Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesinin Temel Esasları Cüneyd Altıparmak  - Kitap

Yabancıların Türkiye'de Mülk Edinmesinin Temel Esasları

1. Baskı, 
Haziran 2019
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
182
Barkod:
9789750255151
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
295,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kitapta, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin Ülkemizde mülk edinmesinin temel esaslarına yer verilmiştir. Anlatım dili olarak sade, içerdiği bilgiler itibarıyla uygulamaya dönük olarak kaleme alınan bu eserde başlıca, mülkiyet, mülkiyet hakkı ve türleri, kişi kavramı ve kişi türleri, yabancılar ve bu kavrama benzeyen, göçmenler, vatansızlar, azınlıklar, vatandaşlık ve vatandaşlıktan çıkma/çıkarılma gibi kavramlara yer verilmiştir. Bunlara ek olarak, devlet tüzel kişiliği, tapu işlemlerinin seyri, devletlerin mülkiyet edinmesi gibi kavramların izahatlarına yer verilmiştir. Kitabın son bölümünde, yabancıların ülkemizde mülk edinmesini, miras yoluyla intikal, evliliğin bitmesi durumunda doğan durum karşısında mülkiyet edinilmesi hususlarına detaylı olarak girilmiştir. Bunlara ek olarak, özel mevzuatlar ile yabancıların mülkiyet edinmesi veya bunlara benzer biçimde taşınmazları kullanmaları konusunda bilgilere yer verilmiştir.
Kitap, akademik bir iddia taşımamakla birlikte, içindeki kararlar ve uygulama bilgileri ile akademik eserler açısından da bir altlık oluşturabilecek biçimde kaleme alınmıştır. Eserin bu mahiyetiyle okuyucuya faydalı olmasını dileriz...
Ayrıca kitapta aşağıdaki sorulara da yanıt bulabilirsiniz.
- Yabancı kavramına kimler giriyor?
- Mülkiyete ilişkin temel kavramlar nelerdir?
- Tapudaki işlemlerin akışı nasıldır?
- Yabancılar mirasla mülk edinebilir mi?
- Mülteciler, Göçmenler, Geçici Koruma Altındakiler taşınmaz alabilir mi?
- Türk Vatandaşlığına girmek için taşınmaz alımı nasıl olmalı?
- Azınlıkların mülkleri hakkındaki durum nedir?
- Petrol araştırmalarında Yabancı şirketlere mülk tahsisi nasıl olacak?
- Yabancı bankalar ülkemizde taşınmaz edinebilir mi?
- Tapu Kanunu 35.maddenin son hali ne gibi yenilikler getirdi?
- Noterlerin yabancı işlemlerinde dikkate etmesi gereken hususlar nelerdir?
- Yabancılar adına vekaletle iş yapmak mümkün mü?
Kitabın Konu Başlıkları
.
Konuya İlişkin Temel Hususlar
.
Yabancı Kişiler ve Tapu İdaresi
.
Yabancıların Taşınmaz Edinmesi
Kitapla İlgili Kategoriler
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
11
Giriş 
13
Birinci Bölüm
KONUYA İLİŞKİN TEMEL HUSUSLAR
I. TEMEL KAVRAMLAR 
17
A. Mülkiyet Kavramı 
17
B. Mülkiyet Hakkı 
18
C. Diğer Ülkelerde ve Uluslararası Hukukta Mülkiyet Hakkı 
21
D. Türk Mevzuatında Mülkiyet Bahsi 
25
E. Mülke Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi 
26
F. Mülkiyet Edinebilme Hakkı 
27
G. Kişi ve Kişilik 
28
H. Devletin Kişiliğinin Mahiyeti 
29
II. KONUSU BAKIMINDAN MÜLKİYETİN TASNİFİ 
33
A. Taşınır Mülkiyeti 
34
B. Taşınmaz Mülkiyeti 
34
1. Arazi 
35
2. Bağımsız ve Sürekli Haklar 
35
3. Bağımsız Bölüm 
36
C. Fikri Mülkiyet 
36
III. ÖZEL HUKUK ANLAMINDA KİŞİ TÜRLERİ 
39
A. Gerçek kişiler 
40
B. Tüzel Kişiler 
42
C. Tüzel Kişilere Benzer Yapılar 
42
İkinci Bölüm
YABANCI KİŞİLER VE TAPU İDARESİ
I. YABANCI KİŞİLERİN TASNİFİ 
51
A. Yabancı Gerçek Kişiler 
51
1. Yabancı Devlet Vatandaşları 
51
2. Vatansızlar 
51
3. Mülteci 
52
4. Göçmen 
52
5. Çift Vatandaşlık 
53
6. “Özel İhtiyaç Sahibi” 
53
7. Geçici Koruma Altında Olanlar 
53
B. Yabancı Tüzel Kişiler 
54
1. Yabancı Şirketler 
54
2. Yabancı Dernekler 
54
3. Cemaat Vakıfları 
55
4. Yabancı Ülke Temsilcilikleri 
55
5. Azınlıklar 
57
II. YABANCI KİŞİLERİN TEMSİLİ 
58
A. Genel Olarak 
58
B. Yabancı Gerçek Kişilerin Temsili 
66
C. Yabancı Tüzel Kişilerin Temsili 
71
III. TÜRKİYE’DE TAPU İDARESİ SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ 
74
A. Tapu İdaresi 
74
B. Tapu İşlemleri 
77
C. Diğer Bahisler 
78
Üçüncü Bölüm
YABANCILARIN TAŞINMAZ EDİNMESİ
I. YABANCI GERÇEK KİŞİLERİN DURUMU 
81
A. Genel Olarak 
81
B. Miras Konusu 
90
C. Boşanma Durumunu 
100
D. Vatandaşlığın Kaybedilmesi 
120
1. Vatandaşlığı Doğumla Kazanıp, İzinle Ayrılanların Durumu 
120
2. Doğum Dışı Yollar Vatandaşlık Kazanıp, İzinle Ayrılanların Durumu 
121
3. Türk Vatandaşlığına Dair Esasların Belirlendiği Mevzuata Aykırı Fiillerde Bulunanların Durumu 
122
II. TÜZEL KİŞİ YABANCILARIN DURUMU 
123
III. YABACILARIN MÜLK EDİNMESİNDE ÖZEL DURUMLAR 
163
A. Türk Vatandaşlığını Kazanmak İçin Mülkiyet Edinimi 
164
B. Petrol Araştırmaları Yönünden 
167
C. Turizmi Teşvik Yönünden 
168
D. Doğrudan Yabancı Yatırımcılar Yönünden 
168
E. Kültür ve Tabiat Varlıkları Yönünden 
169
F. Hisse Senetleri Yönünden 
170
G. Endüstri Bölgeleri 
173
H. Diğer Hususlar 
174
Değerlendirme 
177
Kaynakça 
179
Kavramlar Dizini 
181