Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teori ve Uygulama'da
Kredi Kartı Sözleşmeleri
Ağustos 2007 / 1. Baskı / 393 Syf.
Fiyatı: 51.00 TL
İndirimli: 27.90 TL (%46)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Kredi kartları son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılmasına rağmen uzun süre bu konuda herhangi bir kanuni düzenleme yapılmamıştır. Bu çalışma 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu yürürlüğe girdikten sonra kredi kartları konusunda yayımlanan ilk kapsamlı çalışmadır. Akademik bir çalışma olarak hazırlanıp, uygulamaya dönük olarak Yargıtay içtihatlarıyla donatılması da kitabın önemini bir kat daha artırmaktadır.

Çalışmada kredi kartı ve sistemi oluşturan kredi kartı sözleşmeleri ayrı ayrı ve detaylı olarak incelenerek hukuki nitelikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Konu mevcut kanunlar ve yargı kararları doğrultusunda incelenerek, ayrıca 2006 yılında yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun hükümleri ile henüz yeni yürürlüğe giren Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümleri de değerlendirilmiştir.

Konu Başlıkları
Kredi Kartının Tüketici Kredisi Niteliği
Üye İşyeri Sözleşmesi
Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi
Ek Kart Uygulaması
Kart Borcuna Faiz Uygulaması
Kefilin Sorumluluğu
Kredi Kartı Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği
En Son Yargıtay İçtihatları
İlgili Mevzuat
Barkod: 9789750205439
Yayın Tarihi: Ağustos 2007
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 393
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
§1. GİRİŞ  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KREDİ KARTI
§2. KAVRAM  19
I. Tanım  19
II. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  20
III. Tarihi Gelişim  22
A. Dünyadaki Gelişimi  22
B. Türkiye’deki Gelişimi  23
1. Genel Olarak  23
2. Bankalararası Kart Merkezi (BKM)  24
a. Kuruluşu  24
b. Ortakları  25
c. Üyeleri  25
d. Ana Faaliyetleri  25
§3. KREDİ KARTI SİSTEMLERİ  27
I. İki Taraflı Sistem  27
II. Üç Taraflı Sistem  28
III. Karma Sistem  29
§4. KREDİ KARTLARININ YARARLARI VE SAKINCALARI  30
I. Kredi Kartlarının Yararları  30
A. Kart Hamili Açısından  30
B. Üye İşyeri Açısından  32
C. Kart Kuruluşu Açısından  33
D. Ekonomi Açısından  34
II. Kredi Kartlarının Sakıncaları  34
A. Kredi Kartı Hamili Açısından  34
B. Üye İşyeri Açısından  36
C. Kart Kuruluşu Açısından  36
§5. KREDİ KARTININ HUKUKİ YAPISI  37
I. Genel Olarak  37
II. Kredi Kartının Hukuki Niteliği  37
A. Banka Hukuku Açısından Kredi Kartı  38
1. Gayri Nakdi Kredi Niteliği  40
2. Nakdi Kredi Niteliği  41
B. Kıymetli Evrak Hukuku Açısından Kredi Kartı  42
C. Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı  45
1. Genel Olarak  45
2. Bağlı Tüketici Kredisi Niteliği  47
3. TKHK’nın Kredi Kartlarına Uygulanma Şartları  49
III. Harcama Belgesinin Hukuki Niteliği  50
İkinci Bölüm
ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ
§6. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  53
§7. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  56
§8. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI  57
I. Üye İş Yerinin Kredi Kartını Kabul Etmesi  57
II. Kartla Yapılan Alışveriş Bedellerinin Kart Kuruluşu Tarafından Üye İş Yerine Ödenmesi  60
III. Tarafların Anlaşması  60
§9. TARAFLARIN BORÇLARI  61
I. Kart Kuruluşunun Borçları  61
A. Harcama Belgesi Tutarlarını Ödemek  61
B. Sistemin İşleyişi ile İlgili Araç ve Gereçleri Sağlamak  64
C. Kayıp-Çalıntı ve Yasaklanmış Kart Listelerini Göndermek  66
D. Kart Hamilinin Kredi Değerliliğini Denetlemek  69
II. Üye İşyerinin Borçları  70
A. Kredi Kartını Kabul Etmek  70
B. Kredi Kartının Geçerliliğini Kontrol Etmek  73
C. Komisyon Ödemek  76
D. Harcama Belgesi Düzenlemek  78
E. Bilgilendirme Yükümlülüğü  81
F. Bilgileri Saklama Yükümlülüğü  81
§10. HUKUKİ NİTELİĞİ  82
I. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme  82
II. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt - Garanti Sözleşmesi  84
III. Borcun Nakli  86
IV. Alacağın Temliki  87
V. Vekalet Sözleşmesi  89
VI. Kefalet  91
VII. Mücerret Borç Vaadi  92
VIII. İfa Uğruna Edim  94
Üçüncü Bölüm
KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
§11. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  97
§12. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  99
I. Genel Olarak  99
II. Sözleşme Değişiklikleri  103
§13. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI  105
I. Nakit Ödemeksizin Alışveriş Olanağı Sağlamak  105
II. Masrafların Ödenmesi  107
III. Tarafların Anlaşması  108
§14. TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI  110
I. Kart Kuruluşunun Borçları  111
A. Nakit Ödemeksizin Alışveriş Olanağı Sağlamak Borcu  111
B. Üye İşyerine Harcama Belgesi Tutarlarını Ödemek  113
C. Kartın Kullanımını Yasaklama Borcu  116
E. Kredi Kartı Limiti Belirlemek  119
F. Diğer Borçları  123
II. Kredi Kartı Hamilinin Borçları  124
A. Harcama Belgesi Tutarını Ödemek ve Faiz Uygulaması  131
C. Bildirim Yükümlülüğü  137
D. Diğer Borçlar  139
§15. HUKUKİ NİTELİĞİ  140
I. Hizmet Sözleşmesi  140
II. İstisna Sözleşmesi  142
III. Vekalet Sözleşmesi  143
§16. KREDİ KARTI BORÇLARINDA KEFİLİN DURUMU  144
§17. GEÇMİŞ BORÇLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ  145
Dördüncü Bölüm
EK KART SÖZLEŞMESİ
§18. GENEL OLARAK  147
I. Ek Kart Kavramı  147
II. Ek Kart Türleri  148
A. Aile Kartları  149
§19. EK KART SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  149
§20. EK KART KULLANIMINDAN DOĞAN SORUMLULUK  151
I. Ek Kart Kullanımından Asıl Kart Hamilinin Sorumluluğu  151
II. Ek Kart Kullanımından Ek Kart Hamilinin Sorumluluğu  152
III. Ek Kart Hamilinin Asıl Kartın Kullanımından Sorumluluğu  154
IV. Ek Kart Kullanımından Diğer Ek Kart Hamillerinin Sorumluluğu  155
§21. SONUÇ  155
§22. YARGITAY KARARLARI  159
I. Üye İşyeri Sözleşmesiyle İlgili Yargıtay Kararları  159
II. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesiyle İlgili Yargıtay Kararları  182
A. Sözleşmenin Şekliyle İlgili Yargıtay Kararları  182
B. Hesap Özetiyle İlgili Yargıtay Kararları  186
C. Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Faiz Uygulamasına İlişkin Yargıtay Kararları  187
D. Bildirim (İhbar) Yükümlülüğüne İlişkin Yargıtay Kararları  215
E. Kefaletle İlgili Yargıtay Kararları  224
F. Geçmiş Borçların Taksitlendirilmesi ve Temerrüt Şartlarına İlişkin Yargıtay Kararları  254
G. Görevli ve Yetkili Mahkemeyle İlgili Yargıtay Kararları  281
H. Ek Kartla İlgili Yargıtay Kararları  298
I. Kredi Kartının Kıymetli Evrak Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararları  302
EK 1: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU  305
EK 2: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ  321
EK 3: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNUN MADDE GEREKÇELERİ  325
EK 4: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  341
EK 5: TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN İLGİLİ MADDELERİ  361
EK 6: ÖRNEK ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ (TÜRKİYE İŞ BANKASI)  369
EK 7: ÖRNEK KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (GARANTİ BANKASI)  379
Kaynakça  391
Kavramlar Dizini  395
 


Sera Reyhani Yüksel ...
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Sabure Paket
Mayıs 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
İrem Apaydın
Nisan 2020
40.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
§1. GİRİŞ  15
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK KREDİ KARTI
§2. KAVRAM  19
I. Tanım  19
II. Benzer Kavramlarla Karşılaştırılması  20
III. Tarihi Gelişim  22
A. Dünyadaki Gelişimi  22
B. Türkiye’deki Gelişimi  23
1. Genel Olarak  23
2. Bankalararası Kart Merkezi (BKM)  24
a. Kuruluşu  24
b. Ortakları  25
c. Üyeleri  25
d. Ana Faaliyetleri  25
§3. KREDİ KARTI SİSTEMLERİ  27
I. İki Taraflı Sistem  27
II. Üç Taraflı Sistem  28
III. Karma Sistem  29
§4. KREDİ KARTLARININ YARARLARI VE SAKINCALARI  30
I. Kredi Kartlarının Yararları  30
A. Kart Hamili Açısından  30
B. Üye İşyeri Açısından  32
C. Kart Kuruluşu Açısından  33
D. Ekonomi Açısından  34
II. Kredi Kartlarının Sakıncaları  34
A. Kredi Kartı Hamili Açısından  34
B. Üye İşyeri Açısından  36
C. Kart Kuruluşu Açısından  36
§5. KREDİ KARTININ HUKUKİ YAPISI  37
I. Genel Olarak  37
II. Kredi Kartının Hukuki Niteliği  37
A. Banka Hukuku Açısından Kredi Kartı  38
1. Gayri Nakdi Kredi Niteliği  40
2. Nakdi Kredi Niteliği  41
B. Kıymetli Evrak Hukuku Açısından Kredi Kartı  42
C. Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı  45
1. Genel Olarak  45
2. Bağlı Tüketici Kredisi Niteliği  47
3. TKHK’nın Kredi Kartlarına Uygulanma Şartları  49
III. Harcama Belgesinin Hukuki Niteliği  50
İkinci Bölüm
ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ
§6. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  53
§7. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  56
§8. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI  57
I. Üye İş Yerinin Kredi Kartını Kabul Etmesi  57
II. Kartla Yapılan Alışveriş Bedellerinin Kart Kuruluşu Tarafından Üye İş Yerine Ödenmesi  60
III. Tarafların Anlaşması  60
§9. TARAFLARIN BORÇLARI  61
I. Kart Kuruluşunun Borçları  61
A. Harcama Belgesi Tutarlarını Ödemek  61
B. Sistemin İşleyişi ile İlgili Araç ve Gereçleri Sağlamak  64
C. Kayıp-Çalıntı ve Yasaklanmış Kart Listelerini Göndermek  66
D. Kart Hamilinin Kredi Değerliliğini Denetlemek  69
II. Üye İşyerinin Borçları  70
A. Kredi Kartını Kabul Etmek  70
B. Kredi Kartının Geçerliliğini Kontrol Etmek  73
C. Komisyon Ödemek  76
D. Harcama Belgesi Düzenlemek  78
E. Bilgilendirme Yükümlülüğü  81
F. Bilgileri Saklama Yükümlülüğü  81
§10. HUKUKİ NİTELİĞİ  82
I. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme  82
II. Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt - Garanti Sözleşmesi  84
III. Borcun Nakli  86
IV. Alacağın Temliki  87
V. Vekalet Sözleşmesi  89
VI. Kefalet  91
VII. Mücerret Borç Vaadi  92
VIII. İfa Uğruna Edim  94
Üçüncü Bölüm
KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
§11. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  97
§12. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  99
I. Genel Olarak  99
II. Sözleşme Değişiklikleri  103
§13. SÖZLEŞMENİN UNSURLARI  105
I. Nakit Ödemeksizin Alışveriş Olanağı Sağlamak  105
II. Masrafların Ödenmesi  107
III. Tarafların Anlaşması  108
§14. TARAFLARIN HAKLARI VE BORÇLARI  110
I. Kart Kuruluşunun Borçları  111
A. Nakit Ödemeksizin Alışveriş Olanağı Sağlamak Borcu  111
B. Üye İşyerine Harcama Belgesi Tutarlarını Ödemek  113
C. Kartın Kullanımını Yasaklama Borcu  116
E. Kredi Kartı Limiti Belirlemek  119
F. Diğer Borçları  123
II. Kredi Kartı Hamilinin Borçları  124
A. Harcama Belgesi Tutarını Ödemek ve Faiz Uygulaması  131
C. Bildirim Yükümlülüğü  137
D. Diğer Borçlar  139
§15. HUKUKİ NİTELİĞİ  140
I. Hizmet Sözleşmesi  140
II. İstisna Sözleşmesi  142
III. Vekalet Sözleşmesi  143
§16. KREDİ KARTI BORÇLARINDA KEFİLİN DURUMU  144
§17. GEÇMİŞ BORÇLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ  145
Dördüncü Bölüm
EK KART SÖZLEŞMESİ
§18. GENEL OLARAK  147
I. Ek Kart Kavramı  147
II. Ek Kart Türleri  148
A. Aile Kartları  149
§19. EK KART SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ  149
§20. EK KART KULLANIMINDAN DOĞAN SORUMLULUK  151
I. Ek Kart Kullanımından Asıl Kart Hamilinin Sorumluluğu  151
II. Ek Kart Kullanımından Ek Kart Hamilinin Sorumluluğu  152
III. Ek Kart Hamilinin Asıl Kartın Kullanımından Sorumluluğu  154
IV. Ek Kart Kullanımından Diğer Ek Kart Hamillerinin Sorumluluğu  155
§21. SONUÇ  155
§22. YARGITAY KARARLARI  159
I. Üye İşyeri Sözleşmesiyle İlgili Yargıtay Kararları  159
II. Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesiyle İlgili Yargıtay Kararları  182
A. Sözleşmenin Şekliyle İlgili Yargıtay Kararları  182
B. Hesap Özetiyle İlgili Yargıtay Kararları  186
C. Kredi Kartı Borcunun Ödenmemesi ve Faiz Uygulamasına İlişkin Yargıtay Kararları  187
D. Bildirim (İhbar) Yükümlülüğüne İlişkin Yargıtay Kararları  215
E. Kefaletle İlgili Yargıtay Kararları  224
F. Geçmiş Borçların Taksitlendirilmesi ve Temerrüt Şartlarına İlişkin Yargıtay Kararları  254
G. Görevli ve Yetkili Mahkemeyle İlgili Yargıtay Kararları  281
H. Ek Kartla İlgili Yargıtay Kararları  298
I. Kredi Kartının Kıymetli Evrak Olmadığına İlişkin Yargıtay Kararları  302
EK 1: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNU  305
EK 2: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNUN GENEL GEREKÇESİ  321
EK 3: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI KANUNUNUN MADDE GEREKÇELERİ  325
EK 4: BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  341
EK 5: TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN İLGİLİ MADDELERİ  361
EK 6: ÖRNEK ÜYE İŞYERİ SÖZLEŞMESİ (TÜRKİYE İŞ BANKASI)  369
EK 7: ÖRNEK KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ (GARANTİ BANKASI)  379
Kaynakça  391
Kavramlar Dizini  395
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020