Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp Prof. Dr. Erdem Özkara  - Kitap
Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin

Adli Tıp

4. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
424
Barkod:
9789750287954
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
345,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
3. baskı
Ocak 2020
265,00
145,00 (%45)
Kitabın Açıklaması
Editörlüğünü Prof. Dr. Erdem Özkara'nın yaptığı ve değerli diğer uzman akademisyenlerin çalışmalarıyla önemli katkılar sağladıkları "Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp" isimli kitap, yalnızca son yıllarda tıp ve sağlık hukuku açısından güncel konuları içermekle kalmayıp, ismi gibi, sayısı oldukça az ama hem hukuk öğrencileri hem de hukuk uygulamacıları için pratik başvuru kitabı olarak, yargı uygulamasına önemli bir katkı sağlayacaktır. İçerdiği konular, ağırlıklı olarak ceza hukuku uygulamalarında uygulamacıları yönlendirip aydınlatarak, maddi gerçeğin ortaya konulması suretiyle adaletin tesisine fayda sağlayacak olsa da hukukun diğer disiplinlerinde, ortak diğer konular hukukun başka disiplinlerinde de yararlanılacak bilgiler içermektedir. Bu kitap ve sayısı az da olsa benzer alandaki yayınlar; artık hukuk fakültelerinde bir zorunlu ders olarak kabulü kaçınılmaz bir ihtiyaç olan adli tıp derslerinde öğrenciler için ders materyali sunmanın ötesinde, avukat meslektaşlar, kolluk teşkilatı ve diğer adalet uygulamacıları için de özlü bilgiler, dikkat çekici detaylar ve uygulama pratiği işleyişi bilgisi sunmaktadır. Çalışmanın daha sonraki basılarında içerdiği konuların ek açıklama ve örnek olgularla daha da zenginleşmesi, başka çalışma konusu ve katkı sağlayan akademisyenlerin artması ve sadece hukuk fakültesi öğrencileri ve tıp mensubu olmayan uygulamacılara değil, genelde tıp özelde adli tıp eğitimi alan öğrenciler için de başvuru eseri olmasını dilerim. Hukuk öğrencileri ve uygulamacıların, adli tıp alanında yazılmış az sayıdaki ders kitabı seviyesindeki güncel, özlü, akıcı ve pratik bilgiler içeren kitaptan azami yararlanmalarını temenni ederim.
Prof. Dr. Dr. h.c. Yener ÜNVER
Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve ceza muhakemesi hukuku, adli bilimler ve onun alt dalını teşkil eden "adli tıp" ile yakın ilişki içerisindedir. Zira maddi gerçeğin saptanması, suç olgusunun aydınlatılması, suç işleyen kimselerin tespit edilmesi açısından önem arz eden "adli tıp", hukuka uygun delillerin elde edilmesi ve sağlık mensuplarının sorumluluklarına ilişkin standartların belirlenmesinde de etkin bir işlev görmektedir. Dolayısıyla ceza ve ceza muhakemesi hukukuyla ilgilenen meslektaşlarımızın çalışmalarında, söz konusu alandan yararlanması kaçınılmazdır.
Bu açıdan adli tıp öğretim üyesi Prof. Dr. Erdem Özkara'nın editörlüğünde hazırlanan, hukukçuların kolayca kavrayabileceği bir dille yazılan, oldukça kapsamlı ve farklı konuları içeren "Hukuk Öğrencileri ve Uygulayıcıları İçin Adli Tıp" başlıklı kitabı mesleğimiz açısından önemsiyorum.
Gerek konu seçiminin gerek kullanılan dilin, ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında çalışan hakim, savcı, avukatlar ve öğrencilere çalışmalarında büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Adli tıp alanında hazırlanan, hukukçulara yönelik bu ve benzeri çalışmaların da giderek artmasını diliyorum. Değerli bilim adamı Prof. Dr. Erdem Özkara'yı cesaretli girişiminden ötürü kutluyorum.
Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOĞLU
Türk – Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Kitabın Konu Başlıkları
.
Adli Tıp Derslerinin Amaçları ve Hukuk Uygulamasında Adli Tıbbın Önemi, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
.
Adli Bilimlerin Yapılanması ve Kapsamı, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN
.
Bilirkişilik ve Adli Tıp Bilirkişiliği, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Alper KUREŞ
.
İşkence İddiası Olan Olgulara Yaklaşım, İstanbul Protokolü, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN ¦ Yrd. Doç. Dr. Ümit ÜNÜVAR
.
Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
.
Alkol Kullanımına Bağlı Adli Sorunlar, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
.
Türk Ceza Yasası ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN
.
Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN ¦ Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
.
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN
.
Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme, Prof. Dr. AkçaToprak ERGÖNEN ¦ Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
.
Olay Yeri İncelemesinde Adli Makamların ve Avukatların Rolü, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Ataman SİVASLI
.
Adli Psikiyatride Temel Kavramlar, Uzm. Dr Hüseyin SOYSAL ¦ Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
.
Adli Olgularda Kimliklendirme, Prof. Dr. Yücel ARISOY
.
Adli Tıpta Genetik İncelemeler, Yrd. Doç. Dr. Yalın KILIÇ
.
Ölüm Sonrası Değişiklikler,Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ As. Dr. Burçin GÜRBEDEN
.
Ölüm Nedeni ve Ölüm Orijini Araştırılmasında Postmortem Yöntemler ve Adli Otopsinin Değeri, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN
.
Adli Otopsi ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Doç. Dr. İsmail Özgür CAN ¦ As. Dr. Gökçe KARAMAN
.
Mobbing Olgularına Yaklaşım, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Burçin GÜRBEDEN ¦ Arş. Gör. Dr. Çiğdem KELEŞ
.
Çocuk İhmal ve İstismarına Adli Tıbbi Yaklaşım, Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN
.
Ötanazi: Temel Kavramlar ve Güncel Gelişmeler, Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
Kitabın İçindekileri
 Adli Tıp Derslerinin Amaçları ve Hukuk Uygulamasında Adli Tıbbın Önemi 
15
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
 Adli Bilimlerin Yapılanması ve Kapsamı 
23
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN
 Bilirkişilik ve Adli Tıp Bilirkişiliği 
37
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Alper KUREŞ
 İşkence İddiası Olan Olgulara Yaklaşım, İstanbul Protokolü 
59
Prof. Dr. İsmail Özgür CAN ¦ Yrd. Doç. Dr. Ümit ÜNÜVAR
 Sağlık Çalışanlarının Yasal Sorumlulukları ve Tıbbi Uygulama Hataları 
77
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Prof. Dr. İsmail Özgür CAN
 Alkol Kullanımına Bağlı Adli Sorunlar 
89
Prof. Dr. İsmail Özgür CAN
 Türk Ceza Yasası ve Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar 
119
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Gökçe KARAMAN
 Mağdur ve Sanığın Medikolegal (Adli Tıbbi) Değerlendirilmesi 
131
Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN ¦ Prof. Dr. İsmail Özgür CAN
 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Kadına Yönelik Şiddet 
209
Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN
 Cinsel Şiddet Olgularına Yaklaşım ve Adli Tıbbi Değerlendirme 
221
Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN ¦ Prof. Dr. Erdem ÖZKARA
 Olay Yeri İncelemesinde Adli Makamların ve Avukatların Rolü 
235
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Ataman SİVASLI
 Adli Psikiyatride Temel Kavramlar 
247
Uzm. Dr. Hüseyin SOYSAL ¦ Prof. Dr. İsmail Özgür CAN
 Adli Olgularda Kimliklendirme 
273
Prof. Dr. Yücel ARISOY
 Adli Tıpta Genetik İncelemeler 
285
Yrd. Doç. Dr. Yalın KILIÇ
 Ölüm Sonrası Değişiklikler 
297
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ As. Dr. Burçin GÜRBEDEN
 Ölüm Nedeni ve Ölüm Orijini Araştırılmasında Postmortem Yöntemler ve Adli Otopsinin Değeri 
305
Prof. Dr. İsmail Özgür CAN
 Adli Otopsi ve İlgili Yasal Düzenlemeler 
315
Prof. Dr. İsmail Özgür CAN ¦ As. Dr. Gökçe KARAMAN
 Mobbing Olgularına Yaklaşım 
333
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA ¦ Arş. Gör. Dr. Burçin GÜRBEDEN ¦ Arş. Gör. Dr. Çiğdem KELEŞ
 Çocuk İhmal ve İstismarına Adli Tıbbi Yaklaşım 
353
Prof. Dr. Akça Toprak ERGÖNEN
 Ötanazi: Temel Kavramlar ve Güncel Gelişmeler 
365
Prof. Dr. Erdem ÖZKARA