Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt: 4
Ocak 2017 / 1. Baskı / 387 Syf.
Fiyatı: 76.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Medeni Usul Hukuku Sorunları Cilt:1 - Cilt:2 ve Cilt:3'ün devamı niteliğinde olan bu kitap, yazarın Medeni Usul Hukuku Sorunları alanındaki çalışmalarının, özellikle Terazi Hukuk Dergisi'ndeki makalelerinin toplandığı dördüncü cildi oluşturmaktadır.

Derlemeye alınan çalışmalar Terazi Hukuk Dergisi'nde yayımlananlardan ibaret olmayıp; bunun dışında, yazarın diğer hukuk dergilerinde ve bilimsel armağanlarda yayımlanan bazı makaleleri ile sempozyum ve seminerlerde sunulan bildiri metinlerini de kapsamaktadır.

Konu Başlıkları
Cevap Dilekçesinde Gösterilmeyen Delile (Tanık) Tahkikat Aşamasında Dayanılabilir mi?
İşçi Alacaklarının Belirsiz Alacak Davasına Konu Edilmesi Sorunu
Terditli Davada Hüküm Kurma Sorunu
Tüketici Hakem Heyetinin Esas Hakkında Karar Vermekten Kaçınması
Devre Tatil Sözleşmesinden Dönme (Cayma) Hakkının Kullanılması Ve Bunun İspatı
Tüketici Uyuşmazlıklarında Kısmî Dava ve Belirsiz Alacak Davası Uygulaması
Tüketici Hakem Heyetleri İtirazın İptali Taleplerini İnceleyebilir mi?
İstinaf veTemyiz Aşamasında Adli Yardımdan Yararlanmanın Koşulları
6502 Sayılı TKHK Hükümleri Çerçevesinde Vekâlet Ücretinin Tahsili Davasında Görevli Mahkeme Sorunu
İhtiyati Hacizde İspat
Delillerin Gösterilmesinde Islah
Tüketici Hakem Heyetleri – İtirazın İptali İlişkisinde Yeni Gelişmeler
Delil Avansına İlişkin Ara Kararının Özellikleri
Havale Yoluyla Yapılan Ödemede İspatın Konusu
Dosya Üzerinden Karar Verme Sorununa İlişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun Yaklaşımı
Bozma Kararı Kapsamı Dışında Kalan Hususlarda Yeniden Hüküm Kurmak Zorunlu mudur?
Mahkemenin Zamanaşımı Def'ini Karara Bağlama Yükümlülüğü ve Zımni Ret Sorunu
İkinci El Satışlarda İspat Yükü Bağlamında Ayıplı Mal Karinesinin Uygulanıp Uygulanmayacağı Sorunu
Tüketici Hakem Heyeti Kararına İtiraz Davasında Kesin Yetki Sorunu
Sözlü Yargılama Aşamasında Davanın Takibi ile Esas Hakkında Karar Verilmesi İlişkisi Üzerine
THH Kararına İtiraz Davasında Kesin Yetki Ve Hukuki Yarar Konularında Son Gelişmeler
Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin 2013–11 Sayılı AB Direktifi ve Bu Direktif Işığında Tüketici Hakem Heyetlerinin Durumu
Bir Görev Sorunu: İşçi ve Pilot Adayı "Tüketici" Sayılır mı?
Görevli Mahkemenin Belirlenmesinde Hukuki İlişkinin Tanımlanması
Kamu ve Özel Hastanelere Karşı Açılan Tazminat Davalarında Görevli Mahkeme
Cevap Dilekçesi Vermeyen Davalının Delil Gösterme Hakkı Düşer mi?
Delil İbrazı ve Tanık Gösterilmesi İçin Tensiple Kesin Süre Verilebilir mi?
Dava Dilekçesinde Vakıaların ve Delillerin Gösterilmemesi ve Bunun Yaptırımı
Ek Cevap Süresinin Verilme Koşulları, Başlangıç Tarihi ve Hesaplanması
Belirsiz Alacak Davasında Artırma Talebi
Yargıtay'ın İkinci Temyiz İncelemesinde İlk Bozma Kararı İle Bağlı Olup Olmadığı Sorunu ve Bunun Kazanılmış Usuli Hak İle İlişkisi
Tüketici Uyuşmazlıkları Açısından Tüketici Kavramı ve Bu Kavramın Kapsadığı Kişiler
Barkod: 9789750240799
Yayın Tarihi: Ocak 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 387
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
CEVAP DİLEKÇESİNDE GÖSTERİLMEYEN DELİLE (TANIK) TAHKİKAT AŞAMASINDA DAYANILABİLİR Mİ?  17
I. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN 03.07.2013 TARİHLİ VE E. 2013/6356,
K. 2013/18904 SAYILI KARARI  17
II. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ’NİN 03.07.2013 TARİHLİ VE E. 2013/6260,
K. 2013/18820 SAYILI KARARI  18
III. YASAL DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRME  19
A. Yasal Düzenleme  19
1. Cevap Dilekçesinde Delil Gösterilmesi  19
2. Ön İnceleme Aşamasında Delil Gösterilmesi  20
3. Sonradan Delil Gösterilmesi  20
B. Değerlendirme  21
İŞÇİ ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASINA KONU EDİLMESİ SORUNU  23
I. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ’NİN 25.02.2014 TARİHLİ VE E. 2013/5518,
K. 2014/3772 SAYILI KARARI  23
II. DEĞERLENDİRME  30
A. Hukukî Sorun  30
B. Genel Olarak Belirsiz Alacak Davasının Koşulları  30
1. Alacak Miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenememesi  30
2. Dava Dilekçesinde Hukukî İlişkinin ve Asgari Alacak Miktarının Gösterilmesi  31
C. Karar Bağlamında Bazı Sorunların İrdelenmesi  32
1. Miktar Belirtilmemişse  32
2. Dava Türü Hiç Belirtilmemiş ya da Hatalı Belirtilmiş İse  32
3. İşçi Alacaklarında Durum  33
TERDİTLİ DAVADA HÜKÜM KURMA SORUNU  35
I. GENEL OLARAK  35
II. HER BİR TALEP İÇİN HÜKÜM VE GEREKÇE ZORUNLULUĞU  36
III. YÖNTEM SORUNU  38
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNİN ESAS HAKKINDA KARAR VERMEKTEN KAÇINMASI  41
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİN 04.10.2011 TARİHLİ VE E. 2011/11349,
K. 2011/13871 SAYILI KARARI  41
II. HUKUKİ OLAY  42
III. YARGISAL MERCİLERİN PERSPEKTİFLERİ  42
IV. HUKUKİ SORUN  43
V. DEĞERLENDİRME  43
DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNDEN DÖNME (CAYMA) HAKKININ KULLANILMASI VE BUNUN İSPATI  49
I. 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEVRE TATİL SÖZLEŞMESİNİN DÜZENLENİŞİ  49
A. Sözleşmenin Kurulması  49
B. Sözleşmenin Sona Erdirilmesi  50
II. 4077 SAYILI TKHK DÖNEMDE VERİLEN İÇTİHATLARIN 6502 SAYILI TKHK AÇISINDAN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI SORUNU  52
A. İçtihatlar  52
B. Değerlendirme  58
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARINDA KISMÎ DAVA VE BELİRSİZ ALACAK DAVASI UYGULAMASI  61
I. GENEL OLARAK  61
II. UYGULAMA  62
A. Kısmî Dava  62
1. Talep Konusunun Bölünebilir Olması  62
2. Alacağın Tümünün Aynı Hukuki İlişkiden Doğmuş Olması  64
3. Talep Konusunun Taraflar Arasında Tartışmasız veya Belirli Olmaması Koşulu  64
a. 01.10.2011–11.04.2015 Tarihleri Arasındaki Durum  64
b. 11.04.2015 Tarihinden Sonraki (Halen Geçerli) Durum  68
4. Bakiye Haktan Feragat Edilmemiş Olması  69
5. Tüketici Uyuşmazlığı Niteliğindeki Dosya Masrafı Alacağı Davasının Kısmî Dava Şeklinde Açılabileceği  71
B. Belirsiz Alacak Davası  72
1. Alacak miktarının Tam ve Kesin Olarak Belirlenememesi  72
2. Dava Dilekçesinde Hukukî İlişkinin ve Asgari Alacak Miktarının Gösterilmesi  76
3. Tüketici Uyuşmazlıklarında Belirsiz Alacak Davası Örnekleri  80
C. Kısmî Dava ile Belirsiz Alacak Davası Arasındaki Farklar  82
III. SONUÇ  84
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ İTİRAZIN İPTALİ TALEPLERİNİ İNCELEYEBİLİR Mİ?  85
I. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI VE İCRA İNKÂR TAZMİNATINA HÜKMEDİLMESİ SORUNU  85
II. YARGITAY KARARLARINDA DURUM  87
III. SONUÇ  90
İSTİNAF VE TEMYİZ AŞAMASINDA ADLİ YARDIMDAN YARARLANMANIN KOŞULLARI  93
I. GENEL OLARAK  93
II. KANUN YOLU (İSTİNAF VE TEMYİZ) AÇISINDAN  95
A. Adli Yardımdan Yararlanabilecek Kişiler  95
B. Talebi Kanıtlayacak Belgelerin Dilekçe Ekinde Sunulması Gerektiği  97
C. Yargıtay’ın Adli Yardım Kararına İtiraz  101
D. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  102
6502 SAYILI TKHK HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE VEKÂLET ÜCRETİNİN TAHSİLİ DAVASINDA GÖREVLİ MAHKEME SORUNU  103
I. HUKUKİ SORUN  103
II. ÇÖZÜMÜ  104
A. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’dan Önceki Dönemde Durum  104
B. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK)’dan Sonraki (Şimdiki) Dönemde Durum  104
İHTİYATİ HACİZDE İSPAT  109
I. GENEL OLARAK  109
II. İSPAT YÜKÜ  109
III. İSPATIN DERECESİ  110
IV. DELİLLER  113
V. DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE  116
DELİLLERİN GÖSTERİLMESİNDE ISLAH  121
I. HUKUKİ SORUN  121
II. ISLAHIN KAPSAMI  121
III. DELİLLERİN ISLAHINDA SINIRLAR  123
IV. DELİL LİSTESİNİN ISLAHI  124
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ– İTİRAZIN İPTALİ İLİŞKİSİNDE YENİ GELİŞMELER  127
I. HUKUKİ SORUN  127
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 18.03.2015 TARİHLİ VE E. 2015/10571,
K. 2015/8738 SAYILI KARARI  127
III. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ’NİN 05.03.2015 TARİHLİ VE E. 2015/1089,
K. 2015/3568 SAYILI KARARI  130
IV. DEĞERLENDİRME  134
A. 13. Hukuk Dairesinin Kararı  134
B. 3. Hukuk Dairesinin Kararı  135
C. Edimsel Çıkarımlar  136
DELİL AVANSINA İLİŞKİN ARA KARARININ ÖZELLİKLERİ  139
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 13.03.2015 TARİHLİ VE E. 2013/9–1824,
K. 2015/1030 SAYILI KARARI  139
II. ARA KARARINA İLİŞKİN PROBLEMİN İÇERİĞİ  147
III. KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ  151
HAVALE YOLUYLA YAPILAN ÖDEMEDE İSPATIN KONUSU  153
I. HAVALE KAVRAMI  153
II. HAVALEDE İLİŞKİLER  153
III. HAVALENİN KONUSU  154
IV. HAVALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ  155
V. HAVALE DEKONTU NEYİ İSPATLAR?  155
VI. HAVALE İLGİLİ YENİ İÇTİHATLAR  156
A. Banka Dekontlarının Amacı Hakkında Tanık Dinletme (Kardeşler Arasındaki Dava)  156
B. Havalenin İçeriğinin İspat Yükü  158
C. Havalenin Ödünç (Karz) Amacıyla Gönderildiğinin İspat Yükü  159
D. Evlilik Sürerken Eşlerden Birinin Diğerine Havale Yoluyla Ödünç Para Verdiğini (Havalenin Karz İçeriği) İspat Yükü  160
E. PTT Havalesinin İspat Gücü  161
F. Havale ile Yapılan Ödemenin Borç Senedine Yönelik Olduğunun İspatı  162
G. Havalenin Satılan Mal Bedeli Olduğunun İspat Yükü  163
DOSYA ÜZERİNDEN KARAR VERME SORUNUNA İLİŞKİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN YAKLAŞIMI  165
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 30.04.2014 TARİHLİ VE E. 2013/21–1655, K. 2014/558 SAYILI KARARI  165
II. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 05.06.2015 TARİHLİ VE E. 2013/13–2430, K. 2015/1500 SAYILI KARARI  172
III. DEĞERLENDİRME  179
BOZMA KARARI KAPSAMI DIŞINDA KALAN HUSUSLARDA YENİDEN HÜKÜM KURMAK ZORUNLU MUDUR?  183
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 14.05.2014 TARİHLİ VE E. 2013/9–1989,
K. 2014/657 SAYILI KARARI  183
II. DEĞERLENDİRME  190
A. Hükmün Kapsamı  190
MAHKEMENİN ZAMANAŞIMI DEF’İNİ KARARA BAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE ZIMNİ RET SORUNU  195
I. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’NİN 22.01.2015 TARİHLİ VE E. 2014/4540,
K. 2015/736 SAYILI KARARI  195
II. DEĞERLENDİRME  196
A. Hukuki Sorun  196
B. Yargıtay Kararı ile Kararda Dayanılan Argümanlar  197
C. Çözüm ve Görüşlerin Değerlendirilmesi  197
İKİNCİ EL SATIŞLARDA İSPAT YÜKÜ BAĞLAMINDA AYIPLI MAL KARİNESİNİN UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI SORUNU  203
I. AYIPLI MALDA İSPAT YÜKÜ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER  203
II. AYIPLI MAL KARİNESİNE İLİŞKİN HÜKMÜN UNSURLARI  204
III. İKİNCİ EL SATIŞLARDA DURUM  206
IV. YARGITAY İÇTİHATLARINDA DURUM  206
V. SONUÇ  209
TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARINA İTİRAZ DAVASINDA KESİN YETKİ SORUNU  211
I. KONUYLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME  211
II. HUKUKÎ SORUN  211
III. YARGITAY KARARLARI  212
A. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 05.10.2015 Tarihli ve E. 2015/4714, K. 2015/8378 Sayılı Kararı  212
B. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 16.10.2015 Tarihli ve E. 2015/11773, K. 2015/9570 Sayılı Kararı  213
C. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 13.10.2015 Tarihli ve E. 2015/10534, K. 2015/9012 Sayılı Kararı  214
D. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 14.10.2015 Tarihli ve E. 2015/5312, K. 2015/9110 Sayılı Kararı  215
E. Yargıtay 20. Hukuk Dairesinin 08.10.2015 Tarihli ve E. 2015/2201, K. 2015/8813 Sayılı Kararı  216
IV. DEĞERLENDİRME  216
V. SONUÇ  218
SÖZLÜ YARGILAMA AŞAMASINDA DAVANIN TAKİBİ İLE ESAS HAKKINDA KARAR VERİLMESİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE  219
I. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ’NİN 22.10.2015 TARİHLİ VE ESAS NO: 2014/12958, KARAR NO: 2015/11916 SAYILI KARARI  219
II. DEĞERLENDİRME  220
A. Genel Tespitler  220
B. Somut Olayın Değerlendirilmesi  222
THH KARARINA İTİRAZ DAVASINDA KESİN YETKİ VE HUKUKİ YARAR KONULARINDA SON GELİŞMELER  225
I. THH KARARINA İTİRAZ DAVASINDA YETKİNİN KESİN OLMASI  225
A. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 11.01.2016 Tarihli ve E. 2015/15992, K. 2016/4 Sayılı Kararı  225
B. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi’nin 27.01.2016 Tarihli ve E. 2015/15855, K. 2016/1028 Sayılı Kararı  226
C. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin 09.06.2016 tarih ve E. 2016/4446 K. 2016/658 Sayılı Kararı  226
D. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin 01/11/2016 tarih ve E. 2016/6358 K. 201 Sayılı Kararı  227
E. Değerlendirme  228
II. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ’NİN 18.01.2016 TARİHLİ VE E: 2015/31798,
K: 2016/558 SAYILI KARARI  229
III. KARARIN SONUÇLARI  230
IV. DEĞERLENDİRME  230
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN 2013/11 SAYILI AB DİREKTİFİ, VE BU DİREKTİF IŞIĞINDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN DURUMU  233
I. DİREKTİF’İN BAZI HÜKÜMLERİ (METİNLER)  233
II. DİREKTİF IŞIĞINDA HAKEM HEYETLERİNİN DURUMU  240
A. Bağımsızlık  240
B. Tarafsızlık  241
C. Uzmanlık  242
Ç. Şeffaflık  243
D. Etkinlik  244
E. Hızlılık  244
F. Adil Yargılama  245
BİR GÖREV SORUNU: İŞÇİ VE PİLOT ADAYI “TÜKETİCİ” SAYILIR MI?  247
I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ'NİN 18.01.2016 TARİHLİ VE E. 2015/37991,
K. 2016/562 SAYILI KARARI  247
II. DEĞERLENDİRME  250
III. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ'NİN 09.03.2016 TARİHLİ VE E. 2016/663,
K. 2016/2980 SAYILI KARARI  253
IV. DEĞERLENDİRME  254
GÖREVLİ MAHKEMENİN BELİRLENMESİNDE HUKUKİ İLİŞKİNİN TANIMLANMASI  257
I. YARGITAY 20. HUKUK DAİRESİ'NİN 16.03.2016 TARİHLİ VE E. 2015/13167,
K. 2016/3320 SAYILI KARARI  257
II. DEĞERLENDİRME  258
A. Genel Olarak  258
B. Kararın Değerlendirilmesi  259
KAMU VE ÖZEL HASTANELERE KARŞI AÇILAN TAZMİNAT DAVALARINDA GÖREVLİ MAHKEME  265
I. HUKUKİ SORUN  265
II. ÖZEL HASTANELER (SAĞLIK KURULUŞLARI) BAKIMINDAN  265
A. 4077/TKHK Dönemi  265
B. 6502/TKHK Dönemi  267
III. KAMU HASTANELERİ BAKIMINDAN  269
A. Devlet Hastaneleri  269
B. Vakıf Üniversitesi Hastaneleri  270
CEVAP DİLEKÇESİ VERMEYEN DAVALININ DELİL GÖSTERME HAKKI DÜŞER Mİ?  275
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN 20.04.2016 TARİHLİ VE ESAS: 2014/2–695, KARAR: 2016/522 SAYILI KARARI  275
II. DEĞERLENDİRME  282
A. Cevap Dilekçesi ile İspat Hakkı ve Delil Gösterme Hakkı Arasındaki İlişki  282
B. Durumun İspat Türleri Açısından Değerlendirilmesi  284
DELİL İBRAZI VE TANIK GÖSTERİLMESİ İÇİN TENSİPLE KESİN SÜRE VERİLEBİLİR Mİ?  287
I. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU'NUN 22.01.2016 TARİHLİ VE E. 2014/2–433,
K. 2016/63 SAYILI KARARI  287
II. DEĞERLENDİRME  299
A. İlk Derece Mahkemesinin Uygulaması ve Gerekçesi  299
B. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin Bozma Gerekçesi  300
C. Hukuk Genel Kurulu'nun Çözümü  300
D. Görüşüm  300
DAVA DİLEKÇESİNDE VAKIALARIN VE DELİLLERİN GÖSTERİLMEMESİ VE BUNUN YAPTIRIMI  305
I. HUKUKİ SORUN  305
II. KONUYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI  305
A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 20.01.2016 tarihli ve E. 2014/23–350, K. 2016/24 sayılı Kararı  305
B. Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin, 25.04.2016 tarihli ve E. 2014/22904, K. 2016/7603 sayılı Kararı  309
C. Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 06.10.2015 tarihli ve E. 2015/3405, K. 2015/4801
sayılı Kararı  309
III. DEĞERLENDİRME  311
A. Vakıaların Gösterilmesi  311
1. Vakıa Gösterilmesinin Hukuki Esası  311
2. Dava Dilekçesinde Vakıa Gösterilmemesi  312
3. Dava Dilekçesinde Vakıaların Belirsiz veyahut Çelişkili Şekilde Gösterilmiş Olması  313
B. Delillerin Gösterilmesi  314
1. Delil Gösterme Yükü  314
IV. SONUÇ  315
EK CEVAP SÜRESİNİN VERİLME KOŞULLARI, BAŞLANGIÇ TARİHİ VE HESAPLANMASI  317
I. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİNİN 29.01.2016 TARİHLİ VE ESAS NO: 2015/6312 KARAR NO: 2016/542 SAYILI KARARI  317
II. YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ'NİN 01.04.2014 TARİHLİ VE ESAS NO: 2014/1397 KARAR NO: 2014/4821 SAYILI KARARI  319
III. DEĞERLENDİRME  320
A. Cevap Süresi ve Uzatılması Koşulları  320
1. Yazılı Yargılama Usulünde  320
2. Basit Yargılama Usulünde  321
B. Ek Cevap Süresinin İşlemeye Başlayacağı Tarih  322
BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ARTIRMA TALEBİ  323
I. HUKUKİ SORUN  323
II. İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI  323
III. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 24.03.2016 TARİHLİ VE E. 2015/3127,
K. 2016/8671 SAYILI KARARI  326
IV. DEĞERLENDİRME  327
A. Belirsiz Alacak Davasında Talebin Artırılması  327
B. Yargı Mercilerinin Çözüm Tarzının Değerlendirilmesi  329
YARGITAY’IN İKİNCİ TEMYİZ İNCELEMESİNDE İLK BOZMA KARARI İLE BAĞLI OLUP OLMADIĞI SORUNU VE BUNUN KAZANILMIŞ USULİ HAK İLE İLİŞKİSİ  331
I. HUKUKİ SORUN  331
II. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 25.02.2015 TARİH VE E. 2014/8–2485,
K. 2015/850 SAYILI KARARI  332
III. DEĞERLENDİRME  341
TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARI AÇISINDAN TÜKETİCİ KAVRAMI VE BU KAVRAMIN KAPSADIĞI KİŞİLER  345
I. TÜKETİCİ UYUŞMAZLIĞI  345
II. TÜKETİCİ  347
A. Tanımı  347
B. Amaç Unsuru  348
C. Karma Amaç Sorunu  352
D. Kapsamı  353
1. Gerçek Kişiler  353
2. Tüzel Kişiler  355
a. Genel Olarak  355
b. Ticaret Şirketleri  355
c. Kooperatifler  356
d. Dernekler  357
e. Vakıflar  358
f. Belediye  358
g. Köy Tüzel Kişiliği  359
h. Üniversiteler  359
ı. Sendikalar  359
i. Siyasi Partiler  359
k. Meslek Odaları ve Kuruluşları  360
l. Apartman Site Yöneticiliğinin Konumu  360
m. Devlet ve Diğer Kamu Tüzel Kişileri  360
Yazarın Özgeçmişi ve Diğer Yapıtları  365
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Mehmet Akif Tutumlu
Ocak 2017
251.20 TL
İndirimli: 164.90 TL (%34)
Sepete Ekle
Abdurrahim Karslı ...
Kasım 2015
35.75 TL
Sepete Ekle
Ömer Ulukapı
Kasım 2015
46.44 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017