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  36
Madde 11– Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları  133
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  134
A. Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Genel Esaslar  136
1. Taşınmazın Cins ve Nevinin Tespit Edilmesi  136
a. Genel Olarak  136
b. Arsa – Arazi Ayrımı  137
c. Arsa Niteliğinde Kabul Edilecek Taşınmazlar  139
d. Arsa Kabul Edilemeyecek Taşınmazlar  142
2. Taşınmazın Yüzölçümü  143
3. Kıymeti Etkileyebilecek Nitelik ve Unsurlar ve Her Unsurun Ayrı Ayrı Değeri  143
4. Vergi Beyanı  144
5. Kamulaştırma Tarihi İtibariyle Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri  144
6. Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçütler (Objektif Değer Artırıcı Unsurlar)  145
B. Arazilerde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  148
1. Münavebe (Sırayla, Nöbetleşe Ekilen) Ürünleri  148
2. Net Gelirin Hesaplanması  151
3. Kapitalizasyon Faizi  152
C. Bedel Tespitinde Özellik Arzeden Taşınmazlar  155
1. Tarımsal Amaçla Kullanılmayan ve Faydalanma Şekline Göre Bedeli Tespit Edilecek Araziler  155
2. Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazlar  156
3. Üzerinde Ağaç Bulunan Taşınmazlar  157
4. Kapama Bahçe  158
5. Üzerinde Çok Yıllık Bitki Ekili Taşınmazlar  160
6. Çayırlar  160
7. Üzerinde Kuyu veya Kaynak Bulunan Taşınmazlar  160
8. Su Altında Kalan Taşınmazlar  160
D. Arsalarda Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  161
1. Serbest Satış Olup, Tapu Sicil Müdürlüğünden Yapılmış Olmalıdır  161
2. Kamulaştırma Gününden Önceki Tarihli Bir Satış Olmalıdır  162
3. Özel Amaçlı Satış Olmamalıdır  162
4. Dava Konusu Taşınmaz ile (Kural Olarak) Aynı Nitelikleri Haiz ve Benzer Yüz Ölçümde Olmalıdır  163
5. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)  164
6. Taşınmazın Kendi Satış Değeri  166
7. Emsallerin Değerlendirilmesi ve Taşınmaza Değer Biçme  166
E. Yapılarda Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  167
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  170
A. Taşınmazın Vasfının Tespitine İlişkin Kararlar  170
B. Arazi Niteliğindeki Taşınmazların Bedelinin Tespitine İlişkin Kararlar  179
C. Arsa Niteliğindeki Taşınmazların Bedelinin Tespitine İlişkin Kararlar  264
D. Yapılara Değer Biçilmesine İlişkin Kararlar  319
E. İrtifak Bedelinin Hesaplanmasına İlişkin Kararlar  339
F. Ağaçlara Değer Biçilmesine İlişkin Kararlar  352
Madde 12– Kısmen Kamulaştırma  357
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  358
A. Kamulaştırılmayan Kısmın Değerinde, Kamulaştırma Sebebiyle Bir Değişiklik Olmadığı Takdirde  359
B. Kamulaştırma Dışında Kalan Kısmın Kıymetinde, Kamulaştırma Nedeniyle Eksilme Meydana Geldiği Takdirde  359
C. Kamulaştırma Dışında Kalan Kısmın Bedelinde Kamulaştırma Nedeniyle Artış Meydana Geldiği Takdirde  360
D. Aynı Kamulaştırma Sebebi ile Kalan Kısım İçin Hem Değer Artışı Hem de Değer Azalışı Olabilir mi? Bu Halde Hesaplama Nasıl Yapılır?  360
E. Kesilen Bina, İhata Duvarı, Kanalizasyon, Su, Elektrik, Havagazı Kanalları, Makine Gibi Tesislerden Mal Sahiplerine Kalacak Olanlarının Eski Nitelikleri Dairesinde Kullanılabilecek Duruma Getirilebilmeleri İçin Gereken Gider ve Bedel  361
F. Bir Kısmı Kamulaştırılan Taşınmaz Maldan Artan Kısmı Yararlanmaya Elverişli Bir Durumda Değil İse  361
G. Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalar Sonunda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Mallar ve Komisyona Başvuru  362
H. Paylı Mülkiyete Konu Taşınmaz Malların Kısmen Kamulaştırılması  363
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  365
Madde 13– Tebligat  395
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  396
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  398
Madde 14– Dava Hakkı  421
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  421
A. İdari Yargıda Açılacak Kamulaştırma Kararına Karşı İptal Davası  421
B. Adli Yargıda Açılacak Maddi Hatanın Düzeltilmesi Davası  422
C. Mal Sahibinin Ecrimisil Talep Edebileceği Haller  424
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  425
A. Yargıtay Kararları  425
B. Danıştay Kararları  456
Madde 15– Bilirkişiler  461
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  461
A. Bilirkişi  462
B. Bilirkişi Kurulu  462
C. Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması (Bilirkişi Seçimi)  462
D. Bilirkişi Raporunun Mahkemeye Verilmesi  463
E. Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Unsurlar  463
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  465
Madde 16– Acele İşlerde Tescil ve El Koyma  488
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  488
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  490
Madde 17– Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil  495
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  495
I. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  497
Madde 18– Aynın İhtilaflı Bulunması  517
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  518
A. Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmaz İçin Bedel Tespiti ve Tescil Davasının Açılması  518
B. Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmaz İçin Satın Alma Usulü Uygulanmaz  519
C. Mahkemece Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeli, İleride Hak Sahibi Olacak Olana Ödenmek Üzere Üçer Aylık Vadelerle Bankaya Bloke Ettirilir  519
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  520
Madde 19– Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tescili ve Zilyedin Hakları  532
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  534
A. Taşınmazın Kamu Malı Olup Olmadığının Tespit Edilmesi  534
1. Kamu Malı İse  534
2. Kamu Malı Değilse, Bedel Tespiti ve Tescil Davasının Açılması  534
B. Bedelin Tespiti ve Tescil Kararının Verilmesi  535
C. Tapusuz Taşınmazların Kamulaştırılmasında Satın Alma Usulü Uygulanmaz  536
D. Mahkemece Tespit Edilen Bedelin Zilyede Ödenmiş Olması Taşınmazda Hak İddia Edenlerin Dava Hakkını Ortadan Kaldırmaz  536
E. Yapı Bedeli Değil, Asgari Levazım Bedeli Ödenir  537
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  537
Kaynakça  567
Kavramlar Dizini  569
 


Mehmet Ali Gölcüklü
Ağustos 2018
315.00 TL
İndirimli: 150.00 TL (%52)
Sepete Ekle
Ömer Karagöl
Ocak 2018
64.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
GİRİŞ
MÜLKİYET KAVRAMI  13
1. Mülkiyet ve Mülkiyet Hakkının Tanımı  13
2. Kamulaştırmanın Tanımı  14
3. Kamulaştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kamulaştırma Öncesi İdari Süreci Düzenleyen Maddelere Genel Bakış  15
YARGI SÜRECİ
Madde 10– Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti ve Taşınmaz Malın İdare Adına Tescili  19
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  22
A. Davanın Açılması  23
1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  23
2. Taraflar  24
3. Davanın Açılma Zamanı ve Şartı  25
B. Yargılama Aşaması ve Tescil Kararının Verilmesi  26
1. Dava Açılması Üzerine Mahkemece Yapılacak İşlemler (Taraflara Davetiye Çıkarılması, Gazete İlanı)  26
2. Tarafların Anlaşmaya Davet Edilmesi  27
3. Tarafların Anlaşamaması, Bilirkişi Kurulu Teşkili ve Taşınmaz Başında Keşif Yapılarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  28
4. Bedelin Tespiti ile Tescil Kararının Verilmesi ve Bedelin Davalıya Ödenmesi  29
5. Yargılama Giderleri ve Vekalet Ücreti  33
6. Kamulaştırmadan Vazgeçme Halinde Vekalet Ücreti  35
C. İstinaf ve Temyiz Aşaması  35
1. İstinaf  35
2. Temyiz  36
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  36
Madde 11– Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Esasları  133
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  134
A. Kamulaştırma Bedelinin Tespitine İlişkin Genel Esaslar  136
1. Taşınmazın Cins ve Nevinin Tespit Edilmesi  136
a. Genel Olarak  136
b. Arsa – Arazi Ayrımı  137
c. Arsa Niteliğinde Kabul Edilecek Taşınmazlar  139
d. Arsa Kabul Edilemeyecek Taşınmazlar  142
2. Taşınmazın Yüzölçümü  143
3. Kıymeti Etkileyebilecek Nitelik ve Unsurlar ve Her Unsurun Ayrı Ayrı Değeri  143
4. Vergi Beyanı  144
5. Kamulaştırma Tarihi İtibariyle Resmi Makamlarca Yapılmış Kıymet Takdirleri  144
6. Bedelin Tespitinde Etkili Olacak Diğer Objektif Ölçütler (Objektif Değer Artırıcı Unsurlar)  145
B. Arazilerde Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  148
1. Münavebe (Sırayla, Nöbetleşe Ekilen) Ürünleri  148
2. Net Gelirin Hesaplanması  151
3. Kapitalizasyon Faizi  152
C. Bedel Tespitinde Özellik Arzeden Taşınmazlar  155
1. Tarımsal Amaçla Kullanılmayan ve Faydalanma Şekline Göre Bedeli Tespit Edilecek Araziler  155
2. Üzerinde Yapı Bulunan Taşınmazlar  156
3. Üzerinde Ağaç Bulunan Taşınmazlar  157
4. Kapama Bahçe  158
5. Üzerinde Çok Yıllık Bitki Ekili Taşınmazlar  160
6. Çayırlar  160
7. Üzerinde Kuyu veya Kaynak Bulunan Taşınmazlar  160
8. Su Altında Kalan Taşınmazlar  160
D. Arsalarda Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  161
1. Serbest Satış Olup, Tapu Sicil Müdürlüğünden Yapılmış Olmalıdır  161
2. Kamulaştırma Gününden Önceki Tarihli Bir Satış Olmalıdır  162
3. Özel Amaçlı Satış Olmamalıdır  162
4. Dava Konusu Taşınmaz ile (Kural Olarak) Aynı Nitelikleri Haiz ve Benzer Yüz Ölçümde Olmalıdır  163
5. Düzenleme Ortaklık Payı (DOP)  164
6. Taşınmazın Kendi Satış Değeri  166
7. Emsallerin Değerlendirilmesi ve Taşınmaza Değer Biçme  166
E. Yapılarda Kamulaştırma Bedelinin Tespiti  167
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  170
A. Taşınmazın Vasfının Tespitine İlişkin Kararlar  170
B. Arazi Niteliğindeki Taşınmazların Bedelinin Tespitine İlişkin Kararlar  179
C. Arsa Niteliğindeki Taşınmazların Bedelinin Tespitine İlişkin Kararlar  264
D. Yapılara Değer Biçilmesine İlişkin Kararlar  319
E. İrtifak Bedelinin Hesaplanmasına İlişkin Kararlar  339
F. Ağaçlara Değer Biçilmesine İlişkin Kararlar  352
Madde 12– Kısmen Kamulaştırma  357
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  358
A. Kamulaştırılmayan Kısmın Değerinde, Kamulaştırma Sebebiyle Bir Değişiklik Olmadığı Takdirde  359
B. Kamulaştırma Dışında Kalan Kısmın Kıymetinde, Kamulaştırma Nedeniyle Eksilme Meydana Geldiği Takdirde  359
C. Kamulaştırma Dışında Kalan Kısmın Bedelinde Kamulaştırma Nedeniyle Artış Meydana Geldiği Takdirde  360
D. Aynı Kamulaştırma Sebebi ile Kalan Kısım İçin Hem Değer Artışı Hem de Değer Azalışı Olabilir mi? Bu Halde Hesaplama Nasıl Yapılır?  360
E. Kesilen Bina, İhata Duvarı, Kanalizasyon, Su, Elektrik, Havagazı Kanalları, Makine Gibi Tesislerden Mal Sahiplerine Kalacak Olanlarının Eski Nitelikleri Dairesinde Kullanılabilecek Duruma Getirilebilmeleri İçin Gereken Gider ve Bedel  361
F. Bir Kısmı Kamulaştırılan Taşınmaz Maldan Artan Kısmı Yararlanmaya Elverişli Bir Durumda Değil İse  361
G. Baraj İnşası İçin Yapılan Kamulaştırmalar Sonunda Kamulaştırma Sahasına Mücavir Taşınmaz Mallar ve Komisyona Başvuru  362
H. Paylı Mülkiyete Konu Taşınmaz Malların Kısmen Kamulaştırılması  363
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  365
Madde 13– Tebligat  395
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  396
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  398
Madde 14– Dava Hakkı  421
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  421
A. İdari Yargıda Açılacak Kamulaştırma Kararına Karşı İptal Davası  421
B. Adli Yargıda Açılacak Maddi Hatanın Düzeltilmesi Davası  422
C. Mal Sahibinin Ecrimisil Talep Edebileceği Haller  424
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  425
A. Yargıtay Kararları  425
B. Danıştay Kararları  456
Madde 15– Bilirkişiler  461
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  461
A. Bilirkişi  462
B. Bilirkişi Kurulu  462
C. Bilirkişi Kurulunun Oluşturulması (Bilirkişi Seçimi)  462
D. Bilirkişi Raporunun Mahkemeye Verilmesi  463
E. Bilirkişi Raporunda Bulunması Gereken Unsurlar  463
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  465
Madde 16– Acele İşlerde Tescil ve El Koyma  488
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  488
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  490
Madde 17– Tapulu Taşınmaz Mallarda Tescil  495
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  495
I. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  497
Madde 18– Aynın İhtilaflı Bulunması  517
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  518
A. Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmaz İçin Bedel Tespiti ve Tescil Davasının Açılması  518
B. Mülkiyeti İhtilaflı Taşınmaz İçin Satın Alma Usulü Uygulanmaz  519
C. Mahkemece Tespit Edilen Kamulaştırma Bedeli, İleride Hak Sahibi Olacak Olana Ödenmek Üzere Üçer Aylık Vadelerle Bankaya Bloke Ettirilir  519
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  520
Madde 19– Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tescili ve Zilyedin Hakları  532
I. MADDEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA  534
A. Taşınmazın Kamu Malı Olup Olmadığının Tespit Edilmesi  534
1. Kamu Malı İse  534
2. Kamu Malı Değilse, Bedel Tespiti ve Tescil Davasının Açılması  534
B. Bedelin Tespiti ve Tescil Kararının Verilmesi  535
C. Tapusuz Taşınmazların Kamulaştırılmasında Satın Alma Usulü Uygulanmaz  536
D. Mahkemece Tespit Edilen Bedelin Zilyede Ödenmiş Olması Taşınmazda Hak İddia Edenlerin Dava Hakkını Ortadan Kaldırmaz  536
E. Yapı Bedeli Değil, Asgari Levazım Bedeli Ödenir  537
II. MADDEYE İLİŞKİN KARARLAR  537
Kaynakça  567
Kavramlar Dizini  569
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021