Çifte Vatandaşların Evlenme ve Boşanmalarının Hukuki Sonuçları Richard Feld  - Kitap

Çifte Vatandaşların Evlenme ve Boşanmalarının Hukuki Sonuçları

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
127
Barkod:
9786050518986
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
185,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitap konusunun başlığı "Çifte Vatandaşların Evlenme ve Boşanmalarının Hukuki Sonuçları" olduğu için, yalnızca birden fazla devletin vatandaşlığına sahip olan kişilerin hukukî durumu incelenecektir. Başka bir anlatımla, sadece bir devletin vatandaşlığına sahip olan; yabancı devlet vatandaşları, mülteciler, şartlı mülteciler, ikincil koruma statüsü sahipleri, geçici koruma statüsündeki yabancılar, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler (mavi kartlılar) çalışmamızın kişi bakımından kapsamı dışında bırakılmıştır.
Buna ek olarak, çalışmamızda yalnızca evlenme ve boşanmanın hukuki sonuçları ele alınacak olup, vesayet, nişanlanma, soy bağı, evlat edinme gibi konulara değinilmeyecektir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Türk Hukukunda Vatandaşlık Kazanma– Evlenme ve Boşanma Konularında Genel Bilgiler
.
Türk Hukukunda Evlenme Yoluyla Vatandaşlık Kazanılması ve Çifte Vatandaşlığa Sahip Kişilerin Boşanması
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
5
KISALTMALAR 
13
GİRİŞ 
15
I. Konunun Önemi 
15
II. Konunun Sınırlandırılması 
18
III. İnceleme Planı 
18
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA VATANDAŞLIK KAZANMA– EVLENME ve BOŞANMA KONULARINDA GENEL BİLGİLER
§ I. TÜRK HUKUKUNDA VATANDAŞLIK KAZANMA 
21
A. Vatandaşlık Kavramı ve Hukuki Niteliği 
21
1. Vatandaşlık – Çifte Vatandaşlık Kavramları 
21
2. Vatandaşlığın Hukuki Niteliği 
24
B. Vatandaşlık Kazanma Yolları 
25
1. Aslen Kazanma 
25
2. Sonradan Kazanma 
26
C. Vatandaşlık Hukukunun Genel İlkeleri ve Çifte Vatandaşlık Durumu 
27
§ II. EVLENME ve BOŞANMA KONUSUNDA GENEL BİLGİLER 
29
A. Evlenme / Evlilik 
29
1. Kavram 
29
2. Evlenmenin Şekli 
30
a) Genel Olarak 
30
b) Resmî Şekle Tabi Evlilikler 
31
c) Dinî Şekle Tabi Evlilikler 
31
d) Şekle Tabi Olmayan Birliktelikler 
34
3. Evliliğe İlişkin Bazı Atipik Durumlar 
36
a) Çok Eşliliğe İzin Veren Hukuk Düzenleri 
36
b) Muvazaalı Evlilikler 
38
B. Ayrılık ve Boşanma 
40
1. Kavram 
40
2. Boşanma Türleri 
42
a) Mahkeme Huzurunda Gerçekleşen Boşanmalar 
43
aa) Anlaşmalı Boşanmalar 
43
bb) Çekişmeli Boşanmalar 
44
aaa) Kusur Prensibi 
44
bbb) Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Prensibi 
45
ccc) Elverişsizlik Prensibi 
46
ddd) Fiili Ayrılık Prensibi 
46
b) İdarî Makamlar Huzurunda Gerçekleşen Boşanmalar 
47
c) Tarafların Karşılıklı İradesi ile Gerçekleşen Boşanmalar 
49
d) Eşlerden Birinin Tek Taraflı İradesi ile Gerçekleşen Boşanmalar 
49
aa) Talâk 
50
bb) Get (Ghet) 
51
e) Dijital Boşanmalar 
52
C. Evlenme ve Boşanmanın Hukuki Sonuçları 
53
1. Evlenmenin Hükümleri 
53
a) Evliliğin Kişisel Hükümleri 
53
aa) Eşlerin Hakları 
53
bb) Eşlerin Yükümlülükleri 
55
cc) Kadının Soyadı 
56
dd) Eşlerin Hukuki İşlemleri 
57
ee) Vatandaşlık Durumu 
57
b) Evliliğin Mali Hükümleri / Mal Rejimi 
58
2. Boşanmanın Hukuki Sonuçları 
59
a) Kendiliğinden Ortaya Çıkan Sonuçlar 
59
b) Hâkim Kararıyla Ortaya Çıkan Sonuçlar 
60
İKİNCİ BÖLÜM
TÜRK HUKUKUNDA EVLENME YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANILMASI ve ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP KİŞİLERİN BOŞANMASI
§ I. TÜRK HUKUKUNDA EVLENME YOLUYLA VATANDAŞLIK KAZANMA 
61
A. Tarihsel Süreçte Konunun Düzenlenişi 
61
1. 1312 Sayılı Vatandaşlık Kanunu (1928–1964) 
61
2. 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (1964– 2009) 
64
a) 2003 Değişikliği Öncesi Durum 
64
b) 2003 Değişikliği ile Tesis Edilen Durum 
66
B. Pozitif Düzenleme 
67
1. Evlenme Yoluyla Türk Vatandaşlığının Kazanılması Şartları 
68
a) Başvuru Koşulları 
68
aa) Türk Vatandaşı ile Evli Olma 
68
bb) Geçerli Bir Evlilik 
69
aaa) Evlenmenin Maddi Şartları 
70
bbb) Evlenmenin Şekli Şartları 
72
cc) Süre Şartı 
74
dd) Evliliğin Devam Ediyor Olması 
76
b) Asli Koşullar 
77
aa) Aile Birliği İçinde Yaşama 
77
bb) Evlilik Birliği ile Bağdaşmayacak Faaliyette Bulunmama 
78
cc) Millî Güvenlik ve Kamu Düzeni Bakımından Engel Teşkil Edecek Hali Bulunmama 
79
c) Gerçek Bir Evlilik Meselesi 
81
2. Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında Usûl 
84
a) Yetkili Makam ve Usul 
84
aa) Yurt İçinden Yapılan Başvurular 
87
bb) Yurt Dışından Yapılan Başvurular 
88
b) Karar Aşaması 
89
C. TÜRK VATANDAŞI İLE EVLENEN ve ÇİFTE VATANDAŞLIĞA SAHİP OLAN KİŞİ AÇISINDAN EVLİLİĞİN HUKUKİ SONUÇLARI 
89
1. Vatandaşlık Durumu 
89
2. Türkçe Ad ve Soyadı Meselesi 
91
3. İkamet Etme 
91
4. Çalışma Hakkı 
93
5. Evliliğin Tescili 
96
§ II. ÇİFTE VATANDAŞLIK SAHİBİ KİŞİNİN BOŞANMA DAVASI ve BOŞANMANIN HUKUKİ SONUÇLARI 
97
A. Boşanma Davası 
97
1. Yetkili Mahkeme 
97
2. Boşanma Kararının Tanınması ve Tenfizi 
98
a) Tanıma ve Tenfiz Tanımı 
98
b) Tanıma ve Tenfiz Koşulları 
99
aa) Ön Koşullar (MÖHUK m. 50) 
99
bb) Esas Koşullar (MÖHUK m.54) 
100
B. Boşanmanın Hukuki Sonuçları 
104
1. Vatandaşlığa Etkisi 
104
2. Velayet 
105
3. Nafaka 
106
4. Mal Rejimi 
108
SONUÇ 
111
KAYNAKÇA 
119