Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Biyogüvenlik Kanunu Çerçevesinde Hukuki Sorumluluk
Ekim 2020 / 1. Baskı / 220 Syf.
Fiyatı: 59.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Bu eserde 26.09.2010 tarihinde yürürlüğe giren 5977 sayılı Biyogüvenlik Kanunu md. 14 uyarınca, genetiği değiştirilmiş organizma ve ürünleriyle ilgili faaliyette bulunanların hukuki sorumluluğu, İsviçre ve Alman Gen Teknik Kanunları ile karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. AB uyum yasaları kapsamında ihdas edilen Biyogüvenlik Kanunu, Cartagena Biyogüvenlik Protokolü'nde yer alan ihtiyat ilkesine dayanmaktadır. İlkenin AB hukukundaki yeri ve bazı ülke mevzuatlarında biyogüvenlik kavramının gelişimi, biyogüvenlik alanındaki yasal düzenlemeler incelenmiştir. Biyogüvenlik kavramının ülkemizde gelişimi, Biyogüvenlik Kanunu ihdas edilmeden önce ülkemizde yer alan yasal düzenlemeler belirtilmiştir.

Genetiği değiştirilmiş organizma ve hukuki sorumlulukla ilgili kavramlar, Biyogüvenlik Kanunu ve Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde incelenmiştir. Biyogüvenlik Kanunu md. 14'de yer alan sorumluluğun hukuki niteliği belirlendikten sonra sorumluluğun şartları açıklanmıştır. GDO'larla ilgili faaliyette bulunanlar hakkında faaliyet türleri, zarar türleri, ihtiyat ilkesi ve uygulanması, uygun illiyet bağının varlığı ve uygun illiyet bağının kesilmesi, ispat yükü incelenmiştir.

Sorumluluğun sonuçları bakımından ise tazminatın belirlenmesi, kapsamı, tazminata üst sınır getirilmesi gerekliliği, zorunlu sigorta yaptırılması önerisi, hak düşürücü süre yer almaktadır. Son olarak cezai yaptırımlar yer almaktadır.

Konu Başlıkları
İsviçre ve Alman Gen Teknik Kanunu ile Karşılaştırmalı
GDO ve Ürünleriyle İlgili Faaliyette Bulunanların Hukuki Sorumluluğunun Şartları
Her Türlü Zarardan Sorumluluk ve Zararsız Sorumluluk
İhtiyat İlkesi ve Uygulaması
GDO ve Ürünleriyle İlgili Faaliyette Bulunanların Hukuki Sorumluluğunda Tazminatın Belirlenmesi, İspat Yükü, Sigorta Sisteminin Gerekliliği, Müteselsil Sorumluluk, Uygun İlliyet Bağının Kesilmesi, Hak Düşürücü Süre
Cezai Yaptırımlar
Barkod: 9789750263545
Yayın Tarihi: Ekim 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 220
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
PROF. DR. TURGUT ÖZ’ÜN SUNUŞ YAZISI  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
1. BÖLÜM
BİYOGÜVENLİK KAVRAMININ ULUSAL VE
ULUSLARARASI HUKUKLARDA GELİŞİMİ
1. DÜNYADA BİYOGÜVENLİK KAVRAMININ GELİŞİMİ  21
1.1. Stockholm Bildirgesi’nin Getirdikleri: İhtiyat İlkesi  22
1.1.1. İhtiyat İlkesinin Tanımlanması  22
1.1.2. İhtiyat İlkesine Yöneltilen Eleştiriler  24
1.1.3. İhtiyat İlkesinin Ortaya Çıkışı  25
1.1.4. AB Hukukunda İhtiyat İlkesi  27
1.1.5. Yargı Kararlarında İhtiyat İlkesi  28
1.1.6. İhtiyat İlkesinin Temelleri  30
1.1.7. İhtiyat İlkesinin İçeriği ve Uygulanması  31
1.2. Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi  35
1.3. Cartagena Biyogüvenlik Protokolü  38
2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER  43
2.1. Genel Olarak  43
2.2. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Kapalı Kullanımı  45
2.3. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Çevreye Kasıtlı Bırakılması  47
2.3.1. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Deneysel Amaçlarla Çevreye Bırakılması  49
2.3.2. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Piyasaya Sürülmesi  51
2.4. Genetiği Değiştirilmiş Gıda ve Yemler  54
2.5. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların İzlenebilirliği ve Etiketlenmesi  56
3. BAZI ÜLKE MEVZUATLARINDA GDO İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  58
3.1. Amerika Birleşik Devletleri  58
3.2. Kanada  61
3.3. Fransa  62
3.4. İsviçre  65
3.5. Almanya  68
4. ÜLKEMİZDE DURUM  69
4.1. Biyogüvenlik Alanında Kanun Çıkarmaya Yönelten Düşünceler  69
4.2. 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu’ndan Önce GDO’larla İlgili Yürürlükte Olan Yasal Düzenlemeler  71
4.3. 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi  74
2. BÖLÜM
BİYOGÜVENLİK KANUNU’NUN ÇERÇEVESİ VE
İLGİLİ KAVRAMLAR
1. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE BİYOGÜVENLİK KAVRAMI  77
1.1. Gıda Güvenliği  78
2. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA (GDO) KAVRAMI  82
2.1. GDO’nun Tanımı  82
2.2. GDO’nun Kullanım Amaçları  84
2.3. GDO’nun Potansiyel Yararları  87
2.4. GDO’nun Potansiyel Zararları  88
2.5. Bilinmeyen Korkular  91
3. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE GDO ÜRÜNLERİ KAVRAMI  92
4. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE İŞLEME, İZLEME, KAPALI ALANDA KULLANIM KAVRAMLARI  93
5. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE RİSK DEĞERLENDİRME, RİSK YÖNETİMİ VE RİSK İLETİŞİMİ KAVRAMLARI  94
6. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE MUAMELE İŞLEMİ VE İLGİLİLER KAVRAMLARI  94
7. BİYOGÜVENLİK KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI  96
3. BÖLÜM
SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ VE ŞARTLARI
1. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ  107
1.1. Kusursuz Sorumluluk Hallerini Gerektiren Sebepler  107
1.2. Tehlike Sorumluluğunun Temelinde Yatan Düşünceler  108
1.3. TBK md. 71’in Uygulanma Şartları  110
1.4. Biyogüvenlik Kanunu md.14’de Yer Alan Düzenlemenin Hukuki Niteliği  114
1.5. Biyogüvenlik Kanunu md.14’ün TBK md. 71 ile Karşılaştırılması  117
2. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  118
2.1. Faaliyet Bakımından  118
2.1.1. Hukuka Uygun İzinli Faaliyetler Bakımından  118
2.1.1.1. Gelişim Riski  119
2.1.1.2. İzinli Faaliyetler Bakımından Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Uygulanabilir mi?  123
2.1.2. İzin Alınmadan Yapılan Faaliyetler Bakımından  125
2.1.3. Yasak Faaliyetler Bakımından  126
2.2. Zarar Bakımından  130
2.2.1. Talep Edilebilecek Zarar Türleri  130
2.2.2. Her Türlü Zarardan Sorumluluk  134
2.2.3. Zararsız Sorumluluk  136
2.3. İhtiyat İlkesine Aykırılık Bakımından  138
2.3.1. Tedbir Alma Yükümlülüğü  140
2.3.2. Masraflar  143
2.3.3. Masraftan Sorumlu Olanlar  146
2.4. Uygun İlliyet Bağının Varlığı Bakımından  149
2.4.1. Zararın GDO’lardan Kaynakladığının Kabul Edilmesi İçin Aranan Şartlar  150
2.4.1.1. Zararın Organizmaların Sahip Olduğu Yeni Özelliklerden Kaynaklanması  152
2.4.1.2. Zararın Organizmaların Yeniden Üretiminden veya Değiştirilmesinden Kaynaklanması  154
2.4.1.3. Zararın Organizmaların Değiştirilmiş Materyalinin Başka Organizmalara Geçişinden Kaynaklanması  155
2.4.2. Uygun İlliyet Bağının Kesilmesi  156
2.4.2.1. Mücbir Sebep  157
2.4.2.2. Covid–19 Pandemisinin Sorumluluk Üzerine Etkisi  159
2.4.2.3. Zarar Görenin Ağır Kusuru  163
2.4.2.4. Üçüncü Kişinin Kusuru  164
2.4.2.5. İsviçre, Avusturya ve Alman Gen Teknik Kanunu’ndaki Düzenleme  164
3. İSPAT YÜKÜ  165
3.1. Genel Olarak  165
3.2. Alman Gen Teknik Kanunu’nda İspat Kolaylıkları  167
3.3. İsviçre Gen Teknik Kanunu’nda İspat Kolaylıkları  169
3.4. Avusturya Gen Teknik Kanunu’nda İspat Kolaylıkları  170
3.5. Fransız Çevre Hukukunda İspat Kolaylıkları  170
3.6. Biyogüvenlik Kanunu’nda İspat Kolaylıkları Getirilmesinin Gerekliliği  171
4. BÖLÜM
SONUÇ VE YAPTIRIMLAR
1. MÜTESELSİL SORUMLULUK DOĞURMASI  175
2. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE KAPSAMI  178
2.1. Davacı ve Davalının Belirlenmesi  178
2.2. Dava Konusu Zarar Türünün Belirlenmesi  178
2.3. Zarar Miktarının Belirlenmesi  181
2.4. İsviçre Gen Teknik Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme  183
2.5. Zararın Kapsamının Belirlenmesi  184
2.6. Biyogüvenlik Kanunu’na Göre Zorunlu Sigorta Sistemi Gerekliliği  187
3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  190
3.1. Sürenin Niteliği ve Eleştirimiz  190
3.2. Sürenin Uzunluğu ve Eleştirimiz  191
3.3. İsviçre Gen Teknik Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme  192
4. CEZAİ YAPTIRIMLAR  193
SONUÇ  197
Kaynakça  203
Kavram Dizini  217
 


Murat Perçin
Kasım 2020
52.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Albayrak
Eylül 2020
28.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
PROF. DR. TURGUT ÖZ’ÜN SUNUŞ YAZISI  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  15
GİRİŞ  17
1. BÖLÜM
BİYOGÜVENLİK KAVRAMININ ULUSAL VE
ULUSLARARASI HUKUKLARDA GELİŞİMİ
1. DÜNYADA BİYOGÜVENLİK KAVRAMININ GELİŞİMİ  21
1.1. Stockholm Bildirgesi’nin Getirdikleri: İhtiyat İlkesi  22
1.1.1. İhtiyat İlkesinin Tanımlanması  22
1.1.2. İhtiyat İlkesine Yöneltilen Eleştiriler  24
1.1.3. İhtiyat İlkesinin Ortaya Çıkışı  25
1.1.4. AB Hukukunda İhtiyat İlkesi  27
1.1.5. Yargı Kararlarında İhtiyat İlkesi  28
1.1.6. İhtiyat İlkesinin Temelleri  30
1.1.7. İhtiyat İlkesinin İçeriği ve Uygulanması  31
1.2. Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Sözleşmesi  35
1.3. Cartagena Biyogüvenlik Protokolü  38
2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARA İLİŞKİN YASAL DÜZENLEMELER  43
2.1. Genel Olarak  43
2.2. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Kapalı Kullanımı  45
2.3. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Çevreye Kasıtlı Bırakılması  47
2.3.1. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Deneysel Amaçlarla Çevreye Bırakılması  49
2.3.2. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların Piyasaya Sürülmesi  51
2.4. Genetiği Değiştirilmiş Gıda ve Yemler  54
2.5. Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların İzlenebilirliği ve Etiketlenmesi  56
3. BAZI ÜLKE MEVZUATLARINDA GDO İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  58
3.1. Amerika Birleşik Devletleri  58
3.2. Kanada  61
3.3. Fransa  62
3.4. İsviçre  65
3.5. Almanya  68
4. ÜLKEMİZDE DURUM  69
4.1. Biyogüvenlik Alanında Kanun Çıkarmaya Yönelten Düşünceler  69
4.2. 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu’ndan Önce GDO’larla İlgili Yürürlükte Olan Yasal Düzenlemeler  71
4.3. 5977 Sayılı Biyogüvenlik Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi  74
2. BÖLÜM
BİYOGÜVENLİK KANUNU’NUN ÇERÇEVESİ VE
İLGİLİ KAVRAMLAR
1. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE BİYOGÜVENLİK KAVRAMI  77
1.1. Gıda Güvenliği  78
2. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMA (GDO) KAVRAMI  82
2.1. GDO’nun Tanımı  82
2.2. GDO’nun Kullanım Amaçları  84
2.3. GDO’nun Potansiyel Yararları  87
2.4. GDO’nun Potansiyel Zararları  88
2.5. Bilinmeyen Korkular  91
3. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE GDO ÜRÜNLERİ KAVRAMI  92
4. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE İŞLEME, İZLEME, KAPALI ALANDA KULLANIM KAVRAMLARI  93
5. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE RİSK DEĞERLENDİRME, RİSK YÖNETİMİ VE RİSK İLETİŞİMİ KAVRAMLARI  94
6. 5977 SAYILI BİYOGÜVENLİK KANUNU’NA GÖRE MUAMELE İŞLEMİ VE İLGİLİLER KAVRAMLARI  94
7. BİYOGÜVENLİK KANUNU’NUN UYGULAMA ALANI  96
3. BÖLÜM
SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ VE ŞARTLARI
1. SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ  107
1.1. Kusursuz Sorumluluk Hallerini Gerektiren Sebepler  107
1.2. Tehlike Sorumluluğunun Temelinde Yatan Düşünceler  108
1.3. TBK md. 71’in Uygulanma Şartları  110
1.4. Biyogüvenlik Kanunu md.14’de Yer Alan Düzenlemenin Hukuki Niteliği  114
1.5. Biyogüvenlik Kanunu md.14’ün TBK md. 71 ile Karşılaştırılması  117
2. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI  118
2.1. Faaliyet Bakımından  118
2.1.1. Hukuka Uygun İzinli Faaliyetler Bakımından  118
2.1.1.1. Gelişim Riski  119
2.1.1.2. İzinli Faaliyetler Bakımından Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi Uygulanabilir mi?  123
2.1.2. İzin Alınmadan Yapılan Faaliyetler Bakımından  125
2.1.3. Yasak Faaliyetler Bakımından  126
2.2. Zarar Bakımından  130
2.2.1. Talep Edilebilecek Zarar Türleri  130
2.2.2. Her Türlü Zarardan Sorumluluk  134
2.2.3. Zararsız Sorumluluk  136
2.3. İhtiyat İlkesine Aykırılık Bakımından  138
2.3.1. Tedbir Alma Yükümlülüğü  140
2.3.2. Masraflar  143
2.3.3. Masraftan Sorumlu Olanlar  146
2.4. Uygun İlliyet Bağının Varlığı Bakımından  149
2.4.1. Zararın GDO’lardan Kaynakladığının Kabul Edilmesi İçin Aranan Şartlar  150
2.4.1.1. Zararın Organizmaların Sahip Olduğu Yeni Özelliklerden Kaynaklanması  152
2.4.1.2. Zararın Organizmaların Yeniden Üretiminden veya Değiştirilmesinden Kaynaklanması  154
2.4.1.3. Zararın Organizmaların Değiştirilmiş Materyalinin Başka Organizmalara Geçişinden Kaynaklanması  155
2.4.2. Uygun İlliyet Bağının Kesilmesi  156
2.4.2.1. Mücbir Sebep  157
2.4.2.2. Covid–19 Pandemisinin Sorumluluk Üzerine Etkisi  159
2.4.2.3. Zarar Görenin Ağır Kusuru  163
2.4.2.4. Üçüncü Kişinin Kusuru  164
2.4.2.5. İsviçre, Avusturya ve Alman Gen Teknik Kanunu’ndaki Düzenleme  164
3. İSPAT YÜKÜ  165
3.1. Genel Olarak  165
3.2. Alman Gen Teknik Kanunu’nda İspat Kolaylıkları  167
3.3. İsviçre Gen Teknik Kanunu’nda İspat Kolaylıkları  169
3.4. Avusturya Gen Teknik Kanunu’nda İspat Kolaylıkları  170
3.5. Fransız Çevre Hukukunda İspat Kolaylıkları  170
3.6. Biyogüvenlik Kanunu’nda İspat Kolaylıkları Getirilmesinin Gerekliliği  171
4. BÖLÜM
SONUÇ VE YAPTIRIMLAR
1. MÜTESELSİL SORUMLULUK DOĞURMASI  175
2. TAZMİNATIN BELİRLENMESİ VE KAPSAMI  178
2.1. Davacı ve Davalının Belirlenmesi  178
2.2. Dava Konusu Zarar Türünün Belirlenmesi  178
2.3. Zarar Miktarının Belirlenmesi  181
2.4. İsviçre Gen Teknik Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme  183
2.5. Zararın Kapsamının Belirlenmesi  184
2.6. Biyogüvenlik Kanunu’na Göre Zorunlu Sigorta Sistemi Gerekliliği  187
3. HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE  190
3.1. Sürenin Niteliği ve Eleştirimiz  190
3.2. Sürenin Uzunluğu ve Eleştirimiz  191
3.3. İsviçre Gen Teknik Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme  192
4. CEZAİ YAPTIRIMLAR  193
SONUÇ  197
Kaynakça  203
Kavram Dizini  217
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020