Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Aleniyet İlkesi ve COVID–19 Pandemisinin Aleniyet İlkesine Etkileri
–Sorunlar ve Çözüm Önerileri–
Ocak 2021 / 1. Baskı / 124 Syf.
Fiyatı: 48.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aleniyet ilkesi anayasa yargısı, ceza yargılaması, medeni yargı ve idari yargı bakımından uygulama alanı bulan yargılamaya egemen ilkelerden bir tanesidir. Bu ilke sayesinde diğer muhakeme hukuku ilkelerinin varlığı da bir anlamda teminat altına alınmış olmaktadır. Bu nedenle aleniyet ilkesinin, yargılamaya egemen olan ilkeler arasında üst sıralarda yer aldığı kuşkusuzdur.

Çalışma kapsamında ilk olarak aleniyete ilişkin genel açıklamalara yer verilmiştir. Bu bağlamda aleniyet ilkesinin anlamı, tanımı, amaçları, görünüm biçimleri incelenmiş, aleniyet ilkesine yönelik literatürde yapılan eleştirilerden bahsedilmiş, ilkenin pozitif hukuktaki görünümü ele alınmıştır. Çalışmanın devamında ise Türk ve Alman Hukukunda aleniyet ilkesinin istisnalarının neler olduğu, doktrinde konuyla ilgili ileri sürülen görüşlerin yerinde olup olmadığı, ilkenin ihlali sayılan durumlar ve bunlara bağlanan hukuki sonuçlar gibi çeşitli konular incelenmiştir.

Kitabın devamında ise COVID-19 pandemisinin aleniyet ilkesi özelinde muhakeme hukukunda yarattığı etkilere değinilmiştir. Bu kapsamda COVID-19 enfeksiyonu ile mücadele için yargısal anlamda alınan önlemlerden yalnızca aleniyet ilkesiyle doğrudan bağlantısı olduğu düşünülen bazı tedbirlere temas edilmiştir. Dünyanın çeşitli ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de COVID-19 pandemisiyle mücadele adı altında adliye binalarına ve duruşma salonlarına girişte getirilen bazı kısıtlamaların ve şimdilerde sık sık duymaya başladığımız e-duruşma uygulamasının aleniyet ilkesiyle bağdaşabilirliği meselesi başta olmak üzere çeşitli sorulara da cevap aranmıştır.

Çalışma kapsamında aleniyet ilkesine ilişkin gerek uygulamada gerek teoride yaşanan sorunlar ayrıntılı bir şekilde ortaya konularak bunlara ilişkin çözüm önerileri sunulmuştur.

Konu Başlıkları
Aleniyet İlkesine İlişkin Genel Açıklamalar
Türk ve Alman Hukukunda Aleniyet İlkesinin İstisnaları ile Aleniyet İlkesinin İhlali Ve Buna Bağlanan Sonuçlar
Covid–19 Pandemisi Kapsamında Alınan Tedbirlerin Aleniyet İlkesi Özelindeki Etkileri
Barkod: 9789750265082
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 124
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ALENİYET İLKESİNE İLİŞKİN
GENEL AÇIKLAMALAR
I. ALENİYET İLKESİNİN ANLAMI  21
II. ALENİYET İLKESİNİN TANIMI  22
III. ALENİYET İLKESİNİN AMAÇLARI  23
IV. ALENİYET İLKESİNİN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ  27
A. Doğrudan Aleniyet  27
1. Dinamik Aleniyet  28
2. Statik Aleniyet  28
B. Dolaylı Aleniyet  29
V. ALENİYET İLKESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE GENEL BİR BAKIŞ  29
VI. ALENİYET İLKESİNİN POZİTİF HUKUKTAKİ GÖRÜNÜMÜ  31
A. Avrupa Birliği Müktesebatındaki Düzenlemeler  31
1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  32
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  32
3. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  34
B. Aleniyet İlkesine İlişkin Mevzuatımızda Yer Alan Düzenlemelere Bakış  35
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  35
2. Ceza Muhakemesi Kanunu  42
3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu  46
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu  49
İkinci Bölüm
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA
ALENİYET İLKESİNİN İSTİSNALARI İLE
ALENİYET İLKESİNİN İHLALİ VE
BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR
I. TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA ALENİYET İLKESİNİN İSTİSNALARINA AYRINTILI BİR BAKIŞ  51
A. Türk Hukuku Bakımından Aleniyet İlkesinin İstisnaları  52
1. Genel Ahlak  58
2. Kamu Güvenliği  61
3. Çocukların Yargılanması  65
B. Alman Hukuku Bakımından Aleniyet İlkesinin İstisnaları  67
II. ALENİYET İLKESİNİN İHLALİ SAYILAN HALLER VE BUNA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  69
Üçüncü Bölüm
COVID–19 PANDEMİSİ KAPSAMINDA
ALINAN TEDBİRLERİN ALENİYET İLKESİ
ÖZELİNDEKİ ETKİLERİ
I. COVID–19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ADLİYE BİNALARINA GİRİŞTE CUMHURİYET BAŞSAVCILARI/BAŞSAVCILIKLARI TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLERİN MEŞRUİYETİ SORUNU VE BU TEDBİRLERİN ALENİYET İLKESİ KARŞISINDAKİ KONUMU  81
A. Adalet/Adliye Yönetimi Kavramı  81
B. COVID–19 Pandemisi Sürecinde Adliye Binalarına ve Duruşma Salonlarında Girişte Alınabilecek Önlemler  82
C. Adliye Binalarına Girişle İlgili Tasarrufta Bulunma Yetkisi  85
D. COVID–19 Pandemisi Sürecinde Adliye Binalarına İlişkin Alınan Tedbirlerin Aleniyet İlkesi Karşısındaki Durumu  90
II. ONLİNE/E–DURUŞMA UYGULAMASININ ALENİYET İLKESİYLE BAĞDAŞABİLİRLİĞİ MESELESİ  92
Sonuç  99
Kaynakça  113
Kavramlar Dizini  121
 


Ahmet Cemal Ruhi
Ocak 2021
280.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Akif Tutumlu
Ocak 2021
170.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Özdemir
Ocak 2021
185.00 TL
Sepete Ekle
Filiz Berberoğlu Yenipınar
Ocak 2021
120.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  15
Birinci Bölüm
ALENİYET İLKESİNE İLİŞKİN
GENEL AÇIKLAMALAR
I. ALENİYET İLKESİNİN ANLAMI  21
II. ALENİYET İLKESİNİN TANIMI  22
III. ALENİYET İLKESİNİN AMAÇLARI  23
IV. ALENİYET İLKESİNİN GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ  27
A. Doğrudan Aleniyet  27
1. Dinamik Aleniyet  28
2. Statik Aleniyet  28
B. Dolaylı Aleniyet  29
V. ALENİYET İLKESİNE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE GENEL BİR BAKIŞ  29
VI. ALENİYET İLKESİNİN POZİTİF HUKUKTAKİ GÖRÜNÜMÜ  31
A. Avrupa Birliği Müktesebatındaki Düzenlemeler  31
1. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi  32
2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  32
3. Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  34
B. Aleniyet İlkesine İlişkin Mevzuatımızda Yer Alan Düzenlemelere Bakış  35
1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  35
2. Ceza Muhakemesi Kanunu  42
3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu  46
4. İdari Yargılama Usulü Kanunu  49
İkinci Bölüm
TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA
ALENİYET İLKESİNİN İSTİSNALARI İLE
ALENİYET İLKESİNİN İHLALİ VE
BUNA BAĞLANAN SONUÇLAR
I. TÜRK VE ALMAN HUKUKUNDA ALENİYET İLKESİNİN İSTİSNALARINA AYRINTILI BİR BAKIŞ  51
A. Türk Hukuku Bakımından Aleniyet İlkesinin İstisnaları  52
1. Genel Ahlak  58
2. Kamu Güvenliği  61
3. Çocukların Yargılanması  65
B. Alman Hukuku Bakımından Aleniyet İlkesinin İstisnaları  67
II. ALENİYET İLKESİNİN İHLALİ SAYILAN HALLER VE BUNA BAĞLANAN HUKUKİ SONUÇLAR  69
Üçüncü Bölüm
COVID–19 PANDEMİSİ KAPSAMINDA
ALINAN TEDBİRLERİN ALENİYET İLKESİ
ÖZELİNDEKİ ETKİLERİ
I. COVID–19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE ADLİYE BİNALARINA GİRİŞTE CUMHURİYET BAŞSAVCILARI/BAŞSAVCILIKLARI TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLERİN MEŞRUİYETİ SORUNU VE BU TEDBİRLERİN ALENİYET İLKESİ KARŞISINDAKİ KONUMU  81
A. Adalet/Adliye Yönetimi Kavramı  81
B. COVID–19 Pandemisi Sürecinde Adliye Binalarına ve Duruşma Salonlarında Girişte Alınabilecek Önlemler  82
C. Adliye Binalarına Girişle İlgili Tasarrufta Bulunma Yetkisi  85
D. COVID–19 Pandemisi Sürecinde Adliye Binalarına İlişkin Alınan Tedbirlerin Aleniyet İlkesi Karşısındaki Durumu  90
II. ONLİNE/E–DURUŞMA UYGULAMASININ ALENİYET İLKESİYLE BAĞDAŞABİLİRLİĞİ MESELESİ  92
Sonuç  99
Kaynakça  113
Kavramlar Dizini  121
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021