Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Fakülteden Adliyeye
Yargının Yeniden Yapılandırılması
Ocak 2021 / 1. Baskı / 408 Syf.
Fiyatı: 98.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Ülkemizdeki hakim, savcı ve avukatlar pratisyen olarak yetiştirilmektedir. Mahkemelerde görev alan pratisyen hakimler, savcılar ve avukatlar ile yapılan yargılamalardan ideal anlamda adaletin gerçekleşmesini beklemek beyhudedir. Tüm bu sorunların temelinde hakim, savcı ve avukatların yetersiz olduğu değil, yargı sistemimizin topyekun adaletin tecellisinde bekleneni karşılamaya engel yapısal sorunlarının olduğu sonucu çıkarılmalıdır.

Türkiye dünyada söz sahibi olan güçlü bir devlet olmak istiyorsa, uluslararası arenada tekelleşmiş güç odakları karşısında alternatif olma hedefi varsa, küresel ölçekte vatandaşlarının ve haksızlığa uğrayanların hamisi olma amacını taşıyorsa, Türk hukukçularının ulusal ve uluslararası düzeyde etkili ve itibarlı birer adalet temsilcisi olmaları şarttır.

Uluslararası platformda saygıdeğer ve söz sahibi ülke olmak askeri, siyasi, diplomatik ve iktisadi etmenlerin yanında, hatta onların da ötesinde etkin hukukçulara ve muteber hukuk kurumlarına sahip olmayı gerektirir. Ülkemizin yurt dışındaki sivil gücünü yansıtan yerel veya uluslararası şirketler, gönüllü kuruluşlar ve iş insanlarının yanında bir Türk vatandaşı, dünyanın herhangi bir yerinde yasal haklarını koruyan ve gözeten önemli ülkelerde yerleşik uluslararası Türk hukuk bürolarının ve hukukçularının güvencesini de yanında hissederse, işte o zaman Türkiye'nin büyük devlet olduğu ve gelişmiş ülkeler kategorisinde yer aldığı söylenebilecektir

Bu kitap, yerelden küresel düzeye bu anlayışın alt yapısına ilişkin özgün düşünceler ve önerileri barındırmaktadır.

Konu Başlıkları
Hukuk Eğitimini Yeniden Tasarlamak
Hukuk Mesleklerinin Yeniden Yapılandırılması
Yüksek Yargı Kurullarının Yapılandırılması
Türkiye'de Barolar ve Barolar Birliğinin Örgütlenme Modeli ve Yeniden Yapılandırılması
Adalet Bakanlığı'nın Yeniden Yapılandırılması
Türkiye'de Mevcut Yargı Sistemi
Barkod: 9789750265402
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 408
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
GİRİŞ
1. ADALETE KAVRAMSAL BİR GİRİŞ  23
1.1. Antik Dünyada Adalet Düşüncesi  25
1.2. Orta Çağ Hristiyan Dünyasında Adalet Düşüncesi  26
1.3. İslam Dünyasında Adalet Düşüncesi  27
1.4. Türk Tarihinde Adalet Düşüncesi ve Kurumsal Tezahürleri  31
2. ADLİ TEŞKİLATLARIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ  32
2.1. Antik Yunan’da Adli Teşkilat  33
2.2. Roma’da Adli Teşkilat  34
2.3 Osmanlı Devleti’nde Adli Teşkilat  36
2.4 Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Adli Teşkilat  38
3. ADLİ TEŞKİLATIMIZIN TEMEL SORUNLARI  39
TÜRK YARGI SİSTEMİNİN ÖZET TARİHİ AKIŞI  48
Birinci Bölüm
HUKUK EĞİTİMİNİ YENİDEN TASARLAMAK
1. GİRİŞ  51
2. TARİHTE HUKUK VE HUKUK EĞİTİMİ  54
2.1. Batı Medeniyeti Tarihinde Hukuk Eğitimi  54
2.1.1. Antik Yunan  55
2.1.2. Roma Devleti  57
2.1.3. Orta Çağda Kilise “Kanon” Hukuku  62
2.2. Türk Tarihinde Hukuk ve Hukuk Eğitimi  67
2.2.1. Genel Olarak  67
2.2.2. Hun Devleti  69
2.2.3. Göktürk Devleti  70
2.2.4. Uygur Devleti  72
2.2.5. Selçuklu Devleti  74
2.2.5.1. Hukuk Sistemi  74
2.2.5.2. Selçuklu Eğitim Geleneğinin Merkezi Olarak Medreseler  75
2.2.6. Osmanlı Devleti  79
2.2.6.1. Genel Olarak  79
2.2.6.2. Klasik Dönemde Hukuk Eğitimi: Osmanlı Medreseleri  80
2.2.6.3. Tanzimat Döneminde Hukuk ve Eğitim  85
a. Mekteb–i Hukuk–ı Sultani  86
b. Mekteb–i Hukuk–ı Şahane  88
2.3. Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Hukuk Öğretimi  90
2.4. Tarihte Hukuk Eğitimi Üzerine Değerlendirme  92
3. BAZI ÜLKELERDE HUKUK EĞİTİMİ  95
3.1. Almanya  95
3.2. Fransa  98
3.3. İngiltere  102
3.4. İtalya  105
3.5. ABD  106
3.6. İsviçre  110
3.7. Avusturya  112
3.8. Rusya  114
3.9. Brezilya  114
3.10. Pakistan  115
3.11. Çin  115
3.12. Japonya  117
3.13. Mısır  118
3.14. Suudi Arabistan  118
3.15. İran  119
3.16. Portekiz  120
3.17. Yunanistan  120
3.18. Belçika  121
3.19. Danimarka  122
3.20. İspanya  122
4. ÜLKEMİZDEKİ HUKUK EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ  123
4.1. Yeni Bir Hukuk Eğitim Sistemine Duyulan İhtiyaç  123
4.2. Hukuk Eğitiminin Temel Dinamikleri  126
4.2.1. Hukuk Eğitiminde Metot Değişikliği: Takrir ve Karar Yöntemleri  126
4.2.1.1. Hukuk Eğitiminde Zihniyet ve Metot Değişikliği İhtiyacı  127
4.2.1.2. Takrir ve Karar Metotları  128
4.2.1.3. Hukuk Eğitiminde Karar Metodunun Olumlu Yönleri  128
4.2.1.4. Hukuk Eğitiminde Karar Metodunun Olumsuz Yönleri  131
4.2.1.5. Sonuç ve Önerimiz: Karma Metot  133
4.2.2. Bologna Sistemi Çerçevesinde Standardize Edilmiş Eğitim  134
4.2.2.1. Bologna Sistemi  134
4.2.2.2. Bologna Sisteminde Hukuk Eğitimi  135
4.3. Hukuk Fakültelerinin Öğrenci Kabul Sistemi  136
4.3.1. Hukuk Eğitimi Öncesi Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olma Şartı  136
4.3.2. Hukuk Fakültelerine Girişte Özel Sınav  139
4.4. Fakülte, Akademisyen ve Öğrenci Sayısı  140
4.4.1. Hukuk Fakültelerinin Sayısı  140
4.4.2. Akademisyen Sayısı  141
4.4.3. Dersliklerdeki Öğrenci Mevcudu  142
4.5. Hukuk Eğitiminin Süresi ve Müfredatı  142
4.5.1. Teorik ve Pratik Eğitimi Kapsayan Beş Yıllık Program  142
4.5.2. Ders Türleri  143
4.5.3. Teorik Eğitimde Yıllara Göre Okutulacak Dersler  145
4.5.4. Hukuk Fakültesi Müfredatında Yeni İçerik Önerileri  146
4.5.4.1. Zorunlu Kurslar  147
a. Ders Çalışma ve Ödev Yapma Teknikleri  147
b. Araştırma Yöntemleri ve Kütüphane Kullanımı  147
c. Bilişim Teknolojileri ve Onparmak Klavye Yazımı  147
d. Diksiyon, İletişim ve Beden Dili  148
e. Meslek Hukuku  148
f. Bilişim–UYAP Teknolojileri  148
4.5.4.2. Zorunlu Seminerler  149
a. Mevzuat ve İçtihat Araştırma Yöntemleri  149
b. Kompozisyon  149
c. Sözleşme Okuma ve Yazma Becerileri  149
d. İddianame, Mahkeme Kararı, Dava Dilekçesi Yazma Teknikleri  150
e. Müzakere Teknikleri  150
f. Sorgu Teknikleri  151
g. İhtilafları Önleme ve Yargı Öncesi Çözüm Yöntemleri  152
4.5.3.4. Seçimlik Seminerler  152
a. Senaryo Yazımı  152
b. Bilimsel Araştırma ve Yazma  153
c. Yönetim ve Organizasyon  153
d. Temel Muhasebe  154
e. Resmi Yazışma Usulleri  154
f. Sosyal Sorumluluk Projeleri  154
4.5.5. Hukuk Fakültesine Devam Zorunluluğu  155
4.6. Lisans Eğitimi Sonrası “Ulusal Hukuk Sınavı”  155
4.7. Hukuk Meslekleri Stajı  156
4.7.1. Tüm Meslekler İçin Ortak ve Denetlenebilir Staj  156
4.7.2. Zorunlu Vaka Analizi Dersleri  158
4.7.2.1. Genel olarak  158
4.7.2.2. Özel Hukuk Vaka Analizi  161
4.7.2.3. Ceza Hukuku Vaka Analizi  162
4.7.2.4. Bireysel Başvuru Vaka Analizi  164
4.7.3. Fiili Meslek Stajı  164
4.7.4. Stajyerlerin Özlük Hakları  166
İkinci Bölüm
HUKUK MESLEKLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1. GİRİŞ  169
2. HAKİMLİK  170
2.1. Osmanlı’da Kadılık  171
2.1.1. Genel Olarak  171
2.1.2. Kadı Olma Koşulları  172
2.1.3. Kadıların Görev Süresi  173
2.1.4. Zaman–ı İnfisal  174
2.1.5. Kadıların Görev Bölgesi  174
2.1.6. Kadıların Gelirleri  175
2.2. Bazı Ülkelerde Hakimlik Mesleği  175
2.2.1. Almanya  175
2.2.2. Fransa  176
2.2.3. İtalya  178
2.2.4. İspanya  179
2.2.5. Amerika Birleşik Devletleri  179
2.2.6. İngiltere  181
2.2.7. Avusturya  183
2.2.8. Belçika  184
2.2.9. Hollanda  185
2.2.10. Japonya  186
2.2.11. Suudi Arabistan  188
2.2.12. Çin  189
2.2.13. Hırvatistan  190
2.2.14. Macaristan  190
2.2.15. Rusya  192
2.3. Ülkemizde Hakimlik  193
2.4. Hakimlik Mesleği İçin Önerilerimiz  195
2.4.1. Ülkenin Hakim Alımı Planlı Olmalı  196
2.4.2. Hakim Olma Şartları  197
2.4.2.1. Hakimlerin Hukuk Fakültesinden Mezun Olma Şartı Olmalı  197
2.4.2.2. Hakimliğe Kabulde Yazılı Sınav Uygulaması Kaldırılmalı  198
2.4.2.3. Mülakatın Hakimliğe Kabulde Etkisi  199
2.4.2.4. Hakimler Olgun Olmalı  200
2.4.3. Hakimler Uzmanlaşmalı  201
2.4.4. Hakimlerin Görev Yeri Teminatı Olmalı  201
2.4.5. Hakimlik Kademeleri  202
2.4.5.1. Birinci Kademe Hakimlik  204
a. İntibak Süreci  204
b. Atanma Süreci  204
c. Tekamül Süreci  205
2.4.5.2. Uzman Hakimlik  209
2.4.5.3. Kıdemli Hakimlik  210
2.4.5.4. Yüksek Hakimlik  210
2.4.5.5. Kıdemli Yüksek Hakimlik  211
3. SAVCILIK  212
3.1. Osmanlı’da Savcılık  213
3.2. Bazı Ülkelerde Savcılık Mesleği  216
3.2.1. Almanya  216
3.2.2. Fransa  216
3.2.3. İngiltere  217
3.2.4. Amerika Birleşik Devletleri  218
3.2.5. İspanya  220
3.2.6. Hırvatistan  220
3.2.7. Hollanda  221
3.2.8. İtalya  222
3.2.9. Rusya  223
3.2.10. Suudi Arabistan  224
3.3. Ülkemizde Savcılık  224
3.4. Savcılık Mesleği İçin Önerilerimiz  225
3.4.1. Yargı Yetkisini Kullanan Savcıların Bağımsızlığı Anayasal Güvenceye Alınmalı  225
3.4.2. Hakim ve Savcı Birlikteliğine Son Verilmeli  227
3.4.3. Adli Kolluk Doğrudan Savcılara Bağlı Olmalı  229
3.4.4. Savcılar Uzmanlaşmalı  231
3.4.5. Savcıların Görev Yeri Teminatı Olmalı  231
3.4.6. Soruşturma–Kovuşturma Savcılığı Ayrımı Kaldırılmalı  232
3.4.7. Savcılık Kademeleri  233
3.4.7.1. Birinci Kademe Savcılık  233
a. İntibak Süreci  233
b. Atanma Süreci  234
c. Tekamül Süreci  235
3.4.7.2. Uzman Savcılık  235
3.4.7.3. Kıdemli Savcılık  236
3.4.7.4. Yüksek Savcılık  237
3.4.7.5. Kıdemli Yüksek Savcılık  237
4. AVUKATLIK  238
4.1 Osmanlı’da Avukatlık  238
4.2. Bazı Ülkelerde Avukatlık Mesleği  240
4.2.1. Almanya  240
4.2.2. Fransa  241
4.2.3. Amerika Birleşik Devletleri  242
4.2.4. İngiltere  242
4.2.5. Rusya  243
4.2.6. Avusturya  245
4.2.7. Belçika  245
4.2.8. Çek Cumhuriyeti  245
4.2.9. Danimarka  246
4.2.10. Finlandiya  246
4.2.11. İspanya  246
4.2.12. İsveç  247
4.2.13. İtalya  247
4.2.14. Portekiz  248
4.2.15. Yunanistan  248
4.2.16. Suudi Arabistan  249
4.2.17. İran  249
4.2.18. Çin  250
4.3. Ülkemizde Avukatlık  250
4.4. Avukatlık Mesleği İçin Önerilerimiz  252
4.4.1. Avukatlık Staj Evresi  252
4.4.2. Avukatlıkta Uzmanlaşma  254
4.4.2.1. Uzmanlaşmanın Kurumsallaştırılması İhtiyacı  254
4.4.2.2. Avukatlıkta Uzmanlaşma Yeterlilik Şartları  255
a. Mahkemelerin Görev Alanlarına Giren Konularda Eğitim Almış Olmak  256
b. Belli Bir Kıdeme Sahip Olmak  257
4.4.3. Avukatlık Kademeleri  258
4.4.3.1. Birinci Kademe Avukat  259
4.4.3.2. Uzman Avukat  259
4.4.3.3. Kıdemli Avukat  260
4.4.3.4. Üstat Avukat  260
4.4.3.5. Kıdemli Üstat Avukat  261
4.4.4. Ülkemizde Avukatlık Mesleğinin Sorunları  261
4.4.4.1. Avukatlık Mesleğinin Vergisel Sorunları  261
a. Gelir Vergisi Dilimi  262
b. KDV Sorunu  263
c. Damga Vergisi  264
4.4.4.2. Avukat Ortaklıklarının Yeniden Yapılandırılması  264
5. ADLİYE YARDIMCI UZMAN PERSONELLERİ  266
5.1. Genel Olarak  266
5.2. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Eleştirisi  268
5.3. Adli Katiplik  271
5.3.1. Genel Olarak  271
5.3.2. Adli Katibin Görevleri  274
5.3.3. Adli Katip Olma Şartları  274
5.3.4. Adli Katiplik Kademeleri  274
5.3.4.1. Adli Katip  274
5.3.4.2. Uzman Adli Katip  275
5.3.4.3. Kıdemli Adli Katip  275
5.4. Adli Kolluk  276
5.4.1. Adli Kolluk Teşkilatı Adalet Bakanlığı Bünyesinde Kurulmalı  276
5.4.2. Adli Kolluğun Görevleri  277
5.4.3. Adli Kolluk Görevlileri Hukuk ve Adli Bilimler Alanında Eğitilmeli  278
5.4.4. Adli Kolluk Uzmanlaşması Savcıların Uzmanlaşmasına Paralel Olmalı  278
5.4.5. Adli Kolluk Kademeleri  279
5.4.5.1. Adli Kolluk  279
5.4.5.2. Uzman Adli Kolluk  279
5.4.5.3. Kıdemli Adli Kolluk  279
5.4.6. Adli Kolluk Görevlileri Yargı Yetkisinin Kullanımı Açısından Doğrudan Savcıya Bağlı Olmalı  280
5.4.7. Her Savcının Emrine Yeteri Kadar Adli Kolluk Görevlisi Verilmeli  280
5.4.8. Adli Kolluk Görevlilerinin Genel Kolluk Görevlilerine Soruşturma Konularında Emir ve Talimat Verme Yetkisi Olmalı  281
5.4.9. Adli Kolluk Görevlilerine Adli Görevleri Dışında İş ve Görev Verilmemeli  281
Üçüncü Bölüm
YÜKSEK YARGI KURULLARININ YAPILANDIRILMASI
1. YÜKSEK YARGI KURULLARININ ÖNEMİ  283
2. YÜKSEK YARGI KURULU MODELLERİ  284
3. DÜNYADA YÜKSEK YARGI KURULLARI  285
3.1 Fransa  285
3.2 İngiltere  286
3.3 İtalya  286
3.4 İspanya  287
4. TÜRKİYEDE YÜKSEK YARGI KURULLARI  288
4.1 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Durum  288
4.2 1961 Anayasasında Yüksek Yargı Kurulları  289
4.3. 1982 Anayasasında Yüksek Yargı Kurulu  291
5. YÜKSEK YARGI KURULLARININ OLUŞUMUNA İLİŞKİN ÖNERİMİZ  295
5.1. Yüksek Yargı Kurulu Üyelerinin Dağılımında Dengeli ve Geniş Tabanlı Temsil Sağlamalı  296
5.2. Yüksek Yargı Kurulu Üyeliği Bir Kariyer Basamağı Olmamalı  297
5.3. Adaylar Yargı ile İlişkili Kurumlarca Belirlenmeli, Meclis ve Cumhurbaşkanın Tarafından Seçilmeli  297
5.4. Yüksek Yargı Kurulu Üye Sayısı Mevcut Hakim ve Savcı Sayısına Orantılı Olmalı  298
5.5. Yüksek Yargı Kurullarının Görev Süresi Çok Kısa ya da Çok Uzun Olmamalı  299
5.6. Yüksek Yargı Kurulu Üyeleri Tekrar Seçilememeli  299
5.7. Yüksek Yargı Kurulunda Yürütme Organının Temsilcisi Bulunmamalı  299
5.8. Yüksek Yargı Kurulunun Kararlarına Karşı İtiraz ve Yargı Yolu Açık Olmalı  300
5.9. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu Şeklinde Ayrı Kurullar Oluşturulmalı  300
5.9.1. Hakimler Kurulunun Oluşumu  300
5.9.2. Savcılar Kurulunun Oluşumu  302
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİNİN ÖRGÜTLENME MODELİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1. GİRİŞ  307
2. BAROLARIN TARİHÇESİ  308
3. BAZI ÜLKELERDE BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİ  312
3.1. Almanya  312
3.2. Fransa  313
3.3. İngiltere  314
3.4. ABD  316
4. TÜRKİYE’DE BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİ  317
4.1. Barolar  317
4.1.1. Genel Kurul ve Görevleri  318
4.1.2. Yönetim Kurulunun Oluşumu  319
4.2. Türkiye Barolar Birliği  319
4.2.1. Barolar Birliği Genel Kurulunun Oluşumu  319
4.2.2. Barolar Birliğinin Görevleri  320
5. BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİNİN ÖRGÜTLENME MODELİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ  321
5.1. Barolar  323
5.1.1. Baro Meclisi ile Yönetim Kurulunun Oluşumu  323
5.1.2. Baro Meclisinin Görevleri:  332
5.2. Barolar Birliği  333
5.2.1. Barolar Birliği Meclisinin Oluşumu  333
5.2.2. Barolar Birliği Meclisinin Görevleri  334
5.3. Diğer Meslek Örgütlerinin Yapılanması  335
6. ULUSLARARASI TÜRK BAROSU  335
Beşinci Bölüm
ADALET BAKANLIĞI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1. YARGI SİSTEMİMİZDE ADALET BAKANLIĞININ ROLÜ  339
2. ADALET BAKANLIĞININ KURUMSAL TARİHÇESİ  342
3. ADALET BAKANLIĞININ GÖREVLERİ  344
4. MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  347
4.1 Mevzuat Genel Müdürlüğünün Görevleri  347
4.2 Yeniden Yapılandırılmaya Duyulan İhtiyaç  349
4.3. Mevzuat Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Önerilerimiz  352
5. TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  357
5.1. Akademinin Kurumsal Kimliği ve Misyonu  357
5.2. Adalet Akademisinin Görevleri  358
5.3. Tüm Hukuk Uygulayıcılarının Eğitimi İçin Ortak Çatı Kurum  359
5.4. Uzmanlaşma Eğitimleri ve Sertifikasyon  360
6. ADALET ŞURASI KURUMU  360
6.1. Şura Kavramı  361
6.2. Amaç  366
6.3. Görevleri  367
6.4. Şuranın Teşekkülü ve Organları  369
6.5. Çalışma Usul ve Esasları  370
TÜRKİYEDE MEVCUT YARGI SİSTEMİ
GİRİŞ  373
1. ADALET BAKANLIĞI  373
A. Görev ve Yetkileri  373
B. Teşkilat Yapısı  375
C. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu  376
D. Adli Tıp Kurumu  377
E. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  377
F. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  377
G. Türkiye Adalet Akademisi  378
2. HAKİM VE SAVCILAR KURULU  379
3. ADLİ YARGI  380
A. Yargıtay  380
B. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı  381
C. Bölge Adliye Mahkemeleri  381
D. İlk Derece Mahkemeleri  381
I. Genel Görevli Ceza Hakimlikleri ve Ceza Mahkemeleri  381
II. Ceza İhtisas Mahkemeleri  382
III. Genel Görevli Hukuk Mahkemeleri  383
IV. Hukuk İhtisas Mahkemeleri  384
4. İDARİ YARGI  385
A. Danıştay  385
B. Bölge İdare Mahkemeleri  386
C. İlk Derece Mahkemeleri  386
5. ANAYASA MAHKEMESİ  387
6. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  389
7. YÜKSEK SEÇİM KURULU  390
8. SAYIŞTAY  390
Kaynakça  391
Kavramlar Dizini  405
 


Paluri Arzu Kal Demirçi
Şubat 2021
79.00 TL
Sepete Ekle
Gülaser Çelik Bilgin
Ocak 2021
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
GİRİŞ
1. ADALETE KAVRAMSAL BİR GİRİŞ  23
1.1. Antik Dünyada Adalet Düşüncesi  25
1.2. Orta Çağ Hristiyan Dünyasında Adalet Düşüncesi  26
1.3. İslam Dünyasında Adalet Düşüncesi  27
1.4. Türk Tarihinde Adalet Düşüncesi ve Kurumsal Tezahürleri  31
2. ADLİ TEŞKİLATLARIN TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ  32
2.1. Antik Yunan’da Adli Teşkilat  33
2.2. Roma’da Adli Teşkilat  34
2.3 Osmanlı Devleti’nde Adli Teşkilat  36
2.4 Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Adli Teşkilat  38
3. ADLİ TEŞKİLATIMIZIN TEMEL SORUNLARI  39
TÜRK YARGI SİSTEMİNİN ÖZET TARİHİ AKIŞI  48
Birinci Bölüm
HUKUK EĞİTİMİNİ YENİDEN TASARLAMAK
1. GİRİŞ  51
2. TARİHTE HUKUK VE HUKUK EĞİTİMİ  54
2.1. Batı Medeniyeti Tarihinde Hukuk Eğitimi  54
2.1.1. Antik Yunan  55
2.1.2. Roma Devleti  57
2.1.3. Orta Çağda Kilise “Kanon” Hukuku  62
2.2. Türk Tarihinde Hukuk ve Hukuk Eğitimi  67
2.2.1. Genel Olarak  67
2.2.2. Hun Devleti  69
2.2.3. Göktürk Devleti  70
2.2.4. Uygur Devleti  72
2.2.5. Selçuklu Devleti  74
2.2.5.1. Hukuk Sistemi  74
2.2.5.2. Selçuklu Eğitim Geleneğinin Merkezi Olarak Medreseler  75
2.2.6. Osmanlı Devleti  79
2.2.6.1. Genel Olarak  79
2.2.6.2. Klasik Dönemde Hukuk Eğitimi: Osmanlı Medreseleri  80
2.2.6.3. Tanzimat Döneminde Hukuk ve Eğitim  85
a. Mekteb–i Hukuk–ı Sultani  86
b. Mekteb–i Hukuk–ı Şahane  88
2.3. Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Yıllarında Hukuk Öğretimi  90
2.4. Tarihte Hukuk Eğitimi Üzerine Değerlendirme  92
3. BAZI ÜLKELERDE HUKUK EĞİTİMİ  95
3.1. Almanya  95
3.2. Fransa  98
3.3. İngiltere  102
3.4. İtalya  105
3.5. ABD  106
3.6. İsviçre  110
3.7. Avusturya  112
3.8. Rusya  114
3.9. Brezilya  114
3.10. Pakistan  115
3.11. Çin  115
3.12. Japonya  117
3.13. Mısır  118
3.14. Suudi Arabistan  118
3.15. İran  119
3.16. Portekiz  120
3.17. Yunanistan  120
3.18. Belçika  121
3.19. Danimarka  122
3.20. İspanya  122
4. ÜLKEMİZDEKİ HUKUK EĞİTİMİNE YÖNELİK ÖNERİLERİMİZ  123
4.1. Yeni Bir Hukuk Eğitim Sistemine Duyulan İhtiyaç  123
4.2. Hukuk Eğitiminin Temel Dinamikleri  126
4.2.1. Hukuk Eğitiminde Metot Değişikliği: Takrir ve Karar Yöntemleri  126
4.2.1.1. Hukuk Eğitiminde Zihniyet ve Metot Değişikliği İhtiyacı  127
4.2.1.2. Takrir ve Karar Metotları  128
4.2.1.3. Hukuk Eğitiminde Karar Metodunun Olumlu Yönleri  128
4.2.1.4. Hukuk Eğitiminde Karar Metodunun Olumsuz Yönleri  131
4.2.1.5. Sonuç ve Önerimiz: Karma Metot  133
4.2.2. Bologna Sistemi Çerçevesinde Standardize Edilmiş Eğitim  134
4.2.2.1. Bologna Sistemi  134
4.2.2.2. Bologna Sisteminde Hukuk Eğitimi  135
4.3. Hukuk Fakültelerinin Öğrenci Kabul Sistemi  136
4.3.1. Hukuk Eğitimi Öncesi Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olma Şartı  136
4.3.2. Hukuk Fakültelerine Girişte Özel Sınav  139
4.4. Fakülte, Akademisyen ve Öğrenci Sayısı  140
4.4.1. Hukuk Fakültelerinin Sayısı  140
4.4.2. Akademisyen Sayısı  141
4.4.3. Dersliklerdeki Öğrenci Mevcudu  142
4.5. Hukuk Eğitiminin Süresi ve Müfredatı  142
4.5.1. Teorik ve Pratik Eğitimi Kapsayan Beş Yıllık Program  142
4.5.2. Ders Türleri  143
4.5.3. Teorik Eğitimde Yıllara Göre Okutulacak Dersler  145
4.5.4. Hukuk Fakültesi Müfredatında Yeni İçerik Önerileri  146
4.5.4.1. Zorunlu Kurslar  147
a. Ders Çalışma ve Ödev Yapma Teknikleri  147
b. Araştırma Yöntemleri ve Kütüphane Kullanımı  147
c. Bilişim Teknolojileri ve Onparmak Klavye Yazımı  147
d. Diksiyon, İletişim ve Beden Dili  148
e. Meslek Hukuku  148
f. Bilişim–UYAP Teknolojileri  148
4.5.4.2. Zorunlu Seminerler  149
a. Mevzuat ve İçtihat Araştırma Yöntemleri  149
b. Kompozisyon  149
c. Sözleşme Okuma ve Yazma Becerileri  149
d. İddianame, Mahkeme Kararı, Dava Dilekçesi Yazma Teknikleri  150
e. Müzakere Teknikleri  150
f. Sorgu Teknikleri  151
g. İhtilafları Önleme ve Yargı Öncesi Çözüm Yöntemleri  152
4.5.3.4. Seçimlik Seminerler  152
a. Senaryo Yazımı  152
b. Bilimsel Araştırma ve Yazma  153
c. Yönetim ve Organizasyon  153
d. Temel Muhasebe  154
e. Resmi Yazışma Usulleri  154
f. Sosyal Sorumluluk Projeleri  154
4.5.5. Hukuk Fakültesine Devam Zorunluluğu  155
4.6. Lisans Eğitimi Sonrası “Ulusal Hukuk Sınavı”  155
4.7. Hukuk Meslekleri Stajı  156
4.7.1. Tüm Meslekler İçin Ortak ve Denetlenebilir Staj  156
4.7.2. Zorunlu Vaka Analizi Dersleri  158
4.7.2.1. Genel olarak  158
4.7.2.2. Özel Hukuk Vaka Analizi  161
4.7.2.3. Ceza Hukuku Vaka Analizi  162
4.7.2.4. Bireysel Başvuru Vaka Analizi  164
4.7.3. Fiili Meslek Stajı  164
4.7.4. Stajyerlerin Özlük Hakları  166
İkinci Bölüm
HUKUK MESLEKLERİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1. GİRİŞ  169
2. HAKİMLİK  170
2.1. Osmanlı’da Kadılık  171
2.1.1. Genel Olarak  171
2.1.2. Kadı Olma Koşulları  172
2.1.3. Kadıların Görev Süresi  173
2.1.4. Zaman–ı İnfisal  174
2.1.5. Kadıların Görev Bölgesi  174
2.1.6. Kadıların Gelirleri  175
2.2. Bazı Ülkelerde Hakimlik Mesleği  175
2.2.1. Almanya  175
2.2.2. Fransa  176
2.2.3. İtalya  178
2.2.4. İspanya  179
2.2.5. Amerika Birleşik Devletleri  179
2.2.6. İngiltere  181
2.2.7. Avusturya  183
2.2.8. Belçika  184
2.2.9. Hollanda  185
2.2.10. Japonya  186
2.2.11. Suudi Arabistan  188
2.2.12. Çin  189
2.2.13. Hırvatistan  190
2.2.14. Macaristan  190
2.2.15. Rusya  192
2.3. Ülkemizde Hakimlik  193
2.4. Hakimlik Mesleği İçin Önerilerimiz  195
2.4.1. Ülkenin Hakim Alımı Planlı Olmalı  196
2.4.2. Hakim Olma Şartları  197
2.4.2.1. Hakimlerin Hukuk Fakültesinden Mezun Olma Şartı Olmalı  197
2.4.2.2. Hakimliğe Kabulde Yazılı Sınav Uygulaması Kaldırılmalı  198
2.4.2.3. Mülakatın Hakimliğe Kabulde Etkisi  199
2.4.2.4. Hakimler Olgun Olmalı  200
2.4.3. Hakimler Uzmanlaşmalı  201
2.4.4. Hakimlerin Görev Yeri Teminatı Olmalı  201
2.4.5. Hakimlik Kademeleri  202
2.4.5.1. Birinci Kademe Hakimlik  204
a. İntibak Süreci  204
b. Atanma Süreci  204
c. Tekamül Süreci  205
2.4.5.2. Uzman Hakimlik  209
2.4.5.3. Kıdemli Hakimlik  210
2.4.5.4. Yüksek Hakimlik  210
2.4.5.5. Kıdemli Yüksek Hakimlik  211
3. SAVCILIK  212
3.1. Osmanlı’da Savcılık  213
3.2. Bazı Ülkelerde Savcılık Mesleği  216
3.2.1. Almanya  216
3.2.2. Fransa  216
3.2.3. İngiltere  217
3.2.4. Amerika Birleşik Devletleri  218
3.2.5. İspanya  220
3.2.6. Hırvatistan  220
3.2.7. Hollanda  221
3.2.8. İtalya  222
3.2.9. Rusya  223
3.2.10. Suudi Arabistan  224
3.3. Ülkemizde Savcılık  224
3.4. Savcılık Mesleği İçin Önerilerimiz  225
3.4.1. Yargı Yetkisini Kullanan Savcıların Bağımsızlığı Anayasal Güvenceye Alınmalı  225
3.4.2. Hakim ve Savcı Birlikteliğine Son Verilmeli  227
3.4.3. Adli Kolluk Doğrudan Savcılara Bağlı Olmalı  229
3.4.4. Savcılar Uzmanlaşmalı  231
3.4.5. Savcıların Görev Yeri Teminatı Olmalı  231
3.4.6. Soruşturma–Kovuşturma Savcılığı Ayrımı Kaldırılmalı  232
3.4.7. Savcılık Kademeleri  233
3.4.7.1. Birinci Kademe Savcılık  233
a. İntibak Süreci  233
b. Atanma Süreci  234
c. Tekamül Süreci  235
3.4.7.2. Uzman Savcılık  235
3.4.7.3. Kıdemli Savcılık  236
3.4.7.4. Yüksek Savcılık  237
3.4.7.5. Kıdemli Yüksek Savcılık  237
4. AVUKATLIK  238
4.1 Osmanlı’da Avukatlık  238
4.2. Bazı Ülkelerde Avukatlık Mesleği  240
4.2.1. Almanya  240
4.2.2. Fransa  241
4.2.3. Amerika Birleşik Devletleri  242
4.2.4. İngiltere  242
4.2.5. Rusya  243
4.2.6. Avusturya  245
4.2.7. Belçika  245
4.2.8. Çek Cumhuriyeti  245
4.2.9. Danimarka  246
4.2.10. Finlandiya  246
4.2.11. İspanya  246
4.2.12. İsveç  247
4.2.13. İtalya  247
4.2.14. Portekiz  248
4.2.15. Yunanistan  248
4.2.16. Suudi Arabistan  249
4.2.17. İran  249
4.2.18. Çin  250
4.3. Ülkemizde Avukatlık  250
4.4. Avukatlık Mesleği İçin Önerilerimiz  252
4.4.1. Avukatlık Staj Evresi  252
4.4.2. Avukatlıkta Uzmanlaşma  254
4.4.2.1. Uzmanlaşmanın Kurumsallaştırılması İhtiyacı  254
4.4.2.2. Avukatlıkta Uzmanlaşma Yeterlilik Şartları  255
a. Mahkemelerin Görev Alanlarına Giren Konularda Eğitim Almış Olmak  256
b. Belli Bir Kıdeme Sahip Olmak  257
4.4.3. Avukatlık Kademeleri  258
4.4.3.1. Birinci Kademe Avukat  259
4.4.3.2. Uzman Avukat  259
4.4.3.3. Kıdemli Avukat  260
4.4.3.4. Üstat Avukat  260
4.4.3.5. Kıdemli Üstat Avukat  261
4.4.4. Ülkemizde Avukatlık Mesleğinin Sorunları  261
4.4.4.1. Avukatlık Mesleğinin Vergisel Sorunları  261
a. Gelir Vergisi Dilimi  262
b. KDV Sorunu  263
c. Damga Vergisi  264
4.4.4.2. Avukat Ortaklıklarının Yeniden Yapılandırılması  264
5. ADLİYE YARDIMCI UZMAN PERSONELLERİ  266
5.1. Genel Olarak  266
5.2. Hakim ve Savcı Yardımcılığı Eleştirisi  268
5.3. Adli Katiplik  271
5.3.1. Genel Olarak  271
5.3.2. Adli Katibin Görevleri  274
5.3.3. Adli Katip Olma Şartları  274
5.3.4. Adli Katiplik Kademeleri  274
5.3.4.1. Adli Katip  274
5.3.4.2. Uzman Adli Katip  275
5.3.4.3. Kıdemli Adli Katip  275
5.4. Adli Kolluk  276
5.4.1. Adli Kolluk Teşkilatı Adalet Bakanlığı Bünyesinde Kurulmalı  276
5.4.2. Adli Kolluğun Görevleri  277
5.4.3. Adli Kolluk Görevlileri Hukuk ve Adli Bilimler Alanında Eğitilmeli  278
5.4.4. Adli Kolluk Uzmanlaşması Savcıların Uzmanlaşmasına Paralel Olmalı  278
5.4.5. Adli Kolluk Kademeleri  279
5.4.5.1. Adli Kolluk  279
5.4.5.2. Uzman Adli Kolluk  279
5.4.5.3. Kıdemli Adli Kolluk  279
5.4.6. Adli Kolluk Görevlileri Yargı Yetkisinin Kullanımı Açısından Doğrudan Savcıya Bağlı Olmalı  280
5.4.7. Her Savcının Emrine Yeteri Kadar Adli Kolluk Görevlisi Verilmeli  280
5.4.8. Adli Kolluk Görevlilerinin Genel Kolluk Görevlilerine Soruşturma Konularında Emir ve Talimat Verme Yetkisi Olmalı  281
5.4.9. Adli Kolluk Görevlilerine Adli Görevleri Dışında İş ve Görev Verilmemeli  281
Üçüncü Bölüm
YÜKSEK YARGI KURULLARININ YAPILANDIRILMASI
1. YÜKSEK YARGI KURULLARININ ÖNEMİ  283
2. YÜKSEK YARGI KURULU MODELLERİ  284
3. DÜNYADA YÜKSEK YARGI KURULLARI  285
3.1 Fransa  285
3.2 İngiltere  286
3.3 İtalya  286
3.4 İspanya  287
4. TÜRKİYEDE YÜKSEK YARGI KURULLARI  288
4.1 Cumhuriyetin İlk Yıllarındaki Durum  288
4.2 1961 Anayasasında Yüksek Yargı Kurulları  289
4.3. 1982 Anayasasında Yüksek Yargı Kurulu  291
5. YÜKSEK YARGI KURULLARININ OLUŞUMUNA İLİŞKİN ÖNERİMİZ  295
5.1. Yüksek Yargı Kurulu Üyelerinin Dağılımında Dengeli ve Geniş Tabanlı Temsil Sağlamalı  296
5.2. Yüksek Yargı Kurulu Üyeliği Bir Kariyer Basamağı Olmamalı  297
5.3. Adaylar Yargı ile İlişkili Kurumlarca Belirlenmeli, Meclis ve Cumhurbaşkanın Tarafından Seçilmeli  297
5.4. Yüksek Yargı Kurulu Üye Sayısı Mevcut Hakim ve Savcı Sayısına Orantılı Olmalı  298
5.5. Yüksek Yargı Kurullarının Görev Süresi Çok Kısa ya da Çok Uzun Olmamalı  299
5.6. Yüksek Yargı Kurulu Üyeleri Tekrar Seçilememeli  299
5.7. Yüksek Yargı Kurulunda Yürütme Organının Temsilcisi Bulunmamalı  299
5.8. Yüksek Yargı Kurulunun Kararlarına Karşı İtiraz ve Yargı Yolu Açık Olmalı  300
5.9. Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu Şeklinde Ayrı Kurullar Oluşturulmalı  300
5.9.1. Hakimler Kurulunun Oluşumu  300
5.9.2. Savcılar Kurulunun Oluşumu  302
Dördüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİNİN ÖRGÜTLENME MODELİ VE YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1. GİRİŞ  307
2. BAROLARIN TARİHÇESİ  308
3. BAZI ÜLKELERDE BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİ  312
3.1. Almanya  312
3.2. Fransa  313
3.3. İngiltere  314
3.4. ABD  316
4. TÜRKİYE’DE BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİ  317
4.1. Barolar  317
4.1.1. Genel Kurul ve Görevleri  318
4.1.2. Yönetim Kurulunun Oluşumu  319
4.2. Türkiye Barolar Birliği  319
4.2.1. Barolar Birliği Genel Kurulunun Oluşumu  319
4.2.2. Barolar Birliğinin Görevleri  320
5. BAROLAR VE BAROLAR BİRLİĞİNİN ÖRGÜTLENME MODELİNE İLİŞKİN ÖNERİLERİMİZ  321
5.1. Barolar  323
5.1.1. Baro Meclisi ile Yönetim Kurulunun Oluşumu  323
5.1.2. Baro Meclisinin Görevleri:  332
5.2. Barolar Birliği  333
5.2.1. Barolar Birliği Meclisinin Oluşumu  333
5.2.2. Barolar Birliği Meclisinin Görevleri  334
5.3. Diğer Meslek Örgütlerinin Yapılanması  335
6. ULUSLARARASI TÜRK BAROSU  335
Beşinci Bölüm
ADALET BAKANLIĞI’NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
1. YARGI SİSTEMİMİZDE ADALET BAKANLIĞININ ROLÜ  339
2. ADALET BAKANLIĞININ KURUMSAL TARİHÇESİ  342
3. ADALET BAKANLIĞININ GÖREVLERİ  344
4. MEVZUAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  347
4.1 Mevzuat Genel Müdürlüğünün Görevleri  347
4.2 Yeniden Yapılandırılmaya Duyulan İhtiyaç  349
4.3. Mevzuat Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Önerilerimiz  352
5. TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI  357
5.1. Akademinin Kurumsal Kimliği ve Misyonu  357
5.2. Adalet Akademisinin Görevleri  358
5.3. Tüm Hukuk Uygulayıcılarının Eğitimi İçin Ortak Çatı Kurum  359
5.4. Uzmanlaşma Eğitimleri ve Sertifikasyon  360
6. ADALET ŞURASI KURUMU  360
6.1. Şura Kavramı  361
6.2. Amaç  366
6.3. Görevleri  367
6.4. Şuranın Teşekkülü ve Organları  369
6.5. Çalışma Usul ve Esasları  370
TÜRKİYEDE MEVCUT YARGI SİSTEMİ
GİRİŞ  373
1. ADALET BAKANLIĞI  373
A. Görev ve Yetkileri  373
B. Teşkilat Yapısı  375
C. Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu  376
D. Adli Tıp Kurumu  377
E. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu  377
F. Kişisel Verileri Koruma Kurumu  377
G. Türkiye Adalet Akademisi  378
2. HAKİM VE SAVCILAR KURULU  379
3. ADLİ YARGI  380
A. Yargıtay  380
B. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı  381
C. Bölge Adliye Mahkemeleri  381
D. İlk Derece Mahkemeleri  381
I. Genel Görevli Ceza Hakimlikleri ve Ceza Mahkemeleri  381
II. Ceza İhtisas Mahkemeleri  382
III. Genel Görevli Hukuk Mahkemeleri  383
IV. Hukuk İhtisas Mahkemeleri  384
4. İDARİ YARGI  385
A. Danıştay  385
B. Bölge İdare Mahkemeleri  386
C. İlk Derece Mahkemeleri  386
5. ANAYASA MAHKEMESİ  387
6. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ  389
7. YÜKSEK SEÇİM KURULU  390
8. SAYIŞTAY  390
Kaynakça  391
Kavramlar Dizini  405
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021