Arabuluculuk Mevzuatı Mine Demirezen  - Kitap

Arabuluculuk Mevzuatı

2. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
237
Barkod:
9786256533974
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
230,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kitabın Konu Başlıkları
.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
.
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği
.
Türkiye Arabulucular Etik Kuralları
.
2024 Yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (M.16)
.
2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
.
Dava Şartı Kapsamındaki Uyuşmazlıklarla İlgili Yasal Düzenlemeler
.
Milletlerarası Sulh Anlaşmalarında Arabuluculuk
.
İlgili Bazı Mevzuat Hükümleri
.
Resmi Arabuluculuk
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
İÇİNDEKİLER 
3
I. ARABULUCULUK MEVZUATI 
7
1. Kanun ve Yönetmelik Karşılaştırmalı Tablo 
7
2. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 
13
3. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
Yönetmeliği 
37
4. Türkiye Arabulucular Etik Kuralları 
69
II. ÜCRET TARİFELERİ 
77
1. 2023–2024 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret
Tarifesi (M.16) 
77
2. 2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 
79
3. 2023 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 
87
III. DAVA ŞARTI ARABULUCULUK 
95
1. İş Hukukuna İlişkin Uyuşmazlıklarda Dava Şartı
Arabuluculuk 
95
a. HUAK–Yönetmelik–7036 Sayılı Kanun Karşılaştırmalı
Tablo 
95
b. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu (Madde 3) 
97
c. 4857 Sayılı İş Kanunu (Madde 20, 21) 
101
2. Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk 
103
a. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (Madde 4, 5, 5/A) 
103
3. Tüketici Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk 
107
a. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
(Madde 73/A) 
107
b. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun
68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin
6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların
Artırılmasına İlişkin Tebliğ 
109
4. Kira İlişkisinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava
Şartı Arabuluculuk 
111
a. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (Madde 26, 27,
299–378) 
111
5. Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılması ve Ortaklığın
Giderilmesine İlişkin Uyuşmazlıklarda Dava Şartı
Arabuluculuk 
131
a. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Madde 688, 698–703) 
131
6. Komşu Hakkından Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda Dava
Şartı Arabuluculuk 
133
a. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Madde 737–750) 
133
7. Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklarda
Dava Şartı Arabuluculuk 
137
a. 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 
137
8. Tarımsal Üretim Sözleşmelerinden Kaynaklanan
Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk 
179
a. 5488 Tarım Kanunu (Madde 13, Geçici Madde 5) 
179
b. Tarımsal Üretim Sözleşmesinden Doğan Hukuk
Uyuşmazlıklarına İlişkin Arabuluculuk Yönetmeliği 
181
c. Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usûl ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik 
185
IV. MİLLETLERARASI SULH ANLAŞMALARINDA
ARABULUCULUK 
191
1. Singapur Konvansiyonu (Arabuluculuk Sonucunda
Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında
Birleşmiş Milletler Konvansiyonu) 
191
2. Türkiye Cumhuriyeti Adına 7 Ağustos 2019 Tarihinde
Singapur'da İmzalanan “Arabuluculuk Sonucunda Yapılan
Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş
Milletler Konvansiyonu”nun Yürürlük Tarihinin 11 Nisan
2022 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar
Sayısı: 5235) 
201
V. İLGİLİ BAZI MEVZUAT HÜKÜMLERİ 
203
1. 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (İlgili
Maddeler) 
203
2. 7445 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
207
3. İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Gerekçesi 
211
4. 7442 Sayılı Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun 
217
VI. RESMİ ARABULUCULUK 
219
1. Toplu İş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk –
Resmi Arabulucu 
219
2. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 
221
3. Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme
Başvurma Yönetmeliği 
225
KAYNAKÇA 
237