Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Meslek Yüksekokulu Ders İçeriğine Uygun
İstatistik
Kolay Öğrenme Yöntemi ile Meslek Yüksekokulu Ders İçeriğine Uygun (Banka, Finans ve Ticari İşlemler İçin)
Eylül 2020 / 5. Baskı / 191 Syf.
Fiyatı: 30.00 TL
İndirimli: 27.00 TL (%10)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 4. Mart 2016 21.00 TL 11.90 TL (%44)Sepete Ekle
   

İlk baskısını 2004 yılında yapan ve alanında Türkiye'nin ilklerinde yer alan, ülkenin dört bir yanındaki üniversitelerde ön lisans düzeyinde ana ders kitabı olarak okutulan, Meslek Yüksekokullarının ön lisans eğitim müfredatına uygun olarak gözden geçirilmiş 5. baskısını yapan kitapta konular, hem öğrencilerin hem de konuya ilgi duyanların anlayabileceği şekilde sade ve anlaşılır bir dilde kaleme alınmıştır.

Kitapta anlatılan matematiksel modellemelerin mesleki olarak nasıl kullanılacağı ve yararlanılacağı, günlük hayatın içinden örneklerle anlatılmıştır. Kitapta verilen ödevlerin, gruplar halinde dönem ödevi olarak öğrencilere verilmesi halinde kitaptan üst düzeyde fayda sağlanılması amaçlanmıştır.

Kitaptaki konular; konu anlatımı, konu tekrarı, konu sonu çözümlü sorular ve ödev sorular şeklinde sıralanarak, işlenen konunun daha iyi anlaşılmasına çalışılmıştır. Çalışmada işlenen konular, 150'si çözümlü 200 problemle ve 50 sorudan oluşan bir testle desteklenmiştir. Ayrıca, kitabın sonunda öğrenilen bütün konuların uygulanabileceği geniş kapsamlı bir örnek uygulamaya da yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar
Verilerin Toplanması, Düzenlenmesi ve Sunulması
Merkezi Eğilim Ölçüleri
Merkezi Dağılım Ölçüleri
Çarpıklık ve Basıklık
İndeksler
Olasılık Kavramı ve Tesadüf Değişkenleri
Mesleki Matematiksel Modelleme
Korelasyon, Regresyon, Trend Oluşumları
Geniş Kapsamlı Örnek ve Test Soruları
Barkod: 9789750262098
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  5
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 191
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1.BÖLÜM: GİRİŞ  13
Dün–Bugün–Yarın  15
Bazı Temel Kavramlar  15
İstatistik Bilimi  15
Örnek ve Ana Kütle  16
İstatistiksel Yorumlamayı Gerekli Kılan Nedir?  16
Bazı Temel Tanımlar  17
1. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  18
1. BÖLÜM SONU UYGULAMA TEST SORULARI  19
2. BÖLÜM: VERİLERİN TOPLANMASI, TASNİF EDİLMESİ,
DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI  21
Veri Nedir?  23
Verilerin Toplanması  23
Verilerin Tasnif Edilmesi  23
1. Nominal Ölçek  23
2. Sıralama Ölçeği  23
3. Aralık Ölçeği  23
4. Oran Ölçeği  24
Verilerin Düzenlenmesi  24
Verilerin İstatistiksel Seriler Halinde Düzenlenmesi  24
İstatistiksel Seriler Şu Başlıklar Altında İncelenir  24
1. Zaman Serileri  24
2. Mekân (Kesit) Serileri  24
3. Dağılma Serileri  24
a. Basit Seri  24
b. Frekans Serisi, Dağılımı  25
c. Gruplandırılmış Frekans Serisi  25
Gruplandırılmış Seride Bilinmesi Gereken Durumlar  26
Sınıf Sınırları  26
Sınıf Uçları  26
Sınıf Büyüklüğü  26
Sınıf Değeri  27
Nispi Frekans  27
Kümülatif (Birikmiş) Frekans  27
4. Bileşik Seriler  28
Verilerin Sunulması  28
1. Histogram ve Frekans Poligonu  28
2. Verilerin Grafiklerle Gösterilmesi  29
a. Sütun Grafiği  30
b. Bölünmüş Daire Grafiği  30
Zaman Serilerinin Grafikleri  31
2. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  31
2. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  34
2. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  39
3. BÖLÜM: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILIM ÖLÇÜLERİ  41
Merkezi Eğilim Ölçüleri  43
1. Aritmetik Ortalama  43
2. Geometrik Ortalama  44
3. Harmonik Ortalama  47
4. Kareli Ortalama  48
5. Parametrik Olmayan Merkezi Eğilim Ölçüleri  49
a. MOD (Tepe Değeri)  49
b. Medyan (Ortanca)  51
c. Kantiller  54
aa. Kartiller  54
bb. Desiller  55
cc. Pörsentiller  57
Merkezi Dağılım Ölçüleri  59
Ι. Parametrik Dağılım Ölçüleri  59
1. Ortalama Sapma  59
2. Varyans  60
3. Standart Sapma  61
4. Değişim Katsayısı  62
II. Parametrik Olmayan Dağılım Ölçüleri  62
1. Değişim Aralığı (Dağılım Aralığı)  63
2. Kartil Aralığı (Dağılım)  63
3. Desil Aralığı  64
Çarpıklık ve Basıklık Ölçüleri  66
3. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  74
3. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  83
3. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  98
4. BÖLÜM: İNDEKSLER  101
İndeksler  103
Kısmi Değer  105
Mekân İndeksi  106
Zaman İndeksleri  107
Sabit Esaslı İndeksler  107
Zincirleme İndeksler  108
4. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  109
4. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  110
4. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  112
5. BÖLÜM: OLASILIK KAVRAMI VE TESADÜF DEĞİŞKENLERİ  113
Temel Kavramlar  115
Olasılık Kuralları  116
Ι. Toplama Kuralı  116
1. Karşılıklı Dışlayan Olaylar  116
2. Bir arada Oluşabilen Olaylar  116
II. Çarpma Kuralı  117
1. Bağımsız Olaylar  117
2. Bağımlı Olaylar  117
Permütasyon – Kombinasyon  118
Ağaç Çizgeler  119
5. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  125
5. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  127
5. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  132
6. BÖLÜM: KORELASYON, REGRESYON, TREND OLUŞUMLARI  135
Matematiksel Modelleme  137
Doğrusal Fonksiyonlar  137
1. Dereceden Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizilmesi  137
Doğrusal Fonksiyonlarda Grafik Açılımları ve Doğru Denklemi  139
İki Doğrunun Paralel Olma Durumu  142
İki Doğrunun Dik Olma Durumu  142
İki Doğrunun Kesişme Durumu  143
Matematiksel Modelleme Fonsiyonları ile Ekonomik–Finansal Uygulamaları  145
Arz–Talep Eğrileri ve Denge Fiyatı  147
Korelasyon İlişkisi  150
Pearson Korelasyon Katsayısı  152
Ana Kütle, Örnek Regresyon Denklemleri  155
Doğrusal En Küçük Kareler Yöntemi  156
Zaman Serileri  160
Trend Tahmini  161
6. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  166
6. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  169
6. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  173
GENİŞ KAPSAMLI ÖRNEK  175
TEST SORULARI  183
Kaynaklar  191
 


Filiz Ersöz ...
Eylül 2020
45.00 TL
İndirimli: 40.50 TL (%10)
Sepete Ekle
Şener Büyüköztürk ...
Ekim 2019
37.00 TL
İndirimli: 33.30 TL (%10)
Sepete Ekle
Özkan Ünver ...
Eylül 2019
58.00 TL
İndirimli: 52.20 TL (%10)
Sepete Ekle
Vasfi Nadir Tekin
Eylül 2019
41.00 TL
İndirimli: 36.90 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1.BÖLÜM: GİRİŞ  13
Dün–Bugün–Yarın  15
Bazı Temel Kavramlar  15
İstatistik Bilimi  15
Örnek ve Ana Kütle  16
İstatistiksel Yorumlamayı Gerekli Kılan Nedir?  16
Bazı Temel Tanımlar  17
1. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  18
1. BÖLÜM SONU UYGULAMA TEST SORULARI  19
2. BÖLÜM: VERİLERİN TOPLANMASI, TASNİF EDİLMESİ,
DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI  21
Veri Nedir?  23
Verilerin Toplanması  23
Verilerin Tasnif Edilmesi  23
1. Nominal Ölçek  23
2. Sıralama Ölçeği  23
3. Aralık Ölçeği  23
4. Oran Ölçeği  24
Verilerin Düzenlenmesi  24
Verilerin İstatistiksel Seriler Halinde Düzenlenmesi  24
İstatistiksel Seriler Şu Başlıklar Altında İncelenir  24
1. Zaman Serileri  24
2. Mekân (Kesit) Serileri  24
3. Dağılma Serileri  24
a. Basit Seri  24
b. Frekans Serisi, Dağılımı  25
c. Gruplandırılmış Frekans Serisi  25
Gruplandırılmış Seride Bilinmesi Gereken Durumlar  26
Sınıf Sınırları  26
Sınıf Uçları  26
Sınıf Büyüklüğü  26
Sınıf Değeri  27
Nispi Frekans  27
Kümülatif (Birikmiş) Frekans  27
4. Bileşik Seriler  28
Verilerin Sunulması  28
1. Histogram ve Frekans Poligonu  28
2. Verilerin Grafiklerle Gösterilmesi  29
a. Sütun Grafiği  30
b. Bölünmüş Daire Grafiği  30
Zaman Serilerinin Grafikleri  31
2. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  31
2. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  34
2. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  39
3. BÖLÜM: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILIM ÖLÇÜLERİ  41
Merkezi Eğilim Ölçüleri  43
1. Aritmetik Ortalama  43
2. Geometrik Ortalama  44
3. Harmonik Ortalama  47
4. Kareli Ortalama  48
5. Parametrik Olmayan Merkezi Eğilim Ölçüleri  49
a. MOD (Tepe Değeri)  49
b. Medyan (Ortanca)  51
c. Kantiller  54
aa. Kartiller  54
bb. Desiller  55
cc. Pörsentiller  57
Merkezi Dağılım Ölçüleri  59
Ι. Parametrik Dağılım Ölçüleri  59
1. Ortalama Sapma  59
2. Varyans  60
3. Standart Sapma  61
4. Değişim Katsayısı  62
II. Parametrik Olmayan Dağılım Ölçüleri  62
1. Değişim Aralığı (Dağılım Aralığı)  63
2. Kartil Aralığı (Dağılım)  63
3. Desil Aralığı  64
Çarpıklık ve Basıklık Ölçüleri  66
3. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  74
3. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  83
3. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  98
4. BÖLÜM: İNDEKSLER  101
İndeksler  103
Kısmi Değer  105
Mekân İndeksi  106
Zaman İndeksleri  107
Sabit Esaslı İndeksler  107
Zincirleme İndeksler  108
4. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  109
4. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  110
4. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  112
5. BÖLÜM: OLASILIK KAVRAMI VE TESADÜF DEĞİŞKENLERİ  113
Temel Kavramlar  115
Olasılık Kuralları  116
Ι. Toplama Kuralı  116
1. Karşılıklı Dışlayan Olaylar  116
2. Bir arada Oluşabilen Olaylar  116
II. Çarpma Kuralı  117
1. Bağımsız Olaylar  117
2. Bağımlı Olaylar  117
Permütasyon – Kombinasyon  118
Ağaç Çizgeler  119
5. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  125
5. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  127
5. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  132
6. BÖLÜM: KORELASYON, REGRESYON, TREND OLUŞUMLARI  135
Matematiksel Modelleme  137
Doğrusal Fonksiyonlar  137
1. Dereceden Bir Fonksiyonun Grafiğinin Çizilmesi  137
Doğrusal Fonksiyonlarda Grafik Açılımları ve Doğru Denklemi  139
İki Doğrunun Paralel Olma Durumu  142
İki Doğrunun Dik Olma Durumu  142
İki Doğrunun Kesişme Durumu  143
Matematiksel Modelleme Fonsiyonları ile Ekonomik–Finansal Uygulamaları  145
Arz–Talep Eğrileri ve Denge Fiyatı  147
Korelasyon İlişkisi  150
Pearson Korelasyon Katsayısı  152
Ana Kütle, Örnek Regresyon Denklemleri  155
Doğrusal En Küçük Kareler Yöntemi  156
Zaman Serileri  160
Trend Tahmini  161
6. BÖLÜM SONU TEKRAR ÇALIŞMALARI  166
6. BÖLÜM SONU UYGULAMA ÇALIŞMALARI  169
6. BÖLÜM SONU UYGULAMA SORULARI  173
GENİŞ KAPSAMLI ÖRNEK  175
TEST SORULARI  183
Kaynaklar  191
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020