Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Anonim Şirketlerde Genel Kurullara Elektronik Ortamda Katılım
Genel Kurul Kararlarının Yokluk ve Butlan Açısından Değerlendirilmesi
Eylül 2017 / 1. Baskı / 127 Syf.
Fiyatı: 49.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Tüm dünya hızla dijitalleşirken ve bu durum hem iç pazarda hem dış pazarlarda rekabeti çok sertleştirmişken Türkiye, yaptığı çağdaş Türk Ticaret Kanunu ile bu sert rekabetin içinde yer alabilmek için gerekli hukuki araçları da tesis etmiştir. Bu araçlardan en önemlilerinden biri de anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılımın sağlanmasıdır. Nitekim Türk Ticaret Kanunu'ndaki ana düzenlemenin hemen ardından ikincil düzenlemeler de yapılmış ve gerekli teknik altyapı da hazırlanarak sistem hızlı bir şekilde hayata geçirilmiştir.

Özellikle çokuluslu şirketlerin Türkiye'de faaliyet göstermesi ve birleşme ve devralmalar ile uluslararası nitelikli şirketlerin ortaya çıkması ile genel kurulların tüm hissedarların katılımıyla fiziki ortamlarda yapılması fiilen neredeyse imkansız hale gelmiştir. Anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılımın sağlanmasıyla bu zorluk aşılmış ve şirketlerin kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda yönetilebilmesinin ve sert rekabet içinde mücadele edebilmelerinin önü açılmıştır. Bu konuda Türk hukuk literatüründe yazılmış eser sayısı konunun öneminin aksine sınırlı sayıdadır.

Bu kitap ile daha önce ele alınmamış bir konu olan, elektronik ortamda katılımın gerçekleştiği anonim şirket genel kurullarında alınan kararların yokluk ve butlan yaptırımları açısından incelemesi yapılarak, bu genel kurullarda alınan kararların sıhhati konusunda ortaya çıkabilecek hukuki tartışmalara katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Konu Başlıkları
Anonim Şirketlerde Genel Kurullar ve Elektronik Ortamda Genel Kurullara Katılım
Genel Kurul Kararlarının Yokluğunun ve Butlanının Elektronik Ortamda Katılıma Özgü Sebepler Açısından İncelenmesi
Türk Ticaret Kanunu
Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
Barkod: 9789750243868
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 127
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Kısaltmalar  11
Giriş  13
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULLAR VE
ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURULLARA KATILIM
I. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULLAR  15
II. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULLARA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM  18
A. Genel Olarak  18
B. Karşılaştırmalı Hukukta Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma  20
1. Fransa  20
2. Almanya  22
3. İsviçre  23
4. İngiltere  24
5. Amerika Birleşik Devletleri  24
6. Avrupa Birliği  25
a. Yüksek Düzeyli Rapor  25
b. Pay Sahiplerinin Haklarının Kullanımına İlişkin Yönerge  25
C. Türk Hukukunda Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım  26
1. Türk Ticaret Kanunu’ndaki Düzenleme  27
2. Elektronik Ortamda Genel Kurullara İlişkin İkincil Düzenlemeler  31
a. EGKS Yönetmeliği  31
b. EGKS Tebliği  33
3. Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılmanın Süreçleri  37
a. Genel Kurul Toplantısı Öncesi Yapılacak İşlemler  38
aa. e–MKK Bilgi Portalına Kayıt  38
bb. Çağrıların Yapılması ve Genel Kurul Belgelerine Erişim  39
cc. Katılım yönteminin kaydı  41
dd. Pay sahibi olarak yapılacak kayıt  41
ee. Temsilci olarak yapılacak kayıt  42
b. Genel Kurul Toplantısı Günündeki İşlemler  43
c. Genel Kurul Sonrası İşlemler  45
4. EGKS Sistemi Üzerinde Yapılabilecek İşlemler ve Bunların Açıklamaları  46
a. EGKS’ye Erişim  46
b. EGKS’ye Giriş  46
c. Pay Sahibinin Temsilci Tayini  48
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUĞUNUN VE BUTLANININ ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIMA ÖZGÜ SEBEPLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
I. GİRİŞ  53
II. Genel Olarak Genel Kurul Kararları  54
A. Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği  54
B. Genel Kurul Kararlarının Türleri  55
C. Genel Kurul Kararlarının Yorumu  57
III. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ  58
D. Emredici Hüküm – Düzenleyici Hüküm Ayrımı  59
E. Yokluk  61
1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ile İlgili Elektronik Ortama İlişkin Yokluk Halleri  62
2. Elektronik Ortamda Katılıma Özgü Olarak “Karar” ile İlgili Yokluk Halleri  67
C. Butlan  68
1. Borçlar Kanunu’nda ve TTK’unda Düzenlenen Butlan Halleri  68
2. Vazgeçilmez Nitelikteki Hakların Sınırlandırılması veya Ortadan Kaldırılması  69
3. Elektronik Genel Kurul Sistemine Dışarıdan Teknik Müdahale ile İlgili Özel Bir Durumun
İncelenmesi  71
Sonuç  72
MEVZUAT
TÜRK TİCARET KANUNU  75
ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK  76
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ  82
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  86
Kavram Dizini  125
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Özet  7
Kısaltmalar  11
Giriş  13
BİRİNCİ BÖLÜM
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULLAR VE
ELEKTRONİK ORTAMDA GENEL KURULLARA KATILIM
I. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULLAR  15
II. ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURULLARA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM  18
A. Genel Olarak  18
B. Karşılaştırmalı Hukukta Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılma  20
1. Fransa  20
2. Almanya  22
3. İsviçre  23
4. İngiltere  24
5. Amerika Birleşik Devletleri  24
6. Avrupa Birliği  25
a. Yüksek Düzeyli Rapor  25
b. Pay Sahiplerinin Haklarının Kullanımına İlişkin Yönerge  25
C. Türk Hukukunda Genel Kurula Elektronik Ortamda Katılım  26
1. Türk Ticaret Kanunu’ndaki Düzenleme  27
2. Elektronik Ortamda Genel Kurullara İlişkin İkincil Düzenlemeler  31
a. EGKS Yönetmeliği  31
b. EGKS Tebliği  33
3. Elektronik Ortamda Genel Kurula Katılmanın Süreçleri  37
a. Genel Kurul Toplantısı Öncesi Yapılacak İşlemler  38
aa. e–MKK Bilgi Portalına Kayıt  38
bb. Çağrıların Yapılması ve Genel Kurul Belgelerine Erişim  39
cc. Katılım yönteminin kaydı  41
dd. Pay sahibi olarak yapılacak kayıt  41
ee. Temsilci olarak yapılacak kayıt  42
b. Genel Kurul Toplantısı Günündeki İşlemler  43
c. Genel Kurul Sonrası İşlemler  45
4. EGKS Sistemi Üzerinde Yapılabilecek İşlemler ve Bunların Açıklamaları  46
a. EGKS’ye Erişim  46
b. EGKS’ye Giriş  46
c. Pay Sahibinin Temsilci Tayini  48
İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL KARARLARININ YOKLUĞUNUN VE BUTLANININ ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIMA ÖZGÜ SEBEPLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
I. GİRİŞ  53
II. Genel Olarak Genel Kurul Kararları  54
A. Genel Kurul Kararlarının Hukuki Niteliği  54
B. Genel Kurul Kararlarının Türleri  55
C. Genel Kurul Kararlarının Yorumu  57
III. GENEL KURUL KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ  58
D. Emredici Hüküm – Düzenleyici Hüküm Ayrımı  59
E. Yokluk  61
1. Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması ile İlgili Elektronik Ortama İlişkin Yokluk Halleri  62
2. Elektronik Ortamda Katılıma Özgü Olarak “Karar” ile İlgili Yokluk Halleri  67
C. Butlan  68
1. Borçlar Kanunu’nda ve TTK’unda Düzenlenen Butlan Halleri  68
2. Vazgeçilmez Nitelikteki Hakların Sınırlandırılması veya Ortadan Kaldırılması  69
3. Elektronik Genel Kurul Sistemine Dışarıdan Teknik Müdahale ile İlgili Özel Bir Durumun
İncelenmesi  71
Sonuç  72
MEVZUAT
TÜRK TİCARET KANUNU  75
ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK  76
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ  82
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK  86
Kavram Dizini  125
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020