Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Veritabanı Sistemleri:
SQL ve NoSQL
Kavram – Teori – Uygulama
Eylül 2019 / 1. Baskı / 408 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitap; Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri ve Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği lisans programlarında okutulan içeriği veritabanı sistemleri olan "Veritabanı Yönetimi", "Veritabanı Yönetim Sistemleri", "Veritabanı Sistemleri" gibi derslere uygun olarak ve Yüksek Lisans programlarındaki İleri Veritabanı Sistemleri dersleri için teorik, uygulama ve bol 120 adet örnek sorular ile öğrencilere ve bu konu ile ilgilenenlere yönelik bilgi verecek şekilde hazırlanmıştır.

Kitap; önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile Veritabanı sistemleri tasarımı ve geliştirilmesi ile uğraşmak isteyen herkes içindir.

Konu Başlıkları
Veritabanı Sistemlerine Giriş
Veri Modelleme
İlişkisel Veri Modeli
Normalizasyon
Veri Tanımlama Dili (DDL)
Veri İşleme Dili (DML)
Tabloların Bağlanması ve Alt–Sorgular
Veritabanı Programlama
Hareketler ve Sorgu İşleme
Veri Ambarı Sistemleri
NoSQL Sistemleri
Barkod: 9789750257452
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 408
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1. VERİTABANI SİSTEMLERİNE GİRİŞ  1
o GENEL KAVRAMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLAR  2
• Veri Bilimi  2
• Veri ve Bilgi  2
• Veri Türleri  5
 Yapısal ve Yapısal Olmayan  6
 Nicel ve Nitel  6
• Veri Birimleri  7
• Üst–veri  8
• Veri Öğesi  8
• Veri Kümeleme  8
• Kayıt  8
• Anahtar  9
• Endüstri 4.0  10
 Nesnelerin Interneti  10
 Büyük Veri  11
 Blokzincir  11
o VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ  12
• Veritabanı Geçmişi  14
• Veritabanı Mimarisi  15
 Veritabanı Motoru  16
 Veri Sözlüğü  16
• Veri Bütünlüğü  16
• Yerel Veritabanları  16
• İstemci/Sunucu (Client/Server) Veritabanları  17
• Tek–Katmanlı, İki–Katmanlı ve Çok–Katmanlı Mimariler  18
• Dağıtık Veritabanları  20
 Yineleme ve Bölünme  20
• Federe Veritabanları  21
• Nesne–Yönelimli VTYS  22
o VERİTABANI NESNELERİ (DATABASE OBJECTS)  23
o VERİ ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ  23
• ODBC, DAO, RDO  23
• OLE–DB  24
• ADO (ActiveX Data Objects)  25
• ADO.NET  25
o SORULAR İLE ÖZET  27
BÖLÜM 2. VERİ MODELLEME  29
o VERİ MODELLERİ  30
• Veri Modellerinin Geçmişi  30
• Hiyerarşik Model  31
• Ağ Modeli  31
• İlişkisel Model  32
• Nesne Yönelimli Model  33
• Varlık–İlişki Modeli (E–R Modeli)  34
 Varlık  35
 Varlık Sınıfı  35
 Nitelik  35
 Etki–Alanı  36
 Kardinalite  36
 Farklı E–R Notasyonları  36
o CHEN  36
• Kullanılan Notasyonlar  36
• Nitelikler  37
 Birleşik (Composite) Nitelik  38
 Çok Değerli (Multi–Valued) Nitelik  39
 Türetilmiş (Derived) Nitelik  39
 Anahtar (Key) Nitelik  40
• İlişki Kümeleri  40
 İlişkiler Arasındaki Çoğulculuk (Multiplicity) Kısıtları  40
 Bire–bir (1:1) İlişkiler  41
 Bire–çok (1:*, 1:M) İlişkiler  41
 Çoğa–çok (*:*, M:N) İlişkiler  41
 İlişkilerdeki Nitelikler  42
 İlişkilerin Derecesi  43
 Özyineli (Recursive) İlişkiler  45
• Varolma Bağımlılığı  45
• Zayıf ve Güçlü Varlık Kümeleri  46
• Genelleştirme ve Özelleştirme  48
 Süper Sınıflar ve Alt Sınıflar  49
 Kümeleme  51
 Dışlama (Exclusion) Kısıtı  52
o CROW’S FOOT  55
• Kullanılan Notasyonlar  55
• Varlıklar  56
• İlişkiler  57
o IDEF1X  59
• Kullanılan Notasyonlar  60
• Varlıklar  61
• İlişkiler  61
 Belirsiz ilişkiler  61
 Belirli ilişkiler  61
 Özel olmayan ilişkiler  62
 Kategorik İlişkiler  62
o BİRLEŞİK MODELLEME DİLİ (UML)  63
• Kullanılan Notasyonlar  64
• Sınıflar  66
• İkili İlişki (Association)  68
• İlişki Sınıfları (Association Classes)  70
• Alt Sınıflar  70
• Parça–Bütün İlişkiler  70
o E–R’DEN SQL’E  73
• Veritabanı Tasarım Aşamaları  73
• E–R’den SQL’e Eşleştirme  75
 Özyineli İlişki  76
 Bire–Bir İlişki  77
 Bire–Çok İlişki  77
 Çoğa–çok İlişki  78
 ISA dönüşümü  79
 Üçlü İlişkilerin Ayrıştırılması  80
o SORULAR İLE ÖZET  81
BÖLÜM 3. İLİŞKİSEL VERİ MODELİ  83
o İLİŞKİSEL MODEL  84
o VERİTABANLARI İÇİN MATEMATİK  84
• Küme Teorisi  84
• Metotlar ile Kümeleri Belirtme  85
• Eleman Sayısı  85
• Alt Küme  86
• Kümenin Kuvveti  86
• Kartezyen Çarpım  86
• İkili İlişki  86
• Fonksiyon  87
• Fonksiyonlarda Etki–Alanı ve Değer  87
• Birim Fonksiyon  88
o İLİŞKİSEL MODEL  88
• İlişki  88
• Derece  90
• Kardinalite  90
• Çoklu (Tuple)  90
• Etki–Alanı  90
• İlişkisel Veritabanı  90
• Şema  92
o İLİŞKİSEL CEBİR  96
• Seçme  97
• İzdüşüm  98
• Yeniden Adlandır  99
• Çarpım  101
• Doğal Bağlantı  102
• Koşullu Bağlantı  102
• Eşit Bağlantı  103
• Dış Bağlantı  106
• Bölme  106
• İlişkiler Üzerinde Küme İşlemleri  108
• Silme  109
• Ekleme  110
• Güncelleme  110
• Kümeleme Fonksiyonları  111
o SORULAR İLE ÖZET  112
BÖLÜM 4. NORMALİZASYON  113
o Normalizasyon Nedir?  114
o Avantajları ve Dezavantajları  114
o Fonksiyonel Bağımlılık (Functional Dependency)  114
• Çıkarsama Kuralları (inference)  117
• Kanonik Örtü  120
• Fonksiyonel Bağımlılık Kümesinin Kapanışı  121
• Nitelik Kümesinin Kapanışı  122
o Anomaliler  124
o Normalizasyon Adımları  125
• Birinci Normal Form  126
• İkinci Normal Form  128
• Üçüncü Normal Form  129
• Boyce–Codd Normal Form  130
• Dördüncü Normal Form  131
o İlişkilerin Ayrıştırılması  132
• BCNF Ayrıştırma Algoritması  134
o SORULAR İLE ÖZET  136
BÖLÜM 5. SQL: VERİ TANIMLAMA DİLİ (DDL)  137
o SQL NEDİR?  138
o KATILIMLI SQL (EMBEDDED SQL)  139
o SQL KOMUT KÜMESİ  140
o GENEL YAZIM KURALLARI  141
o VERİ TANIMLAMA DİLİ (DDL)  142
• Komut Seti  143
• VERİ TİPLERİ  143
• NULL Değerler  145
• TABLOLAR  146
 Referans Bütünlüğü  148
 Veriler Üzerinde Yapılan Kısıtlamalar  149
 Tabloda Düzenlemeler Yapmak  153
 Tablo Silme  155
• İNDEKSLER  155
• GÖRÜNÜMLER  157
 Görünümler Üzerinde Düzenlemeler  158
 Görünümlerin Silinmesi  159
 Görünümler ile Güvenlik  159
o VERİ KONTROL DİLİ (DCL)  160
• VERİTABANI GÜVENLİĞİ  162
 Kullanıcılar (Users)  163
 Roller (Roles)  163
 Ayrıcalıklar (Privileges)  164
 Sütunlar Üzerindeki Ayrıcalıklar  165
 Kullanıcı Eklemek (MySQL)  165
o HAREKET İŞLEME DİLİ (TCL)  166
o SORULAR İLE ÖZET  168
BÖLÜM 6. SQL: VERİ İŞLEME DİLİ (DML)  169
o DML KOMUTLARI  170
o SEÇME SORGUSU (SELECT)  170
• Sütun Başlığının Değiştirilmesi (as)  173
• Çıktıda Literal Değerlerin Kullanılması  174
• Sayısal Bilgi Çıktılarının Düzenlenmesi  175
• Tekrarlı Kayıtların Ortadan Kaldırılması (distinct)  176
• Sorgu Sonuçlarının Sıralanması (order by)  176
• Gruplandırarak Sorgulama (group by)  177
• Bir Koşula Bağlı Olarak Sorgulama (where)  178
o OPERATÖRLER  179
• Aritmetiksel Operatörler  179
• Karşılaştırma Operatörleri  180
• Mantıksal Operatörler  180
• Karakter Katarlarını Birleştirme  181
• SQL Operatörleri  181
 Between  181
 in  182
 like  183
 is null  184
 exists  185
 some/any/all  185
o SİLME SORGUSU (DELETE)  185
o EKLEME SORGUSU (INSERT)  186
o GÜNCELLEŞTİRME SORGUSU (UPDATE)  187
o CRUD ve REST  188
o AD–HOC SORGU  190
o KÜMELEME FONKSİYONLARI  190
• AVG  191
• COUNT  192
• MAX  193
• MIN  194
• STDEV, VAR  194
• SUM  195
• Sözcüğünün Kullanımı  196
• Having Sözcüğünün Kullanımı  198
o SORULAR İLE ÖZET  202
BÖLÜM 7. TABLOLARIN BAĞLANMASI ve ALTSORGULAR  203
o TAKMA AD (ALIAS)  204
o BAĞLANTI TİPLERİ  205
• Kartezyen Bağlantı  205
• Eşit Bağlantı  206
• Eşit Olmayan Bağlantı  209
• İç Bağlantı  211
• Dış Bağlantı  213
• Kendisi (Self) ile Bağlantı  215
• Birleşim (union)  217
• Kesişim (Intersect)  219
• Fark (Except)  220
• Heterojen Bağlantı  220
o ALTSORGULAR  224
• Alt Sorgular ile Kümeleme Fonksiyonlarının Kullanımı  226
• Alt Sorgularda IN Sözcüğünün Kullanımı  227
• Altsorgular İle ANY ve ALL Kullanımı  228
• İlişkisel Altsorgular  230
• Altsorgular ile EXISTS ve NOT EXISTS Kullanımı  235
• Altsorgu Sonuçlarını Aritmetiksel Olarak Kullanma  238
• Ekleme İşlemlerinde Altsorguların Kullanımı  238
• Güncelleme İşlemlerinde Altsorguların Kullanımı  238
• Silme İşlemlerinde Altsorguların Kullanımı  238
o SORULAR İLE ÖZET  239
BÖLÜM 8. VERİTABANI PROGRAMLAMA  241
o KULLANILAN VERİTABANI SİSTEMLERİ  242
• Microsoft SQL Server  242
 SQL Server Management Studio (SSMS)  243
• MySQL  247
 MySQL Workbench  248
o İLK VERİTABANI  248
• Veritabanı Silme  250
o T–SQL ve MySQL İLE PROGRAMLAMA  251
• Değişkenler  252
• Akış Kontrol Dili  254
 BEGIN END  254
 IF ELSE  254
 WHILE  255
 CASE  256
 GOTO  257
 RETURN  257
 TRY CATCH ve THROW  258
 WAITFOR  258
 WITH  259
o FONKSİYONLAR  259
• Skalar Fonksiyonlar  260
• Tablo–Değerli Fonksiyonlar  260
• Sistem Fonksiyonları  261
• Hesaplanmış Alanlar  261
o SAKLI PROSEDÜRLER (STORED PROCEDURES)  262
• Saklı Prosedür Türleri  263
• Saklı Prosedürün Silinmesi/Düzenlenmesi  264
• Saklı Prosedürlerde Parametre Kullanımı  265
o TETİKLEYİCİLER (TRIGGERS)  269
• T–SQL’de inserted ve deleted tabloları  271
• MySQL’de new ve old tabloları  273
• Tetikleyiciler ile İlgili İşlemler  274
• After ve Instead Of Tetikleyici Türleri  277
o İMLEÇ (CURSOR)  278
o SORULAR İLE ÖZET  282
BÖLÜM 9. HAREKETLER VE SORGU İŞLEME  283
o Hareket Nedir?  284
o ACID  286
o Eş Zamanlı Denetim  286
o Eş Zamanlı Çalışma Anomalileri  287
• Kayıp Güncelleme (Lost Update)  287
• Kirli Okuma (Dirty Read)  287
• Tekrarlanamayan Okuma (Non–repeatable Read)  288
• Hayalet Okuma (Phantom Read)  288
o Hareketlerin Yalıtım Seviyeleri  289
o Serileştirilebilir İşletim Planı  291
o Kaynak Kilitleme  293
• Ölümcül Kilitlenme  294
o SORGU İŞLEME ve OPTİMİZASYON  294
• Optimizasyon ve Sorgu Ağaçları  296
o SORULAR İLE ÖZET  302
BÖLÜM 10. VERİ AMBARI SİSTEMLERİ  305
o İŞ ZEKASI SİSTEMLERİ  306
o VERİ AMBARI (DATA WAREHOUSE)  307
• Veri Pazarı (Data Mart)  308
o BOYUTSAL MODELLEME  309
• Gerçek  309
• Boyut  309
• Zaman Boyutu  309
• Model Biçimleri  310
 Yıldız (Star)  310
 Kartanesi (Snowflake)  311
o OLTP ve OLAP  314
o Veri Ambarı Mimarileri  316
o Veri Küpleri (Data Cube)  317
o SQL ile OLAP  320
• GROUPING SET  320
• CUBE Operatörü  321
• ROLLUP  322
• Özet Görünüm (Materialized View) Kullanımı  322
o SORULAR İLE ÖZET  323
BÖLÜM 11. NoSQL SİSTEMLERİ  325
o BÜYÜK VERİ  326
• CAP Teoremi  327
• Base Model  328
o NoSQL SİSTEMLERİ  329
• Serileştirme (Serialization)  331
• SQL – NoSQL Karşılaştırma  334
• NoSQL Veritabanı Türleri  335
o MongoDB (Doküman Yönelimli Veri Modeli)  336
• Doküman Veritabanı Terminolojisi  336
• İlk Veritabanı  337
• Sorgular  339
• Kayıtların Güncellenmesi  341
• Kayıtların Silinmesi  341
• MongoDB ile İçe/Dışa Aktarma  342
o Cassandra (Geniş–Sütun Yönelimli Veri Modeli)  342
• Sütun Veritabanı Terminolojisi  343
o Redis (Anahtar–Değer Yönelimli Veri Modeli)  344
• String Yapılar  345
• List Yapısı  347
• Set Yapısı  348
• Hash Yapısı  348
o Neo4J (Grafik Yönelimli Veri Modeli)  350
• Arayüz ve İlk Veritabanı  350
• Grafik Veritabanı Terminolojisi  352
• İlişkiler  353
• Düğüm ve İlişkileri Listelemek  355
• Güncelleme  356
• Silme  356
o BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING)  356
• Sanallaştırma  357
• Bulut Bilişim Katmanları  357
o SORULAR İLE ÖZET  358
BÖLÜM 12. EKLER  359
o KİTAPTA KULLANILAN ÖRNEK VERİTABANLARI  360
• DB_EMPDEPT Veritabanı  360
 İlişkisel Şema ve Diyagram  360
 DDL İfadeleri  360
 Örnek Veriler  364
• DB_OGROTO Veritabanı  364
 İlişkisel Şema ve Diyagram  364
 DDL İfadeleri  366
 Örnek Veriler  369
• DB_MUSOTO Veritabanı  372
 İlişkisel Şema ve Diyagram  372
 DDL ve DML İfadeleri  374
 DML İfadeleri ve Örnek Veriler  375
• AdventureWorks Veritabanı  378
o SÖZLÜK  379
o KAYNAKÇA  384
o SYLLABUS  387
o DİZİN  391
 


İhsan Özer
Haziran 2019
18.90 TL
Sepete Ekle
Deniz Herand ...
Nisan 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
Necmi Gürsakal
Ocak 2019
54.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER
BÖLÜM 1. VERİTABANI SİSTEMLERİNE GİRİŞ  1
o GENEL KAVRAMLAR VE YENİ YAKLAŞIMLAR  2
• Veri Bilimi  2
• Veri ve Bilgi  2
• Veri Türleri  5
 Yapısal ve Yapısal Olmayan  6
 Nicel ve Nitel  6
• Veri Birimleri  7
• Üst–veri  8
• Veri Öğesi  8
• Veri Kümeleme  8
• Kayıt  8
• Anahtar  9
• Endüstri 4.0  10
 Nesnelerin Interneti  10
 Büyük Veri  11
 Blokzincir  11
o VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ  12
• Veritabanı Geçmişi  14
• Veritabanı Mimarisi  15
 Veritabanı Motoru  16
 Veri Sözlüğü  16
• Veri Bütünlüğü  16
• Yerel Veritabanları  16
• İstemci/Sunucu (Client/Server) Veritabanları  17
• Tek–Katmanlı, İki–Katmanlı ve Çok–Katmanlı Mimariler  18
• Dağıtık Veritabanları  20
 Yineleme ve Bölünme  20
• Federe Veritabanları  21
• Nesne–Yönelimli VTYS  22
o VERİTABANI NESNELERİ (DATABASE OBJECTS)  23
o VERİ ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ  23
• ODBC, DAO, RDO  23
• OLE–DB  24
• ADO (ActiveX Data Objects)  25
• ADO.NET  25
o SORULAR İLE ÖZET  27
BÖLÜM 2. VERİ MODELLEME  29
o VERİ MODELLERİ  30
• Veri Modellerinin Geçmişi  30
• Hiyerarşik Model  31
• Ağ Modeli  31
• İlişkisel Model  32
• Nesne Yönelimli Model  33
• Varlık–İlişki Modeli (E–R Modeli)  34
 Varlık  35
 Varlık Sınıfı  35
 Nitelik  35
 Etki–Alanı  36
 Kardinalite  36
 Farklı E–R Notasyonları  36
o CHEN  36
• Kullanılan Notasyonlar  36
• Nitelikler  37
 Birleşik (Composite) Nitelik  38
 Çok Değerli (Multi–Valued) Nitelik  39
 Türetilmiş (Derived) Nitelik  39
 Anahtar (Key) Nitelik  40
• İlişki Kümeleri  40
 İlişkiler Arasındaki Çoğulculuk (Multiplicity) Kısıtları  40
 Bire–bir (1:1) İlişkiler  41
 Bire–çok (1:*, 1:M) İlişkiler  41
 Çoğa–çok (*:*, M:N) İlişkiler  41
 İlişkilerdeki Nitelikler  42
 İlişkilerin Derecesi  43
 Özyineli (Recursive) İlişkiler  45
• Varolma Bağımlılığı  45
• Zayıf ve Güçlü Varlık Kümeleri  46
• Genelleştirme ve Özelleştirme  48
 Süper Sınıflar ve Alt Sınıflar  49
 Kümeleme  51
 Dışlama (Exclusion) Kısıtı  52
o CROW’S FOOT  55
• Kullanılan Notasyonlar  55
• Varlıklar  56
• İlişkiler  57
o IDEF1X  59
• Kullanılan Notasyonlar  60
• Varlıklar  61
• İlişkiler  61
 Belirsiz ilişkiler  61
 Belirli ilişkiler  61
 Özel olmayan ilişkiler  62
 Kategorik İlişkiler  62
o BİRLEŞİK MODELLEME DİLİ (UML)  63
• Kullanılan Notasyonlar  64
• Sınıflar  66
• İkili İlişki (Association)  68
• İlişki Sınıfları (Association Classes)  70
• Alt Sınıflar  70
• Parça–Bütün İlişkiler  70
o E–R’DEN SQL’E  73
• Veritabanı Tasarım Aşamaları  73
• E–R’den SQL’e Eşleştirme  75
 Özyineli İlişki  76
 Bire–Bir İlişki  77
 Bire–Çok İlişki  77
 Çoğa–çok İlişki  78
 ISA dönüşümü  79
 Üçlü İlişkilerin Ayrıştırılması  80
o SORULAR İLE ÖZET  81
BÖLÜM 3. İLİŞKİSEL VERİ MODELİ  83
o İLİŞKİSEL MODEL  84
o VERİTABANLARI İÇİN MATEMATİK  84
• Küme Teorisi  84
• Metotlar ile Kümeleri Belirtme  85
• Eleman Sayısı  85
• Alt Küme  86
• Kümenin Kuvveti  86
• Kartezyen Çarpım  86
• İkili İlişki  86
• Fonksiyon  87
• Fonksiyonlarda Etki–Alanı ve Değer  87
• Birim Fonksiyon  88
o İLİŞKİSEL MODEL  88
• İlişki  88
• Derece  90
• Kardinalite  90
• Çoklu (Tuple)  90
• Etki–Alanı  90
• İlişkisel Veritabanı  90
• Şema  92
o İLİŞKİSEL CEBİR  96
• Seçme  97
• İzdüşüm  98
• Yeniden Adlandır  99
• Çarpım  101
• Doğal Bağlantı  102
• Koşullu Bağlantı  102
• Eşit Bağlantı  103
• Dış Bağlantı  106
• Bölme  106
• İlişkiler Üzerinde Küme İşlemleri  108
• Silme  109
• Ekleme  110
• Güncelleme  110
• Kümeleme Fonksiyonları  111
o SORULAR İLE ÖZET  112
BÖLÜM 4. NORMALİZASYON  113
o Normalizasyon Nedir?  114
o Avantajları ve Dezavantajları  114
o Fonksiyonel Bağımlılık (Functional Dependency)  114
• Çıkarsama Kuralları (inference)  117
• Kanonik Örtü  120
• Fonksiyonel Bağımlılık Kümesinin Kapanışı  121
• Nitelik Kümesinin Kapanışı  122
o Anomaliler  124
o Normalizasyon Adımları  125
• Birinci Normal Form  126
• İkinci Normal Form  128
• Üçüncü Normal Form  129
• Boyce–Codd Normal Form  130
• Dördüncü Normal Form  131
o İlişkilerin Ayrıştırılması  132
• BCNF Ayrıştırma Algoritması  134
o SORULAR İLE ÖZET  136
BÖLÜM 5. SQL: VERİ TANIMLAMA DİLİ (DDL)  137
o SQL NEDİR?  138
o KATILIMLI SQL (EMBEDDED SQL)  139
o SQL KOMUT KÜMESİ  140
o GENEL YAZIM KURALLARI  141
o VERİ TANIMLAMA DİLİ (DDL)  142
• Komut Seti  143
• VERİ TİPLERİ  143
• NULL Değerler  145
• TABLOLAR  146
 Referans Bütünlüğü  148
 Veriler Üzerinde Yapılan Kısıtlamalar  149
 Tabloda Düzenlemeler Yapmak  153
 Tablo Silme  155
• İNDEKSLER  155
• GÖRÜNÜMLER  157
 Görünümler Üzerinde Düzenlemeler  158
 Görünümlerin Silinmesi  159
 Görünümler ile Güvenlik  159
o VERİ KONTROL DİLİ (DCL)  160
• VERİTABANI GÜVENLİĞİ  162
 Kullanıcılar (Users)  163
 Roller (Roles)  163
 Ayrıcalıklar (Privileges)  164
 Sütunlar Üzerindeki Ayrıcalıklar  165
 Kullanıcı Eklemek (MySQL)  165
o HAREKET İŞLEME DİLİ (TCL)  166
o SORULAR İLE ÖZET  168
BÖLÜM 6. SQL: VERİ İŞLEME DİLİ (DML)  169
o DML KOMUTLARI  170
o SEÇME SORGUSU (SELECT)  170
• Sütun Başlığının Değiştirilmesi (as)  173
• Çıktıda Literal Değerlerin Kullanılması  174
• Sayısal Bilgi Çıktılarının Düzenlenmesi  175
• Tekrarlı Kayıtların Ortadan Kaldırılması (distinct)  176
• Sorgu Sonuçlarının Sıralanması (order by)  176
• Gruplandırarak Sorgulama (group by)  177
• Bir Koşula Bağlı Olarak Sorgulama (where)  178
o OPERATÖRLER  179
• Aritmetiksel Operatörler  179
• Karşılaştırma Operatörleri  180
• Mantıksal Operatörler  180
• Karakter Katarlarını Birleştirme  181
• SQL Operatörleri  181
 Between  181
 in  182
 like  183
 is null  184
 exists  185
 some/any/all  185
o SİLME SORGUSU (DELETE)  185
o EKLEME SORGUSU (INSERT)  186
o GÜNCELLEŞTİRME SORGUSU (UPDATE)  187
o CRUD ve REST  188
o AD–HOC SORGU  190
o KÜMELEME FONKSİYONLARI  190
• AVG  191
• COUNT  192
• MAX  193
• MIN  194
• STDEV, VAR  194
• SUM  195
• Sözcüğünün Kullanımı  196
• Having Sözcüğünün Kullanımı  198
o SORULAR İLE ÖZET  202
BÖLÜM 7. TABLOLARIN BAĞLANMASI ve ALTSORGULAR  203
o TAKMA AD (ALIAS)  204
o BAĞLANTI TİPLERİ  205
• Kartezyen Bağlantı  205
• Eşit Bağlantı  206
• Eşit Olmayan Bağlantı  209
• İç Bağlantı  211
• Dış Bağlantı  213
• Kendisi (Self) ile Bağlantı  215
• Birleşim (union)  217
• Kesişim (Intersect)  219
• Fark (Except)  220
• Heterojen Bağlantı  220
o ALTSORGULAR  224
• Alt Sorgular ile Kümeleme Fonksiyonlarının Kullanımı  226
• Alt Sorgularda IN Sözcüğünün Kullanımı  227
• Altsorgular İle ANY ve ALL Kullanımı  228
• İlişkisel Altsorgular  230
• Altsorgular ile EXISTS ve NOT EXISTS Kullanımı  235
• Altsorgu Sonuçlarını Aritmetiksel Olarak Kullanma  238
• Ekleme İşlemlerinde Altsorguların Kullanımı  238
• Güncelleme İşlemlerinde Altsorguların Kullanımı  238
• Silme İşlemlerinde Altsorguların Kullanımı  238
o SORULAR İLE ÖZET  239
BÖLÜM 8. VERİTABANI PROGRAMLAMA  241
o KULLANILAN VERİTABANI SİSTEMLERİ  242
• Microsoft SQL Server  242
 SQL Server Management Studio (SSMS)  243
• MySQL  247
 MySQL Workbench  248
o İLK VERİTABANI  248
• Veritabanı Silme  250
o T–SQL ve MySQL İLE PROGRAMLAMA  251
• Değişkenler  252
• Akış Kontrol Dili  254
 BEGIN END  254
 IF ELSE  254
 WHILE  255
 CASE  256
 GOTO  257
 RETURN  257
 TRY CATCH ve THROW  258
 WAITFOR  258
 WITH  259
o FONKSİYONLAR  259
• Skalar Fonksiyonlar  260
• Tablo–Değerli Fonksiyonlar  260
• Sistem Fonksiyonları  261
• Hesaplanmış Alanlar  261
o SAKLI PROSEDÜRLER (STORED PROCEDURES)  262
• Saklı Prosedür Türleri  263
• Saklı Prosedürün Silinmesi/Düzenlenmesi  264
• Saklı Prosedürlerde Parametre Kullanımı  265
o TETİKLEYİCİLER (TRIGGERS)  269
• T–SQL’de inserted ve deleted tabloları  271
• MySQL’de new ve old tabloları  273
• Tetikleyiciler ile İlgili İşlemler  274
• After ve Instead Of Tetikleyici Türleri  277
o İMLEÇ (CURSOR)  278
o SORULAR İLE ÖZET  282
BÖLÜM 9. HAREKETLER VE SORGU İŞLEME  283
o Hareket Nedir?  284
o ACID  286
o Eş Zamanlı Denetim  286
o Eş Zamanlı Çalışma Anomalileri  287
• Kayıp Güncelleme (Lost Update)  287
• Kirli Okuma (Dirty Read)  287
• Tekrarlanamayan Okuma (Non–repeatable Read)  288
• Hayalet Okuma (Phantom Read)  288
o Hareketlerin Yalıtım Seviyeleri  289
o Serileştirilebilir İşletim Planı  291
o Kaynak Kilitleme  293
• Ölümcül Kilitlenme  294
o SORGU İŞLEME ve OPTİMİZASYON  294
• Optimizasyon ve Sorgu Ağaçları  296
o SORULAR İLE ÖZET  302
BÖLÜM 10. VERİ AMBARI SİSTEMLERİ  305
o İŞ ZEKASI SİSTEMLERİ  306
o VERİ AMBARI (DATA WAREHOUSE)  307
• Veri Pazarı (Data Mart)  308
o BOYUTSAL MODELLEME  309
• Gerçek  309
• Boyut  309
• Zaman Boyutu  309
• Model Biçimleri  310
 Yıldız (Star)  310
 Kartanesi (Snowflake)  311
o OLTP ve OLAP  314
o Veri Ambarı Mimarileri  316
o Veri Küpleri (Data Cube)  317
o SQL ile OLAP  320
• GROUPING SET  320
• CUBE Operatörü  321
• ROLLUP  322
• Özet Görünüm (Materialized View) Kullanımı  322
o SORULAR İLE ÖZET  323
BÖLÜM 11. NoSQL SİSTEMLERİ  325
o BÜYÜK VERİ  326
• CAP Teoremi  327
• Base Model  328
o NoSQL SİSTEMLERİ  329
• Serileştirme (Serialization)  331
• SQL – NoSQL Karşılaştırma  334
• NoSQL Veritabanı Türleri  335
o MongoDB (Doküman Yönelimli Veri Modeli)  336
• Doküman Veritabanı Terminolojisi  336
• İlk Veritabanı  337
• Sorgular  339
• Kayıtların Güncellenmesi  341
• Kayıtların Silinmesi  341
• MongoDB ile İçe/Dışa Aktarma  342
o Cassandra (Geniş–Sütun Yönelimli Veri Modeli)  342
• Sütun Veritabanı Terminolojisi  343
o Redis (Anahtar–Değer Yönelimli Veri Modeli)  344
• String Yapılar  345
• List Yapısı  347
• Set Yapısı  348
• Hash Yapısı  348
o Neo4J (Grafik Yönelimli Veri Modeli)  350
• Arayüz ve İlk Veritabanı  350
• Grafik Veritabanı Terminolojisi  352
• İlişkiler  353
• Düğüm ve İlişkileri Listelemek  355
• Güncelleme  356
• Silme  356
o BULUT BİLİŞİM (CLOUD COMPUTING)  356
• Sanallaştırma  357
• Bulut Bilişim Katmanları  357
o SORULAR İLE ÖZET  358
BÖLÜM 12. EKLER  359
o KİTAPTA KULLANILAN ÖRNEK VERİTABANLARI  360
• DB_EMPDEPT Veritabanı  360
 İlişkisel Şema ve Diyagram  360
 DDL İfadeleri  360
 Örnek Veriler  364
• DB_OGROTO Veritabanı  364
 İlişkisel Şema ve Diyagram  364
 DDL İfadeleri  366
 Örnek Veriler  369
• DB_MUSOTO Veritabanı  372
 İlişkisel Şema ve Diyagram  372
 DDL ve DML İfadeleri  374
 DML İfadeleri ve Örnek Veriler  375
• AdventureWorks Veritabanı  378
o SÖZLÜK  379
o KAYNAKÇA  384
o SYLLABUS  387
o DİZİN  391
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021