III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı Cilt: 2 9 – 12 Ekim 2019 Antalya Prof. Dr. Hakan Hakeri, Cahid Doğan  - Kitap

III. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Kitabı Cilt: 2

9 – 12 Ekim 2019 Antalya

1. Baskı, 
Ağustos 2020
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
783
Barkod:
9786257088909
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
567,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Kongrede toplam 119 bildiri sunulmuştur. Kongrede, aynı anda 5 salonda, 38 Türkçe ve 9 İngilizce olmak üzere toplam 47 oturum gerçekleştirilmiştir. Bunların dışında ayrıca 4 de kurs ve yine büyük ilgi gören uzmanlarına sorun oturumu yapılmıştır. Keza kongreye ilk kayıt yaptıran 50 katılımcıya sunulan vaka çalışması oturumu da ülkemizde bu alanda ilk defa yapılan bir çalışma olarak büyük ilgi görmüştür.
Tıp hukukunun ülkemizdeki gelişimi açısından büyük katkılar sağlayacağına inanılan bu yayın ile kongrede sunulan tebliğlerin geniş kitlelere de sunulması imkânı sağlanmış olmaktadır. Bu yayının bir başka önemi de, kongrede aynı anda birçok salonda yapılan sunumlar nedeniyle bütün sunumları takip edememiş olan katılımcılara sunumlara ulaşma imkânının sağlanmasıdır.
(Önsözden)
Kitabın Konu Başlıkları
.
İki Kadın Bir Bebek: Tıbbi, Etik ve Hukuki Yönleri İle Mitokondri Değiştirme Tedavileri, Doç. Dr. Sevtap Metin – Doç. Dr. Hakan Ertin – Dr. Adem Az
.
Türk Borçlar Kanununda Yer Alan Hükümlerin İş Kanunu'na Tabi Doktor ve Diğer Sağlık Personellerine Etkisi, Dr. Mustafa Halit
.
Korkusuz Akıllı Hastaneye Kabul Sözleşmesi, Arş. Gör. Ecem Kirkit
.
AİHM Kararları Işığında Ülkemizde (Akıl Hastalığı Nedeniyle) Kısıtlı Hastalara Hukuki Yaklaşım, Nurhan Demirhan
.
Obezite Cerrahisinde Aydınlatılmış Onam – Rıza, LLM. Hukukçu Arb. Ecz. Rezzan Günday
.
Yoğun Bakımda Bilinci Kapalı Hasta Açısından Hekimin Aydınlatma ve Onam Alma Yükümlülüğü, Doç. Dr. Yıldız Abik
.
Sağlık Turizmi Kapsamında Yabancı Hastaların Aydınlatılması Üzerine Kısa Tartışma, Bilim Uzmanı Gülten Dost – Doç.Dr. Serkan Çınarlı
.
Çocuklarda Tedaviyi Reddetme Hakkı, Prof. Dr. Fahri Ovalı
.
Hekimin Sorumluluğu Altındaki Asistan Hekimin Gerçekleştirdiği Tıbbi Uygulama Hatasından Doğan Sorumluluğun Sınırları, Av. Emine Meliknur Kılıç
.
Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirme Yükümlülüğüne İlişkin Temel Meseleler, Dr. Melik Kartal
.
Yargı Kararlarında Tıbbi Uygulama Hatasından Kaynaklanan Manevi Tazminat, Dr. Yakup Gökhan Doğramacı
.
Tıbbî Zararlar ve Hekimin Mesleki Sorumluluk Sigortası, Av. Cahid Doğan
.
Tıp Ceza Hukukunda Hukuk İle Etik İlkeler Arasındaki Çatışmalar, Arş. Gör. Şölen Çakıroğlu
.
Tıbbi Cihaz Nedeniyle Cezaî Sorumluluk, Doç. Dr. Erdal Yerdelen
.
Acil Tıbbi Müdahalelerde Varsayılan Rıza, Tıbbi Etik ve Yasal Açıdan Bakış, Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken – Doç. Dr. Unsal Dönmez
.
Bireysel Başvuru Kararları Açısından Zorunlu Aşı Uygulaması, Dr. Hilal Yazıcı
.
İlaç Üreticisinin Hukukî Sorumluluğu, Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir
.
Jenerik İlaç ve Kısaltılmış Ruhsat Başvurusu Generıc Drug And Abbrevıated Lıcense Applıcatıon Dr. İur. Cansu Topal, LL.M. (Göttingen)
.
Etik ve Yasal Açıdan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarının Klinik Araştırmaları Hakkında Yönetmelik, Prof. Dr. Pervin Somer
.
İlaç Klinik Araştırmaları, Av. Bilge Aydın Temiz, LLM
.
Estetik Operasyonlarda Endikasyon, Bilim Uzmanı Gülten Dost – Doç. Dr. Serkan Çınarlı
.
Estetik Cerrahide Hekimin Hukuki Sorumlulukları ve Bu Sorumlulukların Eser Sözleşmesi Kapsamında Değerlendirilmesi, Prof. Dr. R. Atilla Arıncı
.
Aile Hekimliğinde Aydınlatma, Dr.Tolunay Demir Damar
.
Aile Hekimliğinde Görevi Kötüye Kullanma, Av. Gülümser Uğurlu
.
Aile Hekimliğinde Yaşanan Hukuki Sorunlar – Aile Hekimlerinin Raporlar Nedeniyle Sorumluluğu Dr. Mustafa Tamur
.
Patıent Rıghts Boards To Ensure Patıents' Rıghts İn Turkısh Hospitals (Türk Hastanelerinde Hasta Haklarının Güvence Altına Alınmasına Yönelik Olarak Oluşturulan Hasta Hakları Kurulları) Prof. Dr. Dr. H.C. Hakan Hakeri
.
Sağlıkta Şiddet ve Çözüm Önerileri, Doç. Dr. Banu Karakuş Yılmaz
.
Revıevv Of Violence Against Healthcare (Sağlıkçılara Şiddet), Prof, Dr. M. Refik Korkusuz
.
The Analysis Of The Embryo Donation Under The Echr: Theparillovitaly Case (Embriyo Naklinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Kapsamında Değerlendirilmesi: Parillo V. İtalya Davası) Asst Prof. Dr. Zeynep Burcu Akbaba
.
Organ Harvesting and Transplantation: Provisions Of The New Health Law in Algeria (Yeni Cezayir Sağlık Kanunu'ndaki Hükümler Işığında Organ Nakli ve Transplantasyonu), Dr.Liliasaker
Yorumlar