Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Finansal Tablolar Denetimi
Kavramlar – Denetim Süreci – Denetim Teknikleri
Şubat 2016 / 2. Baskı / 242 Syf.
Fiyatı: 36.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

6102 sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu, denetçiyi şirket organı olmaktan çıkarmıştır. Yeni düzenlemeye göre sermaye şirketleri ve şirketler topluluğunun bağımsız denetçiler tarafından denetlenecektir. TTK’nın 397. maddesine göre denetime tabi olan sermaye şirketleri ve şirketler topluluğunun finansal tablolarının denetiminde, bağımsız denetçiler tarafından Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Uluslararası Denetim Standartları ile uyumlu Türkiye Denetim Standartları kullanılacaktır.

Bu kitapta öncelikle bağımsız denetimin teorik boyutu incelenmekte, daha sonra Türkiye Denetim Standartları kapsamında temel denetim süreçleri anlatılmaktadır.

Kitabın gördüğü ilgi üzerine ikinci baskısı yapılmıştır.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar
Denetimle İlgili Genel Bilgiler
Denetim Standartları
Denetim Süreci
İç Kontrol ve İç Denetim Sistemi
Muhasebede Hata ve Hile
Denetim Kanıtları
Denetim Teknikleri
Analitik İnceleme Prosedürleri
Denetimde Örnekleme
Denetim Yöntemleri
Denetimde Çalışma Kâğıtları
Denetim Raporları
Denetim Alanları İtibariyle Denetim Prosedürleri
Türkiye’de Denetim
Barkod: 9789750236556
Yayın Tarihi: Şubat 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 242
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller Listesi  19
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
DENETİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1.1. DENETİM KAVRAMI  23
1.1.1. Denetimin Tanımı  23
1.1.2. Denetimin Amacı  25
1.1.3. Denetimin Tarihçesi  26
1.1.3.1. Dünyada Denetimin Gelişimi  26
1.1.3.2. Avrupa Birliğinde Denetim Uygulamaları  31
1.1.4. Muhasebe Denetimine Yakın Kavramlar  33
1.1.4.1. Murakabe  34
1.1.4.2. Revizyon  34
1.1.4.3. Teftiş  34
1.1.4.4. Kontrol  35
1.1.5. Bağımsız Denetim ve Muhasebe İlişkisi  36
1.2. DENETİMİN ÖZELLİKLERİ  37
1.2.1. Denetim Bir Süreçtir  37
1.2.2. Denetim Belli Bir Ekonomik Birime Ait Bilgileri Kapsar  38
1.2.3. İktisadi Faaliyet ve Olaylarla İlgili İddialar  38
1.2.4. Önceden Saptanmış Ölçütler  38
1.2.5. Muhasebe Denetimi Kanıtların Toplanması ve Değerlendirilmesi Çalışmasıdır  39
1.2.6. Denetim Uzman ve Bağımsız Bir Kişi Tarafından Yapılır  39
1.2.7. Uygunluk Derecesi  40
1.2.8. İlgi Duyanlara Bildirme  40
1.2.9. Sonuçları Bildirme  40
1.3. DENETİMİN ÇEŞİTLERİ  41
1.3.1. Konusuna Göre Denetim Çeşitleri  41
1.3.1.1. Finansal Tablolar Denetimi  41
1.3.1.2. Uygunluk Denetimi  41
1.3.1.3. Faaliyet Denetimi  42
1.3.1.4. Ekonomik Denetim  43
1.3.2. Kapsamına Göre Denetim Çeşitleri  43
1.3.2.1. Genel Amaçlı Denetim  44
1.3.2.2. Özel Amaçlı Denetim  44
1.3.3. Yapılış Nedenine Göre Denetim Çeşitleri  44
1.3.3.1. Zorunlu Denetim  44
1.3.3.2. İsteğe Bağlı Denetim  45
1.3.4. Denetimi Yapan Denetçinin Statüsüne Göre Çeşitleri  45
1.3.4.1. Bağımsız Denetim  45
1.3.4.2. İç Denetim  46
1.3.4.3. Kamu Denetimi  46
1.3.5. Denetimin Uygulama Zamanına Göre Denetim Çeşitleri  46
1.3.5.1. Devamlı Denetim  47
1.3.5.2. Ara Denetim  47
1.3.5.3. Son Denetim  47
1.4. YÖNETİMİN SAVLARI  47
1.4.1. Var Olma ve Oluşma  47
1.4.2. Tamlık  48
1.4.3. Haklar ve Yükümlülükler  48
1.4.4. Değerleme ve Dağıtım  49
1.4.5. Sunum ve Açıklama  49
1.5. DENETİMİN HEDEFLERİ  49
1.5.1. Gerçeklik  50
1.5.2. Tamlık (Bütünlük)  50
1.5.3. Dönemsellik (Zamanlılık)  51
1.5.4. Sahiplik  51
1.5.5. Doğruluk  52
1.5.6. Değerleme  52
1.5.7. Sınıflandırma  52
1.5.8. Açıklama  53
1.6. DENETİMİN İŞLEVLERİ  53
1.6.1. Bilgilendirme İşlevi  54
1.6.2. Koruyucu İşlevi  54
1.6.3. Caydırıcılık İşlevi  55
1.6.4. Ekonomik İşlevi  55
1.7. DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN YAPILMASININ NEDENLERİ  56
1.7.1. Çıkar Çatışması  56
1.7.2. Muhasebe Bilgilerinin Karmaşıklığı  56
1.7.3. Muhasebe Bilgilerinin Alınacak Kararlarla İlgili Olması  56
1.7.4. Diğer Nedenler  57
1.8. DENETİMİN YARARLARI  58
1.8.1. Denetlenen İşletmeye Sağladığı Yararlar  58
1.8.2. Denetlenen İşletmeyle İlgili Diğer Kuruluşlara Sağladığı Yararlar  59
1.8.3. Ülke Ekonomisi Açısından Yararları  59
1.9. BAĞIMSIZ DENETİMİ SINIRLAYICI FAKTÖRLER  60
1.9.1. Denetçinin Kısıtlı Ekonomik Koşullarda Çalışması  60
1.9.2. Zaman Sınırlaması  60
1.9.3. Muhasebe Sisteminden Kaynaklanan Sınırlama  60
1.10. DENETÇİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ  61
1.10.1. Denetçinin Tanımı  61
1.10.2. Denetçinin Özellikleri  61
1.10.2.1. Denetçinin Bağımsızlığı  61
1.10.2.2. Mesleki Bilgi ve Tecrübe  61
1.10.2.3. Kişisel ve Ahlaki Nitelikler  62
1.10.2.4. Mesleki Özen ve Dikkat  62
1.10.3. Denetçi Çeşitleri  62
1.10.3.1. Bağımsız Denetçiler  62
1.10.3.2. İç Denetçiler  63
1.10.3.3. Kamu Denetçileri  64
1.10.4. Denetçinin İşletmede İlişkide Bulunduğu Gruplar  64
1.10.4.1. Yönetim  64
1.10.4.2. Ortaklar  65
1.10.4.3. Yönetim Kurulu  65
1.11. DENETİMDE MESLEKİ ŞÜPHECİLİK  65
1.12. DENETİMDE MAKUL GÜVENCE  67
İkinci Bölüm
DENETİM SÜRECİ
2.1. MÜŞTERİ SEÇİMİ VE İŞİN KABUL EDİLMESİ  69
2.1.1. Müşteri Hakkında Bilgi Toplama  69
2.1.2. Önceki Denetçi ile Görüşme  70
2.1.3. Kalite Kontrol Standartları ve Yöntemleri ile Müşteri İşletmenin Değerlendirilmesi  70
2.1.4. Denetim Teklifinin Kabul Edilmesi ve Müşteri ile Sözleşme Yapılması  70
2.2. DENETİM ÇALIŞMASININ PLANLANMASI  72
2.2.1. İşletme Hakkında Bilgi Toplama  72
2.2.2. Denetim Çalışmalarının Bölümlenmesi  73
2.2.3. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi  74
2.2.4. Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi  74
2.2.5. Denetim Riskinin Belirlenmesi  80
2.2.5.1. Denetim Riski Bileşenleri  81
2.2.5.1.1. Yapısal Risk  81
2.2.5.1.2. Kontrol Riski  82
2.2.5.1.3. Tespit Riski  83
2.2.5.2. Denetim Risk Modeli  83
2.2.6. Denetimin Amacının Belirlenmesi  84
2.2.7. Denetim Programının Hazırlanması  88
2.2.8. Önemli İş Süreçlerinin Belirlenmesi  94
2.2.9. Denetim Süresinin Belirlenmesi  95
2.2.10. Denetim Personelinin Görevlendirilmesi ve Gözetimi  97
2.3. DENETİM TESTLERİ  98
2.3.1. Kontrol Testleri  98
2.3.2. Maddi Doğruluk Testleri  99
2.3.2.1. İşlemlerin Maddi Doğruluk Testleri  100
2.3.2.2. Hesap Bakiyelerinin Maddi Doğruluk Testleri  100
2.3.2.3. Analitik Testler  101
2.4. DENETİM ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ  101
2.4.1. İç Kontrol Yapısının Değerlendirilmesi  101
2.4.2. Denetim Programı Değişiklikleri  101
2.4.3. Hesap Bakiyelerinin Doğruluğunu Araştırma  102
2.5. DENETİMİN TAMAMLANMASI  102
2.5.1. Yapılan Denetim Çalışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi  103
2.5.2. Gelecekteki Olası Belirsizliklerin Değerlendirilmesi  103
2.5.3. İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesi  104
2.5.4. Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların Gözden Geçirilmesi  104
2.5.4.1. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektiren Olaylar  105
2.5.4.2. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar  106
2.5.5. İlişkili Taraf İşlemlerinin İncelenmesi  107
2.5.6. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Uygulanması  108
2.5.7. Denetlenen İşletmeden Beyan Mektubu Alınması  109
2.5.8. Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi  111
2.5.8.1. Kanıtların Yeterliliğinin Değerlendirilmesi  111
2.5.8.2. Önemlilik Düzeyinin ve Denetim Riskinin Son Değerlemesinin Yapılması  112
2.5.8.3. Hataların Düzeltilmesinin İstenmesi  112
2.5.8.4. Çalışma Kâğıtlarının Gözden Geçirilmesi  113
2.5.9. Müşteriyi Bilgilendirme  113
2.5.9.1. İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme  113
2.5.9.2. Denetimin Uygulanışına İlişkin Bilgilendirme  114
Üçüncü Bölüm
İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİ
3.1. İÇ KONTROL SİSTEMİ  115
3.1.1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı  115
3.1.2. İç Kontrol Sisteminin Amaçları  116
3.1.3. İç Kontrol Türleri  117
3.1.3.1. Muhasebe Kontrolleri  117
3.1.3.2. Yönetsel Kontroller  118
3.1.4. İç Kontrol Sistemi Yapılandırma Modelleri  118
3.1.4.1. CobiT (Control Objectives for Information Technology) Modeli  118
3.1.4.2. eSAC (Electronic System Assuranceand Control) Modeli  119
3.1.4.3. SysTrust (System Trust) Modeli  119
3.1.4.4. COSO (Committee of Sponsoring Organizations) Modeli  119
3.1.5. İç Kontrol Sisteminin Unsurları  119
3.1.5.1. Örgüt Yapısı  120
3.1.5.2. Muhasebe Sistemi  120
3.1.5.2.1. Hesap Planı  120
3.1.5.2.2. Muhasebe Yönetmeliği  121
3.1.5.2.3. Bütçe Kontrolü  121
3.1.5.2.4. Maliyet Muhasebesi Sistemi  121
3.1.5.2.5. Muhasebe Belge ve Formları  122
3.1.5.3. Yeterli Nitelik ve Sayıda Personel  122
3.1.6. İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri  122
3.1.6.1. Kontrol Çevresi  123
3.1.6.2. Risk Değerleme  125
3.1.6.3. Kontrol Eylemleri  125
3.1.6.4. Bilgi ve İletişim  127
3.1.6.5. Sistemin İzlenmesi  128
3.1.7. Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Temel İlkeleri  129
3.1.7.1. Görevlerin Ayırımı İlkesi  129
3.1.7.2. Kıymet Hareketinin Yetkilendirilmiş Olması İlkesi  130
3.1.7.3. Uygun Bir Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeninin Var Olması İlkesi  130
3.1.7.4. Fiziki Korunma İlkesi  131
3.1.7.5. Bağımsız Mutabakat Yapılması İlkesi  131
3.1.8. İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Belirleyen Faktörler  131
3.1.8.1. Roller ve Sorumlulukların Etkin Dağıtımı  131
3.1.8.2. Üst Yönetimin Duyarlılığı  132
3.1.8.3. Mesleki Yeterlilik ve Etik  132
3.1.8.4. Bulguların Önemsenmesi  132
3.1.9. İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Dikkat Edilecek Faktörler  133
3.1.9.1. Risk Faktörü  133
3.1.9.2. Maliyet Faktörü  134
3.1.10. İç Kontrol Sisteminden Elde Edilen Bilgilerin Belgelenmesi  135
3.1.10.1. Not Alma Yöntemi  135
3.1.10.2. Akış Şemaları Yöntemi  136
3.1.10.3. Anket Yöntemi  137
3.1.11. İç Kontrol Sisteminin Avantajları  139
3.2. İÇ DENETİM SİSTEMİ  139
3.2.1. İç Denetimin Tanımı  139
3.2.2. İç Denetimin Amacı  140
3.2.3. İç Denetimin Gelişimi  142
3.2.4. İç Denetimin Özellikleri  143
3.2.4.1. Sorumluluk ve Hesap Verme  143
3.2.4.2. Vekâlet Sözleşmesi  144
3.2.4.3. Danışmanlık  144
3.2.4.4. Tasarruf İhtiyacı  144
3.2.4.5. Hatalı ve Hileli İşlemlere Karşı Korunma  145
3.2.5. İç Denetim Çeşitleri  145
3.2.5.1. Finansal Denetim  145
3.2.5.2. Uygunluk Denetimi  146
3.2.5.3. Performans Denetimi  146
3.2.5.4. Sistem Denetimi  146
3.2.5.5. Bilgi Teknolojileri Denetimi  146
3.2.6. İç Denetimin Unsurları  147
3.2.6.1. Bağımsız ve Tarafsız Bir Faaliyet Olması  147
3.2.6.2. Güvence ve Danışmanlık Fonksiyonu Olması  147
3.2.6.3. İşletmeyi Bir Bütün Olarak Ele Alması  148
3.2.6.4. Sistematik ve Disiplinli Bir Yaklaşım Olması  148
3.2.7. İç Denetimin İlkeleri  148
3.2.7.1. Görevlerin Ayrımı İlkesi  149
3.2.7.2. Kıymet Hareketlerinin Yetkilendirilmiş Olması İlkesi  149
3.2.7.3. Uygun Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeninin Var Olması İlkesi  149
3.2.7.4. Varlıkların ve Muhasebe Kayıtlarının Fiziki Korunması İlkesi  149
3.2.7.5. Bağımsız Mutabakatların Yapılması İlkesi  149
3.2.8. İç Denetim ve Bağımsız Denetim İlişkisi  149
3.2.9. İç Denetim Yaklaşımları  150
3.2.9.1. Proaktif İç Denetim Anlayışı  151
3.2.9.2. Risk Odaklı İç Denetim Anlayışı  151
3.2.9.3. Müşteri Odaklı İç Denetim Anlayışı  152
3.2.10. İç Denetimde Raporlama  153
3.2.10.1. Raporlama Hedefleri ve Rapor Özellikleri  154
3.2.10.2. Üçer Aylık Raporlar ve Nihai Rapor  155
3.2.10.3. Raporlama Yapılacak Taraflar  155
3.2.10.4. Raporlama Sonrası Takip  156
3.3. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI  156
3.3.1. Amaçları Bakımından Karşılaştırma  157
3.3.2. Özellikleri Bakımından Karşılaştırma  157
3.3.3. Rolleri Bakımından Karşılaştırma  158
Dördüncü Bölüm
DENETİM KANITLARI
4.1. DENETİM KANITI  159
4.2. DENETİMDE KANIT TOPLAMA  159
4.3. DENETİM KANITLARININ SINIFLANDIRILMASI  160
4.3.1. İç Kanıtlar/Dış Kanıtlar  160
4.3.2. Esas Kanıtlar/Destekleyici Kanıtlar  160
4.3.3. Sabit Kanıtlar/Değiştirilebilir Kanıtlar  160
4.4. DENETİM KANITLARININ YETERLİLİĞİ  161
4.4.1. Önemlilik Unsuru  161
4.4.2. Risk Unsuru  162
4.4.3. Kanıtın Türü ve Güvenilirliği  162
4.4.4. Maliyet Unsuru  163
4.4.5. Ana Kütlenin Büyüklüğü ve Özelliği  164
4.5. DENETİM KANITLARININ GÜVENİLİRLİĞİ  164
4.5.1. Kanıtın İlgili Olması  164
4.5.2. Kanıtın Kaynağı  164
4.5.3. Kanıtın Elde Edildiği Zaman  165
4.5.4. Kanıtın Objektifliği  165
4.6. DENETİM KANITI TÜRLERİ  166
4.6.1. Fiziksel Kanıtlar  166
4.6.2. Doğrulama Kanıtları  166
4.6.3. Belgelerden Elde Edilen Kanıtlar  167
4.6.4. Gözlem Sonucu Elde Edilen Kanıtlar  167
4.6.5. Soruşturmalar Sonucu Elde Edilen Kanıtlar  167
4.6.6. Matematiksel Kanıtlar  168
4.6.7. Analitik Kanıtlar  168
4.6.8. Bilimsel Mütalaaya Dayanan Kanıtlar  168
4.6.9. Elektronik Kanıtlar  168
Beşinci Bölüm
DENETİM TEKNİKLERİ
5.1. GENEL AÇIKLAMA  171
5.2. DENETİM TEKNİKLERİNİN AMACI VE KAPSAMI  172
5.3. TEMEL DENETİM TEKNİKLERİ  172
5.3.1. Fiziki İnceleme Tekniği  172
5.3.2. Gözlem Tekniği  173
5.3.3. Doğrulama Tekniği  173
5.3.3.1. Olumlu Doğrulama  174
5.3.3.2. Olumsuz Doğrulama  175
5.3.3.3. Boş Bakiyeli Doğrulama  176
5.3.4. Soruşturma Tekniği  177
5.3.5. Kayıt Sistemini Yeniden İnceleme Tekniği  178
5.3.6. Yeniden Hesaplama Tekniği  179
5.3.7. Belge İnceleme Tekniği  179
5.3.8. Göz Atma Tekniği  180
5.3.9. Analitik İnceleme Tekniği  180
5.3.10. Derinlemesine Araştırma Tekniği  182
5.3.11. İlgili Hesaplar Arasında İlişki Kurma Tekniği  183
Altıncı Bölüm
DENETİMDE ÖRNEKLEME
6.1. GENEL AÇIKLAMA  185
6.2. KANIT SEÇİMİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER  185
6.2.1. Bütün Kalemlerin Seçimi (Tam Denetim)  185
6.2.2. Özellikli Kalemlerin Seçimi  186
6.2.3. Denetimde Örnekleme  186
6.3. DENETİMDE ÖRNEKLEME ÇEŞİTLERİ  187
6.3.1. İstatistiki Olmayan Örnekleme (İradi Örnekleme)  187
6.3.2. İstatistiki Örnekleme  188
6.4. İSTATİSTİKİ ÖRNEK SEÇME TEKNİKLERİ  189
6.4.1. Basit Tesadüfi Seçim Teknikleri  189
6.4.1.1. Kura ile Seçim Tekniği  189
6.4.1.2. Tesadüfi Sayılar Tablosu Yardımı ile Seçim Tekniği  189
6.4.1.3. Tesadüfi Harfler Tablosu Yardımı ile Seçim Tekniği  190
6.4.2. Sistematik Seçim Tekniği  190
6.4.3. Özel Seçim Teknikleri  191
6.4.3.1. Tabakalara (Zümrelere) Göre Seçim  191
6.4.3.2. Kümelere Göre Seçim  192
6.4.3.3. Kademeli Seçim  193
6.5. MUHASEBE DENETİMİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ  193
6.5.1. Niteliklere Göre Örnekleme Yöntemleri  194
6.5.1.1. Kabul Örneklemesi  194
6.5.1.2. Keşif Örneklemesi  194
6.5.1.3. Niteliklere Göre Tahmin Örneklemesi  195
6.5.2. Niceliklere Göre Örnekleme Yöntemleri  195
6.5.2.1. Niceliklere Göre Tahmin Örneklemesi  195
6.5.2.2. Parasal Birim Örneklemesi  196
6.6. İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİNİN GENEL DEĞERLEMESİ  197
Yedinci Bölüm
DENETİM YÖNTEMLERİ
7.1. ŞEKLİ DENETİM–MADDİ DENETİM  199
7.2. İLERİYE DOĞRU DENETİM–GERİYE DOĞRU DENETİM  200
7.3. DOĞRUDAN DENETİM–DOLAYLI DENETİM  201
7.4. TÜMÜYLE DENETİM–ÖRNEKLEME YOLUYLA DENETİM  201
Sekizinci Bölüm
DENETİMDE ÇALIŞMA KÂĞITLARI
8.1. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ TANIMI  203
8.2. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ ÖZELLİKLERİ  203
8.3. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ YARARLARI  204
8.3.1. Denetim Çalışmalarının Yürütülmesine Yardımcı Olur  204
8.3.2. Denetim Raporunun Hazırlanmasına Esas Olur  204
8.3.3. Denetim Görüşünün Oluşmasına Yardımcı Olur  205
8.3.4. İç Kontrol Sisteminin Değerlemesine Yardımcı Olur  205
8.3.5. Davalarda Savunma Aracı Olur  206
8.3.6. Gelecek Dönemlerdeki Denetim Çalışmalarında Yardımcı Olur  206
8.4. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ TÜRLERİ  206
8.4.1. Denetim Planı ve Programı  206
8.4.2. Denetim Raporu ve Finansal Tablo Taslakları  207
8.4.3. Çalışma Mizanı  207
8.4.4. Düzeltme Kayıtlarının Yapıldığı Çalışma Kâğıtları  207
8.4.5. Listeler  208
8.4.6. Hesap Analiz Cetveli  208
8.4.7. Denetim Notları  209
8.4.8. Hesaplamalarla İlgili Çalışma Kâğıtları  209
8.4.9. Tutanak Özetleri, Sözleşmeler ve Diğer Belgeler  210
8.4.10. Denetlenen İşletmenin Yazılı Beyanları  211
8.5. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ DÜZENLENMESİ  211
8.5.1. Çalışma Kâğıtlarının Düzenlenme İlkeleri  211
8.5.2. Çalışma Kâğıtlarında Kullanılan Denetim İşaretleri  212
8.5.3. Çalışma Kâğıtlarının İndekslenmesi  212
8.6. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ DOSYALANMASI  214
8.6.1. Sürekli Dosya  214
8.6.2. Cari Dosya  215
8.7. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ MÜLKİYETİ VE GİZLİLİĞİ  216
8.7.1. Çalışma Kâğıtlarının Mülkiyeti  216
8.7.2. Çalışma Kâğıtlarının Gizliliği  216
Dokuzuncu Bölüm
DENETİM RAPORLARI
9.1. DENETİM RAPORUNUN TANIMI  217
9.2. DENETİM RAPORUNUN ÖNEMİ  217
9.3. RAPORLAMA STANDARTLARI  218
9.3.1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı  218
9.3.2. Tutarlılık Standardı  219
9.3.3. Tam Açıklama Standardı  219
9.3.4. Görüş Bildirme Standardı  220
9.4. DENETİM RAPORUNUN ŞEKLİ  220
9.4.1. Başlık ve Adres Bölümü  221
9.4.2. Kapsam Bölümü  221
9.4.3. Görüş Bölümü  221
9.4.4. İmza ve Tarih Bölümü  222
9.5. DENETİM RAPORUNDA GÖRÜŞ BİLDİRME  222
9.5.1. Olumlu Görüş Bildirme  222
9.5.2. Şartlı Görüş Bildirme  223
9.5.3. Olumsuz Görüş Bildirme  225
9.5.4. Görüş Bildirmekten Kaçınma  227
9.6. SAPMA DERECELERİ VE DENETİM GÖRÜŞÜ İLİŞKİSİ  229
9.7. KAPSAMINA GÖRE DENETİM RAPORLARI  230
9.7.1. Kısa Şekilli Denetim Raporları  230
9.7.2. Uzun Denetim Raporları  230
9.8. RAPOR YAZMA İLKELERİ  231
Kaynakça  233
Kavramlar Dizini  239
 


Mahmut Vefa Toroslu
M. Vefa TOROSLU, 1962 yılında doğmuştur. 1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. 2010 yılında Okan Üniversitesi SBE Muhasebe–1;1;1;1;Denetim Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Halen Okan Üniversitesinde İşletme Doktorası çalışmalarına devam etmektedir.

1985 yılından 1997 yılına kadar reel sektörde çeşitli kademelerde muhasebe ve finans yöneticiliği yapmıştır. 1997 yılından 2012 yılına kadar finans sektöründe üst düzey yönetici olarak çalışmıştır. 2012–1;1;1;1;2013 yıllarında turizm ve otomotiv sektöründe üst düzey mali işler yöneticisi olarak çalışmıştır.

Eğitmenin sahip olduğu mesleki unvanlar şunlardır:

• Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (TÜRMOB)
• Bağımsız Denetçi (Kamu Gözetimi Kurumu–1;1;1;1;KGK)
• Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Uzmanı (SPK)
• Kredi Derecelendirme Uzmanı (SPK)
• Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanı (SPK)

M. Vefa TOROSLU’nun muhasebe ve finans konularında yazmış olduğu 27 kitabı ve 63 makalesi bulunmaktadır. Kendisi ROTA Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.’de ortak olarak mesleki faaliyetlerine devam etmektedir. Aynı zamanda Okan Üniversitesi’nde muhasebe ve denetim konularında ders vermekte ve çeşitli eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

M. Vefa TOROSLU’nun basılı eserleri şunlardır:

1–1;1;1;1; Temel Dış Ticaret Bilgisi, 1996
2–1;1;1;1; Forfaiting, Kent Faktoring Yayını, 1997
3–1;1;1;1; Leasing İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Yayınları, 1998
4–1;1;1;1; Factoring İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Yayınları, 1999
5–1;1;1;1; Uygulamalı Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, Beta Yayınları, 1999
6–1;1;1;1; Serbest Bölgeler, Beta Yayınları, 2000
7–1;1;1;1; Çağdaş Finansal Teknikler, Beta Yayınları, 2000
8–1;1;1;1; Şirketlerde Finansman Sorununun Çözümü ve Tekdüzen Hesap Planına Göre Muhasebeleştirilmesi, İSMMMO Yayını, 2002
9–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, Kazancı Yayınları, 2005
10–1;1;1;1; Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing), Yaklaşım Yayınları, 2008 (Doç. Dr. Ahmet Erol ve YMM Ercan Yıldırım ile ortak çalışma)
11–1;1;1;1; Muhasebe Denetimi, İSMMMO Yayını, 2008 (Ortak Çalışma)
12–1;1;1;1; Serbest Bölgeler, 2. Baskı, Maliye ve Hukuk Yayınları, 2010 (Dr. Cem Niyazi Durmuş ile ortak çalışma)
13–1;1;1;1; Barter İşlemleri ve Muhasebesi, Adalet Yayınları, 2010
14–1;1;1;1; Türkiye Muhasebe Standartlarında Hasılat–1;1;1;1;Maliyet İlişkisi, Adalet Yayınları, 2011
15–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, 2011
16–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Forfaiting, Adalet Yayınları, 2011
17–1;1;1;1; Tüm Yönleriyle Finansal Kiralama (Leasing), Güncellenmiş 2. Baskı, Yaklaşım Yayınları, 2008 (Doç. Dr. Ahmet Erol ve YMM Ercan Yıldırım ile ortak çalışma)
18–1;1;1;1; Muhasebe Teorisi, Adalet Yayınları, 2012
19–1;1;1;1; Finansal Tablolar Denetimi, Seçkin Yayıncılık, 2012
20–1;1;1;1; İşletme Bütçeleri, Seçkin Yayıncılık, 2013 (Dr. Cem Niyazi Durmuş ile ortak çalışma)
21–1;1;1;1; Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2013
22–1;1;1;1; Finansal Tablolar Analizi, Seçkin Yayıncılık, 2013 (Dr. Cem Niyazi Durmuş ile ortak çalışma)
23–1;1;1;1; Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Seçkin Yayıncılık, 2014
24–1;1;1;1; İç Kontrol ve İç Denetim, Vedat Kitapçılık, 2014
25–1;1;1;1; TMS ve VUK Kapsamında Stoklar, Legal Yayıncılık, 2014 (YMM Metin AYTULUN ile ortak çalışma)
26–1;1;1;1; Hukuksal ve Finansal Açıdan Factoring, Genişletilmiş ve Güncellenmiş 4. Baskı, Vedat Kitapçılık, 2014
27–1;1;1;1; Anonim Şirketlerde Tasfiye, Vedat Kitapçılık, 2014 (YMM Metin AYTULUN ile ortak çalışma)
Seval Kardeş Selimoğlu
Ekim 2019
38.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Emin Karabayır
Eylül 2019
30.00 TL
Sepete Ekle

Eylül 2019
130.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Şekiller Listesi  19
Kısaltmalar  21
Birinci Bölüm
DENETİMLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER
1.1. DENETİM KAVRAMI  23
1.1.1. Denetimin Tanımı  23
1.1.2. Denetimin Amacı  25
1.1.3. Denetimin Tarihçesi  26
1.1.3.1. Dünyada Denetimin Gelişimi  26
1.1.3.2. Avrupa Birliğinde Denetim Uygulamaları  31
1.1.4. Muhasebe Denetimine Yakın Kavramlar  33
1.1.4.1. Murakabe  34
1.1.4.2. Revizyon  34
1.1.4.3. Teftiş  34
1.1.4.4. Kontrol  35
1.1.5. Bağımsız Denetim ve Muhasebe İlişkisi  36
1.2. DENETİMİN ÖZELLİKLERİ  37
1.2.1. Denetim Bir Süreçtir  37
1.2.2. Denetim Belli Bir Ekonomik Birime Ait Bilgileri Kapsar  38
1.2.3. İktisadi Faaliyet ve Olaylarla İlgili İddialar  38
1.2.4. Önceden Saptanmış Ölçütler  38
1.2.5. Muhasebe Denetimi Kanıtların Toplanması ve Değerlendirilmesi Çalışmasıdır  39
1.2.6. Denetim Uzman ve Bağımsız Bir Kişi Tarafından Yapılır  39
1.2.7. Uygunluk Derecesi  40
1.2.8. İlgi Duyanlara Bildirme  40
1.2.9. Sonuçları Bildirme  40
1.3. DENETİMİN ÇEŞİTLERİ  41
1.3.1. Konusuna Göre Denetim Çeşitleri  41
1.3.1.1. Finansal Tablolar Denetimi  41
1.3.1.2. Uygunluk Denetimi  41
1.3.1.3. Faaliyet Denetimi  42
1.3.1.4. Ekonomik Denetim  43
1.3.2. Kapsamına Göre Denetim Çeşitleri  43
1.3.2.1. Genel Amaçlı Denetim  44
1.3.2.2. Özel Amaçlı Denetim  44
1.3.3. Yapılış Nedenine Göre Denetim Çeşitleri  44
1.3.3.1. Zorunlu Denetim  44
1.3.3.2. İsteğe Bağlı Denetim  45
1.3.4. Denetimi Yapan Denetçinin Statüsüne Göre Çeşitleri  45
1.3.4.1. Bağımsız Denetim  45
1.3.4.2. İç Denetim  46
1.3.4.3. Kamu Denetimi  46
1.3.5. Denetimin Uygulama Zamanına Göre Denetim Çeşitleri  46
1.3.5.1. Devamlı Denetim  47
1.3.5.2. Ara Denetim  47
1.3.5.3. Son Denetim  47
1.4. YÖNETİMİN SAVLARI  47
1.4.1. Var Olma ve Oluşma  47
1.4.2. Tamlık  48
1.4.3. Haklar ve Yükümlülükler  48
1.4.4. Değerleme ve Dağıtım  49
1.4.5. Sunum ve Açıklama  49
1.5. DENETİMİN HEDEFLERİ  49
1.5.1. Gerçeklik  50
1.5.2. Tamlık (Bütünlük)  50
1.5.3. Dönemsellik (Zamanlılık)  51
1.5.4. Sahiplik  51
1.5.5. Doğruluk  52
1.5.6. Değerleme  52
1.5.7. Sınıflandırma  52
1.5.8. Açıklama  53
1.6. DENETİMİN İŞLEVLERİ  53
1.6.1. Bilgilendirme İşlevi  54
1.6.2. Koruyucu İşlevi  54
1.6.3. Caydırıcılık İşlevi  55
1.6.4. Ekonomik İşlevi  55
1.7. DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETÇİ TARAFINDAN YAPILMASININ NEDENLERİ  56
1.7.1. Çıkar Çatışması  56
1.7.2. Muhasebe Bilgilerinin Karmaşıklığı  56
1.7.3. Muhasebe Bilgilerinin Alınacak Kararlarla İlgili Olması  56
1.7.4. Diğer Nedenler  57
1.8. DENETİMİN YARARLARI  58
1.8.1. Denetlenen İşletmeye Sağladığı Yararlar  58
1.8.2. Denetlenen İşletmeyle İlgili Diğer Kuruluşlara Sağladığı Yararlar  59
1.8.3. Ülke Ekonomisi Açısından Yararları  59
1.9. BAĞIMSIZ DENETİMİ SINIRLAYICI FAKTÖRLER  60
1.9.1. Denetçinin Kısıtlı Ekonomik Koşullarda Çalışması  60
1.9.2. Zaman Sınırlaması  60
1.9.3. Muhasebe Sisteminden Kaynaklanan Sınırlama  60
1.10. DENETÇİNİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ  61
1.10.1. Denetçinin Tanımı  61
1.10.2. Denetçinin Özellikleri  61
1.10.2.1. Denetçinin Bağımsızlığı  61
1.10.2.2. Mesleki Bilgi ve Tecrübe  61
1.10.2.3. Kişisel ve Ahlaki Nitelikler  62
1.10.2.4. Mesleki Özen ve Dikkat  62
1.10.3. Denetçi Çeşitleri  62
1.10.3.1. Bağımsız Denetçiler  62
1.10.3.2. İç Denetçiler  63
1.10.3.3. Kamu Denetçileri  64
1.10.4. Denetçinin İşletmede İlişkide Bulunduğu Gruplar  64
1.10.4.1. Yönetim  64
1.10.4.2. Ortaklar  65
1.10.4.3. Yönetim Kurulu  65
1.11. DENETİMDE MESLEKİ ŞÜPHECİLİK  65
1.12. DENETİMDE MAKUL GÜVENCE  67
İkinci Bölüm
DENETİM SÜRECİ
2.1. MÜŞTERİ SEÇİMİ VE İŞİN KABUL EDİLMESİ  69
2.1.1. Müşteri Hakkında Bilgi Toplama  69
2.1.2. Önceki Denetçi ile Görüşme  70
2.1.3. Kalite Kontrol Standartları ve Yöntemleri ile Müşteri İşletmenin Değerlendirilmesi  70
2.1.4. Denetim Teklifinin Kabul Edilmesi ve Müşteri ile Sözleşme Yapılması  70
2.2. DENETİM ÇALIŞMASININ PLANLANMASI  72
2.2.1. İşletme Hakkında Bilgi Toplama  72
2.2.2. Denetim Çalışmalarının Bölümlenmesi  73
2.2.3. İç Kontrol Sisteminin İncelenmesi  74
2.2.4. Önemlilik Düzeyinin Belirlenmesi  74
2.2.5. Denetim Riskinin Belirlenmesi  80
2.2.5.1. Denetim Riski Bileşenleri  81
2.2.5.1.1. Yapısal Risk  81
2.2.5.1.2. Kontrol Riski  82
2.2.5.1.3. Tespit Riski  83
2.2.5.2. Denetim Risk Modeli  83
2.2.6. Denetimin Amacının Belirlenmesi  84
2.2.7. Denetim Programının Hazırlanması  88
2.2.8. Önemli İş Süreçlerinin Belirlenmesi  94
2.2.9. Denetim Süresinin Belirlenmesi  95
2.2.10. Denetim Personelinin Görevlendirilmesi ve Gözetimi  97
2.3. DENETİM TESTLERİ  98
2.3.1. Kontrol Testleri  98
2.3.2. Maddi Doğruluk Testleri  99
2.3.2.1. İşlemlerin Maddi Doğruluk Testleri  100
2.3.2.2. Hesap Bakiyelerinin Maddi Doğruluk Testleri  100
2.3.2.3. Analitik Testler  101
2.4. DENETİM ÇALIŞMALARININ YÜRÜTÜLMESİ  101
2.4.1. İç Kontrol Yapısının Değerlendirilmesi  101
2.4.2. Denetim Programı Değişiklikleri  101
2.4.3. Hesap Bakiyelerinin Doğruluğunu Araştırma  102
2.5. DENETİMİN TAMAMLANMASI  102
2.5.1. Yapılan Denetim Çalışmasının Yeniden Gözden Geçirilmesi  103
2.5.2. Gelecekteki Olası Belirsizliklerin Değerlendirilmesi  103
2.5.3. İşletmenin Sürekliliğinin Değerlendirilmesi  104
2.5.4. Bilanço Tarihinden Sonraki Olayların Gözden Geçirilmesi  104
2.5.4.1. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektiren Olaylar  105
2.5.4.2. Finansal Tablolarda Düzeltme Gerektirmeyen Olaylar  106
2.5.5. İlişkili Taraf İşlemlerinin İncelenmesi  107
2.5.6. Analitik İnceleme Prosedürlerinin Uygulanması  108
2.5.7. Denetlenen İşletmeden Beyan Mektubu Alınması  109
2.5.8. Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi  111
2.5.8.1. Kanıtların Yeterliliğinin Değerlendirilmesi  111
2.5.8.2. Önemlilik Düzeyinin ve Denetim Riskinin Son Değerlemesinin Yapılması  112
2.5.8.3. Hataların Düzeltilmesinin İstenmesi  112
2.5.8.4. Çalışma Kâğıtlarının Gözden Geçirilmesi  113
2.5.9. Müşteriyi Bilgilendirme  113
2.5.9.1. İç Kontrol Sistemi Hakkında Bilgilendirme  113
2.5.9.2. Denetimin Uygulanışına İlişkin Bilgilendirme  114
Üçüncü Bölüm
İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİ
3.1. İÇ KONTROL SİSTEMİ  115
3.1.1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı  115
3.1.2. İç Kontrol Sisteminin Amaçları  116
3.1.3. İç Kontrol Türleri  117
3.1.3.1. Muhasebe Kontrolleri  117
3.1.3.2. Yönetsel Kontroller  118
3.1.4. İç Kontrol Sistemi Yapılandırma Modelleri  118
3.1.4.1. CobiT (Control Objectives for Information Technology) Modeli  118
3.1.4.2. eSAC (Electronic System Assuranceand Control) Modeli  119
3.1.4.3. SysTrust (System Trust) Modeli  119
3.1.4.4. COSO (Committee of Sponsoring Organizations) Modeli  119
3.1.5. İç Kontrol Sisteminin Unsurları  119
3.1.5.1. Örgüt Yapısı  120
3.1.5.2. Muhasebe Sistemi  120
3.1.5.2.1. Hesap Planı  120
3.1.5.2.2. Muhasebe Yönetmeliği  121
3.1.5.2.3. Bütçe Kontrolü  121
3.1.5.2.4. Maliyet Muhasebesi Sistemi  121
3.1.5.2.5. Muhasebe Belge ve Formları  122
3.1.5.3. Yeterli Nitelik ve Sayıda Personel  122
3.1.6. İç Kontrol Sisteminin Bileşenleri  122
3.1.6.1. Kontrol Çevresi  123
3.1.6.2. Risk Değerleme  125
3.1.6.3. Kontrol Eylemleri  125
3.1.6.4. Bilgi ve İletişim  127
3.1.6.5. Sistemin İzlenmesi  128
3.1.7. Etkin Bir İç Kontrol Sisteminin Temel İlkeleri  129
3.1.7.1. Görevlerin Ayırımı İlkesi  129
3.1.7.2. Kıymet Hareketinin Yetkilendirilmiş Olması İlkesi  130
3.1.7.3. Uygun Bir Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeninin Var Olması İlkesi  130
3.1.7.4. Fiziki Korunma İlkesi  131
3.1.7.5. Bağımsız Mutabakat Yapılması İlkesi  131
3.1.8. İç Kontrol Sisteminin Etkinliğini Belirleyen Faktörler  131
3.1.8.1. Roller ve Sorumlulukların Etkin Dağıtımı  131
3.1.8.2. Üst Yönetimin Duyarlılığı  132
3.1.8.3. Mesleki Yeterlilik ve Etik  132
3.1.8.4. Bulguların Önemsenmesi  132
3.1.9. İç Kontrol Sisteminin Kurulmasında Dikkat Edilecek Faktörler  133
3.1.9.1. Risk Faktörü  133
3.1.9.2. Maliyet Faktörü  134
3.1.10. İç Kontrol Sisteminden Elde Edilen Bilgilerin Belgelenmesi  135
3.1.10.1. Not Alma Yöntemi  135
3.1.10.2. Akış Şemaları Yöntemi  136
3.1.10.3. Anket Yöntemi  137
3.1.11. İç Kontrol Sisteminin Avantajları  139
3.2. İÇ DENETİM SİSTEMİ  139
3.2.1. İç Denetimin Tanımı  139
3.2.2. İç Denetimin Amacı  140
3.2.3. İç Denetimin Gelişimi  142
3.2.4. İç Denetimin Özellikleri  143
3.2.4.1. Sorumluluk ve Hesap Verme  143
3.2.4.2. Vekâlet Sözleşmesi  144
3.2.4.3. Danışmanlık  144
3.2.4.4. Tasarruf İhtiyacı  144
3.2.4.5. Hatalı ve Hileli İşlemlere Karşı Korunma  145
3.2.5. İç Denetim Çeşitleri  145
3.2.5.1. Finansal Denetim  145
3.2.5.2. Uygunluk Denetimi  146
3.2.5.3. Performans Denetimi  146
3.2.5.4. Sistem Denetimi  146
3.2.5.5. Bilgi Teknolojileri Denetimi  146
3.2.6. İç Denetimin Unsurları  147
3.2.6.1. Bağımsız ve Tarafsız Bir Faaliyet Olması  147
3.2.6.2. Güvence ve Danışmanlık Fonksiyonu Olması  147
3.2.6.3. İşletmeyi Bir Bütün Olarak Ele Alması  148
3.2.6.4. Sistematik ve Disiplinli Bir Yaklaşım Olması  148
3.2.7. İç Denetimin İlkeleri  148
3.2.7.1. Görevlerin Ayrımı İlkesi  149
3.2.7.2. Kıymet Hareketlerinin Yetkilendirilmiş Olması İlkesi  149
3.2.7.3. Uygun Belgeleme ve Muhasebe Kayıt Düzeninin Var Olması İlkesi  149
3.2.7.4. Varlıkların ve Muhasebe Kayıtlarının Fiziki Korunması İlkesi  149
3.2.7.5. Bağımsız Mutabakatların Yapılması İlkesi  149
3.2.8. İç Denetim ve Bağımsız Denetim İlişkisi  149
3.2.9. İç Denetim Yaklaşımları  150
3.2.9.1. Proaktif İç Denetim Anlayışı  151
3.2.9.2. Risk Odaklı İç Denetim Anlayışı  151
3.2.9.3. Müşteri Odaklı İç Denetim Anlayışı  152
3.2.10. İç Denetimde Raporlama  153
3.2.10.1. Raporlama Hedefleri ve Rapor Özellikleri  154
3.2.10.2. Üçer Aylık Raporlar ve Nihai Rapor  155
3.2.10.3. Raporlama Yapılacak Taraflar  155
3.2.10.4. Raporlama Sonrası Takip  156
3.3. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN KARŞILAŞTIRILMASI  156
3.3.1. Amaçları Bakımından Karşılaştırma  157
3.3.2. Özellikleri Bakımından Karşılaştırma  157
3.3.3. Rolleri Bakımından Karşılaştırma  158
Dördüncü Bölüm
DENETİM KANITLARI
4.1. DENETİM KANITI  159
4.2. DENETİMDE KANIT TOPLAMA  159
4.3. DENETİM KANITLARININ SINIFLANDIRILMASI  160
4.3.1. İç Kanıtlar/Dış Kanıtlar  160
4.3.2. Esas Kanıtlar/Destekleyici Kanıtlar  160
4.3.3. Sabit Kanıtlar/Değiştirilebilir Kanıtlar  160
4.4. DENETİM KANITLARININ YETERLİLİĞİ  161
4.4.1. Önemlilik Unsuru  161
4.4.2. Risk Unsuru  162
4.4.3. Kanıtın Türü ve Güvenilirliği  162
4.4.4. Maliyet Unsuru  163
4.4.5. Ana Kütlenin Büyüklüğü ve Özelliği  164
4.5. DENETİM KANITLARININ GÜVENİLİRLİĞİ  164
4.5.1. Kanıtın İlgili Olması  164
4.5.2. Kanıtın Kaynağı  164
4.5.3. Kanıtın Elde Edildiği Zaman  165
4.5.4. Kanıtın Objektifliği  165
4.6. DENETİM KANITI TÜRLERİ  166
4.6.1. Fiziksel Kanıtlar  166
4.6.2. Doğrulama Kanıtları  166
4.6.3. Belgelerden Elde Edilen Kanıtlar  167
4.6.4. Gözlem Sonucu Elde Edilen Kanıtlar  167
4.6.5. Soruşturmalar Sonucu Elde Edilen Kanıtlar  167
4.6.6. Matematiksel Kanıtlar  168
4.6.7. Analitik Kanıtlar  168
4.6.8. Bilimsel Mütalaaya Dayanan Kanıtlar  168
4.6.9. Elektronik Kanıtlar  168
Beşinci Bölüm
DENETİM TEKNİKLERİ
5.1. GENEL AÇIKLAMA  171
5.2. DENETİM TEKNİKLERİNİN AMACI VE KAPSAMI  172
5.3. TEMEL DENETİM TEKNİKLERİ  172
5.3.1. Fiziki İnceleme Tekniği  172
5.3.2. Gözlem Tekniği  173
5.3.3. Doğrulama Tekniği  173
5.3.3.1. Olumlu Doğrulama  174
5.3.3.2. Olumsuz Doğrulama  175
5.3.3.3. Boş Bakiyeli Doğrulama  176
5.3.4. Soruşturma Tekniği  177
5.3.5. Kayıt Sistemini Yeniden İnceleme Tekniği  178
5.3.6. Yeniden Hesaplama Tekniği  179
5.3.7. Belge İnceleme Tekniği  179
5.3.8. Göz Atma Tekniği  180
5.3.9. Analitik İnceleme Tekniği  180
5.3.10. Derinlemesine Araştırma Tekniği  182
5.3.11. İlgili Hesaplar Arasında İlişki Kurma Tekniği  183
Altıncı Bölüm
DENETİMDE ÖRNEKLEME
6.1. GENEL AÇIKLAMA  185
6.2. KANIT SEÇİMİNDE KULLANILACAK YÖNTEMLER  185
6.2.1. Bütün Kalemlerin Seçimi (Tam Denetim)  185
6.2.2. Özellikli Kalemlerin Seçimi  186
6.2.3. Denetimde Örnekleme  186
6.3. DENETİMDE ÖRNEKLEME ÇEŞİTLERİ  187
6.3.1. İstatistiki Olmayan Örnekleme (İradi Örnekleme)  187
6.3.2. İstatistiki Örnekleme  188
6.4. İSTATİSTİKİ ÖRNEK SEÇME TEKNİKLERİ  189
6.4.1. Basit Tesadüfi Seçim Teknikleri  189
6.4.1.1. Kura ile Seçim Tekniği  189
6.4.1.2. Tesadüfi Sayılar Tablosu Yardımı ile Seçim Tekniği  189
6.4.1.3. Tesadüfi Harfler Tablosu Yardımı ile Seçim Tekniği  190
6.4.2. Sistematik Seçim Tekniği  190
6.4.3. Özel Seçim Teknikleri  191
6.4.3.1. Tabakalara (Zümrelere) Göre Seçim  191
6.4.3.2. Kümelere Göre Seçim  192
6.4.3.3. Kademeli Seçim  193
6.5. MUHASEBE DENETİMİNDE KULLANILAN İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ  193
6.5.1. Niteliklere Göre Örnekleme Yöntemleri  194
6.5.1.1. Kabul Örneklemesi  194
6.5.1.2. Keşif Örneklemesi  194
6.5.1.3. Niteliklere Göre Tahmin Örneklemesi  195
6.5.2. Niceliklere Göre Örnekleme Yöntemleri  195
6.5.2.1. Niceliklere Göre Tahmin Örneklemesi  195
6.5.2.2. Parasal Birim Örneklemesi  196
6.6. İSTATİSTİKİ ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİNİN GENEL DEĞERLEMESİ  197
Yedinci Bölüm
DENETİM YÖNTEMLERİ
7.1. ŞEKLİ DENETİM–MADDİ DENETİM  199
7.2. İLERİYE DOĞRU DENETİM–GERİYE DOĞRU DENETİM  200
7.3. DOĞRUDAN DENETİM–DOLAYLI DENETİM  201
7.4. TÜMÜYLE DENETİM–ÖRNEKLEME YOLUYLA DENETİM  201
Sekizinci Bölüm
DENETİMDE ÇALIŞMA KÂĞITLARI
8.1. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ TANIMI  203
8.2. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ ÖZELLİKLERİ  203
8.3. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ YARARLARI  204
8.3.1. Denetim Çalışmalarının Yürütülmesine Yardımcı Olur  204
8.3.2. Denetim Raporunun Hazırlanmasına Esas Olur  204
8.3.3. Denetim Görüşünün Oluşmasına Yardımcı Olur  205
8.3.4. İç Kontrol Sisteminin Değerlemesine Yardımcı Olur  205
8.3.5. Davalarda Savunma Aracı Olur  206
8.3.6. Gelecek Dönemlerdeki Denetim Çalışmalarında Yardımcı Olur  206
8.4. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ TÜRLERİ  206
8.4.1. Denetim Planı ve Programı  206
8.4.2. Denetim Raporu ve Finansal Tablo Taslakları  207
8.4.3. Çalışma Mizanı  207
8.4.4. Düzeltme Kayıtlarının Yapıldığı Çalışma Kâğıtları  207
8.4.5. Listeler  208
8.4.6. Hesap Analiz Cetveli  208
8.4.7. Denetim Notları  209
8.4.8. Hesaplamalarla İlgili Çalışma Kâğıtları  209
8.4.9. Tutanak Özetleri, Sözleşmeler ve Diğer Belgeler  210
8.4.10. Denetlenen İşletmenin Yazılı Beyanları  211
8.5. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ DÜZENLENMESİ  211
8.5.1. Çalışma Kâğıtlarının Düzenlenme İlkeleri  211
8.5.2. Çalışma Kâğıtlarında Kullanılan Denetim İşaretleri  212
8.5.3. Çalışma Kâğıtlarının İndekslenmesi  212
8.6. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ DOSYALANMASI  214
8.6.1. Sürekli Dosya  214
8.6.2. Cari Dosya  215
8.7. ÇALIŞMA KÂĞITLARININ MÜLKİYETİ VE GİZLİLİĞİ  216
8.7.1. Çalışma Kâğıtlarının Mülkiyeti  216
8.7.2. Çalışma Kâğıtlarının Gizliliği  216
Dokuzuncu Bölüm
DENETİM RAPORLARI
9.1. DENETİM RAPORUNUN TANIMI  217
9.2. DENETİM RAPORUNUN ÖNEMİ  217
9.3. RAPORLAMA STANDARTLARI  218
9.3.1. Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uygunluk Standardı  218
9.3.2. Tutarlılık Standardı  219
9.3.3. Tam Açıklama Standardı  219
9.3.4. Görüş Bildirme Standardı  220
9.4. DENETİM RAPORUNUN ŞEKLİ  220
9.4.1. Başlık ve Adres Bölümü  221
9.4.2. Kapsam Bölümü  221
9.4.3. Görüş Bölümü  221
9.4.4. İmza ve Tarih Bölümü  222
9.5. DENETİM RAPORUNDA GÖRÜŞ BİLDİRME  222
9.5.1. Olumlu Görüş Bildirme  222
9.5.2. Şartlı Görüş Bildirme  223
9.5.3. Olumsuz Görüş Bildirme  225
9.5.4. Görüş Bildirmekten Kaçınma  227
9.6. SAPMA DERECELERİ VE DENETİM GÖRÜŞÜ İLİŞKİSİ  229
9.7. KAPSAMINA GÖRE DENETİM RAPORLARI  230
9.7.1. Kısa Şekilli Denetim Raporları  230
9.7.2. Uzun Denetim Raporları  230
9.8. RAPOR YAZMA İLKELERİ  231
Kaynakça  233
Kavramlar Dizini  239
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019