Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlananlar için 100 Soruda Uzlaştırma Uzlaştırmacının El Kitabı Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem, Ferda Eser, Pakize Pelin Özşahinli (Av. Arb.)  - Kitap
Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlananlar için

100 Soruda Uzlaştırma

Uzlaştırmacının El Kitabı

3. Baskı, 
Aralık 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
352
Barkod:
9789750246098
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
165,00
İndirimli (%85):
25,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Bu kitap, yazarların yaptığı 1500'den fazla uzlaştırma müzakereleri sonucunda elde ettikleri izlenim, deneyim ve bilgi birikimi ile yoğrularak hazırlanmıştır.
Uzlaştırmacı olarak hukuk fakülteleri dışında siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye mezunlarının da başvurabileceği dikkate alınarak, kitapta öğreti, mevzuat ve yargı kararlarıyla okuyucunun kıymetli vaktini almak yerine, doğrudan bir uzlaştırmacının sınava hazırlanırken veya görevini yaparken ihtiyaç duyacağı pratik, uygulanabilir bilgilere yer verilmiştir. Özellikle başarılı sonuçlar alınan "İzmir uygulaması" da göz önünde bulundurularak, uzlaştırmaya etkinlik kazandıracak pratik çözümler ortaya konmuştur.
Bu çerçevede uzlaştırmacının hakim olması gereken 100 can alıcı soru 12 ana başlık altında tasnif edilmiş, okuyucunun bu sorulara verilen doyurucu yanıtlarla uzlaştırma konusunu hızlı bir şekilde kavraması amaçlanmıştır. Kitabın bu baskısında en son Ekim ayında yapılan mevzuat değişikliği de işlenerek okuyucunun sınava hazırlanırken en güncel bilgilere sahip olması istenmiştir.
Kitap, gerek uzlaştırmacı eğitiminde, gerek eğitimin ardından yapılacak sınavlarda, gerekse uzlaştırmacı olarak göreve başlandığında yararlanılabilecek temel bir başvuru kaynağıdır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Uzlaştırmanın Kapsamı ve Koşulları
.
Uzlaştırmacı – Uzlaşma Teklifi
.
Uzlaştırma Müzakereleri
.
Uzlaşma Edimi
.
Uzlaştırma Raporu
.
Uzlaştırmacı Ücreti
.
Çocuklarda Uzlaştırma
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
19
I. UZLAŞTIRMANIN HUKUKSAL NİTELİĞİ 
21
1. Uzlaşma/Uzlaştırma Nedir? 
21
2. Uzlaştırmanın Amacı Nedir? 
22
3. Uzlaştırmanın Hukuksal Dayanakları Nelerdir? 
24
4. Uzlaştırma Kurumunun Arabuluculuktan Farkları ve Benzerlikleri Nelerdir? 
26
5. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmanın Olmaması Gerektiğini Düşünenlerin Dayandığı Gerekçeler Nelerdir? 
27
6. Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmanın Uygulanması Gerektiğini Düşünenlerin Dayandığı Gerekçeler Nelerdir? 
28
II. UZLAŞTIRMANIN CEZA MUHAKEMESİ İLKELERİYLE İLİŞKİSİ 
31
7. Uzlaşma Teklifinin Kabul Edilmesi, Uzlaştırmanın Sağlanması, Edimin Kabul Edilmesi veya Edimin Yerine Getirilmesi Durumunda da Masumiyet Karinesi Devam Eder mi? 
31
8. Uzlaştırma Müzakerelerinin Gizli Olması Ne Demektir? Müzakerelerde Ortaya Çıkan Beyan ve Belgeler Yargılamada Delil Olarak Kullanılabilir mi? 
33
9. Müzakereler Sırasında Suç İşlendiğini Öğrenmesi Durumunda Uzlaştırmacının İhbar Yükümlülüğü Var mıdır? 
36
III. UZLAŞTIRMANIN KAPSAMI VE KOŞULLARI 
39
10. Yetişkinlerin İşlediği ve Türk Ceza Kanunu’nda Yazılı Olan Hangi Suçlar Uzlaştırma Kapsamındadır? 
39
11. TCK Dışındaki Diğer Kanunlarda yer alan uzlaştırma kapsamındaki suçlar nelerdir? 
45
12. Suça Sürüklenen Çocukların İşlediği Hangi Suçlar Uzlaştırma Kapsamındadır? 
47
13. Uzlaştırma İçin Şikayet Olması Şart mı? Şikayetten Vazgeçme ve Şikayetin Geri Alınması Varken Neden Uzlaştırma Kurumu Getirilmiştir? 
53
14. Uzlaştırma Kapsamında Yer Alan Bir Suçun Bu Kapsama Girmeyen Bir Başka Suçla Birlikte İşlenmesi Durumunda Uzlaştırma Uygulanır mı? 
59
15. İşlenen Suçta Kişisel Cezasızlık Nedeninin Bulunması Durumunda da Uzlaştırma Yolu Uygulanabilir mi? Örneğin Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3) veya Kasten Yaralamaya (TCK m. 129/2) ya da Haksız Fiile Tepki Olarak Hakaret
(TCK m. 129/1). 
61
IV. UZLAŞTIRMACI 
63
16. Kimler Uzlaştırmacı Olabilir? 
63
17. Uzlaştırmacı Olmak İçin Aranan “Hukuk Öğrenimi Görmüş Kişi” İfadesinden Ne Anlaşılmalıdır? Kolluk Personeli, Zabıt Kâtibi, İnfaz Koruma Memuru ve Diğer Kamu Çalışanları Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Olabilir mi? 
68
18. Uzlaştırmacı Siciline Kayıt olmak İçin Eğitim Almak Şart mıdır? Ayrıca Bir Sınav Var mıdır? 
71
19. C. Savcısı Listeden İstediği Bir Uzlaştırmacıyı Seçerek Görevlendirme Yapabilir mi? 
75
20. Aynı Dosya İçin Birden Fazla Uzlaştırmacı Görevlendirilebilir mi? 
77
21. Uzlaştırmacının Reddi İstenebilir mi? Uzlaştırmacı Görevi Reddedebilir mi? 
79
22. Uzlaştırmacı Görevini Bizzat Yapmak Zorunda mıdır? Yükümlülükleri nelerdir? 
81
23. Uzlaştırmacının Yapamayacağı İş ve İşlemler Nelerdir? Tabela Asabilir mi? Kartvizit Bastırıp Dağıtabilir mi? 
83
24. Uzlaştırmacı, Uzlaştırmacı Olarak Görev Aldığı Dosyada Sonradan Tanıklık, Bilirkişilik ya da Avukatlık Yapabilir mi? 
85
25. Uzlaştırmacı Müzakereler Sırasında Suçun Niteliğinin Değiştiğini Anlarsa veya Fiilin Bir Başka Suçu da Oluşturduğunu Tespit Ederse Ne Yapmalıdır? 
86
26. Uzlaştırmacı Hangi Durumlarda Uzlaştırmacı Listesinden Çıkarılır? 
88
V. UZLAŞMA TEKLİFİ 
91
27. Uzlaşma Teklifi Nedir? Uzlaşma Teklif Formu Standart Bir Belge midir? Uzlaşma Teklifi İçin Yapılan Çağrı Uzlaşma Teklifi Yerine Geçer mi? 
91
28. Uzlaştırmacı, Teklifi İletmek İçin Uyuşmazlığın Tarafları ile Nasıl İletişime Geçer? Kendisini Uzlaştırmacı Olarak Nasıl Tanıtır? Taraflara Ulaşmak İçin Neler Yapar? 
114
29. Uzlaşma Teklifi Hangi Aşamada Kim Tarafından Yapılır? Cumhuriyet Savcısı veya Kolluk Uzlaşma Teklifi Yapabilir mi? Yapmışsa Sonuç Doğurur mu? 
118
30. Uzlaşma Teklifi En Geç Ne Zaman ve Kime Yapılır? Taraf Teşkilinde Bir Sıralama Var mıdır? Müştekinin Uzlaşma Teklifini Reddetmesi Durumunda Şüpheliye de Teklif Yapılması Zorunlu mudur? 
120
31. Uzlaşma Teklifinin İçeriği Nasıl Olmalıdır ve Hangi Yöntemle Yapılmalıdır? 
125
32. SEGBİS Yoluyla Uzlaşma Teklifi Nasıl Yapılır? 
129
33. İstinabe Yoluyla Uzlaşma Teklifi Nasıl Yapılır? 
134
34. Engellilere veya Türkçe Bilmeyen Taraflara Uzlaşma Teklifi Nasıl Yapılır? Taraflardan Birinin Okuma Yazma Bilmemesi, Türkçe’ye Hakim Olmaması, Sağır Dilsiz Olması Durumunda Uzlaştırma İşlemleri Nasıl Yürütülür? 
135
35. Uzlaşma Teklifi Vekile veya Müdafiye Yapılabilir mi? 
140
36. Birden Fazla Müşteki Varsa Tümünün Uzlaşma Teklifini Kabul Etmesi Şart mıdır? 
142
37. Birden Fazla Şüpheli Varsa Tümünün Uzlaşma Teklifini Kabul Etmesi Şart mıdır? 
143
38. C. Savcısı Hangi Aşamada Uzlaştırmacı Görevlendirir? 
144
39. Edimin Yerine Getirilmesi veya Başka Bir Nedenle Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verilmiş Olan Bir Suçla İlgili Olarak Sonradan Ortaya Çıkan Delillere Dayanarak Aynı Fiil Hakkında Yeniden Soruşturma ve Yeniden Uzlaştırma Süreci Başlatılabilir mi? 
145
40. Uzlaşma Teklifine Tarafların Karar Verme Süresi Nedir? Teklifin Kabul Edilmesi Zorunlu mudur? Süresinde Cevap Verilmezse İzlenecek Yol Nedir? 
146
41. Uzlaşma Teklifi Yapıldığında Kabul Etmeyen Taraf, Daha Sonra Bu İradesinden Vazgeçerek Teklifi Kabul Ettiğini Bildirebilir mi? Teklifi Kabul Etmesine Rağmen Daha Sonra Kabulden Vazgeçebilir mi? 
148
42. Uzlaşma Teklifinin Yapılacağı Tarafa/Taraflara Ulaşılamaması Durumunda Ne Yapılmalıdır? 
151
VI. UZLAŞTIRMA MÜZAKERELERİ 
153
43. Uzlaştırma Müzakereleri Nedir? 
153
44. Uzlaştırma Müzakereleri Hangi Aşamalardan Oluşur? En Çok Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir? 
155
45. Uzlaştırma Müzakerelerine Kimler Katılabilir? Uzlaştırma Müzakerelerine Tarafın Bizzat Katılması Zorunlu mudur? İki Tarafın Kabulü Halinde Müzakerelere Üçüncü Kişiler Katılabilir mi? 
163
46. Uzlaştırma Müzakerelerine Tarafların Birlikte Katılması Zorunlu mudur? Taraflar Birbirleri ile Yüz Yüze Görüşmek Zorunda mıdır? Uzlaştırmacı ile Taraflar Yüz Yüze Görüşmek Zorunda mıdır? 
166
47. Uzlaşma Teklifini Kabul Eden Ancak Daha Sonra Yurt Dışına Gitmiş Olan Kişilerle Uzlaştırma Müzakereleri Nasıl Yürütülür? 
172
48. Uzlaştırma Müzakerelerine Davet Mektubu Nedir? 
173
49. Taraflardan Biri Cezaevinde İse Müzakereler Nasıl Yürütülür? 
178
50. Uzlaştırma Müzakerelerinde Hangi İletişim Araçlarından Yararlanılabilir? Tarafların Farklı Yerlerde Olması Durumunda Uzlaştırma Müzakereleri Nasıl Yürütülür? 
181
51. Uzlaşma Teklifinin Kabul Edilmesine Rağmen, Müzakereler Aşamasında Taraflar Uzlaştırmadan Dönebilir mi? Uzlaştırma Müzakereleri Sonunda Taraflar Raporu İmzadan Kaçınabilir mi? Bu Gibi Durumlarda Uzlaştırmacı Ne Yapmalıdır? 
189
52. Uzlaştırma Müzakereleri Nerelerde Yapılır? Uzlaştırmacı Müzakereler Aşamasında Tarafın İkametine–İşyerine Giderek Görüşebilir mi? 
194
VII. UZLAŞMA EDİMİ 
197
53. Uzlaşma Edimi Nasıl Belirlenir, Edimin Konusu Neler Olabilir? 
197
54. Uzlaşma Edimi Birden Fazla Olabilir mi? Böyle Bir Durumda Uzlaştırmanın Sağlanması İçin Tüm Edimler Üzerinde mi Anlaşma Sağlanmış Olması Gerekir? 
224
55. Gazetede Özür İlanının Bir Standardı Var mıdır? İlanın, Basın İlan Kurumu Aracılığıyla mı Yayınlanması Gerekir? 
229
56. Uzlaştırmada Sosyal Sorumluluk (Kamu Hizmetinde Çalışma) Edimi Nasıl Uygulanır? 
230
57. Taksitli Edim Nedir? Taksitlerden Bir Kısmı Yerine Getirilmiş, Ancak Bir Kısmı Yerine Getirilmemiş İse Ne Yapılır? Şüpheli Taksitini Ödemezse, Uzlaştırmacının Sorumluluğu Var mıdır? 
232
58. Uzlaşma Edimi Olarak Kambiyo Senedi Verilmesi Durumunda Rapor Nasıl Düzenlenir? 
235
59. Uzlaşma Edimi Olarak Ödemenin Üçüncü Kişi Tarafından Yapılmasının Kararlaştırıldığı Durumda Rapor Nasıl Düzenlenir? 
237
60. Söz Verme Edimi Nedir? 
239
61. Başka Bir Soruşturma Dosyasındaki Şikayetten Vazgeçme Uzlaşma Edimi
Olur mu? 
242
63. Terditli Edim Olur mu? 
246
64. Edimin yerine getirilip getirilmemesinde uzlaştırmacının sorumluluğu var mıdır? Edimin Yerine Getirilip Getirilmediğini Taraf Uzlaştırma Bürosuna Bildirmemiş İse Ne Yapılabilir? 
248
65. Edimin Yerine Getirilmesinin Sonucu Nedir? Edimin İfasından Sonra Süreç
Nasıl İşler? 
250
66. Edimsiz (Bila Edim) Uzlaştırma Nedir? 
251
67. “Edimin Orantısız” ve “Hukuka ve Ahlaka Aykırı Olması” Nedir? Uygulamadaki Örnekler Nelerdir? 
255
68. Uzlaşma Edimi ve Şahsi Haklar Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? 
257
69. Uzlaştırmanın Sağlanması Durumunda Edim Alacaklısı, Maddi–Manevi Tazminat Davası Açabilir mi? 
259
VIII. UZLAŞTIRMA RAPORU 
265
70. Uzlaştırma Raporuna Neler Yazılmalıdır? 
265
71. Taraflar “Yasal Haklarım, Sigorta Şirketi, SGK’dan Talep ve Dava Haklarım Saklı Kalmak Kaydıyla” v.b. Beyanlarının Rapora Yazılmasını İstediklerinde Bu Talepler Rapora Yazılabilir mi? 
271
72. Uzlaştırma Olmaması Durumunda Farklı Bir Rapor Biçimi (Uzlaşmama Raporu) Var mıdır? Hem Uzlaşma Hem de Uzlaşmama İçerikli Rapor Nasıl Düzenlenir? 
274
73. Uzlaştırma Raporunu Kim Hazırlar? Uzlaşma Belgesini Kim Hazırlar? Süre Koşulu Var mıdır? 
279
74. Uzlaştırma Raporunun İmzalanmasında Öncelik Sırası Var mıdır? 
284
75. Soruşturma Dosyasında Şüpheli ve Müştekiler Dışında Aynı Olayla İlgili Olarak Suça Sürüklenen Çocuk da Olduğunun Görülmesi Durumunda Nasıl Bir Yol İzlenir? 
287
76. Uzlaştırma Raporunun Usul ve Esasa Uygunluğu Kim Tarafından Denetlenir? 
290
77. C. Savcısı, Mahkeme veya Uzlaştırmacı Uzlaştırmanın Tarafların Özgür İradesine Dayanıp Dayanmadığı Konusunda Duraksamaya Düşerse Ne Yapar? 
293
78. Uzlaştırma Raporu Kendiliğinden Hüküm Doğurur mu? 
293
79. Uzlaşma Edimi Raporda Belirlenen Tarihten Sonra Yerine Getirilirse Ne Olur? 
294
80. Uzlaştırma Raporunun C. Savcısı veya Mahkeme Tarafından Değiştirilerek Onaylanması Mümkün müdür? Uzlaştırma Raporu Onaylandıktan ve Erteleme Kararı Verildikten Sonra Taraflarca Raporun Değiştirilmesi İstenebilir mi? 
295
IX. UZLAŞTIRMACI ÜCRETİ VE DİĞER UZLAŞTIRMA GİDERLERİ 
299
81. Uzlaştırmacı Ücreti Ne Kadardır? Alt ve Üst Sınırı Var mıdır? Kim Takdir Eder? 
299
82. C. Başsavcılıklarının Farklı Ücret Takdirine Uzlaştırmacı İtiraz Edebilir mi? 
302
83. Uzlaştırmacı Ücretini Kim Öder? 
303
84. Uzlaştırma Müzakereleri İçin Harcanan Giderler (Ulaşım v.b.) Nasıl Belgelenir? 
306
85. Uzlaştırmacı, Uzlaştırmanın Taraflarından Masraf ya da Gider Talep Edebilir mi? 
309
X. UZLAŞTIRMADA KANUN YOLLARI VE ZAMANAŞIMI 
311
86. Uzlaştırma Raporuna İtiraz Edilebilir mi? 
311
87. İstinafta Uzlaştırma Olur mu? 
312
88. Uzlaştırma Sürecinde Zamanaşımı ve Dava Süreleri İşler mi? 
313
XI. UZLAŞTIRMANIN SONUÇLARI 
315
89. Uzlaştırma Süreci Nasıl Sona Erer? 
315
90. Uzlaştırmanın Sağlanması Durumunda Süreç Nasıl Devam Eder? 
316
91. Uzlaştırma Sağlanamaması Durumunda Süreç Nasıl Devam Eder? 
321
92. Uzlaştırma Raporu Taraflarca İmzalandıktan Sonra Ancak C. Savcısına/Mahkemeye Teslim Edilmeden Önce Taraflar Uzlaştırma Sonucundan Vazgeçilebilir mi? 
322
93. Uzlaştırma Yöntemi Uygulandıktan Sonra Uzlaştırmanın Sağlanamaması Durumunda, C. Savcısı Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı Verebilir mi? 
323
94. Uzlaşma Gerçekleştiğinde ve Edim İfa Edildiğinde, İlgili Taraf, Zararının Giderilmesi İçin Ayrıca Sigorta Şirketine Başvurabilir mi? Açılmış Bir Dava Varsa Bunun Sonucu Ne Olur? 
324
XII. ÇOCUKLARDA UZLAŞTIRMA 
327
95. Suça Sürüklenen Çocuklarda (SSÇ) Uzlaşma Teklifi Kime Yapılır? 
327
96. Suç Mağduru Çocuklarda Uzlaşma Teklifi Kime Yapılır? 
328
97. Fiilin İşlendiği Tarihte Suç Mağduru veya Suça Sürüklenen Çocuğun Uzlaşma Teklifi Yapılacağı Sırada veya Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında Ergin Olması Halinde Teklifin ve Müzakerelerin Muhatabı Kimdir? 
329
98. Suç Mağduru ya da Suça Sürüklenen Çocuklarda Uzlaşma Teklifi ve/veya Uzlaştırma Müzakereleri Tek Başına Anne ya da Tek Başına Babayla Yapılabilir mi? Anne ve Baba Uzlaşma Teklifini Kabul veya Reddetmek Konusunda veya Uzlaştırma Müzakereleri Sırasında Anlaşamazlarsa Ne Olacaktır? 
330
99. Çocuklarda Uzlaştırma Müzakereleri Kiminle Yapılır? 
332
100. Çocuklarla İlgili Uzlaşma Ediminin Yerine Getirilmesinden Kim Sorumludur? Edimin Yerine Getirilmemesinin Sonucu Ne Olur? 
334
UZLAŞTIRMACI TAKİP FÖYÜ ÖRNEKLERİ 
339
UZLAŞTIRMACI İŞ AKIŞI KONTROL FORMU 
341
Uzlaştırma Raporu, Üst yazı, Tutanak, Belge, Dilekçe Örnekleri Dizini 
345
Kavramlar Dizini 
351