Personel Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme Seçilmiş Yöntemlerle Excel Çözümlü Uygulama Örnekleri Dr. Didem Tezsürücü Coşansu  - Kitap

Personel Seçiminde Çok Kriterli Karar Verme

Seçilmiş Yöntemlerle Excel Çözümlü Uygulama Örnekleri

1. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
120
Barkod:
9786256952836
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
85,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta, insan kaynakları yönetiminin önemli fonksiyonlarından olan personel seçim sürecinde çok kriterli karar verme yöntemlerinin uygulanabilirliğinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.
Kitabın birinci bölümünde karar teorisi, karar süreçleri, çokkriterli karar verme yöntemleri ve seçilen yöntemlerin uygulama adımları ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. İkinci bölümde personel seçim süreci, personel seçim yöntemleri, personel seçiminde kullanılan yöntemlere değinilmiştir. Üçüncü bölümde, bir işletmenin farklı pozisyonlar için personel ihtiyacının karşılanmasında seçilmiş çok kriterli karar verme yöntemlerin kullanıldığı uygulama örneklerinin çözümü ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
Uygulama örneklerinin çözümünde MS EXCEL ve LİNGO 17 programları kullanılmıştır. Yapılan uygula¬malı analizlerle teorik bilgiler desteklenmeye çalışılmıştır. Böylece okuyucuların ele alınan yöntemlere ilişkin teorik ve pratik bilgiler kazanması sağlanacaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Karar Teorisi ve Çok Kriterli Karar Verme
.
İnsan Kaynakları Yönetiminde Personel Seçim Fonksiyonu
.
Personel Seçiminde ÇKKV Yöntemlerinin Kullanılması
Kitabın İçindekileri
BİRİNCİ BÖLÜM 
KARAR TEORİSİ VE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 
1.1. KARAR TEORİSİ 
1.2. KARAR VERME 
1.3. KARAR VERME SÜRECİ 
1.4. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 
1.5. AHP (ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ) 
1.6. CRITIC YÖNTEMİ 
1.7. BWM YÖNTEMİ 
1.8. TOPSIS YÖNTEMİ 
1.9. EDAS YÖNTEMİ 
1.10. ARAS YÖNTEMİ 
İKİNCİ BÖLÜM 
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE PERSONEL SEÇİM FONKSİYONU 
2.1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TANIMI 
2.2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 
2.3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN AMACI VE ÖNEMİ 
2.4. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN FONKSİYONLARI 
2.5. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ FONKSİYONLARINDAN TEMİN VE SEÇİM 
SÜRECİ 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
PERSONEL SEÇİMİNDE ÇKKV YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI 
3.1. İŞLETMENİN TANITIMI 
3.2. İŞLETMENİN İK POLİTİKALARI 
3.3. İŞLETMENİN PERSONEL SEÇİMİNDE ÇKKV YÖNTEMLERİNİN 
KULLANILMASI 
3.4. ÜST DÜZEY YÖNETİCİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
3.5. MÜHENDİS BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 
3.6. TEKNİK PERSONEL BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ