Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnternet'teki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması
Unutulma Hakkı
Ekim 2016 / 1. Baskı / 202 Syf.
Fiyatı: 44.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%11)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 2. Nisan 2018 66.50 TL -     Sepete Ekle
   

İnternet, kişisel verilerin zaman ve mekân kısıtlaması olmadan "bir tık" uzakta bulunduğu, asla unutmayan dijital bir hafızadır. Bu durum İnternet'teki geçmişinizin geleceğini etkilemekte ve onurlu bir yaşam için vazgeçilmez olan koşulları farklılaştırmaktadır. Bir başka deyişle, Bilişim Çağı insan onuruna yönelik yeni ve farklı tehditler ortaya çıkarmıştır. Unutulma hakkı, söz konusu yeni tehditlere karşı onurlu bir yaşamı korumak için formüle edilen yeni ve bağımsız bir insan hakkıdır.

Kitapta unutulma hakkını doğuran koşullar incelenmiş, hakkın farklı ülkelerdeki ortaya çıkış hikâyeleri ele alınmıştır. Unutulma hakkının hayata geçirilme şekli farklı arama motorlarının uygulamaları karşılaştırılarak irdelenmiş, konuya ilişkin görüş ve öneriler sunulmuştur. En yeni ve tartışmalı insan haklarından birisi olan unutulma hakkına ilişkin eleştirilere, eleştirilerin cevaplarına ve hakkın sebep olduğu sorunlara yönelik alternatif çözüm önerilerine de değinilmiştir.

Konu Başlıkları
Asla Unutmayan Dijital Hafıza: İnternet
Kişisel Verilerin Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan "Bir Tık Uzakta" Olması
İnternet'te Geçmişinizin Geleceği ve İnsan Onurunun Korunması
Unutulma Hakkına Başvuru Süreci
Kişisel Verilerin İnternet'teki Arama Sonuçlarından Kısmen Kaldırılması
Unutulma Hakkına Yönelik Eleştiriler ve Alternatifler
Ticari Bir Şirketin Olan Arama Motorlarının Bir İnsan Hakkının Yükümlüsü Olması
Barkod: 9789750239557
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 202
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Şekiller ve Tablolar Listesi  11
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM  
UNUTULMA HAKKINI DOĞURAN KOŞULLAR  
1.1. Verilerin Kolayca Kaydedilebilmesi  15
1.2. Verilerin Kolayca Saklanabilmesi  16
1.3. Kişisel Verilerin İnternette Kolayca Paylaşılabilmesi, Onlara Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan Erişilebilmesi  19
1.4. İnternette Yer Alan Kişisel Veriler ve Yarattığı Sorunlar  20
1.5. Kişisel Verilerin Toplanması ve Paylaşılması Zorunluluğu  26
1.6. İnternet Kullanıcısı Olma Zorunluluğu  29
1.7. Teknolojinin ve İnternetin Gelişimi  32
1.8. Hatırlama ve Unutmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  35
1.9. Bağışlama ve Bağışlanmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  37
1.10. Unutulma Hakkına Yönelik İhtiyaç ve Talep  41
İKİNCİ BÖLÜM  
UNUTULMA HAKKININ UNSURLARI  
2.1. Unutulma Hakkının Konusu  43
2.2. Unutulma Hakkının Felsefi Temellendirmesi  44
2.3. Unutulma Hakkının Öznesi  45
2.3.1. Gerçek Kişiler  45
2.3.2. Tüzel Kişiler  47
2.3. Unutulma Hakkının Yükümlüsü  51
2.4. Unutulma Hakkını Koruyucu Mekanizmalar  52
2.5. Bağımsız Yeni Bir İnsan Hakkı: Unutulma Hakkı  52
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UNUTULMA HAKKI  
3.1. Arjantin Cumhuriyeti  57
3.1.1. Virginia Da Cunha Davası  57
3.1.2. Arjantin Hukukundaki Diğer Önemli Davalar  59
3.2. Almanya Federal Cumhuriyeti  60
3.2.1. Nüfus Sayımı Davası  60
3.2.2. Wolfgang Werlé ve Manfred Lauber Davası  62
3.3. Fransa Cumhuriyeti  67
3.4. Avrupa Birliği  68
3.4.1. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González v. Google Spain Sl, Google Inc. Davası  69
a. Dava Konusu Olaylar  70
b. Arama Motorları Kişisel Verilerin Denetleyicisi Midir?  71
c. Ulusal Bir Mevzuat Direktif 95/46 Çerçevesinde Uygulanabilir Mi?  73
d. Arama Motorlarının Ne Zaman ve Ne Ölçüde Sorumlu Olacağı Sorunu  76
e. Avrupa Adalet Divanının Kararı  83
3.5. Amerika Birleşik Devletleri  85
3.5.1. Unutulma Hakkına İki Farklı Bakış Açısı: Amerikan ve Avrupai Yaklaşımlar  85
3.5.2. Melvin v. Reid Davası  87
3.5.3. Unutulma Hakkı Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanabilir mi?  88
3.6. Türkiye Cumhuriyeti  91
3.6.1. Yargıtay’ın 2015 Tarihli Kararı  93
3.7. Rusya Federasyonu  100
3.8. Hollanda Krallığı  102
3.8.1. Arthur van M Davası  103
3.8.2. KPMG Ortağı Davası  106
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
ARAMA MOTORLARININ UNUTULMA HAKKINI UYGULAMA ŞEKLİ  
4.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  111
4.1.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  111
4.1.2. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Taleplerini Değerlendirme Süreci  115
a. Google’a Yapılan Unutulma Hakkı Taleplerine İlişkin Örnekler  118
4.1.3. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Kapsamında Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırması  121
a. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin Coğrafi Kapsamı  121
b. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin İçerik Açısından Kapsamı  122
c. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden İlgililerin Haberdar Edilmesi  123
4.1.4. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin İstatistikleri  126
4.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  130
4.2.1. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  130
4.2.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulamasına İlişkin Diğer Bilgiler  133
BEŞİNCİ BÖLÜM  
UNUTULMA HAKKININ BAŞVURU VE  
DEĞERLENDİRME SÜRECİ  
5.1. Unutulma Hakkının Denge Testi  135
5.2. Unutulma Hakkı Talebini Değerlendirirken Göz Önünde Tutulması Gereken Etkenler  136
5.2.1. Veri Öznesinin Kamusal Yaşamdaki Rolü  136
5.2.2. Bilginin Mahiyeti  137
5.2.3. Bilginin Kaynağı  142
5.2.4. Aradan Geçen Zaman  142
5.3. Unutulma Hakkının Uygulamasına İlişkin Tavsiyeler  145
5.3.1. Unutulma Hakkı Talebine İlişkin Tavsiyeler  146
5.3.2. Ağ Yöneticisinin ve İlgililerin Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden Haberdar Edilmesine İlişkin Tavsiyeler  147
5.3.3. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma Kararına İtiraz Etmeye İlişkin Tavsiyeler  148
5.3.4. Arama Motorlarının Şeffaflığına İlişkin Tavsiyeler  149
ALTINCI BÖLÜM  
UNUTULMA HAKKINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER  
6.1. Unutulma Hakkının İfade ve Basın Özgürlüğünü Kısıtladığı Eleştirisi  151
6.1.1. Eleştiriler  151
a. İfade Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  151
b. Basın Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  154
6.1.2. Cevaplar  156
6.2. Unutulma Hakkının Değerli Verilerin Silinmesine Sebep Olduğu Eleştirisi  159
6.3. Alternatif Bir Yaklaşım: Unutulma Hakkı Yerine Ayrımcılık Yasağı  162
6.3.1. Eleştiriler  162
6.3.2. Cevaplar  163
6.4. Unutulma Hakkının Kapsamına İlişkin Sorunlar  164
6.5. Unutulma Hakkının Uygulama Şekline İlişkin Sorunlar  167
6.6. Unutulma Hakkının Coğrafi Uygulamasına İlişkin Sorunlar  168
6.7. Ticari Bir Şirket İnsan Hakkının Yükümlüsü Olabilir Mi? Unutulma Hakkının Uygulanmasında Arama Motorlarının Üstlendiği Rol  172
6.7.1. Arama Motorlarının İnsan Hayatındaki Rolü  172
6.7.2. Eleştiriler  177
6.7.3. Cevaplar  178
6.8. Unutulma Hakkının Toplumun Sosyolojik ve Psikolojik Bakış Açısı Üzerindeki Etkisinin Eleştirisi  181
6.9. Dijital Veriler İçin Son Kullanma Tarihi Belirlenmesi  183
Kaynakça  187
Kavram Dizini  201
 


Can Yavuz
Nisan 2018
66.50 TL
Sepete Ekle
Zeliha Alpsoy
Kasım 2019
58.00 TL
Sepete Ekle
Murat Volkan Dülger
Kasım 2019
169.00 TL
Sepete Ekle
Yasemin Karaman Kepenekci ...
Ekim 2019
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
Şekiller ve Tablolar Listesi  11
Kısaltmalar  13
BİRİNCİ BÖLÜM  
UNUTULMA HAKKINI DOĞURAN KOŞULLAR  
1.1. Verilerin Kolayca Kaydedilebilmesi  15
1.2. Verilerin Kolayca Saklanabilmesi  16
1.3. Kişisel Verilerin İnternette Kolayca Paylaşılabilmesi, Onlara Zaman ve Mekân Kısıtlaması Olmadan Erişilebilmesi  19
1.4. İnternette Yer Alan Kişisel Veriler ve Yarattığı Sorunlar  20
1.5. Kişisel Verilerin Toplanması ve Paylaşılması Zorunluluğu  26
1.6. İnternet Kullanıcısı Olma Zorunluluğu  29
1.7. Teknolojinin ve İnternetin Gelişimi  32
1.8. Hatırlama ve Unutmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  35
1.9. Bağışlama ve Bağışlanmanın Önemi ve İnternet ile Olan İlişkisi  37
1.10. Unutulma Hakkına Yönelik İhtiyaç ve Talep  41
İKİNCİ BÖLÜM  
UNUTULMA HAKKININ UNSURLARI  
2.1. Unutulma Hakkının Konusu  43
2.2. Unutulma Hakkının Felsefi Temellendirmesi  44
2.3. Unutulma Hakkının Öznesi  45
2.3.1. Gerçek Kişiler  45
2.3.2. Tüzel Kişiler  47
2.3. Unutulma Hakkının Yükümlüsü  51
2.4. Unutulma Hakkını Koruyucu Mekanizmalar  52
2.5. Bağımsız Yeni Bir İnsan Hakkı: Unutulma Hakkı  52
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UNUTULMA HAKKI  
3.1. Arjantin Cumhuriyeti  57
3.1.1. Virginia Da Cunha Davası  57
3.1.2. Arjantin Hukukundaki Diğer Önemli Davalar  59
3.2. Almanya Federal Cumhuriyeti  60
3.2.1. Nüfus Sayımı Davası  60
3.2.2. Wolfgang Werlé ve Manfred Lauber Davası  62
3.3. Fransa Cumhuriyeti  67
3.4. Avrupa Birliği  68
3.4.1. Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González v. Google Spain Sl, Google Inc. Davası  69
a. Dava Konusu Olaylar  70
b. Arama Motorları Kişisel Verilerin Denetleyicisi Midir?  71
c. Ulusal Bir Mevzuat Direktif 95/46 Çerçevesinde Uygulanabilir Mi?  73
d. Arama Motorlarının Ne Zaman ve Ne Ölçüde Sorumlu Olacağı Sorunu  76
e. Avrupa Adalet Divanının Kararı  83
3.5. Amerika Birleşik Devletleri  85
3.5.1. Unutulma Hakkına İki Farklı Bakış Açısı: Amerikan ve Avrupai Yaklaşımlar  85
3.5.2. Melvin v. Reid Davası  87
3.5.3. Unutulma Hakkı Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanabilir mi?  88
3.6. Türkiye Cumhuriyeti  91
3.6.1. Yargıtay’ın 2015 Tarihli Kararı  93
3.7. Rusya Federasyonu  100
3.8. Hollanda Krallığı  102
3.8.1. Arthur van M Davası  103
3.8.2. KPMG Ortağı Davası  106
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  
ARAMA MOTORLARININ UNUTULMA HAKKINI UYGULAMA ŞEKLİ  
4.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  111
4.1.1. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  111
4.1.2. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Taleplerini Değerlendirme Süreci  115
a. Google’a Yapılan Unutulma Hakkı Taleplerine İlişkin Örnekler  118
4.1.3. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkı Kapsamında Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırması  121
a. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin Coğrafi Kapsamı  121
b. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminin İçerik Açısından Kapsamı  122
c. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden İlgililerin Haberdar Edilmesi  123
4.1.4. Google Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin İstatistikleri  126
4.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulama Şekli  130
4.2.1. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkına İlişkin Talep Alma Süreci  130
4.2.2. Bing Arama Motorunun Unutulma Hakkını Uygulamasına İlişkin Diğer Bilgiler  133
BEŞİNCİ BÖLÜM  
UNUTULMA HAKKININ BAŞVURU VE  
DEĞERLENDİRME SÜRECİ  
5.1. Unutulma Hakkının Denge Testi  135
5.2. Unutulma Hakkı Talebini Değerlendirirken Göz Önünde Tutulması Gereken Etkenler  136
5.2.1. Veri Öznesinin Kamusal Yaşamdaki Rolü  136
5.2.2. Bilginin Mahiyeti  137
5.2.3. Bilginin Kaynağı  142
5.2.4. Aradan Geçen Zaman  142
5.3. Unutulma Hakkının Uygulamasına İlişkin Tavsiyeler  145
5.3.1. Unutulma Hakkı Talebine İlişkin Tavsiyeler  146
5.3.2. Ağ Yöneticisinin ve İlgililerin Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma İşleminden Haberdar Edilmesine İlişkin Tavsiyeler  147
5.3.3. Arama Sonuçlarından Kısmen Bağlantı Kaldırma Kararına İtiraz Etmeye İlişkin Tavsiyeler  148
5.3.4. Arama Motorlarının Şeffaflığına İlişkin Tavsiyeler  149
ALTINCI BÖLÜM  
UNUTULMA HAKKINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER  
6.1. Unutulma Hakkının İfade ve Basın Özgürlüğünü Kısıtladığı Eleştirisi  151
6.1.1. Eleştiriler  151
a. İfade Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  151
b. Basın Özgürlüğü Tarafından Getirilen Eleştiriler  154
6.1.2. Cevaplar  156
6.2. Unutulma Hakkının Değerli Verilerin Silinmesine Sebep Olduğu Eleştirisi  159
6.3. Alternatif Bir Yaklaşım: Unutulma Hakkı Yerine Ayrımcılık Yasağı  162
6.3.1. Eleştiriler  162
6.3.2. Cevaplar  163
6.4. Unutulma Hakkının Kapsamına İlişkin Sorunlar  164
6.5. Unutulma Hakkının Uygulama Şekline İlişkin Sorunlar  167
6.6. Unutulma Hakkının Coğrafi Uygulamasına İlişkin Sorunlar  168
6.7. Ticari Bir Şirket İnsan Hakkının Yükümlüsü Olabilir Mi? Unutulma Hakkının Uygulanmasında Arama Motorlarının Üstlendiği Rol  172
6.7.1. Arama Motorlarının İnsan Hayatındaki Rolü  172
6.7.2. Eleştiriler  177
6.7.3. Cevaplar  178
6.8. Unutulma Hakkının Toplumun Sosyolojik ve Psikolojik Bakış Açısı Üzerindeki Etkisinin Eleştirisi  181
6.9. Dijital Veriler İçin Son Kullanma Tarihi Belirlenmesi  183
Kaynakça  187
Kavram Dizini  201
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019