Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık Hızlı Çalışma Kitabı 800 Soru ve Cevapla Pakize Pelin Özşahinli (Av. Arb.), Uğur Uluocak Acabey (Av. Arb.), Tuğba Balkan (Av. Arb.), Özkan Özşahinli (Av.)  - Kitap

Uzlaştırmacı Sınavına Hazırlık Hızlı Çalışma Kitabı

800 Soru ve Cevapla

2. Baskı, 
Mart 2021
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
200
Barkod:
9789750267253
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
145,00
İndirimli (%83):
25,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
1. baskı
Mart 2020
115,00
9,90 (%91)
Kitabın Açıklaması
Yazarlarının gerek eğitmen, gerek katılımcı, gerekse 2.000'den fazla dosyada uzlaştırmacı olarak edindikleri bilgi ve deneyimlerini aktardıkları bu kitap, sınava hazırlanan uzlaştırmacı adaylarına rehber niteliğindedir.
Kitapta; boşluk doldurma, doğru/yanlış ve eşleştirme soruları ile verilen paragrafta doğru/yanlış cümleyi bulma soruları olmak üzere toplam 800 soru ve cevap anahtarına yer verilmiştir. Doğru/yanlış soruları ve paragraflarda bulunan yanlış cümlelerin bulunması sorularında, yanlış olanların neden yanlış olduğu cevaplar kısmında Kanun ve Yönetmelik maddeleri de belirtilerek açıklanmıştır. Bu sorulara doğru cevap veren adaylar bilgilerini pekiştirmiş olacağından test sorularında yer alan çeldirici seçenekleri de kolaylıkla bulabilecek, test sorularını çok daha hızlı ve doğru olarak çözebileceklerdir.
Kitaptaki sınava hazırlık soruları Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Alternatif Çözümler Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan ve uzlaştırmacı eğitiminde verilen konuların yer aldığı "Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Eğitim Kitabı", CMK ve CMUY esas alınarak hazırlanmıştır. Her bir bölümdeki sorular kendi içinde onarıcı adalet anlayışı, uzlaştırmanın esasları, uzlaştırmanın şartları, soruşturma ve kovuşturma evresinde uzlaştırma usulü, soruşturma ve kovuşturma evresinde uzlaştırmanın hukuki sonuçları, müzakere, iletişim uygulama ve yenileme eğitimiyle ilgili soruları içermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Doğru – Yanlış Soruları
.
Boşluk Doldurma Soruları
.
Paragrafta Doğru – Yanlış Cümleyi Bulma Soruları
.
Eşleştirme Soruları
.
Uzlaştırma Mevzuatı
.
Uzlaştırma Kapsamındaki Suçlar
.
Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
9
Birinci Bölüm: Doğru / Yanlış Soruları 
11
İkinci Bölüm: Boşluk Doldurma Soruları 
43
Üçüncü Bölüm: Paragrafta Doğru Cümleyi Bulma Soruları 
67
Dördüncü Bölüm: Paragrafta Yanlış Cümleyi Bulma Soruları 
85
Beşinci Bölüm: Eşleştirme Soruları 
101
Altıncı Bölüm: Cevap Anahtarları 
113
1. Bölümün Cevap Anahtarı 
113
2. Bölümün Cevap Anahtarı 
132
3. Bölümün Cevap Anahtarı 
136
4. Bölümün Cevap Anahtarı 
137
5. Bölümün Cevap Anahtarı 
144
Yedinci Bölüm: Ekler 
147
EK 1: 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu m. 253, 254, 255 
149
EK 2: Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği 
154
Ek–1: Uzlaştırma Bürosuna Gönderme Kararı 
182
Ek–2: Soruşturma Bürosuna İade Kararı 
183
Ek–3: Uzlaştırma Raporu Örneği 
184
Ek–4: Uzlaşma Teklif Formu 
186
EK 3: Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m. 19, 20 
189
EK 4: 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun m. 9 
191
EK 5: 2021 yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 
193
EK 6: Yetişkinler – Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Uzlaştırma Kapsamında Kalan Suçlara ilişkin Tablo 
193