Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Tıp Hukuku ve Etiği Derslerine Giriş
Kasım 2020 / 1. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 34.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Kitap, tıp hukuku ve etiği ile ilgili bilgi sunmak üzere yazılmıştır.

Kitapta ilk bölümlerde; etik, tıp etiği, deontoloji, sağlık hakkı, tıp hukuku kavramları ile ilgili bilgiler yanında tıp hukukunun kaynakları, tıbbi deontoloji ve etik ile ilgili hüküm içeren önemli yasal düzenlemelere yer verilmiştir.

Kitabın sonraki bölümlerinde; Türkiye'de hekimlik mesleğinin, yetki ve sınırları, tıbbi müdahalenin hukuka uygunluğu, hekimin idari, cezai, hukuki ve disiplin sorumluluğu ile ilgili bilgiler aktarılmıştır. Ayrıca organ ve doku aktarımı, cinsel sağlık ve üreme sağlığında haklar (gebeliğin sonlandırılması, üremeye yardımcı teknikler, cinsiyet değiştirme, hiv ile yaşayan bireylerin hakları, gebeliğin önlenmesi) insan üzerinde araştırma ve denemeler, aydınlatılmış onam, hastanın tedaviyi reddetme hakkı, sağlıkta özel yaşam başlıkları ile ilgili Türkiye'deki yasal çerçeve ve etik tartışmalara yer verilmiştir.

Tüm bölümlerde konular ana hatları ile sunulmuş ve başlıklar ile ilgili daha ayrıntılı çalışmak isteyen okuyucunun rahatlıkla erişebileceği kaynaklara, ilgili yasal düzenlemelere, yargı kararlarına ve etik tartışmalara yer verilmeye özen gösterilmiştir.

Konu Başlıkları
Türkiye'de Siyasal Yapı
Türkiye'de Bazı Yaşamsal İstatistikler, Sağlık Sistemi ve Sağlığın Finansı
Tıp Etiği
Türkiye'de Hekimlikte Mesleki Deontoloji İle İlgili Düzenlemeler
Tıp Hukuku ve Tıp Mevzuatı
Sağlık Hakkı ve Sağlık Hizmetleri
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri
Türkiye'de Hekimlik Mesleğini Yürütme Yetkisi ve Uzmanlık Eğitimi
Tıbbi Girişim
Hekimlerin Yasal Sorumlulukları
Organ ve Doku Aktarımı
Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığında Haklar
İnsan Üzerinde Araştırma
Aydınlatılmış Onam
Hastanın Tedaviyi Reddetme Hakkı
Hastanın Özel Hayatına Saygı Hakkı
Barkod: 9789750264054
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
Yazar Hakkında  11
Kısaltmalar  27
Bölüm 1
TÜRKİYE'DE SİYASAL YAPI
GİRİŞ  29
1. YASAMA YETKİSİ  29
2. YÜRÜTME YETKİSİ  30
3. YARGI YETKİSİ  31
Bölüm 2
TÜRKİYE’DE BAZI YAŞAMSAL İSTATİSTİKLER,
SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIĞIN FİNANSI
1. NÜFUS, BAZI YAŞAMSAL İSTATİSTİKLER  33
2. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ  35
2.1. Sağlıkta Dönüşüm Projesine Duyulan İhtiyacın Gerekçeleri  35
2.1.1. Sağlık  35
2.1.2. Yönetim  36
2.1.3. Finansman  36
2.1.4. İnsan Kaynakları  36
2.1.5. Kayıt Eksikliği  37
2.2. Sağlıkta Dönüşüm ile Genel Değişiklikler  37
3. SAĞLIĞIN FİNANSI  38
4. SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER  39
Bölüm 3
TIP ETİĞİ
GİRİŞ  41
1. ETİK  42
2. AHLAK  43
3. ETİK YAKLAŞIMLAR  45
3.1. Normatif Yöntem  45
3.2. Non–Normatif Yöntem  45
3.3. Metaetik  46
4. ETİK HUKUK İLİŞKİSİ  46
5. TIP ETİĞİ İLE İLGİLİ KISA TARİHÇE  48
6. TIP ETİĞİ  50
6.1. Tıp Etiği Neden Önemlidir?  51
6.2. Tıp Etiği Neden Günceldir?  52
6.2.1. Tarihsel Nedenler  52
6.2.2. Teknolojideki Gelişmeler  53
6.2.3. Demokratik Değerlerin Gelişmesi  53
7. DEONTOLOJİ  54
8. BİYOETİK  54
8.1. Biyoetik – Tıp Etiği  55
9. ETİK KURAMLAR  55
9.1. Faydacı Yaklaşım  55
9.2. Deontolojik Yaklaşım  56
9.3. Erdemler Etiği  58
9.4. Toplumcu Etik  59
9.5. Feminist Etik  59
9.6. Teolojik Etik  59
9.7. Örnek Olaylara Dayalı Etik  60
9.8. İlkecilik  60
9.8.1. Özerkliğe Saygı İlkesi  62
9.8.2. Yararlılık  62
9.8.3. Zarar Vermeme  63
9.8.4. Adalet  65
Bölüm 4
TÜRKİYE’DE HEKİMLİKTE MESLEKİ
DEONTOLOJİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
GİRİŞ  67
1. TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ  68
1.1. Temel Kurallar  68
1.2. Hastanın Özel Yaşamına ve Hekim Seçme Hakkına Saygı  68
1.3. Reklam ve Aracı Kullanma ile ilgili Yasaklar  69
1.4. Hekimin Özerkliği  69
1.5. Tanı ve Tedavide Mesleki Yükümlülükler  69
1.6. Hastaya Bilgi Verme  70
1.7. Korunma ile İlgili Yükümlülükler  70
1.8. Konsültasyon  71
2. HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI  71
2.1. Hekimin Görev ve Ödevleri  71
2.2. Sır Saklama Yükümlülüğü  71
2.3. Acil Müdahale  72
2.4. Hekim Mesleğini Uygularken Reklam Yapamaz  72
2.5. Meşru ve Yasak Yöntemler  72
2.6. Hekim Aracılık Edemez, Aracıdan Yararlanamaz ve Endüstri ile İlişkilerde Çıkar Sağlayamaz  72
2.7. Meslektaşlar Arasında İlişkide Saygı ve Mesleki Dayanışma  73
2.8. Yetkinlik Dışı Faaliyet Yasağı ve Konsültasyon  73
2.9. Hekim Hasta İlişkileri  73
2.10. Terminal Dönemdeki Hastalar  73
2.11. Hekimin Tedaviyi Bırakması  74
2.12. Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Tıbbi Yardım  74
2.13. Olağanüstü Durumlar ve Savaş  74
2.14. Uluslararası Sözleşmelere Uyma Zorunluluğu  74
2.15. Cinsel İlişki Muayeneleri  74
2.16. İnsan Üzerinde Araştırma  75
3. KONSÜLTASYON  75
4. HEKİMİN HASTAYA TEDAVİ VERMEYİ REDDETMESİ VE BIRAKMASI  77
4.1. Hekim Hastaya Tedavi Vermeyi Reddedebilir mi?  77
4.2. Hekimin Kişisel veya Mesleki Nedenler ile Hastaya Tedavi Etmeyi Reddetmesi  78
4.3. Şiddet, Tehdit ve Saldırı Tehlikesinde Hekimin Hastaya Tedavi Vermeyi Reddetmesi  79
4.3.1. Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet ve Özel Düzenlemeler  79
4.4. Hekim Hastanın Tedavisini Üstlendikten Sonra Hastayı Bırakabilir mi?  81
4.5. Konsültasyon Uygulamalarında Hastaya Tedavi Vermenin Reddi  82
Bölüm 5
TIP HUKUKU VE TIP MEVZUATI
GİRİŞ  83
1. SAĞLIK MEVZUATI  83
2. SAĞLIK HUKUKU  84
3. TIP HUKUKU  84
4. TÜRKİYE’DE TIP HUKUKUNUN KAYNAKLARI  85
4.1. Anayasa  85
4.2. Uluslararası Sözleşmeler  85
4.2.1. Biyoetik Sözleşmesi  86
4.3. Özel Hukuk  87
4.4. Ceza Hukuku  87
4.5. Türk Hukuk Doktrini  88
Bölüm 6
SAĞLIK HAKKI VE SAĞLIK HİZMETLERİ
GİRİŞ  89
1. SAĞLIK HAKKI  89
2. SAĞLIK HİZMETLERİ  92
2.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri  93
2.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri  93
2.2.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri  93
2.2.2. İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri  94
2.2.3. Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri  94
3. REHABİLİTE EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ  94
4. SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLERİ  94
5. TÜRKİYE’DE TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETİ SUNAN KURUM VE KURULUŞLAR  95
Bölüm 7
BİRİNCİ BASAMAK
SAĞLIK HİZMETLERİ
GİRİŞ  97
1. AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ  97
1.1. Aile Hekimliği Birimi  97
1.2. Aile Hekimliği Birimine Kayıt ve Hastaların Kayıtlı Olduğu Aile Hekimini Değiştirmesi  98
1.3. Gezici ve Yerinde Sağlık Hizmetlerinin Sunulması  98
1.4. Aile Hekimi Kendisine Kayıtlı Bireylere Sağlık Hizmeti Vermeyi Reddedebilir mi?  99
1.5. Başka Bir ile Giden Bireylerin Aile Hekimliği Hizmetlerinden Yararlanması  99
1.6. Bireyin Sürekli İkamet Ettiği Bölge Dışında Bir Yerde Kalması Halinde Aile Hekimliği Hizmetinden Yararlanması  100
1.7. Aile Hekiminin Görevleri  100
1.8. Aile Sağlığı Çalışanının Görevleri  100
1.9. Aile Hekimliği Hizmetlerinde Ücretler  100
2. TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ  101
Bölüm 8
TÜRKİYE'DE HEKİMLİK MESLEĞİNİ
YÜRÜTME YETKİSİ VE UZMANLIK EĞİTİMİ
GİRİŞ  103
1. TÜRKİYE’DE HEKİMLİK MESLEĞİNİ YÜRÜTMENİN ŞARTLARI  103
1.1. Vatandaşlık Durumu  103
1.2. Tıp Fakültesi Diplomasına Sahip Bulunmak  104
1.3. Tabip Odasına Kayıtlı Bulunmak  105
1.4. Hekimlik Mesleğini Yürütmeğe Geçici veya Sürekli Engeli Bulunmamak  105
2. TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK  106
2.1. Tıpta Uzmanlık Kurulu  106
2.2. Uzmanlık Eğitimi  106
3. YAN DAL UZMANLIK  108
Bölüm 9
TIBBİ GİRİŞİM
GİRİŞ  109
1. TIBBİ GİRİŞİM  109
1.1. Yetki  110
1.1.1. Tedavi Etme Yetkisi  110
1.1.2. Tedavi Etme Yetkisi ve Uzmanlık  111
1.1.3. Uzmanlık Öğrencisi Yetkisi  112
1.1.4. İntörnlerin Yetkisi  112
1.1.5. Diğer Sağlık Meslek Mensuplarının Yetkileri  112
1.2. Doğrudan/Dolaylı Tedavi Amacı  114
1.3. Hastanın Aydınlatılmış Onamı  114
1.4. Tıp Bilimi ve Uygulamasına Uygunluk  114
1.4.1 . Bilirkişilik  115
Bölüm 10
HEKİMLERİN
YASAL SORUMLULUKLARI
GİRİŞ  117
1. ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  119
1.1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk  120
1.1.1. Tedavi Sözleşmesinde Hekimin Yükümlülükleri  122
1.1.1.1. Tanı Koymak  122
1.1.1.2. Tedavi Yöntemini Seçme ve Uygulama  123
1.1.1.3. Özenli Davranma  124
1.1.1.4. Sadakat  125
1.1.1.4.1. Hastayı Aydınlatma  126
1.1.1.4.2. Hastanın Çıkarlarını (yararını) Gözetme  126
1.1.1.4.3. Sır Saklama  126
1.1.1.5. Kayıt Tutma  127
1.1.1.6. Talimatlara Uygun Hareket Etme  130
1.1.1.7. Bizzat İşi Görme  130
1.2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk  131
1.3. Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluk  131
1.4. Sorumluluğun Tabi Olduğu İspat Kuralları  132
2. HEKİMİN İDARİ SORUMLULUĞU (KAMUDA ÇALIŞAN HEKİMİN SORUMLULUĞU)  132
2.1. Tıbbi Hizmetlerde Görev Kusuru  134
2.2. Tıbbi Hizmetlerde Kişisel Kusur  134
2.3. Tıbbi Hizmetlerde Rücu Davası  135
3. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  135
3.1. Kamu Hizmeti Gören Hekimin Disiplin Sorumluluğu  136
3.1.1. Disiplin Cezaları  136
3.1.2. Disiplin Cezası Verme Yetkisi  137
3.1.3. Disiplin Kovuşturmalarında Yöntem  137
3.1.4. Memurun Disiplin Suçlarında Savunma Hakkı  137
3.1.5. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları  138
3.1.6. Disiplin Kararlarının Uygulanması  139
3.2. TTB Mevzuatı Kapsamında Disiplin Sorumluluğu  139
3.2.1. Tabip Odaları  139
3.2.2. Tabip Odası yönetim Kurulunun Görevleri  140
3.3. Tabip Odası Onur Kurulu  140
Bölüm 11
ORGAN VE DOKU AKTARIMI
GİRİŞ  143
1. TÜRKİYE'DE ORGAN VE DOKU AKTARIMI İLE İLGİLİ YASAL DURUM  144
1.1. Türk Yasalarında Organ ve Dokunun Tanımı  144
1.2. Organ ve Doku Karşılığında Maddi Bir Karşılık Alınamaması  145
1.3. Canlı Vericiden Organ Alınması  146
1.3.1. Canlıdan Organ Aktarımında Organ Vericisinin Serbest İradesi ile Karar Vermesi  147
1.3.2. Canlıdan Organ ve Doku Aktarımında Akrabalık İlişkisi  148
1.3.3. Canlı Vericinin ve Alıcının Bilgilendirilmesi  150
1.3.4. Ergin ve Ayırt Etme Gücü Olmayanlardan Organ ve Doku Alımı  150
1.3.5. Mutlak Hayati Tehlikenin Bulunduğu Durumlar  151
1.4. Ölüden Organ ve Doku Alınması  151
1.4.1. Beyin Ölümü  151
1.4.2. Vasiyetle Organ ve Kadavra Bağışı  152
1.4.3. Ölenin Yakınlarının Karar Vermesi  152
1.4.4. İzinsiz Organ ve Doku Alımı  153
1.4.5. Kimsesiz Kadavraların Durumu  153
1.5. Organ ve Doku Naklinde Suçlar  153
1.6. Reklam Yasağı  154
1.7. Organ ve Doku Aktarımını Gerçekleştirebilecek Kurumlar, Verici ve Alıcıya Gerekli Tahlillerin Yapılması  154
Bölüm 12
CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINDA HAKLAR
GİRİŞ  155
1. HEKİMLİK UYGULAMALARI BAĞLAMINDA CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINDA HAKLAR  157
2. CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI /HİZMETLERİ  157
3. ÜREME HAKLARI VE CİNSEL HAKLAR  159
3.1. Cinsel Yaşam ve Üremede Yaşama Hakkı  160
3.2. Cinsel Yaşam ve Üremede Özgürlük Hakkı  160
3.3. Cinsel Yaşam ve Üremede Eşitlik Hakkı  161
3.4. Cinsel Yaşam ve Üremede Özel Yaşama Saygı Hakkı  161
3.4.1. Bilgilerin Gizliliği  161
3.4.2. Beden Mahremiyeti  162
3.4.3. Kendini İfade ve Geliştirme Hakkı  162
3.5. Cinsel Yaşam ve Üremede Düşünce Özgürlüğü Hakkı  163
3.6. Cinsel Yaşam ve Üremede Sağlık Bakımı Alma ve Sağlığın Korunması Hakkı  163
3.7. Cinsel Yaşam ve Üremede Bilimsel Gelişmelerden Yararlanma Hakkı  163
3.8. Diğer Haklar  164
4. TÜRKİYE’DE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ  164
5. ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLER  165
5.1. Türkiye'de Üremeye Yardımcı Teknikler  165
5.1.1. Evlilik İçinde Uygulanması Koşulu  166
5.1.2. Transfer Edilecek Embriyo Sayısı  166
5.1.3. Cinsiyet Seçimi Yasaktır  166
5.1.4. Embriyonal ya da Fetal Redüksiyon Yasaktır  167
5.1.5. Embriyo ve Üreme Hücrelerinin Saklanması  167
5.1.6. Tanıtım ve Reklam  167
5.1.7. Embriyo Saklama ve İmhası  168
5.1.8. Tüpteki Embriyolar Üzerinde Araştırma  168
5.1.9. ÜYTE Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam  168
5.1.10. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında ÜYTE Uygulamaları  169
6. CİNSİYET DEĞİŞTİRME  170
6.1. Cinsiyet Değiştirme İçin Gereken Şartlar  170
6.1.1. 18 Yaşını Doldurmuş Olma  170
6.1.2. Mahkeme İznine Başvuran Kişinin Evli Olmaması  171
6.1.3. Mahkeme İznine Başvuran Kişinin Transseksüel Yapıda Olması  171
6.1.4. Mahkeme İznine Başvuran Kişinin Üreme Yeteneğinden Yoksun Olması  172
7. HIV İLE YAŞAYANLAR  173
7.1. Hastayı Reddetme  174
7.2. Bilgilerin Paylaşımında Etik Sorunlar ve Ayırımcılık  174
8. GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI  176
8.1. Türkiye'de Gebeliğin Sonlandırılması ile İlgili Yasal Düzenlemeler  176
8.1.1. Gebeliğin Sonlandırılmasında Süreler  177
8.1.1.1. On Haftayı Aşan Gebelikler  178
8.1.2. İsteyerek Düşük Uygulamalarında Onam  180
8.1.2.1. Ergin Olmayan Kadınlar  181
8.1.2.2. Ayırt Etme Gücü Olmayan Kadın  182
8.1.2.3. Veli Vasi veya Eşin İzin Belgeleri  183
8.1.2.4. Aydınlatılmış Onam İşlemleri  183
8.1.3. Yetki  183
9. GEBELİĞİ ÖNLEME  184
9.1. Vazektomi ve Tüp Ligasyon  185
9.2. Kastrasyon  185
10. GENİTAL MUAYENE  185
Bölüm 13
İNSAN ÜZERİNDE ARAŞTIRMA
GİRİŞ  187
1. İNSAN ÜZERİNDE ARAŞTIRMADA GENEL ŞARTLAR  188
1.1. Araştırma İnsan Dışı Deney Ortamında veya Yeterli Sayıda Deney Hayvanı Üzerinde Yapılmış Olmalıdır  188
1.2. İnsanlar Üzerindeki Araştırmayla Karşılaştırılabilir Etkinlikte Başka Bir Seçenek Bulunmamalıdır  189
1.3. Araştırma İnsan Sağlığı Üzerinde Öngörülebilir Zararlı ve Kalıcı Bir Etki Bırakmamalıdır  189
1.4. Bireyin Araştırmadan Dolayı Maruz Kalabileceği Tehlikeler, Araştırmadan Beklenen Yararlar ile Orantısız Olmamalıdır  190
1.5. Bilimsel Yarar ve Kamu Yararı, Bireyin Sağlığından Üstün Tutulamaz  190
1.6. Araştırma Projesi Bağımsız Bir Kurul Tarafından İncelenmiş ve Onaylanmış Olmalıdır  190
1.7. Bireye İnsan Onuruyla Bağdaşmayacak Ölçüde Acı Verecek Yöntemler Uygulanamaz  191
1.8. Araştırmaya Dâhil Edilecek Bireyin Aydınlatılmış Onamı Açık Bir Şekilde Alınmalıdır  191
1.9. Birey Serbest İradesi ile Araştırmaya Dâhil Edilmelidir  192
1.10. Bireyler, Hakları ve Güvenceleri Hakkında Bilgilendirilmelidir  192
1.11. Bireyin Germ Hücrelerinin Genetik Yapısını Bozmaya Yönelik Araştırma Yapılamaz  192
1.12. Bireyin Tıbbi Takip ve Tedavisi İle İlgili Kararlar, Hekim veya Diş Hekimine Aittir  192
2. ÇOCUK, GEBE VE LOHUSALARIN, AKIL HASTALARININ ARAŞTIRMAYA DÂHİL EDİLMESİ  193
2.1. Çocukların Araştırmalara Dâhil Edilmesi  193
2.2. Gebeler, Lohusalar ve Emziren Kadınların Araştırmaya İştirak Etmeleri  194
2.3. Kısıtlıların Araştırmaya Dahil Edilmesi  194
2.4. Bilinci Kapalı Kişilerin Araştırmaya Dahil Edilmesi  195
2.5. Bilinci Kapalı Kişilerin Yakınlarına ulaşılmaması Nedeniyle Onam Alınamadığı Durumlarda  196
3. İNSAN ÜZERİNDE DENEME  196
4. KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI  198
Bölüm 14
AYDINLATILMIŞ ONAM
GİRİŞ  199
1. TÜRKİYE’DE AYDINLATILMIŞ ONAM İLE İLGİLİ HUKUKİ DURUM  199
2. HASTANIN TIBBİ GİRİŞİME ONAM VEREBİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR  201
2.1. Aydınlatmanın Kapsamının Genişletilmesi  202
2.2. Aydınlatmanın Kapsamının Daraltılması  202
2.3. Aydınlatmanın Verilme Tarzı  203
2.4. Aydınlatma Kime Yapılmalıdır?  203
2.5. Aydınlatma Kim Tarafından Yapılmalıdır?  204
2.6. Aydınlatmada Yazılılık  204
2.7. Aydınlatma Ne Zaman Yapılmalıdır?  205
3. ÇOCUK ADINA TIBBİ GİRİŞİMLERE KARAR VERİLMESİNDE ETİK VE YASAL TARTIŞMALAR  205
3.1. Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Çocuklar Adına Tıbbi Girişime Karar Verilmesi  206
3.2. Ayırt Etme Gücü Bulunan Çocuklardan Tıbbi Girişimler İçin Aydınlatılmış Onam Alınması  207
Bölüm 15
HASTANIN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI
GİRİŞ  209
1. TEDAVİYİ REDDETME HAKKI VE ETİK TARTIŞMALAR  209
2. KARAR VERME YETERLİLİĞİ OLAN HASTANIN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI VE TÜRK HUKUKU  210
3. MADDE BAĞIMLILARININ VE AKIL HASTALARININ ZORLA YATIRILMASI VE TEDAVİSİ  212
4. TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARDA ZORUNLU AŞI  213
5. BEDEN MUAYENESİ  214
5.1. Muayeneye Karar Verme Yetkisi  215
5.2. Şüpheli, Sanık veya Diğer Kişilerin Sağlığına Zarar Vermeme  215
5.3. Beden Muayenesinin Sadece Hekim Tarafından Gerçekleştirilebilmesi  216
5.4. Şüpheli, Sanık veya Diğer Kişilerin Onam Vermemesi  216
Bölüm 16
HASTANIN ÖZEL HAYATINA SAYGI HAKKI
GİRİŞ  219
1. ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI  219
2. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI  219
3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI  221
4. SAĞLIKTA ÖZEL HAYAT SAYGI HAKKININ KAPSAMI  222
4.1. Meslek Sırrı  223
4.2. Hangi Bilgiler Sır Kapsamındadır?  224
5. MESLEK SIRRININ SINIRLARI VE KARŞILAŞILAN ETİK / YASAL SORUNLAR  225
6. HASTAYA AİT GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLECEĞİ HALLER  227
6.1. Bir Kanun Hükmünü Yerine Getirme  227
6.2. Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim  227
6.3. Suçun Bildirimi  228
6.4. Yetkili Makamın Emrini Yerine Getirme  229
6.5. Tanıklıktan Çekinme  229
6.6. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  230
6.7. Hastanın Rızası  231
7. HASTANIN TIP EĞİTİMİNE DAHİL EDİLMESİ  231
Kaynakça  235
Yasal Düzenlemeler/Uluslarası Belgeler ve Yargı Kararları Dizini  241
Kavramlar Dizini  245
 


Selin Sert Sütçü
Haziran 2018
55.50 TL
Sepete Ekle
Çağlar Özel ...
Eylül 2014
74.00 TL
İndirimli: 49.90 TL (%32)
Sepete Ekle
Yener Ünver
Nisan 2004
37.00 TL
İndirimli: 34.90 TL (%5)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Teşekkür  9
Yazar Hakkında  11
Kısaltmalar  27
Bölüm 1
TÜRKİYE'DE SİYASAL YAPI
GİRİŞ  29
1. YASAMA YETKİSİ  29
2. YÜRÜTME YETKİSİ  30
3. YARGI YETKİSİ  31
Bölüm 2
TÜRKİYE’DE BAZI YAŞAMSAL İSTATİSTİKLER,
SAĞLIK SİSTEMİ VE SAĞLIĞIN FİNANSI
1. NÜFUS, BAZI YAŞAMSAL İSTATİSTİKLER  33
2. TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ  35
2.1. Sağlıkta Dönüşüm Projesine Duyulan İhtiyacın Gerekçeleri  35
2.1.1. Sağlık  35
2.1.2. Yönetim  36
2.1.3. Finansman  36
2.1.4. İnsan Kaynakları  36
2.1.5. Kayıt Eksikliği  37
2.2. Sağlıkta Dönüşüm ile Genel Değişiklikler  37
3. SAĞLIĞIN FİNANSI  38
4. SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ İLE İLGİLİ BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER  39
Bölüm 3
TIP ETİĞİ
GİRİŞ  41
1. ETİK  42
2. AHLAK  43
3. ETİK YAKLAŞIMLAR  45
3.1. Normatif Yöntem  45
3.2. Non–Normatif Yöntem  45
3.3. Metaetik  46
4. ETİK HUKUK İLİŞKİSİ  46
5. TIP ETİĞİ İLE İLGİLİ KISA TARİHÇE  48
6. TIP ETİĞİ  50
6.1. Tıp Etiği Neden Önemlidir?  51
6.2. Tıp Etiği Neden Günceldir?  52
6.2.1. Tarihsel Nedenler  52
6.2.2. Teknolojideki Gelişmeler  53
6.2.3. Demokratik Değerlerin Gelişmesi  53
7. DEONTOLOJİ  54
8. BİYOETİK  54
8.1. Biyoetik – Tıp Etiği  55
9. ETİK KURAMLAR  55
9.1. Faydacı Yaklaşım  55
9.2. Deontolojik Yaklaşım  56
9.3. Erdemler Etiği  58
9.4. Toplumcu Etik  59
9.5. Feminist Etik  59
9.6. Teolojik Etik  59
9.7. Örnek Olaylara Dayalı Etik  60
9.8. İlkecilik  60
9.8.1. Özerkliğe Saygı İlkesi  62
9.8.2. Yararlılık  62
9.8.3. Zarar Vermeme  63
9.8.4. Adalet  65
Bölüm 4
TÜRKİYE’DE HEKİMLİKTE MESLEKİ
DEONTOLOJİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER
GİRİŞ  67
1. TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ  68
1.1. Temel Kurallar  68
1.2. Hastanın Özel Yaşamına ve Hekim Seçme Hakkına Saygı  68
1.3. Reklam ve Aracı Kullanma ile ilgili Yasaklar  69
1.4. Hekimin Özerkliği  69
1.5. Tanı ve Tedavide Mesleki Yükümlülükler  69
1.6. Hastaya Bilgi Verme  70
1.7. Korunma ile İlgili Yükümlülükler  70
1.8. Konsültasyon  71
2. HEKİMLİK MESLEK ETİĞİ KURALLARI  71
2.1. Hekimin Görev ve Ödevleri  71
2.2. Sır Saklama Yükümlülüğü  71
2.3. Acil Müdahale  72
2.4. Hekim Mesleğini Uygularken Reklam Yapamaz  72
2.5. Meşru ve Yasak Yöntemler  72
2.6. Hekim Aracılık Edemez, Aracıdan Yararlanamaz ve Endüstri ile İlişkilerde Çıkar Sağlayamaz  72
2.7. Meslektaşlar Arasında İlişkide Saygı ve Mesleki Dayanışma  73
2.8. Yetkinlik Dışı Faaliyet Yasağı ve Konsültasyon  73
2.9. Hekim Hasta İlişkileri  73
2.10. Terminal Dönemdeki Hastalar  73
2.11. Hekimin Tedaviyi Bırakması  74
2.12. Tutuklu ve Hükümlülere Verilecek Tıbbi Yardım  74
2.13. Olağanüstü Durumlar ve Savaş  74
2.14. Uluslararası Sözleşmelere Uyma Zorunluluğu  74
2.15. Cinsel İlişki Muayeneleri  74
2.16. İnsan Üzerinde Araştırma  75
3. KONSÜLTASYON  75
4. HEKİMİN HASTAYA TEDAVİ VERMEYİ REDDETMESİ VE BIRAKMASI  77
4.1. Hekim Hastaya Tedavi Vermeyi Reddedebilir mi?  77
4.2. Hekimin Kişisel veya Mesleki Nedenler ile Hastaya Tedavi Etmeyi Reddetmesi  78
4.3. Şiddet, Tehdit ve Saldırı Tehlikesinde Hekimin Hastaya Tedavi Vermeyi Reddetmesi  79
4.3.1. Sağlık Çalışanına Yönelik Şiddet ve Özel Düzenlemeler  79
4.4. Hekim Hastanın Tedavisini Üstlendikten Sonra Hastayı Bırakabilir mi?  81
4.5. Konsültasyon Uygulamalarında Hastaya Tedavi Vermenin Reddi  82
Bölüm 5
TIP HUKUKU VE TIP MEVZUATI
GİRİŞ  83
1. SAĞLIK MEVZUATI  83
2. SAĞLIK HUKUKU  84
3. TIP HUKUKU  84
4. TÜRKİYE’DE TIP HUKUKUNUN KAYNAKLARI  85
4.1. Anayasa  85
4.2. Uluslararası Sözleşmeler  85
4.2.1. Biyoetik Sözleşmesi  86
4.3. Özel Hukuk  87
4.4. Ceza Hukuku  87
4.5. Türk Hukuk Doktrini  88
Bölüm 6
SAĞLIK HAKKI VE SAĞLIK HİZMETLERİ
GİRİŞ  89
1. SAĞLIK HAKKI  89
2. SAĞLIK HİZMETLERİ  92
2.1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri  93
2.2. Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri  93
2.2.1. Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri  93
2.2.2. İkinci Basamak Sağlık Hizmetleri  94
2.2.3. Üçüncü Basamak Sağlık Hizmetleri  94
3. REHABİLİTE EDİCİ SAĞLIK HİZMETLERİ  94
4. SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ HİZMETLERİ  94
5. TÜRKİYE’DE TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETİ SUNAN KURUM VE KURULUŞLAR  95
Bölüm 7
BİRİNCİ BASAMAK
SAĞLIK HİZMETLERİ
GİRİŞ  97
1. AİLE HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ  97
1.1. Aile Hekimliği Birimi  97
1.2. Aile Hekimliği Birimine Kayıt ve Hastaların Kayıtlı Olduğu Aile Hekimini Değiştirmesi  98
1.3. Gezici ve Yerinde Sağlık Hizmetlerinin Sunulması  98
1.4. Aile Hekimi Kendisine Kayıtlı Bireylere Sağlık Hizmeti Vermeyi Reddedebilir mi?  99
1.5. Başka Bir ile Giden Bireylerin Aile Hekimliği Hizmetlerinden Yararlanması  99
1.6. Bireyin Sürekli İkamet Ettiği Bölge Dışında Bir Yerde Kalması Halinde Aile Hekimliği Hizmetinden Yararlanması  100
1.7. Aile Hekiminin Görevleri  100
1.8. Aile Sağlığı Çalışanının Görevleri  100
1.9. Aile Hekimliği Hizmetlerinde Ücretler  100
2. TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZLERİ  101
Bölüm 8
TÜRKİYE'DE HEKİMLİK MESLEĞİNİ
YÜRÜTME YETKİSİ VE UZMANLIK EĞİTİMİ
GİRİŞ  103
1. TÜRKİYE’DE HEKİMLİK MESLEĞİNİ YÜRÜTMENİN ŞARTLARI  103
1.1. Vatandaşlık Durumu  103
1.2. Tıp Fakültesi Diplomasına Sahip Bulunmak  104
1.3. Tabip Odasına Kayıtlı Bulunmak  105
1.4. Hekimlik Mesleğini Yürütmeğe Geçici veya Sürekli Engeli Bulunmamak  105
2. TIPTA UZMANLIK VE YANDAL UZMANLIK  106
2.1. Tıpta Uzmanlık Kurulu  106
2.2. Uzmanlık Eğitimi  106
3. YAN DAL UZMANLIK  108
Bölüm 9
TIBBİ GİRİŞİM
GİRİŞ  109
1. TIBBİ GİRİŞİM  109
1.1. Yetki  110
1.1.1. Tedavi Etme Yetkisi  110
1.1.2. Tedavi Etme Yetkisi ve Uzmanlık  111
1.1.3. Uzmanlık Öğrencisi Yetkisi  112
1.1.4. İntörnlerin Yetkisi  112
1.1.5. Diğer Sağlık Meslek Mensuplarının Yetkileri  112
1.2. Doğrudan/Dolaylı Tedavi Amacı  114
1.3. Hastanın Aydınlatılmış Onamı  114
1.4. Tıp Bilimi ve Uygulamasına Uygunluk  114
1.4.1 . Bilirkişilik  115
Bölüm 10
HEKİMLERİN
YASAL SORUMLULUKLARI
GİRİŞ  117
1. ÖZEL SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN HEKİMİN HUKUKİ SORUMLULUĞU  119
1.1. Sözleşmeden Doğan Sorumluluk  120
1.1.1. Tedavi Sözleşmesinde Hekimin Yükümlülükleri  122
1.1.1.1. Tanı Koymak  122
1.1.1.2. Tedavi Yöntemini Seçme ve Uygulama  123
1.1.1.3. Özenli Davranma  124
1.1.1.4. Sadakat  125
1.1.1.4.1. Hastayı Aydınlatma  126
1.1.1.4.2. Hastanın Çıkarlarını (yararını) Gözetme  126
1.1.1.4.3. Sır Saklama  126
1.1.1.5. Kayıt Tutma  127
1.1.1.6. Talimatlara Uygun Hareket Etme  130
1.1.1.7. Bizzat İşi Görme  130
1.2. Haksız Fiilden Doğan Sorumluluk  131
1.3. Vekâletsiz İş Görmeden Doğan Sorumluluk  131
1.4. Sorumluluğun Tabi Olduğu İspat Kuralları  132
2. HEKİMİN İDARİ SORUMLULUĞU (KAMUDA ÇALIŞAN HEKİMİN SORUMLULUĞU)  132
2.1. Tıbbi Hizmetlerde Görev Kusuru  134
2.2. Tıbbi Hizmetlerde Kişisel Kusur  134
2.3. Tıbbi Hizmetlerde Rücu Davası  135
3. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  135
3.1. Kamu Hizmeti Gören Hekimin Disiplin Sorumluluğu  136
3.1.1. Disiplin Cezaları  136
3.1.2. Disiplin Cezası Verme Yetkisi  137
3.1.3. Disiplin Kovuşturmalarında Yöntem  137
3.1.4. Memurun Disiplin Suçlarında Savunma Hakkı  137
3.1.5. Disiplin Cezalarına Karşı Başvuru Yolları  138
3.1.6. Disiplin Kararlarının Uygulanması  139
3.2. TTB Mevzuatı Kapsamında Disiplin Sorumluluğu  139
3.2.1. Tabip Odaları  139
3.2.2. Tabip Odası yönetim Kurulunun Görevleri  140
3.3. Tabip Odası Onur Kurulu  140
Bölüm 11
ORGAN VE DOKU AKTARIMI
GİRİŞ  143
1. TÜRKİYE'DE ORGAN VE DOKU AKTARIMI İLE İLGİLİ YASAL DURUM  144
1.1. Türk Yasalarında Organ ve Dokunun Tanımı  144
1.2. Organ ve Doku Karşılığında Maddi Bir Karşılık Alınamaması  145
1.3. Canlı Vericiden Organ Alınması  146
1.3.1. Canlıdan Organ Aktarımında Organ Vericisinin Serbest İradesi ile Karar Vermesi  147
1.3.2. Canlıdan Organ ve Doku Aktarımında Akrabalık İlişkisi  148
1.3.3. Canlı Vericinin ve Alıcının Bilgilendirilmesi  150
1.3.4. Ergin ve Ayırt Etme Gücü Olmayanlardan Organ ve Doku Alımı  150
1.3.5. Mutlak Hayati Tehlikenin Bulunduğu Durumlar  151
1.4. Ölüden Organ ve Doku Alınması  151
1.4.1. Beyin Ölümü  151
1.4.2. Vasiyetle Organ ve Kadavra Bağışı  152
1.4.3. Ölenin Yakınlarının Karar Vermesi  152
1.4.4. İzinsiz Organ ve Doku Alımı  153
1.4.5. Kimsesiz Kadavraların Durumu  153
1.5. Organ ve Doku Naklinde Suçlar  153
1.6. Reklam Yasağı  154
1.7. Organ ve Doku Aktarımını Gerçekleştirebilecek Kurumlar, Verici ve Alıcıya Gerekli Tahlillerin Yapılması  154
Bölüm 12
CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINDA HAKLAR
GİRİŞ  155
1. HEKİMLİK UYGULAMALARI BAĞLAMINDA CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞINDA HAKLAR  157
2. CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI /HİZMETLERİ  157
3. ÜREME HAKLARI VE CİNSEL HAKLAR  159
3.1. Cinsel Yaşam ve Üremede Yaşama Hakkı  160
3.2. Cinsel Yaşam ve Üremede Özgürlük Hakkı  160
3.3. Cinsel Yaşam ve Üremede Eşitlik Hakkı  161
3.4. Cinsel Yaşam ve Üremede Özel Yaşama Saygı Hakkı  161
3.4.1. Bilgilerin Gizliliği  161
3.4.2. Beden Mahremiyeti  162
3.4.3. Kendini İfade ve Geliştirme Hakkı  162
3.5. Cinsel Yaşam ve Üremede Düşünce Özgürlüğü Hakkı  163
3.6. Cinsel Yaşam ve Üremede Sağlık Bakımı Alma ve Sağlığın Korunması Hakkı  163
3.7. Cinsel Yaşam ve Üremede Bilimsel Gelişmelerden Yararlanma Hakkı  163
3.8. Diğer Haklar  164
4. TÜRKİYE’DE CİNSEL SAĞLIK VE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ  164
5. ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLER  165
5.1. Türkiye'de Üremeye Yardımcı Teknikler  165
5.1.1. Evlilik İçinde Uygulanması Koşulu  166
5.1.2. Transfer Edilecek Embriyo Sayısı  166
5.1.3. Cinsiyet Seçimi Yasaktır  166
5.1.4. Embriyonal ya da Fetal Redüksiyon Yasaktır  167
5.1.5. Embriyo ve Üreme Hücrelerinin Saklanması  167
5.1.6. Tanıtım ve Reklam  167
5.1.7. Embriyo Saklama ve İmhası  168
5.1.8. Tüpteki Embriyolar Üzerinde Araştırma  168
5.1.9. ÜYTE Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam  168
5.1.10. Genel Sağlık Sigortası Kapsamında ÜYTE Uygulamaları  169
6. CİNSİYET DEĞİŞTİRME  170
6.1. Cinsiyet Değiştirme İçin Gereken Şartlar  170
6.1.1. 18 Yaşını Doldurmuş Olma  170
6.1.2. Mahkeme İznine Başvuran Kişinin Evli Olmaması  171
6.1.3. Mahkeme İznine Başvuran Kişinin Transseksüel Yapıda Olması  171
6.1.4. Mahkeme İznine Başvuran Kişinin Üreme Yeteneğinden Yoksun Olması  172
7. HIV İLE YAŞAYANLAR  173
7.1. Hastayı Reddetme  174
7.2. Bilgilerin Paylaşımında Etik Sorunlar ve Ayırımcılık  174
8. GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI  176
8.1. Türkiye'de Gebeliğin Sonlandırılması ile İlgili Yasal Düzenlemeler  176
8.1.1. Gebeliğin Sonlandırılmasında Süreler  177
8.1.1.1. On Haftayı Aşan Gebelikler  178
8.1.2. İsteyerek Düşük Uygulamalarında Onam  180
8.1.2.1. Ergin Olmayan Kadınlar  181
8.1.2.2. Ayırt Etme Gücü Olmayan Kadın  182
8.1.2.3. Veli Vasi veya Eşin İzin Belgeleri  183
8.1.2.4. Aydınlatılmış Onam İşlemleri  183
8.1.3. Yetki  183
9. GEBELİĞİ ÖNLEME  184
9.1. Vazektomi ve Tüp Ligasyon  185
9.2. Kastrasyon  185
10. GENİTAL MUAYENE  185
Bölüm 13
İNSAN ÜZERİNDE ARAŞTIRMA
GİRİŞ  187
1. İNSAN ÜZERİNDE ARAŞTIRMADA GENEL ŞARTLAR  188
1.1. Araştırma İnsan Dışı Deney Ortamında veya Yeterli Sayıda Deney Hayvanı Üzerinde Yapılmış Olmalıdır  188
1.2. İnsanlar Üzerindeki Araştırmayla Karşılaştırılabilir Etkinlikte Başka Bir Seçenek Bulunmamalıdır  189
1.3. Araştırma İnsan Sağlığı Üzerinde Öngörülebilir Zararlı ve Kalıcı Bir Etki Bırakmamalıdır  189
1.4. Bireyin Araştırmadan Dolayı Maruz Kalabileceği Tehlikeler, Araştırmadan Beklenen Yararlar ile Orantısız Olmamalıdır  190
1.5. Bilimsel Yarar ve Kamu Yararı, Bireyin Sağlığından Üstün Tutulamaz  190
1.6. Araştırma Projesi Bağımsız Bir Kurul Tarafından İncelenmiş ve Onaylanmış Olmalıdır  190
1.7. Bireye İnsan Onuruyla Bağdaşmayacak Ölçüde Acı Verecek Yöntemler Uygulanamaz  191
1.8. Araştırmaya Dâhil Edilecek Bireyin Aydınlatılmış Onamı Açık Bir Şekilde Alınmalıdır  191
1.9. Birey Serbest İradesi ile Araştırmaya Dâhil Edilmelidir  192
1.10. Bireyler, Hakları ve Güvenceleri Hakkında Bilgilendirilmelidir  192
1.11. Bireyin Germ Hücrelerinin Genetik Yapısını Bozmaya Yönelik Araştırma Yapılamaz  192
1.12. Bireyin Tıbbi Takip ve Tedavisi İle İlgili Kararlar, Hekim veya Diş Hekimine Aittir  192
2. ÇOCUK, GEBE VE LOHUSALARIN, AKIL HASTALARININ ARAŞTIRMAYA DÂHİL EDİLMESİ  193
2.1. Çocukların Araştırmalara Dâhil Edilmesi  193
2.2. Gebeler, Lohusalar ve Emziren Kadınların Araştırmaya İştirak Etmeleri  194
2.3. Kısıtlıların Araştırmaya Dahil Edilmesi  194
2.4. Bilinci Kapalı Kişilerin Araştırmaya Dahil Edilmesi  195
2.5. Bilinci Kapalı Kişilerin Yakınlarına ulaşılmaması Nedeniyle Onam Alınamadığı Durumlarda  196
3. İNSAN ÜZERİNDE DENEME  196
4. KÖK HÜCRE ARAŞTIRMALARI  198
Bölüm 14
AYDINLATILMIŞ ONAM
GİRİŞ  199
1. TÜRKİYE’DE AYDINLATILMIŞ ONAM İLE İLGİLİ HUKUKİ DURUM  199
2. HASTANIN TIBBİ GİRİŞİME ONAM VEREBİLMESİ İÇİN GEREKEN ŞARTLAR  201
2.1. Aydınlatmanın Kapsamının Genişletilmesi  202
2.2. Aydınlatmanın Kapsamının Daraltılması  202
2.3. Aydınlatmanın Verilme Tarzı  203
2.4. Aydınlatma Kime Yapılmalıdır?  203
2.5. Aydınlatma Kim Tarafından Yapılmalıdır?  204
2.6. Aydınlatmada Yazılılık  204
2.7. Aydınlatma Ne Zaman Yapılmalıdır?  205
3. ÇOCUK ADINA TIBBİ GİRİŞİMLERE KARAR VERİLMESİNDE ETİK VE YASAL TARTIŞMALAR  205
3.1. Ayırt Etme Gücü Bulunmayan Çocuklar Adına Tıbbi Girişime Karar Verilmesi  206
3.2. Ayırt Etme Gücü Bulunan Çocuklardan Tıbbi Girişimler İçin Aydınlatılmış Onam Alınması  207
Bölüm 15
HASTANIN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI
GİRİŞ  209
1. TEDAVİYİ REDDETME HAKKI VE ETİK TARTIŞMALAR  209
2. KARAR VERME YETERLİLİĞİ OLAN HASTANIN TEDAVİYİ REDDETME HAKKI VE TÜRK HUKUKU  210
3. MADDE BAĞIMLILARININ VE AKIL HASTALARININ ZORLA YATIRILMASI VE TEDAVİSİ  212
4. TÜRKİYE'DE ÇOCUKLARDA ZORUNLU AŞI  213
5. BEDEN MUAYENESİ  214
5.1. Muayeneye Karar Verme Yetkisi  215
5.2. Şüpheli, Sanık veya Diğer Kişilerin Sağlığına Zarar Vermeme  215
5.3. Beden Muayenesinin Sadece Hekim Tarafından Gerçekleştirilebilmesi  216
5.4. Şüpheli, Sanık veya Diğer Kişilerin Onam Vermemesi  216
Bölüm 16
HASTANIN ÖZEL HAYATINA SAYGI HAKKI
GİRİŞ  219
1. ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI  219
2. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI  219
3. SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKI  221
4. SAĞLIKTA ÖZEL HAYAT SAYGI HAKKININ KAPSAMI  222
4.1. Meslek Sırrı  223
4.2. Hangi Bilgiler Sır Kapsamındadır?  224
5. MESLEK SIRRININ SINIRLARI VE KARŞILAŞILAN ETİK / YASAL SORUNLAR  225
6. HASTAYA AİT GİZLİ BİLGİLERİN AÇIKLANABİLECEĞİ HALLER  227
6.1. Bir Kanun Hükmünü Yerine Getirme  227
6.2. Bulaşıcı Hastalıklarda Bildirim  227
6.3. Suçun Bildirimi  228
6.4. Yetkili Makamın Emrini Yerine Getirme  229
6.5. Tanıklıktan Çekinme  229
6.6. Meşru Savunma ve Zorunluluk Hali  230
6.7. Hastanın Rızası  231
7. HASTANIN TIP EĞİTİMİNE DAHİL EDİLMESİ  231
Kaynakça  235
Yasal Düzenlemeler/Uluslarası Belgeler ve Yargı Kararları Dizini  241
Kavramlar Dizini  245
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021